| HRS - Forsiden | Om rights.no | Om HRS | Kontakt HRS | Bli HRS - venn i dag ! | In English | Lenker | Anbefalt litteratur | Nettstedskart |
Her er du: HRS - Forsiden > Islam - side 10

VIKTIGE SØKEOPPLYSNINGER!
Søk i rights.no

Imamene får støtte av muslimske studenter

15.09.06: Muslimske studenter støtter imamer som betviler at muslimer sto bak terroraksjonene 11. september. Awais Mushtaq, talsperson for paraplyorganisasjonen Muslimsk studentsamfunn, sier til Aftenposten.no: "Et naturlig spørsmål i etterkant, særlig for muslimer, er: Hvorfor ble det ikke satt i gang tiltak? Det kan virke som om Bush-administrasjonen ikke ønsket å stoppe terroraksjonene. Mange sier USA kanskje lot dette skje for å oppnå sine egne interesser, for eksempel invadere Irak. Sett at muslimer har gjort dette, så har de ikke tjent noe på dette. For meg ser det ut som om USA har tjent mer på det med sine oljeinteresser i Irak." Mehtab Afsar, student ved høyskolen i Oslo og talsperson for Minhaj Ul Quran, sier følgende. "Muslimer har hele tiden stilt spørsmål om de som man sier står bak, virkelig står bak. Ingen kan dømmes før det foreligger bevis, enhver er uskyldig før det motsatte er bevist. Jeg hørte om Al-Qaida 12. september for fem år siden. Nå må man begynne å våkne. I Irak foregår historiens største bevæpnede ran."

Tidligere stortingsrepresentant for Høyre, Afshan Rafiq, mener uttalelsene er "ukloke", men vi registrerer at hun ikke tar avstand fra dem. Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier han er sterkt uenig i imam Madnis uttalelser om 11. september, men understreker at det er ytringsfrihet i Norge, samtidig som han påpeker at: "Dette er en type spekulasjon, en type fordreining av informasjon og til dels fakta som jeg er sterkt uenig i. Nå holder det å gå til Al-Qaida for å få en bekreftelse på hva de står for og hva de er ansvarlige for. De har aldri lagt skjul på sitt ansvar for 11. september."

Kjøpe seg mediaplass?
Samtidig er budskapet fra OIC at velstående muslimer bør kjøpe seg inn i globale medier for å motvirke anti-muslimske holdninger. OIC er Den islamske konferanseorganisasjonen, som i disse dager holder møte i Saudi-Arabia, og den største muslimske organisasjonen i verden med 57 medlemsland. Deltakerne på konferansen er enige om at islam er en religion som har blitt utsatt for bakvaskelse etter 11. september.

Paven lager mer bråk?
Mens debatten om muslimers rykte etter 11. september diskuteres, kan det synes som om pave Benedict XVI bærer mer ved til bålet. Under tirsdagens tale på Regensburg-universitetet i Tyskland, hvor paven skulle snakke om de historiske og filosofiske forskjellene mellom islam og kristendom, sa han: "Vis meg hva Muhammed har brakt av nye ting, og der vil du finne ting som bare er onde og umenneskelige, slik som å spre troen med sverd." Paven understreket at dette ikke var hans egne ord, men islamkritikk hentet fra 1300-tallets keiser Manual II Paleologos. Reaksjonene har derimot ikke latt vente på seg, og det kreves nå en unnskyldning fra paven til den muslimske nasjonen for å ha fornærmet dens religion og tro (vår utheving), melder Dagbladet.no


