| HRS - Forsiden | Om rights.no | Om HRS | Kontakt HRS | Bli HRS - venn i dag ! | In English | Lenker | Anbefalt litteratur | Nettstedskart |
Her er du: HRS - Forsiden > Verdidebatten > Kultur og etnisitet

VIKTIGE SØKEOPPLYSNINGER!
Søk i rights.no

Ære og kontroll

11.07.07: I et forsøk på å forstå hvordan gutter som lever i en såkalt æreskultur tenker, og hvilke krefter som styrer dem, har den svenske avisen Hallandsposten, møtt to gutter på henholdsvis 17 og 18 år. Begge guttene har opphav i Midtøsten, og begge kjenner godt til den såkalte ”ærestenkningen”.

Can og Amir er ikke forbauset over at det finnes gutter med behov for å kontrollere sine søstere. De mener at ærestenkningen er noe som alle får med seg i oppveksten, selv om ikke alle er direkte berørt av den. Amir, som selv ikke har noen søster, mener at guttene ikke vil at deres søstere skal være med på det samme som svenske jenter. Som for eksempel det å ”bli klådd på”. Can sier at han er glad for at han heller ikke har noen søstere. ”Jag är glad att jag inte heller har någon syster. Det är alldeles för mycket frihet här. Jag menar se bara på hur vissa svenska tjejer beter sig, de byter ju killar hela tiden. Killar för dem är som bussar, de kommer och går,” sier Can til Hallandsposten.

Men selv om Can og Amir forstår kontrollbehovet over jentene, mener de det ikke er akspetabelt at det utøves vold. ”Vi menar bara att det är en sak att vilja ha koll på dem för att man bryr sig om dem och inte vill att det ska hända dem något. Men att slå och kontrollera för kontrollerandets skull är en helt annan grej,” sier Can. Amir tror at vold kan ha motsatt effekt. Han mener i tillegg at gutter som slår sine søstere, antakelig kommer fra familier der mor ikke har noe hun skal ha sagt, og der alle er like redd for pappaen.

Can og Amir hevder videre at gutter som lar æren styre deres handlinger, ikke vil tilpasse samfunnet. ”De vill att samhället anpassar sig efter dem,” sier Amir. De tror dette skjer fordi man bor i innvadrerike områder. Der gis det ikke muligheter til å endre seg ettersom de fleste tenker likt. Videre tror begge at mange gutter på grunn av press fra venner tvinges til såkalt ærestenkning. ”Det har rätt stor betydelse vilka man umgås med. Har alla ens kompisar vissa åsikter är det klart att man påverkas.”

De tror også at æresrelatert vold vil øke i fremtiden, og at økningen skyldes økt andel innvandrere. ”Jag tror inte att det behöver öka om man gör något åt segregeringen. Det här är lite samhällets fel som placerar alla utlänningar på ett och samma ställe. Det är klart att det uppstår en massa problem då. Folk får ju inte möjlighet att lära sig ett annat sätt att tänka.”

Men når de blir spurt om de ville godtatt at deres eventuelle 17-årige søster hadde inngått et forhold med en svensk gutt, blir de begge stille. Men etterhvert kommer det frem at de har mer tro på et forhold med en mann med samme landbakgrunn. ”Jag kan inte förklara varför men jag tror att det är enklare om man har samma ursprung,” sier Amir.

Les hele intervjuet i Hallandsposten.se


Treningssenter avviser afrikanere

01.06.07: Galaxy treningssenter på Veitvet i Oslo ønsker ikke at afrikanere skal få trene hos dem. Det hevder Isaac Mansaray fra Sierra Leone som ønsker å bli medlem, men som får avslag fordi det skal være fullt. Men hans norske venner får derimot trene der, sier Mansaray til NRK.no.

For to måneder siden gikk Mansaray til Galaxy, ville melde seg inn og fikk et skjema. Han fikk beskjed om å komme tilbake etter to uker. Etter to uker fikk han derimot beskjed om at det var fullt. Samtidig begynte Mansaray å undre seg over hva som skjedde, for flere av hans afrikanske venner fortalte at de heller ikke hadde fått medlemskap, mens etnisk norske kunne begynne å trene på dagen. Mansarays sendte sin norske kjæreste til treningssenteret, og det viste seg at hun kunne begynne å trene med det samme.

