| HRS - Forsiden | Om rights.no | Om HRS | Kontakt HRS | Bli HRS - venn i dag ! | In English | Lenker | Anbefalt litteratur | Nettstedskart |
Her er du: HRS - Forsiden > Innvandring side 8

VIKTIGE SØKEOPPLYSNINGER!
Søk i rights.no

Tyrkernes innvandringshistorie fortelles

27.09.05: Berna Cinar Kaaby er en av 37 personer med tyrkisk bakgrunn i Drammensområdet som har fortalt sin livshistorie i et prosjekt Norsk Folkemuseum står bak. Kaaby kom til Norge i 1976 bare 18 måneder gammel, og har fortalt om sine levevilkår og sin oppvekst som barn, ungdom, og nå som atypisk bindestreksperson med norsk ektemann. De innsamlede livshistoriene er unntatt offentligheten og er kun til bruk i forskningsøyemed. Les i Drammens Tidende.no


Kampen mot Karo Kari

21.09.05: Da den pakistanske kvinnen, kjent som Mukthar Mai, ble utsatt for såkalt Karo Kari (voldtekter som straff) gjorde hun ikke som forventet; hun gjemte seg ikke bort i skam, men sto offentlig frem. Mais historie ble kjent verden over, og førte til et internasjonalt press på Pakistan. Mai mottok massiv internasjonal støtte, også med økonomiske midler. Pengene bruker hun til å ruste opp sin landsby og dens innbyggere - den samme landsbyen som rommet ugjeringen og de samme landsbybeboerne som stilletiende lot Mai bli offentlig ydmyket. Paradokset er at mye pengene som Mai har mottatt, i dag benyttes for å kontrollere hennes bevegelser.

Les intervjuet hos Dagbladet.no


Opprør og skudd mot politi i svensk enklave

12.09.05: I den svenske enklaven, Ronna i Södertälje, har tre av fire innbyggere ikke-vestlig bakgrunn. I går kveld brøt det ut voldsomme opptøyer mot politiet. Det ble kastet stein mot politi og kjøretøy, og også skutt mot politiet med automatvåpen.

Bakgrunnen for hendelsen var en jente som søkte politiets hjelp etter at hun ble trakassert og kalt hore, skriver Aftonbladet


Utenforlandet Norge - analysert av Danmark Grønland i Oslo. Foto: HRS


09.09.05: Weekendavisens journalist Ola Nyeng har besøkt Norge i valgkampinnspurten, og snakket med en rekke forskjellige mennesker.

Nyengs konklusjon er langt på vei at Norge vasser i penger, men ellers er vi enige om det meste og har det best med oss selv. De eneste to alvorlige brytninger Nyeng klarer å observere i det han kaller den "politiske konsensus-grøt" angår innvandrings-/integreringsspørsmål og Norges forhold til EU. De fremmede og det fremmede.

Les i Weekendavisen


Pressemelding fra HRS:

Innvandringen er beviselig ikke bærekraftig - minimum 40 000 nye familiegjenforeninger

06.09.05: Den ikke-vestlige innvandringen gjennom arbeid og familiegjenforening, har kostet Norge dyrt, fastslår ny forskning. Aftenposten.no omtaler en rapport fra Frisch-senteret i Oslo, som viser at trygdeforbruket for viktige grupper øker over tid i stedet for å avta. Generelt er det slik at etter 17 år i Norge, blir flyktninger forbigått av andre, ikke-vestlige innvandrere når det gjelder forbruk av trygdeytelser. Majoriteten av disse er kommet til Norge gjennom giftermål, såkalt familiegjenforening.

I gruppen "andre ikke-vestlige innvandrere" som kom til Norge i perioden 1966-75, altså før innvandringsstoppen, mottok rundt 50 prosent en eller annen form for trygd etter 25 år i Norge. Undersøkelsen feller en hard dom over norsk integrasjonspolitikk de siste 10-20 år, noe VG uttrykker på lederplass

I HRS sin rapport fra mai i år, Innvandring gjennom ekteskap (pdf-format), påviser vi at det i dag bor minimum 80 000 barn og unge i Norge som har røtter i land der arrangert ekteskap er en utbredt tradisjon. Ut fra nasjonale og internasjonale undersøkelser, for eksempel forskning fra Handelshøjskolen i Århus, er et optimistisk anslag at kun 50 % av disse vil gifte seg med person bosatt i opprinnelseslandet, og som vil utløse familieinnvandring til Norge. Det vil si at bare i denne gruppen kan vi forvente oss 40 000 nye innvandringer, altså tilsvarende en by på størrelse med Ålesund eller Arendal. Både på individnivå (tvangsekteskap) og på makronivå står vi foran voldsomme sosiale og økonomiske problemer. Innvandringen i dag er ute av kontroll, integreringen likeså. Enhver fornuft tilsier at hvis ikke politikken legges radikalt om, vil forholdene forverres betydelig de kommende årene. Dette er hele det politiske lederskapet informert om gjentatte ganger gjennom vårt arbeid de siste tre årene.

