| HRS - Forsiden | Om rights.no | Om HRS | Kontakt HRS | Bli HRS - venn i dag ! | In English | Lenker | Anbefalt litteratur | Nettstedskart |
Her er du: HRS - Forsiden > Integrering side 5

VIKTIGE SØKEOPPLYSNINGER!
Søk i rights.no

Sykemeldte innvandrerkvinner skal i jobb

15.01.07: København kommune oppretter en "helbredspatrulje" som skal hjelpe sykemeldte innvandrerkvinner på sosialstønader (såkalt kontanthjælp i Danmark) ut i jobb. Patruljen har også fullmakter til å annulere sykemeldinger fra kvinnens lege, melder Berlingske.dk. Allerede i år blir de første 100 av omkring 1 000 langtidssykemeldte innvandrerkvinner innkalt til samtale hos patruljen, som består av av en lege, en psykolog og en arbeidskonsulent. Integreringsminister Rikke Hvilshøj (V) roser København for initiativet. En tilsvarende ordning i Odense ga 75 prosent av de involverte kvinner tilknytning til arbeidsmarkedet.


FrP foreslår at kontantstøtte skal følges av statsborgerskap

15.01.07: En arbeidsgruppe i FrP foreslår at man må være norsk statsborger for å ha rett til kontantstøtte, melder NRK.no. Forslaget fremmes i forbindelse med at Regjeringen skal legge frem ny utlendingslov. En forskningsrapport fra SSB viser at innvandrerfamilier bruker ordningen med kontantstøtte i større og større grad, mens øvrige familier i økende grad velger barnehage. Innvandringspolitisk talsmann i FrP, Per Willy Amundsen, mener at innvandrerfamiliers økende bruk av kontantstøtten er til hinder for integreringen. "En av de grunnleggende tingene som må på plass for å få til en vellykket integrering er å få innvandrerkvinnene integrert i samfunnet, og da gjerne gjennom arbeidslivet. Da kan vi se at kontantstøtten kan være problematisk i forhold til vellykket integrering," sier Amundsen. FrP vil sette grensen ved statsborgerskap, for ikke å skille mellom ulike etnisiteter. Men både KrF og Høyre er sterkt kritisk til forslaget, som de mener kan være diskriminerende.


Arbeidsmarked og integrering - teori og praksis

12.01.07: Olta William Anoumou (45) er født i Grand-Popo i Benin og kom til Bergen i 1988. Han har blant annet skrevet en prisvinnende fortelling om integrering og hindringene han har møtt på arbeidsmarkedet. Så søkte han jobber innen integrering. Hvordan tror du det gikk? BT.no har svaret


Henteekteskap eller integrering?

08.01.07: I kommentar i BT.no spør redaktør Kobbeltveit om Norge er tjent med praksisen med henteekteskap. Han kaller henteekteskap ei heller tvilsom ordning som står i veien for "for ei naturleg integrering av mange innvandrargrupper." Han stiller videre følgende spørsmål: "Skal den individuelle retten til å henta seg brur i Punjab stå over integrering som kollektivt gode?" Les Kobbeltveits kommentar


Pakistanske gjenger utviklet til tunge kriminelle nettverk

03.01.07: Siden 15. september har politiet gjennomført 150 væpnede aksjoner mot gjengmiljøer. 400 personer er visitert og 100 er pågrepet. De pakistanske gjengene har vokst til tunge kriminelle nettverk, skriver Aftenposten.no. Etter skuddene på Aker Brygge har politiet fått ekstra midler til å gjøre en ekstra innsats i jakten på de tungt kriminelle gjengene. Mange titalls politifolk fra fire politidistrikter deltar i innsatsstyrken ledet av Oslo-politiet. De har fulgt gjengmedlemmene døgnet rundt i samarbeid med Økokrim og Kripos. Nå utsettes de pakistanske gjengene for samme trykk fra politiet som det profesjonelle ransmiljøet opplevde etter NOKAS-ranet. "Det er ikke tvil om at gategjengene er utviklet til tunge kriminelle nettverk og vi mener det er viktig at vi nå får ekstra midler til fortsatt innsats i 2007," sier politiinspektør Stensrud til avisen.

Langtidsdømte Shahid Rasool, utpekt som gjengleder da han fikk en dom på 12 års fengsel på slutten av 90-tallet, benekter gjengenes eksistens. Fra sin fengselscelle har han i flere medier fremstilt gjengene som rene vennemiljøer omskapt til kriminelle nettverk av politifolk som blåser opp et problem for å få mer ressurser.

Politiet vil i dette året satse mye på å avsløre de pakistanske gjengenes knytninger til kriminelle nettverk i flere land og å forfølge pengestrømmen som kanaliseres ut av landet. Assisterende politidirektør Odd Berner Malme sier det er særdeles viktig nettopp å ramme gjengmedlemmenes økonomiske vinning og oppbygde status i nettverkene.


