| HRS - Forsiden | Om rights.no | Om HRS | Kontakt HRS | Bli HRS - venn i dag ! | In English | Lenker | Anbefalt litteratur | Nettstedskart |
Her er du: HRS - Forsiden > Islam - side 4

VIKTIGE SØKEOPPLYSNINGER!
Søk i rights.no

Ministeren bøyer av for religiøse forkynnere

14.03.07: Den danske integreringsminister Rikke Hvilshøj (V) bøyer av for press fra en rekke kirkelige og muslimske organisasjoner, og endrer språkkravene for religiøse forkynnere. I går kom ministeren med et endringsforslag til den loven som sier at alle som ønsker adgang til Danmark må bestå en prøve i dansk. Loven har også vært gjeldende for religiøse forkynnere, men nå lemper regjeringen på kravene for denne gruppen. Med endringen får religiøse forkynnere komme inn i Danmark uten å ha bestått språkkravet, men til gjengjeld skal det være bestått innen det er gått 6 måneder, skriver Jyllands-Posten.dk

Men særlov for irakere blir ikke aktuelt
De om lag 600 irakiske asylsøkerne med avslag i Danmark, får ingen særbehandling, og det blir heller innført noen særlov for denne gruppen, melder Politiken.dk. Statsminister Fogh Rasmussen hevder at det vil bli uro og uorden om en gruppe skal behandles annerledes enn en annen, og at irakerne skal ut av landet så fort muligheten byr seg. Statsministeren har fått kritikk fordi han ikke vil endre lovene på dette punktet hva gjelder avviste asylsøkere. Til kritikken sier han dette: »Det er ikke regeringen, der træffer beslutning om, hvem der kan få asyl. Sagerne bliver behandlet i et uafhængigt nævn, hvor der sidder en dommer for bordenden. Og hvor man efter alle retsstatens principper afgør sagerne ud fra en konkret vurdering af, om den pågældende asylansøger opfylder betingelserne for at få asyl og dermed ophold i Danmark.«


”Store-jihad” og ”lille-jihad”

14.03.07: I september 2005 ble marokkanskfødte Said Mansour anholdt, tiltalt etter terrorparagrafen - som den første noensinne i Danmark. Ifølge denne loven er det også straffbart å oppildne til terror, noe påtalemakten mener Mansour har gjort. Han er anklaget for å oppfordre til terror gjennom sitt forlag Al-Nur Islamic Information, som distribuerer tekster, bilder, lyd og film, om blant annet voldelig jihad.

Nå pågår rettssaken, og i gårsdagens rettsmøte i København Byrett ble Monsour spurt om sin tolkning av ulike islamske begreper. Her fremkom det at Mansour oppfatter »den store jihad« – hellig krig – som en kamp mot fristelser, satan og materielle goder. Krig og kamp mot fiender kalte han »den lille jihad«, og sammenlignet det med danskenes motstandskamp under 2. verdenskrig.

Under ransakningen av Mansours hjem i Brønshøj beslagla politiet blant annet makabre henrettelsesvideoer og et stort antall cd-er med såkalt radikalt islamsk innhold. Dommen ventes i slutten av mars. Les saken i Politiken.dk


Skammelig taushet - nå også oppdaget i Sverige

12.03.07: Skammelig taushet i Sverige og Europa svikter sterke muslimske kvinner som står imot trykket fra islam. Tause feminister i Vesten henviser til toleranse og forståelse, samtidig som et 10 000-talls kvinner holdes i slaveri, skriver statsviter Lisbeth Lindeborg i SvD.se. Lindeborg skriver en bok om behovet for å reformere islam.

Hun sier at de som er vår tids kvinnesakskvinner, er de som kjemper en daglig kamp, med livet som innsats, mot kvinneundertrykkingen i islam, mot æresrelatert kriminalitet, tvangsekteskap, incest, voldtekt, mishandling og mord. Noen av disse bærer kjente navn som Taslima Nasrin, Nawal El Saadawi, Shirin Ebadi, Ayaan Hirsi Ali og Irshad Manji. Andre er mindre kjente: Necla Kelek, Seyran Ates, Samira Bellil, Maryam Namazie, Erin Keskin og Serap Cileli. Og hun avslutter med nettopp Cilelis ord: "Det er viktig at kvinner i Vesten blander seg inn i det som skjer. Overalt. Kvinneundertrykkingen er et globalt spørsmål; se på Greenpeace - de agerer overalt. Det er en plikt å ikke tie. Når europeiske kvinner ikke reagerer, er det et forræderi mot kvinnesakens idé og mot menneskerettighetene."

