| HRS - Forsiden | Om rights.no | Om HRS | Kontakt HRS | Bli HRS - venn i dag ! | In English | Lenker | Anbefalt litteratur | Nettstedskart |
Her er du: HRS - Forsiden > Integrering side 14

VIKTIGE SØKEOPPLYSNINGER!
Søk i rights.no

Manglende disiplin i skolen hindrer integrering

02.10.05: «Jeg kunne se rett inn i øynene til en lærer og banne, og hun så forferdelig ulykkelig ut og spurte meg: 'Hvorfor snakker du på denne måten?' Jeg sier deg: Denne snillheten har ødelagt meg.» Slik ordla han seg, en av guttene som forsker Inger Lise Lien møtte under sitt feltarbeid på skoler i Oslo, melder Klassekampen i en artikkel om den norske skolen og reformpedagogikken. Lien har dokumentert at den disiplinære avstanden innvandrergrupper kan møte mellom hjem – skole, eller erfaring – skole, kan bli så stor at de havner på skråplanet, eller rett og slett blir sendt tilbake til foreldrenes opprinnelsesland. Mange av elevene utrykker selv ønske om strengere rammer i sin skolehverdag.

Lien får støtte av en av nestorene i norsk pedagogikk, professor Alfred Oftedal Telhaug, som også går hardt ut mot SVs skolepolitikk: - Skolens og lærernes parti ble en av valgets tapere fordi partiet ikke forstod alvoret i den tilstand skolen i dag har havnet i, mener Oftedal Telhaug. Les i Klassekampen.no


Vil ha de flinkeste, råeste og best utdannende innvandrerne

27.09.05: I Drammensområdet iverksettes et 14 måneders prøveprosjekt hvor hjernekraften skal være ”de flinkeste, råeste og best utdannede innvandrerne”. Dette opplyser direktøren i Rådet for Drammens-regionen, Dankert Freilem. Hensikten er å gi gründersjeler en sjanse til utprøving av sine ideer og prosjekter i et trygt miljø, samt utnytte de ubrukte ressursene som finnes blant personer med innvandringsbakgrunn. Les i Drammens Tidende.no


Brannmenn møtte kaos i Rosengård

27.09.05: Under en storbrann i Rosengård for tre uker siden opplevde brannmannskapet som kom for å slukke brannen at en folkemengde på rundt 400 mennesker lagde fullt kaos på brannåstedet. Mange prøvde å blande seg inn redningsarbeidet og slukkingen, og dette medførte til at situasjonen opplevdes truende og ute av kontroll for brannmannskapet.

”Det värsta jag varit med om under mina 18 år i yrket,” sier brannmannen Ulf Wahlström.” Nå foregår det et oppvaskmøte for å hindre at lignede situasjoner skal skje igjen. Mye av grunnen til at situasjonen kom ut av kontroll var at brannmennene opplevde at deres kommunikasjon med de fremmøtte ikke fungerte på grunn av språkproblemer og kulturkollisjoner. Les hos Sydsvenskan.se


Integreringen svekkes i Danmark

26.09.05: I følge analysebyrået Cartinét Research, i en undersøkelse laget for Ugebrevet A4, blir færre og færre innvandrere i Danmark integrert. Kun 43 % (mot 50 % i 2004) er i arbeid, 33 % opplever seg diskriminert (mot 25 % i 2003) og 12 % (mot 6 % i 2004) ser hovedsakelig på tv fra opprinnelseslandet eller annet land. Litt over halvparten av innvandrerne sier at de ikke føler seg som danske. Dette er en økning på 11 % i forhold til i fjor. Innvandrerrepresentanter advarer mot konsekvensen, hvis ikke utviklingen stanses.


Truer innvandringen vår nasjonale egenart?

