| HRS - Forsiden | Om rights.no | Om HRS | Kontakt HRS | Bli HRS - venn i dag ! | In English | Lenker | Anbefalt litteratur | Nettstedskart |
Her er du: HRS - Forsiden > Innvandring side 1

VIKTIGE SØKEOPPLYSNINGER!
Søk i rights.no

Se debatten knyttet til den nye utlendingsloven under familiegjenforeningspolitikk


Strengere kontroll med velutdannede arbeidsinnvandrere

05.07.07: Storbritannias statsminister Gordon Brown vil styrke kontrollen av bakgrunnen velutdannede arbeidsinnvandrere etter mistanker om at utenlandske leger står bak terrorangrepene i London og Glasgow. Brown har satt spørsmålstegn ved hvordan de terrormistenkte legene fikk jobb i Storbritannia. 75.000 av Storbritannias 240.000 leger i er utdannet i utlandet, deriblant 1.985 i Irak og 184 i Jordan. Han har derfor bedt den nyutnevnte terrorministeren om at rekrutteringen til den nasjonale helsetjenesten gjennomgåes, melder NRK.no.

Videre skal listen over potensielle mistenkte utvides og formidles til myndigheter verden over. Nye avtaler skal undertegnes for å sikre et samordnet svar på terrortrusselen. ”Det er avgjørende å sende en beskjed til verden om at vi står urokkelig og forent i møte med terrorismen,” sa Brown.


Sterk vekst i arbeidsinnvandrere

13.06.07: Det er sterkt vekst av arbeidsinnvandrere i Norge, både av de som er her på kortidsopphold (under 6 måneder, ikke registrert som bosatt) og lengre opphold (over 6 måneder, registrert som bosatt), melder Statstistisk sentralbyrå (SSB).

Gruppen på kortidsopphold talte i fjerde kvartal i fjor 55 343 lønnstakere, som er en økning på om lag 46 prosent (eller ca 17 500 personer) i forhold til fjerde kvartal 2005. I samme periode var det en vekst på 13 012 sysselsatte som innvandret i form av å bli registrert som bosatt. Dette gir at det siste år var en samlet vekst i sysselsettingen på 30 419 personer som kom fra utlandet. De som derimot ikke er medregnet i denne statistikken er selvstendig næringsdrivende på korttidsopphold og sjøfolk bosatt utenfor EØS-området.

Den sterkeste veksten kommer fra de nye EU-landene, dvs. Polen, Litauen, Estland, Latvia, Tsjekkia, Slovakia, Slovenia, Ungarn, Malta og Kypros. De fleste av arbeidsinnvandrerne jobber i bygg- og anlegg, deretter følger industri og utleie av arbeidskraft (disse har sitt faktiske arbeidssted i bedrifter i andre næringer).

Av de som er registrert bosatt var det en nedgang i arbeidsledighet for alle grupper fra fjerde kvartal 2005 til 2006. Av de som ikke er registrert bosatt var det samlet sett nedgang i arbeidsledigheten, men med en økning for personer fra både de gamle og de nye EU-landene. Eksempelvis for polakker som ikke er registrert bosatt var 7,2 prosent (43 personer) arbeidsledig i fjerde kvartal 2005, mot 9,4 prosent (52 personer) i fjerde kvartal 2006.


Frykter innvandring fra Sverige – vil endre det nordiske samarbeidet

12.06.07: Dansk Folkeparti (DF) er redd for at det vil bli en folkeinnvandring fra Sverige til Danmark, melder Politiken.dk. Innvandringen til Sverige er så massiv, at det bare er et spørsmål om tid før det svenske velferdssamfunnet bryter sammen, hevder DF. Partiet vil derfor bryte med en av grunnpilarene i det nordiske samarbeidet: Retten til fritt å bosette seg i ett av de nordiske land og nyte dets goder. ”Sverige blir nødt å nedsette deres sosiale ytelser nokså dramatisk, hvis ikke deres velferdssystem skal bryte sammen. En bistandsmottaker i Sverige vil jo naturligvis spørre seg hvorfor en skal bo i Malmø til den halve lønn av det en kan få i København på full bistandshjelp. Derfor skal vi endre de nordiske regler på dette området,” sier Søren Espersen (DF), ordfører for det nordiske samarbeid. Heller ikke den danske integreringsministeren, Rikke Hvilshøj (V), avviser at det kan skje endringer i det nordiske samarbeidet. ””Jeg følger utviklingen tett, og vi skal være klar til å reagere hvis det er behov for det. Men man skal passe seg for å endre det nordiske samarbeidet, for det bygger på noen viktige verdier som er verdt å verne om,” sier Hvilshøj.

Den svenske integreringsministeren, Tobias Billström, har derimot liten forståelse for danskenes frykt. ”Har Dansk Folkeparti forstått hva det vil bety hvis vi endrer reglene for det felles nordiske samarbeidet? Hva vil så skje med alle de danskene som nå bor og arbeider i Sverige? Jeg vil ikke si at de mister sine rettigheter, men de havner i en meget, meget vanskelig situasjon. Og jeg tror at hele integreringen mellom Sjælland og Skåne vil ta slutt,” sier Billström. Han fastholder videre at den svenske innvandringspolitikken er riktig: ”Vi tror ikke på stengte grenser, ” sier han.


