| HRS - Forsiden | Om rights.no | Om HRS | Kontakt HRS | Bli HRS - venn i dag ! | In English | Lenker | Anbefalt litteratur | Nettstedskart |
Her er du: HRS - Forsiden > Ekteskap > Barneekteskap

VIKTIGE SØKEOPPLYSNINGER!
Søk i rights.no

Far anmeldes for dumping og barneekteskap av egen datter

16.07.07: Da en seksbarnmor med opprinnelse i Irak ble syk, tok faren likegodt å sendte hele barneflokken til slektninger i krigsherjede Najaf i Irak. Der ble eldstedatteren tvangsgiftet med en fetter og gjort gravid som 14-åring. Som 16-åring klarte hun å få kontakt med norske myndigheter, og ved hjelp av UDIs kompetanseteam og representanter fra Røde Kors er jenta og hennes nå ett år gamle datter hjulpet tilbake til Norge. Her blir begge tatt hånd om av barnevernet.

Politioverbetjent Gunnar Svensson i kompetanseteamet bekrefter overfor VG Nett at dette er en av de groveste sakene de har jobbet med. Kompetanseteamet vil nå anmelde faren for blant annet barneekteskap. ”Dette er den verste saken vi har jobbet med, men dessverre er den ikke unik. Vi vet at barn tas fra Norge til land som Irak, der jentene giftes bort veldig unge,” sier Svensson til VG.

Jentas historie er et eksempel på et større problem rundt barnedumping, noe som UDIs kompetanseteam mener er økende. ”Det er Nord-Irak og Pakistan som utpeker seg som særlig ille, men det gjelder flere land. Mange barn og ungdommer sendes ut fra Norge, omfanget er det ikke mulig å fastslå, men det er et økende problem,” sier Svensson, og bekrefter dermed HRS påstander frembrakt i rapporten ”Norske barn i utlandet: Ute av syne, ute av sinn” fra 2004.


Ekteskap med 13 år gammel jente

16.02.07: En mor i Belgia skal ha arrangert ekteskap mellom datteren på 13 år og en mann i Marokko. Ekteskapet ble imidlertid registrert på jentas eldre søster. Det var denne søsteren som avdekket lovbruddet. Hun begynte å motta brev fra myndighetene der hun ble titulert ”madame” og der det fremkom at hun var gift. Den 22-årige ”ektemannen” hadde akkurat ankommet Belgia uten lovlig opphold, og bodde sammen med 13-åringen i en måned.

Myndighetene undersøker nå saken for å finne ut hvem som stod bak arrangementet, og om ”ekteparet” har hatt et seksuelt forhold. Sex med jenter under 14 år er voldtekt etter belgisk lov, melder Expatica.com


4-åring giftet til 45-åring

12.02.07: I Pakistan er en fireårig jente blitt giftet bort til en 45-åring. Målet var å få slutt på en familiekrangel, da fireåringens onkel hadde rømt med en jente fra en annen familie, uten denne familiens samtykke. Det makabre ekteskapet har ført til at 12 personer i to familier er blitt pågrepet. Ekteskapet ble arrangert for noen måneder siden i konservative Dira Ismail Khan, etter en beslutning fattet av stammerådet, melder Aftonbladet.se


Hanssen vil ikke aldersteste unge hentebruder

07.02.07: Tidligere i dag meldte NRK P1 om at jenter helt ned i alderen 12 år, hentes til Norge som hustruer på identitetspapir som sier at de er over 18 år (se også sak under).

Advokat Monica Lindbeck, som har bred erfaring med æresrelatert voldssaker, mener myndighetene bør bruke mer alderstesting av jenter som kommer til Norge ved giftermål. Men statsråd Hanssen avviser en mer systematisk alderstesting av unge bruder.

I Stortingets spørretime i dag sa Hanssen at ”metodene er ikke presise. Dessuten er antallet familiegjenforeninger med unge kvinner altfor høyt til at det er praktisk mulig å gjennomføre et slikt tiltak”, melder NRK.no. Hanssen sa også at ”det om kort tid kan bli aktuelt å øke ressursene til UDI. Antall saker øker, samtidig som det jobbes mer med kvalitetssikring. Dermed går også saksbehandlingstiden opp. Men jeg kan ikke si når vi eventuelt kommer med ekstraordinære tiltak overfor UDI”.

