| HRS - Forsiden | Om rights.no | Om HRS | Kontakt HRS | Bli HRS - venn i dag ! | In English | Lenker | Anbefalt litteratur | Nettstedskart |
Her er du: HRS - Forsiden > Islam - side 7

VIKTIGE SØKEOPPLYSNINGER!
Søk i rights.no

Kun koranen er lov

03.01.07: Før jul meldte vi om saken der flyselskapet British Midland (BMI) mente at flyvertinnens medbrakte bibel i verste fall kunne sette sinnene i kok hos muslimske passasjerer og myndigheter i Saudi-Arabia. De ba henne ta med koranen i stedet. Dette kommer opp ikke lenge etter at en annen flyvertinne ble nektet å ha på seg et halskjede med kors. Flyvertinnen gikk til sak mot selskapet BMI ut fra det hun oppfattet som religiøs diskriminering. Ledelsen i flyselskapet sier de bare følger det britiske utenriksdepartementets retningslinjer, melder Vårt Land.no. Og at det britiske utenriksdepartementet støtter avgjørelsen om bibelforbud er kanskje ikke underlig, da det på utenriksdepartementets nettsider heter om Saudi-Arabia: «Det er forbudt å importere narkotika, alkohol, svineprodukter, religiøse bøker og kunst - bortsett fra Koranen. Kun Koranen er lov»


Mer muslimhets, sier omstridte EUMC

20.12.06: Muslimenes offerrolle i den europeiske offentligheten synes ingen enda å ha. I går kunne vi i så og si samtlige medier lese om at det er blitt mer muslimhets i Europa. "Muslimer i Europa opplever daglig å bli diskriminert; på grunn av rasisme, fremmedhat og fremmedfrykt, konkluderer en EU-rapport," skrev Aftenposten.no. Avsenderen til rapporten som, blant annet Aftenposten ukritisk siterer, er Europeiske Observasjonssenter for Rasisme og Fremmedhat, EUMC. Dette er et senter som har vært i hardt vær mange ganger. I september i år fremkom det at EU-kommisjonen besluttet å legge ned EUMC.

Senteret hadde da gjort en rekke oppsiktsvekkende vedtak, blant annet ved at det i 2003 holdt tilbake en rapport om utbredt antisemittisme blant unge muslimer i Europa. I 2006 trakk Mads Bryde Andersen, professor i jus ved Københavns Universitet, seg som styremedlem. Men selv om EUMC ble besluttet nedlagt, skulle senterets arbeid fortsette, men nå i en annen form. Senteret skulle erstattes av en ny organisasjon, med en bredere innfallsvinkel på diskriminering basert på grunnleggende rettigheter. Dette ville innbefatte diskriminering på grunn av etnisk opprinnelse, alder, handikap, seksuell orientering og religion. Spørsmålet flere stilte seg var hvordan det kan fungere bedre med en enda bredere innfallsvinkel, hvis det fungerte dårlig når de skulle arbeide med rasisme og fremmedhat.

Og i november kunne vi lese at EU-landene gjør lite eller ingenting for å hindre rasisme og diskriminering. Dette var fastslått av EUMC. Ifølge EUMC er fremmedfrykten velutviklet i de fleste av de 25 medlemslandene. I rapporten var det bare Storbritannia og Finland som ble funnet til å ha gode nok rutiner for å rapportere rasistisk vold og samle inn informasjon om overgrep.

Minerva.no har sett nærmere på EUMCs rapport, og mener at påstandene om mer muslimhets er fullstendig uten belegg i den 115 siders rapporten. Ifølge dem trekkes det ingen konklusjoner om utviklingen i hets og vold. I de få tilfellene der rapporten presenterer data over tid, peker de snarere i motsatt retning.


