| HRS - Forsiden | Om rights.no | Om HRS | Kontakt HRS | Bli HRS - venn i dag ! | In English | Lenker | Anbefalt litteratur | Nettstedskart |
Her er du: HRS - Forsiden > Innvandring side 7

VIKTIGE SØKEOPPLYSNINGER!
Søk i rights.no

Stadig flere innvandrere

11.05.06: Innvandrerbefolkningen er nå på 386 000 personer, som tilsvarer 8,3 prosent av befolkningen. Økningen i fjor var på 6 prosent, eller 21 900 personer. Til sammenligning økte hele befolkningen med 0,73 prosent.

285 300 personer hadde ikke-vestlig bakgrunn, som tilsvarer 6,1 prosent av hele befolkningen. Personer med vestlig innvandrerbakgrunn utgjorde 101 400 personer, eller 2,2 prosent. Personer med opprinnelse i Pakistan utgjør ennå den største innvandrergruppen med 27 700 personer, etterfulgt av svensker (23 500), irakere (20 000) og dansker (19 100). I løpet av de siste fem årene har det derimot vært størst økning av russere, irakere, somaliere og polakker.

318 500 er førstegenerasjonsinnvandrere, mens 68 200 er andregenerasjon (etterkommere). Flest andregenerasjon er det blant pakistanerne, deretter følger marokkanere, indere, singalesere, tyrkere og vietnamesere. Færrest er det blant thailendere, amerikanere og svensker. Disse forskjellene forklares i stor grad ut fra botid i Norge, men også ut fra de ulike innvandrergruppenes ekteskapsmønster.

Det bor innvandrere i alle landets kommuner. I 14 av kommunene er 10 prosent eller mer innvandrere. Oslo ligger klart på topp med 23,0 prosent, etterfulgt av Drammen (17,6 prosent) og Lørenskog (14,3 prosent). 123 900 personer av Oslos befolkning tilhører innvandrerbefolkningen. Vestlige innvandrere utgjør 4,1 prosent, mens ikke-vestlige utgjør 18,9 prosent. Dette gir av hver fjerde person i Oslo har innvandrerbakgrunn.

Innvandrerbefolkningen er per definisjon første- og andregenerasjon. Antallet personer født i Norge med én utenlandsfødt forelder økte med 6 000 i 2005. I alt er det 180 000 personer født i Norge med én utenlandsfødt forelder, men disse personene regnes ikke som en del av innvandrerbefolkningen.

Se statistikk hos SSB


Solgte falske ID-papirer til etterlyst voldtektsforbryter

05.05.06: Den 49 år gamle kurderen fra Iran som er tiltalt for menneskesmugling og dokumentfalsk gjennom syv år fra 1998 til 2005, har ikke bare solgt falske dokumenter til kurdere fra Irak ut fra et "humanitært ståsted". Han har tidligere gitt uttrykk for at denne gruppen er blitt dårlig behandlet i Norge og burde få opphold. Nå fremkommer det at mannen også har solgt falske ID-papirer til kriminelle, og en av disse er den etterlyste voldtektstforbryteren Bestun Karim Assad, melder Aftenposten.no. Assad er etterlyst i det som er omtalt som en av Norgeshistoriens verste gruppevoldtektssaker. Seks irakiske kurderne ble tiltalt for å ha dopet ned en 16 år gammel jente på heroin, og deretter voldtatt henne etter tur på det groveste, samt voldtekt av en 24 år gammel kvinne på Skullerud. Den ene av kvinnene har mottatt drapstrusler etter voldtekten. Da saken var oppe for Oslo tingrett i oktober i fjor, erklærte fem av dem ikke straffeskyld, mens den sjette, Assad, altså har vært på flukt - med falske ID-papirer kjøpt av den tiltalte 49-årige kurderen.


Enslige asylbarn "velger" Norge

04.05.06: Gitte Nielsen, leder ved Gribskov asylcenter, Danmarks eneste mottak for enslige, mener at barn som forsvinner fra danske asylmottak, rømmer til Norge fordi det er lettere å få opphold her. 57 enslige asylbarn forsvant i Danmark i fjor, som utgjør 60 prosent av alle barn som sitter i danske asylmottak. UDI kan ikke bekrefte at enslige, mindreårige asylsøkere har kommet til Norge via Danmark. Les hos Aftenposten.no


Venter sterk vekst i innvandringsbefolkningen

31.03.06: SSBs fremskrivning for Norges innvandrerbefolkning viser at vi kan forvente oss sterk vekst. Fremskrivningen har en hypotese om at det i Norge i 2060 vil være et sted mellom 1 - 2 millioner innvandrere. Den høyeste veksten forventes av personer med bakgrunn i land i Afrika, Asia (inkl. Tyrkia) og Latin-Amerika. Det er i dag 200 000 med bakgrunn i denne delen av verden, som SSB tror vil vokse til et sted mellom 600 000 - 1,2 millioner i 2060. Forutsetningen er nettoinnvandring, dvs. andelen som vandrer inn og andelen som vandrer ut, mens SSB mener at variasjoner i fruktbarhet og dødelighet betyr lite i denne sammenhengen.

