| HRS - Forsiden | Om rights.no | Om HRS | Kontakt HRS | Bli HRS - venn i dag ! | In English | Lenker | Anbefalt litteratur | Nettstedskart |
Her er du: HRS - Forsiden > Islam - side 11

VIKTIGE SØKEOPPLYSNINGER!
Søk i rights.no

Islamisering av Norge

26.06.06: I kronikk i Aftenposten søndag støtter konvertitten Lena Larsen, tidligere leder av Islamsk råd, forbud mot ansiktsslør, niqab, i skolen. Men kanskje mer oppsiktsvekkende er at hun tar til ordet for at enkelte muslimer i Norge ikke tar nok hensyn til "norske verdier" i denne debatten, og enda mer oppsiktsvekkende er hennes argumentasjon: Sharia.

Lena LarsenKronikken kan vanskelig oppfattes som annet enn et manifest på islamisering av Norge, der hun blant annet sier: "Spørsmålet om niqab i skolen er et symptom på at enkelte muslimer ikke tar sharia i sosial sammenheng på alvor, at det norske samfunnet ikke er en av 'de signifikante andre' for dem, dvs. ikke spiller en rolle for dannelse av meninger og holdninger. Det er en alvorlig svakhet." Og hun fortsetter: "Å følge sharia for en muslim vil nødvendigvis innebære å forholde seg til det norske samfunnet som borger, med de plikter og rettigheter det innebærer, basert på en islamsk begrunnelse." (Våre uthevinger). Dette bringer henne over til det sentrale spørsmålet: "Hvordan skal islamske prinsipper realiseres i en gitt sammenheng?" Sammenehengen i dette tilfellet er Norge, og spørsmålet blir altså: Hvordan skal islamske prinspipper realiseres i Norge? Svaret er at norsk kultur som ikke strider imot islamske prinsipper er et element i den sharia som gjelder for muslimer her i Norge. Hva gjelder "verdienes innhold" sier Larsen at: " Hvilke verdier blir av nordmenn ansett å være gode i norsk kultur, og er de mot islam? Hvis ikke, er det disse som må få råde grunnen," og føyer til at den norske verdidebatten "fokuserer på verdienes navn (kristne/humanistiske), og ikke verdienes innhold." Hva gjelder sistnenvte vil vi gjerne utfordre Larsen på følgende verdier, og samtidig spørre om hvordan islam/sharia forholder seg til disse - gitt "sammenhengen" Norge: nemlig verdiene likeverd mellom mennesker, likestilling mellom kjønnene, ytringsfrihet og religiøs frihet?

Les også Rustads innsiktsfulle kommentar til Larsen på Document.no

"Først når man lever etter Koranen, er man for alvor fri"
Den danske avisen Berlingske Tidende brakte lørdag et interessant intervju med en ung kvinne bosatt i Storbritannia, med afrikanske røtter. Avisen forsøker å finne ut "hva som foregår bak sløret på en 20-årig islamist, som kun har forrakt til overs for demokrati og vestlig lovgivning." Hun insisterer på å bli kalt Al-Habashia, som betyr datter av Afrika, og går i heldekkende slør. Men hun presiserer at klesdrakten ikke har noe med undertrykkelse å gjøre. "Jeg kan ikke understreke nok at det ikke er fordi jeg er undertrykt. Det er den typiske stereotype oppfattelsen blant vestlige kvinner. Jeg har selv valgt det, fordi jeg tror på at jeg ved å dekke meg til oppfører meg ansvarlig og ikke bringer meg selv ut i situasjoner hvor jeg ikke har lyst til å være med en mann. Det er litt som i trafikken. Selv om man kjører pent, kan man ikke regne med at andre gjør det, og hvis folk blir voldtatt kan en jo gå tilbake og spørre seg selv om man kunne tatt noen skritt for å forhindre det. Det mener jeg min tildekning gjør, for menn liker å se på kvinner. Men en kvinne med et slør er som en lukket bok uten bilder, og det er kjedelig for en mann." Al-Habashia har i flere år lest juss på universitetet, men er overbevist om at sharia-lovgivning er den eneste sanne måten å leve på. "Jeg har ingen indre splittelse over det. Det er fint nok for meg å forstå vestlig lovgivning, men jeg tror ikke på det som system. Der er kun én sannhet, og det er Koranen," sier Al-Habashia, som helst ville levd i Saudi-Arabia, "fordi det er et land som lever etter den hellige bok". For, som hun sier: "Først når man lever etter Koranen, er man for alvor fri". Men hun bor i Storbritannia, hvor hun er født og oppvokst, og hun er en del av det britiske samfunn - som har fått en sterkere og sterkere stemme.


