| HRS - Forsiden | Om rights.no | Om HRS | Kontakt HRS | Bli HRS - venn i dag ! | In English | Lenker | Anbefalt litteratur | Nettstedskart |
Her er du: HRS - Forsiden > Integrering side 16

VIKTIGE SØKEOPPLYSNINGER!
Søk i rights.no

Jeg er jo født her, hvorfor skal jeg integreres?

20.09.04: I dag arrangerte statsråd Erna Solberg presseseminar for at media skal lære mer om innvandring, bosetting og integrering. På seminaret kom det bl.a. fram at statsråden ønsker å lokke flere innvandrere til Norge, for ellers vil folketallet i Norge gå drastisk ned – og hvem skal da ta vare på våre eldre og syke? Derfor må det bli attraktivt for folk å komme til Norge, med andre ord: Norge må bli mer inkluderende. Å være inkluderende, forklarte statsråden med at vi må ha et bredere mangfold, der vi blant annet ikke kan snakke om integrering hva gjelder etterkommerne, dvs. andre- og tredjegenerasjon. Dette er ikke innvandrere og de har de samme rettigheter som oss, sa statsråden og viste til at få vil betrakte kong Harald, som har to utenlandsfødte foreldre, som innvandrer.

Det beste man kan si om statsrådens utspill, er at hun har delvis rett. Mange, både av innvandrerne og deres etterkommere, trenger ingen spesiell oppfølging for å bli integrert; de er like mangfoldig integrert som resten av oss. Også her kan vi vise til kongefamilien, for øvrig både den norske og den danske. Samtidig er det slik, noe som statsråd Solberg tydeligvis mener er mulig å tie i hjel, at ikke alle innvandrere og deres etterkommere verken er integrert eller har noe ønske om å bli det. Mange barn som er født i Norge av foreldre med annen opprinnelse, sender barna sine tilbake til opprinnelseslandet for at de skal oppdras i dette landets verdier. Dette kan være verdier som står i grell kontrast til de verdier som Norge bygger på. La oss ta diskusjonen om norske barn som i store deler av oppveksten er i Pakistan – får de oppfylt sine rettigheter hva gjelder eksempelvis likestilling mellom kjønn, likeverd mellom mennesker, ytringsfrihet og religiøs frihet? Kanskje det likevel er slik at ikke alle som er født i Norge får ta del i ”våre” rettigheter? Kanskje spørsmålet ”Jeg er jo født her, hvorfor skal jeg integreres?” ikke er helt hinsides likevel? Kan du ta den debatten, statsråd Solberg?

Les i Nettavisen


Tvangsfjerning av innvandrerbarn i Danmark

15.09.04: Danske barn som oppdras til å hate det danske samfunnet, kan i dag tvangsfjernes fra familien. Det er berøringsangst som gjør at vi ikke har brukt samme normer overfor innvandrerfamilier, sier Bertel Haarder , integreringsminister i Danmark.

Les i Politiken


Fri meg fra den nydelige offerrollen!

09.09.04: Enhver akademiker med respekt for seg selv vil holde med de svake i samfunnet og dermed fremstå som en idealist og forkjemper for mindretallets rettigheter. Ulempen er at utlendingene alltid blir betraktet som en ressurssvak og homogen gruppe, med kultur og tradisjoner som bør vernes, respekteres og ha lik eksistensberettigelse i dagligdagen i Danmark på lik fot med de danske normer og tradisjoner. Er det ikke innlysende, vil noen kanskje tenke! Det mener ikke jeg. Dette sier Lütfi Yilmaz, musikklærer og 2.generasjonsinnvandrer i Danmark, som gjerne vil ut av den nydelige offerrollen.

Les i Poltiken


Forsker advarer mot mafiatilstander – statsråd tar tiden til hjelp

25.08.04: Forsker Inger Lise Lien (NIBR) mener at den etnisk baserte gjengkriminaliteten kan gi Norge de samme problemer som USA har hatt med mafiaen. Dette vil ramme både samfunnet og innvandrerne selv, sier Lien til Aftenposten. Statsråd Solberg mener at vi ikke må lukke øynene, men tror likevel at ”Norge er bedre stilt enn mange andre land fordi miljøene her er mer oversiktlige”. I tillegg påpeker hun at integreringen vil gå seg til over tid, dette ved at færre innvandrere vil bygge seg store hus i hjemlandet og ha familien der, samt at færre vil hente ektefellen i familiens opprinnelsesland. Etter statsrådens mening er det ”gradvise tegn til at hovedinteressen flyttes mot Norge”. Hvilke tegn dette er, sier statsråden imidlertid ingenting om.

Les hos Aftenposten.no


Færre innvandrere opplever diskriminering

23.08.04: Innvandreres opplevelse av diskriminering handler mindre om episoder i hverdagen og mer om den overordnede samfunnsdebatt, viser ny undersøkelse gjengitt i danske LOs ukebrev. Færre nydansker mener at de blir forskjellsbehandlet når de søker jobb eller henvender seg til det offentlige. Derimot opplever flere at mediene og politikerne er diskriminerende.

