| HRS - Forsiden | Om rights.no | Om HRS | Kontakt HRS | Bli HRS - venn i dag ! | In English | Lenker | Anbefalt litteratur | Nettstedskart |
Her er du: HRS - Forsiden > Integrering side 8

VIKTIGE SØKEOPPLYSNINGER!
Søk i rights.no

Innvandrerorganisasjoner under falskt flagg - statsråden stopper all støtte

31.10.06: TV2's Dokument 2 avslørte i går at frivillige somaliske organisasjoner som hevder å jobbe med integrering av somaliere generelt, og somaliske jenter spesielt, ikke har brukt de statlige midlene de har mottatt etter intensjonene.

Riyo & Rajo-huset på Grønland i Oslo ledes av Mohamed Sheik, og har de to siste årene mottatt 3,6 millioner kroner til integreringsarbeid. I dokumentaren fremkommer det at Sheik, som for to år siden fikk Brosteinsprisen av Kirkens Bymisjon for sitt arbeid for integrering, egentlig er mot integrering, og at han heller ikke ønsker at hans egne barn skal vokse opp i Norge.

I samme bygning på Grønland er også en annen somalisk organisasjon, SUAKO (Somalisk ungdoms kultur og aktivitetsorganisasjon), lokalisert. Arbeid for for somaliske jenter regnes som viktige, og er blant de aktivitetene de har fått penger til. Men da Dokument 2 får en somalisk far til å ringe ungdomssenteret, får faren til oppgitt at det ennå ikke er igangsatt aktiviteter for jenter. "Vi har ennå ingen aktiviteter for jenter. Men det finnes andre steder å gå til, som drives av de vantro. De jobber også med somalisk ungdom, men vi er motstandere", sier Abdulle Alasow i telefonsamtalen, med henvisning til Norges Røde Kors.

Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen tar nå affære og stanser all økonomisk støtte til Riyo & Rajo-huset. "Organisasjoner vi samarbeider med, som egentlig ikke tror på integrering, fører oss bak lyset", sier Hanssen til VG Nett. Hanssen påpeker at han ikke tror dette er et enestående eksempel, melder Nettavisen.no: "Her har det vært mangelfull rapportering og derfor har intergrerings- og mangfoldsdirektoratet satt i gang undersøkelser. Vi har også engasjert et revisjonsfirma for å se på om det er sammenheng mellom det man har søkt penger til og det man har brukt pengene til", sier Hanssen til TV 2 Nyhetene.

- Krev full gjennomgang!
Daglig leder i HRS, Rita Karlsen, sier til rights.no at TV2s avsløringer burde få Regjeringen til å kreve full gjennomgang av feltet. "Det eksisterer hundrevis av organisasjoner som mottar offentlig støtte, men det synes ikke å være noen som har oversikt over hvem som mottar hvilke midler og hva midlene brukes til. I tillegg synes det å være alt for lett å få offentlige penger med utgangspunkt i etnisitet. Hadde noen opprettet en organisasjon for etnisk norske, ville det neppe blitt noen offentlig støtte, men heller et rop om rasisme," sier Karlsen, som mener at etnisk baserte organisasjoner neppe tjener integreringen: "Tvert om, etniske organisasjoner hemmer antakelig integrasjonen. Det burde derfor være et krav at ulike etnisiteter jobbet sammen." Karlsen er også kritisk til dagens finansieringsordningen: "Dagens finansieringsordningen for frivillige organisasjoner skaper etter min oppfatning lite rom for samarbeid og erfaringsutveksling. Det blir heller en kamp mellom mange aktører om å få tak i midler, i tillegg til at ordningen generelt ikke samsvarer godt nok med siktemålet i statens økonomireglement", påpeker hun. Ifølge Karlsen medfører dette til at det opprettes en rekke organisasjoner som ser sitt snitt til å få statlige penger, uten at arbeidet de påstår å gjøre, følges opp. "Det blir for lettvint for Regjeringen å stoppe prosjekter etter at media har avdekket svindel. Det burde etablereres kontrollrutiner som avdekker svindel. Det kan virke som om dette er et felt uten nødvendig styring. Regjeringen betaler seg rett og slett ut av integreringsproblematikken, og tar dermed ikke reelt ansvar. Det synes som om frykten for å bli bli kalt rasist overstyrer fornuften." Karlsen legger retorisk til: "Og nå når denne svindelen er avslørt - hvilken betydning vil det få får de involverte?"

