| HRS - Forsiden | Om rights.no | Om HRS | Kontakt HRS | Bli HRS - venn i dag ! | In English | Lenker | Anbefalt litteratur | Nettstedskart |
Her er du: HRS - Forsiden > Ekteskap > Fetter - kusine side 1

VIKTIGE SØKEOPPLYSNINGER!
Søk i rights.no

Debatten rundt søskenbarnekteskap

24.04.07: I debatten om eventuelt forbud for søskenbarnekteskap kommer legen Yaqub i dag med et heller intetsigende innlegg i Dagbladet.no. Under tittelen "Usaklig og unyansert av HRS" skriver Yaqub: "I Dagbladet 20. april angriper og anklager Storhaug i Human Rights Service (HRS) undertegnede nok en gang for ikke å forholde seg til fakta når det gjelder debatten rundt søskenbarnekteskap (Dagbladet 4. og 18. april). Hun feilsiterer meg og tillegger meg meninger jeg ikke har eller forfekter." Hva som er feilsitert eller hvilke meninger han mener seg tillagt på feil grunnlag, sier han derimot ingenting om. Han slår heller fast følgende: "Når Storhaug og HRS nå på nytt fordreier fakta og kommer med usannheter, er det svært fristende å trekke seg fra videre debatt med HRS. Det er en forutsetning for en konstruktiv debatt at man er sakelig og viser gjensidig respekt, selv ved uenighet. Denne forutsetningen har HRS brutt."

Men hvilke fakta er det HRS har fordreid? Hvilke usannheter er det HRS har kommet med? Dette synes å forbli ubesvarte spørsmål. For heller enn å være saklig og vise gjensidig respekt, som Yaqub selv påpeker er en forutsetning for en konstruktiv debatt, så trekker han seg heller fra debatten. Og det uten å svare på ett eneste av de spørsmål som Storhaug stilte i Dagbladet 20. april, og uten å fremlegge noen form for dokumentasjon for sine tidligere påstander. Hva er så konstruktivt med det?


Søskenbarnekteskap og forbud

13.04.07: Legen Wasim Zahid skriver i en kronikk i Dagbladet.no 2. april at forbud mot søskenbarnekteskap er vanvittig, og han går sterkt imot en lov som forbyr søskenbarn å gifte seg. "Å innføre et forbud mot denne praksisen på bakgrunn av helserisiko, er etter min mening en vanvittig politikk som danner grunnlag for inkonsekvens og forskjellsbehandling”, skriver Zahid. Enda en lege, også han av utenlandsk opprinnelse, engasjerer seg i debatten. Legen Sheraz Yaqub sier i sin kronikk i Dagbladet.no 4. april at politikere driver populistisk villedning av folket når de argumenterer ut fra rapporten fra til Folkehelsinstituttet. Yaqub advarer mot en særlov som skal rettes inn mot helt spesielle etniske grupper. Flere røster kommer også med kritikk av regjeringens signaler om et eventuelt forbud mot søskenbarnekteskap. Minoritetsforsker Randi Gressgård er en av dem. Hun skriver i en kronikk i Dagbladet.no 11. april at et forbud mot inngifte ved slektskap er å sammenligne med rasehygiene (!).

Hege Storhaug, informasjonsansvarlig i Human Rights Service, har i dagens Dagbladet gitt et tilsvar til både Sheraz Yaqub og Randi Gressgård. Les Storhaug tilsvar hos Dagbladet.no


Søskenbarnekteskapsforbud og rasehygiene

11.04.07: ”Prinsipielt er det ikke noe skille mellom forbud mot søskenbarnekteskap og forrige århundrets rasehygiene,” hevder forsker Randi Gressgård i en heller oppsiktsvekkende kronikk i dagens Dagbladet.no. Hun hevder at slike forbud/forslag til forbud i Norge begrunnes i et helsemessig perspektiv, eksemplifisert med bønnerop, omskjæring av gutter, halaslaktet kjøtt og bruk av hijab. Men det er ikke det helsemessige som er det sentrale for de som ønsker forbud, mener hun. Det sentrale er at dette er forbud som hindrer den enkelte i å utøve religionen sin, påstår hun. Gressgård skriver: ”Så lenge saken er definert som et spørsmål om helse, forvaltet av blant annet næringsmiddelkontrollen, har man ikke behøvd å behandle den i henhold til individers grunnleggende rettigheter.”

For i følge Gressgård vil en prinsipiell diskusjon knyttet til forbud mot søskenbarnekteskap ”nødvendigvis måtte dreie seg om hvordan staten ønsker å forhindre dårlig arvemateriale i befolkningen ved hjelp av reproduksjonskontroll. Et uunngåelig spørsmål ville da være hva som prinsipielt skiller forbud mot søskenbarnekteskap fra forrige århundrets eugenikk/rasehygiene.”

