| HRS - Forsiden | Om rights.no | Om HRS | Kontakt HRS | Bli HRS - venn i dag ! | In English | Lenker | Anbefalt litteratur | Nettstedskart |
Her er du: HRS - Forsiden > Innvandring > Familiegjenforening side 1

Søk i rights.no

VIKTIGE SØKEOPPLYSNINGER!

Frankrike strammer inn familiegjenforeningspolitikken

06.07.07: Den franske regjeringen godkjente onsdag ett nytt lovforslag som skjerper reglene for familiegjenforening til Frankrike. Den som ønsker ektefelle eller barn til Frankrike må kunne forsørge familien, og i tillegg må foreldrene undertegne en kontrakt der de lover å integrere barna i det franske samfunnet. Ektefellen som ønsker seg inn til Frankrike, må gjennom en språktest for å bevise at de til en viss grad behersker det franske språket og at de kjenner til franske verdier, melder Expatica.com. Reglene er langt på vei en tro kopi av de samme innstramninger som er innført i Nederland.


Utvist fra Norge, men Irak nekter å ta imot

04.07.07: Namsos-kvinnen Marita Strøm ble skutt og drept på en ferietur i Nord-Irak. Hennes irakiske ektemann Osman Omar, som er hans oppgitte identitet i Norge, er dømt for mordet, som sones i Irak. Drapet avdekket at både Osman og to av hans brødre, også de bosatt i Namsos, var i Norge på falsk identitet. En av brødrene, med oppgitt navn Farhad Osman (30), søkte om å få samværsrett med Osmans barn, antakelig for å få opphold i Norge. Dette mislyktes. Han ble derimot dømt i Namdal tingrett for drapstrusler mot familien til den drepte Marita Strøm. Men i mai i år ble det avdekket at Farhad var kommet tilbake til Norge – under 10 måneder etter at han ble transportert ut av Norge. Han ble pågrepet i Skien, der han bodde med en norsk ektefelle, som han skal ha giftet seg med i Syria. Ifølge politiadvokat Jon Borgen ved Telemark politidistrikt hadde Fahrad kommet tilbake til Norge ved hjelp av menneskesmuglere, etter at han hadde fått avslag på familiegjenforening med sin norske kone. Fahrad ble varetektsfengslet, siktet for ulovlig opphold i Norge. ”Nå vil vi holde ham i varetekt fram til at vi får transportert ham ut av landet. Forhåpentligvis vil den prosessen gå fort,” sa politiadvokat Borgen.

Men saken tok i går en uventet vending, melder VG Nett. Selv om utlendingsmyndighetene har behandlet saken rekordraskt – på en drøy måned rakk de både å behandle søknaden og anken fra Farhad og hans advokat Brynjar Meling. Før helgen kom det endelige avslaget fra Utlendingsnemnda (UNE). Fahrad prøvde til ingen nytte å appellere til myndighetene om å få være i Norge til hans barn blir født om en måned. Ved 15-tiden mandag gikk han ombord i et fly på Gardermoen med to norske polititjenestemenn for å bli fraktet tilbake til hjembyen Sulaymaniya i Nord-Irak. Men ved ankomst nektet de kurdiske selvstyremyndighetene å ta imot den bortviste asylsøkeren. Dermed måtte følget gjøre vendereis - og ta med seg den trusseldømte Farhad som utlendingsmyndighetene har gitt klar beskjed om at er varig uønsket i Norge.
Narkodømt og utvist, løsningen er ekteskap

25.06.07: Den narkodømte asylsøkende marokkaneren (37) forsøkte å bløffe seg til opphold i Norge, og er blitt utvist to ganger tidligere, melder VG Nett. Og da var det jo bare å ta i bruk familiegjenforeningsregelverket. Det litt spesielle i saken, er at ekteskapet er inngått med en kvinne som jobber i UDI – og som tidligere har vært gift med en marokkaner som hun også sikret opphold i Norge via ekteskap.

Den 37-årige marokkaneren som UDI-kvinnen har inngått ekteskap med, prøvde å bløffe seg til Norge i 2004 ved å si at han var statsløs palestiner. Fingeravtrykk avslørte at han også var registrert som asylsøker i Tyskland. Men ifølge VG er det lite som tyder på at marokkanerens avslørte løgner for å få opphold i Norge, vil få negative konsekvenser for hans nåværende søknad om familiegjenforening. ”På generelt grunnlag kan jeg si at et tidligere utvisningsvedtak ikke vil hindre en person i å få familiegjenforening, dersom de andre vilkårene er til stede. Når noen har sonet ferdig, starter de med blanke ark”, sier kommunikasjonsdirektør i UDI, Agnar Kaarbø.

UDI-kvinnen hevder hun blir utsatt for bakholdsangrep: ”Det er åpenbart noen som ikke tåler å se meg lykkelig, og forsøker å sverte meg. Jeg lukter at det ligger et sjalusimotiv bak dette”, sier kvinnen til VG.

HRS synes det er betenkelig at Norge har et familiegjenforeningsregelverk som til de grader er mulig å utnytte. Hvorvidt denne mannen og kvinnens ekteskap er reellt, kan vi vanskelig uttale oss om, men det er ingen tvil om at ekteskap er en vidåpen dør til Norge for fast opphold. Og om det finnes naive mennesker, så burde vi i alle fall ha sikret oss et mindre naivt regelverk. Men det blir nok vanskelig med dagens regjeringspartnere.