Her kan du se en liste over ulike organisasjoner som mottar støtte fra Oslo kommune - listen i pdf


Muslimske kvinner er nøkkelen til endringer

30.10.06: Ayaan Hirsi Ali beskriver i kronikk i The Sunday Times blant annet hvordan det europeiske samfunnet kan løse muslimske kvinners undertrykking. Hun understreker hvor viktig det er å ta innover seg de negative konsekvensene med niqab (bekledning som også dekker ansiktet), ikke bare er for kvinnen selv men også for samfunnet. " ... Ideas can be dangerous. I have learnt that the hard way. But I know that when it comes to freedom and human rights these precious ideas, so valued in the West, are worth fighting for. As a young Muslim woman, born in Somalia, I abandoned my family to avoid an arranged marriage to a distant cousin and fled to Holland. I was just 23 and I had no idea back then that my refusal to submit to a traditional Muslim woman’s life would come to dominate my whole career. ..." Les i Times Online

Du kan også høre intervju med Ayaan Hirsi Ali i forbindelse med hennes nye bok på dansk radio, DR.dk


Derfor gikk det rett Vest

25.10.06: Under tittelen ”Derfor gikk det rett vest” i kronikk i VG i dag, peker Hege Storhaug på hva som ligger til grunn for islams nedtur, stagnasjonen i dagens muslimske verden, og derav utvandring til Europa og Norge.

Nedturen og stagnasjonen skyldes to hovedforhold: Undertrykking av kvinner og mangel på kritisk fornuft og vitenskap. Storhaug understreker at islams såkalte ”gullalder” aldri har inkludert den muslimske kvinnen: Hun har ”aldri har hatt en gullalder. Tvert om ble hun gjennom islam fratatt råderetten over egen kropp. Hun ble privatisert – en vare til salgs for (kun) muslimske menn gjennom kontrakt ved giftermål. Undertrykkingen av kvinnene ved isolasjon og blant annet ansvar for menns seksualitet, parkerte kvinnene på samfunnets sidelinje, berøvet muligheten til å søke kunnskap og bidra aktivt i samfunnet. Kvinnene ble derfor dårlig egnet til å utføre den pålagte hovedoppgaven – å oppdra barna til dugelige samfunnsborgere.

Derfor gikk det ’rett vest’ ”, skriver Storhaug. Og gjennom innvandringen befester den samme ufriheten og undertrykkingen seg her i bredere og bredere lag. Les mer


Ny integreringsminister stopper støtten til antirasistisk arbeid

19.10.06: Den nye integreringsministeren i Sverige, Nyamko Sabuni, stopper nå den statlige støtten på 5,5 millioner kroner til "Centrum mot rasism" (CMR), melder SvD.se. I tillegg til å sette punktum for den forrige regjeringens største satsning mot rasisme, kan hun også gjøre sin egen onkel Mkyabela Sabuni arbeidsløs. Han leder nemlig CMR. Nyamko Sabuni stopper den statlige støtten fra 2007 fordi hun mener CMR har mislyktes i sitt arbeid, blant annet ved å fokuserer på irrelevante oppgaver.

Det var i sommer media avslørte hvordan organisasjonen CMR forvalter sine statlige midler. Blant annet skrev SvD.se: "Regeringens mångmiljonsatsning på kampen mot rasism är på väg att bli ett fiasko. Hälften av de stora summor paraplyorganisationen Centrum mot rasism har fått utnyttjas inte. Verksamheten är liten och de pengar som används går mest till hotellövernattningar, flitigt resande och ett dyrt kansli i centrala Stockholm."


