| HRS - Forsiden | Om rights.no | Om HRS | Kontakt HRS | Bli HRS - venn i dag ! | In English | Lenker | Anbefalt litteratur | Nettstedskart |
Her er du: HRS - Forsiden > Islam - side 3

VIKTIGE SØKEOPPLYSNINGER!
Søk i rights.no

Kvinner som vil tvinge gjennom islamske lover i Pakistan

29.03.07: Flere unge kvinner fra den religiøse skolen Jamia Hafsa i hovedstaden Islamabad i Pakistan, brøt seg inn på et bordell og kidnappet den kvinnelige eieren, hennes datter og svigerdatter, melder BBC.no. De kvinnelige studentene mener, med henvisning til islamske lover, at de har rett til å stoppe det de oppfatter som umoralsk aktivitet. Under aksjonen fikk de også støtte fra skolens lærere og mannlige studenter. BBCs Navdip Dhariwal i Islamabad sier at det er første gang slike ”Taliban-metoder” blir tatt i bruk i hovedstaden. Politiet var motvillig til å ta seg inn på den religiøse skolen, men arresterte etter hvert to kvinnelige studenter. Men resultatet av dette var at studentene kidnappet to andre politimenn, som også holdes på skolen. Jamia Hafsa madrassa har lenge vært et problem for styremaktene og president Musharraf. Skolen har ofte kritisert politikken knyttet til "krigen mot terror" og hevder at islamske lover må tvinges gjennom i Pakistan.


Samrøre mellom politikk og religion

28.03.07: Når forhold mellom den islamske verden og den vestlige demokratiske verden skal diskuteres i Norge, blir den tidligere presidenten i Iran Mohammad Khatami invitert, melder NTB. Khatami var president i Iran fra 1997 til 2005, og noen hevder han var reformvennlig og ”moderat”, mens andre hevder det motsatte. Iran, som står for mange daglige brudd på menneskerettigheter og som også har dødsstraffer for påstått utroskap, steining og pisking av voldtektsofre og dødsdommer for homofile, skal i Norge ha dialog med ledende nasjonale institusjoner og myndigheter.

Khatami skal delta på et dialogseminar i Oslo, i regi av Bondeviks Oslosenteret for fred og menneskerettigheter, Khatamis senter The Foundation for dialogue among civilizations og Club de Madrid. Hovedtemaene på seminaret skal være religion, politikk og menneskerettigheter i land som har en dominerende religion og andre minoritetsreligioner.


Sponset islamsenter på Universitetet i Oslo

26.03.07: Fra høsten 2008 kan et islamsenter ved Universitetet i Oslo bli en realitet, sier professor Haakon Benestad, som også er prorektor ved Universitetet, skriver Aftenposten.no. Et utvalg er nedsatt for å utrede etableringen av islamsenteret. Utvalget, som ledes av Benestad, består for øvrig av professor Anne Hellum, professor Oddbjørn Leirvik, professor Bjørn Olav Utvik, 1.amanuensis Katrine Fangen, forsker og konvertitt Lena Larsen, skribent Shoaib Sultan, imam Senaid Kobilica og student Qaman Kalif Musse.

Islamsenteret må derimot konkurrere om de allerede trange budsjettene Universitetet har, og må dra veksler på lærerkrefter som allerede finnes ved Universitetet innenfor fag som humaniora, teologi og jus. Det er behov for å ansatte nye folk, bl.a. administrativt personale. "Men vi har ikke råd til å ansette mange, selv om en sjeik skulle spytte i kassen," sier Benestad, som påpeker at det ikke er gjort noen aktive fremstøt for å få sponsormidler fra muslimske land. "Men om vi skulle få sponsormidler, må vi kunne stå helt fritt," presiserer han.


Dommer beklager bruk av koranen

23.03.07: Som HRS meldte i går (se sak lengre ned på siden), avviste en tysk dommer hasteskilsmisse av et tyskmarokkansk ektepar, men henvisning til at koranen gir ektemannen rett til å tukte hustruen. Dommeren sa også at den mishandlede og drapstruede kvinnen måtte "regne med" å bli utsatt for vold når hun giftet seg med en mann vokst opp i Marokko.

Saken har vakt oppstandelse både i Tyskland og langt utenfor landets grenser, melder Jyllands-Posten.dk. Dommeren beklager nå sine uttalelser og vurderinger, og sier at hun ikke forstod handlingen sin og hvilken politiske sprengkraft den innehadde. Flere krever at saken må få disiplinære konsekvenser for dommeren.