Det er skremmende å lese Gressgårds snevre tanker. Hun klarer ikke et øyeblikk å ta innover seg at den høye andelen av søskenbarnekteskap blant noen innvandrergrupper i Norge har flere aspekter enn økt risiko for helseskader hos deres eventuelle barn – selv om dette er viktig nok. Gressgård skjønner tydeligvis ikke at søskenbarnekteskap ofte er forbundet med tvang og press, og som kan benyttes som en strategi for å hjelpe gjenværende familie i opprinnelseslandet til opphold i Vesten gjennom giftermål, og/eller som en strategi for kontroll og makt innad i storfamilien. Men kanskje Gressgård mener søskenbarnekteskap kan rettferdiggjøres med å ”utøve sin religion” eller med ”individets grunnleggende rettigheter”?


Ny Ap - SV konflikt i regjeringen: forbud mot søskenbarnekteskap

28.03.07: Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talsmann, Arild Stokkan-Grande, ønsker forbud mot søskenbarnekteskap. "Det har vært mye synsing på slike ekteskap, og nå har vi fakta slik at vi kan ta diskusjonen," sier Stokkan-Grande til Klassekampen.no, med henvisning til den nye rapporten fra Folkehelseinstituttet.

Ifølge Klassekampen er det per i dag rundt 30 av de 50 delstatene i USA som har et forbud mot søskenbarnekteskap. Dersom Norge på nytt skulle innføre et slikt forbud kan det skje gjennom tiltak i familielovgivningen, mener Stokkan-Grande: "Vi kan motvirke søskenbarnekteskap gjennom en helhetlig tiltakspakke mot tvangsekteskap sammen med kravet om at personen som vil hente ektefelle utenfor EØS-området må ha jobbet eller vært under utdanning i fem år etter grunnskolen det vil si en 21-aldersgrense for slike ekteskap, og holdningsskapende arbeid," sier Stokkan-Gande. Han påpeker videre at: "En innstramming i familielovgiviningen kan gjøre at søskenbarn ikke blir anerkjent som partnere. Slik hindrer man også tvangsekteskap mellom fetter og kusine, og minsker derav helseskadene ved slike ekteskap." Stokkan-Grande mener også at det er et flertall for forbud blant Ap-representantene på Stortinget.

Men mye tyder på at Ap vil finne størst motstand mot et slikt forbud innad i regjeringen, det vil si hos Sosialistisk Venstreparti (SV). På sitt landsmøte forrige helg, under den heller hykleriske overskriften ”For en human utlendingslov”, ble følgende fastslått: "SV mener videre at et generelt prinsipp ved utforming av den nye loven må være universalisme, altså formell og reell likebehandling av norske borgere. SV er derfor motstandere av innføring av aldersgrense og/eller tilknytningskrav for norske borgere ved familiegjenforening ved ekteskap inngått utenfor EØS-området.” Og til Klassekampen sier SVs Rolf Reikvam at han er mot et forbud, men avisen hevder at det skal være aktører i SV som kan støtte forbud mot søskenbarnekteskap - hvis regjeringen dropper kravet om tilknytning ved ekteskap.

Den nye utlendingsloven er bebudet fremlagt for Stortinget i juni, etter at den er blitt utsatt tre ganger, nettopp på grunn av intern uenighet regjeringspartiene seg imellom. Men ifølge Aftenbladet.no lover arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) at det ikke blir flere utsettelser av regjeringens forslag til ny utlendingslov.


Mindre inngifte i 2. generasjon

23.03.07: Andelen ekteskap med søskenbarn er mindre i 2. enn i 1.generasjon blant pakistanere, viser en fersk undersøkelse av Camilla Stoltenbeg ved Folkehelsa. I 1.generasjon er 43,9 prosent av alle barn født av foreldre som er søskenbarn, mens i 2.generasjon er andelen søskenbarn-par 35,1 prosent. Selv om det er en nedgang i denne medisinsk uheldige praksisen, som ofte også innebærer tvangsekteskap, vil Karita Bekkemellem ha et forbud, noe hun sa på NRK Dagsrevyen senest i går kveld.

Les artikkel om de nye funnene hos Dagbladet.no


Søskenbarnekteskap og misdannelser i Allahs hender

12.03.07: Vi ser oftere misdannelser hos innvandrerbarn, sier seksjonssjef Rolf Lindemann ved Ullevål Universitetssykehus. Barna fødes med et bredt spekter av ulike misdannelser: "Alt mulig, fra hjertefeil, urinveier og skjelett, til sykdommer i hjernen. Flere av barna dør av de misdannelsene de er født med," sier Lindemann. Barnas foreldre er som oftest i slekt. Foreldrene blir orientert om at sykdommen barnet deres har fått, er genetisk betinget. Lindemann mener at mange av dem vet om risikoen foreldre som er i slekt har for å få et sykt barn. "De sier at deres skjebne ligger i Allahs hender, og at dette er meningen," sier Lindemann. Han understreker at man også kan se denne holdningen blant ekstremt religiøse etniske nordmenn.

Pakistanere og kurdere er blant de folkegruppene som tradisjonelt gifter seg innen slekten, ifølge forsker Torunn Arntsen Sørheim. Hun sier at tendensen til inngifte er høyere blant pakistanere i Norge enn i Pakistan.

