| HRS - Forsiden | Om rights.no | Om HRS | Kontakt HRS | Bli HRS - venn i dag ! | In English | Lenker | Anbefalt litteratur | Nettstedskart |
Her er du: HRS - Forsiden > Ekteskap side 1

VIKTIGE SØKEOPPLYSNINGER!
Søk i rights.no

Tre bryllup og en arrestasjon. Foreløpig.

18.06.07: Tre par var i ferd med å gifte seg på rådhuset i Hillerød kommune i Danmark, da de ble arrestert, melder Extra Bladet.dk. I stedet for bryllup ble de varetektfengslet og siktet for dokumentforfalskning. De involverte var tre kvinner fra Portugal, to menn fra India og en mann fra Pakistan. De var møtt opp på rådhuset med falske oppholdstillatelser fra Portugal og med falske sivilstandsattester.

Det er første gang Hillerød kommune og den portugisiske ambassaden opplever at brudepar blir meldt til politiet, men en slik situasjon er ikke ukjent for EU. Politiet vurderer at bryllups-saken fra Hillerød kommune er en del av et større internasjonalt sakskompleks som nå skal etterforskes nærmere.


Fire pakistanere henrettet for sex utenfor ekteskapet

05.06.07: De lokale stammelederne i stammedomstolen i nordvestlige Pakistan dømte en kvinne og tre menn til døden på offentlig sted, fordi de var funnet skyldig i å ha hatt sex utenfor ekteskapet, melder NTB. Rundt 600 mennesker overvar henrettelsene på et åpent område i byen Bara i den konservative delen nordvest i Pakistan. Dødsdommene ble avsagt av et råd bestående av stammens eldre menn. ”Vi straffet dem i samsvar med våre skikker og tradisjoner. De var fulle, og kvinnen og hennes samboer tilsto at de drev med slikt for å skaffe penger til å betale gjeld”, sa rådets talsmann Haji Jan Gul til AFP.

Ytterliggående islamister har satt i gang en omfattende kampanje mot såkalt "umoralsk oppførsel".


Nytelsesekteskap for å hindre sex utenfor ekteskap

04.06.07: For å unngå at unge har sex utenfor ekteskapet foreslår Irans innenriksminister at de inngår midlertidige ekteskap, melder NRK.no. Ordningen med midlertidige ekteskap eller såkalte nytelsesekteskap, kalt sigheh eller mut'a, er en ”ekteskapskontrakt” mellom mann og kvinne som kan være gyldig fra en time til 99 år. En mann kan inngå så mange nytelsesekteskap han vil, mens kvinnen bare kan inngå ett ad gangen. Irans innenriksminister Mostafa Pour-Mohammadi sier at: "Vi kan forvente oss brudd på loven om å ikke ha sex før ekteskapet, med de følgene det medfører, hvis vi ikke bøyer oss for de unges sex-lyst.” Han hevder videre at islam har løsninger på alle menneskelige problem. I dag straffes sex utenfor ekteskapet med steining eller piskeslag, og Pour-Mohammadi, som selv er prest, mener derfor at innføring av midlertidige ekteskap vil løse problemet. ”Vi bør ikke være redd for å anbefale midlertidige ekteskap. Vi er jo et land som er styrt av Gud”, sier han.

I januar i år meldte Aftenposten.no at denne type ekteskap er gjeninnført i Irak. Motstandere av mut'a, de fleste av dem sunnimuslimer, sier det handler mindre om religiøs frihet og mer om økonomisk utnyttelse. "Det er fordekt prostitusjon," sa Um Akram, en kvinnesaksaktivist i Bagdad. Mange intellektuelle mener slike tradisjoner bidrar til å hindre at Irak blir et moderne demokratisk samfunn.

Redaktør av LexicOrient, Tore Kjeilen, fortalte da til HRS at mut'a er en eksport fra presteveldet i Iran til de frigitte shiaene i Irak. "Mut'a er en godt etablert skikk i Iran, og det er få mullaher på reise som ikke opplever at en nytelseskone er inkludert i hotellrommet," fortalte Kjeilen. Han påpekte videre at den mannen som gjennomfører mut'a fire ganger, er garantert plass i paradis. Ifølge Kjeilen har sunni-islam nesten samme praksis, kalt "misyar", som er etablert som lov i Egypt og Saudi-Arabia


Endringer i ekteskapsloven

25.05.07: Det tok norske myndigheter 15 år før penger til hjemreise for tvangsgiftede unge legges på bordet. Allerede i november 1992 kom det frem i en reportasje i Dagbladet skrevet av HRS sin informasjonsleder Hege Storhaug, at unge som ble tvangsgiftet, og som klarte å ta seg frem til norsk ambassade for hjelp til å komme hjem til Norge, selv måtte betale hjemreisen, noe som for de fleste ikke var mulig. De unge måtte derfor skaffe en økonomisk garantist i Norge før ambassaden kunne ordne flybillett hjem. Fra 1.juni er dette historie. Nå stiller endelig Barne- og likestillingsdepartementet en egen pott til hjemreiser ved både tvangsgifte og kjønnslemlestelse.