Får hjelp til å omgå regler for innvandring til Danmark

22.06.07: Nylig kunne avisen Politiken melde at nye tall viser at 24-årsregelen og tilknytningskrav fungerer etter intensjonen (se sak under). Innvandring ved giftermål har sunket til det halve, og betydelig flere innvandrere gifter seg med dansker. Nå stilles det derimot spørsmål ved om pakistanere og tyrkere som kommer i samme antall som før, har giftet seg, men omgår reglene ved å få innreise ved arbeid- og studietillatelser, melder Berlingske.dk

En innvandrerkonsulent på kommunalt nivå, innrømmer at han aktivt hjelper innvandrere å omgå de nye reglene (eksempelvis ved å bistå unge til midlertidig bosetting i andre land), da han er en "hard core" motstander av den nye danske poilitikken, innført i 2002. Integrasjonsminister Rikke Hvilsøj vurderer å undersøke forholdene, men sier samtidig at det er positivt hvis politikken "konverterer passive familiegjenforeninger" til aktive arbeids- og studieopphold.


24-årsregel og tilknytningskrav fungerer - kvinnene er vinnerne

18.06.07: Ferske tall fra Danmark bekrefter at den nye danske innvandringspolitikken virker. Antallet av førstegenerasjon og etterkommere (andregenerasjon) som gifter seg med etniske dansker, bare øker melder Politiken.dk.

Ifølge tall fra Danmarks Statistik (DST) giftet om lag 25 prosent av innvandrerne seg i fjor med en etnisk dansk person, noe som er en sterk økning fra 2001. Da giftet om lag 16 prosent av innvandrerne seg med en danske. Samtidig forteller tallene at det særlig er kvinnene som gifter seg med etniske danske menn. I fjor giftet om lag 33 prosent kvinnelige innvandrer seg med en danske, mens kun 14 prosent av mennene valgte dansk ektefelle. Tallene viser også at mens om lag 70 prosent hentet ektefellen i utlandet i 2001, så er andelen henteekteskap falt til om lag 33 prosent i 2006.

DSTs undersøkelse av ekteskapsmønsteret omfatter alle førstegenerasjon og etterkommere (andregenerasjon) fra ikke-vestlige land. Det er særlig iranere og borgere fra det tidligere Jugoslavia som nå ekter dansker, men også irakere og libaneserer velger i økende grad dansk ektefelle. Tyrkerne og pakistanerne derimot gifter seg like sjeldent som før med en danske.

Integreringsminister Rikke Hvilshøj (V) mener disse tallene bekrefter at innstramningene som ble innført i 2002 om aldersgrense og tilknytningskrav for å hente ektefelle i Danmark, virker. Endringene har gjort det vanskeligere å arrangere transkontinentale ekteskap for de unge. Kultursosiolog Mehmet Necef fra Center for Mellemøststudier på Syddansk Universitet, sier at reglene har lettet presset på unge kvinner. Familien er fratatt kontroll. ”Utlendingsloven har åpnet opp for en verden av muligheter for kvinnene. Det er blitt legitimt å utsette ekteskapet, det er blitt legitimt å komme utenfor husets fire vegger, og dermed har familien mistet kontrollen over de unge kvinnene,” sier Necef.

Men til tross for stadig gode tilbakemeldinger om politikkens konsekvenser i Danmark, så er den norske regjeringen, og i særdeleshet SV, stadig like vrang. Se også sak under.


Aps kapitulasjon for SV kan få dramatiske konsekvenser

18.06.07: Statsråd Bjarne Håkon Hanssen (Ap) og HRS ved Hege Storhaug debatterer for tiden i Dagbladet om innvandringens konsekvenser. Storhaug dro i gang debatten med å hevde at Aps knefall for SV i dragkampen om ny utlendingslov, kan føre til et politisk selvmord, tilsvarende det som skjedde for få år siden i Danmark: Socialdemokratiet nektet å ta inn over seg at den høye innvandringen ved henting av nye ektefeller, ikke var forenelig med god integrering. Folket forstod denne åpenbare koblingen, mens Socialdemokratiet lot seg dupere av multikulturalistene i regjeringen den gang, Det Radikale Venstre, og politikken ble ikke lagt om. Socialdemokratiet lå med brukken ryggrad etter nasjonalvalget i 2001. En liknende situasjon seiler opp i Norge nå. SV herjer i regjeringen og stikker alle mulige kjepper i hjulene for å stoppe Bjarne Håkon Hanssen i å begrense hentingen av nye ektefeller og bedre beskytte unge mot transkontinentale giftermål.

Men Hanssen nekter å ta opp Storhaugs utfordring. I sitt tilsvar i Dagbladet.no avviser han – uten argument – parallellføringen til Socialdemokratiet i Danmark. Han erkjenner heller ikke at det er en sammenheng mellom vellykket integrering og hvor mange nye innvandrere som kommer til landet. Heller ikke de verdimessige utfordringene vil Hanssen debattere, mener Storhaug, som i sitt svar til Hanssen skriver: ”Hvordan Hanssen kan forsvare at kalde senger fortsatt skal være hovedferdselsåren fra Afrika og Asia til Norge, et land som med høylytt stolthet forfekter likestilling og likeverd, er et burlesk paradoks. Vel så burlesk er det at mangelen på realisme, vil rasere velferdsstaten – som skal være regjeringens fremste utstillingsvindu.”

Nettopp de økonomiske aspektene, kommenterer også journalist Jon Hustad i Dag og Tid.no. Hustad peker på at ”i 1975 var det om lag 3 500 personar med pakistansk bakgrunn i Noreg. No er det ti gonger så mange med slik bakgrunn i Noreg. I fjor kunne Dagens Næringsliv fortelja at så godt som alle dei pakistanske framandarbeidarane som var komne hit før innvandringsstoggen, no er trygda. Over helvta av personane med pakistansk bakgrunn i arbeidsfør alder står i dag utanfor arbeidsmarknaden. Tala er mykje dei same for andre med bakgrunn frå Midtausten og nedetter Afrika.”