Frykter B-lag av politi med innvandrerbakgrunn

19.10.06: Politihøgskolen jobber for tiden med ulike tiltak for å få flere med innvandrerbakgrunn inn på politiutdanningen. Men noen av tiltakene skaper reaksjon. "Det er ikke en menneskerett å bli politi. Det er lov å drømme, men ikke alle drømmer går i oppfyllelse," sier politibetjent Harvinder Singh Hothi til bladet Politiforum. Både politibetjentene Harvinder Singh Hothi og Shahin Manjothi mener at politihøgskolen må stille de samme kravene til kandidater med innvandrerbakgrunn som til etniske nordmenn. For hvis skolens mål om å øke rekrutteringen av innvandrere skjer ved kvotering og spesialbehandling, kan det være rasisme mot etniske nordmenn og skape et B-lag av politi med innvandrerbakgrunn, hevder de. Les hos Dagsavisen.no


Politiet opplever borgerkrigstilstander i Frankrike

10.10.06: Flere innen politiet i Frankrike mener at uroligheter i enklaver i Frankrike kan sammenstilles med borgerkrigstilstander. I følge innenriksdepartementet er 2 500 politibetjenter såret i sammenstøt så langt i år. Det er særlig i enklaver dominert av arbeidsløse innvandrermenn fra Nord-Afrika at politi utsettes for voldelige angrep. I gjennomsnitt såres 14 betjenter daglig, melder Telegraph.co.uk. Angriperne slår særlig til når politi prøver å arrestere kriminelle. I Danmark ses liknende forhold i eksempelvis Gellerup ved Århus. I helgen ble det påsatt en rekke branner, men når brannfolk skulle utføre jobben sin, ble de angrepet av mobb, skriver Jyllands-Posten.dk

Jente steinet i Lyon for å ha brutt fasten
Vi er inne i den muslimske fastemåneden ramadan. Forrige onsdag ble en jente i Lyon i Frankrike steinet av skoleelever fordi hun brøt fasten.


Sveriges nye integreringsminister: Europas nye Ayaan Hirsi Ali?

09.10.06: Sverige har fått sin første svarte statsråd ved å ha valgt burundiskfødte Nyamko Sabuni (fp) til ny integrerings- og likestillingsminister. Sabuni kom fra Burundi til Sverige som 12 åring, og har vært politisk aktiv i flere år. Hun har tatt til orde for blant annet stopp på offentlig finansiering av religiøse friskoler, 15-års grense for bruk av hodeplagg, obligatoriske gynegologiske undersøkelser av jenter for å stoppe kjønnslemlestelse, at det ikke skal være tillatt å foreta jomfru-kontroller, en snevrere definisjon av arrangerte ekteskap, at æresrelatert vold innføres i straffeloven og kriminalisering av barne- og tvangsekteskap.

Disse forslagene er selvsagt møtt med massiv kritikk, og Sabuni møter heller ikke ensidig støtte i eget parti. I gårsdagens nyhetssendig på svensk TV sier Sabuni at hun heller ikke forventer å få gjennomført den politikken hun ønsker på området, da forslagene er hennes private og ikke partiet sitt. Men Sabuni har tenkt å ta opp kampen, og til Sydsvenskan sier hun: "Vi har ett problem med hederskultur och hedersvåld. För mig skiljer det sig väldigt mycket från det våld vi är vana vid med alkohol och svartsjuka. Hedersvåld handlar om en människa som jagas och kontrolleras av en hel familj eller en hel grupp av människor. Det vill jag komma åt. Omkring hundratusen flickor lever under sådana förhållanden. Det är muslimer och kristna. Tre procent är till och med etniska svenskar som lever i sådana traditioner. Vi måste se till att lagarna drar en gräns så att dessa traditioner inte fortlever."

