| HRS - Forsiden | Om rights.no | Om HRS | Kontakt HRS | Bli HRS - venn i dag ! | In English | Lenker | Anbefalt litteratur | Nettstedskart |
Her er du: HRS - Forsiden > Integrering side 11

VIKTIGE SØKEOPPLYSNINGER!
Søk i rights.no

Verditest for å komme til Nederland

16.03.06: Nederland har de siste årene strammet inn innvandring- og integreringspolitikken, blant annet ved språkkrav og 21-årsgrense for familiegjenforening. Nå har de også innført en verditest skal tilkjennegi verdier og holdninger som er vanlige i Nederland, og samtidig avdekke reaksjonene til de som tar testen. Blant annet inneholder testen en film som viser toppløse kvinner og homofile menn som kysser. Integreringsminister Rita Verdonk mener at de som støtes av dette bør vurdere om Nederland er riktig land for dem. Ifølge VG Nett mener Buitenlandse Partner, en lobbygruppe for blandingspar mellom immigranter og nederlendere at "Dette er en mørk dag for mennesker som har planer om å bringe sin partner til Nederland."


Feig og politisert innvandringsforskning

16.03.06: Norske forskeres innsats i innvandringsforskningen preges av feighet, politisk korrekthet, selvsensur og tabuer. Dette uttrykker en rekke av forskerne på feltet til Dagbladet.no. HRS støtter dette synet, men har liten tro på at dette vil endre seg radikalt så lenge mange av forskerne selv må skaffe til veie forskningsmidler. Får oppdragsgiverne resultater de ikke ønsker, gjerne i en gitt politisk kontekst, kan de fleste forskerne se langt etter nye oppdrag. I tillegg må nok myten om den objektive forskningen legges på hylla, og da ikke fordi den er knyttet til "selvsensur", men fordi mye av forskningen har en politisk slagside.


Går rettens vei for å få tyrkisk morsmålsundervisning i Danmark

15.03.06: I går startet Vestre Landsret i Danmark en prinsippiell rettsak. En familie med opprinnelse fra Tyrkia har saksøkt Ikast Kommune, da foreldrene mener deres barn har krav på morsmålsundervisning. Hvis familien vinner saken, vil det være en bombe for de seneste års praksis på området, da VK-regjeringen i 2002 avskaffet det obligatoriske tilbudet om morsmålsundervsining, melder Kristelig Dagblad

Hvis familien får medhold i sitt krav, vil det bety at kommunene pålegges å tilby undervisning på tyrkisk til de i alt 10.995 barn av tyrkisk opprinnelse som bor i Danmark. Familiens krav støttes av lederen av Dokumentations- og Rådgivningscenteret om Racediskrimination, Niels- Erik Hansen, som har vært initiativtager til rettssaken.


Svensk fiasko for å få flere innvandrere i jobb

15.03.06: Statsminister Göran Persson lovte i valgkampen at sykefraværet i det svenske arbeidsmarkedet skulle reduserers kraftig og at innvandrerns tilgang til arbeidsmarkedet skulle økes. – Det är ganska tråkigt, men sedan han läste upp den här regeringsförklaringen 2002 har det stått i princip stilla, sier Andreas Carlgren, generaldirektør på Integrationsverket til Svenska Dagbladet


SV vil kvotere innvandrere til "sine" departement

14.03.06: SVs etniske likestillingsutvalg mener at statsrådene fra SV må pålegges å ansette flere innvandrere i "sine" departement. Forslaget ble vedtatt i det etniske likestillingsutvalget i helga, og vil bli tatt opp igjen på SVs landsstyremøte i april. – Men dette får allerede nå konsekvenser for våre statsråder, som jeg håper vil følge opp saken. Resten av regjeringen kan vi ikke tvinge til å gjennomføre det samme, men vi håper de vil henge seg på, sier Akthar Chaudhry til Dagsavisen.no