Homofile innvandrere - ikke bland inn religion

20.12.06: Stortingsrepresentant André Oktay Dahl (H) mener at politikerne ikke gjør nok for å hjelpe homofile innvandrere - og han sier bestemt: "Dialog er ikke nok."

Oktay Dahl mener videre at mens aksepten for homofile har økt i befolkningen for øvrig, er det mye som tyder på at den er forverret i enkelte innvandrermiljøer. Noe av forklaringen kan ifølge Oktay Dahl skyldes at regjeringen er for opptatt av sentral problematikk knyttet til jenter. For eksempel snakkes det stort sett om tvangsekteskap blant jenter, mens man overser at det også er tvangsekteskap blant gutter. Og debatter om prostitusjon og voldtekt dreier seg alltid om kvinner, selv om det også angår menn. I en interpellasjon i Stortinget etter jul, skal Oktay Dahl reise spørsmål til arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) om hva regjeringen skal gjøre for å bedre homofile innvandreres livssituasjon i Norge.

Iranske Kaltham Alexander Lie, flyktet i 1992 til Norge etter at han hadde blitt torturert for sin legning i hjemlandet, har et klart råd til politikerne: "Hold religion unna diskusjonen, dette handler om folks liv,"
skriver Nettavisen.no

Les relaterte saker lenger ned på denne siden.


SSB skaper falske overskrifter

19.12.06: Statistisk sentralbyrå (SSB) har kommet med en undersøkelse der de hevder at holdingen til innvandrere og innvandring blitt mindre velvillig, og som de fleste medier i dag siterer villig vekk. Det er spesielt på tre områder SSB mener den økende skepsisen kommer til syne: Det er områder som omfatter like muligheter til arbeidsmarkedet, ønsket om mer restriktiv flyktningpolitikk, og hvorvidt innvandring og innvandrere beriker det kulturelle livet i Norge.

Og det mangler ikke på forklaringer for hvorfor "nordmenn er blitt mindre velvillige", hvilket vel betyr at nordmenn er blitt mer fremmedfiendtlige eller rasistiske. For eksempel sier Ada I. Engebrigtsen, forsker ved NOVA, til Aftenposten at det kan skyldes arbeidsinnvandring og medias negative fokus: "Enkeltstående hendelser kan endre folks holdninger drastisk. Det siste året har det vært svært mye fokus på arbeidsinnvandring fra Øst-Europa og sosial dumping, noe som mest sannsynlig har hatt innflytelse på holdningene i samfunnet," sier Engebrigtsen, og fortsetter: "Det er en konstant skjevvinkling i media, der positive samfunnstrekk eller hendelser ikke slåes opp." Ulike representanter med innvandrerbakgrunn sier til Dagsavisen at det handler om et nyhetsbilde som preges av terror og andre negative oppslag om innvandrere.

Men, er det virkelig slik som SSB hevder? Vi har tatt en nærmere titt på tallene, og vi konkluderer med at SSBs analyse er særdeles svak, og at de skaper falske bilder av den faktiske situasjonen - og derav falske overskrifter. Les mer


Fra muslimsk aske til helvetes ild

19.12.06: Den homofile muslimske pakistaneren som skrev i sin kronikk i Aftenposten at han hadde en drøm om å bli akseptert, har fått mange tilbakemeldinger, samt at saken har kommet til Stortinget, der Bjarne Håkon Hanssen må svare på om den islamske homohetsen er et integreringsproblem (se saker lengre ned på denne siden). Flere politikere med innvandrerbakgrunn sto frem å sa de ville være med på kampen for at muslimer som er homofile kan få stå frem og leve fritt på lik linje med andre mennesker – selv om de i samme åndedrag nevnte at homofili er strengt forbudt innen islam. I dag kommer et tilsvar fra IT-gründer Shahzad Rana. Han skriver i Aftenposten.no at å oppfordre en muslimsk homofil med pakistansk bakgrunn til å komme ut av skapet, er det samme som å be ham om å gjøre harakiri (selvmord).


Religionens inntog og forskjellsbehandling

18.12.06: Religionens slagkraft i det moderne har vist seg å ha en overraskende overlevelsesevne. Virkeligheten er den at Europa selv har skapt kimen til den bakenforliggende trusselen: relativismen, skriver Hanne Nabintu Herland, religionshistoriker med islamisme som spesialfelt, i et innlegg i Aftenposten.no. Den alvorlige utfordringen for rettsamfunnet og menneskerettighetene, som har svekket europeisk kultur i årtier, er kulturrelativismens uutholdelige tro på at vi ikke er like. Ansvarsfraskrivelsen ligger i forskjellsbehandlingen: Det forventes ikke det samme av den ene som av den andre, hevder Nabintu Herland.

