| HRS - Forsiden | Om rights.no | Om HRS | Kontakt HRS | Bli HRS - venn i dag ! | In English | Lenker | Anbefalt litteratur | Nettstedskart |
Her er du: HRS - Forsiden > Islam - side 9

VIKTIGE SØKEOPPLYSNINGER!
Søk i rights.no

Islamsk rettighetserklæring til soverommet

06.11.06: Indiskfødte Asra Q. Nomani, bosatt i USA, er en av verdens mest kjente feministiske muslimer. På den islamske feminister i Barcelona lanserer hun nå en islamsk rettighetserklæring for muslimske kvinners seksualliv, melder Dagbladet.no. Dette er ikke den første brannfakkelen Nomani kommer med. Nomani, tidligere journalist i Wall Street Journal og forfatter av boka "Standing alone in Mecca: An American Woman's Struggle for the Soul of Islam", sto også bak organiseringen av seremonier hvor Nakia Jackson og hun selv ledet andre i bønn.

I denne rettighetserklæringen påpeker hun at kvinner har islamsk rett til både respektfull og nytelsesfull seksuell erfaring, til å gjøre selvstendig avgjørelse om sin egen kropp, inkludert retten til å si nei til sex. Til å ta selvstendige avgjørelser om sin partner, inkludert retten til å nekte mannen å gifte seg med en andre kone, og til å gjøre selvstendige avgjørelser om sitt valg av partner. Videre har kvinnen islamsk rett til å gjøre selvstendige avgjørelse om prevensjon og reproduksjon, og til beskyttelse fra fysiske, psykiske og seksuelle overgrep. Dette innebærer også retten til fritakelse fra kriminalisering eller straff for frivillig voksen sex. Og kvinner har en islamsk rett til privatliv i seksuallivet, til fritakelse fra rykter og sladder og til seksualundervisning og helsetilbud.


Labans forvridde syn og farlige personangrep

06.11.06: Dem meget omstridte imam Abu Laban skaper igjen overskrifter i Danmark. Denne gangen har Laban hevdet i en ny bok at regjeringspartiets Venstre sin frihetspris til Ayaan Hirsi Ali i 2004, førte til at muslimer i Danmark ble avkrevd blodpenger for drapet av filmskaperen Theo van Gogh, melder Jyllands-Posten.dk. Denne tolkningen viser at imam Laban ikke forstår hvilke verdier som ligger til grunn i en rettsstat som Danmark. Den samme Laban foreslo for øvrig sommeren 2005 å ta i bruk blodpenger for å "rydde" opp etter et drap. Naser Khader advarer muslimer og andre å lytte til Laban. I følge Khader kan blant annet Labans nedrige personangrep føre til at det "En dag er der en psykopat, som møder en af os og er overbevist om, at vi skal straffes og derfor vil skade os".


Feminin koranlesing

04.11.06: "Vi må konfrontere det reaksjonære religiøse lederskapet. De er det største hindret mot å skape likestilling mellom kjønnene", sa Abdennur Prado, sekretær i islamsk råd i Spania, på konferansen med islamske feminister i Barcelona, melder Dagbladet.no. På samme konferanse har lederen for rådet, Mansur Abdussalam Escudero, bedt norske muslimer om å godta kvinnelige imamer. Nå ber også Prado muslimer om å lese koranen på nytt - men denne gangen ut fra feministisk perspektiv.

HRS er helt enig med anbefalingene til Escudero og Prado, og viser i denne sammenheng til boken vi publiserte i 2003, "Feminin integrering", der vi blant annet foreslo at den norske regjeringen skulle stille dialogen med muslimske menigheter i bero inntil den kunne gjenopptas med kvinnelige imamer.