Long Litt Woon har store forklaringsproblem

10.03.06: I Aftenposten på kvinnedagen fremsette tidligere leder av Likestillingssenteret, Long Litt Woon, både løgn og ren propaganda under tittelen ”Ekstremister i feministklær”. Kommentaren til Woon handler om 24-årsregelen, som hun ikke har forstått, innvandring ved henteekteskap, som hun heller ikke har forstått, og dansk innvandringspolitikk, som hun (selvsagt) propaganderer mot, åpenbart uten basiskunnskap. Les vårt tilsvar


Etterlot 2 uker gammelt barn i moskeen

10.03.06: En ukjent kvinne overleverte sin nyfødte datter i moskéen på på Södermalm i Stockholm for to dager siden. Under påskudd om at hun skulle hente noe, ba hun en annen kvinne i moskéen om å passe barnet. Så ble hun borte, og vendte ikke tilbake, melder Dagens Nyheter. "När man tittade närmare på barnet fann man en lapp med ett meddelande. Mamman hade skrivit att hon lämnat barnet i moskéns vård," sier Mahmoud Aldebe, talsperson i Sveriges muslimska forbund. Personalet i moskéen kontaktet politiet, som hentet barnet. Ved helsekontroll av barnet kunne det konstateres at alt står bra til. Men politiet har fortsatt ingen spor etter barnets mor.


Norskkunnskaper i helsevesenet

06.03.06: Turnusleger er tatt ut av tjeneste på norske sykehus på grunn av for dårlig norskunnskap, meldte NRK.no for noen dager siden, men hva med sykepleiertjenesten? Det stilles i dag ingen språkkrav til nyansatte sykepleiere utover at arbeidsgiver selv avgjør den enkeltes egnethet. Vitale opplysninger kan feiltolkes og situasjoner med feilmedisinering og feilbehandling kan oppstå. Norsk Sykepleierforbund (NSF) har i mange sammenhenger påpekt at det må være en forutsetning at helsepersonell forstår og blir forstått av sine pasienter og kollegaer. Et EU direktiv fra august 2005 åpner for at statlige myndigheter kan stille krav til språkferdigheter ved ansettelser, men dette må først implementeres i forhold til norske lover og regler. Ja, dette kan ta tid.


Andregenerasjon og høyere utdanning

02.03.06: Silje Noack Fekjær, som tar doktograd i sosiologi ved Universitetet i Oslo, har studert andregenerasjons innvandrere og høyere utdanning. Dataene omfatter til sammen 11.000 andregenerasjons innvandrere, der hun har beregnet sannsynligheten for å fullføre høyere utdanning. Hennes konklusjon er at ulikhetene mellom etniske grupper er store. De med indisk og kinesisk bakgrunn har størst sannsynlighet for å ta høyere utdanning på bachelornivå. Mønsteret er det samme for videregående utdanning samt utdanning på masternivå. "Noen grupper har lav sannsynlighet for å fullføre utdanning. Det gjelder for eksempel personer med bakgrunn fra Marokko og Tyrkia. Andre grupper har høyere sannsynlighet for å ta utdanning enn majoriteten. Det gjelder for eksempel personer med bakgrunn fra Vietnam og Kina," sier Fekjær til Aftenposten.no


50 000 ikke-vestlige kvinner utenfor arbeidsstyrken

01.03.06: Nesten 50 000 ikke-vestlige kvinner i Danmark er helt utenfor arbeidsstyrken. Det er især kvinnenes ektemenn som hindrer dem i å arbeide. ”Hvis udviklingen skal vendes, så skal mændene forstå, at kvinden ikke kun er kommet til verden for at rydde op efter manden, passe børn og lave mad,” var budskapet fra Danmarks integreringsminister på konferanse i København. ”Hvis udviklingen skal vendes, så skal kvinderne have støtte til at bryde familiemønsteret,” mener Lars Larsen, som står bak rapporten 'Interesser og holdninger til arbejde - fokus på indvandrerkvinder og beskæftigelsesindsatsen'. ”Vi har set jobforløb, hvor kvindens mand har siddet med til samtalen for at overbevise den kommunale sagsbehandler om, at hans kone ikke kunne bestride et job, fordi hun ikke kunne tale dansk. Da manden forlod lokalet, viste det sig, at kvinden var udmærket til dansk,” forteller Larsen. Integreringsminsiter, Rikke Hvilsøj understreket faktumet at når mor er i arbeid har det integreringseffekt på hele familien, melder Information.dk