Da Østlandssendingen i NRK fikk høre om saken, sendte de først opp en afrikaner som prøvde å bli medlem. Han fikk beskjed om at det var fullt. En halvtime senere forsøkte en etnisk nordmann seg, med betydelig bedre resultat. Han kunne bli medlem umiddelbart.

Daglig leder Roy Hansen ved Galaxy treningssenter på Veitvet avviser at dette har med etnisk bakgrunn å gjøre. ”Vi har mange nasjoner her inne, og vi har hatt det i alle år siden vi åpnet. Men vi velger å rekruttere medlemmer fra den eksisterende medlemsmassen i større grad enn å slippe inn folk som er ukjente. Men vi gjør også det, men da på subjektivt grunnlag,” sier Hansen, i en heller dårlig forklaring til NRK.

Likestillings- og diskrimineringsombudet mener treningssenteret bryter loven når de nekter personer adgang på grunnlag av utseendet. ”Diskrimineringsloven er helt klar. Det er ikke tillatt å forskjellsbehandle personer på grunn av hudfarge, etnisitet, språk eller liknende. Det er bare helt unntaksvis at man kan si at det er saklig å forskjellsbehandle personer på de grunnlagene,” sier seniorrådgiver Elisabeth Lier Haugseth. Hun avviser at eieren har rett til å bestemme selv hvem han vil ha som medlem. ”Nei, det har han ikke. Jeg går ut i fra at dette er et kommersielt treningssenter som henvender seg til allmennheten, og da er det slik at i utgangspunktet skal jo hvem som helst kunne melde seg inn der,” sier Haugseth.

Men det spørs om Likestillings- og diskrimineringsombudet har helt rett her. For ikke så lenge siden ble det bestemt at husselgere på fritt grunnlag kan selge til hvem de vil, uavhengig av for eksempel høyeste bud, og da også når boligen er lagt ut på det åpne markedet og henvender seg således til allmennheten. Men i så fall må dette bety at det er hull i lovverket som må tettes, og dette bør Likestillings- og diskrimineringsombudet ta alvorlig.

Vi andre får boikotte Galaxy treningssenter på Veitvet.


Europa endrer kulturell identitet

20.04.07: Hallgrim Berg kom for ikke så lenge siden ut med boka «Amerika-brevet: Europa i fare», der han blant annet hevder at Vesten står under et voldsomt kulturelt press fra den islamske verden, og at Europa og Norge er inne i en utvikling som muligens vil føre til en kolonisering og islamisering av deres samfunn. Norge IDAG har spurt sosiologiprofessor Sigurd Skirbekk ved Universitetet i Oslo om hvilke tanker han gjør seg om dette. Les intervjuet hos Norge IDAG.no


Kraftig økning i angrep på jøder

17.04.07: Tallet på antisemittiske hendelser verden over gikk kraftig opp i fjor, viser en ny undersøkelse. Det er Stepeh Roth-instituttet for studier om anisemittisme og rasisme ved Universitetet i Tel Aviv i Israel som står bak undersøkelsen, skriver NRK.no. Undersøkelsen avdekker at det var 590 tilfeller av vold og vandalisme mot jøder og jødiske eiendommer i 2006.

Spesielt har økningen vært høy i Storbritannia, som for 2006 har oppnådd de høyeste tall på 20 år, med 60 prosent flere angrep på jødisk eiendommer, og 37 prosent flere fysiske angrep på jøder. I Australia var det en økning på 47 prosent, mens USA var det eneste landet med nedgang.


Sterk vekst i antisemittismen i Canada

28.03.07: Antisemittismen i Canada er i sterk vekst, melder Norge IDAG. I løpet av det siste året skal 42 synagoger ha blitt vandalisert og det er rapportert om 935 antisemittiske hendelser. Dette er en firedobling i løpet av de siste 10 år og en økning på 12,8 prosent i forhold til i fjor. Jødiske ledere i Canada mener at de antisemittiske hendelsene ikke minst skyldes en voksende anti-israelsk stemning i Canadas voksende muslimske befolkning.


