| HRS - Forsiden | Om rights.no | Om HRS | Kontakt HRS | Bli HRS - venn i dag ! | In English | Lenker | Anbefalt litteratur | Nettstedskart |
Her er du: HRS - Forsiden > Innvandring side 2

VIKTIGE SØKEOPPLYSNINGER!
Søk i rights.no

EU vil åpne grensene for arbeidere fra Afrika

16.05.07: EU-kommisjonen vil hente inn arbeidere med spesielle kvalifikasjoner fra Afrika for å møte behovet for arbeidskraft. Når jobben er slutt, må de dra, melder Klassekampen.no. Hver år prøver om lag 300 000 innvandrere å ta seg inn i Europa på ulovlig vis, og spesielt utsatt er deler av spanskekysten der tusenvis av afrikanere ankommer i heller dårlige farkoster. For å stanse denne strømmen av ulovlige innvandrere, har EU nå blitt enige om å opprette en egen beredskapsstyrke for å møte den. Norge, som deltaker av Schengen-avtalen, skal også landet delta i denne styrken. Ifølge nyhetsbrevet EUobserver.com vil EUs justiskommisær Franco Frattini idag legge fram en plan for å åpne EU-grensene for arbeidere fra Afrika. Grensene skal åpnes for de som kan utføre de arbeidsoppgavene EU-land vil ha utført. Når arbeidet er gjort skal de tilbake igjen.

På nåværende tidspunkt antas det at mellom fem og sju millioner innvandrere oppholder seg ulovlig i Europa. 87 prosent av disse er ikke utdannet og kan således ikke møte EU-landenes behov på arbeidsmarkedet. "If Europe does not get its act together, it will run into enormous problems," sier en EU representant til EU Observer.


Arbeidsministeren vil ha "smarte" innvandrere

07.05.07: Det er mangel på ingeniører og andre spesialister i Norge, derfor ønsker arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen nye regler for arbeidsinnvandring av høyt utdannede til landet, melder Nettavisen.no. Regelendringen, som går ut på at norske ambassader i utlandet skal kunne innvilge arbeidstillatelse samt gi arbeidstakeren mulighet til å jobbe mens søknaden blir behandlet, kan allerede finne sted før jul. Internasjonale bedrifter kan overflytte arbeidskraft til Norge for ett år.

Da gjenstår det å se om Hanssen følger Danmark på dette området, der nettopp innstramningene i familiegjenforeningspolitikken har medført at flere personer nå kommer til Danmark for arbeid eller studier, mens de før kom som ektefelle.


Innvandringen i 2006 slår alle rekorder

04.05.07: Fersk statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at innvandringen til Norge i fjor var høyere enn noen gang. I 2006 ble det registrert 45 800 innvandringer og 22 100 utvandringer. Nettoinnvandringen lå således på 23 700, som er en økning fra 2005 på nesten 30 prosent. Spesielt høy er økningen av polakker til Norge.

Se statistikken hos SSB.no


Mindreårige enslige asylsøkere

25.04.07: Til sammen kom det 350 mindreårige barn som asylsøkere til Norge i 2006. UDI har kun maktet å oppspore familien til seks av de enslige asylsøkerbarna, og av disse er det bare to som har blitt gjenforent med foreldrene sine, skriver Klassekampen.no. En stortingsmelding fra 2000 slår fast at oppsporing av omsorgspersoner til enslige asylsøkerbarn skal prioriteres som et viktig politisk tema. Arbeidet med å oppspore familiene til disse barna går likevel meget tregt og er en vanskelig oppgave. ”Oppsporingsarbeidet skal skje parallelt med at søknaden om asyl behandles”, påpeker fungerende avdelingsdirektør i asylavdelingen i UDI, Sigrun Storsæter. For å finne barnets familie er man også avhengig av informasjon fra barnet selv. Kate Halvorsen ved United Nations Commission on Human Rights i Brussel påpeker at dette ikke lett: "Ofte har ikke barnet selv valgt å dra, men er sendt av familien. Andre ganger har barnet blitt fortalt en historie det skal holde seg til, enten fra hjemmet eller fra smuglerne," sier Halvorsen.

Finland, Sverige og Norge er de landene som gir barnet oppholdstillatelse dersom man ikke lykkes med oppsporingsarbeid. I Norge fungerer reglene slik at etter to år i asylmottak får barnet midlertidig oppholdstillatelse for ett år av gangen. Etter tre år på asylmottak får barnet automatisk opphold i Norge. Nederland sender barn tilbake til barnehjem i opprinnelseslandet, mens Slovakia sender barna til et barnehjem i et tredje land. Storbritannia er det eneste landet som har et eget program for frivillig retur for barna, uten at det synes å gi spesielt gode resulateter: mellom 2001 og 2006 ble 16 mindreårige asylsøkerbarn gjenforent med familien. Ungarn sender barna tilbake til opprinnelseslandet eller et tredje land hvis oppsporing er nytteløst.