Professor i genetikk, Karen Helene Ørstavik ved Rikshospitalet, påpeker at tallenes tale er klar: "Risikoen for alvorlige medfødte misdannelser hos barn av foreldre som er fetter og kusine, er dobbelt så stor som for foreldre som ikke er i nær slekt," sier Ørstavik. Risikoen øker også noe i en familie der inngifte har foregått i mange ledd.

Folkehelseinstituttet jobber fremdeles med rapporten som skal kartlegge inngifte problematikken. Det er divisjonsdirektør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet som er ansvarlig for den nye rapporten om søskenbarnekteskap blant innvandrere. Den skal leveres til departementene i slutten av mars.

Les i Dagens Medisin


Støtte til forbud mot søskenbarnekteskap

15.11.06: Per Kleppe vil støtte et forbud mot inngifte dersom undersøkelse viser at forekomsten av genetiske skader hos barn av inngiftede er høy. Dette skriver Kleppe i Dagsavisen i dag. Camilla Stoltenberg ved Folkehelseinstituttet skal før jul ”legge fram tall som viser hvor omfattende skadene er på barn med foreldre som er søskenbarn”. Stoltenberg tror at konsekvensene av ”søskenbarngifte” mest sannsynlig er de samme i Norge som i England, der inngiftet blant pakistanere er svært høyt og skadevirkningene er alarmerende. Som HRS tidligere har meldt, er nesten halvparten av befolkningen i byen Bradford av pakistansk opprinnelse, og leger anslår at 75 prosent av ekteskapene nå er mellom søskenbarn.

Vi minner ellers på at et forbud vil, ifølge leder av informasjonsavdelingen i Islamsk Råd Muhammed Usman Rana, ”provosere” pakistanere i Norge. Så får vi vente og eventuelt se hva en slik ”provokasjon” faktisk innebærer av handlinger.


Forbud mot søskenbarnekteskap?

23.10.06: Barn med pakistansk bakgrunn utgjør 3,4 prosent av fødselskullene i England, men de representerer minst 30 prosent av barna som hvert år blir født med genetiske skader. Norges ledende forsker innen feltet, Camilla Stoltenberg, mener forholdene i Norge kan være de samme, melder Klassekampen.no. På bakgrunn av at regjeringen vurderer å innføre forbud mot slike giftermål, har Stoltenberg fått i oppdrag å kartlegge skader hos barn av pakistanere i Norge som er født av inngiftede. Stoltenberg skal legge frem resultatene før jul. I Bradford, pakistanernes hovedstad i England der de utgjør 47 prosent av befolkningen, anslår leger at opp mot 75 prosent av dem praktiserer søskenbarnekteskap. Belastningen på helsevesenet er dramatisk, da et multihandikapet barn fører til flere millioner kroner i offentlige kostnader.


Ny forskning om inngifte fra Camilla Stoltenberg

04.10.06: Camilla Stoltenberg arbeider i disse dager med et nytt forskningsprosjekt på inngifte og konsekvenser for barns helse blant ikke-vestlige innvandrere, melder Aftenposten.no. Oppdragsgiver er Regjeringen. Stoltenberg sier at det i dag er ca 25 000 barn av inngiftede i Norge. Hun vil også undersøke om inngifte fortsetter blant de yngre. Resultatet av undersøkelsen skal presenteres før jul, og kan således påvirke Regjeringens varslede nye utlendingslov og integreringspakke på nyåret.


Inngifte og misdannelser er Guds vilje

03.01.06: Den saudiske legen Aida Al-Aqeel, har nylig undervist helsepersonell i Norge om medisin i et islamsk perspektiv. Hun forteller at grunnprinsippene for medisinsk behandling er fastlagt av islamstifteren Muhammed, skriver Forskning.no. Prinsippene pålegger behandleren å opprettholde pasientens liv, opprettholde pasientens avkom og ta vare på pasientens intellekt og sørge for at mennesket har et sunt sinn. På spørsmål om det hadde vært riktig å prøve å stanse inngifte med tanke på alle misdannelsene hos barn som fødes i slike ekteskap, svarer Al-Aqeel: ” (…) du kan ikke forandre skikkene til en kultur som går tilbake i lang, lang tid. Vi har forsøkt. Verdens Helseorganisasjon (WHO) holdt i 1994 og 1996 møter for å motarbeide inngifte. Men de fant ut at det var umulig fordi dette er del av kulturen. Det har å gjøre med bånd mellom familiene, med arv og økonomiske og sosiale forhold konsekvenser… (familier) tror ikke på oss når vi sier at inngifte fører til genetiske misdannelser. De mener heller at det er Guds vilje.”

I Saudi-Arabia ligger praksisen med inngifte på 60 prosent, og medfører mye sykdom. Eksperter mener inngifte truer hele det genetiske arvematerialet, som svekkes generasjon for generasjon.

Human Rights Service (HRS) Møllergata 9, 0179 Oslo - Norge Tlf: (047) 22 33 80 00 [email protected] © HRS 2002 - 2007