Til kirurgen for å bli vestlig

25.02.06: Flere plastikkirurger Dagsavisen har snakket forteller om det som må kunne kalles en lite hyggelig, men økende trend: Stadig flere med ikke-vestlig bakgrunn legger seg under kniven for å se mer vestlige ut. Asiater ønsker mer åpne øyne, folk fra Midtøsten vil ha mindre neser og fjerne hårvekst. Denne trenden må vel også ses i sammenheng med den like uhyggelige, og økende trenden, med at vestlige legger seg under kniven for større pupper og høyere kinnben.


Halvparten av innvandrerne stemte

22.02.06: I følge SSB.no benyttet 53 prosent av norske statsborgere med innvandrerbakgrunn seg av stemmeretten ved stortingsvalget i fjor høst, som er 1 prosentpoeng mer enn ved forrige valg. SSB fremhever at langt flere pakistanske innvandrere veien til stemmeurnene, der tabellene viser at valgdeltakelsen blant pakistanerne ialt var 54,4 %, med henholdsvis 58,2 % menn og 49,5 % kvinner.


500 innvandrere får ny sjanse på arbeidsmarkedet

22.02.06: I år vil omlag 500 langtidsledige med innvandrerbakgrunn få tilbud om heldags opplæring, språktrening og arbeidspraksis for å bli kvalifiserte for jobb gjennom forsøksordningen «Ny sjanse». Kvinner er en prioritert gruppe, melder Arbeids- og inkluderingsdepartementet


Ayaan Hirsi Ali i Norge

08.02.06: Denne helgen var Europas fremste politiker innen integreringsfeltet, Ayaan Hirsi Ali, på Norgesbesøk grunnet lansering av boken hennes, ”Krev din rett! – om kvinner og islam”. Alle større medier intervjuet eller kommenterte Hirsi Ali, mange med en kritisk undertone til hennes såkalte kompromissløshet overfor islamisme og undertrykking av kvinner i islams navn. Ikke overraskende, har Hirsi Ali en langt større stjerne i Danmark, der hun i dag kommer med følgende oppmuntring til Jyllands-Posten om den eksplosjonen av raseri og vold som verden vitner grunnet JPs karikaturer av Muhammed: ”Selv om det kan virke barsk at sige i disse dage efter afbrænding af ambassader og trusler mod danskere, mener jeg, at konflikten om Muhammed-tegningerne vil bringe Europa et stort skridt fremad. Konflikten er et udtryk for, at der virkelig finder et sammenstød mellem civilisationer sted. Det sammenstød var dømt til at komme, og tegningerne kan føre til, at udviklingen for islam i Europa kan springe flere hundrede år frem på ganske få år.” Og hun fortsetter: ”Hvis man ikke havde trykt tegningerne, ville diskussionen om profeten ikke have fundet sted. Man skal huske på, at islam ikke har gennemgået den reformation og tilpasning, som kristendommen og jødedommen har gjort over tusinder af år. Tværtimod er islam stagneret, fordi den baserer sit lovgrundlag på regler fra et stammesamfund. Nu vil alle muslimer i Danmark og i andre europæiske lande være nødt til at tænke over, hvordan de skal forholde sig til muslimske tabuer, der ikke stemmer overens med tilværelsen i et moderne demokratisk samfund.”

Les artikler fra hennes Norgesbesøk:
NRK.no
Klassekampen.no
Dagsavisen.no
Aftenposten.no


Svartingarna satser på nye hit:

"Nei, så norsk du har blitt...


01.02.06: ...nå må du tenke på opphavet ditt!" Svartingarna begynte som garageband i Pakistan, før de slo i gjennom som husband på ferga mellom India og Pakistan. Nå er de blitt superstjerner. For ifølge rimelig sikre kilder (bandet selv) har Svartingarna solgt én million plater i hjemlandet Pakistan. Nå venter det norske musikkpublikummet, rapporteres det entusiastisk fra Dagbladet.no (inkludert video av brakdebuten). Bandet drømmer om å legge ut på norske landeveier for å turnere. Målet er å legge hele Norge for sine føtter og selge like mange plater som i Pakistan.

