| HRS - Forsiden | Om rights.no | Om HRS | Kontakt HRS | Bli HRS - venn i dag ! | In English | Lenker | Anbefalt litteratur | Nettstedskart |
Her er du: HRS - Forsiden > Islam - side 5

VIKTIGE SØKEOPPLYSNINGER!
Søk i rights.no

Krever særbehandling av muslimer

26.02.07: Det er ikke bare i Storbritannia det fremsettes krav om muslimsk særbehandling (se sak over). Også i Danmark har en arbeidsgruppe kommet frem til at religiøs særbehandling av muslimer vil bedre integreringen, skriver Jyllands-Posten. Arbeidsgruppen, som har jobbet via såkalte dialogmøter, sitt hovedbudskap er at religion, ikke minst islam, skal ha en langt mer fremtredende plass i hverdagen, blant annet i skoler og på arbeidsplassen. Politikerne er slett ikke enige i gruppens budskap.

Islamforsker Tina Magaard mener at arbeidsgruppens krav er farget av islamister, og hun tror de foreslåtte tiltakene vil føre til økt konflikt i samfunnet. »Man lægger kimen til en ny krise, hvis man på denne måde lukker muslimske børn og unge ind i et kollektivistisk tilhørsforhold, hvor de er muslimer, før de er borgere, og hvor du betinger deres integration i samfundet af, at man retter sig efter imamernes fortolkning af islam,« sier Magaard.

Medlemmer av organisasjonen Demokratiske Muslimer undrer seg over at de ikke er blitt invitert til dialogmøtene om integrering. De tar avstand til arbeidsgruppens anbefalinger om at islam og imamer skal ha mer innflytelse i hverdagen for å bedre integreringen.


Britiske jenter tvinges til å konvertere til islam

26.02.07: Ved bruk av vold og trusler tvinger ekstreme muslimer i Storbritannia jenter til å konvertere til islam. Politiet griper nå inn. Jentene er ofte hinduer eller sikher. En hinduorganisasjon mener at flere hundre jenter er blitt utsatt for trusler. Tvangskonverteringen foregår særlig på universitetene. Det meldes om eksempler på jenter som bankes opp, og om andre som ser seg tvunget til å avslutte studiene, skriver Daily Mail


Spioner til å avdekke uønsket atferd

20.02.07: Myndighetene i den malaysiske staten Terengganu vil rekruttere «spioner» fra publikum. De skal snuse opp uislamsk adferd. Spionene kan være hvem som helst – servitører, vaktmestere eller andre. De skal jobbe «undercover» for det religiøse departementet, sier Rosol Wahild, lederen for myndighetenes Islam- og velferdskomité, skriver Nettavisen.no. Forslaget synes ikke så ulikt Kristelig Folkepartis (KrF) forslag om å bruke ungdom som spioner for å avdekke alkoholservering til mindreårige. KrF ønsker å la 16-17-åringer gå på utesteder og be om å bli servert. Hvis tenåringene får kjøpe alkohol, bør det kunne brukes som bevis når det kommer til sak om skjenkebevilling, mener partiet. Sentralstyret i KrF har vedtatt forslaget, som inngår i en såkalt trygghetspakke, skriver Bergens Tidende.no


Minister drept fordi hun var uislamsk kledd

20.02.07: Zill-e Huma, sosialminister i Punjab-provinsen i Pakistan, ble skutt og drept da hun deltok på et politisk møte i byen Gujranwala, ifølge provinsens justisminister Raja Basharat. Politiet antar Huma ble drept fordi hun ikke fulgte den islamske kleskoden, i tillegg til at hun kjempet for kvinnefrigjøring. Den mistenkte gjerningsmannen betegner politiet som en ekstremist. Han har tidligere angrepet kvinner som han mener er umoralske. Les hos Aftenposten.no