Antisemittismen øker i Frankrike

27.02.2007: Overgrep mot jøder steg med 46 prosent fra 2005 til 2006. Det dreier seg om fysisk vold. Andre antisemittiske handlinger av fysisk karakter steg med 40 prosent, mens andelen trusler steg med syv prosent. CRIF, et samlingsorgan for jødiske organisasjoner i Frankrike, mener den økende volden kan ha blitt utløst ved den oppmerksomheten kidnappingen og drapet på en 23 år gammel jødisk mann i fjor fikk i media. CRIF peker også på krigen mellom israelske styrker og Hizbollah i Libanon i fjor sommer, skriver DN.se
Etnisk rensing, sier professoren

20.11.06: "Professor Thomas Hylland Eriksen har sprengt alle grenser for anstendighet og faglig saklighet i debatten om innvandring. Hans påstander om at jeg og flere andre navngitte personer står for 'etnisk rensing og tvangassimilasjon' er så grove at de beveger seg inn i en sone hvor det går på den personlige sikkerheten løs," skriver Hege Storhaug, informasjonsleder i HRS, i kronikk i dagens VG.

Hun mener at med utspillet om etnisk rensing og tvangsassimilering forsøker Hylland Eriksen å demonisere meningsmotstandere. Les kronikken


Norsk professor populær på Al-Jazeera

06.09.06: Samfunnsforskeren og professor Sigurd Skirbekk er etterspurt på den arabiske fjernsynskanalen Al-Jazeera, skriver Aftenposten.no. Selv mener Skirbekk at araberne er lydhøre fordi han i tillegg til å peke på svakheter i arabisk kultur, retter søkelys mot svakheter i vår vestlige kultur.

Skirbekk forteller også at han planlegger en ny bok, som skal handle om velferdssamfunnets utsikter. Han mener at velferdsstaten trenger en nasjonal felleskultur for å overleve.


Inder bak nytt parti for innvandrere

04.09.06: Inderen Mohan Singh Varma, tidligere Fremskrittspartiet, Høyre, Arbeiderpartiet og Senterpartiet, står bak opprettelsen av et nytt politisk parti for innvandrere, skriver Dagsavisen.no. Alle som ble valgt inn i ledelsen har indisk bakgrunn. Og da er nok løpet kjørt hva gjelder velgermassen.


Quereshi fortsetter med løgn og forvrengninger

14.08.06: For andre gang på kort tid trykker Aftenposten kronikk av Iffit Z Quereshi der hun prøver å skandalisere andre aktører gjennom både løgn, forvrengninger av virkeligheten og utelatelse av å peke ærlig på sentrale årsaker til mangel på integrering. Hennes selvutnevnte yndede hatobjekt er Human Rights Service og Shakil Rehman. HRS presenterer ”skrekkhistorier”, vi ”forstår ikke omstendighetene som bidrar til å begrense minoritetenes muligheter i samfunnet”. Quereshis freidighet er et kapittel for seg. Langt mer interessant er det at hun med sine pakistanske røtter enda ikke vil ta inn over seg at det ikke er nordmenn som stenger pakistanske kvinner ute fra arbeidsmarkedet. Det er vel knapt noen nordmenn som ikke hadde satt pris på at sårt tiltrengte arbeidshender faktisk var tilgjengelige. Men det er dessverre mang en patriark som er fornøyd med at majoriteten av pakistanske kvinner holdes i isolasjon og uvitenhet – etter snart 40 år i Norge.

Informasjonsleder Hege Storhaug svarte i Aftenposten der hun blant annet avdekker Quereshis mislykkede forsøk på misbruk av en SSB-undersøkelse.


Uredelighetens skanse

06.07.06: I Aftenposten 29. juni prøver Omar Tanweer og Shoaib Sultan å skape et vrengebilde av norsk historie og viktige stemmer i dagens debatt om menneskerettigheter i et fleretnisk samfunn, sier Hege Storhaug, informasjonsleder i HRS. Etter Storhaugs oppfatning er dette to skribenter som mener etnisitet er sentralt for troverdighet i debatten om integrering, og som går til frontalangrep på andre aktører på grunn av debattantenes etnisitet. Les Storhaugs tilsvar i Aftenposten.no