Vi gleder oss også til å høre Svartingarnas helt ferske, nye låter som «Du må pinadø vaske bønnematta di sjølv» og «Mitt eget Blue Karachi».....


Innvandrerkvinner gjør gründerkarriere

30.01.06: De er høyt kvalifiserte, har minoritetsbakgrunn og er gjerne kvinner. Stadig flere innvandrere deltar nå i landets gryende gründervekst, melder Dagsavisen.no. I fjor utlyste daværende Kommunal- og regionaldepartementet en anbudsrunde hvor de bevilget to millioner kroner til et forsøksprosjekt med næringsetablering blant innvandrere. Et anbud Nettverkskreditt BA vant, der Unni Sekkesæter regner med å kurse rundt 200 gründere med innvandrerbakgrunn i løpet av 2006.


Stadig flere muslimer velger kristne skoler

30.01.06: I følge Dagsavisen.no velger stadig flere foreldre kristne skoler for sine muslimske barn. Kristelig Gymnasium, og andre kristne skoler, får stadig flere muslimske elever. Tyrkiske Dogan Gürsel valgte Kristelig Gymnasium for sin datter Gamze, som stortrives på skolen. Islam og kristendom har mye felles etikk forklarer Dogan til avisen.


Fra likestilling og røykerom til kvotering og bønnerom?

27.01.06: Arbeids- og inkluderingsminister Bjarn Håkon Hanssen slår fast i dagens Dagbladet.no at den rødgrønne regjeringen vil følge den samme asyl- og flyktningpolitikken som den forrige regjeringen, men samtidig bekrefter han at det pågår debatt mellom de rødgrønne om en mulig oppmyking av reglene for opphold på humanitært grunnlag. Han opplyser i tillegg at det det skal bli et et kursskifte i integreringspolitikken, med sentrale stikkord som jobb og inntekt. Blant de tiltak som vurderes er kvotering av innvandrere, bl.a. ut fra at det private synes å være flinkere å rekruttere innvandrere enn det offentlige. Han oppfordrer også bedrifter å tilrettelegge for folk med ulik kultur og religion; blant annet med eget bønnerom. Det spørs om sistnevnte oppfordring vil bli omfavnet av alle arbeidsgivere - som kanskje ikke ønsker et økt religiøst preg på vårt sekulære samfunn?


Danner bogervern bevæpnet med batonger og baseballkøller

24.01.06: Utenfor Malmø i Sverige, i Limhamn-Bunkeflo, har en gruppe tenåringsfedre dannet et borgervern for å beskytte sine barn mot overfall fra innvandrergjenger. Gruppen består av fedre som "passer til kampsport", og strategien er at de, etter å ha reddet sine barn og banket overfallsmannen, raskt skal forsvinne og siden melde anonymt fra til politiet, eventuelt ambulansen. En av initiativtakerne forteller til Expressen.se at alle i borgerverngruppen er forberedt på å ta sin straff om de skulle bli tatt.

HRS tar sterkt avstand fra at mennesker tar loven i egne hender på denne måten, og undrer på om det er et slikt samfunn vi vil ha?


Innvandrerne inn på det danske arbeidsmarkedet

24.01.06: På fem år har 20.000 flere ikke-vestlige innvandrere kommet i arbeid i Danmark. Stigningen er på hele 40 prosent. Også etterkommerne gjør suksess, med en stigning på 60 prosent, melder Jyllands-Posten


Vil styrke den nederlandske identiteten

24.01.06: Den nederlandske integreringsministeren, Rita Verdonk, ønsker at det kun skal snakkes nederlandsk i det offentlige rommet, og mest mulig også i de tusen hjem. Dette for å styrke den nederlandske identiteten.

