| HRS - Forsiden | Om rights.no | Om HRS | Kontakt HRS | Bli HRS - venn i dag ! | In English | Lenker | Anbefalt litteratur | Nettstedskart |
Her er du: HRS - Forsiden > Integrering side 4

VIKTIGE SØKEOPPLYSNINGER!
Søk i rights.no

Innvandrere får jobb, fastslår NHO-direktør

06.02.07: I Dagbladet 3. februar hadde NHO-direktør Sigrun Vågeng en interessant kronikk, der hun fastslår at arbeidslivet i Norge ikke er forbeholdt etniske norske. Vågeng skriver at ”9 av 10 som ønsker jobb faktisk har fått jobb - mange også i samsvar med den utdanningen de har - og det uten å bytte navn.” Hun mener de som hevder at arbeidsmarkedet er stengt for de som ikke har norske navn, tar feil. Derimot avviser hun ikke at det kan skje, men at omfanget ikke er av en slik karakter som noen hevder.

Vågeng understreker at innvandreres integrering i arbeidslivet er en av de viktigste utfordringer vi står ovenfor de kommende tiår: ”Lykkes vi ikke med dette, vil vi risikere fremvekst av en ny underklasse i Norge og parallellsamfunn slik vi ser i andre europeiske land. Vi ser både positive og urovekkende trekk i dagens utvikling. I 2005 ble 8 100 flere innvandrere sysselsatt i privat sektor, av disse hadde
7 100 ikke-vestlig bakgrunn. Gledelig er det også at etterkommere av ikke-vestlige innvandrere ser ut til å ta høyere utdanning i like stor grad som etniske nordmenn. Urovekkende er det at frafall fra videregående skole er særlig høyt blant etterkommere. Spesielt gjelder dette guttene.”

Det avgjørende for Vågeng er at ”det ikke sprer seg holdninger om at det ikke nytter for unge med minoritetsbakgrunn å ta utdanning, siden de ikke får jobb likevel. Dette er overhodet ikke tilfelle. De fleste innvandrere og personer med innvandringsbakgrunn både vil og kan. Langt de fleste finner en plass i arbeidslivet. Den kanskje største trusselen mot vellykket integrering er forestillingen om at det ikke nytter. De som bidrar til å spre slike forestillinger bidrar ikke til god integrering.”

Les kronikken hos Dagbladet.no


Muslimer og homofili

05.02.07:«Det norske synet på homofili» bør adopteres av muslimer, mener likestillingsminister Karita Bekkemellem, skriver Vårt Land.no. Det var svaret Andrè Oktay Dahl (H) fikk fra ministeren på spørsmålet om hva hun ville gjøre for å bedre muslimske homofiles vilkår (se også saker lenger ned på siden). Temaet kom opp da stortingsrepresentant Dahl (H) spurte om hva regjeringen gjør for å bedre homofile muslimers livssituasjon i Norge. Dahl viste til likestillingsministerens kritikk av kristne miljøer i lignende saker, og lurte på om hun ville gjøre det samme mot muslimske miljøer. Karita Bekkemellem svarte: "Norsk lov skal følges. Derfor er det viktig at vi går i en tett dialog med religiøse ledere og forteller at det ikke er lov med en slik praksis overfor ungdommen vår."

Homoseksualitet og religion = dårlig coctail
I dagens Jyllands-Posten påpekes det at å være homoseksuell med en annen etnisk bakgrunn en dansk forsterker problemene og kan ende med vold, tvang og isolasjon. "Alle de store religionene fordømmer homoseksualitet. Homoseksuelle fra indremisjonfamilier har like store problemer som muslimer. Til forskjell fra islam levner kristendommens dominerende praksis plass til de homoseksuelle" sier Kim Foss Lund, talsmann i Landsforbundet af Bøsser og Lesbiske (LBL). I muslimske kretser kan det å være homoseksuell resultere i utstøtelse og isolasjon fra familiens side. I følge Lund er det ingen grunn til å tro at det ikke finnes like mange homoseksuelle blant muslimer som resten av befolkningen, det vil si ca 6 prosent.