26.09.05: En ny undersøkelse fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD), basert på en spørreundersøkelse med 5.000 ungdommer, viser at om lag 40 % av ungdommen mener at innvandringen utgjør en alvorlig trussel mot vår nasjonale egenart. Dette er en fordobling siden 1999. - En må nok se dette i sammenheng med de siste års terrorhendelser i London, Madrid og USA hvor innvandring har vært knyttet til terroraksjoner og terrortrusler, sier Knud Knudsen, professor i sosiologi ved Universitetet i Stavanger, til Aftenposten


Håper på en ny innvandringspolitikk
Fra Magazinet. Foto: Raymond Haslien

22.09.05: Vår informasjonsleder, Hege Storhaug, innrømmer at vi ikke har vært fornøyd med Bondvik-regjeringens innvandrings- og integreringspolitikk.

Nå setter vi vår lit til at den nye regjeringen vil endre den politiske kursen, og fokusere på en bærekraftig innvandring samtidig som det iverksettes integreringstiltak som gir innvandrerne i Norge reell mulighet til å ta del i det norske samfunnet.

Les i Magazinet.no


Går i søvne rett inn i segresjon

22.09.05: Lederen av the Commission for Racial Equality, Trevor Phillips, advarer mot økt segresjon i det britiske samfunnet. Han angriper begrepet multikulturalisme, som han mener oppfordrer til økt ulikhet mellom mennesker, heller en likebehandling.

Multikulturalisme definerer i utgangspunktet mennesker som ulike, og dermed behandles de også ulikt. Dette hindrer borgere fra å føle fellesskap, der man enes om felles verdier for å nå felles samfunnsmål.

I august publiserte the Royal Geographical Society en undersøkelse som viste de voksende enklavene i 16 britiske storbyer, de to største homogene gruppene var pakistanere og innvandrere fra Bangladesh. Et av de viktigste spørsmålene når det gjelder integrering i Storbritannia har vært om myndighetene skal gjøre fremstøt når det gjelder å definere hva det vil si å være en "god britisk borger". Så langt strides de lærde i alle leire, for et viktig aspekt i diskursen er hvor stor grad av ”forskjellighet” skal det være mulig å godta?

Les hos BBC News


Pakistanskfødt politiker slakter integreringspolitikken

20.09.05: Samira Munir, bystyrerepresentant for Høyre i Oslo, har flere ganger tatt til ordet for det hun kaller en snillistisk integreringspolitikk. Selv mottar hun daglig drapstrusler på grunn av sin overbevisning om at den norske integreringen av muslimer bare utgjør enda en mulighet for muslimske menn til å herse med sine kvinner. Munir ønsker en rekke endringer av dagens ordning, som hun mener gjør at muslimske innvandrere presses til å bli fundamentalister. Les i Magazinet.no


Når media har bestemt seg...

19.09.05: I media-Norge er det mer eller mindre opplest og vedtatt at det danske debattklimaet er "hardt og innvandringsfiendtlig". Men fra Danmark lyder det andre røster. Sosialdemokraten Karen Jespersen, tidligere både sosialminister og integreringsminister, forteller i et innlegg i Berlingske Tidende hvordan pressen kan legge for dagen en nærmest tvangsmessig motstand til folk som har andre meninger enn dem selv. Nylig ble hun i radioprogram, der hun selv ikke var tilstede, analysert av en psykolog!

Les Karen Jespersens innlegg: "Da P1 sendte mig til psykolog"


Gangås skal overvåke likestilling og diskriminering

14.09.05: Likestillingssenteret, Likestillingsombudet og Senter mot etnisk diskriminering (SMED) nedlegges som selvstendige enheter, og fra 1. januar 2006 oppstår de som Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemda. Barne- og familiedepartementet har i dag frist for høringen på forslag til forskrift om organisasjon og virksomhet, og endring i påtaleinstruksen. Les også hos Kommunal- og regionaldepartementet

Beate Gangås er oppnevnt som Likestillings- og diskrimineringsombud. Dette er en spennende utnevning, relatert både til Gangås sin erfaring fra Politidirektoratet og hennes personlige erfaringer som lesbisk. Les intervju med Gangås i Blikk


Den ærligste og modigste politikeren med innvandrerbakgrunn

13.09.05: Samira Munir, født i Pakistan og representant for Høyre i Oslo bystyre, leverer det mest åpenhjertige intervjuet fra politisk innvandrerhold noensinne, ført i pennen av Steinar Lem i Fremtiden i våre hender.