Sabuni har også skrevet boken ”Flickorna vi sviker”, hvor hun blant annet tar et oppgjør med æreskultur og æresrelatert vold.

Det er mange likehetstrekk mellom Nyamko Sabuni og den somaliskfødte Ayaan Hirsi Ali. Så får vi håpe at Europa generelt og Sverige spesielt vet å ta bedre vare på Sabuni enn hva vi gjorde med Hirsi Ali. Hirsi Ali jobber i dag for den politiske tenketanken American Institute Enterprise (AEI) for Public Policy Research, hvor hennes første publisering var en kraftsalve av en artikkel, hvor hun tar et oppgjør med Europas neglisjering av overgrep mot muslimske jenter og kvinner, og den veritable sløsingen som derfor pågår med kvinnenes ressurs. Nylig publiserte Hirsi Ali sitt møte med avdøde Oriana Fallaci.

- Og debatten har startet i Sverige
Den svenske forfatteren Fredrik Ekelund tok rett før helgen til orde for at Sverigedemokratenes (SDs) fremgang i Sverige kommer fra den vanlige arbeiderklassen - som har "fått nok" av integreringens bakside. Ekelund fremhever at svensker har fått nok av den forakten som svensker og svenskhet utsettes for i det multikulturelles navn. Kritikken mot Ekelund lot ikke vente på seg. Olle Svenning mener at ”argumentene er klassisk høyrepopulistisk og på linje med Pia Kjærsgaards fremmedfiendtlige Dansk Folkeparti.” Adrian Kaba karakteriserer Ekelund er like kynisk og manipulerende som SD. Men Ekelund er ikke overrasket: ”Den politiske korrekthetens mobbestrategi slo altså direkte til. Som ventet.” Samtidig er Ekelund trygg på at han er på riktig side: ”Jeg har skrevet yrkesmessig i 25 år, og aldri har jeg fått så mange positive reaksjoner på noe jeg har skrevet. Ikke så raskt. Sms, e-post, teefonsamtaler. Fra ’innvandrere’ og ’svensker’. Alle tilhørende på politiske venstreside. (...) Det bør Svenning og Kaba tenke på.” Forfatteren Henning Mankell støtter derimot Ekelund. Mankell mener at noe av det viktigste er å finne ut ”hva det er i det svenske demokratiets og rettsstatens sammenbrudd som nå må tilbakerøves og igjenskapes”.

Flere innlegg i denne debatten finner du på Sydsvenska.se


Handlingsplan for integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

06.10.06: Med 28 tiltak for til sammen 400 millioner kroner er det Regjeringens målsetting å legge til rette for at innvandrere raskest mulig kan bidra med sine ressurser i samfunnet. ”Regjeringen vil hindre at det utvikler seg et klassedelt samfunn der innvandrere har dårligere levekår og lavere samfunnsdeltakelse enn befolkningen for øvrig. Handlingsplanen er en kraftfull og målrettet innsats for å motvirke dette,” sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen på departementets hjemmeside.

Innsatsen mot rasisme og diskriminering er et gjennomgående tema i handlingsplanen for integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen. Handlingsplanen har fire innsatsområder: arbeid, oppvekst, utdanning og språk, likestilling, og deltakelse.

Du kan lese planen her: Handlingsplan for integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen og mål for inkludering (PDF, 1,1 mb)


Regjeringen vurderer moderat kvotering

06.10.06: I statsbudsjettet for 2006-2007 går Regjeringen inn for å vurdere moderat kvotering for å øke rekrutteringen av personer med innvandrerbakgrunn til statlig forvaltning. Med moderat kvotering menes at en ved like eller tilnærmet like kvalifikasjoner skal velge en kandidat med innvandrerbakgrunn. løpet av det første halvåret i 2007 vil Regjeringen avklare forutsetningene for å gjennomføre forsøk med moderat kvotering. Basert på denne utredningen vil det bli tatt stilling om moderat kvotering skal gjennomføres. I Aftenposten.no støtter tre norskpakistanske menn en kvoteringsordning. HRS håper at Regjeringen spesielt vektlegger hvordan vi skal øke rekrutteringen av innvandrerkvinner til arbeidsmarkedet.


