| HRS - Forsiden | Om rights.no | Om HRS | Kontakt HRS | Bli HRS - venn i dag ! | In English | Lenker | Anbefalt litteratur | Nettstedskart |
Her er du: HRS - Forsiden > Om HRS

VIKTIGE SØKEOPPLYSNINGER!
Søk i rights.no

HRS er en partipolitisk uavhengig tenketank som arbeider med tema knyttet til det nye fleretniske og flerreligiøse Norge og Europa. Vi har menneskerettigheter og -plikter og demokrati i front, med et særlig fokus på barn, unge og kvinner.

For oss handler integrering eller inkludering i all hovedsak om at borgere av et fritt og moderne demokrati som Norge kjenner og aksepterer en felles verdiplattform basert på demokratiets bærebjelker; likestilling mellom kjønnene, likeverd mellom mennesker uansett nasjonal, etnisk, sosial, kaste-, stamme- eller klanbakgrunn, ytringsfrihet og religiøs frihet.

Vårt konkrete arbeid er særlig sentrert om innhenting av dokumentasjon, informasjon og analyse for å sette søkelys på ulike sider av innvandrings- og integreringsfeltet. I dette arbeidet har vi en gylden arbeidsregel:

Vi står fritt til å kritisere hva vi måtte mene er klandreverdig, men kritikken skal alltid følges av forslag til tiltak.

Håpet vårt er selvsagt at våre forslag skal ha betydning for fremtidig politikk på området. HRS har også en klar intensjon om at vårt arbeid skal bidra til å utløse mer forskning og utredning på dette feltet, noe vi har oppnådd en rekke ganger.

HRS mener verdimessige bærebjelker i et demokrati er:

• likeverd mellom mennesker uansett etnisk, nasjonal eller religiøs tilhørighet
• likestilling mellom kjønnene
• religionsfrihet
• ytringsfrihet
• respekt for individets ukrenkelighet
• lojalitet til velferds- og nasjonalstaten

Formål og målsetting med HRS
Human Rights Service (HRS) som organisasjon
HRS kan tilby
Bakgrunnen for opprettelsen av HRS
Årets Europeiske Bjelleku

Human Rights Service (HRS) Møllergata 9, 0179 Oslo - Norge Tlf: (047) 22 33 80 00 [email protected] © HRS 2002 - 2007