Muslimer vs. Vesten

26.06.06: En meningsmålingen utført av Pew Global Attitudes Project, foretatt i 15 land mellom 31. mars og 14. mai i år med 14.000 respondenter, viser at det er økende splid mellom muslimer og Vesten. Folk fra Vesten ser på muslimer som fanatiske, voldelige og intolerante, mens muslimer i Midtøsten og Asia mener at folk fra Vesten er umoralske, egoistiske og grådige. Målingen viser dessuten at begge sider anklager hverandre for ikke å behandle kvinner med respekt. Ifølge målingen er det heller ingenting som preger forholdet mellom muslimer og folk fra Vesten mer enn karikaturstriden. Muslimer anklager Vesten for å ikke respektere deres religion, mens amerikanere og vesteuropeere sier at det er muslimsk intoleranse som skaper problemer, skriver Aftenposten.no


Muslimer foretrekker trosfeller som svigerbarn

26.06.06: Ønsket om å få sitt barn gift med en person av samme religiøse bakgrunn som seg selv er langt større blant muslimer enn i befolkningen som helhet, avdekker en undersøkelse utført av analyseinstituttet Catinét Research for LO ugebrev A4. 68 prosent av muslimene sier at det er viktig for dem at deres barn blir gift med en person med samme religiøse bakgrunn som dem selv, mot 31 prosent av befolkningen som helhet. Ekspertene mener forklaringen er å finne i den landsbykultur som mange av innvandrerne har brakt med seg til Danmark.


Ansatte ved et islamsk senter dømt for rasisme

23.06.06: To ansatte ved et islamsk senter i Brussel er dømt til ti måneders fengsel for å spre rasehat mot jøder og for å fornekte Holocaust. De to ansatte ble også ilagt bot på 15 000 Euro, samt å betale 2 500 Euro til et senter som arbeider for like rettigheter og mot rasisme, melder Expatica.com


Europa under islam – en ny islamsk konstitusjon under planlegging

22.06.06: Islamister i Europa forbereder en egen konstitusjon for Europas muslimer som skal stå over nasjonalstatenes lover. Initiativet kommer fra Det europeiske rådet for fatwa og forskning (ERFF), som ledes av sjefsideologen for sunnimuslimer Yusuf Al-Qaradawi. Qaradawi er karakterisert av norskirakiske Walid al-Kubaisi, som ”farligere enn Osama Bin Laden”. ERFF har nær forbindelse med den islamistiske bevegelsen Det Muslimske Brorskapet, som ble stiftet av Hasan al-Banna. Al-Banna er bestefar til euroislamisten, Tariq Ramadan. Ramadan er talsperson for ERFF, melder Danmarks Radio (DR). Til DR sier Tina Magaard, som er forskningsassistent ved Institut for Statskundskab ved Århus Universitet, at før het det ”islam i Europa”. Nå heter det ”Europa i islam”.

I ERFF er Norge ”representert” ved imam Mahboob ul-Rehman, i den første pakistanskmuslimske menigheten i Norge, Islamic Cultural Centre.


Hva er sharia?