Rekordstor andel tyskere konverterer til islam

20.02.07: Etter 11. september 2001 er flere tyskere enn noensinne konvertert til islam, skriver Kristelig Dagblad.dk. I følge en undersøkelse utført av Instituttet Islam-Arkiv på oppdrag fra det tyske innenriksdepartementet, er 4 000 tyskere blitt muslimer i perioden fra juli 2004 til juni 2005. "Dette er det høyeste tall noesninne. Før al-Qaidas terrorangrep på USA lå tallet temmelig konstant på ca. 300 personer i året," sier lederen av instituttet, Salim Abdullah. Han er overbevist om at mange tyskere konverterer til islam i solidaritet. Abudallah forteller at hver gang det blir drevet hets mot islam i mediene, opplever de at sympatisører konverterer. I tillegg mener Abullah at folk blir tiltrukket av koranens klare anvisninger om hvordan mennesker bør handle. Han opplyser videre at det før i tiden var mest kvinner som inngikk ekteskap med muslimske menn som konverterte, men at dette har endret seg. Riktignok utgjør kvinnene fortsatt et flertall med 60 prosent, men antall menn er stigende. Blant de konverterte er det mange akademikere, for eksempel leger og advokater.

Religionsforsker Kari Vogt ved Universitetet i Oslo har anslått at mellom 900 og 1 000 etniske nordmenn er konvertert til islam, og at rundt 800 av dem bor i Oslo-området. I alt bor det rundt 60 000 muslimer i Oslo og Akershus. "Konvertittene er ikke noen ensartet gruppe, men det er flere kvinner enn menn som konverterer. Og det er en overvekt av folk som inngår ekteskap," sa Vogt.


Ny Muhammed-ballade under oppseiling i Nederland?

19.02.07: I forrige uke gikk parlamentarikeren Geert Wilders i Frihetspartiet ut med kraftige salver mot koranen og Muhammed. Wilders mente muslimer som vil bo i Nederland burde forkaset halve koranen, som inneholder "mange forferdelige ting", i følge Wilders. Han sa videre at hvis Muhammed hadde levd i Nederland i dag, ville han sørget for å kjeppjage Muhammed fra landet grunnet ekstremisme. Nå kommer de internasjonale reaksjonen. Først ute er Saudi-Arabia, som via ambassaden i Haag forlanger at Wilders unnskylder seg overfor muslimer, at regjeringen griper inn overfor Wilders, at myndighetene sørger for at slike uttalelser ikke skal forekomme, melder Kristeligt-Dagblad.dk

Nederlandske myndigheter har ikke beklaget uttalelsene, men støtter heller ikke Wilders utspill. Wilders på sin side nekter å beklage seg. Han mener det er "skanadløst" at et land som Saudi-Arabia som ikke respekterer ytringsfrihet, krever at han trekker uttalelsene. Wilders sier han vil be utenriksministeren om å gi den saudiske ambassadøren en opplæring om sammenhengen mellom ytringsfrihet og et parlamentarisk demokrati.


Politiet krenker islam, hevder islamolog

19.02.07. I invitasjon til et internt seminar for svensk politi om terror og grove forbrytelser, vises en muslimsk kvinne med automatvåpen, skriver Expressen.se. Islamolog Jan Hjärpe reagerer og hevder det er hets mot islam og sammenligner det med bilder av islamstifteren Muhammed: "Det gir samme signaler som Muhammedtegningene," hevder Hjärpe. Flere islameksperter raser nå mot politiet i Stockholm og beskylder dem for hets og skremselspropaganda. "Er dette en tilsiktet provokasjon, eller vet man ikke hva man gjør? Dette peker ut muslimer som terrorister eller kriminelle," sier konvertitten Helena Benauoda, som er leder for Sveriges muslimska råd.


Kvinnelige voktere av troen

19.02.07: I Islamabad pågår det et regelrett slag mellom kvinnelige islamister og regjeringen. Utstyrt med burka, kjepper og våpen, sier unge kvinnelige studenter ved den ekstremistiske madrassaen Jamia Hafsa, at de er beredt til å kjempe til siste slutt mot regjeringens planer om å ødelegge denne og andre ekstremistiske skoler i byen. Jentene og de unge kvinnene har barrikadert seg i et bibliotek for barn. De skal være rede til å dø for saken, og setter president Musharraf i en kattepine. Hvis regjeringen stormer biblioteket, vil det føre til et blodbad. For å prøve å løse saken, er det nedsatt en komite som skal vurdere på ny om skolen som ideologisk støtter Taliban og Osama bin Laden skal stenges, melder Outlook India


Tankevekkende innblikk i en madrassa for jenter i Pakistan

14.02.07: Fahrat Taj er tilknyttet Senter for kvinne- og kjønnsforskning i Oslo. Taj er opprinnelig pakistansk og forsker nå på religiøs ekstremisme. Hun har nylig besøkt en madrassa i Islamabad der barn helt ned i femårsalderen er innskrevet. Denne madrassaen er den samme som den 12 år gamle britiske jenta Molly er oppsporet på, jenta som skal ha blitt kidnappet av sin pakistanske far og tatt med til Pakistan.

