| HRS - Forsiden | Om rights.no | Om HRS | Kontakt HRS | Bli HRS - venn i dag ! | In English | Lenker | Anbefalt litteratur | Nettstedskart |
Her er du: HRS - Forsiden > Om rights.no

VIKTIGE SØKEOPPLYSNINGER!
Søk i rights.no

Ny nettside fra Human Rights Service

HRS har omorganisert nettsiden og kategorisert innholdet etter emner. Har du problemer med drop-downmenyen til venstre i Explorer, bruk andre nettlesere som Opera, Mozilla, Firefox osv.
Du kan også bruke Nettstedskartet for å få tilgang til alt under ett.


rights.no er nettstedet til Human Rights Service (HRS).

rights.no inneholder stoff fra 1990-tallet og frem til dagens nyheter. Dette er gjort bevisst for å gi en viss historisk pekepinn om utviklingen og fokuset på temaer innen innvandring- og integreringsfeltet i Norge og ellers.

rights.no henvender seg til alle som er engasjert i å holde seg orientert, og som informasjonsbank til alle som ønsker å utarbeide velfungerende forslag til løsninger til de fleretniske og flerreligiøse utfordringer.

rights.no har som formål å publisere og henvise til stoff og artikler som omhandler de tema og beslektede områder som HRS arbeider innenfor. Dette avspeiler seg i de kategoriene det arkiverte stoffet er sortert under. Noen ganger kan artikler og kronikker omhandle flere tema, og blir da arkivert ut fra det som oppfattes mest nærliggende. Les mer under Om HRS

rights.no er et viktig mediespeil, både for nasjonalt og internasjonalt stoff. rights.no gir også henvisninger til HRS i media, samt kommentarer til andre mediers, enkeltpersoners, og gruppers utspill, være seg i aviser, på Internett, på radio eller TV.

rights.no leverer egenprodusert materiale og formidler samtidig andres stemmer både via direkte innlegg og under kategorien SKRIBENTEN

rights.no står ikke til ansvar for meningsytringer som kommer frem i uttalelser fra medvirkende aktører, det være seg i artikler, kommentarer, intervju m. m., ei heller under kategorien SKRIBENTEN.

rights.no følger HRS’ arbeid, noe som også innebærer at nettstedet preges av mange av de utfordringer og problemer som er knyttet til innvandrings- og integreringsfeltet. Noen vil sikkert mene at det gir et skjevt bilde av innvandrere og/eller integreringen, men vi er mer opptatt av at det som ikke fungerer faktisk finner sin løsning. Det ubehagelige i feltet forsvinner ikke av seg selv, heller ikke av å bli tidd i hjel eller ved å ikke bli belyst. Som politisk tenketank er HRS’ selvpålagte oppgave å søke etter hva som er ”vondt”, dokumentere, analysere, og peke på hvilke tiltak som kan gjøre ”godt”. Det skal ærlig innrømmes at rollen som den som stadig vekk kommer bærende med problemer, kan være tung fra tid til annen. Kanskje denne rollen særlig er tung innen innvandrings- og integreringsfeltet, ettersom dette feltet er gjort så voldsomt betent. Men på det nåværende tidspunkt er det denne rollen som vi anser som den viktigste oppgave.

rights.no har Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten til grunn for sitt redaksjonelle arbeid.

Copyright © Human Rights Service (HRS)

rights.no har lagt ut dokumenter og deler av bøker og hele rapporter tilgjengelig i blant annet pdf-format. Dette er copyrightbeskyttede dokumenter, men tillates og skrives ut til privat bruk. Misbruk som nedlasting og oppkopiering for salg eller annet må ikke forekomme. Man kan heller ikke laste ned og lagre rapporter på egne nettsteder for så å lenke til disse derfra. Alle henvisninger må lenkes til rights.no.

Rettighetene til rights.no innehas av Human Rights Service (HRS) med org. nr. 985 066 302. Det er ikke tillatt å kopiere hele eller deler av rights.no til noe annet område på Internett eller å publisere hele eller deler av innholdet i trykt form eller via noe annet medium annet enn det som er oppgitt ovenfor. Det kan gjerne lenkes eller henvises til rights.no.

Det er heller ikke tillatt å utnytte rights.no eller noe som kan assosieres med rights.no direkte eller indirekte i kommersielle sammenhenger, eller andre sammenhenger, uten samtykke fra Human Rights Service (HRS).

Et hvert brudd på disse bestemmelser vil kunne bli rettslig forfulgt.

Human Rights Service (HRS) Møllergata 9, 0179 Oslo - Norge Tlf: (047) 22 33 80 00 [email protected] © HRS 2002 - 2007