Med innvandrerbefolkning menes førstegenerasjonsinnvandrere, dvs. de som har utenlandsfødte foreldre og besteforeldre, og deres etterkommere (andregenerasjon). Når etterkommerne stifter familie og får barn, regnes ikke barna som innvandrer, uavhengig av om en av foreldrene er innvandret. Sistnevnte har etter vår oppfatning betydning, da ekteskapsmønsteret blant etterkommerne viser at 3 av 4 henter ektefellen i utlandet, noe SSB ikke har tatt høyde for. Så langt vi kan forstå har ikke SSBs fremskrivning om andelen innvandrere i Norge i årene fremover tatt høyde for ekteskapsmønsteret i det hele tatt, noe som synes underlig all den tid det svært mange nettopp kommer til Norge på familiegjenforening gjennom ekteskap. Men SSB tviholder vel på hypotesen om at innvandrere vil gifte seg med norske - selv om statistikk avdekker at i 1996 - 2004 har bare 3 prosent av jentene giftet seg med norsk mann, og 2 prosent av guttene med norsk kvinne. Med andre ord kan veksten bli betydeligere høyere enn hva SSB forventer.


40 000 kom til Norge i fjor

30.03.06: Ifølge nye tall fra SSBs befolkningsstatistikk ble det i fjor registrert 40 100 innvandringer til Norge, mens 21 700 utvandret. Dette gir en nettoinnvandringen på 18 400, noe som gjorde fjoråret til et toppår. Bare i 1999 var nettoinnvandringen høyere. Polske statsborgere var med 3 300 innvandringer den største enkeltgruppen av innvandrere i 2005. Polakkene ble fulgt av svensker (2 700 innvandringer) og tyskere (1 700 innvandringer). Svenske statsborgere topper statistikken over utvandringer i 2005 med 1 900, fulgt av dansker og engelskmenn med henholdsvis 1 300 og 800 utvandringer. Polakker hadde også den høyeste nettoinnvandringen med 2 900, fulgt av irakere og russere – med nær 1 200 nettoinnvandringer hver. Les hos SSB


Tiltalt for selvsteining

14.02.06: En marokkanske kvinnen (45) skal ha skadet seg selv med en stein for å få sin norske ektemann, hans sønn og sønnens forlovede dømt for vold mot henne. Kvinnens motiv skal ha vært å få opphold på selvstendig grunnlag i Norge. Først trodde politiet på kvinnens historie, og puttet de mistenkte på glattcelle. Men kort tid etter fattet politiet mistanke til kvinnen. - Hvis hun hadde fått politi og domstol med på å dømme oss for å ha skadet henne, ville hun fått automatisk opphold i Norge. Jeg tror det er det som er motivasjonen for henne og for dem som står bak henne, sier den 58 år gamle rogalendingen til VG Nett.

Kvinnen risikerer et halvt års ubetinget fengsel om hun blir funnet skyldig, i tillegg står hun i fare for å bli utvist fra landet etter å ha sonet sin dom.


Norges fremtidige befolkning

30.01.06: Kan etniske nordmenn bli en minoritet i Norge? Spørsmålet er blitt diskutert med styrke i norsk offentlighet. Svaret er at det kan skje i midten eller slutten av vårt århundre. Men det er stor usikkerhet knyttet til tallene. Les kronikk av Ole Jørgen Anfindsen i Aftenposten.no


Nye innvandringsregler i Nederland

23.01.06: I mars er de lenge annonserte endringen i innvandringspolitikken i Nederland praktisk på plass. Søkere om oppholdstillatelse, både gjennom giftermål og arbeid, må bestå en test i det nederlandske språket og samfunnskunnskap om landet før søknad om innvandring behandles. Testen skal altså tas i søkers hjemland, melder Expatica.com.

Det samme tiltaket bør Norge innføre, foreslo nylig informasjonsleder i HRS, Hege Storhaug, i en kronikk i Aftenposten.