Steinar Lem: – Jeg gir deg statsministermakt i Norge...

Samira Munir: – Jeg ville først fjernet sløret fra skolen. Jeg ville gjort norskopplæring obligatorisk, og tatt bort alle oversettelsene ... organisasjoner som sørger for tv-tilbud osv. på opprinnelsesspråket. Problemet er ikke bare språklig, men at folk ofte får helt gal informasjon. Muslimske barn skal lære kristendommen og norske tradisjoner å kjenne, obligatoriske fellesaktiviteter i skolen – svømming, idrett. Nei til religiøse privatskoler… Før kunne foreldrene si at de ikke ville sende ungene helt til moskeen i byen. Nå skjer undervisningen mye i private hjem. I boligpolitikken må vi unngå segregering. Tidligere var bomiljøene blandet. Ble noen slått, kontaktet naboer hjelpeapparatet. Nå er det ofte bare innvandrere. De ringer ikke politi eller barnevern. Politikere har makt – og status i innvandrermiljøer. Etter Gud kommer politikerne. De kan gjøre noe... Utdannelse er selvsagt en nøkkel. Nordmenn har høyere utdanning og er mer tolerante. Det er så mange som viser hvor «muslimske» de er og hvordan de støtter sine egne ved å gå kraftig ut mot det norske. Det er galt når et hvitt barn er nedlatende mot et mørkhudet. Skjer det motsatte, reagerer nesten ingen. Når innvandrere diskuterer de globale spørsmål, har USA – nei, de lyse i USA – skylden for alt ondt, det onde i India og Pakistan skyldes de engelske koloniherrene... Jeg prøvde å ta dette opp i lokalavisa, men de henvendte seg til Anti-rasistisk senter som kunne fortelle at rasisme mot hvite knapt fantes.

Steinar Lem: – Hvor tar du motet ditt fra? Samira Munir: – Jeg ser jentenes tårer.

Les hele intervjuet i Folkevett


Den multikulturelle drøm er forbi

07.09.05: Karen Jespersen mener at før så forherliget den internasjonale presse det multikulturelle samfunn. Men nå har pipen fått en annen lyd; Det er faktisk grenser for hvor store forskjeller et samfunn kan romme.

Les Karen Jespersens innlegg


Antirasister som revejegere

06.09.05: Forfatteren og skribenten Walid al-Kubaisi tar et kraftig oppgjør med det han kaller institusjonelle antirasister i en kronikk kalt "Revejegerne" i Klassekampen sist lørdag. Han mener de institusjonelle antirasister bør ta et oppgjør med sin fremgangsmåte og taktikk, ellers vil de skade sin oppgave og redusere sin innflytelse på folk. Han retter også søkelyset på forholdet mellom den antirasistiske eliten og rasisme, som han definerer som mystisk. For som han skriver: "Det virker som denne eliten som utøver sin makt imot rasisme, underbevisst ikke er villige til å redusere rasisme med en debatt som har som hensikt å utvikle og forbedre innvandrermiljøet."

Kronikken kan leses her


Å vise rompa offentlig er blotting

02.09.05: Å vise rompe offentlig har ingenting med ytringsfrihet å gjøre, skriver forfatteren Walid al-Kubaisi i Morgenbladet. Han er sterkt kritisk til Shabana Rehmans rompestunt i Haugesund, og mener en slik handling ikke skal fredes i ytringsfrihetens navn. _Tvert imot er ytringsfriheten i fare når den freder en obskøn handling i offentligheten. Er det mulig at man ikke kan formidle sin misjon uten å vise sin rumpe? Blir innvandrere mer integrert, hvis de i morgen går på Karl Johan og viser sine rumper i rad og rekke for forbipasserende nordmenn?


