| HRS - Forsiden | Om rights.no | Om HRS | Kontakt HRS | Bli HRS - venn i dag ! | In English | Lenker | Anbefalt litteratur | Nettstedskart |
Her er du: HRS - Forsiden > Ekteskap > Arrangerte- og tvangsekteskap side 1

Søk i rights.no

VIKTIGE SØKEOPPLYSNINGER!

Frykter du eller har du spørsmål om tvangsekteskap?

Kontakt Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og æresrelatert vold ved leder Terje Bjøranger,
telefon 23 35 19 10,
mobil 98 24 32 56

Du kan også kontakte Oslo Røde Kors Internasjonale Senter (ORKIS) tvangsekteskapstelefon hvis du trenger hjelp eller vil snakke med noen. Telefonen betjenes hverdager mellom klokka 09.00 og klokka 18.00. Telefonnummeret er 815 55201

 

Tvangsgifter homofile

10.07.07: «Mohammed» frykter han blir drept om han nekter å gifte seg. Muslimske homofile opplever dobbel ulykke ved at de giftes bort mot sin vilje - og seksuelle legning, skriver Nettavisen.no. «Mohammed», en homofil mann (20), frykter for sitt liv om han setter seg i mot foreldrene sine. Den unge mannen forteller at foreldrene har planlagt å ta ham med til hjemlandet i sommer for å tvangsgifte ham. Selv tror han følgende kommer til å skje: ”Enten blir jeg giftet bort med en som er mye yngre enn meg, hun kan være 12-13 år. Eller så kommer jeg til å sitte fast der de sender meg. Eller kanskje de har fått vite hvem jeg er og hva jeg har holdt på med i løpet av disse årene, og at de planlegger å drepe meg,” forteller «Mohammed» til TV 2 Nyhetene.

Han tror også at foreldrene har en mistanke om hans legning, og ifølge islam er homofili en dødssynd. Hvis han er åpen om sin homofili, krenker han både familien, islam og den stammen han kommer fra. Han tror derfor ikke foreldrene har annet valg enn å drepe han, eller få han drept.

Leder Jon Reidar Øyan i Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring slår fast at situasjonen overhodet ikke er tilfredsstillende. ”Dessverre er det slik. Vi har også forsøkt å hjelpe personer som har søkt om opphold her. I noen av de tilfellene tidligere har de faktisk blitt drept bare et par måneder etter at de har fått avslag og blitt sendt tilbake,” forteller han.

Også UDIs kompetanseteam mot tvangsekteskap tilbyr hjelp til utsatte personer, og kan i ytterste konsekvens hjelpe de til å opprette et nytt liv. Så langt i år har kompetanseteamet vært i kontakt med ti personer i samme situasjon som «Mohammed». ”De er dobbelt utsatt fordi det mildt sagt er lite akseptert i miljøet. Samtidig bryter de med familiens æreskodeks ved at de nekter å gifte seg,” forklarer Gunnar Svensson, som er politirepresentant i kompetanseteamet.


Regjeringen må forby arrangerte ekteskap

21.06.07: "Høylytte rop om rasisme får ikke hindre oss fra å ta utsatte ungdommers parti i æreskonflikter. Regjeringen må raskt ta beslutningen om at svensk lov alltid står på utsatte ungdommers side. Arrangerte ekteskap er i dag tillatt, om det finnes slike sedvaner i landene som de unge kommer fra. Dette er ren diskriminering av unge kvinner (og menn) og det må umiddelbart opphøre."

Dette skiver Stockholms socialborgarråd ved Ulf Kristersson (m) og kriminalinspektør Kickis Åhré Älgamo. Fra august vil Kristersson og Älgamo være prosjektledere for Stockholm by sitt arbeid mot æresrelatert vold og overgrep. Det er en oppgave de går til med alvor og respekt, men som de sier: ” Men vi kan ikke gjøre alt selv. Vårt lokale arbeid må støttes opp av en mye tydeligere vilje fra regjeringen. Ansvarsfordelingen mellom oss og regjeringen burde være enkel: i Stockholm tar vi ansvar for alle de lokale, konkrete og individuelle innsatser som landets mest omfattende og erfarne sosialtjenester disponerer. Vi savner ikke ressurser og kapasitet for den oppgaven. Men regjeringen må samtidig bidra med å endre den nasjonale lovgivningen, slik at det lokale arbeidet blir mulig og meningsfylt.”