21.06.06: 14 prosent av norske muslimer ønsker innføring av sharia i Norge. Det kom fram i TV2 og Norsk Gallups muslimske meninger fra mai i år. 81 prosent av muslimene i den amerikanske byen med flest muslimer, nemlig Detroit, svarer at de ønsker at sharia blir innført i muslimske land. 61 prosent i Storbritannia sier de ønsker sharia i landet når det gjelder sivile saker. I Somalia ønsker krigsherrene nå å innføre den religiøse loven. Hamas har det samme målet i sin programerklæring. Men hva er egentlig sharia, spør Dagbladet.no


Koalisjonen mellom venstrefløyen og islamister

19.06.06: På denne ukens internasjonale islamkonferanse i Danmark påpekte den venstreorienterte journalisten Caroline Fourest farene ved den koalisjon hun mener venstrefløyen i flere land har inngått med islamister. »I dag ser vi koalisjoner og partnerskap mellom islamistiske grupper og partnerskaper som vi ikke kunne ha forestilt oss for fem år siden. Blant annet har antiglobaliseringsbevegelsen European Social Forum på deres seneste tre møter inviteret Tariq Ramadan sammen med en masse aktivister fra Det Muslimske Broderskab til å tale i islams navn. Dette skjer faktisk i et meget progressivt forum,« sa Caroline Fourest undrende, og tilføyde at dette betyr at de sekulære muslimer ikke lenger er til stede i dette forum, skriver Jyllands-Posten.dk


Nordmenn konverterer til islam

19.06.06: Så mange som 900 – 1 000 nordmenn kan ha konvertert til islam. Særlig negative hendelser, som 11. september, skal øke interessen for islam, i følge Dagsavisen.no. ”Mange blir nysgjerrige på en gruppe mennesker som blir utsatt for hets og fordømmelse. De leser Koranen og oppdager en annen og positiv side ved islam,” sier religionshistoriker Kari Vogt. Det sies videre at enkelte konvertitter bryter kontakten med familien, og mange opplever konflikter.


Rettssaken mot Oriana Fallaci

13.06.06: Oriana Fallaci ble anmeldt av italienske muslimer for islam-hets i boka Fornuftens styrke. Rettssaken er nå i gang, uten Fallaci fysisk på tiltalebenken. Fallaci sier at hun har sagt hva hun mener gjennom boka, der hun blant annet skriver at islam er ”en søledam... som aldri blir ren”, melder Dagbladet.no


Danske islamister roser mer ydmyk dansk holdning

13.06.06: De ledende islamistene og imamene i Danmark, Abdul Wahid Pedersen og Ahmed Abu-Laban, sier at danskene er blitt mer forsiktige i sine uttalelser etter Muhammed-striden. Tonen overfor danske muslimer er blitt penere, respekten større, forståelsen bedre og interessen for islam øker. ”Jeg oplever også større omhyggelighed, når folk skal formulere sig over for mig. Der er blevet mere plads til at være muslim,” sier Wahid Pedersen til Jyllands-Posten.dk. Vurderingen deres er en respons på at statsråd Bertel Haarder, fortalte at han utøver selvsensur for å forebygge trusler. Talsperson for Demokratiske Muslimer, Fathi El-Abed, går hardt utmot imamene, og sier at folk er blitt skremt til ”en penere tone”.

En ny undersøkelse viser at fire av ti dansker mener muslimer er en gevinst for det danske samfunnet. Seks av ti mener det motsatte. Resultatet er opssiktsvekkende positivt, mener Erik Bonnerup, leder av regjeringens tenke-tank rundt integrering, melder Berlingske.dk. En annen ny undersøkelse forteller at innvandrere generelt føler seg markant mindre diskriminert.