4 500 barn på kristenkonservative friskoler

30.08.05: Arbeiderpartiet mener at 38 av de kristne friskolene gir mangelfull undervisning i naturfag og skiller seg for mye fra læreplanene. Ap stempler skolene som «kristenkonservative» og «lukkede sektorskoler». Trond Giske (Ap) sier til Dagsavisen at det er et paradoks å snakke om kunnskapsskole når dagens regjering ikke engang klarer å gi alle elevene en grunnleggende naturfagundervisning. Han mener det burde vært et minstekrav at friskolene som stort sett betales av det offentlige, følger lærerplanene.– Vi driver en type statsstøttet feilopplæring, sier han.


Hevn som fortjent?

25.08.05: I Dagsnytt 18 i går uttrykte professor Unni Wikan forståelse for at skuddene har falt mot restauranten til Shabana Rehmans søster. Wikan tar avstand til skytingen, men uttrykker likevel at Rehmans rumpestunt er som en invitt til å få en type hevn, refererer Dagbladet.no. HRS er ikke enig med Wikan, og mener at hvis dette er en hevn, så skal den uansett ikke godtas i Norge. Ytringsfriheten må respekteres, også av våre nye borgere.

Hør informasjonsleder i HRS, Hege Storhaug, sin kommentar på P4 17:30 i går (siste innslag).


Professoren og integrering

23.08.05: Den danske professoren, Poul Chr. Matthiessen, var den som reiste den brede innvandringsdebatten rundt årtusenskiftet. Han møtte den gang kraftig motbør fra nesten alle hold. I dag er hans uttalelser stuerene på tvers av nesten hele det politiske landskapet. I et interessant tilbakeblikk i Jyllands-Posten på siste års dansk debatt, peker Matthiessen på de nye store danske utfordringene: Under halvparten av innvandrere fra ikke-vestlige land er i arbeid. De utgjør kun 5 % av befolkningen, men legger beslag på 38 % av sosialhjelpen. Unge innvandrere og etterkommere fra ikke-vestlige land, begår kriminalitet dobbelt så hyppig som unge dansker. Getto-lignende bydeler, hvor de lever uten kontakt med det danske samfunnet vokser. Barn av innvandrere og etterkommere klarer seg generelt dårlig i skolen og får ikke noen uddannelse. Stadig flere innvandrere og etterkommere føler seg utenfor det danske samfunnet og trekker seg inn i deres egen kultur, tradisjon og religion.

Matthiessens nye hovedbudskap er dette: ”Mændene bør give deres koner og døtre frihed. Gør de ikke det, må kvinderne gøre oprør. Om ikke andet så for deres børns skyld. For hvis børnene blot ser deres mor gå derhjemme uden at kunne tale dansk og uden arbejde, går kønsrollemønsteret i arv. Det er ikke for at blande sig i privatsfæren; det er bare en konstatering af, at der er nogle kulturelle træk, der ikke passer ind i vores samfund.”

Les artikkel gjengitt med tillatelse av journalist Borg fra Jyllands-Posten

Les også: En mann oppfordrer til muslimsk kvinneopprør - absurd!

23.08.05: I går etterlyste professor i demografi, Poul Chr. Matthiessen, et muslimsk kvinneopprør i Jyllands-Posten, med begrunnelse i at det nåværende kjønnsrollemønsteret i innvandrerfamilier fra ikke-vestlige land er en av de største barrierene for integrering. Dagens leder i Jyllands-Posten mener et opprør bak sløret er vel på sin plass, samtidig som han påpeker at det er absurd at det er mann som kommer med en slik appell. For som han sier: "De ellers så højtråbende danske feminister og såkaldte kvindeforskere er fortsat påfaldende tavse i den diskussion.


