| HRS - Forsiden | Om rights.no | Om HRS | Kontakt HRS | Bli HRS - venn i dag ! | In English | Lenker | Anbefalt litteratur | Nettstedskart |
Her er du: HRS - Forsiden > Menneskerettigheter > Ytringsfrihet > Forsøk på å kneble ytringsfrihet

VIKTIGE SØKEOPPLYSNINGER!
Søk i rights.no

TV 2 vil ikke la seg kneble av Raja - gjør andre det?

06.03.07: HRS skrev i går (se sak under) om advokat Abid Q. Rajas gave - frekkhetenes nådegave. For Raja liker ikke programmet Holmgang på TV2 under ledelse av Oddvar Stenstrøm, og krever programlederen fjernet. I dag følger Dagbladet opp, der de over hele førstesiden lar Abid Raja fremstå som et muslimsk offer, med hovedbudskapet at Stenstrøm ikke vil møte Raja til debatt. Under overskriften "Demokratiunderskudd" heter det i Dagbladet: "Det som er det nye nå er at alle vil ha debatt, men at Oddvar Stenstrøm fortsatt ikke vil møte. Hvorfor tør han ikke å debattere innholdet i sine egne debattprogrammmer? Det viser et demokratiunderskudd i TV2. De forsøker å hevde at jeg hindrer ytringsfriheten, men det er Stenstrøm som gjør det. Hva er det han har å skjule? Hva er det han er redd for?", sier Raja, som påpeker at han ikke har blitt invitert til å stille på Holmgang etter at han skrev debattinnlegget i VG: "Det sier litt om sensuren de driver med når jeg ikke har vært invitert til programmet siden 2004. Er ikke det å hindre ytringsfriheten? De sier at det jeg mener er helt uviktig, men jeg tør å påstå at jeg den meste brukte minoritetsrepresenanten i Norge. Det er ikke annet enn udemokratisk. Stenstrøm lager de spissede vinklene, men selv føler han seg hevet over den offentlige debatt. Og kom ikke her og si at han ikke er med i utvelgelsen av debattdeltakerne," sier Raja.

Det mest fantastiske med Dagbladets oppslag er at de unngår sakens kjerne, nemlig at det er Rajas fremgangsmåte som knebler av ytringsfriheten som TV2 og forhåpentligvis flere andre medier reagerer på, da han forsøkte å styre TV2 i sammensetting av panelet i en debatt i Holmgang i 2004. Raja prøvde også å påvirke andre deltakere i debatten til å trekke seg, og klarte det til dels ved at daværende talsperson for World Islamic Mission Amber Khan trakk seg fra den nevnte debatten. Redaksjonen i TV2 var rystet over Rajas fremgansmåte. Bedre blir det heller ikke av at den samme Raja også kritiserer TV2 for ikke å la muslimske kvinner slippe til.

Vel så interessant er det at HRS er kjent med at det er flere redaksjoner i Norge som har opplevd det samme fra Abid Raja og hans likemenn. Flere ganger har informasjonsleder i HRS, Hege Storhaug, blitt invitert til debatter, som er blitt stoppet fordi Raja og andre muslimske talspersoner har nektet å stille i debatt med Storhaug. Kanskje noen redaksjoner burde bekrefte dette i offentligheten? Så langt vi kjenner til er det bare én person, utover den overnenvnte episoden i TV2, som har hevet seg over disse muslimske selvoppnevnte talsmennenes forsøk på knebling av offentlige debatter: Det er Per Ståle Lønning som programleder i 17:30 på P4. Han inviterte Storhaug og prøvde å få en muslimsk motdebattant - alle nektet. Lønning valgte å la Storhaug slippe til alene, og selv blåste Lønning de muslimske talsmennene sine forsøk på å stanse debatten.

Forøvrig er det nesten patetisk at Dagbladet blåser opp på førstesiden at Stenstrøm ikke vil møte Raja. I september i fjor kritiserte HRS en lederartikkel i Dagbladet. Dagsnytt 18 ønsket debatt - men Dagbladet ville ikke stille opp. Resultatet: debatten ble dessverre avlyst.

Det er derfor med stor glede vi registrerer at TV2 sjef Kåre Valebrokk, er så klar i sin tale i dagens Aftenposten: Stenstrøm forblir programleder i Holmgang. For som Valebrokk skriver: "Min sympati for en person som forlanger programlederens hode på et fat fordi han ikke liker det som kommer frem i programmet, er begrenset. Av samme grunn er det ganske fjernt for meg å be Aftenpostens sjefredaktør om å sparke sin debattredaktør fordi han mandag slapp advokat Abid Q. Rajas til i avisens spalter." Valebrokks avslutning viser dessuten at han behersker kunsten med likebehandling av mennesker, selv om noen ynder å fremstille seg som et religiøst offer: "Hvis Abid Q. Raja fortsatt er i tvil, kan jeg bare bekrefte at Oddvar Stenstrøm forblir programleder i Holmgang. Jeg kan også bekrefte at vi fortsatt vil tenke oss om to ganger før vi inviterer ham som deltager."

Her har utvilsomt flere, ikke minst Dagbladet, noe å lære.


Frekkhetens nådegave

05.03.07: Advokat Abid Q. Raja har en gave – frekkhetens nådegave. I spalten Signert i Aftenposten går han til frontalangrep på TV2s Oddvar Stenstrøm i Holmgang og krever han fjernet fra skjermen. Dette er ikke første gang advokaten, som ynder å fremstille seg som en sann demokrat og liberalist, fremmer slike udemokratiske forslag eller avdekker holdninger som langt på vei synes i strid med det norske verdigrunnlaget og menneskerettighetene.