Al-Qaida leder drept i Irak

08.06.06: Al-Qaida lederen Abu-Mussab al-Zarkawi meldes drept ved et amerikansk luftangrep, opplyste viseminsteren Nuri al-Maliki i Irak på en pressekonferanse, skriver Berlingske Tidende.dk. Tilstede sammen med amerikanske og irakiske toppfolk, var også lederen av de amerikanske styrker i Irak, George Casey. Han opplyste om at al-Zarkawi lik er identifisert og at detaljer omkring hans død vil bli offentliggjort senere. Drapet på al-Zarkawi skal ha vært en felles amerikansk-irakisk operasjon, men den amerikanske ambassadøren i Irak advarte irakerne mot å tro at dette betyr slutten på all volden i Irak.


Halvpartene av danskene har kontakt med muslimer

08.06.06: En måling som Gallup har gjort i Danmark avdekker at en av to dansker har kontakt med muslimer. Integrasjonsforsker Jens Peter Frølund Thomsen på Aarhus Universitet mener at det er en skam etter 30 år med muslimske medborgere at kun halvpartene av danskene kjenner en muslim. 21 prosent av de spurte, som utgjør et representativt utvalg på i underkant av 1 000 personer, forteller at de har muslimer i vennekretsen, men her er alder avgjørende: 37 prosent av gruppen mellom 18 - 35 år har muslimske venner, mens det samme gjelder for 16 prosent av gruppen mellom 36 - 59 år og 10 prosent for dem over 60 år. Integreringsminister Rikke Hvilshøj (V) mener at den daglige kontakten er avgjørende for integreringen, men er ikke overrasket over tallene, ikke minst ut fra at det er langt flere dansker enn muslimer. Samtidig mener hun at det hadde vært vel så interessant å se på hvor mange innvandrere eller muslimer som har danske venner. Les i Berlingske Tidende.dk


En politisk ukorrekt koranmanual

06.06.06: Amerikaneren, Robert Spencer, har utgitt boken "The politically Incorrect Guide to Islam (and the Crusades)". Spencer er sentral bak nettstedet Jihad Watch. Danske Helle Merete Brix anmelder nå boken på Sappho.dk. Brix mener boken er en glimrende innføring i islam. ”Spencer klassificerer Koranen som en krigsmanual; han tager fat på islams intolerance, islams undertrykkelse af kvinder, det amoralske islamiske lovsystem, islamiske teologers fastholden af at jihad er vejen til Paradis og ikke mindst myten om, at de kristne korstog var udtryk for kristen imperialisme. Nej, understreger Spencer, korstogene var et modtræk mod en forudgående aggressiv islamisk ekspansion, der fejede hen over store civilisationer og kristne landområder, og som man forsøgte stoppet,” skriver Brix.

Spencer tar et oppgjør med det han mener er politisk korrekte myter ved islam. Eksempelvis forestillingen om at Muhammeds budskap var fred og toleranse, og at de som benytter vold i islams navn har avveket fra islams sanne vei: ”Spencer punkterer denne myte. Han påpeger og underbygger, at Muhammed var en kriger, der, i det øjeblik han var stærk nok, gik fra voldelige ord til voldelige handlinger.” Spenser peker på at de fredelige og tolerante versene fra Muhammeds tid i Mekka, da han var politisk svak, underkjennes av de senere versene fra Medina da han bygde seg opp til en politisk maktperson og krigsherre.


Overdriver diskriminering av muslimer

06.06.06: Politikere og muslimene overdriver hets og diskriminering mot muslimske grupper, sier forfatteren Kenan Malik til Vårt Land. Politikere har overdrevet for å sikre seg integritet, muslimske ledere for å sikre seg makt. Malik mener det ikke er klima for muslimhat i Storbritannia, men at «noen» hendelser er blitt blåst opp. Han viser blant annet til oppstanden i 1995, da det ble hevdet at politiet stoppet uforholdsmessig mange muslimer i kontroller. De fleste som ble stoppet var hvite. Likevel ble det hevdet at 95 prosent av de undersøkte var muslimer, sier Malik.