Selvforklarende fra Islamsk Råd

13.09.06: Islamsk Råd presenterer seg som såkalt moderat. De er altså på det sekulære demokratiets side. I dagens Aftenposten faller det imidlertid interessante uttalelser fra rådets leder, Mohammad Hamdan, i tilknytning til imam Zulqarnain Sakandar Madnis nå internasjonalt kjente uttalelser om at Osama Bin Laden og Al-Qaida ikke eksisterer og at George Bush antakelig står bak 9/11. Hamdan mener at Madnis ikke bør uttale seg om noe han ikke er 100 prosent sikker på, og heller konsentrere seg om å ”utdanne unge muslimer i religion”. Madnis er en ren salafist, utdannet i Saudi-Arabia, og vil tilbake til ”det perfekte samfunnet”, skapt under islamstifteren Muhammed for snart 1 400 år siden, som det fremkom i Brennpunkts dokumentar 11. september. Kanskje det hadde vært litt smartere av Hamdan å heller prøve å redde ungdom i Norge fra personer som Madnis? Les også Aftenpostens egen kommentar: Imam på annen klode

Uttalelsene fra imam Madnis får den amerikanske ambassaden til å se rødt. I en pressemelding fra ambassaden heter det at det er «destruktivt» å spre usanne historier for å beskytte terrorister, melder NRK.no


Muslimsk hjemmeundervisning en demokratisk menneskerett, mener pedagog

07.09.06: Christian Beck, førsteamanuensis i pedagogikk ved Universitetet i Oslo, reagerer i en kronikk i Aftenposten.no på at muslimske foreldre forhindres fra å gi hjemmeundervisning for sine barn. Bakgrunnen for Becks reaksjon er at muslimske foreldre som ønsker en alternativ opplæring for sine barn, er blitt hindret ved at nåværende regjering iverksatte en stoppelov for nye friskoler. En del foreldrene har likevel ikke ønsket å ha sine barn i den norske grunnskolen, og meldt fra om at elevene vil få hjemmeundervisning istedenfor skole. Men ifølge Beck har Utdanningsetaten reagert negativt, og "Det er hektisk aktivitet uformelt for å få kvalt dette i starten," samtidig som han understreker at "Hjemmeundervisning er en demokratisk menneskerett, som også gjelder for muslimer." Hva Beck legger i "demokratisk menneskerett" får han nesten bare selv forklare, men i sammenhengen synes det bare å være en understrekning av "rettighet".

Beck finner det forståelig at muslimske foreldre ikke vil ha sin barn i den norske grunnskolen, fordi det ikke er noe verdifellesskap: "Når foreldrene overlater ansvaret for ungene sine 9 timer om dagen må det være til personer de har tillit til, som de kan kjenne seg igjen i, mennesker som de kan ha et verdifellesskap med. Dette kan være vanskelig i en stor objektiv fellesskole," skriver han.

Som Beck riktig påpeker er det ikke skoleplikt, men opplæringsplikt i dette landet. Likevel finner HRS Becks vurderinger av "hjemmeundervisning" særdeles vidtrekkende. Når for eksempel foreldre går sammen og ansettere undervisere, må man jo spørre seg om dette er en slags privatskole, eller om det faktisk er hjemmeundervisning? Og uansett må den såkalte hjemmeundervisningen følge norsk opplæringslov. Det er da også derfor kommunen skal føre tilsyn med den pliktige opplæringen for barn og unge som ikke går på skole, f.eks. ved å kalle dem inn til særskilte prøver. Det heter for øvrig videre i opplæringsloven at kommunen skal kreve at barnet skal gå i skole dersom kravene som stilles til hjemmeopplæring i opplæringsloven med forskrifter, ikke er oppfylte. Men, det som likevel er mest forundrende med Becks vurdering, er at han totalt hopper bukk over et sentralt element i opplæringsloven - nemlig formålet med opplæringen. Som del av formålet heter det: "Opplæringan skal leggje eit grunnlag for vidare utdanning og for livslang læring og støtte opp under eit felles kunnskap-, kultur- og verdigrunnlag og eit høgt kompetansenivå i folket." (§ 1-2, vår utheving). Hvordan Beck mener at dette formålet skal oppfylles, med henvisning til at nettopp mangel på felles verdifellesskap er grunnen til muslimsk hjemmeundervisning, må betegnes som en logisk brist.