Hustad viser at det har vært en tidobling av ikke-vestlige innvandrere på i overkant av 20 år: ”I 1980 var det 22 000 innvandrarar i Noreg med bakgrunn frå den tredje verda. I 2004 passerte vi 200 000. No er talet på rask veg mot 300 000. I 1986 utgjorde innvandrarar frå den tredje verda 1,1 prosent av folkesetnaden, no er prosentdelen 6,6, kan vi lesa på nettsidene til Statistisk sentralbyrå (SSB). Ein særs stor del av desse er frå Nord-Afrika, Midtausten og Pakistan. For menn med pakistansk bakgrunn låg uføreprosenten i 2002 i aldersgruppa 55–59 på 45 prosent, for dei med tyrkisk bakgrunn på 55 prosent og for gruppa med marokkanarar på 67 prosent.”

Som Storhaug, henviser også Hustad til NHO-beregning som viser at hele oljeformuen spises opp hvis ikke dagens innvandringspolitikk legges om: ”NHO har rekna på kor dyrt det vert om vi held fram med den noverande innvandringspolitikken. Til dette arbeidet har dei fått hjelp av Samfunnsøkonomisk institutt på Blindern. Økonomane har teke utgangspunkt i tal frå SSB. Dei reknar med at innvandringsfolkesetnaden kjem til å verta dobla fram til 2015. I mai i fjor vart svaret presentert i tidsskriftet til NHO, Horisont. Den låge deltakinga i arbeidslivet som mange innvandrarar har, kjem til å kosta Noreg heile oljeformuen. I ein kommentar sa professor Kjetil Storsletten til Aftenposten at den norske innvandringspolitikken hadde ført til altfor store kostnader for det norske samfunnet: ’Å ta inn innvandrere med lav utdannelse fører ingen steds hen. Vi kan ikke fortsette den innvandringspolitikken vi har ført.’ Men det skal vi, har regjeringa vedteke,” skriver Hustad.

Hanssen har konsekvent nektet for at Ap måtte kapitulere for SV i striden om ny utlendingslov. Verken HRS eller Hustad tror på Hanssens påstand. Hustad sier: ”Om vi skal tru Klassekampen, vart Jens Stoltenberg ’pottesur’ då Kristin Halvorsen gav melding om at SV ikkje ville ha noka reell instraming av familiesameiningspolitikken. Eg kan skjøna reaksjonen; Stoltenberg har vit nok til å sjå at dette ikkje kan halda fram."
Har middelalderen overtatt i SV, spør fritt-talende nordlending

13.06.07: Odd Handegård, som definerer seg som tidligere SV-sympatisør, tar et knallhardt oppgjør med SVs innvandrings- og integreringspolitikk i innlegg i dagens Nordlys. Han skriver: ”Det var et spennende prosjekt da SV gikk inn i den rødgrønne regjeringen for to år siden. Mange kameler måtte slukes. Det visste alle på forhånd, men hvilke? Og ikke minst: Hvilke hjertesaker ville SV kreve gjennomslag for, når det var uenighet mellom regjeringspartnerne?”

For Hanegård og andre har SVs prioriteringer blitt tunge å svelge for partiets egne velgere, og de vender nå partiet ryggen. ”SV har hatt mange muligheter til å sette foten ned i tradisjonelt viktige saker for SV (distriktspolitikk, fordelings- og skattepolitikk, fiskeripolitikk og miljø- og klimapolitikk), men har altså valgt den dårligst tenkelige av alle saker, forsvaret for forhistorisk tankegods fra det muslimske mørkeloftet. Sperregrensa blir neste problem for partiet,” skriver Hanegård.

Ikke minst er skribenten opprørt over SVs ”seier” hva gjelder sabotasjen mot å innføre alderskrav og tilknytning i kampen mot tvangsekteskap. ”Etter en lang serie med større og mindre nederlag i regjeringen, fikk SV endelig (tirsdag 5. juni 2007) noe som i Dagsrevyen ble kalt for en «stor seier»: Seieren besto i at regjeringen – etter at SV hadde truet med regjeringskrise – forkastet Bjarne Håkon Hanssens nokså beskjedne forslag for å få redusert antallet tvangsekteskap i pakistanske innvandrermiljøer (bl.a. aldersgrense). Nå betyr riktignok ikke SVs «seier» at tvangsekteskap, kjønnslemlestelse av jenter m.m. vil bli tillatt i Norge. Men vedtaket betyr at det blir vanskeligere å få gjort slutt på en del av lovløsheten i enkelte innvandrermiljøer,” hevder den tidligere SV-sympatisøren, og legger til at ”Kvinnekampen i SV er stein daud.”

Les innlegget i Nordlys.no


Vitnet vi et politisk selvmord?

11.06.07: Nyheten sprakk i NRK Dagsnytt tirsdag morgen. Ap hadde gått på et sviende nederlag. Det blir ingen økt aldersgrense eller krav om tilknytning til Norge for å forebygge tvangsekteskap. Jens Stoltenbergs kapitulasjon for SV kan koste dyrt. Vitnet vi et påbegynt selvmord som fullbyrdes under Stortingsvalget i 2009?