HRS ønsker en ny stemme i kampen for kvinners rettigheter velkommen!


Imamer har liten innflytelse

12.03.07: En ny rapport fra Danmark som tenketanken om integreringsutfordringer i Danmark har lagt frem, avliver myten om at imamer er talerør for muslimer, skriver Politiken.dk. Under Muhammed-krisen mente imamer å være et talerør for den muslimske masse, og fikk således gitt uttrykk for en status de reelt sett ikke har. Nesten halvparten av de danske muslimer som deltok i spørreundersøkelsen deltar sjeldent eller aldri i religiøse seremonier, og de snakker sjeldent eller aldri med en imam i forhold til personlig veiledning. Kun fem prosent av muslimene i Danmark svarer at de minst en gang om måneden går i moskéen eller snakker med en imam. Rapporten konkluderer med at imamene har en beskjeden kontakt med mange av de muslimske innvandrerne og deres etterkommere. Det finnes således ikke dekning for den rollen som meningsdannere og talerør for muslimer i Danmark, som imamer ofte tildeles av politikere og medier.

Imam Abdul Wahid Pedersen mener at det ikke er noe problem at imamer påtar seg rollen som talerør, og hevder at imamene har kontakt med en del av befolknignen som inge andre snakker med: "Som imamer er vi sentralt plassert i miljøer i Danmark som den danske offentligheten ellers ikke har kontakt med. Det er et faktum at vi er ressurspersoner".


Fem imamer fått munnkurv

09.03.07: Tidligere har uttalelser fra imam Sheikh Taj el-Din al-Hilali i Australia provosert mange, både muslimer og ikke-muslimer, for eksempel da han uttalte at kvinner som ikke var tildekket ønsker å bli voldtatt. Han sammenlignet videre utildekkede kvinner med utildekket kjøtt. Nå er han én av fem imamer som har fått forbud mot å uttale seg i media. Forbudet er gitt av andre muslimske ledere, melder BBC News. Det heter at: ”Muslim leaders say that a string of controversial remarks from the country`s spiritual leaders have damaged the relationship between the Islamic community and mainstream Australia”


Økt splittelse mellom sunni- og sjiamuslimer

09.03.07: ”I stedet for det nye Midtøsten, som skulle være mer demokratisk, mer sivilisert, mer engasjert, mer utviklet og i dialog med resten av verden, har vi fått et Midtøsten som er mer sekterisk, mer delt, mer voldelig og ustabilt,” sier Oraib al-Rantawi, direktør ved al-Quds Center for Political Studies i Amman, Jordan, melder Morgenbladet.no.

Meldinger om åpen strid mellom sunni- og sjiamuslimer kommer fra hele verden. Splittelsen har også spredd seg videre til muslimske samfunn i Vesten, for eksempel ved at det på enkelte amerikanske universiteter er blitt opprettet egne studentorganisasjoner for sunni- og sjiamuslimer. De arabiske landene må holde opp med blindt å følge de amerikanske strategiene og i stedet begynne å se hva som egentlig er i de arabiske landenes og deres befolkningers egen interesse, mener al-Rantawi: ”Hvis de arabiske landene virkelig hadde politisk vilje til å handle på vegne av sine folk og i sine folks interesse i stedet for å tenke på egne interesser og på å overleve som regime, så kunne de utrette mye. De var imot krigen, men stilte sin jord til disposisjon. De var mot sanksjonene mot Irak, men var del av dem. De er mot en krig i Iran, men sammen med USA er de i ferd med å bane vei for den. De gjør ikke annet enn å være del av denne strategien. Hvis det var en god strategi, så måtte de gjerne være med, men dette løser ikke krisen i Irak, eller i hele regionen.”


Feministenes toleranse dreper muslimske kvinner

08.03.07: Norge og Europas feminister svikter muslimske jenter og kvinner på det groveste. Titusener av muslimske kvinner holdes mer eller mindre i slaveri i Europa. De utsettes for æreskriminelle overgrep, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, incest, voldtekt og æresdrap. Mens feministene reiser toleransen og forståelsens faner og snakker om respekt for andre kulturer, for islam og islamisme, skriver statsviter Lisbeth Lindeborg i SvD.se.