Islamkritikere trues til taushet

03.11.06: I Tyskland er det utløst en heftig debatt om ytringsfrihetens ukrenkelighet, skriver Kristelig Dagblad.dk. Bakteppet er at en rekke personer som har uttalt seg kritisk om religionen islam, er blitt truet både til taushet og på livet. Media skrev om politikeren Ekin Deligöz som ble truet på livet for sin kritikk av muslimske kvinners bruk av slør. Dette utløste at flere som er blitt truet til taushet, sto frem med sin historie.

En av dem var den syriskfødte islamforskeren Bassam Tibi. Han har bodd i Tyskland i 32 år, og har vært sentral i innvandrer- og integrasjonsdebatten. Men etter voldsom kritikk har han valgte å tie. ”Når det dreier seg om temaet islam, er der ingen pressefrihet og ingen ytringsfrihet i Tyskland. Det har skjedd ofte at jeg ikke er blitt bedt til et arrangement, bare fordi noen har kommet med trusler. Jeg har fått nok av å bli svinet til, og har derfor bestemt meg for å ikke stille til flere intervju”, sier Tibi. Også en av Tysklands ledende advokater for muslimske kvinner som utsettes for æresrelatert vold, Seyran Ates, trekker seg som advokat. Ates har en rekke ganger blitt truet på livet av klienters familier. Den tyrkiske pressen i Tyskland har i flere år drevet med regelrette hatkampanjer mot henne. Ates, som er født i Tyrkia og bor i Berlin, "tysktyrkerens hovedstad” i Tyskland, er medlem av sosialdemokratene og har vært svært fremtredende i den offentlige debatten knyttet til integrering og islam. Hun har ikke veket unna for å kritisere sitt eget parti for unnfallenhet i spørsmål om muslimske jenter og kvinners menneskerettigheter og rettssikkerhet. ”Ingen kan i dag komme med kritikk uten å måtte frykte for sitt liv”, sier Ates til Der Spiegel. Heller ikke Ates vil lenger gi intervju. Og forfatteren Fatma Bläser, som har skrevet bok om sitt eget tvangsekteskap, er blitt utsatt for drapsforsøk.

Ifølge ulike organisasjoner fører truslene til at folk lukker munnen heller enn å være med på å skape en positiv utvikling i landet.


Svensk statsråd jager muslimer - eller er det kanskje omvendt?

01.11.06: Integrasjonsminister Nyamko Sabuni beskyldes blant annet for å forfalske fakta om muslimske friskoler for å skape politisk motstand og redsel hos folk flest. Dette hevder Daniel Lillmann i SvD.se. Lillmann er initiativtaker til et opprop som 36 muslimske organisasjoner skal ha skrevet under på. Organisasjonene hevder å representere om lag 80 000 muslimer som protesterer mot statsråden. Ifølge Lillmann ble protesten initiert fordi muslimer ikke har tillit til den nye integreringsministeren. Oppropet har fått Sabuni til å etterlyse hva det er med hennes politikk som tilsier at hun er islamofob. Til dette sier Lillmann at de ikke har påstått at hun lider av islamofobi, men at hun har "islamofobiska indikationer". Men Lillmann kan ikke ha særlig kontroll med hva de faktisk mener om Sabuni. For etter å ha påstått at de ikke kaller henne islamofob, skriver han: "Om Nyamko Sabuni är islamofob så passar hon inte som integrationsminister. Om Nyamko Sabuni endast har spridit islamofobi så är detta olagligt och värre."

Bakgrunnen for protestaksjonen er blant annet statsrådens uttalelser fra ett år tilbake. På hennes hjemmeside i 2005 skriver hun blant annet: ”Jag känner också oro för att muslimska friskolor riskerar att bli den naturliga rekryteringsbasen för framtida självmordsbombare. I kampen mot terrorismen är det alltså viktigt att ifrågasätta dessa skolor. I dag är det aktuellt med terrorister som bekänner sig till islam, men vi är inte främmande för kristna eller judiska terrorister heller. Det är främst inom religionen som fundamentalismen frodas.”

Sabuni vil blant annet forby religiøse friskoler, ha en lov som forbyr jenter under 15 år å bære slør og ønsker obligatorisk helseundersøkelser av alle barns underliv i kampen mot kjønnslemlestelse.

