| HRS - Forsiden | Om rights.no | Om HRS | Kontakt HRS | Bli HRS - venn i dag ! | In English | Lenker | Anbefalt litteratur | Nettstedskart |
Her er du: HRS - Forsiden > Menneskerettigheter > Kvinnepolitikk side 1

VIKTIGE SØKEOPPLYSNINGER!
Søk i rights.no

Sammen mot kvinnevold

12.06.07: Organisasjonene Kvinners frigjøringorganisasjon i Irak-Norge og Irakiske Kurdiske asylsøker- og flyktningeorganisasjon i Norge, arrangerer i morgen en markering for å vise sin solidaritet til kvinner i Kurdistan og Irak som utsettes for stadig mer vold og undertrykkelse, samtidig som de krever lovendringer. Som bevis på økt kvinnevold viser de blant annet til den nylige steiningen av Dua Khalil Aswad og drapet på Shawbo Ali Raoof.

I pressemeldingen sier organisasjonene at de holder myndighetene i Kurdistan og Irak ansvarlige for disse drapene, så lenge de unnlater å stille drapsmennene til Shawbo og Dua og Amina for retten. De krever at drapsmennene blir tatt og straffet i en åpen rett, og at alle lover som gir opphav og legitimitet til slike handlinger oppheves umiddelbart. De skriver videre: ”Det å innskrenke religionens innflytelse innenfor utdanning og oppdragelse er en forutsetning for å minske volden mot kvinner, samtidig som at samfunnets lovverk må skilles fra religion.”


En stemme har stilnet

11.06.07: Rettighetene for kvinner i Afghanistan er i ferd med å reverseres. Det skulle bli så mye bedre for afghanske kvinner. Men denne uken stilnet nok en stemme som våget å snakke høyt: Zakia Zaki, en seksbarnsmor og leder for en skole for jenter, samt leder av en uavhengig lokal radiostasjon, ble "straffet" denne uken: sju kuler i kroppen, skriver Dagsavisen.no. Zaki skal ha blitt advart av lokale krigsherrer helt siden Talibans fall og siden radiostasjonen ble opprettet i 2001, og de truet henne på livet. Zaki har tidligere sagt at det var vanskelig å starte noe, særlig radio og skole, i et så sterkt mannsdominert samfunn. Zaki valgte derimot å fortsette, helt til hun ble stanset. Men som Dagsavisen påpeker, eksempelet er langt fra enestående i dagens Afghanistan. Kvinner som stikker seg ut og kjemper for kvinners rettigheter setter seg selv i fare, og får ingen beskyttelse. Fem år etter Talibans fall er det langt igjen til kvinners frigjøring, og overgrepene mot kvinnene er underrapportert. Av frykt trekker stadig flere kvinner seg ut av det offentlige rom. En rekke familier har sluttet å sende sine barn til skolen på grunn av sikkerhetssituasjonen, noe som rammer døtrene hardest. Samtidig har antall kvinner som driver selvskading økt dramatisk de siste tre årene, og flere kvinner er blitt ofre for æresdrap. Overgrepene mot kvinner blir sjelden etterforsket.

Les relaterte saker


Verdenssamfunnet svikter jentene

15.05.07 (oppdatert 16.05.07): Organisasjonen Plan legger i dag fram en rapport om jenters status i verdenssamfunnet, og ifølge rapporten blir jenter systematisk diskriminert, melder NRK.no. ”Jenter diskrimineres systematisk i forhold til gutter på nesten alle områder”, sier Sandro Parmeggiani, generalsekretær i Plan Norge. Det skal være første gang statsistikk og erfaringer er satt sammen for å gi et omfattende bilde av hvordan jenter har det, og rapporten viser at diskrimineringen starter allerede før jentene blir født. Den forteller om status for verdens jentebarn i 2007, ser på oppfyllelsen av kvinners rettigheter i forhold til Barnekonvensjonen, menneskerettighetene og FNs Tusenårsmål. Rapporten er den første i en serie med årlige rapporter helt fram til 2015.

Les også Dagbladet.nos reportasje Det er falig å være jente mellom 15 og 19 år


Saudiarabisk kvinne til sak mot religionspolitiet

14.05.07: Religionspolitiet, eller Kommisjonen for fremme av dyd og forhindring av synd, som det egentlige navnet er, arresterte i 2004 en kvinne og hennes datter fordi de angivelig ikke var anstendig kledd. Religionspolitiet mente at kvinnen viste for mye hud. Men kvinnen har ikke tenkt å la seg dupere, og går til sak mot Saudi-Arabias mektige religionspoliti. Tidligere har en islamsk domstol nektet å befatte seg med saken, da de mener at medlem av religionspolitiet ikke kan dømmes. Når det nå likevel blir rettssak, er det første gang en domstol skal ta stilling til en anmeldelse fra en kvinne mot religionspolitiet. Saken skal opp for en sivil domstol i Riyadh.

I forrige måned meldte den saudiarabiske avisen al-Watan at stadig flere saudiarabere stiller seg kritisk til religionspolitiet. I fjor forsøkte innenriksdepartementet å stramme tøylene ved å tvinge dem til å overlevere arresterte personer til det vanlige politiet i stede for selv å avhøre dem. Det lykkes de ikke med. Les saken hos VG Nett

17 000 kvinner advart i Iran
Myndighetene i Irans hovedstad har de siste ukene forsterket kontrollen av kvinners klesdrakt, der det er påbudt at de skal bære løse kjoler eller frakker som skjuler formene samt hodeplagg som dekker håret, melder NTB. Sjef for flyplasspolitiet Mahmoud Bot-Shekane i Teheran sier at politiet har utdelt advarsler til 17 135 kvinner for ikke å ha kledd seg etter islams regler, og at 850 av kvinnene ble tvunget til å levere et skriftlig løfte om å respektere reglene. I tillegg har de hindret 50 kvinner i å gå om bord på fly fordi de ikke fulgte den strenge kleskodeksen for kvinner i landet. Helt siden den islamske revolusjonen i 1979 har reglene for kvinners påkledning vært et kontroversielt tema i Iran. Alle myndighetenes forsøk på å få kvinner til fullt ut å følge reglene har vært forgjeves.


Norsk toleranse for kjønnsapartheid?

09.05.07: I forbindelse med Irans utenriksminister Mottaki sitt besøk i Norge (se sak under), spør Mahmood Amiry-Moghaddam, forsker ved Universitetet i Oslo og menneskerettighetsforkjemper, i et innlegg i Aftenposten.no om vi har toleranse for kjønnsapartheid i Iran, og finner det skremmende at Norge omfavner regimets ledere i Iran. ”Vi må erkjenne at kampen mot vold og overgrep og arbeid for likestilling mellom kjønnene ikke vil komme langt så lenge vi tolererer stater som praktiserer kvinnediskriminerende lover. Denne toleransen er en av hovedårsakene til at verden ikke er kommet lenger i kampen mot kvinneundertrykkelse. Iran er et av de få land hvor det praktiseres et lovfestet kjønnsapartheid. Eksempelvis har kvinner ikke rett til skilsmisse, de kan giftes bort av far eller farfar på tvers av egen vilje, en mann kan ha opptil tre koner, jenter betraktes gifteklare ved 9-årsalder”, skriver Amiry-Moghaddam. Han avslutter med følgende: "Når nå Irans utenriksminister likevel kommer til Norge, bør det norske folk og den norske regjering klart uttrykke avsky for regimets umenneskelige behandling av kvinner."