Ankerbarn eller feilaktig utsendt?

19.04.07: I fjor ble 13-årige Ashok tvangsutsendt fra Norge til Colombo på Sri Lanka. Der skulle gutten bli gjenforent med sin mor, ifølge norske myndigheter.

Ashok kom alene til Norge for fire år siden, og havnet i Lørenskog kommune. Her ble han plassert hos en fosterfamilie på Fjellhamar. Et helt nærmiljø engasjerte seg for å få omgjort utsendelsen, uten hell. Utlendingsnemnda mente Ashok var et eksempel på et såkalt ankerbarn, et barn som blir sendt til Vesten i håp om at barnet får opphold og deretter søker familien om å få komme etter på familiegjenforening.

Ett år etter utsendelsen sendte Lørenskog et team til Colombo for å se hvordan det var gått med Ashok. Rapporten fra teamet indikerer at grunnlaget for vedtaket var feil, meldte gårsdagens TV 2 nyheter. Teamet fant gutten boende hos sin bestemor og alkoholiserte bestefar, trist og apatisk, uten skolegang og for det meste innendørs på grunn av sikkerhetssituasjonen i Colombo. Ashoks mor er det ingen som vet hvor er.

Lørenskog kommune vurderer å gå til rettssak mot staten for å få den tvangsutsendte gutten Ashok tilbake til Norge. Ordfører Åge Tovan (Ap) i Lørenskog kommune er regelrett forbannet, og mener gutten er sendt ut av Norge på feile premisser. Han vil at statsråd Hanssen skal engasjere seg og innrømme at utlendingsmyndighetene har tatt feil - og hente gutten tilbake til Norge.

Kort tid etter at Ashok var sendt ut, kom statsråden med en forskrift som endret betingelsene for denne type utsendelser. Forskriften tilsier at Ashok ville fått bli i Norge.


Forsøk på bestikkelser i UDI

18.04.07: To ansatte ved Utlendingsdirektoratet (UDI) er forsøkt bestukket de siste månedene, melder NRK.no. Ved ett tilfelle ble en ansatt tilbudt over 10 000 kroner for å skaffe en utenlandsk statsborger oppholdstillatelse. Direktør Ida Børresen ser veldig alvorlig på saken. Hun betegner dette som oppfordring til korrupsjon, som er straffbart. UDI vil nå skjerpe oppmerksomheten rundt pengetilbud også av hensyn til de ansattes sikkerhet.


Polske pass selges for opphold i Norge

18.04.07: Borgere av land i randsonen til EU bruker nå EU-utvidelsen til å komme til Norge med en oppholdstillatelse etter EØS-reglene. Både albanere, russere og tyrkere kjøper falske polske pass i Oslo for å få oppholdstillatelse. ”Vi har for eksempel sett at albanere får falske pass, eller at russere benytter falske polske pass,” sier leder for utlendings- og forsyningsseksjonen i Oslo-politiet, Bjørn Vandvik, til NRK.no. Bare siden juli har politiet hatt 70 saker med falske pass, som er langt flere enn tidligere. Et falskt pass koster fra 500 euro og oppover, det vil si minst 4 000 kroner. Og det er svært attraktivt å kjøpe seg polsk identitet. Straffen hvis man blir avslørt med falskt pass, er fra 45 til 75 dagers fengsel og utvisning.


Storstilt menneskesmugling fra Russland til Norge

17.04.07: I går startet rettssaken mot en 39-årig russer som er tiltalt for å ha smuglet inn omlag 100 av sine landsmenn til Norge. Smuglingen skal ha pågått mellom januar 2003 og sensommeren 2006. Ifølge politiet skal russeren ha tjent omlag 700 000 kroner på virksomheten. Asylsøkerne betalte en fast sum annenhver uke, mellom 600 og 800 kroner, finansiert blant annet med håndpenger de fikk på asylmottaket. 39-åringen er bosatt i Oslo, men har sittet i varetekt siden august i fjor, siktet etter utlendingsloven. Han er i tillegg tiltalt for ett grovt og fire simple bedragerier, ett tilfelle av trusler mot et vitne, samt om lag 40 tilfeller av bevirkning eller medvirkning til falsk forklaring. Han erkjenner ikke straffeskyld. Les saken i Nettavisen.no

Human Rights Service (HRS) Møllergata 9, 0179 Oslo - Norge Tlf: (047) 22 33 80 00 post@rights.no © HRS 2002 - 2007