| HRS - Forsiden | Om rights.no | Om HRS | Kontakt HRS | Bli HRS - venn i dag ! | In English | Lenker | Anbefalt litteratur | Nettstedskart |
Her er du: HRS - Forsiden > Høringsuttalelser fra HRS

VIKTIGE SØKEOPPLYSNINGER!
Søk i rights.no


Human Rights Service (HRS) er høringsinstans for politiske partier, kommunale organer, fylkeskommunale og statlige organer og evtentuelt andre. HRS har til nå vært høringsinstans for Barne- og familiedepartementet (BFD), Kommunal- og regionaldepartementet (KRD), Justis- og politidepartementet (JD) , Kommunalkomiteen og Kultur- og utdanningskommiteen i Oslo kommune.

Human Right Service har uttalt seg i ulike saker som har med barnetrygdregelverket, Utlendingsloven, Straffeloven, Introduksjonsloven, Integreringsplan for Oslo kommune og tiltak mot trusler, vold og kjønnslemlestelse.

Hva er en høring?
Å ha en sak ute på høring vil si at for eksempel departementene ønsker å "høre" hva berørte parter (offentlige og private institusjoner, organisasjoner og andre departement) har å si til et forslag som man arbeider med. Bakgrunnen er ønsket om å bedre kunne vurdere de økonomiske og administrative konsekvenser av offentlige tiltak. Høringsfristen er normalt tre måneder, og ikke mindre enn seks uker. (Utdrag fra Odin)

Her kan du lese Human Rights Service (HRS) sin siste høringsuttalelse

Her er en oversikt over arkiverte høringsuttalelser

Human Rights Service (HRS) Møllergata 9, 0179 Oslo - Norge Tlf: (047) 22 33 80 00 [email protected] © HRS 2002 - 2005