Koranen julehit i Danmark

20.12.06: En dansk oversettelse av koranen ser ut til å bli en salgssuksess i Danmark. To uker etter at boken er blitt utgitt, okkuperte den andreplassen på faglitteraturens bestselgerliste. Jørgen Bæk Simonsen, islamekspert og lektor på Københavns Universitet, påpeker at koranen kommer i en tid hvor islam er et hett tema, og at danske ikke-muslimer derfor ønsker å lese hva som står i koranen. "2006 vil gå over i historien som det år hvor vi hadde blant annet kariaktur-krisen. Den har innlysende understreket et behov hos alle for å lese koranen," sier han, og fortsetter: "Du kan ikke lese en avis, høre radio eller se fjernsyn uten å måtte stifte bekjentskap med islam og muslimer. Derfor er der et ønske om å vite hva koranen egentlig er. Noen vil lese den for å vite hva som står der, andre vil lese den for å ta del i debatten, " sier Bæk Simonsen til Kristelig Dagblad.dk


Britisk flyselskap vil bytte ut bibelen med koranen

19.12.06: Vil den kvinnelige flyvertinnens bibel være til sjenanse for reisende muslimer på flyselskapet British Midlands? –Ja, mener flyselskapet. Flyselskapet British Midland (BMI) mener at kvinnens medbrakte bibel i verste fall kan sette sinnene i kok hos muslimske passasjerer og myndigheter i Saudi-Arabia. Ifølge The Sun har de bedt henne ta med koranen i stedet, melder VG Nett. Flyvertinnen går til sak mot selskapet BMI etter at hun blir nektet å ta med seg bibelen på jobb samt ble anbefalt å ta med en koran i stedet – hun mener det er religiøs diskriminering


Hirsi Ali med appell mot jødehat og Holocaustsbenektning

19.12.06 (oppdatert 21.12): Ayaan Hirsi Ali skriver i en kommentar i Spiegel.de om hvordan hun ble oppdratt til å hate jøder og ikke kjente til Holocaust. Først som jentunge i Saudi-Arabia, deretter som tenåring i Kenya: “Growing up as a child in Saudi Arabia, I remember my teachers, my mom and our neighbours telling us practically on a daily basis that Jews were evil, the sworn enemies of Muslims who's only goal was to destroy Islam. We were never informed about the Holocaust. Later in Kenya, as a teenager, when Saudi and other Gulf philanthropy reached us in Africa, I remember that the building of mosques and donations to hospitals and the poor went hand in hand with the cursing of Jews. Jews were said to be responsible for the deaths of babies, epidemics like AIDS, for the cause of wars. They were greedy and would do absolutely anything to kill us Muslims. And if we ever wanted to know peace and stability we would have to destroy them before they would wipe us out. For those of us who were not in a position to take arms against the Jews it was enough for us to cup our hands, raise our eyes heavenward and pray to Allah to destroy them.” Først i en alder av 24 år fikk hun kunnskap om faktiske forhold, da som nyinnvandret til Nederland. Hirsi Ali etterlyser spredning av faktiske forhold til folk i den muslimske verden som i dag systematisk utsettes for jødepropaganda: ”The world needs conferences of love, a promotion of understanding of cultures and antiracist campaigns, but more urgently the world needs to be informed again and again of the Holocaust. Not only in the interest of the Jews who survived the Holocaust and their offspring, but in the interest of humanity in general.”

Les også kronikk i Aftenposten.no 21.12.06 med tittelen: "Oppdratt til å hate jødene"


Danske jøder utsettes for sjikane

18.12.06: Internasjonale spenninger mellom jøder og muslimer avspeiler seg også i det danske samfunnet, melder Jyllands-Posten.dk. Blant annet ønsker ikke jødiske foreldre at dere barn skal gå på skoler der det er mange muslimske elever, og foran den jødiske syangogen i Københav ber vaktene jødene om å fjerne sine synlige religiøse symboler som kalott og davidstjerne.

Skoleinspektør Karen Margrethe Grønlund ved Klostervængets Skole på Nørrebro, der 93 prosent av elevene har innvandrerbakgrunn, ønsker jøder velkommen til sin skole, men sier at hun vet det kan bli hardt for dem: "Vi kan jo ikke fjernstyre børnenes adfærd. De kan ikke adskille Palæstina-konflikten fra det, der foregår i skolen. Børn er små papegøjer, der efteraber de voksnes snak om Libanon-krigen og om, at det var jøderne skyld igen,« sier Grønlund.