Hun peker på vår tids fremst feminister, kvinner med bakgrunn i den muslimske verden, som Ayaan Hirsi Ali, Taslima Nasreen, Seyran Ates og Serap Cileli. De multikulturelle tilhengerne er medskyldige i muslimske jenter og kvinners lidelser. Lindeborg siterer Ayaan Hirsi Ali: "Må de (feministene, vår merknad) først selv sperres inne og undertrykkes for å kunne forstå disse kvinnenes situasjon? Er det ikke hykleri å bagatellisere eller tolerere noe slikt, mens man selv profiterer på frihet og fremskritt i Vesten?” Og Lindeborg siterer tyske Serap Cileli: ”I Europa er dere alt for stille om kvinneundertrykkelsen i islam. Vi muslimske kvinner hadde vært spart for mye lidelse om dette hadde vært tatt opp til debatt. I stedet har europeernes naive syn på toleranse skadet oss. Jeg bruker å si at dere dreper oss med deres toleranse.”


Muslimer bør være mer selvkritiske

08.03.07: Den tyrkiskfødte tyske skuespillerinnen Sibel Kekilli sier i et intervju med Der Spiegel at muslimer bør være mer selvkritiske enn det de er i dag. Hun stiller spørsmålet som hun mener de fleste muslimer i Tyskland bør stille seg: "Hvorfor er innvandrere fra ikke-muslimske land så mye bedre integrert enn muslimske innvandrere både i 1. 2. og 3.generasjon? Hva er det innvandrerne selv gjør galt når det gjelder integrering?"

På spørsmål om hva unge muslimske jenter bør gjøre når de ikke kan leve sitt eget liv etter eget ønske og når de blir undertrykt av mennene eller foreldrene i hjemmet, svarer Kekilli at de må sette grenser for familiens innflytelse.


Islamister og naivister:
Åpen invitasjon til stortingspresident Thorbjørn Jagland

07.03.07: Stortingspresident Thorbjørn Jagland (Ap) er enig med Abid Q. Raja: mediene driver muslimhets. Utgangspunktet er boken til Hallgrim Berg som han mener fikk altfor mye oppmerksomhet, skriver Document.no. Stortingspresident Jagland åpnet sitt innlegg i Dagsvisen.no
2. mars slik: "Siden Redaksjon 1 satte Hallgrim Bergs bok i fokus i forrige uke har både Holmgang og Tabloid fulgt opp med debatter om samme tema. Det er ikke nødvendig å si mer. Det sier alt."

En ting er at en selvoppnevnt talsmann for muslimer som Abid Raja krever at hans muslimske venner og de han mener har et "riktig" syn på verden skal være debattdeltakere i et program, men langt verre mener HRS det er at en stortingspresident (!) vil styre offentlige debatter i Norge. I tillegg kan det synes som om Jagland mener at Norge har feil folk, for han skriver videre: "For hva er det med oss nordmenn som aldri får nok av å diskutere hvor stort problem muslimene er? Det skal ingenting til for at fjernsynsredaksjonene finner et påskudd for å bruke sendingene sine til dette. Så mye nyansert og problematiserende litteratur er gitt ut om dette tema i verden. Men den har aldri nådd opp i konkurransen om oppmerksomheten. Men når fordommer og kunnskapsløshet sauses sammen som i Hallgrim Bergs bok, gjøres studioene klare. Ingen nye vinklinger kreves. Heller ingen nye deltakere."

Med andre ord: Som Raja, synes stortingspresident Jagland å mene at deltakerne i debattprogrammer om islam ikke er representative.

Vi tar deg på ordet, stortingspresident Jagland. Torsdag 12. april fra kl. 18:00 arrangerer HRS et seminar med tittelen "Islamister og naivister". Tittelen er ikke tilfeldig valgt. Denne dagen kommer danske Karen Jespersen og Ralf Pittelkows siste bok i norsk språkdrakt, nettopp med tittelen "Islamister og naivister" (Kagge forlag). Forfatterene vil selv presentere boka, og HRS jobber nå med å sette sammen et panel som kan - og vil - diskutere problemstillingene som boka tar opp. Du er herved invitert - og hjertelig velkommen!