Det autoritære Sverige og innvandringen

23.01.06: Det forestående Riksdagsvalget i september øker den svenske elitens frykt for at den åpne danske debatt skal springe over Øresund. Derfor kommer det nye utfall om danskenes fremmedfiendelighet, sier Karen Jespersen i en tolkning av svenske medier utfall mot Danmark


Minoritetene i majoritet

20.01.06: Ved 32 Osloskoler er nå minoritetene i majoritet, melder Dagsavisen. I skoleåret 1999/2000 gjaldt dette 16 av Oslos kommunale grunnskoler, viser Statistisk årbok for Oslo 2005. For hver hundrede elev ved Vahl skole er det bare fire som har norsk som morsmål. Vahl er den skolen i Oslo med aller flest fremmedspråklige elever.


Frankrikes befolkning øker grunnet høy fertilitet

18.01.06: Befolkningen i Frankrike passerer innen kort tid 63 millioner. I fjor ble det født 807 400 barn, som dermed utgjør 3/4 av veksten, mens innvandringen utgjør 1/4 av befolkningsøkningen, melder Expatica.com


Svaret er demografi, dummen!

05.01.06: Over norsk offentlighet hviler en Omerta, en selvpålagt taushet, med sosiale og karrieremessige sanksjoner for den som bryter den. Derfor vil en artikkel som Mark Steyns It's the Demography, Stupid bli tiet ihjel. Til tross for at den formulerer de mest grunnleggende problemer i vår tid. Hva er det vi overlater våre barn? Hvilken fremtid får de, hva slags samfunn? ...

Les de interessante betraktningene under tittelen Europa - Historien om en varslet død på webloggen document.no


Innvandrerbefolkningen vil vokse sterkt

15.12.05: Statistisk sentralbyrå har for første gang laget en fremskrivning av innvandrerbefolkningen, og SSB melder at denne gruppen vil vokse sterkt frem til 2060. Byrået mener at det vil bo mellom 1 og 2 millioner innvandrere i Norge i 2060, men da er kun 1. og 2. generasjon inkludert. SSB sier selv at usikkerheten om befolkningsveksten er stor, særlig veksten blant innvandrerne.


Skal begrense innvandringen ytterligere

05.12.05: Den danskre regjeringen vurderer, på bakgrunn av Velferdskommisjonens beregninger om fremtidige kostnader ved dagens innvandring, å ytterlige begrense innvandringen til Danmark. Arbeidsministeren, Claus Hjort Frederiksen (V), melder at begrensningen først og fremst gjelder innvandring fra mer eller mindre underutviklede land som Somalia, Iran, Irak og Libanon. Hvis en innvandrer får opphold, skal vedkommende kunne gå direkte i arbeid, sier ministeren til Jyllands-Posten


Den onde og den gode sirkelen

30.11.05: Forfeilet innvandringspolitikk, kulturelle barrierer og mangelfull integreringsinnsats har skapt en ond sirkel, skriver Ralf Pittelkow i Jyllands-Posten. Nye tall i Danmark viser at en dansk person i dag koster samfunnet 750.000 kr. mer enn han/hun tjener inn. For personer fra ikke-vestlige land er underskuddet 2,5 millioner kroner. Dette skyldes at langt færre innvandrere er i arbeid. 65 % i 2.generasjon får ikke en ungdomsutdannelse og 60 % av dem som starter en yrkesutdannelse faller fra. Halvparten har mangelfulle danskkunnskaper. Den onde sirkelen er skapt. Integrering krever en kulturell omstilling verdimessig, mener Pittelkow. En slik omstilling, kombinert med å gi flere muligheter for suksessopplevelser, vil skape den gode sirkelen.


"Vil du bli statsborger i Sverige?”

25.11.05: Svenska Dagbladet avslører at russiske "reisebyråer" har spesialisert seg på asylreiser til Sverige. Med plakter i vinduet om "Vil du bli statsborger i Sverige?" og ved å tipse om hvilke medisiner foreldre bør bruke for å få barna som å fremstå som apatiske, skal disse byråene nærmest ha garantert for varig opphold i Sverige. Ett byrå i sentrale Moskva skal i fjor ha ha reklamert med at de hadde formidlet asyl til over 700 personer til Sverige fra Russland, Jugoslavia, Aserbajdsjan, Kosovo, Irak, Somalia og Kina. Prisen skal ha variert mellom 3000 og 15 000 dollar, hvilket tilsier at fortjenesten ligger på over 20 millioner kroner.