Flyttet for å komme unna rene innvandrerklasser

15.08.05: En familie i Drammen har sett seg nødt til å bytte bosted for at sønnen ikke skal havne i innvandrerdominert klasse. De forklarer sitt valg med at sønnen må kunne godt norsk for å klare seg i best mulig i det norske samfunnet. Foreldrene til Damon, Tohid og Fariba Kazemi, fikk sjokk da de møtte opp på første skoledag og det ikke var én eneste norskspråklig elev i klassen.
Les i Drammens Tidende

Les også "Stäng skolor med bara invandrare" hos Expressen


Lette etter suksesshistorier – ble skuffet

09.08.05: Kulturviteren Line Alice Ytrehus undersøkte temaet integrasjon i Norge blant intellektuelle i eksil, og kom frem til en forstemmende konklusjon: ”I det norske samfunnet er prosessene som skaper eksklusjon sterkere enn prosessene som skaper integrasjon”. Hun har brukt sin doktoravhandling samt en undersøkelse hun har gjennomført for Bergen kommune, til sammen 40 respondenter. ” Det kan synes som den helt ut lykkelige integrasjonshistorien er en fiksjon, som har lite med realitetene i Norge å gjøre, i hvert fall hvis en skal ta utgangspunkt i hvordan flyktningene selv opplever dette,” sier Line Alice Ytrehus.
Les hos Kilden


Rapport fra Rinkeby

11.07.05: Aftenposten sendte ut medarbeidere for å ”jakte på blondiner” i Stockholms innvandrertette drabantby, Rinkeby. Der oppdaget de at 2. generasjons ungdom født og oppvokst i Sverige ikke føler seg det dugg svenske, ikke har de svenske venner, og de aner lite eller ingenting om ”medelsvenssons” liv utenfor ghettoen.

Et prosjekt igangsatt av etnologen Maria Bäckman, studerer hva som skjer når majoritet blir minoritet. Hun har oppdaget at enkelte svenske blondiner i Rinkeby farger håret mørkere for ikke å bli tatt for å være ”dum, bimbo, pornoaktiv og seksuelt tilgjengelig”. Mange av de uttalelsene som kommer fra ungdommene i reportasjen kan dessverre tyde på at integreringen er totalt fraværende, og at Rinkeby er et eksempel på et parallelt samfunn i samfunnet. Den eneste blondinen Aftenposten til slutt fant på sin jakt, var en nyankommet polsk jente… Les hos Aftenposten.no

Les også om situasjonen i Rosengård, Malmö;”Svensk politi frykter Nordens tøffeste ghetto” hos Aftenposten.no 12.12.04

Les om Maria Bäckmans forskningsprosjekt i "Blond og annerledes" på forskning.no

Hege Storhaug har skrevet "Svensk kultur en saga blott", og tror det bare er et tidsspørsmål før Sverige sprekker. Les fra Skribentens arkiv


Abid Raja er på taperlaget

08.07.05: Abid Raja går nok en gang til frontalangrep på HRS med usaklige og falske skyts (Morgenbladet nr. 25). Han tvangsgifter oss atter en gang med FrP, og karakteriserer oss som ekstreme. Hvorfor? ”Vi tror deler av svaret handler om at Raja og likesinnede har forstått at de er på taperlaget: de som kjemper mot at alle skal inkluderes i likeverd, likestilling, religiøs frihet og ytringsfrihet. De som ser hudfarge og religion før de evner å se enkeltindivid som har felles drømmer og lengsler, felles grunnleggende behov for trygghet og frihet. Derfor brukes usaklig og falsk skyts”, skriver Hege Storhaug i Morgenbladet.


Giftermål har ingenting med integrering å gjøre, sier Nadeem Butt

08.07.05: Rapporten til HRS, "Innvandring gjennom Ekteskap", vies oppmerksomhet i Vårt Land. Rapporten viser blant annet at ikke-vestlige innvandrere gifter seg sjeldnere med nordmenn, hvilket også er situasjonen i Danmark. Nadeem Butt i Antirasistisk Senter aviser kategorisk at giftermål har noe som helst med integrering å gjøre.

Lars Østby i SSB holder fortsatt fast ved sitt fokus på at mange i 2. generasjon ikke har giftet seg, og at det dermed er for tidlig å si noe generelt om ekteskapsmønsteret. Fra Danmark sies det imidlertid at ”de unge opplever stadig stor motstand fra familiene sine mot at de gifter seg utenfor deres etniske gruppe, fordi det svekker gruppens posisjon i landet”, jamfør også HRS sine analyser.