Spørsmålet stilles av Hege Storhaug i kronikk i Dagbladet. Les kronikken her


Man kan ikke få alt, sier SV-er

11.06.07: Regjeringen vil sette inntektskrav til de som henter ektefelle utenfor EØS/EU for å hindre tvangsekteskap. ”Det har en klassemessig slagside, men man kan ikke få alt”, sier SV-politikar Akhtar Chaudhry til Dag og Tid.no. SV har nå fått gjennomslag for å ikke innføre 21-års grense ved familieietablering for å få opphold kun på bakgrunn av ekteskapet. "Vi har arbeidd hardt mot framlegget om å innføre aldersgrense, som vi ser som diskriminerende”, sier Chaudhry. På spørsmål om hva som er diskriminerende med en lov som skulle gjelde for alle, svarer han: ”Vi snakker ikke om diskriminering mellom etniske grupper, men om å dele nasjonen i to. Å la noen få gifte seg når de blir 18 år, mens andre må vente noen ekstra år, er diskriminerende samme hvem det gjelder, og det er vi i mot”.

At over 70 prosent av folket og et flertall av minoritetsungdommen som selv har blitt utsatt for press og tvang for å gifte seg, går inn for ei aldersgrense, anser SV som uproblematisk: ”Vi mener at et prinsipp ikke kan brytes bare fordi mange nok mener at det er feil”.


Høyre med egen mangfolds- og integreringsmelding

11.06.07: Høyre la i dag frem en egen mangfolds- og integreringsmeldingen. På pressekonferansen understreket leder Erna Solberg at Høyre vil føre en streng, men rettferdig innvandringspolitikk. De vil stille krav og gi mennesker muligheter til å lykkes, samt forsvare de unges rett til å velge. Punktene hun fremhevet er å styrke språkkunnskap blant annet ved å utvide antallet obligatorisk norsktimer i Introduksjons-programmet, tilbud om gratis barnehageplass mens de voksne er på introduksjonskurs, og innføre obligatorisk oppmøte på 4-årskontrollen som kan sanksjoneres økonomisk ved manglende oppmøte. Solberg sa at det enda ikke var bestemt om det kan bli aktuelt å sanksjonere i forhold til trekk eller stopp av barnetrygd. Videre ønsker Høyre å åpne for at det blir gitt bekymringsmelding til barnevernet hvis foreldre ikke sørger for at barna lærer norsk.

Høyre ønsker også å satse langt mer målrettet på å få innvandrerkvinner ut i arbeidslivet enn hva de hittil har gjort. De ønsker også å innføre trygdeordninger som stimulerer til arbeid, og ikke til passivitet.

Hva gjelder tvangsekteskap, var Høyres budskap noe mer ullent. Solberg påpekte at de vil satse på forebyggende arbeid og informasjon, samt styrke hjelpetiltakene. Sistnevnte skal blant annet gjøres ved å opprette ”en instans” som skal være et lavterskeltilbud. Denne instansen skal ta utgangspunkt i at unge som frykter et tvangsekteskap kan henvende seg dit for å be om at familier blir innkalt til samtaler. Hensikten med samtalen er å klargjøre hva som er norsk lovverk på området, og at saken vil bli registrert. På spørsmål om instansen skal være et statlig fundamentert tilbud, svarte Solberg at det ikke var avgjort om den skulle være statlig eller kommunal, men den skulle være i offentlig regi.

I tillegg vil Høyre skjerpe kravene til underholdsplikt ved familieinnvandring.

For å stoppe kjønnslemlestelse vil Høyre etablere systemer som gjør at helsepersonell melder dette til politiet, ikke bare til barnevernet. På spørsmål om dette innebærer at Høyre ønsker en meldeplikt relatert til kjønnslemlestelse, var svaret at Høyre mener det er svakheter i dagens praksis hva gjelder lemlesting av pikebarn og forholdet mellom barnevern og politi. Videre vil Høyre innkalle alle foreldre til jenter under 18 år for å samtale om konsekvenser ved kjønnslemlestelse. Men Høyre vil fortsatt ikke jentebarns underliv skal behandles på lik linje med guttebarn. Høyreleder Solberg understreket nok en gang at hun mener å undersøke jentebarns underliv er krenkende. Hun ble supplert av Afshan Rafiq, som leder Høyres integrerings- og mangfoldsutvalg, som viste til at Helse- og sosialdirektoratet har hevdet at det ”bare” er 1 prosent av jentebarn som er i risikogruppe for kjønnslemlestelse. Men det Rafiq unnlot å si var at dette er tall for de som fødes i Norge, de tar altså ikke høyde for de barna fra aktuelle land som er innvandret til Norge. For to år siden viste befolkningsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå at det var registrert bosatt over 8 000 jenter i alderen 0-19 år fra land der kjønnslemlestelse er en praksis. I underkant av 5 000 av disse var under 9 år, herav 2 500 fra høyrisikolandet Somalia. Og denne gruppen er i rask vekst.

Hva gjelder tildekning, støttet Høyre et forbud mot niqab i undervisningssituasjonen.

Høyre var derimot meget uklar hva gjelder denne meldningen, som en mangfolds- og integreringsmelding, og deres syn på innvandring. Selv ved gjentatte spørsmål fra salen, var ikke Høyre klar på om de ser noen sammenheng mellom vellykket integrering og antallet innvandrere.

Hele meldingen kan lastet ned fra Høyres hjemmeside (pdf-format)


Fremskrittspartiet med egen innvandringsmelding

07.06.07): Fremskrittspartiet (FrP) la i dag frem en egen omfattende innvandrings- og integreringsmelding. Meldingen presenterer 62 konkrete tiltak fordelt på Norges internasjonale forpliktelser, organisering av utlendingsfeltet i Norge, familiegjenforening og familieetablering, flyktning- og asylpolitikken, arbeidsinnvandringen, statsborgerskap og integrering.

