| HRS - Forsiden | Om rights.no | Om HRS | Kontakt HRS | Bli HRS - venn i dag ! | In English | Lenker | Anbefalt litteratur | Nettstedskart |
Her er du: HRS - Forsiden > Sentral statistikk > Innvandring gjennom Ekteskap

VIKTIGE SØKEOPPLYSNINGER!
Søk i rights.no

Ny rapport fra Human Rights Service, publisert 19. mai 2005

I rapporten ”Innvandring gjennom Ekteskap” (last ned i pdf-format), presenterer Human Rights Service denForside HRS-rapport: Innvandring gjennom Ekteskap bredeste statistiske dokumentasjon noensinne i Norge på denne form for innvandring til Norge.

Det er ikke lett å få varig opphold i Norge. Smutthullet er ekteskap. Dagens norske politikk legger forholdene optimalt til rette for innvandring gjennom ekteskap, som også unyttes – på bekostning av særlig unge innvandrere i Norge. Mange er rett og slett levende visum, men myndighetene fastholder på at tradisjonen arrangerte ekteskap er frivillig og deres kultur.

Vårt spørsmål til dette er: Hvordan kan det ha seg at vi tror at 3 av 4 innvandrere i 2 .generasjon (som er født og oppvokst her) frivillig HENTER ektefelle i foreldrenes opprinnelsesland, samtidig med at nesten INGEN gifter seg med norske?

I tillegg kan reglene for ekteskapsinnvandring lett utnyttes til proforma ekteskap, særlig hvis den i Norge som inngår ekteskapet har opprinnelse i et land der arrangerte ekteskap er utbredt tradisjon - det er da forventet at de ikke skal kjenne hverandre før ekteskapet inngås.

Hovedstatistikken som vi presenterer er et betalingsoppdrag hos SSB, da dette er tall som ikke er offentlige tilgjengelige. Tallene viser at nesten alle innvandrere fra land der tradisjonen er arrangerte ekteskap gifter seg med ”en av sine egne”, og majoriteten henter ektefellen i opprinnelseslandet. Faktisk flere i andregenerasjon!

Vi har undersøkt 16 sentrale ikke-vestlige gruppers ekteskapsmønster for årene fra og med 1996 til og med 2003 (åtteårsperiode), fordelt på 1. og 2.generasjon, kjønn og alder. Hovedfunnene er:

· 87 % av 1. generasjonsmennene giftet seg med kvinne med samme landbakgrunn. Av disse hentet 64 % hustruen i opprinnelseslandet. De som har lengst botid i Norge, pakistanere og tyrkere, henter i størst grad ektefelle i opprinnelseslandet (ca 76 % for begge gruppene). 9 % inngikk ekteskap med norsk kvinne.

· 88 % av 1. generasjonskvinnene inngikk ekteskap med mann med samme landbakgrunn som dem selv. Av disse hentet 50 % ektefellen i opprinnelseslandet. Flest tyrkiske og pakistanske kvinner praktiserer henteekteskap, hhv 77 og 74 %. 8 % av aktuelle kvinner giftet seg med norsk mann.

· I perioden øker andelen som henter ektefelle i opprinnelseslandet.

Situasjonen i 2. generasjon er mer dramatisk – spesielt i et integreringsperspektiv.
Funnene er (tallene er nesten like for kvinner og menn):

· Ca. 95 % av 2. generasjon har inngått ekteskap med ektefelle med samme landbakgrunn.

· 75 % hentet ektefellen i foreldrenes opprinnelsesland.

· 2 - 3 % av ekteskapene var med etnisk norsk, altså færre enn i 1. generasjon.

Men kanskje det viktigste: Vi står overfor en eksplosjon i antallet barn og unge i denne gruppen som er eller kommer i gifteklar alder. I dag er det registrert om lag 80.000 av 1. og 2. generasjon barn og unge i alderen 0-19 år fra land der tradisjonen arrangerte ekteskap er utbredt. Dessuten registrerer SSB barn som norske dersom de har en eller to foreldre som er født i Norge med ikke-vestlig bakgrunn. I tillegg kommer de som er fra 20 år og oppover som enda ikke har giftet seg (2. generasjonsgruppen i Norge er ung, så det er enda mange som ikke har giftet seg).

Vårt hovedanliggende er at hvis dagens ekteskapsmønster fortsetter, vil Norge står foran en dramatisk økning av henteekteskap og herav mange tvangsekteskap. Hvis ikke politikken legges radikalt om.

"Innvandring gjennom Ekteskap" - last ned rapporten pdf-format

Human Rights Service (HRS) Møllergata 9, 0179 Oslo - Norge Tlf: (047) 22 33 80 00 [email protected] © HRS 2002 - 2005