Irans utenriksminister møtes også av demonstranter i Norge

08.05.07: I går ble Irans utenriksminister Mottaki sitt besøk i Sverige møtt med demonstrasjoner av ulike organisasjoner og eksiliranere. I dag kom Mottaki til Norge der han skal møte olje- og energiminister Odd Roger Enoksen, utenriksminister Jonas Gahr Støre og Stortingspresident Torbjørn Jagland. Besøket har også utløst demonstrasjon i Norge, der rundt 100 demonstranter har samlet seg utenfor Utenriksdepartementet. En av demonstrantene er Paris Harsai, som er representant i Norden for det iranske nasjonale motstandsrådet. Han mener Mottaki bruker Skandinavia til et propagandabesøk: "Å invitere ham kan sammenlignes med å invitere Hitlers utenriksminister, eller apartheidregimets utenriksminister," sier Harsai til NRK.no

Legen og menneskerettighetsaktivisten Mahmood Amiry-Moghaddam sier at det gir feil signal å invitere utenriksminister Mottaki til Norge. "Iran er et land som praktiserer lovfestet overgrep mot kvinner. En kvinne som kler seg eller oppfører seg upassende, kan få 74 piskeslag," sier Amiry-Moghaddam, som mener det er betenkelig at norske statsråder tar imot Mottaki: "Jeg vil sammenligne Iran med apartheidregimet i Sør-Afrika. Det er samme slags lover, men nå gjelder de kvinner. På 80-tallet var det utenkelig å ta imot besøk fra Sør-Afrika." Amiry-Moghaddam tviler på at menneskerettigheter vil være hovedtema under møtene.

Også flere konservative ungdomsorganisasjoner deltok i demonstrasjonen sammen med eksiliranerne, men ingen fra sosialistisk side. Representanter fra Unge Venstre, FpU, KrFU og Unge Høyre ga uttrykk for at dette var paradoksalt, siden de sosialistiske partiene ofte framstiller seg selv som forkjempere for kvinners rettigheter.


Kampanje mot steining av kvinner

02.05.07: Doa, en 17 år gammel jente fra kurdiske Nord-Irak ble steinet til døde 7.april i år i småbyen Bashik, noen kilometer utenfor Mosul. Hennes forbrytelse var at hun var forelsket, men i "feil" gutt, da de ikke tilhørte samme religion. Doa tilhørte den religiøse klanen som kalles Yazidi, mens gutten er muslimsk araber. Doa konverterte derfor til islam. Den religiøse klanen oppdaget at Doa besøkte kjæresten sin. Hun ble derfor slept ut på gaten av mobben som rev av henne klærne, spyttet på henne, kalte henne hore og steinet henne til døde. Politiet og myndighetene banet vei for publikum til å være med i skrekkseansen, og gjorde intet for å hindre denne barbariske henrettelsen.

Bahar Munzir, representant for Organisation of Women’s Freedom in Iraq - Norway og Shilan Shorsh, leder for selvstendigdemokratisk kurdisk kvinneforening, er initiativtakerne til en underskriftkampanje som rettes til de kurdiske regionale myndighetene. Det kreves at drapsmennene stilles for retten og at de blir straffet. I tillegg kreves at de regionale myndighetene vedtar lover mot terror, drap og undertrykking av kvinner.

Støtt kampanjen her


Frykt for at jentefostre aborteres

25.04.07: I Danmark tilbyr private helseklinikker ultralyd til gravide etter 11 ukers svangerskap. Både helsepersonell, politikere og innvandrerkonsulenten Fahmy Almajid, frykter at patriarkalske fedre i innvandrermiljø vil utnytte denne muligheten til å tvinge hustruer til å ta abort hvis undersøkelsen viser at fosteret er en jente: ”Mennene vil nemlig kun ha gutter (…) Det her handler om tradisjon, og ifølge den flere tusen år gamle mellomøstlige tradisjonen er det guttene som skal føre slekten videre,” sier Almaijid til Avisen.dk. Almaijid forteller at han selv har opplevd hvordan en innvandrerfar skjelte ut hustruen sin da hun fødte nok en jente. ”Jeg ikke i tvil om at denne mannen øyeblikkelig ville ha krevd en abort hvis han hadde kjent fosterets kjønn før abortgrensen,” sier Almajid.

HRS er blitt fortalt av flere ansatte i helsevesenet at de mistenker at kjønnselektiv abort også praktiseres i Norge, særlig blant pakistanske kvinner. Det mistenkes videre at gravide kvinner etter at fristen for abort er gått ut her, reiser til opprinnelseslandet og foretar abort på private klinikker. Mistanken er blant annet basert på at kvinner som var gravide og som tok ultralyd når fosterets kjønn kunne bestemmes, ikke kommer tilbake til sykehuset for å føde. Denne informasjonen ligger til grunn for at Hege Storhaug i boken Men størst av alt er friheten påpeker følgende: ”Det vil bli avdekket at det foregår kjønnsselektiv abort av jentebarn, som er et kjent fenomen fra subkontinentet, ved at jentefostre aborteres lovlig her, og ved at aborter foretas langt ut i svangerskapet på private klinikker i opprinnelseslandet” (s.271).


Kvinneundertrykking - en felles eller særegen kamp?

25.04.07: Skribent Iffit Qureshi skrev i et innlegg i Dagbladet 22. april at ”norske kvinners frigjøring har blitt en målestokk som ekskluderer og avfeier den frigjøringen innvandrerkvinner faktisk trenger.” Dette har fått religionshistoriker Alexandra Irene Larsen til å reagere, og i et tilsvar i dagens Dagbladet.no påpeker hun at man ikke skulle tro at innlegget til Qureshi kan være ment på alvor. "Som kvinne undergraver hun kvinnekampen som har gjort vestlige kvinner til frie selvstendige individer, og som, jeg antar av navnet, innvandrer (det være seg første, andre eller tredjegenerasjon) undergraver hun sine innvandrermedsøstres rett til samme kamp," skriver Larsen, og understreker at "vi må slutte å være så redd for å bringe religionskritikk på banen. Vi må slutte, nordmenn generelt og religionshistorikere og sosialantropologer spesielt, å framstå som naive kulturrelativister som, redde for å kritisere noe vi ikke «har kjent fra innsiden», ikke ser skogen for bare trær."


Kompromissløs kvinnekamp, sier Khan og Stokkan-Grande

29.03.07: Tidligere leder i Rød Ungdom og styremedlem i Kvinnefronten, Hannah Helseth, mener i Dagbladet 23. mars at kritikken av norske feministers manglende støtte til medsøstre blant etniske minoriteter er meningsløs. Men hun sier ikke noe om hvorfor anklagene er meningsløse, skriver Aps Saera Khan og Arild Stokkan-Grande i dagens Dagbladet.no. De mener at vi ikke har full likestilling i Norge, for fortsatt hindres kvinner, både etniske norske og innvandrerkvinner, i å ha like livsmuligheter, samtidig som de kritiserer Frp for å ikke ta likestillingsarbeidet på alvor.