Presentasjon av meldingen på dagens presskonferanse levnet ingen tvil om at FrP har tre favorittland hva gjelder innvandring og integrering; USA, Danmark og til dels Nederland. Innvandringspolitisk talsperson i FrP, Per Willy Amundsen, åpnet med å hevde at dagens innvandringspolitikk i Norge er i ferd med å skape en ny underklasse - innvandrerne. Dette unngår de i USA, ifølge Amundsen, fordi de ikke har gått i samme fella som i Norge, betegnet av Amundsen som "klientfella". For mens USA har sett sammenhengen mellom det økonomiske systemet og enkeltpersoner muligheter ved å gi den enkelte incitamenter for å jobbe og bli en aktiv del av samfunnet, har Norge alt for enkelt parkert den enkelte på samfunnets sidelinje ved å gi dem trygd.

Ifølge Amundsen, har FrP sitt mål med meldingen vært å vurdere hele innvandrings- og integreringsfeltet under ett, og komme med forslag til tiltak som sees i sammenheng. Det enkelte forslag har som formål å sikre velfungerende integrering. For å få til en velfungerende integrering, mener FrP at antall nyankomne innvandrere må reduseres.

Et middel for å redusere andelen innvandrere er å stille strengere krav til familieetablering i Norge. FrP skiller her mellom familiegjenforening og familieetablering, da gjenforening innebærer at man blir forent med noen en har vært atskilt fra, men etablering er knyttet til å hente ny ektefelle til Norge. Langt på vei ønsker FrP en blåkopi av dansk politikk på dette feltet, blant annet med 24-årsgrense og tilknytningskrav for å hente ektefelle utenfor EØS-området. Videre vil de kopiere Nederlands krav til språk- og kunnskapstest, som skal gjennomføres i hjemlandet før ankomst til Norge, og samme test av herboende før ektefelle kan hentes hit.

FrP ønsker også å gjøre det langt vanskeligere å få statsborgerskap i Norge, som de vil koble direkte til integrering. Dette innebærer at FrP ønsker eventuelt statsborgerskap som et ”bevis” på at en er velintegrert i Norge. Kravene vil være blant annet bestått språk- og kunnskapstest. I tillegg ønsker FrP å forlenge tiden i Norge for å kunne få statsborgerskap til minst 10 år. Hele meldingens kan leses på Frp's hjemmeside

Panikkartet, sier integreringsminster Hanssen (Ap)
Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) sier ifølge VG Nett at Frp's innvandringsutspill oppleves som panikkartet. "Jeg opplever det som et litt panikkartet tiltak fra Frp. Det går dårlig på gallup, og da går de tilbake til gode, gamle dager, og da er kjernen innvandringspolitikk og innvandringsfiendtlighet. Jeg tror ikke de kommer til å gjøre suksess på det," sier Hanssen.

Debatt på Redaksjon EN
Frp har i et 147 siders dokument lagt ut sin egen utlendingslov i dag. Her fastslår de at familiegjenforeningspolitikken er den mest feilslåtte delen av norsk innvandringspolitikk. I rapporten står det at Frp frykter at det vil være 2 millioner innvandrere i Norge om 50 år. Partiet vil ha sine forslag lagt ut til folkeavstemning, skriver NRK.no, og Redaksjon EN (NRK kl 20:25) tar debatten. Her vil deltakerne være blant annet statsråd Bjarne Håkon Hanssen, Frp's Per Willy Amundsen, student Muhammed Usman Rana, og informasjonsleder i HRS, Hege Storhaug. Så er det å håpe at også noen fra SV stiller.


SV vant, men hvem taper?

07.06.07: I en medfølende kommentar i dag i Sandefjord Blad stilles følgende betimelige spørsmål: Hvem risikerer å tape når SV seirer?

Kommentatoren skriver: ”Alle partier erkjenner problemet med tvangsekteskap i visse innvandrermiljøer; det kan vel ikke betviles. Men enighet om målet – det vil si å forebygge denne formen for menneskerettighetsbrudd – har ikke kunnet hindre en langvarig dragkamp innad i regjeringen. SV utropes nå til seierherre.” Men som kommentatoren påpeker - taperne er først og fremst unge innen visse innvandrergrupper, og det rettes en kritisk kommentar til regjeringens lydhørhet: ”Minoritetsungdom i hopetall har tilkjennegitt sin frykt, og nå sin skuffelse. De siste dagene har mediene brakt anonymiserte intervjuer med ungdom som har flyktet fra sin familie og sitt miljø og lever i skjul. Organisasjoner som har nærkontakt med ungdom i den aktuelle faresonen, melder om økende pågang. Holdningsundersøkelser i befolkningen er tilnærmet entydige. (…) Det er besynderlig at et parti – og nå en hel regjering – som ellers er så opptatt av menneskerettigheter, kvinnefrigjøring og integrering ikke makter å være mer lydhør overfor mennesker som har følt problemene på kroppen.”

Det understrekes også, heldigvis, at SVs og regjeringens fremtidige politikk på feltet vil bli fulgt med argusøyne, nettopp fordi ”Norske myndigheter har et uomtvistelig medansvar for å sikre all norsk ungdom elementære rettigheter.”


Tvangsekteskap kan splitte Norge

06.06.07: I går fremkom at Arbeiderpartiet (Ap) måtte gi opp å innføre alders- og/eller tilknytningskrav for opphold i Norge gjennom ekteskap. Både i går og i dag har det kommet en rekke reaksjoner, og de er som ventet forskjellige. Dagsavisen mener at regjeringen tok til vettet, Dagbladet fremhever at SV heldigvis har vunnet dragkampen med Ap, mens både VG og Klassekampen er skuffet over regjeringens valg. Det eneste som synes sikkert er at det er vanskelig å enes om tiltak mot tvangsekteskap, og dermed blir argumentene og påstandene deretter.