Det er spesielt innen tre områder de krever at regjeringen raskt setter ned foten og bestemmer seg for at svensk lov skal stå på de utsatte barnas og ungdommens side – selv i verdiladede æreskonflikter. Dette er: forby arrangerte ekteskaper, ikke bland foreldrene inn i utredninger knyttet til æresrelatert vold og overgrep, forby at elever skal fritas fra undervisning som gymnastikk, seksualundervisning el.l.

Dette er sterk og klar melding fra noen av Sveriges mest anerkjente eksperter på feltet. HRS støtter kravene som Kristersson og Älgamo fremsetter. Ikke minst knyttet til at arrangerte ekteskap aldri burde vært tillatt som innvandringsgrunnlag og påfølgende statsborgerskap. Risikoen for at de unge er levende visum er altfor høy, og det er unge innvandrere fra land der slike ekteskap er vanlig praksis, som betaler den høyeste prisen. Men også landene de innvandrer til, vil etter hvert måtte betale en høy pris – ved parallellsamfunn med egen indre justis. I sum et samfunn der borgerne ikke har de samme rettigheter og plikter.

Les hele innlegget til Kristersson og Älgamo: "Regeringen måste stoppa arrangerade äktenskap"


Forbereder seg på å redde tvangsgiftede

05.06.07: Flere unge går med en frykt for at de skal bli giftet bort mot sin vilje denne sommeren, derfor har Senter for oppvekst i Drammen forberedt seg på å ta imot de unge. Oppvekstsjef Liv Gjønnes sier de følger situasjonen nøye nå før skoleferien. Til nå har ingen henvendt seg til dem, men av erfaring vet de at det vil komme.

Senteret henvender seg ikke direkte til ungdommer som kan være i faresonen, men et nettverk bestående av politi, helsetjeneste og skoler er godt egnet til å fange opp dem som trenger hjelp, mener Gjønnes. ”Det er viktig med et godt samarbeid, det gir et godt nettverk,” sier hun til NRK.no

I fjor inngikk senteret kontrakter med jentene som søkte hjelp, slik at de hadde alle nødvendige fullmakter til å gripe inn dersom de to ikke kom tilbake til Drammen ved skolestart om høsten. Oppvekstsjefen sier de har lærte mye av disse sakene.

Det er bra at ulike aktører og etater forbereder seg på å redde unge mennesker fra å bli tvangsgiftet, for det er i alle fall klart at de ikke kan vente på at regjeringen vil bidra med noen bistand i lovverket (se sak over).


Forsøkte å drepe datteren etter tvangsekteskap

24.05.07: En 42 år gammel mann i Tyskland kastet sin 16 år gamle datter ut fra leiligheten i fjerde etasje. Jenta var tvangsgiftet og ønsket å komme seg ut av ekteskapet. Ved et mirakel overlevde jenta drapsforsøket fordi hun landet på taket av en garasje. Faren er dømt til fire år og fem måneders fengsel. I rettskjenneslen heter det at faren lever i en ”parallellverden” dominert av tyrkiske verdier til tross for at han er tredjegenerasjons innvandrer, det vil si at han er født i Tyskland av foreldre som også er født i Tyskland, men som er av tyrkisk opprinnelse.

”Like rettigheter for menn og kvinner er et fremmedord for ham,” sa dommeren, som mente at ”det er et mirakel at jenta overlevde”. Faren hevdet under rettsforhandlingene at hendelsen var et selvmordsforsøk, men vitner kunne fortelle at jenta kjempet desperat for å unnslippe ved blant annet å klynge seg til rekkeverket på balkongen hun ble kastet ut fra. Jenta vitnet selv under rettssaken, og forklarte at familien hadde prøvd å presse henne til å trekke forklaringen. Advokaten til jenta frykter nå at hun kan bli utsatt for hevnreaksjoner fra familiemedlemmer, melder Expatica.com


- Giftes bort skal de, om de så ligger i horisontalen...