HRS kan forstå argumentet om at ”altfor mange unge kvinner kommer på familiegjenforening” til at tiltaket praktisk kan gjennomføres. Det er nettopp den manglende handlingen i en årrekke på utlendingsfeltet som har ført til det høye antallet henteekteskap. Og så lenge en 24-årsregel ser ut til å være i det blå for Regjeringen, vil selvsagt problemet med henting av barn for ekteskap bare fortsette, og fortsette.


Barnebruder - ting tar tid ...

07.02.07: Hvis man hadde en god avsløring eller nyhet for noen år tilbake, er det en god ide å ta den opp av skuffen igjen og kjøre den ut til media. I alle fall innen tvangsekteskapstema. For at ”ting tar tid” for politikere når det handler om ”de andre” er det liten tvil om.

I dag er barnebruder en toppsak hos NRK, og samtlige store nettaviser. Nyheten er at jentunger hentes til Norge som hustruer. Kanskje så unge som 12 år. For snart fem år siden ble imidlertid denne nye skikken i Norge satt ettertrykkelig på dagsordenen gjennom en dokumentar i Brennpunkt. Selda ble hentet fra kurdiske Tyrkia til Norge av en voksen fetter da hun kun var 11 år gammel. Identitetspapirene fortalte at hun var fra Iran og over 18 år. 13 år gammel var jenta gravid, og året etter fødte hun barn. Hennes historie er et gjennomdokumentert grotesk vitnesbyrd over norsk utlendingspolitikk i praksis. Og Selda var ikke den eneste barnebruden, fremkom det. HRS med flere kunne fortelle om andre konkrete tilfeller tilbake til begynnelsen av 1990-tallet. Hva gjorde så politikerne? De var rystet, selvsagt. Så ble det stille. Og stille er det fremdeles.

HRS vet konkret at myndighetene sitter på en sak i disse dager og grubler. Ei jente på 13 år tok kontakt med barnevernet grunnet konflikter med familien. Barnevernet sendte henne hjem igjen. Familien sendte henne videre til opprinnelseslandet. Der ble hun giftet bort, og 14 år gammel er jenta blitt mamma. UDIs grubling handler om hva de skal gjøre. Skal de prøve å hjelpe jenta tilbake til Norge? Eller?

SV er den flinkeste i klassen til å profilere seg som humanismens høyborg. SV vil ikke ha økt aldersgrense for henting av ektefeller til Norge. Derfor er utlendingsloven utsatt nok en gang, nå til 1.juni. Hvis SV virkelig var humane, ville de ønske å heve ektefelleinnvandringsgrensen fra 18 til 24 år. For det er ikke mange jenter på 11-16 år som kan ”forvandles” til en 24-åring. Vår hypotese er at det finnes knapt en eneste person eller familie i Danmark som lenger vurderer muligheten for å hente en barnebrud i opprinnelseslandet, nettopp knyttet til 24-årsgrensen og tilknytningskravet.

Mange vil kanskje mene at det er underlig å hevde at SVs politikk er inhuman. Men det er faktisk godt belegg for å hevde dette, samtidig som Danmark kan klassifiseres som humanismens høyborg hva gjelder å rydde opp i særdeles uverdige forhold på egen jord. Men SV mener kanskje at det er humanisme å hjelpe jentunger til opphold i Norge – uansett under hvilke omstendigheter de kommer hit? Hvis svaret er ja, kan nok SV omdøpes til naivismens høyborg – eller?


Solgt som barnebrud, tok livet av ektemannen

23.11.06: Forlovet som 7-åring, solgt av faren og giftet bort som 12-åring og fengslet etter å ha blitt anklaget for delaktighet i drapet på den 65 år gamle ektemannen før hun fylt 15 år. Det er Times Online som forteller historien om den unge jenta som sitter fengslet i byen Herat vest i Afghanistan, og det paradoksale med at den unge jentas eneste trygghet i livet er fengselet. Times Online melder også at barn som tvinges til ekteskap og barnearbeid er så vanlig at det knapt omtales, samt at slag og seksuelle overgrep er en velkjent hemmelighet i Afghanistan. Les i Aftenposten.no


Barnebruder

18.10.06: HRS fortalte i går historien om en ung jente som skal ha blitt grovt mishandlet og frihetsberøvet av sin ektemann. Jenta kom til Norge på familiegjenforening gjennom ekteskap, med identifikasjonspapirer som fortalte at hun var 21 år. Ifølge de informasjoner som HRS besitter, er dette ikke jentas rette alder. Det er flere ting som tyder at jenta ikke er mer enn om lag 17 år. Alderen på jenta blir nå verifisert ved skjelettundersøkelse og tanntesting.