Etniske svensker foraktes

05.10.06: Valget i Sverige, der Sverigedemokratene (SD) gikk betydelig frem, spesielt i innvandrertette områder, synes å legge grunnlag for et åpnere deabattklima i Sverige. Forfatteren Fredrik Ekelund skriver i dag i Sydsvenskan.se at SDs støtte kommer fra arbeiderklassen som har "fått nok" av integreringens bakside.


Innvandrings- og integreringspolitikken i Sverige har havarert

04.10.06: I Skånska Dagbladet hevder politisk redaktør Lars J. Eriksson at innvandrings- og integreringspolitikken i Sverige har havarert. Kommentaren knytter seg til SDs fremgang ved valget, som Eriksson mener er en protest fra folket, men som han sier: "Lös problemen i stället för att ösa förakt över väljarnas val." Han skriver videre: "Roten till problemen ligger i en invandrings- och flyktingpolitik som havererat, där vårt land närmast haft svängdörrar för invandring, nu senast manifesterat i det fullständigt absurda amnestibeslutet då vi belönar människor som ljuger sig in i landet. De senaste tio åren har i stort sett inga som fått uppehållstillstånd i Sverige haft flyktingskäl d.v.s kommit hit från förföljelse. I stället har vi öppnat gränserna för människor som kommer av ekonomiska och sociala skäl." Men henvisning til den norske forskeren Jan Paul Brekke konstaterer Eriksson at Sverige har diskutert innvandringspolitkk med "falska förtecken".

I Aftonbladet tar iranskfødte Aram Adami til ordet for det samme. Han skriver: "Valresultat är en varningsklocka. Den misslyckade integrationspolitiken är ett stort problem för både politiker och samhället i stort, speciellt i Skåne." Samtidig tar han et oppgjør med politikerne som ikke vil samarbeide med SD: "Toppolitiker talar med förakt och avsky om partiets framgångar och majoritetsledarna i de skånska kommuner där sd fått mandat, vägrar att samarbeta med dem. Det smakar beskt när ledande politiker i båda blocken, genom kartellfasoner, gör allt för att motverka sd:s starka valresultat. Varför får de inte ta del av makten och agera för förändring? Varför ignorera dessa krafter?" Adami mener videre at innvandringen til Sverige må begrenses - for å kunne lykkes med fremtidig integrering.


Årets innvandrer 2006

28.09.06: I regi av Barne- og likestillingsdepartementet, ble Innvandrerprisen 2006 delt ut i går. Prisen gikk til somaliskfødte Osman Mohamed Aden, bosatt i Skien kommune. Begrunnelsen er at Aden gjør en stor innsats for å motivere og hjelpe ungdom til å ta utdanning og engasjere seg i samfunnet. Selv legger Aden vekt på at dette er like viktig for jenter og gutter. Han oppfattes som en inspirator og rollemodell for barn og ungdom i hele Grenlands-distriktet. Prisen ble delt ut av statsekretær Libe Rieber-Mohn. Les presssemelding fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet


Over 1 000 barn i Oslo-skolen sliter med norsk

26.09.06: Byrådet i Oslo har vedtatt å bruke titalls millioner kroner på norskopplæring av innvandrerbarn. Det vises til at over 1 000 barn i Oslo-skolen ikke behersker norsk. Fra neste år skal derfor alle minoritetsspråklige 4- og 5-åringer som ikke snakker norsk, og som ikke går i barnehage, få tilbud om gratis språkopplæring. Helsestasjonene blir pålagt å gjennomføre språktester på 4-årskontrollen. Om nødvendig skal småbarn hentes med buss og kjøres til norskundervisning, melder Aftenposten Aften