Islamistiske muslimske studenter mobber medelever

11.12.06: Et nytt fenomen seiler opp i Danmark: Islamistiske kvinnelige muslimske studenter mobber velintegrerte ”medsøstre”. Det sendes trusler på SMS om å iføre seg slør, og det utøves gruppepress knyttet til hvilke klær som er akseptabelt: ”Det handler bl.a. om påkledning. De må ikke gå i stramme bukser, bluser eller sterke farger. De må ikke høre musikk fordi de andre sier det er forbudt i følge islam. Det har stoppet flere av de moderate jentene fra at delta i sosiale sammenkomster, fordi denne gruppe har advart mot å delta,” sier Saliha Marie Fettah ved Syddanske Universitet. Flere unge kvinner bryter sammen, noen vurderer å skifte studie for å unnslippe islamistene. Og hvem er islamistene? I følge Fettah, er de ”meget danske”. De er født i Danmark, snakker flytende dansk, og er i gang med god utdannelse. De har ulike nasjonale bakgrunner, og finner fellesskap gjennom islam. Selv opplever de ikke sine aktiviteter som mobbing men som en religiøs plikt. De prøver ”å hjelpe de andre jentene fra å komme til helvete”, skriver Jyllands-Posten (8.desember, ikke tilgjengelig på nettet).

Samtidig kom FN med sin fjerde rapport om stagnasjonen i den arabiske verden, denne gangen med hovedfokus på kvinnene. Ikke overraskende fremkommer det at frihet kun er noe arabiske kvinner kan drømme om. Som Berlingske skriver: ”Vi vet det allerede godt. Altfor godt. Kvinnene i den arabiske verden er på mange områder annenrangs borgere som ikke nyter de samme rettigheder som det såkalte sterke kjønn i regionen (…) Et hav av både mannlige og kvinnelige forskere og intellektuelle fra forskjellige land i den arabiske verden har bidratt til rapporten, som blant annet konkluderer at det ikke kun er et personlig problem for den arabiske kvinnen at hun må leve et liv i ufrihet. Kvinneundertrykkelsen er ganske enkelt ’en hemsko’ for utvikling i det stagnerte Midtøsten (...) Færre enn 80 prosent av alle kvinner er innskrevet på de høyere klassetrinnene i alle arabiske land bortsett fra fire, og kvinnenes deltagelse på universitetene er kun like dårlig i Sør- og Vestasia og Afrika sør for Sahara (7.desember, ikke tilgjengelig på nettet).

Disse to nyhetene får Jyllands-Posten til å fastslå følgende på lederplass: ”Syddansk Universitetssenter burde gjøre de fire UNDP-rapportene om den arabiske verden til pliktlesning for de radikaliserte kvinnelige muslimene som mobber. Det gjelder i særdeleshet den nettopp offentliggjorte rapporten om kvinnenes situasjon. Selv om vi ikke tiltror dem evnen, burde de skamme seg over sin fremferd, når man betenker at de mulighetene som det danske samfunnet stiller til deres rådighet, er og blir for millioner av arabiske kvinner et fatamorgana.”


Utenriksminister Støre vil ha mer aktive muslimer

11.12.06: Under sitt første møte i en moské i Norge, oppfordret utenriksminister Jonas Gahr Støre muslimer i Norge om å delta bredere i samfunnsdebatten, i politikken, i fagbevegelsen, i organisasjonene og i media. "Dere må fortelle hverandre, norske myndigheter og mediene hva som opptar dere, hva dere ønsker, frykter, håper, hva dere vil, hva dere kan," sa Støre, som mente at stemmene fra det muslimske miljøet gjerne kunne bli høyere, sterkere og tydeligere, melder Aftenposten.no. Møtet foregikk i World Islamic Mission. Støre roste også Islamsk Råd og andre muslimske organisasjoner for å ha bidratt til det han mener var en konstruktiv løsning på karikaturstriden gjennom dialog og tillit.

