| HRS - Forsiden | Om rights.no | Om HRS | Kontakt HRS | Bli HRS - venn i dag ! | In English | Lenker | Anbefalt litteratur | Nettstedskart |
Her er du: HRS - Forsiden > Ekteskap > Flerkoneri

VIKTIGE SØKEOPPLYSNINGER!
Søk i rights.no

Flerkoneri ute av kontroll i Storbritannia

30.05.07: Den britiske regjeringen innrømmer for første gang at flerkoneri er ute av kontroll. Det estimeres at minst tusen menn lever lovlig med flere koner. Britene aksepterer flerkoneri når giftermålene har funnet sted i land der flerkoneri er lovlig, som i Pakistan, Nigeria og India.

Konene immigrerer til Storbritannia som studenter eller turister. Myndighetene aksepterer imidlertid også henting av kone nummer to når skilsmisse fra kone nummer en i Storbritannia mistenkes for å være falsk - og ektemannen fremdeles bor sammen med kone nummer en. Hvor mange ektefolk som lever i flerkoneri og der flere av hustruene mottar trygd, er det ingen oversikt over. Men ektemenn har rett til å kreve trygd for samtlige hustruer, til og med hvis en av dem befinner seg i utlandet i inntil ett år. Flerkoneri skal særlig være utbredt blant pakistanere. De fleste pakistanerne i Storbritannia har røtter i Kashmir, melder Timesonline.co.uk


Jyllands-Postens underholder om fornuft og religion

25.05.07: Debatten om flerkoneri har fått føtter å gå på i Danmark etter at den ledende konvertitten Abdul Wahid Pedersen gikk ut med støtte til praksisen og henviste til at Koranen gir mannen tillatelse til å ekte inntil fire kvinner (se sak under). Jyllands-Posten synes både debatten og herr Pedersen er i ferd med å bli "trøttende" å forholde seg til. At religiøse forskrifter skulle ha noen som helst autoritet i forhold til lov og rett er "så absurd at det overhodet ikke burde være nødvendig å diskutere. Når den konverterte imam Abdul Wahid Pedersen fører frem dette synspunktet, at en mann kan gifte seg med opp til fire koner, bør det uten videre avvises som det forvrøvlede sludder som det er. Henvisningen til en 1.500 år gammel bok, som er utformet som lovforskrifter til beduiner i den mellemøstlige ørkensanden, er så langt fra all sunn fornuft, at det er absurd overhodet å føre en meningsfyllt samtale om det," skriver Jyllands-Posten på lederplass, og fortsetter i samme friske tone: " Allikevel er det nødvendig, for imamens vrøvl skal ses i sammenheng med en utvikling som har funnet sted gjennom de senere årene. Gang på gang presenterer man koranbaserede uhyrligheter og flytter grensene for hva vi skal diskutere i et moderne vestlig demokrati (...) Vi vil høflig, men bestemt tilføye, at den danske straffeloven gjerne står til politisk diskusjon om nødvendig, men aldri på religiøse premisser.

Koranen sier: 'Gift dere med de kvinner de finner for godt. To, tre eller fire.' Takk for underholdningsverdien.

Straffeloven sier: 'Den som inngår ekteskap eller lar sitt partnerskap registrere, og som i forveien er gift eller part i et registreret partnerskap, straffes med fengsel i tre år.'

Sådan er gjeldende rett, hr. imam, og fri oss så for mer vrøvl."


Flerkoneri på fremmarsj

23.05.07: I innvandrermiljøer i Danmark er flerkoneri langt fra unormalt, det synes heller være en praksis som er på fremmarsj, melder nyhetsbyrået Ritzaus. På et nettbasert ekteskapsbyrå søker stadig flere muslimske menn etter flere koner. ”Jeg er en fyr som er lykkelig gift og søker kone nr. 2” er et ikke uvanlig budskap. Mennene omgår de danske reglene ved å la en imam stå for bryllupet med kone nr. 2. Ifølge Mohammad Rafiq, som er jobbkonsulent i København kommune, er antallet stigende. ”I København er der eksempelvis et sted, hvor den ene familie - mand, kone og børn - bor i en lejlighed sammen. I lejligheden ved siden af bor kone nummer to med det andet sæt børn,” forteller Rafiq. Sjefskonsulent i Familiestyrelsen påpeker at dette også kan medføre trygdesvindel.