Brobygger mellom islam og Vesten

24.05.06: Den tyrkiske professor Binnaz Toprak har vært i Danmark, hvor hun argumenterer for tyrkisk EU-medlemskap med henvisning til at Tyrkia kan være brobygger mellom den muslimske verden og Vesten. Samme argument har vært fremført i Norge, ikke minst av stortingspresident Torbjørn Jagland (Ap). Toprak mener at ett av "bevisene" på Tyrkias rolle som borbygger, er Muhammed-saken. Men kommentator Ralf Pittelkow i Jyllands-Posten mener derimot at Muhammed-saken nettopp viser hvorfor Tyrkia er totalt uskikket til å være noen brobygger. Han skriver: "Al respekt for Binnaz Topraks behjertede bestræbelser for at få sit land ind i EU. Men hendes argumentation illustrerer, hvor vanskelig en opgave hun har. Muhammed-sagen er mildt sagt ikke egnet til at overbevise danskerne om gevinsten ved tyrkisk medlemskab, tværtimod. Sagen drejede sig grundlæggende om spørgsmålet: Skal et ikke-muslimsk land som Danmark give køb på sin frihedstradition for at underlægge sig ortodokse islamiske normer, der vil indskrænke den frie debat i religionens navn?" Les Pittelkows kommentar


Sparker imam etter sexovergrep

24.05.06: En 40-årig imam i en Ahmadiyya-menighet i Danmark er dømt for sexovergrep mot en kvinne. Han ble idømt tre måneders ubetinget fengsel og må betale 20 000 kr. i oppreisning til kvinnen. Mannen innrømmer å ha kysset og befølt kvinnen, men nekter seg skyldig i grove krenkelser. Menigheten har avskjediget imamen, melder Jyllands-Posten


Nye fengselsregler for håndtering av religion

16.05.06: I de siste fem år er andelen av innsatte i danske fengsler som har en annen opprinnelse enn etnisk dansk, steget til 23 prosent, en stigning som nå utløser nye regler for hvordan fengslene skal forholde seg til de innsattes religiøse overbevisning. Nærmere 3 av 4 av de innsatte med annen opprinnelse enn etnisk dansk, er muslimer. Dette tilsvarer at 17 prosent av fangene. Med en så stor andel muslimer i fengslene rekker det ikke lenger for kriminalomsorgen å ha to eller tre fengselsimamer ansatt. Det utarbeides nå nye retningslinjer for hvordan fengselsbetjentene skal forholde seg til de innsattes ulike trosretninger. Les i Kristelig Dagblad.dk


Laban blir lengre

12.05.06: I går meldte vi at Laban ville forlate Danmark. Men den omstride imamaen Abu Laban har skiftet mening på noen dager: Nå vil han ikke forlate Danmark likevel. Da Jyllands-Posten snakket med Laban på tirsdagen og spurte om hans tidligere uttalelser om å forlate Danmark sto ved lag, svarte han: »Det er kun et spørgsmål om timing. Det vil ikke være passende at blive længere tid i Danmark. Men problemet er mine børn. Jeg vil ikke have, at de skal bebrejde mig, hvis jeg bruger en forkert timing. Men det er et spørgsmål om tid, hverken mere eller mindre." Laban benekter at han har sagt noe slikt, selv om avisen har samtalen på bånd.

Lektor Helle Lykke Nielsen fra Center for Mellemøststudier mener at Abu Labans eventuelle farvel til Danmark ikke nødvendigvis er heldig - det kan føre til en radikalisering av unge muslimer og gi en ytterliggående muslimsk organisasjon som Hizb-ut-Tahrir vind i seilene: "Den nye generation er langt mere fundamentalistisk, pro-Hamas, pro-Hizb-ut-Tahrir og radikal end Abu Laban,« sier Lykke Nielsen, som også ser Labans mulige farvel som ledd i en maktkamp mellom imamer i kjølvannet av Muhammed-bråket