HRS ønsker den nye statsråden lykke til med arbeidet og håper hun får økt politisk gjennomslag for sine tiltaksforslag. Mange i det svenske folket vil vi anta støtter henne, men det er vanskelig å vite all den tid svensk media bare rent unntaksvis slipper til kritiske røster til den hittil rådende svenske innvandrings- og integreringspolitikken. Ikke overraskende er det muslimske organisasjoner som ser ut til å være hennes argeste motstander mot integreringsarbeidet. Dette på tross for påstanden om at eksempelvis kjønnslemlestelse ikke er religiøst betinget - kun kulturellt. Spørsmålet er i hvilken grad disse motstanderne er representative for Sveriges muslimer?


Islamisme ved Universitetet i Oslo, med støtte fra Islamsk Råd

31.10.06: På lørdag arrangerte Pakistansk studentersamfunn (PSS) i Oslo visning av en film med islamisten Zakir Naik. Naik er fra India, representerer Islamic Research Foundation og turnerer verden rundt med sitt islamistiske budskap. Naik argumenterer blant annet for obligatorisk tildekning av kvinner, han sier ja til flerkoneri, nei til all musikk (med unntak av en enkel tromme), og ja til dødsstraff for frafall fra islam.

Også Muslimsk studentersamfunn (MSS) promoterer Zakir Naik. Under Studentfestivalen i Oslo i august i år, viste MSS samme film som PSS med islamisten Naik. 20. september i år arrangerte MSS også foredrag med Zulqarnain Sakandar Madni, som de titulerer som ”bror”. Madni ble portrettert i NRK Brennpunkt i september i år, der han fremstår som en helstøpt salafist, utdannet i Saudi-Arabia der han studerte sharia. Madni har som mål å etablere et ummah i tråd med det samfunnet Muhammed skapte på 600-tallet på den arabiske halvøya. Som Madni sa til Brennpunkt: - Det går det ikke an å velge det beste fra to kulturer, når man er muslim. Gjør man det, kan man ikke kalle seg en muslim. Det er bare en lovgivning, og den kommer fra Muhammed. I Brennpunkt ble Madni beskrevet av lederen i Islamsk Råd, Mohammad Hamdan, som ”den typen imam de muslimske miljøene trenger i fremtiden (…) han vet hvordan en muslim kan leve her i Norge (…) han er aktiv i vårt miljø (…) ungdommen liker han mye (…) han samler ungdommer rundt seg veldig fort,” i følge Hamdan.

I september rapporterte Dagbladet.no at Hamdan og statsråd Trond Giske møttes i regjeringskontorene ”for at statsråden skulle få informasjon om rådets arbeid, og for å legge grunnlag for bedre dialogarbeidet. Møtet endte med at Islamsk råd gikk fra regjeringskvartalet en halv million rikere.” Hamdan uttalte da at ”For oss er det viktig å bedre kontakten med regjeringen, slik at vi kan bli bedre kjent med hverandre.” Giske og Islamsk Råd sa videre at de skal møtes oftere og at et ”viktig punkt var hvordan muslimer i Norge skal tilpasse seg det norske samfunnet”. Hamdan sa videre dette: ”Vi må huske på at muslimene i Norge kommer fra 30 forskjellige etniske grupper. Men Islamsk råd støtter en moderne tolkning av islam, og er opptatt av at muslimer i Norge skal følge norsk lov.”

Hvor lenge skal våre politikeres naivitet og blindhet overfor islamisme få råde grunnen? Og dertil aktivt stimuleres ved økonomisk støtte?