Men imam og konvertitt Abdul Wahid Pedersen mener at flerkoneri kan være helt ok. "Hvis der kommer en til mig, og jeg kan fornemme, at der er tale om en kone nummer to, så vil jeg normalt sige nej. Med mindre kone nummer et står der og siger, at det er helt i orden, og siger, at hun ikke kan få børn, eller at der er en anden grund. Men normalt vil jeg sige nej,” sier imamen, som påpeker at hans holdninger bygger på koranens ord. ”Det er tilladt for en mand at have op til fire koner, men det er ikke tilladt for en kvinde at have mere end en mand,” sier han. Abdul Wahid Pedersen mener flerkoneri kan sammenlignes med at danske menn har elskerinner.

Derimot er integreringsordfører Henriette Kjær lite imponert over de holdninger som legges for dagen. ”Det er vist på tide, at Abdul Wahid Pedersen kommer på genopdragelsesrejse i den danske straffelov. Flerkoneri er forbudt i Danmark. Og det skal det – selvfølgelig – fortsat være. Det hverken kan eller skal koranens ord ændre på,” sier Kjær i en kommentar ifølge Jyllands-Posten.dk. Hun mener det er tankevekkende at en fremtredende imam som Abdul Wahid Pedersen ikke har større forståelse for at likestilling mellom kjønn er en av grunnpilarene i det danske demokratiet. ”Flerkoneri er kvindeundertrykkelse i den yderste potens. Det udstiller manden som familiens eneste overhoved, og kvinden – uanset hvilket nummer i rækken af koner hun er - som mindre værd. Det siger sig selv, at den slags aldrig bør være tilladt her i landet,” sier Kjær, og fastslår: ”Abdul Wahid Pedersen puster til fordommene om, at muslimer lever i et tilbagestående, gammeldags, kvindeundertrykkende samfund. Han burde bruge sin fremtrædende position til at bygge bro mellem de forskellige kulturer i stedet for at rejse en mur.”


Polygame ektemenn får ekstra trygder til konene

02.05.07: I Storbritannia kan en polygam ektemann kreve ekstrakroner fra staten til ”haremet” sitt. Dette til tross for at flerkoneri er forbudt. Opposisjonen i nasjonalforsamlingen krever nå hasteendring av lovverket for å stoppe utbetalinger av skattekroner som opposisjonen mener opprettholder praksisen med flerkoneri, samt at den forbudte praksisen belønnes økonomisk. Flerkoneri har en strafferamme på syv år. Men hvis en ektemann innvandrer til Storbritannia med flere koner og ekteskapene er inngått i et muslimsk land som aksepterer flerkoneri, så vil sosialvesenet akseptere at samtlige hustruer kan få offentlige bidrag. Praksisen med trygdutbetalinger til polygame ektemenn og deres hustruer, skal i følge byråkrater ha utviklet seg gradvis over tiår, melder ThisIsLondon.co.uk.

Hvor mange som lever polygamt i Storbritannia finnes det ingen oversikt over. Men det anslås at flere tusen muslimer lever i flerkoneri, mange uten at kone 2 og/eller 3 er offentlig registrert som partner, men at giftermålet er ulovlig inngått i moskeer.


Kone nr. 2 må til Norge, hevder svigerbror

23.10.06: I dag er det ett år siden noen har hørt fra norskpakistanske Raja Abdul Rehman (54), bosatt i Fredrikstad. Hans kone nummer to hevder han ble han drept fordi han ville skille seg fra kone nummer én. Dagbladet har møtt kone 2 i et stort hus i landsbyen Thotha Rai Bahadur i Gujrat-distriktet i Pakistan. Der hevder andrekona Sakina Rehman (28) at hun og de tre barna Laiba (3), Elizba (2) og Aliza (4 md.) må til Norge for beskyttelse. Hun sier hun ikke tør å gå ut fra soverommet fordi hun frykter at noen vil drepe henne. Hun må flytte til Norge, sier Raja Abdul Rehmans storebror, Fazal Rehman. Fazal har anklaget førstekonas familie for å stå bak forsvinningen. "Min bror fikk ny kone i Pakistan. Det likte ikke hans første kones familie," sier Fazal Rehman til Dagbladet.no


Unge Venstre sier ja til polygami

17.10.06: På helgas landsmøte i Unge Venstre stemte et flertall for å endre ekteskapsloven i Norge, slik at det blir tillatt å ha flere enn en ektefelle. Ifølge Nettavisen.no mener internasjonal leder i Unge Venstre, Boye Bjerkholt, at staten ikke bør blande seg inn i hvordan folk regulerer sine samboerforhold eller ekteskap. Bjerkholt tror heller ikke det er noe fare for at Unge Venstre assosieres med land som i dag ikke oppfattes som liberale.