Troverdighet i innvandringsdebatten

29.06.06: I dagens kronikk i Aftenposten gir Omar Tanweer og Shoaib Sultan sitt bidrag til den såkalte ”kokosnøttdebatten” som ble startet av Iffit Qureshi 24. mai. Qureshis merkelapp av blant annet Shakil Rehman som en kokosnøtt – dvs. brun utpå, men hvit inni – er i Qureshis definisjonsverden tegn på utviklet etnisk selvhat, der vedkommende søker tilhørighet og aksept hos majoritetssamfunnet heller enn å være blant ”sine egne”. Dette synet har ikke fått noen støtte i offentligheten, inntil Tanweer og Sultan i dag definerer Qureshis synspunkter rett inn i den muslimske offerrollen. Les mer


Integreringsløse minoriteter med fiendtlig ekskluderingsstrategi

08.06.06: "I kjølvannet av opptøyene rundt Muhammed-karikaturene har kløften mellom majoritetssamfunn og innvandrermiljø økt. Muslimer selv har også skyld i at frykten for islam er bekreftet som legitim, og ikke lenger er en illusorisk islamofobi," skriver forfatteren Walid al-Kubaisi i kronikk i Aftenposten.no. For i følge al-Kubaisi er integrering å være trygg - noe han mener Iffit Z. Qureshi neppe kan være, for som han sier: "Integreringsløse minoriteter bruker en fiendtlig ekskluderingsstrategi mot individer som hører til miljøet, og kritiserer dem: Miljøet stigmatiserer integreringsdyktige individer, fordi et individ som lykkes med å integrere seg skremmer minoriteten som skriker om at rasisme og nordmenn hindrer integrering. På samme måte beviser det integrerte individet at rasister tar feil når de mener at muslimer ikke kan integrere seg på grunn av religion eller kultur."


Minoriteters frykt for kritikk

06.06.06: Iffit Z. Qureshi kalte nylig Shakil Rehmna for kokosnøtt i Aftenpostens spalter. Rehman er brun utenpå, men en svikefull hvit person inni, mener Qureshi. Sviket er at Rehman deltar fullverdig i samfunnet. I pinsen svarte Rehman på tiltalen. Han åpner slik: "Kronikken 'Debattens uverdige aktører' av Iffit Z. Qureshi (Aftenposten 24. mai), er et glimrende eksempel på hvilke utfordringer muslimene og myndighetene i Norge står overfor i dag og hva som er årsakene til den økte polariseringen Les Rehmans tilsvar i Aftenposten.no


Et folkelig fellesskap

02.06.06: I dagens Aftenposten, peker Hege Storhaug på hva som er forutsetningen for å videreføre Norge som en fredelig nasjonalstat, nemlig et sterkt folkelig felleskap med tillit borgerne mellom. Fellesskapet fordrer felles språk, grunnverdier og sentrale kulturelle trekk.

Storhaug mener at fellesskapet er truet, ikke minst grunnet den multikulturelle villfarelsen, og hun fremhever Ayaan Hirsi Ali som den fremst frihetskjemperen i Europas samtid: ”Vår tids største europeer, somaliskfødte Ayaan Hirsi Ali, er det tydeligste eksemplet på at etnisitet og fødeland ikke er forutsetningen for å leve som en fullverdig borger i Europa. Jeg vil påstå at det ikke er en eneste person i Europas samtid som har bidratt sterkere til manifestering av at likeverd og menneskerettigheter skal gjelde for alle borgere her. Som har gitt rødt kort til gradbøying av menneskeverd på bakgrunn av religion og etnisitet. Som med kjærlighet til frihetsverdiene i Europa, har varslet oss alle om hvor avgjørende det er for de fredelige demokratienes fremtid at vi står sammen om disse frihetsverdiene. Personlig er jeg ydmyk og takknemlig over Hirsi Alis bidrag til Europas frihetskamp – den nye kampen mot blant annet totalitære, religiøse krefter som vil frarøve særlig kvinner frihet og menneskeverd. Som europeer er jeg stolt over å kunne identifisere meg med en ekte europeer som Hirsi Ali. Jeg er derfor svært bekymret over at Europa ikke klarte å ivareta henne. Jeg tolker det som et varsel om en truet frihetskamp i tiden som kommer.”