Få lytter til imamene
65 prosent av den muslimske befolkningen i Danmark går aldri i moské, viser den første danske meningsmåling blandt muslimer i Danmark. Tallene viser at forestillingen om imamers store innflytelse er sterkt overdrevet, sier danske islamforskere til Jyllands-Posten


Imam overfalt med kniv

10.05.06: En imam ble overfalt av to menn med kniv utenfor en moské i Gävle tidlig mandags morgen. Politet har koblet inn sikkerhetspolitiet. I følge den angrepne imamen kan overfallet være religiøst motivert, og han, som selv er sunnimuslim, beskylder shiamuslimer å stå bak, melder SvD.se


Religiøs identitet skaper indre uro

08.05.06: I Egypt er det en stigende uro mellom muslimene og den kristne minoriteten, de såkalte kopterne. For første gang siden 1970-årene har unge koptere gått til aksjon mot overgrep rettet mot dem. Samir Morcos mener at hovedproblemet består i at egypterne behandles som medlemmer av en religiøs gruppe, og ikke som borgere med like rettigheter og plikter. Samtidig er det den religiøse identiteten som synes å stå sterkest, for når koptere, eller for den saks skyld muslimer, mener seg diskriminert eller utsatt for overgrep, søker de tilflukt i sine respektive religiøse samfunn. Dermed bidrar de til å fremme problemet. Marcos mener løsningen er dialog. Les i Aftenposten.no


På vei mot kvinnelige imamer? Marokkansk "eksperiment "

05.05.06: Den 42-årige kong Muhammed VI, som overtok tronen etter sin far kong Hassan II i 1999, har overraskende tatt initiativet til en nyskapelse i det marokkanske samfunnet. Han har besluttet at det også skal være mulig for kvinner å bli muslimske veiledere - dog med den begrensning at de ikke kan lede fredagsbønnen. Til nå er det utdannet 50 kvinnelige "mourchidats" (religiøse guider) som skal gi grunnleggende religiøs veiledning i moskeene, lede religiøse diskusjoner samt støtte og gi råd til mennesker på sykehus, fengsler og skoler. Direktøren for senteret som har utdannet kvinnene, Mohamed Mahfoud, mener det er snakk om "et sjeldent eksperiment i den muslimske verden". Flere mener at "eksperimentet" må sees på som et ledd i den marokkanske kongens forsøk på å kontrollere befolkningens oppfattelse av islam. Ikke minst for å forhindre fremveksten av voldelige islamistiske grupper, som kan true både befolkningens sikkerhet og kongens egen makt. Les hos Kristelig Dagblad.dk


Harselerte med islam på Egyptferie - ble arrestert

05.05.06. To nordmenn og tre svensker ble pågrepet av politiet i Hurghada i Egypt onsdag kveld. Pågripelsen skjedde etter at de fem mennene, i alkoholpåvirket tilstand, lekte pilgrimer og harselerte med islam, blant annet ved å etterligne muslimske pilgrimers vandring rundt den hellige bygningen Kaaba i Mekka. Ikke bare hadde mennene barbert hodet og iført seg "pilgrimsklær", men da de også begynte å kle av seg fikk stedets innbyggere nok. Politiet fryktet at mennene kunne bli angrepet av sinte egyptere, og arresterte dem - for blotting. Men flere demonstrerte utenfor politistasjonen, og forlangte at mennenes siktelse skulle utvides til blasfemi, hvilket er strenge straffer for i Egypt. Diplomatiet ble koblet inn, og i følge reisebyrået Apollo Norge slapp mennene ut av varetekt torsdag kveld, og er frie til å forlate Egypt, melder Aftenposten.no