Tajs møte med elevene og deres holdninger er tankevekkende lesning. Elevenes forbilde er Osama Bin Laden. De trenes blant annet til å bli selvmordsbombere, og gjorde sitt ytterste for å overbevise Taj om å la seg omvende til deres ideologi. På denne skolen ”studerer” 3 000 elever. Mange kommer fra fattige familier, men en del er også sendt dit av rike foreldre. Taj ønsker at skolen skal legges ned. Men hun tilføyer i sin kronikk i Daily Times at hvis skolen nedlegges i Islamabad, vil den nok dukke opp i samme kledning et annet sted i landet. Hvor mange europeiske studenter som går på denne talibaniserte skolen, er det ingen oversikt over. Det enste som vites med sikkerhet er at Molly med britisk mor og britisk statsborgerskap er i klørne på voldelige jihadister.


”Riv ut halve Koranen og kast det”

14.02.07: ”Hvis muslimer vil bo i Nederland, bør de rive ut halve Koranen og kaste det.” Denne salven leveres av Geert Wilders, parlamentariker og leder av Frihetspartiet. I følge Wilders inneholder Koranen er rekke ”forferdelige ting”. I et større intervju med avisen Dagblad De Pers (s.12, i pdf) gjentok han tidligere utspill om at islam er voldelig, og at hvis Muhammed levde i dagens Nederland burde han vært utvist grunnet ekstremisme. Wilders mener at islam er dagens største trussel mot Nederland, og sier at ”en tsunami av islamisering” pågår i landet, melder Expatice.com

Wilders lever med konstante drapstrusler og omfattende sikkerhetsopplegg rundt seg. Senest i forrige uke kom det frem planer om et selvmordsangrep på Wilders, og at de antatte gjerningsmennene skulle ha fått tak i eksplosiver gjennom kontakter i militæret.


"Jøden", "muslimen" og andre stereotypier

13.02.07: I kronikk i Aftenposten 6. februar hevder forsker Cora Alexa Døving ved Holocaust-senteret at stereotypiene ved forrige århundres antisemittisme og forestillingene om muslimer i dag er svært like. Hun fremhever at både jøden og muslimen gis spesielle karaktertrekk som blir betegnet som en felles identitet (kollektivisering): Påstandene er at de begge undergraver institusjonene, de er potensielt illojale mot den norske stat, og ”den seksualiserte mannen” beskrives slik: ”Der jøden ble fremstilt som latterlig feminin, forfengelig og forfinet, blir muslimen gjort overmaskulin. Enten det er en feminisering eller en maskulinisering, er både jøden og muslimen assosiert med en ukontrollert seksualitet. Jødene ble fremstilt som kåte, halliker eller overgripere. En vanlig antagelse er at den muslimske kvinnen tildekkes fordi menn vil bli farlig kåte om de ser håret, et kne eller en overarm.” Hun nevner videre forestillingen om ”deres behandling av kvinner og barn” og ”humanismens fravær”. Sistnevnte beskriver hun som følgende: ”En personlig utviklet og universelt orientert moral ser ut til å mangle hos jøden så vel som hos muslimen. Jødene er preget av intellekt og lydighet for Moseloven, og følelser har ingen plass. Muslimen er preget av autoritetstro og sharia som heller ikke tar hensyn til følelser. Både jøden og muslimen mangler forståelse for individuell frihet, følelser og kjærlighet til naturen.” Deretter avlegger hun ”den snillistiske venstresiden” en visitt, før hun sier om Israel og islamisme: ”De færreste kritikker av Israel har med antisemittisme å gjøre, men fokuset på Israel har aktivert antijødiske forestillinger som nettopp skaper stereotypier av jøder. På samme vis skaper terrorhandlinger i islams navn stereotypier av muslimer. Den individuelle jøde og den individuelle muslim blir i langt høyere grad enn andre "folk" tillagt direkte slektskap med storpolitikken. Konspirasjonsteoriene om både "jøden" og "muslimen" har slik sett næring i dagsaktuelle politiske fenomener.”