Med slike holdninger vil nok Unge Venstre kunne trekke til seg mange muslimer, særlig hvis de demper ned at de også ønsker å legalisere all medisinsk bruk av narkotika. Polygamiforslaget vil derimot neppe ha noen positiv effekt på andelen tvangsekteskap, men staten skal jo ikke bry seg, så da er det bare å satse på frivilligheten.


I retten for flerkoneri

14.08.06: En norsk statsborger av pakistansk opprinnelse må i slutten av august møte i retten for bigami. 47-åringen giftet seg med sin første kone i Pakistan i 1997, men inngikk senere et nytt ekteskap i Pakistan. Førstekona anmeldte forholdet, men i politiavhør skal mannen ha vist til at det etter muslimsk lov er anledning til å ha fire koner samtidig. Hans forsvarer, advokat Kari Sofie Jacobsen, mener imidlertid på generelt grunnlag at det ofte er uvitenhet om norsk lovgiving som gjør at personer med en annen etnisk opprinnelse ender med å inngå dobbeltekteskap - hvilket vi ikke tror er en riktig vurdering.


Protest mot flerkoneri og mangel på skilsmisse

13.06.06: I Teheran i går protesterte kvinner mot landets sharia-lov som tillater flerkoneri, og som frarøver kvinner samme rettigheter til skilsmisse som menn. Kvinnene ble møtt med brutal politivold, melder Aftenposten


Mann med 10 koner og 64 barn

19.04.06: En mann i Singapore, med 10 koner og 64 barn, er dømt til stokkeslag og fengsel etter å ha forbrutt seg seksuelt mot fem av barna. Hans 33 sønner og 31 døtre er fra ni måneder til 16 år gamle. Mannen misbrukte koranen ved å hevde overfor konene at barna var hans eiendom, og at han slik sett hadde rett til seksuell omgang med dem, skriver Nettavisen.no. I Singapore har muslimske menn "bare" lov å ha fire koner, derfor hadde mannen inngått fire lovlige ekteskap, og seks "midlertidige ekteskap", såkalt muta. Muta omtales gjerne som "nytelsesekteskap", som en mann kan inngå så mange han vil av, mens kvinnen bare kan inngå ett ad gangen. Varighetene kan variere fra én time til 99 år. Hadde for øvrig denne mannen vært norsk statsborger da barna ble født, ville også samtlige av hans barn vært norske statsborgere.


Reklame for flerkoneri

Flerkoneri (polygami) har i liten grad vært gjenstand for en omfattende debatt i Norge. Dette selv om det er avdekket at ulike innvandringsgrupper godkjenner, og praktiserer, at mannen kan ha flere koner. Flerkoneri er imidlertid forbudt ved norsk lov.

Aftenposten.no 11.01.04 avslører at menigheten Islamic Cultural Centre på sin hjemmeside reklamerer for flerkoneri. Menigheten i Oslo har 2500 registrerte medlemmer, og mottok statsstøtte på 672 000 kroner i 2003. Spørsmålet er om det er riktig at statens penger går til å støtte opp om noe som er lovstridig?

Reklamen for flerkoneri gis i et 11-siders langt notat. Ifølge artikkelen bør polygami - flerkoneri - praktiseres "der forholdene ligger til rette for det". I notatet heter det bl.a.: "..hvis islam skulle forby polygami og begrense lovlig ekteskap til bare en hustru, hva ville de ugifte gjøre? Hvor og hvordan skulle de finne det selskap det er naturlig å ønske seg? Hvor og hvordan skulle de finne sympati, forståelse, støtte og beskyttelse?" Men allerede samme dag som oppslaget er på trykk, så endrer menigheten teksten.