I en undersøkelse fra 2005, som avdekket innvandreres homoseksuelles kulturelle og religiøst betonede problemer, står det følgende: "Deres homoseksuelles vilkår er komplisert. Står de frem, risikerer de å skade sin familie. Det kan være andre familiemedlemmers mulighet for ekteskap og familiens ære og omdømme. Der er stor risiko for isolasjon og utstøtelse ". Andre konsekvenser ved å stå frem kan være at man blir sendt tilbake til hjemlandet for bedre tanker, eller rett og slett bortgiftet, da ofte med vold og tvang.

Løsningen på dette problemet er i følge politiker Kamal Qureshi (SF) mer informasjon. Det vil si at seksualundervisningen på skolen også inneholder opplysninger om de seksuelle minoriteter.


Dårlig norsk utgjør en helsefare

05.02.07: Barn, vaskepersonell og kjøkkenansatte blir brukt som tolker der pasienter ikke kan norsk, skriver Dagsavisen.no. Forklaringen er at tidspress fører til nødløsninger når helsearbeidere trenger hjelp til å snakke med pasienter som ikke kan norsk. Manglende eller for dårlig oversetting kan i verste fall føre til dødsfall. Det kan skje når pasienter ikke får riktig diagnose og/eller behandling, eller de har misforstått og ikke følger rådene til legen grunnet språkbarrierer.


"Der menn får være menn" - muslim taler om homofile

02.02.07: I gårsdagens interpellasjon på Stortinget reiste André Oktay Dahl (H) spørsmål til regjeringen om hva som skal gjøre for å bedre homofile muslimers livssituasjon i Norge. Dahl etterlyser en strengere linje fra myndighetene. "Myndigheten svikter muslimske homofile ved å tillate at muslimske ledere får lov til å forholde seg tause om homofili," sier han til Nettavisen.no, og sier videre: "Hvis man ikke aksepterer den norske normen når det gjelder homofili, står man fritt til å reise til et land der slike holdninger er akseptert."

Dahl etterlyser både de kritiske holdninger og feministene. "Minoritetsgrupper sier det dreier seg om å akseptere kulturforskjeller, og at dette er et angrep på islam og religion. Men dette er et angrep på at visse ikke følger menneskerettighetene. Sånn jeg ser det må man finne seg i det, eller flytte et helt annet sted," fastslår Dahl, og fortsetter: "Når det gjelder kvinner og deres rettigheter, er folk der med en gang. Jeg synes kvinner som er engasjert i likestilling skylder å stille opp for homofile. Holdningene mot homofile er akkurat de samme holdningene som styrer den negative mannskulturen som de prøver å bekjempe," sier han.

Statssekretær for Barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem (Ap), Kjell Erik Øie, er enig med Dahl: "Vi kan ikke gå på akkord i saker som dette, og hvis noen har problemer med hvordan Norge ser på homofili, er det deres problem, ikke mitt," sier Øie til Nettavisen.

Men forstander for Det Islamske Forbundet, Basim Ghozlan, mener Dahl opptrer som moralsk politi ved å si at man må akseptere homofili. "Han setter en munnkurv. Dette er meningsovervåking, og han vil kontrollere holdninger til befolkningen. Det er en menneskerett er å ha meninger," sier Ghozlan til Nettavisen. Ghozlan påpeker at han selv ikke har noen homofile venner, hvilket han mener skyldes oppdragelse. "Jeg tror kanskje oppdragelse kan være en årsak. De jeg kjenner har hatt en oppdragelse der menn får være menn, og kvinner får være kvinner. Jeg ville selv aldri godtatt å bli homofil," sier han.

Uten tvil trenger forstanderen en smule voksenopplæring. Kanskje Dahl og Øie burde foreslå at leksehjelp-pengene til moskéer betinges av at lederne deltar i opplæringen?


Oslopolitiker Amir Sheikh (H) forsvarer muslimske homofile

01.02.07: På Oslo Høyres årsmøte sist helg ble et innlegg av norskpakistanske Amir Sheikh, gift med tidligere stortingsrepresentant Afshan Rafiq (H), lagt merke til. Han talte islamistene rett i mot i sitt innlegg der han forsvarte muslimske homofile. På sin politiske ønskeliste hadde Amir Sheikh bud om toleranse og frihet for muslimske homofile i dagens samfunn og et håp om at de kunne få leve uten diskriminering. I tillegg ønsket han at alle barn i Norge skulle kunne norsk før de begynner på skolen.