Basim Ghozlan forsvarer imam som unnskylder voldtekt

27.10.06: En imam i Australia vakte internasjonal oppsikt da han under en ramadan-preken nylig sa at lettkledde kvinner ber om å bli voldtatt. Imamen sammenliknet kvinner som kler seg utfordrende, bruker sminke og ikke bærer slør, som ”udekket kjøtt”. Han forklarte ”problemet” slik: ”Det udekkede kjøttet er problemet. Hvis hun var på rommet sitt, i sitt hjem, med hijaben på, ville det ikke ha skjedd noe.” Den australske imamen har nå fått prekenforbud i tre måneder, melder VG Nett

Nå går forstander i Det Islamske Forbundet, Basim Ghozlan, også medlem av Islamsk Råd, ut med støtte til imamen på debattsiden på islam.no. Ghozlan skriver: ”For det første: Han kan være en helt idiot imam, jeg har ingen anelse, men ut ifra tidligere erfaringer har jeg noen tanker om dette. Blant annet: Media kan ha vridd helt på det han sa. Det har jeg erfart selv. Man kan bli svartet uansett hvor mye man forsøker å avklare evt. misforståelser. 2. Han kan ha rett i noe av det han sier, men det blir fremstilt så negativt fordi han er 'imam'. Jeg mener også at jenter som kler på seg 'utfordrende' må/kan ha en del av skylden når en voldtekt skjer. Det er faktisk svart mange som mener dette, både muslimer og ikke muslimer. Horene som befinner seg her i byen har også rett til å ikke bli voldtatt, ja, men voldtekten begått mot dem må ikke straffes like strengt som voldtekt begått mot en vanlig jente på vei til skolen. Den sistnenvte må straffes mye hardere mener jeg. Hva er så galt i dette?”


Oppfordrer anti-rasister å mobilisere på nettet

27.10.06: Dagbladet.no sin journalist Mina Hauge Nærland oppfordrer anti-rasister å mobilisere i debattene på nettet knyttet til innvandring og islam slik at ”ikke nettet blir en boltreplass for høyrekrefter og rasister”, melder Klassekampen.no. Nærland refererer til debatten etter at Dagbladet.no som første medium publiserte et intervju med Hege Storhaug og hennes nye bok ”Men størst av alt er friheten”. Debatten ble avbrutt av redaksjonen etter noen timer, og redaksjonen forklarte selv på nettet hvorfor: ”Vi tar en debattpause. Erfaring tilsier at slike, vanskelige diskusjoner utvikler seg dårlig om natta :). Dagbladet.no kommer tilbake med flere debatter om islam og innvandring.”

Nærland forklarer nettdebattene om disse temaene slik: ”Venstresida har hatt hegemoni i mediene for lenge, de har fått definere debatten og får sjokk nå når det viser seg at folk ikke tenker som man vil de skal tenke.”


Britiske muslimer føler seg utilpasse i Storbritannia

27.10.06: En ny studie viser at kun 44 prosent av britisk muslimer opplever at Storbritannia er deres hjemland, og 30 prosent av britiske muslimer vil heller leve under sharia enn i et demokrati. 28 prosent ønsker at Storbritannia blir en islamsk stat. Hele 81 prosent betrakter seg selv først muslim, dernest britisk. Mange sier de opplever det som vanskelig å leve i et moderne samfunn og samtidig forbli troende. Konsekvensene er blant annet at muslimer klumper seg sammen i parallelle samfunn for å unnslippe moderniteten, det pågår en økende radikalisering i 2. og 3. generasjon, og flere søker seg til banker som etterlever sharia, melder CBN News


Jyllands-Posten frifunnet i karikaturstriden om Muhammed

26.10.06: Syv muslimske foreninger anla privat straffesak mot Jyllands-Postens sjefsredaktør og kulturredaktør for overtredelse av straffelovens injuriebestemmelser i forbindelse med publiseringen av karikaturtegningene av Muhammed. Retten fant det derimot ikke bevist at tegningene eller artikkelen på noen måte kunne utgjøre en personlig fornærmelse for noen av saksøkerne. Tidligere har de muslimske foreningene forsøkt å få avisen dømt ved å henvise til blasfemi- og rasismeparagrafen, noe som heller ikke nådde frem. Avisens sjefsredaktør, Carsten Juste, er ikke overrasket over dommen: ”Alt andet end en klar frifindelse ville have været en katastrofe for pressefriheden og mediernes mulighed for at opfylde deres opgave i et demokratisk samfund,” sier Juste til Jyllands-posten.dk