Konvertitten Anne Sofie Roald sier til Aftenposten at det er uvanlig med flerkoneri i Vesten. Det er ikke alle enig med henne i. Blant annet uttalte eks-muslim Paul Johansen 12.08.2003 til avisa Dagen at han kjenner til flere eksempler på at kvinner er blitt gift til menn som er gift fra før. Det samme gjør HRS.

Praksisen med flerkoneri har mange uheldige sider, bl.a. medfører det at mannens barn regnes som norske statsborgere, selv om mannen har flere koner. I tillegg legger det opp til trygdemisbruk, da ved at de skiller seg etter norsk lov men beholder sin muslimske ekteskapskontakt(er). (Jf. også vår bok Feminin integrering, 2003).


30 000 polygame familier i Frankrike

14.12.05: Frankrike tillot innvandring ved flerkoneri frem til 1993. Det anslås nå at Frankrike har
30 000 polygame familier. Følgene av flerkoneriet er konflikter mellom hustruer, trange boligforhold og tunge oppvekstproblemer. Ofte blir barn sendt på gaten fordi det ikke finnes plass til dem i hjemmet. Det utbredte flerkoneriet blant vestafrikanere ses som én av årsakene til urolighetene i de franske forstedene, i følge Frankfurter Allgemeine. HRS har fått oversatt den tyske artikkelen til norsk


Kvinne siktet for bigami

27.06.05: En kvinne av afrikansk opprinnelse er siktet for bigami. Den norske statsborgeren har inngått til sammen tre ekteskap med afrikanere. Det siste ekteskapet skal være proforma, og ble inngått i en menighet i Oslo som senere har mistet vigselsretten.

Les i Bergens Tidende


Storbritannia åpner døra på gløtt for flerkoneri

05.01.05: Muslimske ledere og organisasjoner i Storbritannia mener at skattesystemet ikke tar hensyn til religiøse minoriteter som anerkjenner flerkoneri. »Koner og barn bør være unntatt skatt av arv. Hvis regjeringen er familievennlig, skulle den endre et skattesystem som urettferdig rammer en minoritets religiøse verdier«, sier Ahmad Thomsom fra sammenslutningen av muslimske advokater til den britiske avisen The Sunday Times. Det britiske skattevesen vil undersøke muligheten for et mer ”familievennlig” skatteforhold for koner til muslimske menn.

Les i Politiken


Ny statsborgerskapslov – indirekte aksept av flerkoneri

07.01.05: I følge forslaget til ny lov om statsborgerskap vil regjeringen fortsatt akseptere at barn av norsk statsborger automatisk får norsk statsborgerskap. Dette innbærer at flerkoneri, som er forbudt ved lov i Norge, utløser de samme rettigheter i forhold til barna som innenfor et monogamt forhold. Regjeringens argumentasjon er at brudd på norske lover, her knyttet til flerkoneri, ikke skal gå ut over barna. Men spørsmålet er om det faktisk ikke er det som skjer: bor for eksempel kone nummer to i Pakistan, og denne konen har tre barn med sin norske mann, så har barna med sitt automatiske norske statsborgerskap rett til å komme til Norge. Men ikke barnas mor. Ergo legger den norske stat til rette for å skille mor og barn, som blant annet kan være brudd på barnekonvensjonen. Og indirekte aksepteres flerkoneri, dertil på en slik måte at mannen gis alle rettigheter. Vi får bare håpe at Stortinget avviser regjeringens forslag.

Les hos Aftenposten.no

Forslag til ny statsborgerskapslov fra KRD


19.01.04: "UDI må rydde opp." Les hos Aftenposten.no

19.01.04: "Flerkoneri vanlig i Norge." Les hos Aftenposten.no

12.01.04: "Redigerte flerkoneri-artikkelen." Les hos Aftenposten.no

11.01.04: "Oslomenighet reklamerer for flerkoneri." Les hos Aftenposten.no

12.08.03: "Ny lov hindrar ikkje bigami". Les i Dagens Nyheter

10.01.03:
"Bigami – rettigheter for hvem?" Av Hege Storhaug. Innlegg fra Aftenposten.no

Les om polygami i nettleksikonet Wikipedia

Human Rights Service (HRS) Møllergata 9, 0179 Oslo - Norge Tlf: (047) 22 33 80 00 [email protected] © HRS 2002 - 2006