Islam og Vesten - og konvertitter

07.09.06: "En del unge muslimer i Vesten blir «gjenfødt». Det vil si at de vender tilbake til troen etter først å ha brutt med den tradisjonelle religionen i familien eller det sosial miljøet." Slik starter den franske forskeren Oliver Roy, og forfatter av en rekke bøker om islam og islamisme, sin leseverdige kronikk i Dagbladet.no.

Ikke minst støttes Roys tanker opp av at en av de terrormistenkte i Danmark, det etnisk danske konvertitten, bare kort tid før han ble pågrepet, sendte et leserinnlegg til den danske avisen Politiken.dk. Her fremhever han at det klart finnes fanatisme i Danmark - og fanatikerne i hans øyne er de "fremmedfiendtlige" Karen Jespersen og Ralf Pittelkow.


Danskene forventer ny Muhammed-krise

04.09.06: 57 prosent av danskene forventer en ny Muhammed-krise innen fem år, viser en fersk meningsmåling. For få måneder siden mente i overkant av 50 prosent at islam og demokrati er forenelig. Nå mener kun 34 prosent det samme. Et stort flertall ønsker en sterkere integreringsinnsats.

Samtidig meldes det om at Iran har åpnet en utstilling med Holocaust-karikaturer som hevn for Muhammed-karikaturene. Utstillingen åpnet i forrige måned i Teheran.

En av utstillingens hovedsponsorer er den iranske avisen Hamshahri. Avisens redaktør uttrykte at de gjennom utstillingen ønsker å teste Vestens toleranse overfor karikaturer om Holocaust, der over seks millioner jøder ble drept.

Tegningene er med i en konkurranse om beste Holocaust-karikatur. Vinneren kåres om ti dager, og premien er på 12 000 dollar.


Nytelse for mannen – prostitusjon for kvinnen

01.09.06: Shiamuslimene praktiserer såkalt muta-ekteskap, eller nytelsesekteskap. En gift mann inngår ekteskap med en (selvsagt) ugift kvinne for en bestemt varighet, eksempelvis for en time eller opp til 99 år. I avtalen inngår det ofte en betaling fra mannens side, og han kan inngå så mange slike ekteskap som han ønsker i samme tidsrom. Slike ”ekteskapsavtaler” fortelles det at også inngås i shia-moskeer i Norge. Denne praksisen har nå spredd seg til sunnimuslimer og legaliseres av religiøst lærde. Praksisen, som blant sunniene kalles misyar-ekteskap, synliggjøres blant annet på websider der det annonseres etter en ”passende kvinne”, melder Memri.org:

"Egyptian doctor, 45, seeks pretty, white Saudi woman from Jeddah, age 28-40, for misyar marriage. I will visit her twice a week.”

"Young religious man, 29, working in the UAE, seeks misyar marriage with pretty, religious girl from a well-known tribe, age 14-19. I will pay her 1000 dirhams a month."


Pakistanske trossamfunn vil kuppe Innvandrerrådet?

01.09.06: 01.09.06: I går skulle Innvandrerrådet i Drammen ha årsmøte, men det hele endte i kaos, og møtet ble utsatt. Ifølge rådets leder, Yousuf Gilani, var det ti stemmeberettige som skulle møte, men i tillegg dukket det opp rundt 20 andre menn som også ønsket å avgi sin stemme. Gilani forteller til Drammens Tidende.no at disse personene for det meste var medlemmer av det pakistanske trossamfunnet Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat. En i Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat forteller til avisen at deres medlemmer, omlag 500 personer, aldri har fått noen informasjon eller invitasjon fra Innvandrerrådet. Han påpeker også at han synes det er rart at medlemmer fra deres trossamfunn ikke får stemme så lenge det pakistanske trossamfunnet På rett vei har flere medlemmer i styret. Disse to pakistanske trossamfunnene var tidligere sammen, men har nå skilt lag. Begge trossamfunnene er medlem av Islamsk Råd Norge.