02.05.07: På grunn av den arrangerte ekteskapstradisjonener, der familier gjør avtaler om ekteskap for sine barn, er det også vanlig at ekteskap avtales innen familien, gjerne for kusine og fetter. Inngifte er en viktig årsak til barns dødelighet og sykdom, nylig dokumentert i rapport fra Folkehelseinstituttet. En rekke kulturers rigide ekteskapstradisjon fører ikke bare til at avtaler gjøres innad i storfamilien - med eller uten de unges samtykke, men også til at en av partene kan risikere å måtte inngå ekteskap med en person med en fysisk eller psykisk funksjonshemmingen som tilsier at partene ikke er mye likeverdige.

Aftenposten.no melder at Utlendingsdirektoratet (UDI) ved flere anledninger har nektet familiegjenforening gjennom ekteskap der herboende har en sykdom som gjør at myndighetene betviler realiteten av ekteskapet. Nå vurdere UDI hvorvidt en norskpakistansk ung mann med Downs syndrom skal få hente sin nygiftede ektefelle fra Pakistan. Kvinnen har ingen form for funksjonshemming. En gjest i dette bryllupet sier til Aftenposten: ”Han fungerer veldig godt og er i jobb. I det pakistanske miljøet er det helt vanlig at man blir giftet bort, også hvis man har en funksjonshemning. Ekteskap er en av pliktene til familien”, sier gjesten.

UDI bekrefter at de har avslått flere familiegjenforeningssaker der den ene ektefellen har vært psykisk utviklingshemmet. ”Det hender at vi får inn søknader der den ene parten er psykisk utviklingshemmet. Vi vurderer da om vedkommende fremstår som i stand til å forstå hva et ekteskap innebærer. Slike saker vurderer vi også særskilt med hensyn til tvang, altså om det er noe familien har bestemt uten at vedkommende selv forstår hva det innebærer, eller om det er proforma, for eksempel slik at hovedhensikten er at ektefellen skal få pleie”, sier underdirektør Elisabeth Tombre Neergaard i UDI, som har ansvar for familiegjenforeningssaker fra Pakistan. I alle tilfellene av arrangerte ekteskap mellom en norskpakistaner og en person fra opprinnelseslandet til foreldrene har den utviklingshemmede vært personen som bor i Norge, og den andre ektefellen har vært funksjonsfrisk.

Marit Hoff, leder for barnevernet i Alna bydel i Oslo bekrefter at hun kjenner til problemstillingen: "I minoritetsmiljøet er det iblant avtaler om ekteskap mellom familier. Da forekommer det noen ganger at noen som er lettere psykisk utviklingshemmet, og som fremstår som nokså hjelpeløse, gifter seg. Noen foreldre forstår ikke at dette kan bli vanskelig, spesielt når det kommer barn. Andre ganger er det en æressak at barna skal bli gift." Ved bekymringsmeldinger gjør barnevernet en vurdering i hvert enkelt tilfelle, men Hoff påpeker at: "I utgangspunktet er det grunn til bekymring når psykisk utviklingshemmede får barn. Hvis bare den ene parten er psykisk utviklingshemmet, vurderer vi om den andre ektefellen kan kompensere for det. Det kommer an på hvor dårlig den utviklingshemmede er, og på hvilken måte han eller hun kommer til kort."

Utfordringen bli jo ikke mindre av at det er herboende som psykisk utviklingshemmet, mens den andre av foreldrene er kommet til Norge gjennom ekteskap som voksen og vil således ikke kjenne det norske samfunnet.

Dissimilis-grunnlegger Kai Zahl er opprørt over at psykisk utviklingshemmede blir brukt som levende visum, og han tror dette er bare toppen av isfjellet: "Dette må stoppes. Jeg kjenner flere lignende tilfeller. Jeg mener de tilfellene man kjenner til bare er toppen av isfjellet," sier Zahl til Aftenposten.no. Han kaller denne typen ekteskap for regelrette overgrep, uansett hvilke etniske grupper det gjelder: "Det er ikke akseptabelt at psykisk utviklingshemmede blir brukt som levende visum. Samtidig må man spørre seg hvem det er mest synd på: den personen som blir pålagt ansvaret for en annen person resten av livet, eller den som ikke forstår hva som skjer?"