Verdonk ønsker også å styrke arbeidet mot diskriminering og for likestilling. Bakgrunnen for forslaget er en erklæring fra den politiske ledelsen i Rotterdam om samme forhold. Forslaget latterliggjøres av nederlandske parlamentarikere, melder Expatica.com


2.generasjonskvinner stormer arbeidsmarkedet

24.01.06: I Danmark viser en ny undersøkelse at andregenerasjon ikke-vestlige kvinner bryter med det tradisjonelle kjønnsrollemønsteret, og hele tre av fire kvinner velger å være i arbeid. Det er danske LO som har gjennomført undersøkelsen over arbeidsmarkedsdeltakelsen blant kvinnelige 30-35 årige etterkommere med ikke-vestlig bakgrunn. Økonomer kaller utviklingen en stor positiv overraskelse. En av årsakene til kvinnenes fremmarsj forklares med at jentene klarer seg godt i utdannelsessystemet. »Nogle piger bruger uddannelse til at frigøre sig fra de traditionelle kønsroller. Det kan godt forsætte bagefter i form af et arbejde,« siger Vibeke Jakobsen fra Socialforskningsinstituttet til Berlingske Tidende.dk

Man skal vel heller ikke se bort fra at danskenes regler om 24 år for begge ektefeller for å få famileigjenforening i Danmark og tilknytningskravet, kan ha en meget positiv effekt. Jentene gis faktisk mulighet til å fullføre sin utdannelse, og de sendes heller ikke ut av landet.


Deres røtter er i Pakistan

24.01.06: Under tittelen "Sjarmerte sine egne i senk" oppsummerer Aftenposten.no Pakistans president Musharraf sitt møte med norskpakistanere i går kveld på hotell Oslo Plaza. Musharraf fremsto som en jovial, humoristisk, avslappet og vennlig mann, som lovte billigere flybilletter til Pakistan, men når det kom til kvinnenenes situasjon hadde han ikke mye å si: - Jeg er for å gi kvinner makt. I dag består nasjonalforsamlingen av 22 prosent kvinner. Pakistan er gitt et dårlig image når det gjelder kvinner. Men jeg vil alltid forsvare dem. Jeg er på deres side. Vold mot kvinner skjer i flere land. Vi jobber med å gi kvinner bedre rettigheter, sa Musharraf. Han avsluttet talen med følgende oppfordring til de fremmøtte: - Jeg ønsker dere all mulig suksess i landet dere har adoptert. Men glem aldri deres røtter. De er i Pakistan!

Les også historien om norskpakistanske Nazma som giftet seg med fetteren, men som fikk vite av norsk politi at ektefellen var gift fra før, og derfor ikke ville hente han til Norge: VG Nett


Ytringsfrihetens begrensninger

20.01.06: ”Gjennom en ubegripelig toleranse for det intolerante gjør venstreradikalerne seg til talspersoner for styringssystemer, kulturer og tradisjoner som bryter fundamentalt med de rettighetene de selv bygger sin egen karriere på. Dette til tross for at hele formålet med å insistere på menneskerettighetenes universelle gyldighet, jo nettopp er å sikre at flest mulig får anledning til å innrette sine liv uten undertrykking, religiøse dogmer og mannsdominerte strukturer og tradisjoner”, skriver Christian Tybring-Gjedde og Terje Lauritzsen jr. (FrP) i kronikk i Morgenbladet. De mener venstreradikale er preget av kulturell selvfornektelse, de har fått definere det politisk korrekte mediebildet, og slik også begrenset ytringsfriheten til meningsmotstandere.


Tar til orde for assimilering

20.01.06: Det er med integrering som med været, alle snakker om det, men ingen gjør noe med det, skriver Hans Hauge, lektor og dr. phil. på Nordisk Institut ved Aarhus Universitet. Hauge kaster en brannfakkel inn i integreringsdebatten når han tar til orde for assimilering av innvandrere: ”Sagen er, at vi før i tiden assimilerede med held… Når traditionsbundne, religiøse mennesker med stærke familiebånd flyttede fra landet til byerne, blev de moderniseret eller assimileret. Bønder måtte opgive deres sprog og kultur. Nu går de velassimilerede rundt i København. Forskellen er væk. Men i 1970'erne begyndte "de sorte" at komme ind i landet. Pludselig skiftedes taktik, og man sagde: »De sorte kan man ikke assimilere; de skal integreres«. Deri det racistiske, der ligger bag al integration. Hvide bønder fra Vestjylland kan vi sagtens assimilere, men ikke "negre". Det er en dybt problematisk holdning,” mener Hauge, som avslutter med et sitat av Grundtvig: ”Til et folk de alle høre, som sig assimilerer selv deri.” Les i Jyllands-Posten