Avdekker rystende forhold for apatiske asylbarn

22.11.05: Sverige har de siste årene hatt en eksplosiv økning av apatiske asylsøkerbarn. Nå mistenker Migrationsverket at det i en rekke tilfeller kan være voksne som har vanskjøttet og misbrukt barna i et kynisk spill for å få opphold. Det avdekkes at barn forgiftes, tas fra føde, misbrukes seksuelt, og det mistenkes at flere av dem kan være kjøpt av ”foreldrene” på barnehjem eller gaten i opprinnelseslandet. Barna brukes som en brekkstang for å få opphold. Migrationsverket anmelder nå et titalls tilfeller av mishandling. Les i Svenska Dagbladet.

Noen av barna og deres familier er sendt videre til Norge. Her har barna blitt friske. De har blitt fulgt opp døgnet rundt og sovet adskilt fra familien sin. Svenskene vil nå lære mer om den norske modellen.


Lærebok med feil om innvandringens forløp

07.11.05: Boken "Velkommen - Håndbok for nye innbyggere i Norge", ble nylig lansert av forlaget Fag og Kultur. Der heter det at ”Fra og med 1960-årene arbeidet derfor den norske regjeringen for å få arbeidskraft fra både Pakistan, Marokko og Tyrkia" (s. 11). HRS påpekte skriftlig overfor forlaget at innvandringsforløpet beviselig er et ganske annet og at norske myndigheter ikke søkte arbeidskraft i 3.verden. Forlaget har sjekket forfatternes påstand som viser seg å være tuftet på en feilinformasjon fra media. Forlaget stryker nå påstanden i kommende opplag.


Frykter handel med kinesiske barn

04.11:05: 24 kinesiske barn helt ned i 10-årsalderen er forsvunnet fra et asylmottak i Danmark siden februar i år. Røde Kors frykter at barna er ofre for menneskehandel, skriver Politiken. To kinesere er tiltalt for å ha prøvd å sende fire barn videre til Malmö. Også Paris nevnes som en mulig endestasjon for de kinesiske barn. På tirsdag starter en rettssak mot en mann og kvinne for handel med barn.


Svensk politi jakter på krigsforbrytere

19.10.05: I Sverige er 25 krigsforbrytere i politiets søkelys. De mistenkes for folkemord, henrettelser og tortur, og har opprinnelse fra Somalia, Afghanistan, Libanon og Irak. Men Sverige har ingen lov mot tortur, selv om en gruppe har jobbet med en lovendring i over to år. De mistenkte kan derfor bli tiltalt etter lover som omfattes av grov mishandling. Les i Sydsvenskan.se


Titusenere kurdere smuglet inn i Storbritannia

11.10.05: Ti menn, alle av kurdisk opprinnelse med lovlig opphold i Storbritannia, er siktet for tidenes største avdekkede menneskesmuglersak. Mennene skal ha smuglet inn flere titusenere kurderer fra Tyrkia, og tjent store penger ved at den enkelte har måtte punge ut med mellom 35.000 - 60.000 kroner for oppdraget.

Politiet i flere land har vært engasjert i avsløringen av ligaen, og flere enn 200 politifolk deltok i arrestasjonene. Les i Aftenposten.no


Den politiske angst i innvandringsdebatten

02.10.05: Europeiske sosialdemokraters forhold til høyrepopulistene er tema for den nederlandske TV-journalisten og forfatteren Rinke van der Brinks siste bok ”Grepet av angst”. Han har funnet at høyrepopulistene startet en diskusjon om innvandring som sosialdemokratene ekskluderte seg selv fra, der nettopp angst er forklaring for begge sider.

Høyrepopulistene spredde angst for det fremmende, mens sosialdemokratene var redde for ”å slippe ånden ut av flasken”. _De intellektuelle liberale har veket tilbake for å ta en debatt om de uheldige sidene ved innvandring og integrering, eller kritisere de sidene ved islam som er uakseptable. De hadde da måttet delta i debatten som høyrepopulistene startet, sier han og fortsetter: - Når så de høyrepopulistiske partiene fikk sterke ledere og vokste til å bli en politisk faktor, takket være unnfallenheten, stolte ikke sosialdemokratene på sine egne velgere. Velgere fra arbeidsklassen var enig med høyrepopulistene i kritikken.

Les i Aftenposten.no

Human Rights Service (HRS) Møllergata 9, 0179 Oslo - Norge Tlf: (047) 22 33 80 00 [email protected] © HRS 2002 - 2007