En slik praksis er oppsiktsvekkende, men dessverre ikke noe nytt. Myndighetene har i årevis kjent til at dette foregår, for som en fra utlendingsmyndighetene uttrykte det til HRS for noen år siden: "Giftes bort skal de, om de så ligger i horisontalen." Men en slik utnyttelse av både mennesker og system er selvsagt ikke enkelt å forhindre, i alle fall ikke så lenge myndighetene godtar praksisen med arrangerte ekteskap, der det blant annet ikke forventes at partene i ekteskapet kjenner hverandre fra før. Problematikken med å utnytte utviklingshemmede som levende visum er også beskrevet i Hege Storhaugs siste bok, ”Men størst av alt er friheten”.


Arrangerte ekteskap og "hemmelige kjærester"

13.04.07: For mange ungdommer med minoritetsbakgrunn er det blitt vanlig å ha "hemmelige kjærester", skriver Oslopuls.no, som om det skulle være en "nyhet". De fleste som har en viss kontakt med ulike minoritetsmiljøer kjenner vel til at kjæresteri er en stor del av de unges liv, noe som ikke er avhengig av opphav. Det som eventuelt har endret seg de siste årene, er at kjæresteforhold mellom unge synes mer akseptert - men da bare blant de unge. Kjæresten forblir fortsatt "hemmelig" for foreldrene, og spesielt hvis du er jente. Til Oslopuls forteller ungdommer av ulik opprinnelse at de har kjærester i ungdommen, men at dette bare gjelder til foreldrene velger ektefelle til dem. For de fleste mener at arrangerte ekteskap er helt OK. "Bare fordi foreldrene dine har valgt en for deg, er det ikke tvang," sier Reym Husein (18) fra Irak. Hun mener at arrangerte ekteskap kan gi trygghet: "Hvis det blir problemer vil familien hjelpe til, men hvis du velger selv står du helt alene," sier Husein. Nettopp dette sistnevnte forteller noe om den makten det arrangerte ekteskapet har fått i en del miljøer: De unge blir indirekte truet med at et ekteskap basert på fri vilje og kjærlighet, vil føre til utstøtelse fra familie, venner og miljø - "du står helt alene". Dette bør gripes tak i, ikke minst knyttet til at Oslo kommune nå jobber med en ny informasjonskampanje om tvangekteskap.


Etablerer et ekspertisesenter om æresdrap

09.03.07: Nederland skal nå etablere et nasjonalt senter med ekspertise på å håndtere æresdrap. Et allerede etablert spesialpoliti på multietnisk politiarbeid, skal ta hånd om det nye senteret. Hvert eneste politikorps i Nederland skal ha en egen koordinator knyttet til æresrelatert kriminalitet. Politiet skal også få en egen søkemotor for å gå gjennom saker systematisk på leting etter forhold som kan indikere æresrelatert kriminalitet, melder Expatica.com. En idé også for Norge?


Æresrelatert vold skal bort i Sverige, er Sabunis ambisiøse målsetting

07.03.07: Ingen skal blir drept i ærens navn, ingen skal utsettes for æresrelatert vold og ingen skal bli giftet bort mot sin vilje. Dette er målet i handlingsplanen til Sveriges integreringsminister Nyamko Sabuni, melder Expressen.se

Regjeringen i Sverige jobber med en ny handlingsplan om menns vold mot kvinner, og den mest prioriterte delen av handlingsplanen er æresrelatert vold.

Sabuni lanserer en nulltoleranse. For å oppnå dette loves blant annet nye ressurspersoner, nye krav til skolen og 20 millioner til beskyttede boliger til de som er utsatt for æresrelatert vold.


14-åringer frykter å bli giftet bort

26.02.07: Flere og flere tenåringer og ungdom i Norge, spesielt i Oslo, ringer Oslo Røde Kors for å få hjelp mot å bli tvangsgiftet, melder Oslopuls. 196 personer ba om hjelp i fjor og 59 av dem var under 18 år. Dette er langt i fra alle, for mange tør ikke engang ringe for å få hjelp. "En god del av jentene er bare 14 år gamle. Vi er redd for at dette bare er toppen av isfjellet," sier Bahar Munzir, prosjektkoordinator i Oslo Røde Kors.