Sharias inntog i Sverige

04.05.06: I flere år har de kristne sosialdemokratene i "Broderskapsbevegelsen" samarbeidet med med den muslimske lederen Mahmoud Aldebe. Han ønsker egne lover i Sverige - bare for muslimer. Aldebe har blant annet offentlig tatt til ordet for å få redusert skilsmisserett for kvinner. SVT har i en dokumentarserie gransket islam og integrasjon, og sett nærmere på den største muslimske menigheten i Sverige. De fant at Aldebe i flere år har vært en toneangivende muslimsk leder av Sveriges muslimske forbund. Allerede i 1999 framsatte han et forslag om å innføre sharia i svensk familierett, gjeldende for muslimer. Assam Qarai, som jobber i organisasjonen Kvinnors nätverk, har ved flere anledninger møtt kvinner som har problemer med å få skilsmisse. Hvis en kvinne kommer til Sødermoskéen i Stockholm og sier hun vil skille seg, kontakter moskéen alltid mannen først. Kilder forteller at den samme moskéen motarbeider kvinnene selv om de forteller at ektemannen mishandler dem. Dette er også moskéen som en rekke ganger har fått besøk av sosialdemokratiets statsråder, og under valgkampen i 2002 oppfordret Aldebe alle muslimer til å stemme på sosialdemokratene. Se artikkel, dokumentar og debatt hos SVT.se

Terrorsiktet i Sverige
Tre unge islamister er siktet for terrorisme i Sverige, etter at det ble avdekket at de planla et terrorangrep mot menigheten Livets Ord i Uppsala, melder I dag.no


Islam i det blå

04.05.06: Malaysia vil gjerne sende en austronaut ut i rommet sammen med en russisk ekspedisjon, men sliter med en del praktiske problemer. For hvordan kan islam praktiseres i rommet? Det vil bli problemer med å kunne vaske seg før dagens fem bønner, da vannbeholdningen på et romskip er begrenset. Det vil bli vanskelig å rette blikket mot Mekka under bønnen, da romskipet går i kretsløp rundt jorda. I tillegg vil bønnetidene være vanskelig å fastsette, da de er knyttet til soloppgang og -nedgang, som på en romferd vil kunne skje flere ganger i døgnet. Les i Jyllands-Posten


Sharia befester seg i Somalia

03.05.06: En koranskole i Mugadhisu i Somalia ble i går arena for en henrettelse. Det var den 16-årige Muhammed Moallim som hadde fått i oppdrag å drepe Omar Hussein (45) ved knivstikking. Hussein var blitt dømt til døden av den lokale shariadomstolen, etter at han hadde drept Moallims far. Flere hundre mennesker hadde møtt frem for å overvære henrettelsen, som skal være den første offentlige henrettelsen på mange år. Les hos Dagbladet.no


Fallaci hardt ut mot danske forleggere

03.05.06: Den italianske forfatteren Oriana Fallaci, bosatt i New York, mener danske forleggere er feige fordi ingen vil publisere hennes siste bøker. »De er kujoner, jeg har alltid solgt godt i Danmark, hvorfor vil man plutselig ikke utgi mine bøker? Tenk at det ikke er et eneste forlag som har ryggrad og mot nok til å utgi en av mine tre bøker om islam i et opplag på 1 000 eksemplarer,« sier Oriana Fallaci til Jyllands-Posten. I følge Fallaci har hennes tre bøker om islam i løpet av de seneste fire år bare i Italia solgt flere enn 5 millioner eksemplarer.


Krever egne muslimske lover i Sverige

28.04.06: Sveriges Muslimska Förbund, som er Sveriges største muslimske menighet med om lag
70 000 medlemmer, krever egne lover for muslimer på flere områder, melder SvT.se. I et brev til partiene i det svenske Stortinget, Riksdagen, kreves det fri til ulike muslimske gjøremål, slik som fredagsbønnen, at imamer bør få undervise i skolene, separat svømmeundervisning for jenter og gutter, rentefrie lån til bygging av moskéer, egne kvinnekvelder i moskéne - og ikke minst: at imamer må godkjenne skilsmisser blant muslimer. Det syv siders lange brevet er undertegnet den omstridte lederen og imamen Mahmoud Aldebe. Forslaget blir ikke tatt godt i mot av svenske politikere, som avviser et religiøst lovverk.