Advarer svensker mot å inngå forhold til innvandrerjenter

19.01.06: Statviter og sosiolog Rasool Awla advarer etniske svensker mot å inngå et kjærlighetsforhold til innvandrerjenter. Awlas hypotese er at neste offer for æresdrap i Sverige er en innfødd svensk mann. Denne advarselen forklares med at æresdrap ikke bare rammer kvinnen i forholdet, da det ikke bare er hun som fører skam over familien. Den mann hun har et forhold til er medskyldig, og derfor skal, i følge spillereglene, begge drepes av hennes mannlige familiemedlemmer, skriver Awla i DN.se. I følge Awla er situasjonen mer alvorlig enn først antatt.

Rasool Awla er tilknyttet en nordisk forskergruppe som studerer "vold og kjønn" i de fem nordiske landene med kobling til æresdrap.

Les også om mamma Mona som er urolig for sønnen fordi han har et forhold til en innvandrerjente i Sydsvenskan.se

Stadig flere søker hjelp
Samtidig melder GP Gøteborg at stadig flere søker hjelp mot æresrelatert vold. Per i dag bor det om lag 50 ungdommer i "skyddat boende" i Västra Götaland. Tallene på hjelpetrengende har økt hvert år som hjelpevirksomheten har vært i gang. Til neste år er målsettingen å ta imot 150 personer.


Barneoppdragelse "på norsk"

17.01.06: Med utgangspunkt i et internasjonalt program, ICDP - International Child Development Programmes, ønsker man å skape gode relasjoner mellom barn og voksne. På Grorud i Oslo har 57 kvinner fra etniske minoriteter, med til sammen 190 barn, lært om barneoppdragelse. - Vår oppgave er å bevisstgjøre foreldrene på den verden de lever i, slik at de kan oppdra barna deretter. Vi diskuterer forskjeller og likheter i kulturene, og vi har fått noen aha-opplevelser. Eksempelvis vet pakistanske foreldre generelt lite om norsk oppdragelse, sier Kristin Lara Fridjonsdottir, familieveileder og ICDP-veileder ved helsestasjonen på Grorud, til Aftenposten.no


For enkelt å bli norsk statsborger

17.01.06: NRK.no melder at Utlendingsdirektoratet (UDI) mener at det innvilges mange statsborgerskap selv om de er etterlyst for alvorlig kriminalitet i utlandet. Assisterende avdelingsdirektør Morten Hansen mener det er et paradoks at mennesker som burde vært stilt for retten i et annet land, blir beskyttet av norsk statsborgerskap. Justispolitisk talsmann Jan Arild Ellingsen i Fremskrittspartiet tar til ordet for at avdekte svakheter bør kunne følges av en lovendring.

Men det er nå ikke bare på dette punktet statsborgerskapsloven bør vurderes. I statsborgerskapsloven § 4 (Erverv ved fødsel) heter det: "Barn blir norsk statsborger ved fødselen dersom faren eller moren er norsk statsborger. Dør faren før barnet blir født, er det tilstrekkelig at faren var norsk statsborger da han døde."

HRS' erfaring er at dette er meget uheldig. Resultatet kan bli at menn ekter flere kvinner gjennom religiøse kontrakter, bosatt her eller i utlandet, og samtlige av barna har rett til norsk statsborgerskap. Ikke minst svekkes morens rettigheter overfor egne barn, og barns rettigheter til samvær med moren, da faren kan ta barna med til Norge mot både morens og barnas vilje. Vi vil også minne om at kvinners status, og dermed innflytelse over egen livssituasjon og ønsker og behov, er sterkt begrenset i kulturer der flerkoneri er akseptert. Samtidig kan barnas omsorgssituasjon svekkes, da vår erfaring er at barn som hentes til Norge av faren, blir satt til omsorg av herværende kone, som ikke nødvendigvis ønsker å ta seg av disse barna.