Ikke minst fremhever Khan og Stokkan-Grande at vi ikke må underkjenne at mange kvinner med innvandrerbakgrunn har en ballast som kan være til hinder for at de får oppfylt sine rettigheter. "Akkurat som vi har kjempet mot «mørkemenn» blant etniske norske i årtier, ja århundrer, må vi erkjenne at det finnes «mørkemenn» blant innvandrere også," skriver de og legger til at: "Det er et faktum at noen etniske grupperinger er uforholdsmessig tungt representert på krisesentre, blant de som blir tvangsgiftet eller utsatt for beinhard justis for å bevare familiens ære. Det er sterke indisier på at disse gruppenes utøvelse av undertrykking er kulturelt fundert og ikke bare fundert på misforstått «machofakter». Det betyr at når bakgrunn for undertrykking ikke er individuelt basert, men kulturelt og kollektivt, må tiltak mot undertrykking også settes inn overfor kulturer og kollektiver som viderefører tradisjoner som er uakseptable i Norge. Ja, uakseptable alle steder. Det finnes ingen aksept for å undertrykke mennesker eller bedrive frihetsberøvelse. ( ... ) Men tiltakene må altså justeres etter det som kan forårsake undertrykking. Trakassering og undertrykking med utgangspunkt i kulturell praksis må derfor også møtes ved at vi avviser slike såkalte «kulturelle» handlinger. Og det er det som er poenget."

Det er sjelden vi hører slik klar tale fra stortingspolitikere, noe HRS ønsker velkommen. Ikke minst vil vi fremheve Khan og Stokkan-Grandes avslutning: "Målet må være å frigjøre undertrykte kvinner og likestille alle i Norge. Og denne kampen må være kompromissløs." Noe dere kan bevise i den nye utlendingsloven, ellers så blir dette bare tomt snakk.


Ayaan Hirsi Ali er et feministisk forbilde for Siv Jensen

26.03.07: Det kvinnesynet som enkelte muslimske samfunn bygger på har ikke noe i Norge å gjøre, skriver FrP-formann Siv Jensen i et debattinnlegg i Dagbladet.no. Hun takker 70-tallets feminister for de kamper de førte, men mener at dagens feminister må bry seg mer om hvordan våre kvinnelige medsøstre fra ikke-vestlige land behandles. "Kvinneaksjonene i Norge har i stor grad vært preget av venstreradikale feminister, som enten har fokusert sitt budskap på sex eller sosialisme. Det må finnes mer prekære saker for kvinnebevegelsen enn å varme seg ved pornobålene. Feminister av alle politiske avskygninger bør nå sammen løfte blikket og strekke ut en hjelpende kvinnehånd til de kvinner som i dag virkelig sliter daglig i kampen mot middelalderske patriarkalske og kvinneundertrykkende religiøskulturelle tvangstrøyer. Vi må ikke bli så politisk korrekte at vi ikke tør å stå side om side med de kvinner som kjemper en mange ganger livsfarlig kamp mot tradisjoner og ritualer som ikke er verdig en plass i et samfunn som hører under betegnelsen sivilisasjon," skriver Jensen. Hun opplever det som uforståelig hvorfor en pakistansk, marokkansk, somalisk eller afghansk kvinnes rettigheter ikke er like viktig for sosialistene og de såkalte feministene som en etnisk norsk kvinnes rettigheter.

Og Jensen er ikke i tvil om hvem som virkelige er dagens feminister - det er slike som Ayaan Hirsi Ali. Hun skriver: "Den somaliske kvinnen som flyktet fra tvangsekteskap i hjemlandet til Europa hvor hun tok opp kampen mot kvinneundertrykkelse i muslimske land. Sterke og radikale miljøer truet med å ta livet av henne og Hirsi Ali måtte leve i frykt og med livvakter rundt seg. Likevel ga hun ikke etter, og satte kvinneundertrykkelse i islams navn på forsiden av verdenspressen. Det er slike som henne som er forbilde for nåtidens feminister."


Sinte kvinner støtter Siv

12.03.07: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Inger Lise Gjørv (Ap), kalte årets 8. mars for "de sinte kvinners dag" - og at hun selv er en av dem. Hun støtter Siv Jensen som nylig har sagt: «Kvinnene som blir utsatt for trakassering og overgrep er først og fremst våre nye landsmenn. Hvorfor viser ikke feministene engasjement her?»

Gjørv sier seg helt enig med Jensens utspill: "Jeg er så enig med Siv! Og jeg blir frustrert og sint over at så lite av dagens norske likestillingskamp skjer her. Det opprører meg at dagens norske, likestilte kvinner ikke er mer opptatt av dem som i dag trenger vår støtte og samfunnets hjelp." Fylkesmannen fremhevet tre punkter som kan bidra til integrering av kvinner og dermed barna: En god offentlig skole, arbeid og barnehager for alle. Gjørv vil også fjerne kontantstøtten, melder Trønder-Avisa.no

HRS støtter Gjørvs grunnholdning, og minner om vårt motto: integrer mor, og 2/3 av jobben er gjort, for mor vil integrere barna.


Ingen fest, akkurat

08.03.07: Kvinnedagen markerer seg mer og mer som den dagen i året det ikke er mulig for kvinner å ha to tanker i hodet samtidig. Den synes å være en dag som skal fylles med konflikter eller beskyldninger. Dette er dagen da vi virkelig kan slå hverandre, kvinner som menn, verbalt ihjel med innlegg og utfall, under togets paroler, ved appeller, på stands, kafeer eller andre sammenkomster.

En lite blikk på noen av dagens aviser er ikke som oppløftende lesning: Det kritiseres over en lav sko og det hudflettes i øst og i vest, fra alle kanter fra venstre til høyre. Høyres Afshan Rafiq gir arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen og barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem en rett høyre: Det er deres feil at ikke flere innvandrerkvinner er i jobb. Dagsavisen, kanskje den avisen med det mest negative kvinneoppslaget i dag, lar somaliskfødte Saynab Mohamud kritisere at norske feminister ikke har støttet hennes kamp mot kjønnslemelesting. Arbeiderpartiets Saera Kahn påpeker i samme avis at norske feminister er egostiske. Resultatet er en stilltiende akseptert av at minoritetskvinners grunnleggende rettigheter er blitt krenket. Hun går også til frontalangrep på mange innvandrermenns kvinnesyn. I Telemark har Frp-kvinnene bestemt seg for å kuppe 8. mars toget med paroler mot tvangsekteskap, kjønnslemlesting og utnytting som levende visum, hvis toget preges av krav om høyere lønn og kjønnskvotering. Næringslivets Zahra Moini, leder for pilotprosjektet Norsk senter for flerkulturell verdiskapning i Drammen, har ikke noe forhold til 8. mars og tog, men hun skal benytte dagen til å møte statsministeren. I Larvik blir det kort og godt slått fast at man henger etter i den politiske utviklingen, og budskapet er klart: Kvinner på toppen. Kvinneuniversitetet på Hamar og Kvinneuniversitetet Nord kritiserer at likestillingsarbeid er for urbanisert og etterlyser regionalpolitikk, mens en kvinne i Hallingdalen erklærer at en jomfruen i nød er død, og svaret er kvotering. Siw Ødegaard, gründer av internettportalen Kvinnesiden.no, har i anledning kvinnedagen utarbeidet en heller tvilsom liste over «tiltak» for kvinner som vil opp og frem i næringslivet.