En rekke ulike kilder har overfor HRS formidlet rystende detaljer om hva den unge jenta har vært utsatt for, og flere uttrykker oppriktig glede for at jenta nå er brakt i sikkerhet. Samtidig mener vi at noe av det viktigste med denne saken, er at vi finner ut hvordan dette kunne skje – og ikke minst: hvordan kunne dette vært unngått? Les mer


Barneekteskap i Norge - ekteskapet kan annuleres

28.02.06: Etter at Dagbladet.no avdekket at mindreårige kan bli viet av imamer og mullaer i Norge, forteller Terje Bjøranger, leder av Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, at alle tilfeller blir rapportert til Barne- og likestillingsdepartementet (BLD). – Vi har nylig bedt alle fylkesmennene om en oversikt for de siste seks år over omfanget av søknader i slike saker - hvor mange som er innvilget og avslått, alderen på dem det søkes for og hvilken nasjonal eller etnisk bakgrunn søkerne har. Rapportene er i ferd med å komme inn, men departementet har ikke oppsummert rapportene ennå, sier seniorrådgiver Torstein Rudi ved BLD til Magazinet. Han presiserer også at vigselsretten ikke er knyttet til imamer, men til forstanderne i trossamfunnene. Praktiserer trossamfunn vigselsretten i strid med ekteskapslovens bestemmelser, kan retten bli trukket tilbake, og vigsler foretatt på lovstridig grunnlag er heller ikke gyldige. Er ekteskapet ulovlig inngått, kan man få ekteskapet kjent ugyldig. Det er Fylkesmannen som annulerer slike ekteskap.

Men dette fordrer selvsagt at ekteskapet blir gjort kjent - som i de fleste tilfeller ikke skjer.


Kvinne fikk kuttet begge hendene

12.05.05: En indisk kvinne har fått begge hendene kuttet av fordi hun forsøkte å stanse praksisen med barneekteskap.

Les i Dagsavisen


Ekteskap med barn blir forbudt i Sverige

13.11.03: I Sverige har utlendinger fra visse land hatt lov til å gifte seg 15 år gamle, og menn med utenlandsk statsborgerskap fra visse land har kunnet hente barnebruder lovlig til Sverige. Denne diskrimineringen ble heftig debattert etter at Fadime Sahindal ble drept i januar 2002, og nå endres loven og blir lik for alle. Praksisen kan imidlertid lovlig fortsette frem til lovendringen trer i kraft 1.mai 2004.

"Barnäktenskap förbjuds helt." Les i DN – Debatt

"Barnäktenskap förbjuds nästa år." Les i Expressen


Tvangsekteskap og voldtekt på den internasjonale agenda

01.10.03: Et antakelig tvangsekteskap mellom to sigøynerbarn i Romania; en 12 år eller 14 år gammel jente og en 15 år gammel gutt, har vakt offentlighetens interesse. Venner av jenta kaller bryllupet en voldtekt. Som HRS viser i boken ”Feminin integrering”, går som regel tvangsekteskap og seksualforbrytelser hånd i hånd, noe dessverre regjeringen vår ikke erkjenner. Det er heller ikke ukjent at det også i Norge forekommer barneekteskap blant sigøynere. Nå har dette overgrepet blitt satt på den internasjonale agendaen.

"Sigøjner-børnebryllup vækker harme." Les i Politiken

"Sigøynerprinsessens bryllup granskes." Les hos VG NETT


16.12.04: "Barnebruden." Les i Dagbladet - Magasinet

28.09.04: "Barneekteskap rammer ikke bare jenter!" Les hos Redd Barna

10.12.03: "Barneekteskap blant sigøynere." Les hos NRK.no

26.05.03: "Barn sier nei til barneekteskap." Les hos FORUT


Norske barn tvangsgiftes i Pakistan

1993: Det bor en jente på 16 år og en gutt på 14 år et sted i Norge. I sommer ble de giftet bort til hverandre. Fremtiden deres ble gjenstand for en byttehandel som gikk ut på å få et familiemedlem til Norge. Utrolig kanskje, men det vil skje igjen...

Hege Storhaug i Kvinner og Klær nr. 52 1993 om tvangsgifting av barn i Pakistan

Human Rights Service (HRS) Møllergata 9, 0179 Oslo - Norge Tlf: (047) 22 33 80 00 [email protected] © HRS 2002 - 2007