Forfatterne Karen Jespersen, tidligere både sosialminister og integreringsminister i Danmark for sosialdemokratene, nå folketingskandidat for Venstre, og Ralf Pittelkow, tidligere politisk rådgiver for daværende statsminister for sosialdemokratenes Poul Nyrup Rasmussen, nå politisk kommentator i Jyllands-Posten, tar et ramsalt oppgjør med politiske og intellektuelle naivister, og avkler islamisters ideologi. De mener at naivister ikke forstår islamisters retorikk, noe som var karakteristisk for Muhammed-krisen. Pittelkow har tidligere sagt det slik: ”Tolerance og religionsfrihed. Det der med at man ikke må krænke religiøse følelser osv. Det har jo været karakteristisk for naivisterne, at de sluger plusordene råt, men at de ikke gennemskuer ordene. Naivisterne købte præmissen om, at man ikke må krænke andre folks religiøse følelser. Men her er det jo interessant, at der på guds grønne jord ikke er andre lande, der krænker religiøse følelser så meget, som islamisterne gør, der hvor de har indflydelse. Tænk på en islamistisk stat som Saudi-Arabien, hvor en officiel fatwa erklærer, at det er den værst tænkelige forbrydelse at bygge en kirke. Det er rent og skær hykleri, når islamisterne siger, at man ikke må krænke andres religiøse følelser. De bestiller ikke andet. Deres dagsorden var jo, at vores ytringsfrihed skulle tilpasse sig deres ortodokse tro."

Så, godtfolk - reserver 12. april fra kl 18:00 og utover. Ikke minst skal vi utfordre forfatterne på de såkalte "danske tilstander". Seminaret blir avholdt på Oslo Militære Samfunds Selskapslokaler. Nærmere invitasjon vil bli offentliggjort på våre hjemmesider senere.


Mulla dreper kvinner, kvinnebevegelsen skjelver og politiet gjør lite

06.03.07: For fire år siden drepte en pakistansk mulla flere kvinner, fordi han mente de var prostituerte. Han tilsto både drapene og en rekke andre drapsforsøk. De engelskspråklige mediene skrev om en massemorder. Og da mullaen Mohammed Sarwar ble pågrepet, tilsto han villig. Han fortalte at han i månedsvis hadde holdt til utenfor teatrer og kinoer for å finne kvinner som levde i synd. Men Sarwar ble frikjent. Nå har han drept igjen. Denne gangen en kvinnelig minister i delstaten Punjab. Og gjerningsmannen Mohammed Sarwar, fortsatt islamsk skriftlærd og far til ni barn, innrømmet med det samme og gav som begrunnelse at den kvinnelige ministeren "førte et uislamsk liv og spredte ond innflytelse i samfunnet." Han la også til at kvinner ikke får bestemme over menn.

Det nye mordet fordømmes, og har satt skrekk i hele kvinnebevegelsen. Likevel er meningene delte.

Politiet i Gujranwala har forgjeves lett etter en forbindelse mellom Mohammed Sarwar og jihad-bevegelsen eller talibanere. Mullaen tilhører den radikale sekten Ahle Hadith, som ifølge Kristelig Dagblad.dk ikke gjør så mye ut av seg. Dette skal ha fått politisjefen til å si at morderen "later til å ha vært som de fleste av oss".


Sexolog gjør suksess på TV i Egypt

05.03.07: Et nytt talkshow, kalt »Big Talk«, som har spesialisert seg på sex og oppfordrer både kvinner og menn til å nyte seksuell aktivitet, er blitt en stor suksess i Egypt. Den muslimske studieverten og sexologen Heba Kotb understreker at islam på alle måter - fra orgasme til stillinger - har vært eksemplarisk hva gjelder å anvise god sex. "Koranen er langt mer sofistikert i sine seksuelle anvisninger enn bibelen," sier Kotb. "De islamske tekster betoner viktigheten av enhver form for kjærlighet og omsorg mellom mann og kone," sier Kotb. Men ifølge sexologen går profeten skrittet videre og sier direkte til sine tilhengere: "at de skal få deres hustruer til å oppnå orgasme før de selv gjør det."

Ifølge Berlingske Tidende.dk betraktes Kotb som en stor pionér i denne delen av verden, hvor det seksuelle og kroppslige er svært tabubelagt. Men desto større er interessen for hennes budskap. På spørsmål om hvorfor seksualitet er så tabubelagt, når islam behandler sex så eksemplarisk, svarer Kotb: "Egypt var opprinnelig et mer liberalt land. Men påvirkninger dels fra Golf-området, hvor beduiner var restriktive i forhold til seksualitet, og fra kristne, som også undertrykte kroppens behov, har ført til at sex er blitt tabu. Lærde har utlagt de islamske tekster i denne ånd."