I november 2004, etter at en islamist skar strupen over på Theo van Gogh i Amsterdam, inviterte Holmgang til debatt. En av de inviterte var HRS sin informasjonsleder, Hege Storhaug. En annen var Abid Raja. Da skjedde følgende: Raja raste på telefon til Holmgang og forlangte Storhaug fjernet fra panelet. For ifølge Raja er Storhaug en ekstremist. Holmgang nektet Raja å redigere sendingen deres samt å kneble Storhaug. Men ”demokraten” Raja ga seg ikke. Han la om taktikken og kontaktet den ene etter den andre av de inviterte, blant andre Unni Wikan. Han ville ha dem til å ringe Holmgang og si at de trakk seg fra debatten hvis ikke Storhaug ble fjernet. Slik holdt Raja på i timevis, uten å få trasset viljen sin gjennom.

TV2s Stenstrøm var så oppgitt over Raja at han gikk åpent ut i VG og fortalte om det sanne helvetet som Raja hadde stelt i stand, også ved kritikk av Stenstrøm i full offentlighet: ”Kritikken har kommet i form av rene personangrep og har vært så sterk og full av usannheter at jeg ikke kunne holde munn. I mine snart 40 år som journalist har jeg aldri opplevd noe lignende,” sa Stenstrøm.

I en kronikk i Aftenposten fortalte også professor Unni Wikan om Rajas udemokratiske herjinger: ”Vi er også flere som kan bevitne at det i forkant av Holmgang-debatten foregikk en intens telefonvirksomhet med sikte på å få muslimer til å boikotte programmet - fordi Hege Storhaug skulle delta,” skrev Wikan. I anmeldelse av Storhaugs siste bok, tok Wikan igjen opp forsøket på boikott: ”Storhaug har vært forut for sin tid før, og hun er det kanskje også nå – på en del punkter. Å bringe henne til taushet ved boikott er fåfengt – og også feigt.” Hun sikter her kanskje først og fremst til Raja.

På onsdag stilte Holmgang følgende spørsmål: ”Er radikale muslimer en trussel mot vestlige verdier?” Dette har fått Raja til å ta av. Man må vitterlig kunne undre seg over hva som er problematisk med spørsmålet. Islamisme er selvsagt en trussel mot vestlige verdier. Islamisme er vestlige verdiers antitese. Og radikale muslimer er vanlige muslimers verste fiende. Hvilken verden lever Raja i?

Den samme Raja har ved en rekke anledninger vist sitt sanne verdiansikt. Som da de berømmelige ordene om giftermål falt i portrettintervju i Aftenposten. Det handlet om hans lange kamp for å slippe unna tvangsekteskap i Pakistan og få ekte seg med en norskpakistansk kvinne. Raja sa til storfamilien at han ”aldri kom til å gifte (seg) med en pakistansk jente fra Pakistan”. Men det hjalp ikke: ”Til slutt valgte Abid Raja siste utvei: - Jeg truet med at hvis de ikke godtok mitt valg, kom jeg til å gifte meg med en norsk jente. Da ga slekten seg. Det tok den ikke sjansen på.” Hvordan tror Raja norske kvinner og menn reagerer på en slik fremgangsmåte - at hans kvinnelige medborgere ble brukt som en "trussel" for at han skulle få gifte seg med den han ville? Og dette er mannen som vil fjerne Stenstrøm fra TV2 fordi programmet kan "påvirke potensielle rasister, ytterliggående muslimer eller innvandrerungdom som allerede føler seg som tapere i det norske samfunnet?"

Menneskerettigheter synes i Rajas verden å være underlagt såkalt religiøse tekster. Hvor viktig koranen er for Raja, viste han til gangs den gang han ville løfte boka inn i norske rettssaler. For å sikre sannferdig vitneprov fra muslimer, la dem sverge ved koranen når de går inn i vitneboksen, foreslo Raja, tilsynelatende fullstendig kunnskapsløs – eller var det nok et trekk for å manifestere islam sterkere og sterkere i det offentlige rommet?

I det overnevnte portrettet i Aftenposten sier Raja også rett ut dette: ”Jeg er veldig profesjonell i forhold til jobben. Jeg har prosedert saker mot bedre vitende.” La oss håpe at Raja ikke har inntatt denne holdningen hva gjelder Rahila-saken og trippeldrapet av søstrene på Kaldbakken.

Og får ikke Raja det som han vil, er han rask til å komme med beskyldninger. Som når han eksempelvis sier at KrF er rasistisk (ja, du leste riktig), noe for øvrig Raja også synes å mene om den norske stat, knyttet til den forsvunne bigamisten i Pakistan: "Hadde en etnisk hvit norsk borger vært forsvunnet i 16 måneder hadde det vært en helt annen interesse og påtrykk fra norske myndigheter. Det virker som norskpakistanere avskrives som norske borgere i det de lander i Pakistan," sa Raja til Aftenposten. Nei, Norge avskriver ikke norskpakistanere i Pakistan, jamfør Rahila-saken. Men Raja har gjort alt sitt for nettopp å legge Rahila-saken død.

Stenstrøm fører til stigmatisering av muslimer, påstår Raja. Vi synes faktisk det kan stilles spørsmål ved hvem som fører til stigmatisering av muslimer. Langt på vei synes det nettopp å være frontpersoner som Raja, som ikke eier folkeskikk, og som med all tydelighet har store problemer med menneskerettigheter og demokrati, som fører til stigmatisering. Stakkars muslimer i Norge generelt, og norskpakistanere spesielt, som presenteres gjennom Rajas ord og handlinger. De hadde fortjent langt bedre.

 

Human Rights Service (HRS) Møllergata 9, 0179 Oslo - Norge Tlf: (047) 22 33 80 00 [email protected] © HRS 2002 - 2007