Les HRS’ kommentar


Tredobler gebyrer for familiegjenforening

01.06.07: Gebyret for behandling av første gangs søknad om arbeids- og oppholdstillatelse tredobles i morgen - fra 1100 til 3000 kroner, samtidig som gebyret for søknad om bosettingstillatelse økes fra 1100 til 1600 kroner, melder Forbruker.no. Gebyrøkningen gjelder søknader i forbindelse med familiegjenforening.

Ifølge Finansdepartementets budsjett for 2005 gir gebyrene for saksbehandling i forbindelse med søknader om statsborgerskap, oppholds-, arbeids-, og bosettingstillatelser, samt fornyelse av tillatelser, en årlig inntjening for staten på mer enn 70 millioner kroner.

Gebyrøkning knyttet til familiegjenforening kommer samtidig med nye bestemmelser i ekteskapsloven som skal forhindre at unge i Norge tas med til foreldrenes hjemland før de er myndige, giftes bort der, og så venter til de fyller 18 år før de kommer tilbake til Norge og søker familiegjenforening. De skal også motvirke tvangsekteskap, ekteskap med stedfortreder, barneekteskap og polygami, og gjøre det lettere å komme ut av et tvangsekteskap.
Tvangsekteskap - og regjeringens politikk - kan splitte Norge

06.06.07: I går fremkom at Arbeiderpartiet (Ap) måtte gi opp å innføre alders- og/eller tilknytningskrav for opphold i Norge gjennom ekteskap. Både i går og i dag har det kommet en rekke reaksjoner, og de er som ventet forskjellige. Dagsavisen mener at regjeringen tok til vettet, Dagbladet fremhever at SV heldigvis har vunnet dragkampen med Ap, mens både VG og Klassekampen er skuffet over regjeringens valg. Det eneste som synes sikkert er at det er vanskelig å enes om tiltak mot tvangsekteskap, og dermed blir argumentene og påstandene deretter.

Les HRS’ kommentar


Regjeringens svik

05.06.07: Sosialistisk Venstreparti (SV) klarte å torpedere endringer i utlendingsloven for å beskytte ungdom mot å være levende ekteskapsvisum. Det blir ikke økt alder for familieetablering i Norge, ingen krav om tilknytning til Norge, eller krav om arbeid eller utdannelse for å kunne hente ny ektefelle, melder NRK.

At regjeringskameratene Arbeiderpartiet (Ap) og Senterpartiet (Sp), har latt SV vinne frem med sitt inhumane og inkonsekvente syn, er et formidabelt svik, et svik mot landet og et svik overfor folket – ikke minst de som er gjort mest sårbare av det rådende systemet.

SVs snevre menneskesyn, kan bli Aps selvmord. For hvordan skal statsminister Stoltenberg og co klare å forsvare denne politikken ved Stortingsvalget i 2009?

Les HRS' kommentar


SVs svart/hvit-tenkning

22.05.07: Etter hva Klassekampen erfarer er representanter for de tre regjeringspartiene Ap, Sp og SV inne i sluttspurten av forhandlingene om tiltak mot tvangsekteskap. Ap forsøkte først å få til et tilknytningskrav og en 21 års aldergrense for ektefellen hentet utenfor EØS, men måtte gi seg på dette grunnet massiv motstand fra spesielt SV. Ap kom deretter opp med et forslag om fem års utdanning eller arbeid i Norge etter endt grunnskole for å kunne hente ektefelle utenfor EØS. Sp kompromiss handlet om å gå for fire år. Men SV sliter. Ikke ville SV godta noen av de forslag som er blitt lagt på bordet, og ikke evner de å komme med noen forslag selv. Mantraet er: det er diskriminerende og vi må få bedre hjelpetiltak (i Norge) for dem som blir utsatt for tvangsekteskap.

Ifølge dagens Klassekampen.no skal SV-erne i regjeringen nå ha klart å skaffe seg ryggdekning til å inngå et kompromiss med Ap og Sp. Kompromisset går ut på å innføre et krav om tre års arbeid eller utdanning etter grunnskolenivå for å få hente ektefelle fra land utenfor EØS. Spørsmålet skal ha vært drøftet i SVs stortingsgruppe, og der har et flertall gitt grønt lys for å kompromisse i saken. Men som Klassekampen påpeker: til tross for at SV har klare programformuleringer som går imot alle former for særaldersgrenser ved familiegjenforening.

Et slikt kompromiss liker SVs Akhtar Chaudhry dårlig. Norskpakistaneren har markert seg som kraftig motstander av alle forslag som legger hindringer i veien for å enkelt gi opphold i Norge til ektefelle utenfor EØS. Men den samme Chaudry har ved en rekke anledninger bevist at han ikke skjønner forslagets innhold. I februar hevdet Chaudhry at de foreslåtte reglene vil dele det norske samfunnet i to: "Vi vil få en hvit del, og en svart del. Den hvite delen kan gifte seg og realisere det de vil når de er 18 år. Vi kan ikke dele Norge på langs etter kulturelle og religiøse grenser." Men det handler ikke om svart og hvit, nettopp fordi det ikke handler om regler knyttet til ekteskapsalder, men om regler knyttet til muligheter for fast opphold i Norge kun med bakgrunn i et ekteskap. I tillegg er denne svart/hvit-tenkningen til Chaudry svært betenkelig – for det kan synes som om i Chaudrys verden gifter svarte seg med svarte, og hvite med hvite.