Fremskrittpartiets Siv Jenssen slår til i Aftenposten med at norske feminister er navlebeskuende: "Det er gir meg en kvalmende følelse å se hvordan norske feminister demonstrerer for å få flere kvinner inn i styrerommene, mens innvandrerkvinner mangler de mest grunnleggende rettighetene." I debattcentralen kommer svarene, der blant annet Aftenpostens kommentator Kathrine Aspaas mener 8.mars er en dag "vi feirer". Men ifølge Hanne Nabintu Herland, religionshistoriker, har vi ikke noe å feire: "I et land som i tiltagende grad preges av normoppløsende tilstander, sitter kvinnen beruset og alene på barer om natten i miniskjørt - og tror hun er fri," skriver Herland i det oppsiktsvekkende innelgget, for hun mener det ikke er rart at afrikanere voldtar når de kommer til Norge og erfarer hvor lite verdifull en kvinnes seksualitet er i den vestlige kulturen.

Med andre ord: Dette er dagen da vi kan fortelle hverandre og omverden om hvor galt alt står til med oss kvinner - og legge skylden på alt annet enn det vi faktisk selv gjør de øvrige 364 dagene i året. Kanskje vi heller skulle benyttet dagen til en stor fest, ikke minst ved økt bevissthet om de kvinner som har tilkjempet de rettigheter vi har i dag, og kanskje vi skulle diskutert hvilke rettigheter dette er, og ikke minst hvilke vi fortsatt må fokusere på. I fellesskap. Både svart og hvit, høyre- og venstresiden, kvinner og menn. Så hadde vi heller gjort arbeidet resten av året?


Undertrykkelse av kvinner hemmer utviklingen i den arabiske verden

05.02.07: I en rapport fastslår FN at undertrykking av kvinner er en stor hemsko for utviklingen i den arabiske verden, melder Dagbladet.no. Kvinner i den arabiske regionen blir systematisk fratatt viktige menneskerettigheter og nektet grunnleggende rettigheter. Rapporten sier at kvinnefrigjøring er en forutsetning for utvikling og velstand. Arabiske kvinners yrkesdeltakelse er den laveste i hele verden, med bare 33,3 prosent. Fattigdommen i denne regionen er feminisert. Mangelen på utvikling knyttes til at kvinnene ikke har samme rettigheter og muligheter som menn, og nå bør noe gjøres, fastslår rapporten, og maner til kvinneopprør. Dette er heller ikke et kvinners problem alene, men et samfunnsproblem i de landene det gjelder, som betyr stagnasjon og lite velstand.


Satser 90 millioner mot menneskehandel

26.01.07. Justisminister Knut Storberget har fått en fersk forskningsrapport fra Fafo om situasjonen til de nigerianske prostituerte jentene som lever i Norge. Her fremkommer det blant annet at nigerianske prostituerte ikke vil, eller opplever at de ikke kan, vende tilbake til hjemlandet sitt. Storberget mener fokuset på disse kvinnene langt på vei har forsvunnet i debatten om hvorvidt man vil se prostitusjon på Karl Johan eller ikke. Han mener det er på høy tid å ta disse kvinnene på alvor, sier han til Dagbladet.no.

Regjeringen nå skal bruke 90 millioner kroner på tiltak for å forhindre og avhjelpe menneskehandel over en treårsperiode. Av disse er 1,8 millioner kroner avsatt til et konkret prosjekt som skal hjelpe
nigerianske prostituerte, med det hovedmål at de skal starte et nytt og bedre liv i hjemlandet. I første omgang er det snakk om tjue kvinner.


Det hjelper å bry seg

12.01.07: Solskinnshistorier fra Iran er ikke akkurat dagligdags, men gårsdagens Aftenposten.no kunne fortelle at tilværelsen til 22 år gamle Leyla Mafi endelig er blitt menneskeverdig. Hun bor beskyttet i Teheran og får hjelp på et privat opplæringssenter.

Frem til nå har hennes historie vært en eneste lang krenkelse av elementære menneskerettigheter: Som liten ble hun utsatt for omsorgssvikt og overgrep fra sin egen familie. I 2004 ble hun dømt til døden for utukt etter å ha blitt voldtatt av sine egne brødre. Dette straffen ble året etter ble omgjort til fengsel og 99 piskeslag etter press fra vestlige land og både iranske og vestlige menneskerettsorganisasjoner. Etter vedvarende press slapp hun ut av fengselet i fjor. Og nå er den psykisk utviklingshemmede kvinnen i ferd med å få et liv som gjør henne til noe annet enn et offer.

Mafis historie er først og fremst historien om hvor galt det kan gå når et rettssystem styres av en fundamentalistisk, enøyd og ubarmhjertig lovfortolkning. Men det er også en historie som viser hvilke frukter et langvarig og intenst press fra andre land, organisasjoner og enkeltpersoner kan bære. Heller ikke et land som Iran er upåvirkelig av et slikt engasjement.

Dette er en viktig lærdom å ta med videre, for Mafi er dessverre langt fra et enkeltstående tilfelle. Et titall andre kvinner er dømt til døden for utukt, når de selv er et offer for overgrep. Press utenfra kan bidra til å redde dem.


Spesialgruppe mot menneskehandel

03.01.07: Oslo-politiet har opprettet en spesialgruppe mot trafficking, såkalt menneskehandel. Gruppen skal fremskaffe bevis som kan føre til flere domfellelser i straffesaker innen trafficking og hallikvirksomhet, skriver Stavanger Aftenblad.no. "Menneskehandel og hallikvirksomhet utgjør en moderne form for slaveri hvor mennesker kjøpes og selges for profitt. Denne typen kriminalitet må prioriteres på grunn av de store konsekvensene dette har for ofrene som blir utsatt," sa politimester Anstein Gjengedal da gruppen ble presentert på Sentrum politistasjon i Oslo i dag.


Alarmerende økning i opphold på krisesentrene

20.12.06. Pågangen til Sunnmøre Krisesenter er doblet i forhold til i fjor. Situasjonen er alarmerende, konstaterer daglig leder Randi Strøm til Sunnmørsposten.no. "Pågangen har økt med nesten 95 prosent. Vi hadde knappe 1 100 overnattingsdøgn i fjor, og rundt 2 000 døgn hittil i år," og hun fortsetter: "Den psykiske volden er blitt verre og er mest utbredt. Og den kan være veldig grov. Det ser man flere eksempler på." Hun nevner drapstrusler mot kvinner, mot familien og trusler mot utenlandske kvinner om å bli sendt ut av landet. Omlag 60 prosent av kvinnene som oppsøker krisesenteret er utenlandske.

Også ved Telemark krisesenter er pågangen stor, og volden mot kvinner mer omfattende enn før, sier daglig leder Nina Fredin til Varden.no. De siste to ukene har tre kvinner kommet til Telemark Krisesenter fordi de er drapstruet. To av dem har rømt fra tvangsekteskap. Ifølge Fredin øker prosentandelen av innvandrerkvinner som brukere av senteret.


Vil du hjelpe meg med menneskesmugling?

11.12.06: Spørsmålet stilles av advokat Randi Hagen Spydevold. Hun jobber med en sak som kan gjøre henne til kriminell - og hun vil gjerne ha deg med på laget. Du er spesielt velkommen hvis du har god økonomi og sosiale antenner.