Feil i Aftenposten
Aftenposten redigerte Storhaugs innlegg. Storhaug viste til at debattanten, Iffit Z Quereshi, i sin kronikk definerte Shakil Rehman som en kokosnøtt. I Aftenposten i dag er kokosnøtten blitt Quereshi selv, som altså er en misforståelse hos redigereren. Her kan den riktige versjonen leses


Kokosnøttdiskusjonen

HRS, 25.05.2006

Bare svarte kan snakke på vegne av svarte. Så utrolig banalt er budskapet til Iffit Qureshis ordrike, men meningsfattige kronikk i Aftenposten 24.05. Under tittelen ”Debattens uverdige aktører” fastslår hun hvem som ikke skal få uttale seg offentlig, i tillegg til at hun definerer noen svarte som ikke svarte nok til at de kan uttale seg. Disse kaller hun ”Onkel Toms” eller ”kokosnøtter”, svarte som egentlig er hvite, på grunn av ”manglende innsikt og negative erfaringer med for eksempel foreldrenes oppvekstmetoder eller med medienes overdrevent negative dekning, har utviklet etnisk selvhat og søker tilhørighet og aksept hos majoritetssamfunnet.” Og hvite har ikke noe de skulle ha sagt, ”som med sin uvitenhet skaper avstand, ikke dialog”. Men for Quershi er tydeligvis dialog et totalt uforståelig begrep.

Rett skal være rett, Quershi snakker ikke om svarte og hvite, hun snakker om minoriteter og majoriteten, der majoriteten, inkludert myndighetene, samt ”kokosnøttene” som nyttige idioter for disse, diskriminerer minoritetene generelt, og muslimene spesielt. For Quershi, og alle hennes likesinnede, er undertrykte muslimoffer, må en vite. Og siden hun er så undertrykt, benytter hun også anledningen til å fortelle om det grusomme HRS, som den grusomme undertrykkende regjeringen og makta generelt gir penger til, og i særdeleshet om den grusomme informasjonslederen i HRS, Hege Storhaug, som antakelig burde blitt fratatt sitt norske pass øyeblikkelig og blitt tvangssendt til det grusomme USA sammen med den grusomme Ayaan Hirsi Ali.

Den debattform som Quershi innlater seg på er et typisk eksempel på at man opphøyer seg selv som ekspert ut fra etnisk opphav og religiøs identitet, og derav tillater seg å utvise total mangel på likeverd mellom debattantene. Spesielt er det etnisk opphav som åpenbart skal svekke eller styrke sannhetsgehalten i påstander. Verre et det likevel at Quershi kategoriserer mennesker etter hudfarge og gruppetilhørighet, og for dette forlanger hun, og hennes likesinnede, å få ”respekt og definisjonsmakt”. Hadde noen hvitinger kommet med slike kategoriseringer eller fremmet de påstander som Quershi gjør, ville antakelig, og med rette, rasistbegrepet sittet løst.

Quershi har neppe begreper om hva et "rettferdig flerkulturelt samfunn" er - til det er hun for sint.

Da Hege Storhaug, som sammen med Shakil Rehman blir mest personifisert, er på reise, vil hun antakelig ikke svare Quershi før i neste uke. Enn så lenge kan du jo lese kommentaren og debatten på Document.no

02.06.06: Her kan du lese Storhaugs svar


Opptøyene i Parisregionen bygger på franske verdier

03.11.05: Sammenstøtene mellom politi og unge som startet i Paris-forstaden Clichy-Sous-Bois for en uke siden, har spredd seg. Opprøret bygger på ideen om frihet, likhet og brorskap, mener sosiologen Sébastien Peyrat. Han har studert den indre justisen i Frankrikes innvandrerbydeler, og har både tatt doktorgrad og skrevet bok om temaet. Peyrat mener både politi og politikere mangler grunnleggende forståelse for hvordan disse bydelene fungerer. - De har en indre justis helt på siden av det sivile franske samfunnet, sier Peyrat. Det er ungdomsgjenger som har styringen; de er strengt hierarkisk oppbygd, med klare regler for hva som er lov og hva som er straffen dersom reglene brytes. Limet i gjengene er en følelse av felles skjebne. Peyrat mener det er et stort problem at franske myndigheter, og spesielt politiet, ikke har større kunnskaper om den indre justisen som hersker. - Vi må greie å gi ungdommene tro på at vårt samfunns lover og regler og institusjoner er til også for deres skyld. Så lenge de ikke føler det slik, ser de heller ingen grunn til å respektere noe av dette. Les artikkel i Bergens Tidende