Australsk imam sjokkerer

26.10.06: Australias fremste imam Taj Aldin al-Hilali utløste rasende kommentarer da han hevdet at lettkledde kvinner ber om å bli voldtatt. Flere ministere sier de er rystet, og regjeringens likestillingsrådgiver krever at imamen blir avsatt og utvist fra landet. Imam al-Hilali kom med kommentaren under en ramadan-preken i forrige måned da han kritiserte kvinner som går på en utfordrende måte, bruker sminke og ikke bruker hodeplagg. Han sammenlignet også kvinner med "udekket kjøtt", og skal ifølge NTB blant annet ha sagt: "Det udekkede kjøttet er problemet. Hvis hun var på rommet sitt, i sitt hjem, med hijaben på, ville det ikke ha skjedd noe." Les hos NRK.no


Tyrkisk kvinne på 92 år tiltalt for å spre religiøst hat

23.10.06: En kvinnelig arkeolog og hennes bokforlag må møte for domstolen etter anklager om å spre religiøst hat. Bakgrunnen er at kvinnen mener at sløret er pre-islamsk, og først ble brukt av sumerere, en folkegruppe som utviklet en høykultur i Mesopotamia fra ca. 3000 f.Kr. Den 92 år gamle arkeologen mener at prestinner blant sumererne innvidde unge seksuelt gjennom ritualer, og at prestinnene bar slør. Teorien fikk det til å koke over for en advokat som anmeldte den prominente arkeologen for å oppildne til religiøst hat. Hun og forlaget risikerer nå inntil tre års fengsel. Det hører med til historien at 92-åringen er sterk mostander av sløret. Hun har personlig skriftlig oppfordret den tyrkiske statsministerens kone Emine, om å ta av seg sløret. I en artikkel sier hun at Emine ”can wear whatever she likes at home, but as the wife of the prime minister, she cannot wear a cross or the headscarf”, melder Middle East Times


Tyrkisk ungdom vender seg til radikal islam

18.10.06: Den nasjonale antiterror gruppa i Nederland (NCTb) er bekymret over det økende antallet tyrkisk ungdom som verver seg til radikal islam, melder Expatica.com. Ifølge NCTb er disse nettverkene villige til å bruke vold mot vestlige samfunn. Det er frustrasjon og sinne over den posisjonen de mener muslimer har i Nederland som fører til at ungdommen mener "noe må gjøres". Samtidig er det økende rekruttering til såkalte nasjonalistiske "skin heads" miljøer.


Fengselsimam sparket

16.10.06: Imamen Abu Bashar er blitt sparket fra sin jobb som imam i Nyborg Statsfengsel i Danmark. Den offisielle forklaringen er at fengselet skal spare penger, men høytstående kilder i fengselet forklarer at dette bare er en unnskyldning for å bli kvitt imamen. Imamen skal ha "hetset Vesten og Danmark" og "oppfordrert til jihad" i fredagsbønnen i fengselet. Hver tredje innsatt i Nyborg Statsfengsel er muslim. Les i Politiken.dk


Nye angrep på dansk ambassade

11.10.06 (oppdatert 12.10.06): En video fra sommerleiren til Dansk Folkepartis Ungdom som ble filmet og distribuert av en infiltratør, som viser harselering med Muhammed (se også saker under), har ført til nye angrep på den danske ambassaden i Teheran i Iran i går. Ifølge den danske ambassadøren angrep 20 - 50 demonstranter ambassadebygningen med hjemmelagede bensinbomber. Demonstrantenes angrep kan være inspirert av at 232 av 290 medlemmer i det iranske parlamentet i går ba landets regjering om å avbryte alle økonomiske og politiske bånd til Danmark. Etter angrepet hasteinnkalte Danmarks utenriksminister Per Stig Møller sine embetsmenn til et møte i danske UD. Møller vil vente og se hva som skjer ved fredagsbønnen. Da vil det vise seg om de religiøse lederne i Iran og andre land vil oppfordre til nye protester mot Danmark, melder Aftenposten.no

