| HRS - Forsiden | Om rights.no | Om HRS | Kontakt HRS | Bli HRS - venn i dag ! | In English | Lenker | Anbefalt litteratur | Nettstedskart |
Her er du: HRS - Forsiden > Islam > Sharia

VIKTIGE SØKEOPPLYSNINGER!
Søk i rights.no

Har Tyskland allerede innført sharia?

10.04.07: Like før påske meldte HRS at tyske politikere, jurister og andre ble rystet over en domsavsigelse der en kvinne av marokkansk opprinnelse ble nektet hurtig skilsmisse på grunnlag av vold og drapstrulser fra sin marokkanske ektemann. Dommeren siterte Koranen i domsavsigelsen, men henvisning til en ektemanns rett til å slå hustruen. Dommeren mente også at kvinnen måtte regne med vold ettersom hun hadde inngått ekteskap med en mann født og oppvokst i det muslimske landet Marokko. Men var denne domsavsigelsen særegen for tysk domstol?

Der Spiegel International har gjennomgått tysk rettspraksis og bruk av islamsk lov. Konklusjonen er at sharia har vunnet innpass, og som advokat og menneskerettighetsforkjemper Seyran Ates sier, er hun takknemlig for at dommeren i saken om skilsmissen avdekket utvetydig det Ates lenge har erfart, nemlig at sharia flyter som en understrøm i de tyske domstolene, enten det handler om familietvister, tildekning av kvinner eller æresdrap. Typiske domsavsigelser knyttet til æredrap, baseres på uoverlagt drap, og derav langt midlere straffer enn ved overlagt drap. Det refereres eksempelvis til en domsavsigelse der en ektemann ble dømt for uoverlagt drap fordi hustruen hadde vært ulydig. Hun hadde både vært oppsetsig og krevd skilsmisse. Domstolen pekte på at mannen hadde handlet ut fra et sterkt raseri, ”basert på hans utenlandske sosiokulturelle moralske konsept”. Det ble også lagt til som formildende at ettersom kvinnen hadde krevd skilsmisse, hadde hun ”krenket hans familie og mannlige ære utsprunget fra hans anatoliske moralske konsept”.

I følge ledende intellektuelle, som feministen Alice Schwarzer og forskeren Ursula Spuler-Stegeman, har sharia definitivt satt sitt preg på tyske domstoler i årevis. Spuler-Stegeman peker også på hvordan islamsk tenkning og moral – uten tyske myndigheters innblanding – har fått fotfeste i skoler. Mens Seyran Ates mener Tyskland og Europa nå står overfor avgjørende valg for hvilke fremtidige samfunn som skapes: ”We are at a crossroads, everywhere in Europe. Do we allow structures that lead straight into a parallel society, or do we demand assimilation into the democratic constitutional state?"


Kvinner bak i bilSharialover krever alternative løsninger?

26.08.05: I byen Kano nord i Nigeria blir det stadig vanskeligere for kvinner å bevege seg i det offentlige rom. I Nigeria er 50 % av befolkningen på nærmere 130 millioner muslimer, og i Kano influerer sharia samfunnet og dets regler for moral og samkvem. Før kunne kvinner reise fritt med hvilke kollektive løsninger de måtte ønske. Nå innføres det strengere restriksjoner, og muligheter for å komme seg frem i storbyen med 500.000 innbyggere begrenses for kvinnene. Det er innført spesielle mopedtaxier hvor den kvinnelige passasjeren er fysisk atskilt fra føreren, og noen få utvalgte seter er reservert kvinner bakerst i minibussene. Er det ikke plass, må man vente på neste buss eller neste, eller….?

Les hos Washington Post


Forbløffelse over sharialover i Irak

26.05.08: Den irakiske kvinneaktivisten Wigar Mohammed, som er bosatt i Sverige, ser med stor overraskelse på de politiske avgjørelsene som er på trappene i Irak. Det handler om den nye grunnloven, og etter hvilke prinsipper den skal tuftes på. Mye tyder på at denne konstitusjonen vil få en nær tilknytning til sharias kvinneundertrykkende lover, og Mohammed er redd den kommende politiske situasjonen i hjemlandet vil få kvinner til å drømme seg tilbake til Saddams regime.
Les hos Sydsvenskan.se