Identitetsproblemer for danske militære

26.08.05: Flere danske menn med innvandrebakgrunn har betenkeligheter med å gjennomføre militærtjeneste, eller ta utdannelse innen forsvaret. Danmarks tilstedeværelse i Afghanistan og Irak ligger til grunn for at enkelte vegrer seg for en militær karriere. Det å eventuelt havne i en lojalitetskonflikt i et muslimsk land kan virke som et hinder for danske innvandrermenn. Et annet problem som blottlegges i en militær rapport, er at de samme mennene sliter med sin identitet som danske. Kaveh Shamshiri, som har lagd rapporten sier: ”Det overrasker mig, at unge, som er født i Danmark, har gået i danske skoler og er danske statsborgere, alligevel ikke føler sig som danske, og endda siger, at de aldrig vil komme til at føle sig danske.” Les i Weekendavisen


Likestilling, kultur og sex

23.08.05: Psykolog Kirsten Damgård foretok i 1999 - 2000 en interessant undersøkelse, som enda ikke er fullstendig publisert. Hun intervjuet 28 unge muslimer om deres forhold til ulike tema knyttet til kjønn og seksualitet. Mennene i undersøkelsen aksepterte, påskjønte og vedlikeholdt ulikheten i normer for henholdsvis muslimske menn og muslimske kvinners seksuelle atferd. For eksempel ved å akseptere menns utenomekteskapelig forhold, mens dette ikke var akseptert for kvinner. Samtidig ønsket de samme mennene, selv med seksuell erfaring, å gifte seg med en jomfru. Videre mente de å ha eiendomsrett til kvinnens seksualitet, og hadde en forestilling om at muslimske kvinner uten seksuell erfaring nærmest hadde et "seksuelt overtrykk" - som ville komme dem til gode.
Les hos respectnu.dk


Lever multikulturalismen best i Danmark?

18.08.05: De seneste terrorangrep har sprengt den europeiske idé om multikulturalisme, skriver immigrasjonsekspert Robert Leiken i artikkelen »Europe's Angry Muslims« hos Foreign Affairs. En dansk journalist, Poul Høi, har grepet fatt i Leikens analyse, og mener Danmark i så måte er bedre stilt enn de fleste land. For som han sier: ”Danmark er simpelt hen længere fremme i debatten end de øvrige europæiske lande; den debat, som Danmark gennemgik for ti år siden, er Tyskland først nu igang med; de love, som Danmark gennemførte for fem år siden, er de fleste øvrige lande ikke nået til endnu, og den tilsyneladende borgfred, som nu behersker Danmark i indvandringsspørgsmålet, kan de andre kun drømme om. Multikulturalismen er ikke død i Danmark, den trives, og den trives stadig i de gode kredse som den gode smag, men den er ikke længere for os, hvad Koranen er for de andre, og det skal vi ifølge Leiken være lykkelige for.” Men, det kanskje mest oppsiktsvekkende er at Høi spør om Danmark skal takke Dansk Folkeparti for dette? Les i Berlingske Tidende (krever registrering, er gratis)


Det multikulturelle Drammen

04.08.05: Den høye andelen tyrkere i Drammensregionen har ført til at kommunen muligens blir den første som kan tilby tyrkisk som et av andrespråkene på enkelte skoler fra høsten 2007. Kommunaldepartementet er søkt om støtte til opplegget. Lærere må utdannes i faget, og kommunen har derfor kontaktet Høgskolen i Buskerud og et universitet i Tyrkia for samarbeid.

Les i Drammens Tidende

Les også "FrP setter ned foten for tyrkisk i skolen" i Drammens Tidende


Trygdejuks avslørte slavelønn

10.06.05: En iraker er dømt for svindel med ledighetstrygd samtidig som han jobbet på et pizzakjøkken i Kristiansand. Etterforskningen avdekket imidlertid at mannen jobbet bare for 29 kr. timen, og dermed fikk han nedsatt straff for trygdejukset. Også flere ansatte ved pizzakjøkkenet har samme arbeidsvilkår. Advokaten sier at de ansatte ikke nødvendigvis oppfattet seg som utnyttet av arbeidsgiveren. ”De har en annen mentalitet, og er i en annen situasjon enn oss, ” sier advokat Arild Espegren til NRK. Arbeidsgiveren må nå møte i retten i slutten av august. Alle de involverte er av ikke-vestlig opprinnelse.