Nå fremkommer det at også Radikal ungdom har tegnet Muhammed i "festlig" lag, les hos Berlingske Tidende.dk


Dansk imam oppfordrer til vold

10.10.06: Så er en dansk imam igjen i gang med kampanjer mot Danmark. Den kjente imamen fra Århus, Raed Hlayhel, oppfordret til voldsaksjoner mot Danmark på al-Jazeera, mener medlem av Demokratiske muslimer, Ibrahim Ramadan. Ramadan får støtte fra en rekke andre som så innslaget på den arabiske fjernsynsstasjonen, melder Jyllands-Posten.dk Foranledningen denne gangen er den useriøse sommerfesten til dansk Folkepartis ungdomsgruppe som gjorde narr av Muhammed (se saker under). Den danske regjeringen er mektig irritert over hendelsen, og har bedt ambassadører fra ulike muslimske land til møte i håp om å forhindre aksjoner internasjonalt mot Danmark. Det spekuleres nå om opptrinnet kan utløse full splittelse mellom VK-regjeringen og støttespilleren Dansk Folkeparti, skriver Berlingske.dk


Mener nye Muhammed-tegninger var ”lite elegant”

09.10.06: Dansk Folkepartis leder Pia Kjærsgaard, mener ungdomspartiets ydmyking av Muhammed under en privat fest, var ”lite elegant”. Men Kjærsgaard nekter å etterkomme OICs og andre sentrale muslimske lederes krav om en offentlig beklagelse. ”Jeg må klart ta avstand fra å la andre land og Det muslimske brorskap bestemme hva vi gjør i Danmark. Det blir ingen unnskyldning fra partiets side, sa lederen for det innvandringsfiendtlige partiet på en pressekonferanse søndag, melder Aftenposten.no. Festen der Muhammed ble karikert på det groveste, ble filmet av en infiltratør, og deler av videoen er publisert.

Denne hendelsen kan dessverre (igjen) misbrukes politisk av islamistiske krefter, slik vi så under striden om Jyllands-Postens publisering av Muhammed-karikaturer i fjor. Dansk Folkeparti sin ungdomsgruppe burde beklage det tåpelige opptrinnet, som overhodet ikke har noe som helst konstruktivt ved seg. Slike opptrinn vanskeliggjør tvert om en saklig og nødvendig religionskritikk. At ungdomsgruppens leder heller velger å angripe statsminister Anders Fogh Rasmussen for hans kritikk av dem, befester et klart bilde av gruppens mangel på både folkeskikk og realpolitisk forståelse.

En måling på Al-Jazeeras nettside viser at muslimer flest ikke tror på dialog med Vesten etter nytt Muhammed-bråk. Over 75 prosent av de vel 3 500 som har stemt, sier de ikke tror på dialog mellom sivilisasjonene (den muslimske verden og Vesten), melder TV2 Nettavisen.no


Ny Muhammed-strid under oppseiling?

08.10.06: På en sommerfest i Dansk folkepartis ungdomsgruppe, ble det harselert med Muhammed. Ungdommen moret seg med en tegnekonkurranse der Muhammed skulle fremstilles på mest mulig ydmykende vis. Festen ble filmet av en infiltratør, og deler av videoen er lagt ut på nettet, melder Dagbladet.no. Både fra Indonesia og Egypt kommer det nå politiske reaksjoner, der det blant annet kreves at den danske regjeringen tar affære. Også OIC, Den islamske konferanseorganisasjonen, reagerer og ber om en forklaring fra den danske regjeringen, skriver Jyllands-Posten.dk