På tur blant de vestlige villaene på landsbygda i Pakistan

21.09.06: Statråden har på sin studietur i Pakistan også avlagt landsbyrområdene i Khariam-distriktet (der de fleste norskpakistanere kommer fra) et besøk. Hanssen er faktisk den første statsråden fra Norge, og antakelig den første fra Europa, som personlig tar dette området i øyesyn. Det statsråden og hans følge får se, er enorme palasser, mange av dem inngjerdet og med eget vakthold - vegg i vegg med brakker der de fattige bor, og søppel slengt i veigrøftene (som de venter regnet skal ta med seg). Hanssen sier til Aftenposten.no: "Hvis du spør meg om det skjærer meg litt i min sosialdemokratiske sjel å se disse enorme forskjellene som er oppstått som en følge av utvandringen til Norge, er det klart at det gjør det." Samtidig sier Hanssen at en kan forledes til å tro at det ligger "snusk" bak, men minner oss om at det koster "bare omkring halv million kroner å bygge slike hus her i Pakistan." En halv million kroner er betydelig i et land der gjennomsnittlig årslønn er 4.200 kroner. I tillegg overser Hanssen det faktum at mange pakistanere er tatt for pengesmugling til Pakistan. En annen ting er at innvandrergruppers investeringer i privat eiendom i utlandet, ikke blir tatt høyde for i SSBs levekårsundersøkelser. Det kan hende at en og annen innvandrergruppe da hadde kommet helt annerledes ut på statistikken.

Men det mest overraskende med Hanssens utspill er likevel hans tro på at vestlige penger "på sikt" vil skape utvikling i Pakistan. De tilbakemeldinger HRS fikk under sitt besøk i Pakistan fra de pakistanerne som ikke hadde tilgang til Vesten, var at vestlige penger var med på å skape enda større klasseskiller, presse ned tjenerlønningene og lønningene til private lærere, og til å øke skole- og boligprisene. Rektoren ved en av skolene som HRS besøkte, fortalte at hun selv ikke hadde råd til å kjøpe seg husvære, da de vestlige pengene hadde fått boligprisene til å skyte i været. Hun forklarte dette slik: "Barna fra Vesten går på skole her. Familien kjøper hus, og de har mange penger. Det blir dyrt. Men når barna er voksne drar de tilbake til Vesten." Hun påpeker videre at utviklingen går i feil retning: "Hvis de unge og utdannede hadde blitt i Pakistan, hadde det vært bedre. Da kunne vi utvikle landet. Med de drar til Vesten. Der er det bedre betalte jobber. Pengene fra Vesten ødelegger mer enn det gjør godt. Det øker klasseskillene." (Fra HRS-rapporten "Norske barn i utlandet: Ute av syne, ute av sinn", side 50). Dette, sett i sammenheng med at Hanssen også har tatt til orde for økt arbeidsinnvandring fra Pakistan til Norge, er neppe å bidra til utvikling av Pakistan.

Se vår bildeserie fra Pakistan


Andregenerasjonsinnvandrere truer Naser Khader på livet

20.09.06: I går ettermiddag, da folketingsrepresentant for radikale venstre og initiativtaker til Moderate muslimer, Naser Khader, var på vei i bil i København, ble han forfulgt av en annen bil med fire unge innvandrermenn. De viste med all tydelighet at de hadde lite til overs for Khader, blant annet ved å vise han fingeren og føre fingeren over strupen. Da bilene stoppet på rødt lys, hoppet de fire ut av bilen, men ble raskt stoppet av Khaders livvakter fra politiets etterretningstjeneste. Alle fire er anholdt, og siktet etter straffelovens paragraf om trusler mot folk i offentlig tjeneste. Les i Ekstrabladet.dk


Svenske politikere tar ikke folket på alvor

19.09.06: Man behøver ikke være valgforsker for å forstå hvorfor Sverige Demokratene (SD) har en slik voldsom fremgang i Skåne. I noen kommuner stemte hver femte velger på SD. Ansvarlige politikere er naive hvis de tror at innvandrings- og integreringsdebatten ikke er viktig for folket. Slik sett har man selv selv å takke hvis en lar fremmendfiendlige være ledende i debatten som garantert kommer i Sverige. Men dessverre ser det ut til at mange politikere ikke forstår at de må ta signalene fra folket på alvor. Det kan folket komme til å reagere på.