Døvings kronikk får forfatter Herman Willis til å reagere i samme avis 9. februar. Han spør om Døvings bagatellisering av fortidens jødeforfølgelser er Holocaust-senterets offisielle linje. Willis skriver: ”Sammenligningen mellom muslimers og jøders møte med Vesten er tankespinn. Å sammenligne Anne Frank med Mullah Krekar, er uanstendig. Og samtidig fortjener norske muslimer langt bedre stemmer enn Døvings når noen skal tale deres sak.” Videre hevder han at: ”Dagens Europa er - ved siden av USA - det uten sammenligning mest tolerante samfunn i verdens historie. Det kan ha noe å gjøre med at vi har lært av Holocaust. Og Cora Alexa Døving hjelper i alle fall ikke mine muslimske naboer og venner ved å fremstille dem som ofre.” Ifølge Willis er jødene innvandringens store suksesshistorie, og han kan heller ikke skjønne annet enn at det, i alle fall foreløpig, går riktig bra med muslimene.

12. februar svarer Døving ved å tilbakevise at hun bagatelliserer jødeforfølgelsen. Dessuten er hun enig med Willis i at det går bra med de fleste muslimer. Samtidig hevder hun at ”kunnskap om den århundre lange diskrimineringen av jøder kan gi et alvor til forskningen på de mekanismer som trer i kraft når det etableres negative stereotypier av nye grupper. Når forskning fra samtlige land i Vest-Europa viser at muslimer diskrimineres både på yrkes- og boligmarked simpelthen fordi de er muslimer, er det grunnlag for en analyse av forestillinger.” Hvilken forskning som har vært gjort på ”muslimer” i samtlige land i Vest-Europa, gir derimot Døving ingen referanse på. Men hvis dette er rapporten fra EUs overvåkingsorgan for rasisme, så bør det være grunn til å minne om at dette senteret har gjort en rekke oppsiktsvekkende vedtak, ikke minst ved at det i 2003 holdt tilbake en rapport om utbredt antisemittisme blant, ja, nettopp; unge muslimer i Europa.

I dagens Aftenposten.no hevder Sara Azmeh Rasmussen, som titulerer seg selv som sekulær muslim og som er koordinator for Liberalt Laboratoriums arbeidsgruppe om islam og det liberale samfunn, at kritikken mot islam er fortjent. Samtidig er Rasmussen betenkt over Døvings analyse: ”Den mest betenkelige analysen er imidlertid å nærmest likestille kritikken mot et antimoderne og patriarkalsk idésett i islam og en voksende motvilje mot dannelsen av parallelle samfunn i staten med diskrimineringen mot jøder. Antisemittismen ble kalt den mobile fordommen fordi den konstruerte "jøden" som en fleksibel størrelse. Jøder ble fremstilt frastøtende uansett om de var rike eller fattige, sekulariserte eller ortodokse, assimilerte eller dårlig integrerte i europeiske samfunn.” Rasmussen påpeker videre at mens ”Antisemittismen bygde på løgn, fordommer og konspirasjonsteorier, springer misnøyen mot muslimer ut fra reelle forhold og problematiske sider i islam som de færreste muslimer viser vilje til å ta et åpent oppgjør med. Veien til å inkludere muslimer i fellesskapet kan ikke gå gjennom å forsøke å kneble og patologisere all form for islamkritikk.” For i Rasmussens verden, og forhåpentligvis de flestes verden, er det ”et vesentlig skille mellom rasisme, hat og demonisering av en hel folkegruppe, og berettiget kritikk av inhumane og farlige ideer og praksiser innenfor en religion.”


De intellektuelle svikter Europa

31.01.07: Professor Bassam Tibi, fra Syria, er en ledende islamekspert i Tyskland. Nå forlater han landet og Europa. Tibi forklarer selv at det handler om forræderi, og forræderne er Europas intellektuelle som ikke står opp for frihetsverdiene.

I en kronikk i Jyllands-Posten, skriver Tibi at de intellektuelle har sviktet i kampen mot totalitære krefter: ”Tysklands intellektuelle forråder Europa. Det siger jeg som araber, der fuld af beundring kom til Tyskland fra den islamiske orient. Ikke som gæstearbejder, men som efterkommer af en af de ældste aristokratiske familier i Damaskus, og var så heldig at komme til at studere i Frankfurt hos to overlevende fra Holocaust, Horkheimer og Adorno. Her fik jeg en europæisk orientering, hvis lige ikke længere findes i nutidens Tyskland. Det var Max Horkheimer, der lærte mig at påskønne Europa som ’en ø rumligt og tidsmæssigt () i despotiets ocean’. Jeg indprentede mig Horkheimers opfordring om ikke kun at forholde mig kritisk til Europa, men også at forsvare det mod enhver form for totalitarisme: ’Det er ethvert tænkende menneskes ret og pligt.’ Denne ånd savner jeg i dag i Tyskland.”