Advokat Spydevolds glimrende artikkel i dagens Aftenposten.no setter fingeren på et alvorlig, og langt på vei, oversett problem i Norge - i alle fall hvis vi tenker på løsninger. For mens ofre for menneskehandel (se sak under) får utvidet refleksjonsperiode for å anmelde bakmenn og muligheter for å søke asyl i Norge, synes ikke norske kvinner som holdes ute av Norge å bli betegnet som ofre.

Saken det gjelder er en kvinne som for 23 år siden ble født i Iran. Som 12-åring kom hun som flyktning til Norge, hvor hun har bodd hele sin ungdomstid med skolegang og utdannelse. Hun tok del i det norske samfunnet, det vi i festtaler kaller integrering, noe hennes far og onkel slett ikke ble så glad for. De tok henne med på ferie til et arabisk land, og giftet henne bort til sin fetter mot sin vilje. Men hun visste råd – og kom seg ut av tvangsekteskapet, for så å oppleve det flere unge kvinner i hennes situasjon har erfart: å på nytt bli sviktet av sin familie. Oppskriften er den samme: Etter bitre konflikter, som for eksempel at kvinnen klarer å skille seg fra en tvangspåført ektemann (vi har jo lover for slikt i Norge, og de gjelder alle), innser familien raskt én ting: Kvinnen må ut av landet for at de kan gjennomføre sin plan. Men for å få henne ut, trenger de hennes tillit. Derfor blir de gode venner, og de bitre erfaringene legges på hylla – til stor glede for en ung kvinne som opplever å ha fått tilbake sin familie. Derfor blir sviket dobbelt. For når hun beviser sin lojalitet, så dolker de henne i ryggen igjen: De får henne ut av landet, og hennes rettigheter som norsk borger blir som en fjern drøm, og realitetene et mareritt.

Men vi har ikke lover for slikt i Norge, da gjelder heller prinsippet: ”Ute av syne, ute av sinn”. For er du utenfor Norges grenser kan du langt på vei betegnes som rettsløs, og har du dobbelt statsborgerskap eller ikke norsk statsborgerskap, er du i tillegg sjanseløs. Men noe av det verste med disse sakene er at foreldrenes rettigheter i Norge synes grenseløse, på mer enn én måte. Dumper de barna sine opprinnelseslandet, forklarer norske myndigheter at ”foreldrenes selv avgjør hva som er best for sine barn” – og det selv om familien har fått opphold i Norge som flyktninger. Dere husker kanskje Samira-saken? En somaliskfødt jente på 15 år som faren dumpet i Somalia. I dag er hun 18 år. Fortsatt i Somalia, og fortsatt rettsløs – og sjanseløs. Faren og øvrig familie bor i Tromsø - og nyter godt av friheten i Norge. Men norske myndigheter gjør ingenting. Stadig nye regjeringer. Stadig de samme problemene. Og det går først og fremst ut over jenter og kvinner med opprinnelse i patriarkalske kulturer, men også flere unge menn melder om såkalt æresrelatert vold.

Vi tar din utfordring advokat Spydevold, men har dessverre ikke den økonomiske friheten til å hjelpe din klient eller andre til Norge. For myndighetene prioriterer ikke penger til slikt. Men når det gjelder å sende barn ut av landet, så finner til og med et barnevernskontor på Romerike penger til å sende et barn til sin stemor i Gambia. Derimot Spydevold, har vi sosiale antenner – og vi blir mer enn gjerne din medskyldige i en meget viktig og givende jobb.


Utvidet refleksjonsperiode i kampen mot menneskehandel

11.12.06: Antatte ofre for menneskehandel, uten lovlig opphold i Norge, får nå seks måneder på seg til å finne ut om de våger å anmelde bakmenn og starte et annet liv. I tillegg kan de få ett år arbeids- og oppholdstillatelse hvis politiet innleder straffeforfølgelse av bakmenn. Etter dette kan ofrene søke asyl, skriver Aftenposten.no. Erfaringen er at dagens refleksjonsperiode, på 45 dager, er for kort til at ofrene gjør bruk av den. "Dette har jeg jobbet for. Med seks måneders refleksjonsperiode vil vi være helt i front i Europa når det gjelder å gi sårbare kvinner som trenger beskyttelse, de beste forutsetninger for å bryte ut og bli i stand til å leve andre liv," sier statssekretær Libe Rieber-Mohn i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.


Kan både selge og eie bil, men ikke kjøre den

05.12.06: Kvinner i Saudi-Arabia får fortsatt ikke lov til å kjøre bil, men kan kjøpe og selge dem. Det er nå åpnet en bilforretning for kvinner i hovedstaden Riyadh. Her er alle bilselgerne kvinner, ifølge nyhetsbyrået AP. Men siden det er forbudt for kvinner å kjøre bil, kan de ikke prøvekjøre den. Derimot kan de eie bilen, og ansette mannlige sjåfører. Nesten halvparten av alle bileierne i landet er kvinner. Les i Aftenposten.no


Tusener demonstrerer i Pakistan mot ”anti-islamsk” lovverk

28.11.06: Etter at parlamentet i Pakistan vedtok at voldtekt ikke skal behandles etter sharia-lovverk, som krever fire muslimske mannlige vitner til voldtekt av kvinne for fellende dom, mobiliserer religionspolitiske parti til massedemonstrasjoner i landet. Islamistene definerer vedtaket for ”anti-islamsk” og et forsøk på å ”endre landets islamske identitet”, melder Middle East Times.

Men menneskerettighetsgrupper landet over jubler over vedtaket, som de mener er et skritt i riktig retning for pakistanske kvinner. Den beryktede og forhatte diktatoren Zia ul-Haq, som døde i et helikopterstyrt i 1988, et dødsfall som på folkemunne kalles en ”hellig konspirasjon mellom Allah og CIA”, innførte det såkalte hadood-lovverket for 27 år siden, et lovverk som har fengslet tusenvis av kvinner som har anmeldt voldtekt. Kvinnene har ikke klart å frembringe vitner. Dermed har de ”tilstått” å ha hatt utenomekteskapelig sex, som kan straffes med pisking eller steining.


Afghanistan - fem år etter

28.11.06: I 2001 gikk Natostyrker inn i landet og hevdet at burkakledde kvinner var første prioritet på "frihetslista". Natasha Walter fra avisen Guardian var der, og nå fem år senere reiste hun igjen til Kabul for å undersøke fremgangen. Hun er sjokkert over hva hun oppdaget. Kvinnene som for fem år siden øynet håp om et bedre liv sier det går svært langsomt. Mange kvinner hadde byttet burkan med hijab, men nå ser det ut til at en heldekkende burka gir kvinnene bedre beskyttelse. Men det er ikke Taliban som er deres verste fiende, men ektemenn, brødre og fedre. Holdningen til kvinner har selvsagt ikke endret seg selv om Natostyrker er plassert i landet.


Sviket mot jentene

22.11.06: I en kommentar i dagens Nordlys.no spør journalisten Jaklin: "Husker du den somaliske jenta Samira som forsvant sporløst fra Tromstun ungdomsskole for noen år siden?"