Sosialdemokratenes leder med "interessant erkjennelse"

19.09.06: Lederen i danske Socialdemokratenerne, Helle Thorning-Schmidt, tar i dag bladet fra munnen og langer ut mot islamismen. "Jeg er nået til den erkendelse, at selv hvis vi har en rigtig god integration, så er der en islamisme, der er så stærk, at det ikke kun kan løses med integration," sier hun, og fortsetter: "Vi skal gøre meget ved integrationen - men man kan åbenbart godt blive terrorist, selv om man er velintegreret. Det er en hård erkendelse for os alle sammen. Integrationen er ikke nok for at sikre os imod, at vi også i vores midte har mennesker, der vil vores samfund det ondt". Videre påpeker hun: "Det er vigtigt, at vi tror på os selv, vores retssamfund og demokrati og ikke går i panik. Det er vigtigt, at vi styrker fokus på de værdier, som vi bygger på i Danmark; frihed til at ytre os som vi vil, gå klædt som vi vil, være som vi vil, tro som vi vil, bo som vil, og gifte os som vi vil". Integrasjonsminster Rikke Hvilshøj (V) mener Thorning-Schmidt er kommet til en "interessant erkjennelse" - selv om den kommer litt sent. Les i Politiken.dk


Amerikanskiransk kvinne - historiens første kvinnelige romturist

18.09.06: Anousheh Ansari (40) er født i Iran, men er også amerikansk statsborger. Mandag ble hun skutt opp fra en base i Kazakhstan i en russisk rakett, som den første kvinnelige romturisten i historien. På romdressen hadde hun både det iranske og det amerikanske flagget. Les i Aftenposten.no


Også Jens A. Risnæs sensurerer sine uttalelser om innvandringen

12.09.06: ”Når så lite paranoide folk som meg sensurerer seg selv, er det et sikkert tegn på at alvorlige problem er i emningen.” Dette sier reiseguruen Jens A. Risnæs til magasinet Memo. Risnæs er bekymret for innvandringens konsekvenser og Norges evne til å takle utfordringen. Han er ”redd for” at problemene blir ”uoverstigelige”, og sier rett ut: ”Jeg tør dessverre ikke formulere meg sterkere”.

Risnæs slår fast at alle andre samfunnsdebatter enn om innvandringen handler om ”luksusproblemer”. I samme sving ber han Norges akademia ryke og reise: ”Jeg skylder ikke på innvandrerne, som jo bare søker lykken. Dette problemet er skapt av oss selv, særlig av våre antatt mest intellektuelt ressurssterke samfunnsdebattanter. Den norske venstresiden har kneblet og avfeid alle fornuftige spørsmål rundt den norske innvandringspolitikken. Som det mest avslørende av dem alle: ’Hvordan kan disse menneskene være ekte flyktninger når de har ressurser nok til å komme helt til Norge?’ For all del: Vi skal hjelpe de svakeste, men på en vettug og effektiv måte. Alle som kan tenke fornuft vet at det er i de ekte, nødlidende flyktningenes nærområder… Poenget er at jeg i dag må advare mine tidligere politisk korrekte venner når de føler at deres – naive – velvillighet er blitt misbrukt. Store deler av Norges intelligentsia har jo seg selv å takke,” sier Risnæs.

Intervjuet i Memo (nr. 22-2006) er ikke tilgjengelig på nettet.

Human Rights Service (HRS) Møllergata 9, 0179 Oslo - Norge Tlf: (047) 22 33 80 00 post@rights.no © HRS 2002 - 2007