Tibi opplever at han ikke har fått lov å bli en tysker eller europeer, en ”borger” på likefot med de innfødte, i betydningen å være medlem av et verdifellesskap uavhengig av nasjonalt og religiøst opphav: ”Først efter 44 år i Tyskland er jeg begyndt at forstå, at landet af digtere og tænkere og især dets intellektuelle er en etnisk-eksklusiv klub, hvor der ikke er plads til os udlændinge.” Hans problem, sier Tibi, er at han har tatt den europeiske ideen på alvor; ytrings- og tankefriheten: ”For mig er tænkefrihed et tilkæmpet gode for de kulturelt moderne, der ikke er til forhandling. Heraf skaber de tyske intellektuelle en postmodernistisk censur og fortielse af ubekvemme anderledestænkendes værker. Journalister beskylder mig for at være semividenskabelig, andre fortier mine publikationer. Mine bøger om den islamiske og islamistiske udfordring, som Europa står overfor, læses ikke mere, fordi kulturskribenterne fortier dem (...) Jeg har siden 1980erne kæmpet for kulturel integration (ikke assimilation), siden 1992 for et europæisk islam og siden 1998 for en europæisk lederkultur.” Tibi sier videre at han er taknemmelig for den beskyttelsen og arbeidet han har fått i Tyskland. Men, spør han, ”er det en borgers eneste drøm? Jeg vil som borger tilhøre et samfund, opnå et kulturelt tilhørsforhold uden at skulle fornægte mine mange identiteter og ikke dø som fremmed ’med indvandrerbaggrund’. Vi fremmede, uanset om vi er professorer eller ufaglærte arbejdere, er imidlertid altid uden for døren i Tyskland. Værgeløse over for vores fjender, afværgende over for vores venner: det er ikke det, Europa har lovet.”


Islam har problemer med demokratiet

30.01.07: Islamforskere satte fokus på både antikken og nåtidens religionskritikk av islam på koneferansen ”Gudløs – en konferanse om moderne religionskritikk”, skriver Kristelig Dagblad.dk. Tina Magaard, ph.d fra Sorbonne-universitetet i Frankrike og islamforsker på Aarhus Universitet, hevdet at religionskritikk alltid har eksistert sammen med religioner, men at det derimot har vært en del diskusjoner over tid om hvem som er gudløs. Religionskritikken i islam er flyttet fra filosofer og vitenskapsmenn til å bli en mer sosial og politisk kritikk.

Professor i islamske studier, Mehdi Mozaffari, Aarhus Universitet, mener at religion ikke skal blandes med verken stat eller politikk: _Jeg siger ja til ”Gud bevare Danmark", men nej til "Danmark bevare Gud", sa han til de mange tilhørernes jubel.

Mozaffari påpekte at det sekulære samfunn er en betingelse for demokratiet, og at man ikke kan bygge demokrati på tro. Han forklarte videre at demokratiet er basert på kollektive kriterier, mens religion er basert på den enkeltes forhold til Gud. Disse kan sameksistere når de suppleres, men de kan ikke erstatte hverandre. Religionen skal således ikke ha noen stemme i den offentlige undervisning, administrasjon eller i politikken, og det skal heller ikke henvises til religiøse skrifter i lovgivningen. _Hvis religion får politisk magt, så bliver demokratiet sat ud af kraft. Så kan paven erklære EU for kondomfrit område, sa Mozaffari. Han erklærte at islam er den av de tre monoteistiske verdensreligioner som har svært vanskelig for å tilpasse seg demokratiet, fordi islam både er et lovsystem og universell. _Jeg siger ikke, at det ikke kan lade sig gøre. Men jeg efterlyser moderate muslimer, der vil og tør tage den udfordring op.

Human Rights Service (HRS) Møllergata 9, 0179 Oslo - Norge Tlf: (047) 22 33 80 00 post@rights.no © HRS 2002 - 2007