Ayaan Hirsi Ali tar kraftig oppgjør med undertrykking av muslimske kvinner i Europa - og fremhever arbeidet til HRS

Ayaan Hirsi Ali29.08.06: Eksparlamentarikeren fra Nederland og Somalia, Ayaan Hirsi Ali, er på plass i sin nye jobb i USA i den politiske tenketanken American Enterprise Institute. I en kraftsalve av en artikkel tar Hirsi Ali et oppgjør med Europas neglisjering av overgrep mot muslimske jenter og kvinner, og den veritable sløsingen som derfor pågår med kvinnenes ressurser. Hirsi Ali er ikke i tvil: Kvinnene er frihetens fremtid. For kvinnene er forbilde for barna og kan lose dem inn i de europeiske demokratienes frihet og muligheter.

Hirsi Ali går i rette med organisasjonslivet innen feltet. Ikke bare politikerne har sviktet jentene og kvinnene, men også organisasjonene, mener hun. Hirsi Ali peker dog på ett hederlig unntak i Europa, Human Rights Service, og spesielt vår informasjonsleder Hege Storhaug, noe vi setter stor pris på.


Feminisme a la islamisme

29.08.06: " Det er ikke bare i Norge man blir stående i undring og observere venstresiden begeistring for fundamentalistisk islam. I England tok nylig Sarah Baxter i The Times online et oppgjør med den feministbevegelsen hun anser seg som en del av," les mer hos Document.no


Islam vinner frem i franske fengsler

29.08.06: Blant de rundt 64 000 fangene i franske fengsler, har islam størst tilhengerskare. Islamister rekrutterer aktivt i fengslene og vinner frem både blant nyfrelste muslimer og fanger som konverterer til islam, viser en fransk politirapport, skriver Berlingske Tidende. Men som en fengselsimam kommenterer forbryternes konverteringer: "Islam er ikke et viskelæder, der kan slette forbrydelser.”


Hvor går veien til politisk radikal islamist?

24.08.06: Danske Weekendavisen har denne uken prøvd å finne ut av hva det er som gjør at unge, tilsynelatende velintegrerte og vellykkede, muslimske menn havner i politisk ekstremisme, og endog at noen blir terrorister? Avisen har tatt med seg problemstillingen til Storbritannia, og spesielt til London-forstaden Walthamstow, som er byen som huser flest mistenkte i det planlagte flyattentatet som nylig ble avslørt. Svarene varierer etter hvem en spør, men man kan kanskje summere opp med redaktør Abdul-Rehman Maliks ord: ”… gamle muslimske ledere, de eldre og prestene, (er) ikke relevante lengre. De unge er uten lederskap.” Professor Humayun Ansari, leder av Sentret for Etniske Minoritetsstudier på universitetet i London, mener at det ikke er tvil om at det er i moskeer hvor radikale ideer spres, men at det ikke er der man skal lete etter politisk radikale islamister – det er på universitetene.

Les artikkel Weekendsavisen.dk


Kvinne i Malaysia nektes å gifte seg - hun er ikke muslim

24.08.06: En kvinne i Malaysia konverterte fra islam til katolisismen for åtte år siden. Nå vil hun gifte seg med sin kristne kjæreste, noe myndighetene nekter henne - fordi ekteskapet hører inn under shariadomstolene. Forsvareren hennes argumenterer med at siden hun ikke lenger er muslim, hører saken inn under den offentlige domstolen. Men argumentet blir avvist. Ifølge den malaysiske grunnloven defineres alle som muslimer, og det er ikke opp til individet å velge. Gjør hun det risikerer hun flere år i fengsel. Les hos Document.no