Aslam Ahsan, frittalende leder for Ressurssenteret for pakistanske barn, sier han ikke er overrasket: "For 10 - 15 år siden trodde både jeg og myndighetene at generasjonsskiftet i innvandrermiljøet skulle hjelpe mot problemet, men dette har ikke skjedd. Mange foreldre presses av slektninger i hjemlandet, og tvinger ungene sine inn i ekteskap med fettere og kusiner," sier Ahsan. Jøss, når gikk dette opp for Ahsan? Da den samme Ashan gav sin høring til departementet i forbindelse med 21-årsgrense og tilknytningkrav for henteekteskap, hevdet han at de foreslåtte reglene er "en grov diskriminering av våre ungdom. Mens norske kan søke om å få gifte seg allerede ved fylte 16 år, anses våre som så korka at de ikke kan velge helt fritt før de er fylt 26." HRS undrer seg for øvrig over hva Ashan mener med "våre ungdom".


Jente (18) frykter foreldrene vil knivstikke henne

22.02.07: En 18 år gammel jente i Oslo hevder foreldrene hennes er villig til å knivstikke henne for å redde familiens ære. Jenta ønsker ikke å gifte seg før etter endt utdannelse, noe foreldrene ikke godtar. De har allerede valgt ut en mann, og i følge jenta utøver foreldrene massivt press på henne. Jenta er flyttet hjemmefra, og har anmeldt foreldrene. Tidligere i år ble foreldrene ilagt besøksforbud.

I en kjennelse denne uka opprettholdt Oslo tingrett besøksforbudet. Tingretten mener jenta må skjermes fra sine foreldre på grunn av graverende press, blant annet truslene om knivstikking. Foreldrene skal ha avvist det jenta forteller, melder Nettavisen.no


Lov mot tvangsekteskap i Danmark?

19.02.07: Skal Danmark følge i Norges fotspor og innføre en særlov mot tvangsekteskap? Regjeringen har i begge sine perioder sagt nei, og henvist til at straffeloven allerede dekker opp slike overgrep. Men nå åpnes døren på gløtt etter press fra krisesentre og etter oppfordring fra Jeanette Wincentz Andersen, politimesteren som førte an i den verdenshistoriske saken om æresdrapet på Ghazala Khan i fjor. Andersen sier at i Norge har vi klart å dømme en far og bror for tvangsgifte av familiens datter, og viser til at de dømte fikk lange straffer, melder Berlingske.dk. Norge er det eneste landet i Europa som har klart å få til en fellende dom om tvangsekteskap.


Henteekteskap – frivillig eller ufrivillig?

15.02.07: Arbeids- og sosialminister Bjarne Håkon Hansen ser ut til å tape. Forslaget om å innføre 21-års aldersgrense på såkalte henteekteskap faller sannsynligvis. Årsaken er motstanderne i SV og Sp. Minerva mener dette er uheldig, skriver Kristian Meisingset. Han understreker at det er viktig at SV og Sp ikke får viljen sin, og etterlyser politisk press fra statsråd Hanssen for å vinne frem med kravet om aldersgrense.

Les hos Minerva.as


Påtalemakten med håndbok om æresrelatert vold

31.01.07: I kriminalsaker knyttet til æresrelatert vold kreves spesialkunnskap både av politietterforskere og påtalemakten. Denne erkjennelsen ligger til grunn for at svenske myndigheter har utarbeidet en egen håndbok for de aktuelle faginstansene. Æresrelatert vold krever forsterket sikkerhet og støtte til offeret.

Håndboken peker på varseltegn som indikerer at forbrytelser er æresrelatert. En æresrelatert forbrytelse betyr ofte at flere gjerningspersoner er involvert, og håndboken skisserer utredningsstrategier som kan sikre at samtlige gjerningsmenn pågripes. Håndboken beskriver også kulturelle mekanismer og tankesett bak æresrelaterte forbrytelser.

Håndboken kan lastes ned her (pdf-format)

Human Rights Service (HRS) Møllergata 9, 0179 Oslo - Norge Tlf: (047) 22 33 80 00 [email protected]© HRS 2002 - 2007