Bakgrunnen for spørsmålet er at Jaklin har lest Storhaugs bok Men størst av alt er friheten, der nettopp Samiras skjebne er en av historiene, og som han sier: "Mens norske politikere i en årrekke har snakket om integrering, passer mange innvandrerfamilier på at barna ikke får for tett kontakt med norske ungdommer og norske idealer. Særlig sterk er kontrollen over jentene og deres seksualitet. Mange vil ikke at barna skal integreres. De norske idealene om likestilling mellom kjønnene er en for stor trussel mot idealet om mannen som hersker i familien." Jaklin understreker at det er et grelt lys Storhaug kaster over innvandrerjentenes situasjon, uten mange floskler om flerkulturelt samfunn og berikende fellesskap. Han påpeker da også at hun har fått kritikk, som han kan skjønne, da han ikke oppfatter at Storhaug ser mange fordeler med innvandringen. Samtidig reagerer han på kritikken fra feminister: "Underlig nok har kritikken også kommet fra norske feminister. De burde være mer opptatt av hvordan norske medsøstre av en annen etnisk bakgrunn blir undertrykt. Mange innvandrerkvinner som krever personlig frihet, risikerer å bli stemplet som «horer» med voldelige følger. Det er sjokkerende lesning."


Et steg i riktig retning for kvinner i Pakistan

16.11.06: Ingen militærdiktator i Pakistans snart 60 år korte historie er mer forhatt enn general Zia ul-Haq. Ul-Haq kuppet Pakistan i 1977, hengte den folkevalgte statsministeren Ali Bhutto i 1979, og innførte de såkalte hadood-lovene, etter inspirasjon av islamisten Abu Ala Mawdudi, en førende ideolog den dag i dag for islamister også i Norge (Islamic Cultural Centre i Oslo).

Men nå parkeres deler av Mawdudis ideologi av de folkevalgte i Pakistan; voldtekt fjernes fra shariadomstolen og overføres til det sivile rettsapparatet. Dette betyr i praksis at en voldtatt kvinne ikke pålegges å måtte frembringe fire mannlige muslimske vitner som har vitnet selve overgrepet for å få gjerningsmannen dømt. Majoriteten av kvinner i Pakistans fengsler sitter bak murene fordi de er blitt voldtatt og ikke har klart å frembringe bevis i tråd med sharia. De har dermed selv ”innrømmet” å ha hatt utenomekteskapelig sex, og kan dømmes til pisking og steining.

Siden Zia ul-Haq døde i 1988 i et helikopterstyrt, på folkemunne i Pakistan kalt ”en hellig konspirasjon mellom CIA og USA”, har fjerning av dette horrible lovverket stått på toppen av agendaen til feminister og menneskerettighetsaktivister. Folkevalgte islamister rasler som forventet med sablene, og har tillyst massive demonstrasjoner landet over mot det de mener er en lovendring som legger forholdene til rette for ”fri sex”. Og selvsagt mener islamistene at USA står bak endringen. Det interessante nå er hvordan den sivile domstolen vil behandle voldtektssaker. Det er dessverre ingen grunn til å tro at statusen til Pakistans kvinner med denne endringen gjør et byks i riktig retning. Men det er lov å håpe at lovendringen på sikt kan medvirke til å løfte kvinnene inn i et mer verdig liv.

Les i Bergens Tidende og VG Nett


Iranske kvinner i opprør mot steining

01.11.06. Iranske kvinner har startet en kampanje mot steining, en henrettelsesmetode som er nedfelt i iransk lov, melder nyhetsbyrå ILNA. "Dette er en kampanje for å avskaffe loven om steining, slik at slike dommer ikke lenger blir fullbyrdet, sier menneskerettighetsaktivisten og advokaten Shadi Sadr til nyhetsbyrået. Gruppen hun representerer har funnet ut at ni kvinner og to menn nå sitter i iranske fengsler i påvente av å bli steinet i hjel.

Henrettelser ved steining ble innstilt midlertidig i slutten av 2002 på grunn av handelssamtaler mellom EU og Iran. EU krevde da at Iran i større grad respekterte menneskerettighetene. Handelssamtalene er nå utsatt på ubestemt tid.


Åtte års fengsel for abort

30.10.06: I Nicaragua innføres nå en av verdens strengeste abortlover. Kvinner som utfører abort vil kunne straffes med inntil åtte års fengsel uansett om gravidideten skyldes voldtekt, incest eller at kvinnen kan dø under graviditet eller fødsel. Det er den katolske kirken i samarbeid med frikirker som har fått til lovendringen i rekordfart, melder Aftonbladet.se


USA innfører kjønnssegrerte skoler og undervisning

24.10.06. Bush-administrasjonen gir nå offentlige skoler lov til å undervise jenter og gutter hver for seg, melder Dagbladet.no. Reformen beskrives som den største i USAs skolevesen siden 1970-tallet. Den gir skolene adgang til å danne rene jente/gutteklasser i et bestemt fag eller på et helt trinn og åpner for egne skoler for hvert kjønn. Det vil også bli lov til å danne rene jente- eller gutteskoler. Kravet er bare at distriktet må vise at det også finnes tilsvarende blandede skoler for de som ønsker det. Reglene gjelder for hele grunnskolen og videregående, men ikke høyere utdanning. "Klasser delt etter kjønn kan gi elevene fordeler i undervisningen. De nye reglene gjør det enklere for skoler som ønsker å bruke ett-kjønns-undervisning for å gi elevene fordeler", sier Stephanie Monroe i det amerikanske undervisningsdepartementet.

Reglene, som trår i kraft 24. november i år, ble foreslått tidlig i 2004. Bakgrunnen er forskning i USA som viser at klasser delt etter kjønn gir bedre resultater og færre disiplinære problemer. Forsøkene har først og fremst blitt gjort i matematikk og fremmedspråk, men forskerne mener resultatene er gyldige for andre fag også. Etter høringer i en rekke instanser blir lovforslaget nå innført. Kritikerne roper varsko og mener kjønnsdelingen minner om det historiske raseskillet mellom svarte og hvite i USA. Kvinneorganisasjoner liker ikke loven. De mener den vil skape andreklasseborgere og at dette truer forbudet mot kjønnsdiskriminering på universiteter.


Vil øke Irans befolkning med 50 millioner

24.10.06: Irans president Mahmoud Ahmadinejad mener at landets kvinner bør få flere barn. Slik vil han øke befolkningen fra dagens 70 til 120 millioner. Presidenten sier seg uenig i at to barn er nok, og mener landet har kapasitet til en befolkningsøkning på 50 millioner. Regjeringen vurderer å redusere arbeidsdagen for kvinner, slik at de kan føde flere barn. Ifølge det halvoffisielle iranske nyhetsbyrået Isna tror Ahmadinejad at Vesten slett ikke ønsker en høyere iransk fødelsrate. Dette fordi de frykter å ende opp med å bli dominert av landet, ifølge presidenten. Les i Aftenposten.no


”Vi trenger en folkebevegelse til støtte for Norges nye jenter og kvinner”

05.10.06: Til Magazinet uttalte Hege Storhaug på tirsdag at vi trenger ”en folkebevegelse her i landet for å hjelpe Norges nye kvinner". Uttalelsen falt i forbindelse med det rystende trippeldrapet på Kaldbakken på søndag. I en lederkommentar i Magazinet.no skriver redaktør Vebjørn Selbekk at det ikke er vanskelig å støtte et slikt forslag. Som Storhaug skrev i gårsdagens Dagbladet.no (se sak under), har særlig feministene og venstresiden sviktet våre nye muslimske jenter og kvinner.