Muslimenes offerteori er grotesk

21.08.06: "Det er det rene, glade vrøvl, at regeringens udlændingepolitik var medvirkende til at udløse Muhammed-krisen", sier tidligere integreringsminister Bertel Haarder (V). Haarder kaller heller Danmark for "et smørhul for muslimer". Han forklarer dette med at "Teorien om, at Jyllands-Postens tegninger skulle være udløst af fremmedfjendskhed og islamofobi, og at de kraftige reaktioner skyldtes, at en gryde i kog eksploderede - det er det rene, glade vrøvl. Bl.a. fordi det er svært at finde et land, hvor muslimerne har det bedre end i Danmark. I hvilket andet land finansierer staten 85 procent af udgifterne til muslimske skoler? Og med 114 moskeer, 15 gravpladser og 20 anerkendte islamiske trossamfund, som har fuld skattefradragsret, og som dermed modtager større tilskud fra staten end folkekirken pr. medlem, så må man betegne Danmark som et smørhul - jeg gentager - et smørhul for muslimer. Så denne offerteori om at muslimerne i Danmark skulle have været ofre igennem lang tid, og at de langt om længe fik nok og derfor drog til de arabiske lande for at hidkalde Store Bjørn, der så kunne afstraffe os - jamen, det er jo grotesk," sier Bertel Haarder til Berlingske Tidende.dk

Samtidig melder VG Nett om at den egyptiske storimamen Sayyed Tantawi forlanger at Jyllands-Posten bør forbys, redaktøren fengsles og kulturredaktøren avbildes som en gris.


Utvikling av islamo-fascisme

21.08.06: Mrutyuanjai Mishra, europeisk master i Menneskerettigheter og Demokratisering, hevder i kronikk i Jyllands-Posten at verden holder på å bli delt i to, med de som vil etterleve islams grunnregler på den ene siden, og de som ikke vil det på den andre. Han sammenligner dagens situasjon med Den Kalde Krigen mellom kommunistiske og ikke-kommunistiske land. Ifølge Mishra kan utviklingen betegnes som "islamo-fascisme", inspirert av stormogulen Aurangzebs militære og politiske ideologi. Aurangzeb regjerte i nordlige India fra 1658 til 1707, etter at han fratok sin far makten og fengslet han, for deretter å innføre sharia-lovgivning og Jizya (en spesiell skatt) for ikke-muslimer. For mange av pakistansk koranskoler er nettopp Aurangzeb en sentral figur.


Den radikale taperen

15.08.06: Islamismen er en ideologi for tapere; den er et resultat av muslimske lands tilbakeståenhet i forhold til Vesten, skriver Olav Versto i VG i dag. Versto har tatt utgangspunkt i budskapet i et essay av den tyske samfunnsviteren Hans Magnus Enzensberger. («Skrekkens menn. Om den radikale taper». Valdisholm forlag). Les Versto på VG Nett


Ventelister til muslimske friskoler

05.07.06: Til tross for at kritikken mot Danmarks muslimske friskoler har vært beinhard i flere år på grunn av manglende faglighet og sosialt ansvar, så vokser ventelistene."Vi har 700 børn på venteliste og har været nødt til at indføre en regel om, at man først må skrive sit barn op, når det er fyldt tre år, fordi vi blev opsøgt af gravide kvinder, som ville have deres ufødte børn på listen," sier Mohammed Khatib, leder av DIA Privatskole i København, skriver Jyllands-Posten.dk.

Samme erfaring gjorde HRS under besøket i Pakistan i 2004. En rekke av de muslimske skolene som er etablert i områder der mange pakistanere i Vesten har sin opprinnelse fra, kunne fortelle om stadig voksende ventelister. Også der ble småbarn i Vesten, om så ufødt, skrevet inn på skolene av foreldrene for at de skulle sikres plass når barnet fyller 4 år (som er vanlig alder for skolestart i Pakistan). Og selv om det stadig etableres nye skoler, er pågangen likevel økende. Se vår rapport Norske barn i utlandet (2004, i pdf)

Human Rights Service (HRS) Møllergata 9, 0179 Oslo - Norge Tlf: (047) 22 33 80 00 post@rights.no © HRS 2002 - 2007