Ingen hjemmel for slørforbud

14.01.06: Jussprofessor Hans Petter Graver ved Universitetet i Oslo mener at Oslo kommune ikke kan forby tilsløring av jenter skolen. I følge Graver et det ingen hjemmel i opplæringsloven som tilsier at kommuene kan vedta et slikt forbud.

Forbudet kan bare innføres hvis Stortinget gir en hjemmel for det i loven. Denne må enten direkte forby det eller gi kommunen adgang til å gjøre det, sier Graver til NRK.no


Jenter får bære burka og niqab i skolen

13.01.06: Skolebyråden i Oslo vil komme med et lovforbud mot ansiktsslør i skolen til våren. Men de jentene som bærer slør i dag, skal unntas fra forbudet, melder VG Nett


Innvandrergutter hersker over mor

13.01.06: Fra krisesentrene i Danmark meldes det om minoritetsgutter helt ned i 6-årsalderen som inntar rollen som familiens overhode og hersker over mor. Den danske regjeringen vil arbeide for å endre det negative kvinnesynet som gutter men minoritetsbakgrunn kan ha overfor både sine mødre, søstere, lærerinne og skolejenter, melder Berlingske Tidende


Anonyme jobbsøknader

11.01.06: For å kommme eventuell fremmedfrykt til livs på arbeidsmarkedet ønsker svenske myndigheter å innføre anonyme jobbsøknader. I dag leverte komiteen sin Anonymitetsutredning til kommunestatsråd Östberg, som på sin side ikke er i tvil om at det må gjøres noe for å øke andelen innvandrere i offentlig sektor. Österberg tror at også private foretak vil tjene på å bruke anonyme jobbsøknader. Det antas at tiltaket vil iverksettes i løpet av høsten. Les i Svenska Dagbladet


Økt rekruttering til gjengmiljøer?

10.01.06: Ikhlaq Khan (28), tidligere medlem i ett av de tunge kriminelle innvandrermiljøene, advarer mot å la gjengmiljøet utvikle seg. Til VG Nett sier han: "Det er mye enklere enn før å bli rekruttert til gjengene. De siste dagene er 13-åringer blitt truet med våpen. For å roe ned miljøet er det viktig at de som har medvirket til den siste skuddepisoden, blir pågrepet og straffet. Hvis ikke kan denne saken utvikle seg." Ifølge Khan er det i dag opp mot 200 gjengemedlemmer mellom 13 og 18 år - bare i Groruddalen i Oslo.


Det snille direktoratet skal ned på gateplan og åpne dørene

06.01.06: Det nye direktoratet for integrering og mangfold, IMDi, har snart tilbakelagt sin første driftsuke, og direktør Osmund Kaldheim avslører til Morgenbladet at IMDi skal være et "snilt direktorat".

Kaldheim forklarer dette med at direktoratet har tre sett med virkemidler, de økonomiske, de juridiske og de pedagogiske. Verken pengene eller lovene skal være de mest styrende, tvert om er direktoratet "avhengige av å være dyktige i bruken av de pedagogiske virkemidlene". Hva som egentlig ligger i disse "pedagogiske virkemidlene" avdekker ikke artikkelen, men det handler ikke om store ord og pekefingre, ei heller informasjonsbrosjyrer, eller dialog med imamene. – Det er trolig en av klisjeene som har festet seg, men imamer når ikke frem i alle miljøer, ungdomsmiljøer kan ha helt andre høvdinger. Dette har fått betydning for utformingen av direktoratet: Jeg er opptatt av at vi må ned på gateplan og åpne dørene, sier Kaldheim til Morgenbladet.no


Verditest for å få tysk statsborgerskap

06.01.06: En delstat i Tyskland har innført en spørsmålstest som skal avdekke personlige holdninger for de som søker statsborgerskap. Muslimene raser, melder Dagbladet.no. Testen søker å avsløre om innvandrere aksepterer grunnloven og vil la seg integrere. Flere spørsmål er knyttet til menneskerettigheter, tvangsekteskap, æresdrap, konemishandling og demokrati.

Human Rights Service (HRS) Møllergata 9, 0179 Oslo - Norge Tlf: (047) 22 33 80 00 post@rights.no © HRS 2002 - 2007