Danske forfattere henges ut som nazister av muslimsk politiker

22.03.07: De to anerkjente danske forfatterne, Lars Hedegaard og Helle Merete Brix, henges ut som nazister av en konservativ muslimsk politiker, melder Avisen.dk. Politikeren, som heter Safia Aoude, har manipulert et foto på hjemmesiden sin av Hedegaard og Brix sammen med Ayaan Hirsi Ali. Hedegaard og Brix er iført hakekors, og Hirsi Alis øyne er tilslørt. I bakgrunnen er det lagt inn et bilde av Josef Goebbels.

Safia Aoude tilhører Det konservative Folkeparti i Danmark. Hun er historielærer ved Den internasjonale arabiske skole i København. På hjemmesiden hennes kommer det klart frem at hun likestiller Holocaust-revisjonisme med historisk sannhet. Aoude har også stemplet Dansk Folkeparti som nasjonalsosialistisk, og har uttalt at partiet vil skape et nytt Holocaust hvis det kommer til makten. Aoude er også styremedlem i Muslimer i Dialog.

Brix og Hedegaard skrev nylig en kritisk og veldokumentert kommentar om Aoudes holdninger og bakgrunn, der det blant annet fremkommer at hun har dyp forakt for Danmark og dansker, og at hun forherliger voldelige islamister og oppfordrer muslimer i Danmark til å nekte og samarbeide med politiet og sikkerhetstjenesten. Aode er dansk statsborger. Hun blir nå etter all sannsynlighet ekskludert fra det konservative regjeringspartiet.

Helle Merete Brix, som er fast skribent hos HRS, og som på vegne av Trykkefrihedsselskabet har invitert Hege Storhaug til København neste uke for å overrekke Jyllands-Postens kulturredaktør Flemming Rose en ytringsfrihetspris, kommenterer saken slik: "Det er fullstendig rabiat. Hun har en strategi med å klassifisere enhver politisk motstander med nazister."


Må regne med vold i muslimsk ekteskap

22.03.07: En mishandlet og drapstruet kvinne av marokansk opprinnelse ble nektet skilsmisse av tysk domstol med henvisning til Koranen, melder Jyllands-Posten.dk. "Dette måtte hun regne med, siden hun giftet seg med en marokkansk mann, mente den tyske dommeren. I dommerens skriftlige avslag heter det videre: "I denne kulturen er det ikke uvanlig at mannen utøver en rett til å slå sin kone". Dommeren mener også at den tyskfødte kvinnen måtte ha regnet med vold i ekteskapet ettersom hun giftet seg med en mann oppvokst i Marokko. Dommeren peker også på Koranen og æresbegrepet, og sier at "mannens ære i all sin enkelthet er forbundet med kvinnens kyskhet, det vil strengt tatt si at for en islamsk oppdratt mann er en kvinnes liv etter vestlige kulturregler i seg selv en ærekrenkelse".

Kvinnen, som har to barn, anla sak mot dommeren. Hun mente dommeren var inhabil og ute i stand til å avsi en nøytral dom i skilsmissen. Domstolene har nå gitt kvinnen medhold og fratatt dommeren saken. Flere tyske politikere har uttrykt forferdelse over dommerens uttalelser. De krever nå at uttalelsene får konsekvenser for dommeren.


Hitlers arv

21.03.07: Det er etter hvert trøttende å høre om den muslimske nærtagenheten, som hindrer både kunstneriske utfoldelser, relevante politiske diskusjoner og åpen offentlig debatt i seg selv, skriver Jyllands-Posten.dk på lederplass. Utgangspunktet for hjertesukket er avlysningen av et seminar av sikkerhetsgrunner på universitetet i Leeds. Den tyske sosialforskeren Matthias Küntzel skulle holde et todagers seminar med tittelen ”Hitlers arv: Muslimsk antisemittisme i Midtøsten."