Les artikkel i LOs Ugebrev A4


Frustrasjon i Oslos Bystyre over folkevalgte som ikke behersker norsk

18.08.04: Flere av innvandrerrepresentantene i Oslo Bystyre behersker ikke godt nok norsk. Derfor ble det i mai bestemte av Forretningsutvalget i Oslo at folkevalgte med minoritetsbakgrunn skal tilbys norskkurs. Dette frustrerer blant annet Oslos varaordfører, Svenn E. Kristiansen, som mener at det bør være et krav at folkevalgte som takker ja til Bystyreplass også behersker norsk. Norskkurs bør etter hans mening ikke gå av skattebetalernes penger.

Les hos VG NETT


Regjeringen satser på utdanning for å unngå parallelle samfunn

10.05.04: Statssekretær Cathrin Bretzeg i Kommunal- og regionaldepartementet holdt åpningstalen på Forskningsrådets og NOVAs konferanse om "Ungdom med innvandrerbakgrunn", avholdt i Drammen 29. - 30.april. Bretzeg påpeker at Regjeringen mener utdanning er det viktigste enkeltstående innsatsområdet overfor barn og unge for å forebygge et etnisk og sosialt delt samfunn i fremtiden.

Les Cathrin Bretzegs tale på KRDs hjemmeside


Feilslått integrering i Nederland

08.02.04: Drømmen var å skape det fullkomne multikulturelle samfunn, hvor innfødte og innvandrere levde i harmoni og forståelse med hverandre. I dag må nederlenderne erkjenne at 30 års integrasjonspolitikk har gått veldig galt, heter det i en regjeringsrapport.

Les i Politiken


Historisk dom: Nordafrikaner i fengsel for å ha "fengslet" kona

02.10.03: I Oslo er en nordafrikaner dømt til tre års fengsel for omsorgssvikt av ektefelle: Han tvang kona til å dekke seg til, nektet henne norskundervisning, og "fengslet" henne i hjemmet. Hun skulle ikke få lov til å integrere seg. Hittil er denne lovparagrafen kun brukt i forhold til barn. Dommen er historisk.

Les i Stavangeravisen


Solberg: Integreringen i Norge er feilslått

23.09.03: Norges "integreringsminister", Erna Solberg, mener at "vi ikke har lykkes å spre de gode erfaringene i integreringspolitikken". Hun ønsker derfor å splitte Utlendingsdirektoratet (UDI) slik at det ikke lenger skal ha ansvaret for integreringen. Til gjengjeld vil hun opprette et nytt direktorat - et integreringsdirektorat.

Les hos Aftenposten.no


Integrering- eller interneringspolitikk?

04.09.03: Shahzad Rana, som er medlem av HRS sitt styre, gir sine betraktninger om valgkampen på VG nett. I dag reflekterer Rana rundt begrepene integreringspolitikk og interneringspolitikk - to påfallende like ord, men med motsatt betydning. Rana reagerer med stor forbauselse på at innvandrerne selv gjør så lite med hensyn til integreringsproblemstillingen. ”De nærmest lar seg bli internert. Det virker nesten som om de er tilfredse med situasjonen og ikke ser behov for endringer”.

Les Shahzad Ranas kommentar hos VG NETT


Livreddende kirurgi - åpent brev til helseminister Dagfinn Høybråten

10.06.02: Kravet om at kvinnen skal blø på bryllupsnatten er i mange kulturer ufravikelig. Blodet er beviset på jentas ærbarhet, og uten dette bevis er kvinnens skjebne uviss. Å få "operert inn ny jomfruhinne" eller rettere sagt: å sy noen enkle sting, har derfor reddet flere unge kvinner fra å bli utstøtt eller drept. Dette er livreddende kirurgi, og bør være et ansvar staten påtar seg. Vi ber deg derfor, helseminister Dagfinn Høybråten, om at et slikt inngrep blir et tilbud i det statlige helsevesenet. Det er å betrakte som en nødvendig livsforsikring for en svært sårbar og utsatt gruppe unge kvinner.

Les HRS sitt brev


Jomfrukampen

17.02.02: Under tittelen ”Jomfruhinner på frierfot” ( VG 16.02.02) tar ungdomskoordinator Meltem Safak et oppgjør med Volvat Medisinske Senter fordi de operer inn falske jomfruhinner på jenter med minoritetsbakgrunn. Safak sitt poeng synes å være at denne ”hjelpen” er med på å opprettholde et kvinneundertrykkende regime.

Les HRS sin kommentar


Sex-angst hindrer integrering

03.08.96: Angsten for vestlig seksualitet er det største hinderet for integreringen, sier Hege Storhaug, som dro hele veien til Pakistan for å forstå pakistanske kvinners situasjon i Norge.

Les intervjuet av Hege Storhaug fra Dagbladet.no

Human Rights Service (HRS) Møllergata 9, 0179 Oslo - Norge Tlf: (047) 22 33 80 00 post@rights.no © HRS 2002 - 2007