Videre skriver hun at relativismens brudd med prinsippet om likebehandling uansett rase, kjønn eller klassetilhørighet, blir dens avgjørende svakhet: "Det var galt å publisere Muhammed-tegninger, men det er rett å korsfeste Frelsesarmeen fordi de ikke representerer mobbens syn på homofili. Både muslimer og armeen representerer en minoritet: Det spiller derimot liten rolle. Muslimene har forkjørsrett i kraft av sin utenlandskhet. Ingen kulturminister med respekt for seg selv ville finne på å kreve det samme av muslimske menigheter som man gjør av Frelsesarmeen."


Dramatisk narkomisbruk blant somaliere i Oslo

18.12.06: Mellom 50 og 70 prosent av somaliske menn i Oslo tygger det narkotiske stoffet khat regelmessig, melder Aftenposten.no. Misbruket foregår åpenlyst på Grønland, like ved politistasjonen: ”Det er en skandale at en så stor gruppe mennesker selger og bruker khat så åpenlyst ved politihuset på Grønland,” mener Aps Jan Bøhler. Narkomisbruket er dyrt og derfor sosialt ødeleggende i en allerede sårbar gruppe med svært høy arbeidsledighet. Mange bruker så mye som 700 kroner daglig på khat. ”Mannfolkene tygger khat til fire-fem-tiden på morgenen og sover hele dagen. Kvinnene får derfor hele byrden med å oppdra barna,” sier Bøhler, som vil ha et større fokus på både konsekvenser av misbruket og politiets ansvar for å ta problemer alvorlig. Bøhler får støtte av VG på lederplass: ”Khatmisbruket bidrar på alle måter til å hindre integrering av en hel befolkningsgruppe i det norske samfunnet. Det kan vi ikke sitte stille og bare se på.” Bivirkninger av khattygging kan blant være søvnløshet, fysisk sløvhet, leverskader, depresjoner, psykoser og personlighetsforandringer.


Homofil muslim blir hørt, men vil det skje noe?

15.12.06: Jeg har en drøm om å bli akseptert, skrev en ung homofil muslimsk mann i Aftenpostens kronikk i går (se sak under). Han er fortvilet og ber navngitte politikere som Saera Khan (Ap), Khalid Mahmood (Ap), Afshan Rafiq (H), Akhtar Chaudhry (SV) og Abid Raja (V) om hjelp til å ta debatten om homofili og islam, melder Aftenposten.no i dag. De navngitte politikerne svarer på forespørselen: Rafiq sier at i islam er homofili strengt forbudt, men ut fra et menneskerettsprinsipp må de det gjelder få lov til å være homofile. Khan forteller at hun er villig til å gå i spissen for denne kampen fordi det handler om grunnleggende menneskerettigheter. Mahmood trosser drapstruslene han fikk etter å ha fortalt at det finnes homofile i alle miljøer, også muslimske. Han vil gjerne delta i homodebatten. Raja sier at hvis muslimer kan drikke alkohol og ha sex utenom ekteskapet og fortsatt kalle seg muslimer, så må homofile også godtas.

Kronikøren selv er avventende til de overnevntes løfter: "Ingenting av dette er overraskende; politikerne sier det jeg ventet. Det gjenstår å se hva de vil gjøre i praksis!"

Men den unge guttens "bønn" fikk en annen på Stortinget til å reagere raskt. Allerede i går sendte stortingsrepresentant Andre Oktay Dahl (H) en interpellasjon til Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap), som må møte i Stortinget og svare på om dette er et integreringsproblem. Også Likestillingsminister Karita Bekkemellem (Ap) reagerte kjapt - hun har sendt brev til kronikøren via Aftenposten. Hun vil gjerne treffe ham.


Livsfarlig homofil kjærlighet

14.12.06: "Klissete tenåringsromaner om forelskelse slutter ofte bra. Jeg vet ikke om min historie vil gjøre det. Men jeg har en drøm om å bli akseptert," skriver en ung, homofil muslim fra Pakistan i en kronikk i Aftenposten.no i dag, som av sikkerhetshensyn velger å være anonym.


Vil forebygge narkotikamisbruk blant somaliere i Norge

13.12.06: Stiftelsen Helse og Rehabilitering har bevilget 0,5 millioner kroner til et prosjekt mot khatmisbruk blant somalisk ungdom i Norge, melder NTB. Prosjektet skal gjennomføres av Landsforbundet Mot Stoffmisbruk (LMS) i samarbeid med Sominfo - Somalisk informasjons- og ressursnettverk. Prosjektet målsetting er en rapport som skal inneholde kunnskap om hvorfor ungdommer tygger det narkotiske stoffet khat og hvilke tiltak som kan settes i gang for å forhindre misbruk, skriver Sominfo i en pressemelding.

Khat er en plante som brukes som rusmiddel. Den vanligste måten å bruke khat på, er å tygge planten. Stiftelsen Helse og Rehabilitering har konsesjon på å drive pengespillet Extra, og overskuddet fra virksomheten skal gå til frivillige organisasjoner som fremmer fysisk og psykisk helse i Norge.

Human Rights Service (HRS) Møllergata 9, 0179 Oslo - Norge Tlf: (047) 22 33 80 00 post@rights.no © HRS 2002 - 2007