Vil ikke møte muslimer som skjuler ansiktet

06.10.06: Den tidligere britiske utenriksministeren Jack Straw ber besøkende muslimske kvinner om å ta av seg ansiktssløret. Straw er i dag av Underhuset og har ofte besøk fra muslimske land. Han godtar at muslimske kvinner dekker håret, men mener at grensen går der. Straw frykter i tillegg at når flere og flere muslimske kvinner dekker til ansiktet vil det forhindre integrering og kontakt med resten av samfunnet. Straw møter motbør hos mange muslimer. "Vi er overrasket over at en person i hans stilling kan si noe slikt. Jeg er sikker på at folk kommer til hans kontor med mange typer klær. Hvorfor har han nå plutselig et problem med dette?," spør Massoud Shadjareh, leder av Islamic Human Rights Commision til nyhetsbyrået AP, melder Aftenposten.no


Vår tids jøder – er jødene

26.09.06: På lederplass i dag går Jyllands-Posten.dk til frontalangrep på påstanden fra ulike hold om at muslimene er vår tids jøder: ”Sammenlikningen er syk og uttrykk for infam manipulasjon,” skriver Jyllands-Posten. Avisen peker blant annet på paradokset at det beviselig nettopp er muslimer som i hovedsak står bak den økende sjikaneringen, forfølgelsen og også voldelige angrep på jøder. ”Muslimske bøller” angriper jøder som bærer kalott eller jødestjerne, sies det. Å påpeke dette faktumet, er imidlertid sensitivt, mener avisen: ”Islam er jo fredens og fordragelighetens religion, må vite. Foreløpig venter vi på at freden og fordrageligheten slår gjennom – også overfor jøder i Danmark.”


Demonstrasjoner mot paven

19.09.06: Reaksjonene mot paven etter hans uttalelser om islam og Muhammed brer om seg. De siste dagene har muslimer demonstrert i Iran, Indonesia, Pakistan, India, Tyrkia og Det palestinske området. Flere kirker er angrepet. Den muslimske lederen Yusuf al-Qaradawi i Qatar har oppfordret muslimer til å la førstkommende fredag bli en «vredens dag», skriver Dagsavisen.no. Samtidig har Irans president, Mahmoud Ahmadinejad, offentlig gjort det klart at han har "respekt" for pavens beklagelser, melder Politiken.dk


Pavens unnskylding ikke godtatt

18.09.06: Pavens unnskyldning går ikke langt nok, mener Det muslimske brorskap i Egypt. De etterlyste en personlig unnskyldning fra paven - hvilket de fikk. Pavens benyttet anledningen til å unnskylde seg under søndagens tale, et arrangement der sikkerhetstiltakene hadde blitt trappet opp etter at islamistiske grupper i Irak og Somalia truet med å drepe den katolske kirkens overhode. Men den arabiske verdens kanskje mest innflytelsesrike geistlige, Yussuf al-Qaradawi, hevdet i dag på den arabiske tv-stasjonen al-Jazeera at pavens tale ikke var en unnskyldning, men en beskyldning. "Han beskylder muslimer for å ha misforstått", sier al-Qaradawi, som krever at paven "sletter" det kontroversielle sitatet fra sin opprinnelige tale, melder Jyllands-Posten.dk. I en melding som er lagt ut på internett av en irakisk gruppe med al-Qaida tilknytning, heter det at den hellige krigen fortsetter til Vesten er nedkjempet. Gruppen sverger hevn over paven.

Tviler på religionsdialog
Tidligere integreringsminister i Danmark, nåværedende kirkeminister, Bertel Haarder, mener de muslimske protester verden over mot paven viser hvor vanskelig det er skape dialog mellom islam og kristendommen, skriver Kristelig Dagblad.dk

Human Rights Service (HRS) Møllergata 9, 0179 Oslo - Norge Tlf: (047) 22 33 80 00 post@rights.no © HRS 2002 - 2007