Støres tale i sin helhet kan leses her


Nekter passasjerer av religiøse grunner

11.12.06: At mange taxisjåfører ikke vil ha hund i bilen, med henvisning til at hunder er "urene dyr i henhold til islam", har vel vært kjent for de fleste av oss i mange år. Sågar utnyttes dette av en rekke unge kvinner med innvandrerbakgrunn, som ikke ønsker muslimsk sjåfør ut fra det de oppfatter som en kontroll- og sladderkultur blant drosjesjåførene. Når disse kvinnene bestiller drosje sier de gjerne at de har hund med seg, og i de fleste tilfeller kommer det en etnisk norsk sjåfør. Men disse sjåførenes motstand mot hunder går også ut over en sårbar gruppe, blinde med førerhund. Norges blindeforbund har gjort en del undersøkelser, og har opplevd at opp mot 20 taxier har kjørt rett forbi. Å ikke ta med blinde med førerhund kaller de diskriminering, og påpeker at man utestenger mennesker som kanskje er helt avhengige av drosje. Les i Nettavisen.no.

Også i andre europiske land er er det et kjent problem at muslimske sjåfører nekter å kjøre personer av religiøse grunner. Ved Minneapolis St. Pauls internasjonale flyplass har muslimske sjåfører nektet passasjerer som har med seg alkohol. Der er følgende forslag lansert: Innføre et eget lys på biltaket for muslimer som ikke vil ha alkohol i bilen. Men som Daniel Pipes ironisk spør: Hva med sjåfører som ikke vil kjøre homofile, skal de også få et lys på taket? Og hva med kvinner som ikke dekker seg til? Og hva med... ja, dette kan bli litt av et lysshow.


Krever at imamer snakker norsk

08.12.06: Partileder Dagfinn Høybråten (KrF) vil at Norge skal innføre et krav om at imamer og andre menighetsledere som kommer til Norge må lære seg norsk, melder Magazinet.no "Vi snakker om åndelige ledere som i mange tilfeller har stor innflytelse i forhold til sine medlemmer," sier Høybråten. Han har denne uken drøftet erfaringer med lederen for det muslimske rådet for religiøs og etnisk forsoning i Storbritannia, dr. Abduljalil Sajid, etter at det ble innført en lignende ordning der. "Et slikt krav kan bidra til større grad av åpenhet og tillit mellom trossamfunn og samfunnet generelt. Et krav må følges av et tilbud fra det offentliges side om opplæring i norsk språk og samfunnsforhold," sier KrF-lederen.

Mye tyder på at forslaget vil få i det minste delvis gehør hos arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap). Da statsråden i forrige måned opprettet et eget diskusjonsforum med ledende norske imamer, var nettopp manglende språkkunnskaper ett av temaene som ble brakt på banen.


Stoppet islamkritisk film

05.12.06: Den svenskiranske regissøren Reza Bagher har lenge ønsket å lage en film om islamisme og æreskultur, men det svenske Filminstituttet vender tommelen ned. Manuset handler om islam, homoseksualitet, kvinneundertrykking, jødehat og æresdrap, men i tilsvaret fra konsulent Gustaffson på instituttet heter det: ” … du virker lykkelig uviten om hvilket minefelt du tråkker i.” Bagher er skuffet over avslaget, og mener svenske journalister behandler islam med silkehansker, som igjen bunner i uvitenhet om islam. Gustafsson avviser imidlertid at det er gjort vurderinger i forhold til om temaet er for kontroversielt, og sier at de brev som Bagher henviser til, ikke eksisterer. Les i Metro.se


Provokasjon mot muslimer

04.12.06: I det som antakelig er et forsøk på å stoppe en planlagt bygging av en moské på Amager i Danmark, har en gruppe antimuslimer forurenset området med blod fra svin. En video av provokasjonen ble natt til mandag sendt anonymt til danske medier. På videoen oppfordres det til å si nei til bygging av moskeer i europeiske byer, melder Berlingske.dk

Human Rights Service (HRS) Møllergata 9, 0179 Oslo - Norge Tlf: (047) 22 33 80 00 post@rights.no © HRS 2002 - 2007