Skal tilby finansielle shariatjenester

08.08.05: Finans Invest, som drives av tre pakistanere i Oslo, vil opprette finanstjenester som holder seg innen sharialovgivning. De skal flytte inn i Central-Jamat-Ahl-e-Sunnats moske i Urtegata, som blir nordens største av sitt slag. Mennene mener de vil klare å brygge et bredt kontaktnett på Østlandet på bakgrunn av tilknytning til et miljø hvor informasjon spres raskt, samt at de er fra ulike familier med pakistansk bakgrunn. Les i Dagsavisen

Les også "Bankene vil ikke gi islamvennlige lån" i Dagsavisen


Første offentlige pisking i Indonesia

28.06.05: For første gang siden islamsk sharialov ble innført i den indonesiske Aceh-provinsen for fire år siden, skal offentlig pisking av straffedømte gjennomføres. Les hos Aftenposten.no


Quebec i Canada avviser snikinnføring av sharia

27.05.05: Over to år har det tatt staten å komme til den endelige avgjørelsen om å ikke tillate sharialover i rettssaker som gjelder familiedisputter i Quebec. Motstanderne argumenterer med at hvis sharia blir innført på et felt, vil det straks utløse krav om sharialovgivning på andre områder også. Dessuten skal loven i Quebec være lik for alle, og ikke legge opp til en strategi som vil isolere muslimene ytterlig fra det canadiske samfunnet.

Les hos 940 News

Regjeringen åpner for sharia-råd i Norge
I Norge har det vært vurdert å innføre et shariaråd, men etter motstand er dette nå kalt muslimsk familievernkontor. Les hos VG NETT 27.05.03


Britiske muslimer ønsker sharia

01.12.04: Et klart flertall av britiske muslimer ønsker at shariadomstoler skal avgjøre sivilrettslige tvister knyttet til eksempelvis skilsmisse og arv. Samtidig ønsker muslimene å integrere seg bedre i britisk kultur. Dette fremkommer i en meningsmåling knyttet til en journalistisk storsatsning til avisen The Guardian.

Les i Guardian

Les også "Britiske muslimer ønsker islamisk lov" i Politiken 30.11.04


Dansk kvinnelig lege og politiker forsvarer steining

18.11.04: Den kvinnelige legen og byrådsmedlem i Herlev kommune for Socialdemokratene, Fatima Shah, forsvarer steining av utro kvinner. Hun blir ikke ekskludert fra partiet.

Les i B.T.

Trekker seg fra politikken
Den danske socialdemokraten Fatima Shah forlater sin plass i Herlev kommunalbestyrelse etter kritikk av hennes uttalelser om stening.

Les i Berlingske Tidende 19.11.04


Forslag om lov mot utroskap trukket tilbake i Tyrkia

15.09.04: Etter kritikk, ikke minst fra kvinner i det islamske Tyrkia, trakk regjeringspartiet AKP sitt forslag om en lov mot utroskap, bare få minutter før forslaget skulle behandles i parlamentet. Det kan virke som om skepsisen til lovforslaget fra EU, som Tyrkia gjerne vil bli medlem av, har vært det mest avgjørende. Men Tyrkia beskyldes også for manipulasjon i saken, da ved at forslaget skulle fjerne oppmerksomheten fra andre forslag.

Les i Politken


Lov mot utroskap i Tyrkia

06.09.04: Tyrkias regjeringsparti vil med et nytt lovforslag forby utroskap og straffe synderne med opptil tre års fengsel. På tross av AKP's islamske røtter, har partiet hit til fulgt en proeuropeisk linje i et forsøk på å redusere avstanden mellom Tyrkia og EU. Det nye lovforslaget kommer derfor som en overraskelse for mange tyrkere, de frykter at lovforslaget vil være et skritt bort fra EU. »Lover mot utroskap finnes ikke i siviliserte land. Det er i strid med EU-normer og finnes kun i land, hvor sharia-lovgivning gjelder«, sier Yalcin Dogan, politisk kommentator på dagbladet Hürryiet.

Les i Politiken


Pønsker Solberg på å innføre shariaråd i Norge?

04.11.03: Statsråd Erna Solbergs utspill om islam i Europa må moderniseres, og at muslimer og imamer må ta til seg kunnskap om hva det vil si å leve i et feministisk samfunn, er helt på sin plass, og – dessverre – svært aktuelt. Men at norske muslimer henger etter muslimer i andre europeiske land, er – heldigvis – så feil som det kan få blitt.

Les HRS' kommentar

Human Rights Service (HRS) Møllergata 9, 0179 Oslo - Norge Tlf: (047) 22 33 80 00 [email protected] © HRS 2002 - 2005