Har normer og kulturbakgrunn betydning for integrering?

16.06.05: Den danske regjeringen vil ha svar på hvilken betydning innvandreres syn på likestilling, demokrati og eksempelvis barneoppdragelse kan ha for evnen til å integrere seg. Leder for Rådet for Etniske minoriteter har allerede svaret: Normer har ingen betydning, tror han. Den danske regjeringens tenketank har fått oppdraget med å undersøke forholdet.

Les Kristeligt Dagblad


Integrasjon på rett vei – sier Lars Østby i SSB

14.06.05: Forsker Lars Østby i SSB gir seg ikke; han fremstår som en politiker mer enn noensinne, på tross av all kritikken som er kommet mot han og SSBs politiserte arbeid innen innvandringsfeltet. Han advarer regjeringen mot ”forhastede grep for å endre på en integrering de tror har vært mislykket”.

Les på nettstedet siste.no

Les også kritikken av SSB hos HonestThinking.org


En av fire vil ikke leie ut til innvandrere

10.06.05: 77 prosent av befolkningen sier at det har ingen betydning hvor taxisjåføren kommer fra, men 39 prosent er helt eller delvis enig i at de ville mislike det dersom barna deres skulle gått på en skole der mer enn halvparten av elevene har innvandrerbakgrunn. 25 prosent ville ikke leid ut boligen sin til en innvandrer. Tallene er hentet fra en ny MMI-undersøkelse, gjengitt i Dagbladet


Drap omregnet til 200 kameler i Danmark

04.06.05: København sliter med mye kriminalitet blant innvandrergrupper, og spesielt i Nørrebro-området er problemene store. Etter aksjoner mot hasjbodene i Christiania i fjor, er Nørrebro nå utpekt som det nye Christiania. Her kobles andregenerasjons innvandringsgrupper til maktkampen om hasjmarkedet, og det er stadig konfrontasjoner, også drap. Sist helg skjedde et nytt drap, noe som har fått Nørrebro-imamen Ahmad Abu Laban fra Islamsk Trossamfunn til å foreslå mekling og erstatning, såkalte ”blodpenger”, til den dreptes familie. Erstatningens størrelse er en omregnet dagspris på 100 kameler, som Abu Laban har beregnet ut fra koranen. Den vil utgjøre om lag 200.000 danske kroner.
Integreringsministeren, Rikke Hvilshøj, tar ikke imamens forslag alvorlig. ”Vi handler altså ikke med kameler i Danmark. Han bryr seg ikke om det danske rettssystemet, og jeg kan ikke ta forslaget seriøst. Selv om han sier det, så respekterer ikke Abu Laban de danske domstolene med den innstillingen. For det er de som tar stilling til erstatning i Danmark,” sier Hvilshøj.

Les i Berlingske Tidene (Krever gratis registrering!)


SSB og hypoteser om integrering: Kan tro flytte fjell?

02.06.06: ”Integreringen går seg til med tiden.” Dette er et typisk SSB-utsagn. Men er det riktig? Ser man på ekteskapsmønsteret til sentrale ikke-vestlige grupper, ser det heller ut som ”etnisitreringen” har gått seg til med tiden. De som har bodd lengst her, pakistanere og tyrkere, er også de som i størst grad gifter seg med sine egne, fortrinnsvis i opprinnelseslandet. ”Vi har fått et Pakistan her, hva gjelder normer og verdier, kastesystem, føydale trekk og storfamilie som ledes av overhoder. Det foregår intense maktkamper innad som er særlig synlig ved den etniskbaserte politiske og organisatoriske aktiviteten. Fra fotfolket innen helsevesenet, skolen og politi fortelles det om en tydelig ”pakistanisering”, der særlig barn, unge og kvinner er under sosial og religiøs kontroll,” skriver Storhaug.