Selbekk sier: ”Vi har i årevis vært forundret over den tilbakeholdenhet som feminister og venstresiden i politikken har vist overfor kvinneundertrykkende tendenser innenfor deler av islam. Man er tilsynelatende svært opptatt av å gå kristne miljøer nærmere etter i sømmene på dette området. Det skal vi ikke nekte dem. Men hvorfor retter man ikke det samme søkelyset mot de muslimske miljøene.”


Storhaug tar et oppgjør med venstresiden og feministene

04.10.06: I dagens Dagbladet tar Hege Storhaug et durabelig oppgjør med sviket fra venstresiden og feministene overfor våre nye muslimske jenter og kvinner. Da hun skrev boken ”Men størst av alt er friheten” skrev hun seg fra seg tilhørigheten til både den fastlåste venstresiden og den organiserte kvinnebevegelsen. Hun makter rett og slett ikke å identifisere seg med dem lenger. Så kommer bomben: Storhaug peker på Frps formann Siv Jensen som landets fremste feminist blant politikere, fordi Jensens og Frps politikk knyttet til innvandringen ville beskyttet jenter og kvinner langt bedre: ”Det skrikende paradokset for oss med lang fartstid på venstresiden er at Frps mangeårige politikk ville beskyttet både enkeltindivid og det sekulære demokratiet mot oppsplitting. Frp har lenge villet optimalt stoppe de transkontinentale tvangs- og henteekteskapene. Unge ville da blitt beskyttet mot tvang, og praksiser som kjønnslemlestelse og kvinneundertrykking generelt hadde vært sterkt begrenset. Frp har også sagt nei til henting av søskenbarn, en særlig hemsko for integrering viser forskning fra England. Frps politikk ville altså sterkt bremset gettoiseringen og derav gradbøying av menneskerettigheter. I et kvinneperspektiv helt avgjørende. I et demokratisk perspektiv like avgjørende. I et velferdsperspektiv også avgjørende, jamfør at 55 prosent av sosialbudsjettet i Oslo går til ikke-vestlige innvandrere.”

Storhaug peker konkret på SVs Kristin Halvorsen, ”mørkerøde” Anniken Huitfeldt i Ap, Inga Marte Thorkildsen (SV), ”ungkalvene” blant feministene, eksempelvis Martine Aurdal, som representanter for svikerne. Så får vi se om de velger å tie eller tale.


Afghanistan – den totale tragedien for jenter og kvinner

28.09.06: Lidelsene til Afghanistans jenter og kvinners etter Talibans mangeårige herjinger er nærmest ufattelig. Resultatet av islamistenes ideologi, kan ikke minst leses i grufulle statistikker. 57 prosent av jentene giftes bort før de er 16 år. En av ti kvinner dør under barsel. 80 prosent av jentene og kvinnene er analfabeter., melder Middle East Times. Nylig ble en kvinnelig toppbyråkrat massakrert – antakelig av Taliban. Hun er ikke den første. Vi vil bare minne om at på 1970-tallet gikk kvinner i Kabul i skjørt og kortermede bluser…


Misbruk av au-pair skal stoppes i Danmark

26.09.06: Den danske regjeringen vil stoppe misbruket av au-pair fra spesielt Øst-Europa og Asia. Men dette fordrer av kvinnene forteller om misbruket. I tillegg ønsker integreringsminister Rikke Hvilsøj å straffe familien som har utnyttet kvinnen, ved å gi familien en karantenetid for å kunne ansatte ny au-pair, melder Jyllands-Posten.dk


Saudiarabiske kvinner krever like mye plass som menn i moské

26.09.06: Saudiarabiske kvinner tar nå til motmæle overfor et forslag om at kvinner skal tildeles enda mindre plass ved "Den Store Moské" i Mekka i Saudi-Arabia, som betraktes som det helligste sted for muslimer. Per i dag har kvinnene adagang til 630 kvm av de alt 18 000 kvm omkring kabaen ved moskeen. I avisen Arab News skriver historikeren Hatoon Al-Fassi blant annet: "Vi ønsker at kvinnenes område utvides til å utgjøre halvparten av området. Allah sa at menn og kvinner er like, så hvorfor ikke la dette gjenspeiles i den plass som kvinnene tildeles i Den Store Moské?" Les artikkel i Jyllands-Posten.dk


Pakistan utsetter voldtektslov

14.09.06: Som vi meldte for noen dager siden (se sak under) vurderer Pakistan lovendringer som ville gjort det mulig å dømme voldtektsforbrytere etter sivil lov. Forslaget ble utsatt etter religiøst press, og nå melder Nettavisen.no at regjeringen utsetter forslaget etter at klagene har strømmet på fra både islamistiske og sekulære partier. Regjeringen har besluttet å skrive om lovforslaget for å skape en bredere enighet.


Innvandring og utvikling på dagsorden hos FN

12.09.06: Dagsavisen.no melder at torsdag settes sammenhengen mellom innvandring og utvikling for første gang på dagsorden under et toppmøte i FN. Norske myndigheter håper det ikke blir et blaff, samtidig som UD signaliserer økt oppmerksomhet på kvinner og barn i tilknytning til migrasjon. Det var på tide!


Pakistan vil endre regelverket for voldtekt

11.09.06: Regjeringen i Pakistan hevder at den vil endre dagens lover og regler, slik at det blir praktisk mulig å bli straffet for voldtekt. Dagens sharialovverk tilsier at en kvinne som utsettes for voldtekt må frembringe minst fire mannlige vitner som kan bekrefte overgrepet. Hvis ikke, kan kvinnen selv bli dømt for utroskap - en handling som kan straffes med døden. De foreslåtte lovendringene har møtt kraftig motstand fra enkelte religiøse partier, som mener de vil være uislamske. Les i TV2 Nettavisen.no


"Død over president Musharraf"

25.08.06: Religiøse krefter i det pakistanske parlamentet gikk nærmest amok da forslag om å fjerne hadood-lovverket skulle behandles. Dette groteske lovverket som ble innført av despoten og generalen Zia ul-Haq (1979 - 1988), krever at en voldtatt kvinne må finne fire mannlige vitner til selve akten for at overgriperen kan dømmes. Hvis kvinnen mislykkes, fengsles hun for hor. Hun har jo selv "innrømmet" sex utenfor ekteskapet. Religiøse krefter i parlamentet skrek slagord mot president Musahrraf, og protesterte med henvisning til koranen at en opphevelse av lovverket er uislamsk.