Overfor dagens Klassekampen hevder Chaudhry at, det han kaller ”en særaldersgrense for ekteskap”, strider mot både FNs menneskerettserklæring og SVs vedtatte partiprogram. Vi kan være enig med Chaudry at en særaldersgrense for ekteskap kan stride mot FNs menneskerettserklæring, men det er altså ikke det forslaget går ut på. Videre skriver Klassekampen at Chaudhry ikke bare stiller seg negativ til forslaget fordi det diskriminerer, men også fordi han tror ”en særaldersgrense” kan ha svært negative effekter. Han ser for seg at unge mennesker kan bli sendt til foreldrenes hjemland, uten nettverk og uten kontakt med hjelpeapparatet i Norge, fram til de fyller aldersgrensen for gjenforening. Dette viser at Chaudry nekter å ta inn over seg hva debatten handler om; å kreve utdanning eller skole i Norge et visst antall år vil ikke være forenelig med å sende den unge ut av landet? Så kunne vi jo forvente at Klassekampens journalist konfronterte Chaudry med sine påstander, slik som Klassekampens redaktør, Bjørgulv Braanen, etterlyste i lederartikkel 23.februar (se sak under), der han undrer seg over hva SV mener er diskriminerende knyttet til de foreslåtte reglene. "Argumentet om diskriminering gjentas og gjentas i debatten, uten at de som fremmer det noen gang blir konfrontert med det egentlige innholdet i det de sier," skriver Braanen. Og det ble de ikke denne gangen heller.


Ikke konfrontert

26.02.07: I Klassekampens leder fredag 23.februar undrer redaktør Braanen på hva Sosialistisk Venstreparti (SV) mener er diskriminerende knyttet til de foreslåtte regler for å hindre tvangsekteskap. "Argumentet om diskriminering gjentas og gjentas i debatten, uten at de som fremmer det noen gang blir konfrontert med det egentlige innholdet i det de sier," skriver Braanen, noe vi utvilsomt er enige i.

Men vi tør minne Braanen om at han jo er i den heldige situasjonen at han faktisk har anledning til å konfrontere dem selv. Vi oppfordrer herved Klassekampen til å få SV spesielt, men også de argeste kritikerne fra Sp og Ap, til å forklare hva de mener er så diskriminerende med de foreslåtte tiltakene. Ikke minst ser vi frem til SV's Rolf Reikvam sin forklaring (se sak under).


Reikvam (SV) vil endre ekteskapsloven

22.02.07: Etter at det i går ble kjent at Senterpartiet (Sp) går inn for et tilknytningskrav for herboende som betingelse for opphold for ektefelle utenfor EØS, og dermed er mer på linje med Arbeiderpartiet (Ap) enn Sosialistisk Venstreparti (SV), synes det å gått helt i ball for SVs Rolf Reikvam. Til Dagsavisen sier Reikvam at han vurderer å fremme et lovforslag om å heve den generelle ekteskapsgrensen fra 18 til 21 år, for å unngå diskriminering. "Skal vi ha nye bestemmelser som gjelder ekteskapsinngåelser, så har vi en lov for slikt, nemlig ekteskapsloven. Vi vil derfor sette i gang en diskusjon om en ny nedre grense som skal gjelde alle. Og 21 år er et godt utgangspunkt for en slik debatt," sier Reikvam til Dagsavisen.no.

Bagkrunnen for Reikvams beslutning ligger i hans og partiets misforståtte tolkning av krav om aldergrense for familieetablering og et tilknytningskrav. Reikvam forstår ikke at reglene handler om betingelser for å få permanent opphold i Norge, og ikke om ekteskapsalder. Han forstår heller ikke at de foreslåtte reglene skal gjelde alle i Norge. For i Reikvams verden er det visstnok bare de med innvandrerbakgrunn i Norge som inngår ekteskap med noen utenfor EØS.

SV og Reikvam klarer ikke å ta innover seg at unge mennesker i Norge utnyttes som levende visum. Dette betyr at unge mennesker her utnyttes i en ekteskapshandel for å gi permanent opphold i Vesten til familie, venner eller andre som familien har utpekt. Det trenger heller ikke være at den unges familie i Norge er de som ønsker et slikt ekteskap, det kan like gjerne være et beinhardt press fra gjenværende familie i opprinnelseslandet. Noen ganger er herboende enig i ekteskapet, andre ganger er det ikke bare uenighet, det kan være direkte tvang, psykisk og/eller fysisk, eller at vedkommende regelrett blir lurt inn i ekteskapet. Det eneste vi vet med høy sannsynlighet, er at den såkalte "familiegjenforeningen" skjer i Norge. Mang en ung kvinne, og også menn, har fortalt den samme historien til HRS: De tvinges, de lures, de trodde de ville - men når ektefellen er i Norge, går det brått opp for mange at dette ikke ble slik de kanskje hadde håpet eller trodd. Noen av disse får lov av familien til å skille seg, andre ikke. De som får skille seg, opplever gjerne at eksmannen "forsvinner" fra Norge - og det er ikke til hjemlandet - men heller i andre land i Europa vedkommende oppholder seg i. Fraskilte hentebruder blir gjerne returnert til opprinnelseslandet, der det venter henne en uviss skjebne. Som fraskilt kvinne havner du langt ned på ekteskapslisten, og familien er ikke nødvendigvis spesielt lykkelig over å få nok en munn å mette. Blant de som ikke får skille seg, er det noen som lever et totalt uverdig liv, mens andre prøver så godt de kan og håper "at neste generasjon" vil få tilgang til de rettigheter som de selv ikke fikk. Kan Reikvam eller noen andre i SV forklare hva som er så humant med dette?