Hege Storhaug: Kan tro flytte fjell? Les kronikken


Introduksjonsordningen en suksess

30.05.05: Hanne Kavli, forskningsleder på Fafo, mener at introduksjonsordningen kan vise til gode resultater. Ordningen innebærer at kvoteflyktninger og asylanter, samt familiegjenforente med disse, møter Norge med å gå på et lønnet fulltids introduksjonskurs med opplæring i norsk språk og samfunnskultur.
”Problemet” er imidlertid at det ikke er alle innvandrere som får dette tilbudet – de fleste innvandrerne i Norge kommer på familiegjenforening, og da ikke familiegjenforening med de grupper som er inkludert i introduksjonsordningen. Nylig fremmet Kommunalkomiteen på Stortinget forslag om utvidelse av personkretsen til å inkludere personer som kommer på familiegjenforening med person som har fått opphold på humanitært grunnlag.

Les hos Aftenposten.no


HRS får gjennomslag for tiltak mot kjønnslemlestelse

20.05.05: Kommunalkomiteen på Stortinget har avgitt sin innstilling til St.meld. nr. 49 Om mangfold gjennom inkludering og deltakelse - Ansvar og frihet. Komiteen stiller en rekke krav til innvandrings- og integreringspolitikken som er mer konkrete enn det regjeringen har lagt opp til. Av komiteens 42 forslag, er det flertall for syv av forslagene. Komiteen ber regjeringen om å utrede såkalt klinisk observasjon av alle barns kjønnsorganer ved dagens helsekontroller. Flertallet ber også Erna Solberg utrede om ikke dette bør bli obligatorisk. Dette er tiltak som HRS har kjempet for i flere år. I tillegg foreslås det et forsørgerkrav for alle som henter ektefelle til Norge, og en obligatorisk viljeserklæring fra alle norske statsborgere som inngår ekteskap i et annet land. Sistnevnte er et viktig ledd i arbeidet mot tvangsekteskap, da det innebærer at en må signere en erklæring før en forlater Norge om at en skal gifte seg i utlandet. Da blir det vanskeligere å overrumple unge med et ekteskap mens en er på ”ferie”.


De godes slette gjerning

12.05.05: De selverklærte humanister bærer et tungt ansvar for den dårlige integreringen av innvandrere i det danske samfunnet, hevder tidligere integrerings- og sosialminister i Danmark, Karen Jespersen .

Les fra Berlingske Tidende; Jespersens kommentar


Krigsleketøy som ledd i undervisning om hellig krig

20.04.05: I følge lederen i Ekstra Bladet fremstår imam Abu Laban, formann i det Islamske trossamfunn i Danmark, som positiv til det danske samfunnet og dets verdier. Men nå er det avdekket at den samme Laban, på trossamfunnets hjemmeside, fremmer regler for barneoppdragelse som hindrer barna å integrere seg i det danske samfunnet. Her heter det at leketøy som ikke fremmer muslimske verdier, for eksempel dukker som skal sminkes, er forbudt. Det samme er krigsleketøy for barn: Disse skal forbeholdes eldre brødre som ledd i undervisningen om hellig krig.

Les i Ekstra Bladet


Mislykket integrasjon av palestinerne

20.04.05: I 1992 fikk 321 statsløse palestinere opphold i Danmark etter en særlov. I dag viser det seg at de fleste av disse har problemer i det danske samfunnet; 231 lever av det offentlige, mens 135 er straffet eller bøtelagt.

Les i Ekstra Bladet


Et hån mot mitt intellekt!

Rebecca Mahboubi07.04.05: Dette utfallet kommer fra Shahzad Rana, IT-gründer, om mye av det han hørte på den pågående integrasjonskonferansen i Stavanger. Og han får støtte av en annen gründer, Rebecca Mahboubi - som eier kjeden Bagel & Juice.

Rana og Mahboubi holdt avslutningsinnlegget på konferansens første dag. Begge fremholder at det viktigste er å sette krav til innvandrerne i integreringsspørsmålet. ”Vi kan reformere, lage program og bruke så mye penger vi bare vil. Til slutt må det være en vilje der fra motparten også”, sier Mahboubi.