Les hos NRK.no


Ali i eventyrland?

18.03.05: "Vestliggjøring" av Pakistan. "Jødeforfølgelse" av muslimer i Europa. Under tittelen, "Ali vender hjem", fremsetter journalist Kadafi Zaman i VG en rekke oppsiktsvekkende, grove og udokumenterte påstander om europeiske muslimer generelt og Pakistan spesielt.
Les hos VG NETT 11.02.05.

Hege Storhaug, informasjonsleder i HRS, svarer Kadafi Zaman i Journalisten


Kulturens betydning - myte eller fakta?

04.11.04: Har kultur noe innvirkning på samfunnets økonomiske og demokratiske utvikling?
FNs utviklingsrapport ”Human Development Report 2004” avviser bestemt at det finnes en slik sammenheng, og kaller det dertil ”en myte”. Men ikke alle samstemmer med FNs konklusjon. I dagens kronikk i Aftenposten henviser professor Sigurd Skirbekk til en rekke forskere som hevder det motsatte: kulturelle vilkår er avgjørende for hvordan et samfunn lykkes, både økonomisk og politisk.

Les hos Aftenposten.no


Den multikulturelle trussel

01.04.03: Stort sett har vi alle, inkludert undertegnede, talt varmt for et flerkulturelt samfunn. Målet om et velfungerende flerkulturelt samfunn er uttrykt i både norske og danske regjerningers handlingsplaner. Hvordan kunne vi så totalt misforstå vårt samfunns eksistensgrunnlag – demokratiets grunnverdier og forutsetninger?

Les Hege Storhaugs kronikk


Litt om den såkalte "ære"

1999: Æreskodeksen oppstod i strengt mannsdominerte og autoritære stamme-, nomade- og jordbrukssamfunn der kjønnsrollene var klart definerte. Fremdeles eksisterer ære som en av de viktigste normene i mange muslimske land.

Les Hege Storhaugs kronikk


Benazir Bhutto: En kvinne uten sammenligning

1997: Benazir Bhutto 43-årige liv har ingredienser nok til å bli en gigantisk Hollywood-slager: Overdådig luksus, og blodige nederlag. I februar tapte hun forsøket på å bli gjenvalgt som Pakistans statsminister.

Hege Storhaug i tidsskriftet Henne i 1997 om Pakistans kvinnelige statsminister


Jeg giftet meg med Kong Harald

20.06.93: Hvis du tror at Kong Harald er gift med Sonja Haraldsen, så tar du skammelig feil. For Kong Harald er nemlig min ektemann. Og det ble han i Islamabad, Pakistan, 17.mai i år. Hvor mye han betalte for bruden? Ikke så verst, fire millioner rupies, eller en million norske kroner. Og, i følge ekteskapskontrakten har ikke Kong Harald gitt meg tillatelse til skilsmisse. Selv har Kongen aldri vært gift.

Les Hege Storhaugs reportasje


Miss Bobby - en pakistansk mann som drømte om å bli kvinne

1993: Hun er vakrere enn flest pakistanske kvinner. Hun lever friere og mer uavhengig enn statsminister Benazir Bhutto. Folk tror at danseren Bobby (34) og hennes likesinnede er født evnukker. Men Bobby valgte kastrasjon 20 år gammel. Mytene florerer rundt dette ekstremt lukkede miljøet i Pakistan: "Evnukkene" bedriver svart magi. De er kriminelle og stjeler guttebarn som kastreres. De har guddommelig og velsignende kraft, sies det. "Jeg er bare en kjønnsløs danser som drømte om å bli en fullendt kvinne," forteller Bobby.

Les Hege Storhaugs reportasje

Human Rights Service (HRS) Møllergata 9, 0179 Oslo - Norge Tlf: (047) 22 33 80 00 [email protected] © HRS 2002 - 2005