Det blir også andre endringer i ekteskapsloven fra 1.juni: Stedfortrederekteskap, som å inngå ekteskap over telefon eller ved å være representert med en annen person i en vielse, skal ikke anerkjennes. Fylkesmannen gis heller ikke dispensasjon lenger til å anerkjenne ekteskap inngått før fylte 16 år. Den gledeligste endringen er at ekteskap inngått i utlandet der en av partene var under 18 år, og minst en av partene hadde en sterk tilknytning til Norge, ikke skal anerkjennes av utlendingsmyndighetene. Etter det HRS kjenner til, har både innvandrere og nordmenn inngått ekteskap med mindreårige i utlandet, endog fått barn med dem, for så å få familiegjenforening når hustruen fyller 18 år.

Regjeringens rundskriv om endringer i ekteskapsloven kan leses her.


Proforma ekteskap mellom pakistaner og norsk kvinne

13.04.07: En pakistansk mann har innvandret til Norge gjennom ekteskap med en norsk kvinne som er mer enn 20 år eldre enn ham, skriver Dag og Tid. De giftet seg etter tre dagers bekjentskap i Pakistan. Det var mannens storfamilie her i landet som ”arrangerte ekteskapet”. Den ressurssvake og sårbare kvinnen var lovet husvære og økonomisk sikkerhet resten av livet som motytelse for det falske ekteskapet. Kvinnen hadde 150 000 kr på konto da hun inngikk ekteskapet, det eneste hun hadde av verdier. Pengene sendte hun til mannen i Pakistan før han kom hit, og hele beløpet er ”forvunnet”. Hennes ektemanns fetter, en norsk statsborger, sier i et anonymt intervju, at paret er ”svært lykkelige og glade i hverandre”.

UDI synes å være helt ute av kontroll i saker om proforma. En manuell opptelling i 2005 avdekket at kun 57 personer fikk avslag på opphold grunnet proforma, i følge Dag og Tid. Til tross for at statsråd Bjarne Håkon Hanssen har instruert UDI om å ta proformasaker alvorlig, ser det ikke ut til å få praktiske konsekvenser.


Organisert svindel med aleneforsørgerbidrag

28.03.07: I noen tilfeller nærmest stimulerer norsk lovgivning til misbruk av økonomiske goder. I de siste årene har trygdesystemet avdekket et økende stønadsmisbruk blant somaliske kvinner i Norge. Mødrene inngår skilsmisse etter norsk lov, som også utløser økonomisk støtte som alenemor, men forblir i realiteten muslimsk gift og sammen med sin ektemann, melder Velferd.no. Lederen av NAV Innkreving og kontroll (tidligere avdeling i Rikstrygdeverket), Magne Fladby, er kjent med problemet og bekrefter at de har hatt flere saker til behandling. For tiden er det denne typen svindel som øker mest. I fjor ble 111 personer anmeldt for å ha svindlet med stønader til enslige forsørgere. Se også sak hos ABC Nyheter.

Men ikke bare kan norsk lovgivning stimulere til økonomisk misbruk, den kan også føre til å legalisere praksiser som er forbudt. HRS er kjent med at flere menn skiller seg etter norsk lov, og ekter ny hustru i opprinnelseslandet som hentes hit på såkalt familiegjenforening. På denne måten kan mannen enkelt få flere hustruer til Norge, og til og med tjene økonomisk på det, da ved at de norsk-skilte konene får ekstra penger for barna hun angivelig er alenemor for.

Så er det jo å håpe at regjeringen også har med seg denne problematikken i forslaget til ny utlendingslov.


Må regne med vold i muslimsk ekteskap

22.03.07: En mishandlet og drapstruet kvinne av marokansk opprinnelse ble nektet skilsmisse av tysk domstol med henvisning til Koranen, melder Jyllands-Posten.dk. "Dette måtte hun regne med, siden hun giftet seg med en marokkansk mann, mente den tyske dommeren. I dommerens skriftlige avslag heter det videre: "I denne kulturen er det ikke uvanlig at mannen utøver en rett til å slå sin kone". Dommeren mener også at den tyskfødte kvinnen måtte ha regnet med vold i ekteskapet ettersom hun giftet seg med en mann oppvokst i Marokko. Dommeren peker også på Koranen og æresbegrepet, og sier at "mannens ære i all sin enkelthet er forbundet med kvinnens kyskhet, det vil strengt tatt si at for en islamsk oppdratt mann er en kvinnes liv etter vestlige kulturregler i seg selv en ærekrenkelse".

Kvinnen, som har to barn, anla sak mot dommeren. Hun mente dommeren var inhabil og ute i stand til å avsi en nøytral dom i skilsmissen. Domstolene har nå gitt kvinnen medhold og fratatt dommeren saken. Flere tyske politikere har uttrykt forferdelse over dommerens uttalelser. De krever nå at uttalelsene får konsekvenser for dommeren.

 

Human Rights Service (HRS) Møllergata 9, 0179 Oslo - Norge Tlf: (047) 22 33 80 00 [email protected] © HRS 2002 - 2007