Kontroversene startet allerede ved tittelen, og den ble endret av universitetet til ”Nazismens arv: Eksporten av antisemittisme til Midtøsten”. Altså skulle ikke seminaret handle om muslimsk antisemittisme. Det var imidlertid ikke nok. Universitetet kapitulerte helt, og avlyste arrangementet: ”Vold, hærværk og mordtrusler er altså stadig realiteter, som man må tage med i overvejelserne, når man har at gøre med emner, som nogle muslimer kunne tænkes at anse for krænkende,” kommenterer Jyllands-Posten. Og fortsetter slik: ”I vide muslimske kredse forsømmer man ikke nogen lejlighed til at føle sig dybt krænket og understrege fornærmelsen med vold, trusler og hærværk, så sikkerhedsforanstaltninger indgår som et helt naturligt element i planlægningen af blandt andet kunstneriske og politiske arrangementer. Det er utåleligt. Hvis nogen skal føle sig krænkede i det spørgsmål, må det være de demokratiske kræfter, som går ind for en åben debat om alle samfundsforhold, og som ønsker generende synspunkter imødegået med argumenter frem for vold, trusler og hærværk.

Det er påfaldende, at nogle kan føle sig så fornærmede over sammenkædningen af islam og antisemitisme, at de reagerer med metoder, som man kender fra fascistiske regimer.

Her kan man i sandhed tale om Hitlers arv.”


Islamkritiske forfattere truet på livet både i Norge og Sverige

19.03.07: Forfatteren Mariwan Halabjaee har skrevet at Muhammed voldtok og drepte, nå bor han et hemmelig sted i Norge og frykter for sitt liv, skriver BT.no. Halabjaee er kurder fra Nord-Irak og fikk innvilget asyl i Norge i høst. Til avisen forteller Halabjaee at han har mottatt drapstrusler, og at han vet om en bestemt person som bor i Norge som leter etter han. "Jeg frykter at han har fått i oppdrag fra islamske grupper å finne ut hvor jeg er," sier Halabjaee. I utenladske medier har Halabjaee blitt omtalt som Kurdistans Salman Rushdie. Etter at hans siste bok kom ut i fjor, med tittelen «Sex, Sharia and Women in the History of Islam», ei bok om kvinner i islams historie, ble situasjonen for farlig for Halabjaee i Irak. I boka skriver han blant annet at profeten Muhammed skal ha hatt 19 koner, og at han voldtok og drepte et menneske. Ifølge Halabjaee har både Ansar al-Islam og Al-Qaida kommet med trusler mot ham, i form av en fatwa. Forfatteren hevder også at han har søkt om bistand fra Amnesty Norge og den norske PEN-klubben, uten noe respons.

I Sverige er forfatteren Taslima Nasrin, 45, som har flyktet fra Bangladesh og lever i eksil i Sverige, blitt truet av en indisk islamistisk gruppe, melder Expressen.se. Beskjeden lyder: "Halshugg Nasrin og få 12 000 doller i belønning". Islamistgruppen mener "Hennes forfatterskap krenker islam," sier gruppens leder Taqi Riza Khan. Den ekstremistiske gruppen gir imidlertid Taslima Nasrin en mulighet til å leve: "Hun kan overleve, men da må hun ta avstand fra skriverier, be om unnskyldning og brenne sine bøker. Da kan hun få leve," sier Khan.


Akademisk foredrag avlyst etter muslimsk press

19.03.2007: Leeds University beskyldes for å ofre den akademiske frihet av frykt for islamsk trakassering. Universitetet hadde annonsert et foredrag av den tyske forfatteren og politologen Mathias Küntzel, som er en spesialist på islamisme, og som skulle omhandle islamsk antisemittisme i Midtøsten. Foredraget var en integrert del av en to-dagers workshop om Hitler-nazismens virkningshistorie.

Onsdag 14. mars annonserte Leeds-universitet at de avlyste foredraget med Küntzel, grunnet sikkerhetshensyn. Universitetet hadde da mottatt e-poster fra muslimer som protesterte mot foredraget, og som hevdet at bare å antyde en forbindelse mellom nazisme og islam utgjorde en fornærmelse, melder Norge IDAG.


Protest mot grunnlovsendring i Egypt

19.03.07: Da nasjonalforsamlingen kom sammen søndag, forlot over 100 folkevalgte møtet i protest mot en planlagt endring i grunnloven i Egypt, melder NTB. Det muslimske brorskapet ledet an i protesten, mot det de tror vil føre til at den utøvende myndighet i landet får styrket makten. En talsmann for landets president Mubarak, Ali al-Din Hilal, sier at disse bekymringene fra det muslimske brorskapet er grunnløse ”fordi den spesielle reguleringen av grunnloven bare berører en spesiell forbrytelse – terrorisme”. Forhandlingene fortsetter i dag.