Les i Aftenbladet


Stopp i barnetrygd skal stoppe negativ sosial arv

04.04.05: Skulker barna skolen, begår kriminelle handlinger eller avbryter skolegang etter grunnskolen, skal barnetrygd stoppes for å ”oppdra” foreldre til å oppdra barna. Dette foreslås av den nye utdanningsministeren i Danmark, Bertel Haarder . Det er ingen tvil om at forslaget er særlig rettet mot å integrere innvandrere i utdannelse og yrkesliv. Hele 50 prosent av innvandrer avslutter skolegang etter grunnskolen når de er 15 år.

Les i Weekendavisen

I Norge beskyldes skolene for å bli trygdepoliti
Mens Danmark har planer om å stramme inn på at statens velferdsgoder også krever at plikter opprettholdes, for eksempel å koble barnetrygd til at opplæringsplikten opprettholdes og til tilbudet om videregående opplæring, beskyldes regjeringen i Norge for å kreve at skolene skal bli ”angivere”. Bakgrunnen er å finne i et notat som Barne- og familiedepartementet har til høring, der det bl.a. foreslås en meldeplikt for skolene til trygdekontoret hvis eleven ikke får grunnskoleopplæring grunnet lengre utenlandsopphold.

Les hos Aftenposten.no


Sverige en moralsk supermakt

16.03.05: Svenskers opplevelse av å være moralske overmennesker, hindrer en åpen og ærlig debatt om de omfattende integreringsproblemene i landet. Svenskene vil heller leve i blind tro på at de åpenbare konfliktene som den massive innvandringen har medført, lar seg løse med mer integreringsarbeid og mer penger. Antall blandede ekteskap er svært få, noe som i seg selv er en parameter på utviklingen av parallelle samfunn. Så kanskje svenskene innerst inne likevel vet at innvandringen har gått over styr? Spørsmålet stilles av seniorredaktør, Christopher Caldwell i Weekly Standard, som har besøkt Malmø for å finne ut av hva svenskene gjør med innvandringen og integreringen, og svaret er: De gjør ingenting. Under tittelen, ”Muslimene overkjører Sverige”, refereres Caldwells artikkel i Berlingske tidene, en artikkel som har vakt oppsikt i USA.

Les i Berlingske Tidende

Les også "A Swedish Dilemma" i The Weekly Standard 28.02.05


Kampanje direkte til innvandrerkvinner

09.03.05: Den norske regjeringen har full tillit til dialog som integreringsstrategi, blant annet via imamer. Denne strategien demonstrerte statsråd Erna Solberg nok en gang ved sitt moskebesøk (Aftenposten.no 04.03.05).

Den danske regjeringen går for en helt annen strategi. Den iverksetter en kampanje for likestilling mellom kjønnene som rettes direkte til innvandrerkvinnene, utenom imamer og andre mannlige talerør. Kampanjen har først og fremst som mål å styrke kvinners stilling i deres familier, slik at de bedre kan kreve sine rettigheter.

Les i Berlingske Tidende


Muslimer immigrerer – nederlendere emigrerer

09.03.05: I 2004 emigrerte 49.000 nederlendere. Dette er det høyeste antallet på 50 år. Paul Hiltemann, som driver et byrå for nederlandske emigranter, registrerer en eksplosjon i antall etterspørsler etter mordet på Theo van Gogh i november i fjor. ”Nederlenderne lever for tiden i en trykkokeratmosfære”, sier Hiltemann.
Øverst på ønskelista til emigrantene er engelskspråklige land som Australia, Canada, New Zealand, men også Norge. Folk som vurderer å forlate Nederland mener integreringen er feilslått og at lille landet med sine 16,3 millioner innbyggere nå er overbefolket.

Les i FrontPage magazine

Les også "Emigration rate at 50-year high" i Expatica 07.03.05

Human Rights Service (HRS) Møllergata 9, 0179 Oslo - Norge Tlf: (047) 22 33 80 00 post@rights.no © HRS 2002 - 2007