Kvinner er håpet for den muslimske verden

04.03.07: Wafa Sultans liv har ikke vært helt det samme siden Jyllands-Posten publiserte tegninger av Muhammed. TV-kanalen Al-Jazeera satte henne i et studio i Los Angeles, hvor hun sa sin oppriktige mening: Islam bærer ansvaret for Muhammed-krisen, på samme måte som islam må ta skylden for alle de problemer den muslimske verden står i. Det handler ikke om Vestens undertrykkelse, ikke om vestlige fornærmelser, ikke om mangel på respekt – men om islam. Siden har hun levd under politiets beskyttelse.

Weekendavisen har intervjuet henne, og de kaller henne en av de høytropende kritikere av islam, kritikere som i overveiende grad er kvinner, og som kan telles på én hånd. Sultan forteller at hun tror på Gud, men ikke på islam: "Muslimer må bli i stand til å skille mellom deres trossystem og dem selv. Mellom deres egen identitet og de religiøse læresetninger, som de er blitt hjernevasket med. Det var det karikatur-krisen satte på spissen, og det er det, vi må konsentrere oss om hele tiden." Men likevel mener Sultan, som selv har opprinnelse fra Syria, at det viktigste er hva vi lærer våre barn: "Det ligger i den islamske tradisjonen å predikere hat overfor våre barn. Hvis vi ikke trekker denne tradisjonen ut av vårt skole- og utdanningssystem, så kommer vi ingen vei. Vi lærer våre barn at det er rettferdig å slå ihjel en ikke-muslim. Og vi lærer dem at kvinnens plass er definert av samfunnet eller mennene - ikke henne selv. Vi blir nødt å begynne dér. Barn i hele Midtøsten oppdras til å tenke i den slags motsetninger: Muslimer – ikke muslimer, gode - dårlige, menn - kvinner, sort - hvitt. Det står i de islamske skolebøker, de lærer det på koranskolen, det er overalt," sier den frittalende kvinnen. For Sultan er den viktigeste regelen at hvis man lærer sitt barn å hate, så blir det ikke i stand til å elske.

Det håpet Sultan ser, ligger hos kvinnene: "Hvis jeg på noen som helst måte skal ha noe håp - så retter jeg det mot kvinnene. Kvinner i muslimske land er så undertrykte... de må komme til et punkt hvor de reiser seg opp og sier stopp. Og de er i kontakt med omverdenen – de ser satellit-tv, de bruker internett, de vet at de i prinsippet ikke behøver å finne seg i det. Det er helt annerledes enn for bare ti år siden. Den muslimske verden er ikke så lukket og isolert som før. Jeg tør nesten ikke si det... men jeg tror nesten, at vi har bruk for en slags religionskrig, en slags borgerkrig... for at frigjøre oss fra alt dette hat. Så vi virkelig kan se, hva religionen medfører," avslutter Sultan.

Les hele intervjuet i Weekendavisen.dk


Statsråd Hanssen om kvinnesyn og islam

28.02.07 (oppdatert 02.03.07): Statsråd Bjarne Håkon Hanssen slår i dagens VG Nett fast at et negativt kvinnesyn ”ikke har rot i islam”. Uttalelsen kommer etter utspillet fra Voldtektsutvalget om å koble inn imamer som ressurs i holdningspåvirkning av ikke-vestlige menn, som er sterkt overrepresentert på voldtektsstatistikkene i Oslo (se saker lenger ned på siden). Hanssen sier at han aldri har opplevd at folk påkaller biskoper når norske menn voldtar, og avviser forslaget fra utvalget, noe HRS støtter ham fullt i. Generelt bør religion tones ned i det offentlige rommet, og i de landene dagens norske imamer har sin opprinnelse i, er voldtekt svært, svært utbredt, og der har også religiøse ledere langt mer makt over folks daglige liv, uten at denne makten på noen måte har bedret problemet. Men når Hanssen slår fast at et negativt kvinnesyn ikke har rot i islam, er han villedet. Negativt kvinnesyn har rot i alle de store verdensreligionene, og i islam i særdeleshet. Vi kan her nevne noen forhold:

- Segregeringen og tildekningen av jenter og kvinner, sist kommentert av den nye lederen for Islamsk Råd Norge slik: ”Hijab er obligatorisk ifølge Koranen,” sa Senaid Kobilica til Aftenposten 18.februar (vel, hijabet er knapt et halvt århundre gammelt, og Koranen er noe eldre… men Kobilicas holdning er klar).