Muslimske kvinner skjuler voldtekt

16.03.07: Kvinner med muslimsk bakgrunn i Danmark anmelder svært sjelden tilfeller av voldtekt, mener politi og hjelpeorganisasjoner, melder Jyllands-Posten.dk. Verken politiet eller hjelpeorganisasjoner fører statistikk over muslimske kvinner som er utsatt for voldtekt, men alle er enige om at de reelle tall er langt høyere enn de hendelser som kommer offentligheten for øret. ”Det er en broget skare, og derfor er det svært at sige noget almengyldigt om dem. Men dem, som kommer til os, bliver nærmest fulgt herind af eksempelvis en kollega eller en venindes mor. Det giver os et fingerpeg om, at der er mange, som ikke får den hjælp, de har ret til,” sier Karin Sten Madsen ved Center for Voldtægtsofre på Rigshospitalet , og som også står bak hjemmesiden Løft Sløret. Politiet sier de er betenkt over at de får så få anmeldelser fra denne gruppen kvinner: ”Vi hører stort set aldrig om muslimske kvinder som voldtægtsofre, men vi har en klar opfattelse af, at der et stort antal »mørketal« i statistikkerne. Vi ved fra centrene, at det sker. Noget kunne tyde på, at krænkelser typisk er bekendtskabsvoldtægt, som foregår i et lukket miljø, hvor parterne kender hinanden,« sier politiinspektør Bent Isager-Nielsen. Lektor Torben Rugberg Rasmussen ved Center for Mellemøststudier på Syddansk Universitet, mener forklaringen ligger i kvinnenes familiemønster: ”I muslimske familier kan der være en opfattelse af, at staten er et fremmedelement. Staten skal ikke tage sig af kontrol, hjælp, omsorg osv. Samtidig har vi at gøre med en krænkende og skamfuld handling i et miljø, hvor familieloyalitet er den bærende præmis. Pigens handlinger falder tilbage på familiens ære, og derfor ønsker hun måske at hemmeligholde det,” sier Rasmussen.


Fengsel og bøter for å vitse om islam

15.03.07: Både sjefsredaktøren og en journalist i det marokkanske nyhetsmagasinet Nichane har fått en dom på tre års betinget fengsel og bøter på flere tusen euro, for å ha fornærmet islam. Det var en ti-siders artikkel, med tittelen "Hvordan Marokko vitser om sex, politikk og religion", som utløste den voldsomme reaksjonen. Artikkelen var et forsøk på å si noe om hvordan den folkelige marokkanske humoren påvirker samfunnet. Men den så altså ut til å mangle, i alle fall hos landets lederskap. Kort tid etter at artikkelen var publisert, ble avisen forbudt - av statsministeren.

Ifølge Dagbladet.no er det minst tre ting man ikke kan skrive noe ufordelaktig om i det arabiske landet: Islam, konflikten i Vest-Sahara og kongehuset. De to journalistene kritiseres for å ha fornærmet nasjonen og religionen, noen kaller dem frafalne og sender dem dødstrusler.

Les hele artikkelen i Dagbladet.no


Islams Opplysningtid er startet - St. Petersburg deklarasjonen

14.03.07: Sekulære muslimer og andre er gått sammen for å gi islam sin Opplysningstid. Samarbeidet er nedfelt i St. Petersburg deklarasjonen, undertenget av blant annet Ayaan Hirsi Ali, Ibn Warraq, Wafa Sultan m.fl. Her heter det blant annet:

"We are secular Muslims, and secular persons of Muslim societies. We are believers, doubters, and unbelievers, brought together by a great struggle, not between the West and Islam, but between the free and the unfree.

We affirm the inviolable freedom of the individual conscience. We believe in the equality of all human persons.

We insist upon the separation of religion from state and the observance of universal human rights.

We find traditions of liberty, rationality, and tolerance in the rich histories of pre-Islamic and Islamic societies. These values do not belong to the West or the East; they are the common moral heritage of humankind.

We see no colonialism, racism, or so-called 'Islamaphobia' in submitting Islamic practices to criticism or condemnation when they violate human reason or rights."

Les mer hos Secular Islam

Human Rights Service (HRS) Møllergata 9, 0179 Oslo - Norge Tlf: (047) 22 33 80 00 post@rights.no © HRS 2002 - 2007