| HRS - Forsiden | Om rights.no | Om HRS | Kontakt HRS | Bli HRS - venn i dag ! | In English | Lenker | Anbefalt litteratur | Nettstedskart |
Her er du: HRS - Forsiden > Høringsuttalelser fra HRS > Arkiv

Søk i rights.no

VIKTIGE SØKEOPPLYSNINGER!


23.11.06: Høringsuttalelse vedr. ”Beskyttelse mot tvangsekteskap – tiltak for å motvirke at unge personer sendes til og holdes tilbake i opprinnelseslandet for å tvangsgiftes”
Les høringsuttalelse


19.10.06: Høringsuttalelse vedr. NOU 2006:15 Frivillighetsregister
Les høringsuttalelsen


06.04.05: Høringsuttalelse fra 6. april 2005 til BFD vedrørende Forslag til endringer i barnetrygdregelverket
Les høringsuttalelsen


01.04.05: Høringsuttalelse fra 1. april 2005 til KRD vedrørende ny utlendingslov, NOU 2004:20
Les høringsuttalelsen


20.02.03: Høringsuttalelse fra 20. februar 2003 til Justis- og politidepartementet vedrørende endringer i straffeloven (styrket innsats mot tvangsekteskap mv.)
Les høringsuttalelsen


12.02.03: Høringsuttalelse fra 12. februar 2003 til Kommunalkomiteen på Stortinget vedr. Ot.prp. nr. 28 (2002-2003) Lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere (Introduksjonsloven)
Les høringsuttalelsen


14.01.03: Høringsuttalelse fra 14. januar 2003 til Kultur- og utdanningskomiteen i Oslo kommune vedrørende integreringsplan for Oslo kommune
Les høringsuttalelsen


01.03.02: Høringsuttalelse fra 1. mars 2002 til Kommunalkomiteen på Stortinget vedr. Dok.8 nr. 50 vedr. tiltak mot bruk av trusler, vold og kjønnslemlestelse i utsatte familiemiljøer
Les høringsuttalelsen

 

Human Rights Service (HRS) Møllergata 9, 0179 Oslo - Norge Tlf: (047) 22 33 80 00 [email protected] © HRS 2002 - 2007