Kampanje får menn til å anmelde kvinnehandel

24.08.06: En nylig igangsatt kampanje i Danmark utmerker seg med raske og positive resultater. Kampanjen retter seg spesielt mot menn som har oppsøkt prostituerte, og som mistenker at hun kan være utsatt for kvinnehandel. På en anonym telefonlinje kan de fortelle om sine mistanker. Enhver opplysning behandles som et kvalifisert tips. Fra kampanjen ble igangsatt 7.august, er det mottatt 52 tips. 30 av tipsene er fra menn som selv har oppsøkt prostituerte, hvorav 21 har ført til anmeldelser av kvinnehandel. Kvinner som oppholder seg ulovlig i Danmark, blir sendt ut. Men samtidig arbeides det med at kvinnene har noe å returnere til, melder Berlingske Tidende.dk


Muslimske kvinners vitnesbyrd i bokform

16.08.06: En rekke bøker er de siste få årene gitt ut av muslimske kvinner i Europa der de vitner om omfattende brudd på menneskerettigheter på innsiden av de voksende enklavene i Europa. Særlig utmerker Tyskland seg, der blant andre sosiologen Necla Kelek, skriver i en bok at den "muslimske kvinnens påtvungne underkastelse" handler i følge den islamske læren at hun ikke besitter ”fornuft” men er ”et seksuelt vesen”. Hennes viktigste oppgave er å ”føde sønner”, enten hun bor i Tyrkia eller i Tyskland. Dagens Nyheter har gått gjennom flere bøker skrevet av europeiske muslimske kvinner i nyere tid, og fellestrekket er seksualisering av kvinnen og seksualisert vold, både i og utenfor ekteskapet. Necla Kelek er en av de få som selv slapp unna bortgifting i opprinnelseslandet. Hvorfor? Hun innfridde ikke det tyrkiske skjønnhetsidealet. Hennes nese var ”for stor”. Kelek er en av de fremst pådriverne for lovendringer i Tyskland som kan løfte muslimske jenter og kvinner inn i demokratiet og menneskerettigheter.


"Hvorfor beskyttere dere oss ikke?"

14.08.06: På en konferanse i Sverige om æresrelatert vold i sommer, roper en av deltakerne: "Vi er ikke hjemme i Iran og Irak. Hvorfor beskyttere dere oss ikke?" Dette utbruddet, sammen med en rekke andre hendelser i Sverige, har fått riksdagspolitiker Nyamko Sabuni til å skrive et avisinnlegg der hun tar til ordet for kraftige endringer i den svenske politikken. Hun krever bl.a. stopp på offentlig finansiering av religiøse friskoler, 15-års grense for bruk av hodeplagg, obligatoriske gynegologiske undersøkelser av jenter for å stoppe kjønnslemlestelse, at det ikke skal være tillatt å foreta jomfru-kontroller, en snevrere definisjon av arrangerte ekteskap, samt at æresrelatert vold innføres i straffeloven og kriminalisering av barne- og tvangsekteskap.

Les Saunis oppsiktsvekkende innlegg i Expressen.se


Reserverer strand for muslimske kvinner

14.08.06: I den italiensk badebyen Riccione på Italias østkyst planlegges det å reservere deler av stranden for kvinner. Dette for å tilfredsstille det økende antallet arabere og muslimer som ferierer i området. Ideen er at ved å forby stranden for menn vil de muslimske kvinnene slippe å dekke seg til. For å slippe forbipasserende på stranden gjennom det reserverte området, vil derimot ikke kvinneområdet gå helt ned til vannet. Svømme må de muslimske kvinnene gjøre i egne svømmebasseng myndighetene planlegger å bygge for målgruppen, skriver Aftenposten.no


Iransk 16-årig jente henrettet - og stadig flere henrettes

14.08.06: Igjen har Iran gjennomført en henrettelse. Denne gangen var det en 16-årige jente som ble henrettet for "kriminalitet mot sømmeligheten". Offentlig het det at jenta var 22 år og bedrev utroskap, men en journalist avdekket at jenta bare var 16 år, og at hun mistet sin mor som 4-åring og har en far som er rusmisbruker. Jenta har derfor vært overlatt mye til seg selv. Etter flere arrestasjoner og piskeslag, skal jenta ha hatt et seksuelt forhold til en 51-årig mann, som også flere ganger skal ha voldtatt henne. Et lokalt opprop skal ha krevd henne fengslet, da hun ble utpekt som en kilde til umoral og med fryktelig innflytelse på lokale skolejenter. Ingen hadde signert oppropet, kun politiet som arresterte henne. Tre dager etter arrestasjonen ble hun dømt under sharialovene. Hun skal ha innrømt det seksuelle misbruket fra den eldre mannen, men ettersom minstealderen for å kunne gi seksuelt samtykke er ni år for jenter under sharialovene, ble hun selv dømt for dette. Da hun innså at saken var tapt, rev hun av seg sløret og ropte til dommeren. Det likte dommeren dårlig, og hun ble dømt til henging, melder Nettavisen.no. Også den 37 år gamle Ashraf Kolhari risikerer å bli henrettet ved steining om kort tid. En mann og en kvinne ble steinet i Iran i mai, i tillegg kommer syv andre tilfeller, skriver Aftenposten.no

Amnesty er bekymret fordi henrettlser ser ut til å bli stadig mer vanlige igjen under president Mahmoud Ahmedinjad.


Pakistansk president på kvinnenes side

10.07.06: I helga skrev Dagbladet.no at rundt 1 300 pakistanske kvinner som sitter i varetekt tiltalt for mindre forbrytelser, vil bli løslatt. De løslates mot kausjon etter at president Pervez Musharraf har undertegnet en lovendring som åpner for at vanlige kausjonsbestemmeelser skal gjelde for kvinner tiltalt for utroskap og andre mindre forbrytelser. "Jeg er på kvinnenes side, og vil styrke deres rettigheter," sa Musharraf i en tale til kvinnelige pakistanske politikere og ledere. Menneskerettighetsaktivist I.A. Rahman roser presidenten, men mener han må gå lenger og fjerne hele Hadood-ordningen, som gjør at personer kan dømmes etter islamsk lov.


Ett av Midtøstens eldste demokratier gir kvinner stemmrett

29.06.06 (oppdatert 30.06.06): For første gang kan kvinner både stemme og stå på listene når kuwaiterne går til valgurnene i dag, skriver Dagsavisen.no. Kuwait, som ett av Midtøstens eldste demokratier, er det siste landet i regionen som gir kvinner stemmerett. De som har vært motstander av å gi kvinner stemmerett, prøver nå å kapre deres stemmer. "Politikere som før stemte mot kvinner, frir nå spesielt til oss. Vi har plutselig fått en høyere verdi i det kuwaitiske samfunnet," sier en kvinnelig førstegangsvelger til en kuwaitisk avis. Ikke alle er like fornøyde med de kuwaitiske kvinnenes inntreden i politikken. Islamistiske grupper går hardt ut mot kvinners rett til å stemme, fordi de mener det ikke er i tråd med islam. Ingen av de 28 kvinnene som stilte til valg i Kuwait, fikk plass i landets nasjonalforsamling, melder VG Nett


Innvandrerkvinner som spioner på krisesentrene

27.05.06: Krisesentrerne i Danmark sliter med innvandrerkvinner som kommer til senteret på falske premisser for å spore opp slektninger eller andre på flukt. Problemet er blitt så stort at sentrene ikke lenger tar imot flere innvandrerkvinner av samme opprinnelse på samme tid. »Vi siger, at vi ikke har plads, og at de må opsøge et andet krisecenter. For risikoen er for stor. Det er en af måderne at gardere os på«, sier leder Thyra Ernstsen på krisesentret i Fredericia. Ofte må krisesentrene flytte kvinner fordi det er for stor risiko for at de kan bli funnet. Ifølge krisesentrene skyldes dette ikke bare de kvinnelige spionene, men også taxinettverk, innlagte søkefunksjoner på mobiltelefonen, publisering av bilder på pizzariaer, gatekjøkken o.l., i tillegg til organiserte søk etter kvinnene i hele landet. Les i Politiken.dk

Human Rights Service (HRS) Møllergata 9, 0179 Oslo - Norge Tlf: (047) 22 33 80 00 [email protected] © HRS 2002 - 2006