| HRS - Forsiden | Om rights.no | Om HRS | Kontakt HRS | Bli HRS - venn i dag ! | In English | Lenker | Anbefalt litteratur | Nettstedskart |
Her er du: HRS - Forsiden > Sentral statistikk

VIKTIGE SØKEOPPLYSNINGER!
Søk i rights.no

Ny rapport fra HRS

19.05.05: I dag publiserer HRS rapporten "Innvandring gjennom Ekteskap." Rapporten presenterer det bredeste statistiske materialet som noensinne er lagt frem i Norge over henteekteskap blant sentrale ikke-vestlige grupper.

Tallenes tale er klar; den overveldende majoriteten gifter seg med sine egne, og de fleste henter ektefelle i opprinnelseslandet. Dette gjelder i enda større grad for 2.generasjon sammenliknet med 1.generasjon. Rapporten har allerede vakt debatt, og ble diskutert på Tabloid 18. mai på TV2.

Les mer om rapporten


Over 6.000 jenter er gifteklare

13.06.02: På oppdrag fra HRS har Statistisk sentralbyrå sjekket hvor mange jenter fra følgende land som er i gifteklar alder (16 - 25 år): Afghanistan, Albania, Bangladesh, Etiopia, Gambia, India, Iran, Irak, Libanon, Makedonia, Marokko, Pakistan, Sri Lanka, Somalia, Tyrkia og Vietnam.

I Norge bor 9.812 jenter (per 2002) i denne aldersgruppen og med nevnte landbakgrunn. Av disse jentene har 3.632 inngått ekteskap, mens 6.180 offisielt sett ikke er gift. Den største gruppen ugifte er pakistanske jenter (1.602).

Ny dokumentasjon
Aldri før har det blitt presentert en slik omfattende statistikk knyttet til jenter med familie fra land der arrangert ekteskap er en utbredt tradisjon. Når annen statistikk i tillegg viser at langt de fleste av disse jentene giftes bort i foreldrenes hjemland, viser dette hvor viktig blant annet forebyggende arbeid i forhold til tvangsekteskap er. Gruppen gifteklare vil øke i årene som kommer ettersom antall jenter i yngre årsklasser er større.

Anonym brudJomfrudebatten
I en del av de nevnte landene er det et ufravikelig krav om at jenta må bevise at hun er jomfru på bryllupsnatten ved at hun blør. Lakenet blir sjekket av ektemann og/eller svigerfamilie. Denne praksisen er særlig utbredt i Tyrkia (blant kurdere, som de fleste tyrkere i Norge er), Irak, Iran, Marokko og Libanon (også andre arabiske land). Nesten 2.000 jenter med røtter i disse landene er i gifteklar alder og fremdeles ugifte. Hvis noen av disse jentene inngår ekteskap i sommer og ikke består jomfrubeviset, kan de risikere å bli drept. Og hva som er grunnen til at de eventuelt ikke er jomfru, som at de er utsatt for seksuelt misbruk som barn eller har mistet jomfruhinnen under fysisk aktivitet, tas det ikke hensyn til. HRS har via et brev bedt Dagfinn Høybråten (helseminister) om å opprette et statlig tilbud om "ny jomfruhinne" til jenter som trenger det som en livsforsikring.


Ekteskapsstatistikk 1996-2001

Familiegjenforeningsstatistikk 2003-2004 fra UDI


Human Rights Service (HRS) Møllergata 9, 0179 Oslo - Norge Tlf: (047) 22 33 80 00 [email protected] © HRS 2002 - 2005