Økt ekteskapsalder i Norge avhjelper ikke på denne type problemer. Reikvam er jo nettopp en av de som hardnakket har hevdet at aldersgrense for å hente ektefelle til Norge vil innebære at spesielt unge kvinner tvangssendes til utlandet for å bli der til aldresgrensen er oppfylt. At dette ikke er riktig fordi tilknytningskravet forhindrer det, går ikke inn hos Reikvam og SV. Men en økt ekteskapsalder vil nettopp kunne få en slik effekt.


Sp går for tilknytningskrav - nok en kamel for SV

21.02.07: NTB melder at Sp vil ha tilknytningskrav for henteekteskap. Det var Sp's stortingsgruppe, med stort flertall, som i går gikk inn for fire års tilknytning, ikke fem år som Ap støtter, til Norge for dem som vil hente ektefelle utenfor EØS-området. Regelen innebærer at herboende må ha jobbet eller gått på skole i Norge i fem år etter endt grunnutdanning for å kunne få ektefelleinnvandring. "Kravet om tilknytning til Norge er omstridt. Men beslutningen avspeiler den frustrasjon som er i gruppa for å intensivere innsatsen mot tvangsekteskap," sier parlamentarisk leder i Sp, Magnhild Meltveit Kleppa, til NTB, og føyer til at Sp ønsker et bredt sett med virkemidler for å forhindre at unge mennesker skal bli utsatt for tvang.

At Sp landet på ett år mindre enn hva Hanssen har foreslått, synes derimot ikke Sp å ha noe faglig argument for. "Hvis vi går for fem års tilknytning, så nærmer vi oss en alder hvor mange gifter seg. Vi mener vi kan oppnå den ønskede effekten ved å innføre et krav om fire år," sier Trygve Magnus Slagsvold Vedum, Sps representant i Kommunal- og forvaltningskomiteen, til NTB.

SV har derimot ikke tenkt å gi opp kampen mot tilknytningskrav, til tross for at partiet ikke har noen andre tiltaksforslag for å bekjempe tvangsekteskap. Til HRS spør en ung kvinne, som selv er utsatt for press om å inngå ekteskap med mann familien har plukket ut i opprinnelseslandet: "Hvilken planet er det SV er på?". Og svaret er vel at på SV's planet skal de leke gode hjelpere - og "plukke opp" de unge etter at et ufrivillig ekteskapet er inngått.

For SV er svært skuffet over Sp, og SVs stortingsrepresentant Rolf Reikvam sier til NTB: "Senterpartiets vedtak gjør det vesentlig vanskeligere for oss. Jeg hadde trodd og håpet at de skulle stå sammen med SV mot Arbeiderpartiet." Han velger likevel ikke å tro at løpet er kjørt for SV, selv om det er vanskelig å finne kompromisser.

Reikvam har heller ikke forstått mye av de foreslåtte reglene, for overfor NTB fortsetter han å hevde at reglene i Danmark (24 -årsgrense for ektefelleinnvandring og et reelt tilknytningskrav) blant annet har ført til at jenter blir sendt ut av landet for å bli gift, og kommer tilbake når de er 24 år. "Da har de mistet mange muligheter til integrering og tilknytning, de påføres både juridiske og økonomiske belastninger. Dette rammer ofrene, det rammer ikke de patriarkalske familiestrukturene som er årsaken til tvangsekteskap," sier Reikvam til NTB.

Men kjære Rolf Reikvam - dette er ikke sant. Tilknytningskravet, som sier at ekteparet skal ha lik eller større tilknytning til Danmark, forhindrer at unge sendes ut av landet, nettopp fordi de da mister tilknytning til Danmark, og da får dem ikke ektefellen inn i Danmark, selv ikke når de er fylt 24 år. Er dette så utrolig vanskelig å forstå? Erfaringene fra Danmark er da også det motsatte av hva Reikvam hevder - færre henter ektefelle i utlandet og flere gifter seg i Danmark. I tillegg starter flere på høyere utdanning, og flere fullfører.


Muslimsk SV-topp er lei av å bli oppfattet som Jesus

21.02.07. Mens Karita Bekkemellem (Ap) vil ta opp kampen mot SV i den nye utlendingsloven hva gjelder tiltak mot tvangsekteskap, går nå en SV-topp ut å ber Ap-folk stoppe Bjarne Håkon Hanssen, melder Nettavisen.no. ”Vi er lei av å bli oppfattet som Jesus som skal frelse verden alene”, sier Akhtar Chaudhry (SV).

Chaudhry sier at SV er motstander av Hanssens forslag om at herboende må ha jobbet eller gått på skole i fem år før det vil bli gitt opphold til innvandret ektefelle. SV mener at tiltaket vil dele det norske samfunnet i to: "Vi vil få en hvit del, og en svart del. Den hvite delen kan gifte seg og realisere det de vil når de er 18 år. Vi kan ikke dele Norge på langs etter kulturelle og religiøse grenser," sier Chaudhry. Hvilket betyr at Chaudhry og SV fortsatt ikke forstår at reglene ikke handler om ekteskapsalder, men er en regel knyttet til muligheter for fast opphold i Norge kun med bakgrunn i et ekteskap. Og regelen skal gjelde alle - svart eller hvit, Jesustilbeder eller Allahtilbeder, SV'er, Ap'er eller Frp'er.

Human Rights Service (HRS) Møllergata 9, 0179 Oslo - Norge Tlf: (047) 22 33 80 00 [email protected] © HRS 2002 - 2007