- Lydighetsplikten. Hustruen er pålagt en absolutt lydighetsplikt, også seksuelt, hvis ektemannen forsørger og beskytter henne.

- Skilsmisse. Mannen har full tilgang på skilsmisse raskt og enkelt. Mens kvinner som vil skille seg mot mannens vilje, går tøffe tider i møte. Det stilles en rekke krav til bevisførsel fra henne (vold, impotens, sterilitet med mer) før hun knapt kan håpe på å få innvilget skilsmisse.

- Flerkoneri tillates i islam, ikke flermanneri.

- Arv og vitneførsel. Kvinner arver halvparten av mannen, og hennes vitneprov er ditto halvt verdt.

Listen over formalisert kvinneundertrykking i islam er selvsagt langt lengre. Den systematiske undertrykkingen i den muslimske verden stadfestes i fire rapporter fra FN etter totusenårsskiftet om den kulturelle og økonomiske stagnasjonen i den arabiske verden. En hovedårsak til den arabiske tragedien er den massive kvinneundertrykkingen. Samme undertrykking foregår i land som Iran, Afghanistan og Pakistan, og kan ikke isoleres fra religion. Det handler om både islam og kultur.

Det er underlig at Hanssen har så slett kunnskap om Norges nest største religion, samtidig som han uttrykker seg så bastant. Han kunne utvilsomt trengt en islamkyndig rådgiver, særlig hvis muslimer fortsatt skal gis ekslusiv tilgang på råd knyttet til innvandrings- og integreringspolitikken, for eksempel knyttet til statsrådens møter med muslimske ledere.


Vil stoppe muslimer med grisehyl og syltelabber

28.02.07: I gårdagens BT.no ble det meldt om at det muslimske trossamfunn i Bergen må ut av lokalene de i dag disponerer, og da de nye lokalene enda ikke er ferdig, truer talsmann for Bergen Moské og vararepresentant for Arbeiderpartiet i Bergen bystyre, Jerad Abdelmajid, å innta Bergens ”helligste” plass, Torgallmenningen, for å utøve fredagsbønnen der. Demokratenes bystyrerepresentant Kenneth Rasmussen, mener utspillet til Abdelmajid er misbruk av politisk verv og et forsøk på å true til seg offentlige midler til privat formål. Rasmussen sier til Dagbladet.no at han vil skremme bort eventuelle bønnedeltakere i det fri ved bruk av grisehyl og syltelabber.

Det er vel mange som ikke ønsker å bli påtvunget religiøs forkynning verken på Torgallmenningen eller andre offentlige steder, men det er også et spørsmål om virkemidler. Etter vår vurdering er det mulig at Rasmussen har gjennomgått regresjonsterapi i det siste, og vendt tilbake til russetiden. Amen.


En liste med særkrav for britiske muslimske skoleelever

26.02.07: The Muslim Council of Britain (MCB) er den mest prominente muslimske organisasjonen i Storbritannia. I en rapport (i pdf-format) fremsetter MCB nå en rekke særkrav for muslimske elever, som det er 400 000 av i den offentlige skolen. Det heter i rapporten at muslimske elever må ha egne garderober der elevene kan skifte i egne avlukk, kjønnsdelt undervisning i forplantningslære, egne bønnerom, og egne regler for skoleuniform. Undervisning i forplantningslære skal reflektere ”islamske moralske perspektiv”, sies det, og jenter skal undervises av en lærerinne, mens guttene skal undervises av en mannlig lærer. MCB mener kravene er ”legitime og fornuftige”, melder Daily Mail.

I en velskrevet og klartalende kommentar går den britiskpakistanske journalisten Irfan Hussain, i strupen på de religiøse lederne, og viser hvordan deres holdninger fører til en mer og mer deprimerende splittelse mellom muslimer og andre grupper.

Human Rights Service (HRS) Møllergata 9, 0179 Oslo - Norge Tlf: (047) 22 33 80 00 post@rights.no © HRS 2002 - 2007