Rekordstor vekst i innvandrerbefolkningen i 2006

24.05.07: I løpet av 2006 økte innvandrerbefolkningen i Norge med 28 600 personer, som er den største veksten i innvandrerbefolkningen som er målt melder Statistisk sentralbyrå (SSB). Totalt har 415 300 personer i Norge såkalt innvandrerbakgrunn, noe som tilsvarer 8,9 prosent av Norges totale befolkning. I overkant av 82 prosent, eller 341 800 personer, av innvandrerbefolkningen er førstegenerasjon (født utenfor Norge), mens 73 500 er etterkommere (født i Norge av to utenlandsfødte foreldre).

De fire største innvandrergruppene i Norge har bakgrunn fra Pakistan, Sverige, Irak og Somalia, men veksten i innvandrerbefolkningen kommer ikke minst av det betydelige antallet polakker som kommer til Norge. Polakkene består nesten bare av personer som selv har innvandret til Norge (førstegenerasjon), mens fire av ti med innvandrerbakgrunn fra Pakistan er født i Norge av to utenlandsfødte foreldre (etterkommere).

Antallet innvandrere fra Øst-Europa økte med til sammen 11 400 personer, noe som er på om lag samme nivå som samlet økning i innvandrerbefolkningen fra Asia og Afrika (12 000). Likevel er det personer med ikke-vestlig opprinnelse som dominerer blant innvandrerbefolkningen i Norge. Ca. 75 prosent av innvandrere har opprinnelse fra et ikke-vestlig land.

Det er omtrent like mange menn og kvinner i innvandrerbefolkningen, men kjønnsfordelingen varierer mye for enkelte land. Det er klart flest menn med opprinnelse fra Polen (60 prosent), Storbritannia (59 prosent) og Irak (57 prosent), mens det er et stort kvinneoverskudd blant personer med bakgrunn fra Thailand (84 prosent), Filippinene (77 prosent) og Russland (66 prosent).

Det bor innvandrere i alle landets kommuner, flest i Oslo med 31,5 prosent av innvandrerbefolkningen. Dette gir at hver fjerde Oslo-borger har innvandrerbakgrunn. Flest ikke-vestlige innvandrere som andel av folketallet har Oslo (20 prosent), Drammen (16 prosent) og Lørenskog (13 prosent). To kommuner, Beiarn og Osen, er de eneste kommunene uten ikke-vestlige innvandrere.


Utvist på livstid, tilbake etter noen måneder

23.05.07: Marita Strøm ble skutt og drept på en ferietur i Nord-Irak, og hennes irakiske ektemann Osman Omar, som er hans identitet i Norge, er dømt for mordet, som sones i Irak. En av parets døtre ble også skadet under skytingen. Deres tre barn ble tatt hånd om av Maritas søstere i Namsos, etter en kamp om å få barna tilbake til Norge. Osman ønsket å få sone dommen i Norge, angivelig fordi han vil ha kontakt med barna, men dette ble avvist.

I tillegg ble to av brødrene til drapsdømte Osman Omar utvist fra Norge. Disse brødrene bodde også i Namsos. Det ble avdekket at både brødrene og Maritas ektemann hadde fått opphold på falskt grunnlag i Norge. En av brødrene er i tillegg tidligere straffedømt for grov vold. Den ene av de utviste brødrene, Farhad Osman, søkte om å få samsværsrett med brorens barn, men forsøket på å få bli i Norge under dekke av samsværsrett skal ha mislyktes. Han ble derimot dømt i Namdal tingrett for drapstrusler mot familien til den drepte Marita Strøm. Men denne uken ble det avdekket at Osmans bror er tilbake i Norge – under 10 måneder etter at han ble transportert ut av Norge. Ifølge Trønder-Avisa.no ble Osmans bror pågrepet mandag formiddag på det politiet betegner som hans bopel i Skien. Politiadvokat Jon Borgen ved Telemark politidistrikt bekrefter at irakeren er pågrepet, og sier at han har forklart politiet at han kom i retur til Norge via menneskesmuglere. ”Han har opplyst at han har oppholdt seg i Norge i et par måneders tid,” sier Borgen. Han er varetektsfengslet i en uke, siktet for ulovlig opphold i Norge. ”Han ble pågrepet på bopel mandag formiddag, på bakgrunn av mistanke om manglende oppholdstillatelse. Nå vil vi holde ham i varetekt fram til at vi får transportert ham ut av landet. Forhåpentligvis vil den prosessen gå fort,” sier Borgen.

Søstrene til drepte Marita Strøm er sjokkert over at en person som er utvist fra Norge på livstid, og som utgjør en sikkerhetsrisiko for flere, etter kort tid er tilbake i Norge, og at han har vært her i to måneder uten at de visste noe som helst.


Norge passerer 4.7 millioner innen sankthans

22.05.07: Det er sannsynlig at folketallet i Norge vil passerer 4.7 millioner mennesker allerede før sankthans i år, melder Statistisk sentralbyrå (SSB). 1.april telte Norges befolkning 4 691 500, som tilsier at vi er blitt 10 400 flere i første kvartal i år. SSB påpeker at folketilveksten i første kvartal de siste to årene har vært klart høyere enn tidligere år, der om lag 75 prosent av veksten skyldes innflyttingsoverskudd fra utlandet. Halvparten av folketilveksten kom i Oslo og Akershus, mens i syv fylker gikk folketallet ned.

I første kvartal i år flyttet 12 600 personer til Norge, mens 5 100 flyttet fra Norge, mot henholdsvis 10 500 og 5 200 første kvartal i fjor. Det var klart flest polakker som kom.

Human Rights Service (HRS) Møllergata 9, 0179 Oslo - Norge Tlf: (047) 22 33 80 00 [email protected] © HRS 2002 - 2007