Se også sak lenger ned på siden: "Den nakne sannhet"


Khat i tonnevis til Danmark

31.01.07: I fjor ble det beslaglagt 3,5 tonn khat som ble forsøkt smuglet til Danmark. Det utgjør tre ganger mer enn året før. Bare hittil i januar har politiet beslaglagt 942 kg khat. Likevel regner politiet med at dette bare er toppen av isfjellet: »Efterretninger lyder, at der kommer mellem et og to ton over grænsen hver dag,« sier leder av politi- og tollgruppen Peter Baum, skriver Jyllands-Posten. Khaten kommer med fly fra Mogadishu i Somalia til Amsterdam i Nederland og videre til Danmark i små lastbiler og varevogner. Smuglingen antas å være meget godt organisert.


Jobbmesse for innvandrere sviktet av bedriftene

31.01.07: Omlag 400 arbeidsinteresserte innvandrere var innom arbeidslivsmessen for å bli kjent med norske arbeidsgivere, men bare 10-12 bedrifter stilte opp, skriver Oslopuls.no. Administrasjonssekretær Marianne Myhren i ISS Facility Services AS er forbauset over den lave interessen blant arbeidsgiverne for å markedsføre seg blant innvandrerne. Særlig siden det er stor mangel på arbeidskraft i Oslo. Daglig leder Asif Rana i det flerkulturelle rekrutteringsselskapet Inkludi.no er også skuffet over hvor få bedrifter som stilte opp. Elisabeth Rødland, pressekontakt for messen, mener det handler om at det er første gang en slik messe blir arrangert. Hun påpeker at man er fornøyd med at mange møtte opp for å få informasjon.

Også Utlendingsdirektoratet (UDI) var representert på messen. UDI la vekt på å informere hovedsakelig om arbeidstillatelser på ulike språk, samt informasjon om familieinnvandring. Ifølge UDIs hjemmeside gikk brosjyrene raskt unna, spesielt med språkene somali, arabisk og engelsk.


Somaliere fra Norge, Sverige og Danmark kjempet på islamistenes side

30.01.07: Somalias regjering bekrefter at det finnes somaliere med både svensk, dansk og norsk pass blant de som har kjempet på islamistene side, skriver Aftonbladet.se. Regjeringens talsperson, Abdirahman Dinari, sier at noen er avgått med døden, noen jakter de på, mens andre sitter fengslet. At de har kjempet på islamistene side finner Dinari meget problematisk: ”Det er sant og vi beklager at dette er somaliere som har fått flyktningstatus i Norden, nordmenn, svensker og dansker. Når de har reist fra Sverige hadde de en annen tanke, nemlig å bli jihadister, hellige krigere, som skulle utføre terrorhandlinger,” sier Dinari.

Svenske UD prøver å få en oversikt over hvor mange svensksomaliere som eventuelt har deltatt i krigen. ”Vi har ikke fått noen bekreftende informasjon på at noen svensker skal ha dødd i Somalia. Vi kommer til å undersøke om dette stemmer, ” sier André Mkandawire ved UD’s pressetjeneste. HRS er ikke kjent med at norske UD prøver å fremskaffe samme informasjon.


Arbeidsmarkedet viktig for ikke-vestlige kvinners integrering

23.01.07. Seks av ti minoritetskvinner i Drammen har ikke jobb. "Ikke rart at integreringen går sakte," sier Semra Ugur (36) til Drammens Tidende.no. Ugur mener det er viktig å delta i arbeidslivet. "Hvis ikke er det lett å glippe over i religiøse sekter for å få trygge rammer i livet sitt," sier hun. Men flertallet av minoritetskvinner i Drammen er ikke som Ugur. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser nemlig at bare 42 prosent av ikke-vestlige innvandrerkvinner i Drammen har jobb. Dette er lavere enn både landsgjennomsnittet for ikke-vestlige innvandrerkvinner, ikke-vestlige innvandrermenn og kvinner generelt i Norge.

I Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) prøver de å finne ut hvorfor det er slik. Arbeidslinja står sterk i Norge, og blir av mange hevdet å være den viktigste nøkkelen til integrering. Ifølge assisterende direktør i IMDi, Skjoldvor Fjeldvær, er det tradisjonelle kjønnsrollemønsteret i mange minoritetsmiljøer en av forklaringene til den lave yrkesdeltakelsen blant ikke-vestlige innvandrerkvinner.


Bruce Bawer nominert til kritikerpris

22.01.07: Bruce Bawer er nominert til den amerikanske kritikerprisen for sin bok "While Europe Slept. How Radical Islam is destroying The West from within".

Boken er fullstendig ignorert i norske medier, til tross for at Bawer bor i Oslo og skriver mye om norske forhold, melder Document.no


Ikke-vestliges D-vitaminmangel

22.01.07: Innvandrerbarn med ikke-vestlig bakgrunn skal få gratis D-vitamin, melder Dagsavisen.no. Mange innvandrerbarn får ikke nok D-vitaminer, og nå vil helseminister Sylvia Brustad gi dem gratis tran for å hindre at de utvikler alvorlig skjelettsykdom. Huden produserer vitamin D på egen hånd når den utsettes for sollys. Personer med mørk hudfarge trenger mer sol for denne vitaminproduksjon.

Det er tidligere påpekt at tildekking (hijab og niqab) av barn og tildekking gjennom oppveksten og i voksen alder, kan føre til mangelsykdommer og skjelettsykdommer, særlig av følge av for lite D-vitamin. Shirley Brierley, spesialist i folkehelse i England, som har forsket på dette sier til News BBC.uk: "Paediatricians have been concerned for some time about the number of children they are seeing with vitamin D deficiencies - it is increasing. Many Muslim women are at higher risk because Islamic dress codes prevent the skin absorbing ultra violet light at high enough levels.”


Den nakne sannhet

17.01.07: Nederland har de siste årene strammet inn innvandring- og integreringspolitikken, blant annet ved språkkrav og 21-årsgrense for familiegjenforening gjennom ekteskap. I fjor innførte de også en såkalt verditest. Denne testen skal tilkjennegi verdier og holdninger som er vanlige i Nederland, og samtidig avdekke reaksjonene til de som tar testen. Blant annet inneholder testen en film som viser toppløse kvinner og homofile menn som kysser. Integreringsminister Rita Verdonk mener at de som støtes av dette bør vurdere om Nederland er riktig land for dem.

Statistikk fra Nederland viser at antall personer som er kommet til Nederland på familiegjenforening er falt med nesten 50 prosent siden 2004. Antallet utgjorde 42 000 i 2004, mens foreløpige tall i 2006 avdekket at tallet var falt til omkring 22 500.

Nå foreslår Fremskrittspartiet at Norge bør vurdere en lignende verditest for å få opphold i Norge. "Innvandrere bør testes for å se om de tåler å se blant annet homokyss og toppløse damer før de slippes inn i Norge," sier FrPs innvandringspolitiske talsperson, Per-Willy Amundsen, til P4.no. TVNorge omtalte saken i går kveld, og de hadde etter en del arbeid også klart å få ta i den nederlandske presentasjonsvideoen. Til Dagbladet.no understreker Amundsen at det ikke er opp til han å bestemme om det skal være homokyss og toppløse damer i en eventuell presentasjonsvideo. "Vi ønsker å lage en video som gir ett korrekt og sannferdig bilde av hvordan det er å leve i det norske samfunnet. Derfor vil vi utfordre innvandrere på det som er vanskelig å tolerere," sier Amundsen. Unge Høyres Torbjørn Røe Isaksen uttalte på TVNorge at FrP heller burde vise videoen internt i partiet som ledd i opplæring av homoaksept.

Human Rights Service (HRS) Møllergata 9, 0179 Oslo - Norge Tlf: (047) 22 33 80 00 post@rights.no © HRS 2002 - 2007