Internett forener og oppdrar muslimsk ungdom

24.04.06: Hele 58 prosent av unge danske muslimer sier at islam har betydning i deres daglige liv. Kun halvparten av foreldrene mener det samme. I Weekendavisen.dk forteller unge kvinner om deres søken etter det sanne islam på Internett. Her finner de ut om de har lov til å plukke øyenbrynene, hår på nesen og om kvinner har lov å kjøre bil. De unge prøver å også påvirke foreldrene til å praktisere islam i hverdagen. Morten Thomsen Højsgaard har skrevet doktorgrad om Internett-fenomenet blant de unge muslimene, og sier: ”Nettet giver mere magt til det enkelte menneske, men på en eller anden finurlig måde sker der jo det, at mange søger det, som er autoritært, reaktionært og fundamentalistisk.”


Moskébråk også i Danmark

20.04.06: Også i Danmark er det bråk i tilknytning til moskéer. En lokalpolitiker i København, danskpakistanske Wallait Khan, er siktet for å ha overfalt en annen danskpakistaner, ved navn Butt. Khan og seks andre menn, blant annet to av hans sønner og to fettere, angrep Butt under en begravelse i moskéen, da Khan mener Butt har svindlet med over 2 millioner kroner av moskéens penger. Moskéen er nå stengt. Les i Jyllands-Posten


Kritiserer manglende selvkritikk hos muslimer - og støtter Hege Storhaug

10.04.06: Shakil Rehman tar i dag i Aftenposten Aften et kraftig oppgjør med Athar Ali, leder av Norsk innvandrerforum og RV-politiker. Rehman mener politikere som Ali er flaskehalser i integreringen ved å stå for en ensidig dialog hvor majoriteten bare skal respektere og ikke kritisere når tradisjoner går ut over menneskerettigheter. Grunnen til at Rehman skriver er å finne i det norskpakistanske månedsbladet "Quaid", der Ali har signert en artikkel som går til kraftig angrep på Hege Storhaug (informasjonsleder i HRS). Rehman mener artikkelen er trist lesning: "Den viser i et nøtteskall den generelle paranoiaen og manglende selvkritikk blant enkelte muslimer. I stedet for å forstå Storhaugs kritikk, går man til angrep. Jeg hadde ikke regnet med et slikt unyansert angrep fra en voksen leder og politiker." Rehman påpeker videre at "Man bygger dialog og en felles plattform når man er selvkritisk, ærlig og åpen. Ønsker Athar Ali å 'bygge dialog', burde han kjempet side om side med Hege Storhaug - i stedet for å vende henne ryggen og bidra til at gamle destruktive tradisjoner får fortsette." Særlig farlig mener Rehman det er at Ali "hisser opp den pakistanske befolkningen mot mennesker som jobber for kunnskapsøkning, menneskerettigheter og rettferdighet."


Hva er det med muslimene?

08.04.06: VGs kommentator Olav Versto mener at det nesten alltid er muslimer innblandet i saker der innvandring fremstår som problem for samfunnet vårt. Han påpeker at han ikke sier at alle muslimer skaper problemer; heller at de fleste av dem gjør en god arbeidsinnsats og er et pluss for Norge. "Men de aller fleste innvandrere som skaper problemer, er muslimer. Dette er et faktum; dette vet alle, selv om det ikke er så mange av oss som tar seg bryet med å si det. Det er sikkert forgjeves, men jeg skulle ønske at norske forskere og myndigheter, som ellers er så flittige med å produsere utredninger, kunne lage undersøkelser om hvorfor det er slik," etterlyser Versto på VG Nett

Human Rights Service (HRS) Møllergata 9, 0179 Oslo - Norge Tlf: (047) 22 33 80 00 post@rights.no © HRS 2002 - 2007