HRS forventer nå at en ny regjering tar et generaloppgjør med dagens ansvarsløse politikk, og sørger for at Norge får en bærekraftig innvandring.


Innvandrere på trygdetoppen

05.09.05: Store grupper av innvandrere fra den tredje verden blir mer avhengig av trygd jo lenger de bor i Norge, viser en fersk undersøkelse fra Frisch-senteret omtalt i Aftenposten.no.

Statistisk sentralbyrås hypotese om at ”innvandringen går seg til over tiden” møter nok en gang motbør, noe også vi, bl.a. i boka "Feminin integrering" (2003) og rapporten "Innvandring gjennom ekteskap" (2005, i pdf-format), samt som Honest Thinking.org, har påpekt.

Les også VGs leder


Ettertraktede muslimske kvinner

23.08.05: Halime Gullu (25), muslim med tyrkisk bakgrunn, og Teuta Loci (25), muslim fra Kosovo, begge bosatt i Drammen og oppvokst i Norge, er ettertraktede kvinner i valgkampen. Samtlige partier går langt i sitt frieri til innvandrerstemmer. Verken Gullu eller Loci har stemt før, men denne gangen skal de bruke sin stemmeseddel. Men i alle fall Loci er tapt for de andre partiene; hun simpelten elsker Carl I. Hagen...
Les i Drammens Tidende


”Danskene” blir minoritet i Danmark

22.08.05: Innen neste århundreskifte vil etterkommerne av nåtidens utenlandske statsborgere og fremtidige innvandrere utgjøre et flertall i Danmark. Det er vanskelig å si presist når det vil skje, men danskene føder så få barn og innvandrerne får så mange flere, at dansker av utenlandsk opphav om mindre enn 100 år vil være i flertall. Det er lektor i demografi ved Københavns Universitet, Hans Oluf Hansen, som står bak fremskrivningen. Han har ikke noe annet budskap enn at befolkningsanalysen blir kjent. _Vi bør kende tallene, for det handler om Danmarks fremtid - om en helt ny situation, der kan forandre landet på både godt og ondt, sier han til Berlingske Tidende (krever registrering, er gratis)


Muslimske miljøer bør klare seg selv

22.08.05: Bystyrepolitiker i Drammen, Mustafa Unsal, kommenterer utspillet fra Afshan Rafiq (H) i Dagbladet.no 19.08.05 om egne kjønnssegregerte sykehjem for innvandrere. Unsal mener at hvis spesielle behov ikke kan dekkes av en allerede presset eldreomsorg, kan innvandrere sette i gang egne private løsninger. Han foreslår også økt omsorgslønn, slik at familier kan stelle sine eldre pleietrengende hjemme.
Les hos VG NETT


Norske skolebarn kan ikke norsk

19.08.05: Stadig flere skolebarn møter til skolestart uten å kunne norsk. I Stovner bydel i Oslo ansetter de nå flere minoritetsrådgivere for å møte utfordringene, melder NRK.no. I følge prosjektleder Jarle Stave Botnen kan ikke barna norsk fordi de ikke har gått i barnhage, og at familien ikke snakker norsk hjemme.

At barna kan ha hatt lange opphold i opprinneleslandet, og derfor ikke snakker norsk, nevnes ikke med et ord. HRS har gjennom rapporten "Norske barn i utlandet" (2004, i pdf-format) vist at praksisen med å sende barna (og kona) på lengre opphold i opprinnelseslandet er økende. Regjeringen er imidlertid ikke villig til å ta denne utfordringen, under henvisning til at det er foreldrenes rett å bestemme hvor barna skal vokse opp, og hvem som skal oppfostre dem. Barnas rettigheter snakkes det derimot lite om.


Egne kjønnsdelte eldrehjem

19.08.05: Høyres Afshan Rafiq fronter egne sykehjem for innvandrere tilpasset deres spesielle behov. Vi har fra før hørt argumentene om at de eldre vil stelles av sine egne av samme kjønn, få servert halalmat og utenlandske tv-kanaler og aviser. Nå ønskes også egne imamer og kjønnssegregerte avdelinger. Eldre innvandrekvinner føler seg uvel sammen med menn, og bør få egne oppholdsrom, sier Rafiq. Les hos Dagbladet.no

Rafiqs utspill får støtte fra andre politikere med innvandrerbakgrunn, bl.a. fra Saera Khan (Ap) og Danny Iqbal Ghazanfar (Sp). Les hos VG NETT


Innvandrerne er venstreorienterte

19.08.05: Tre av fire innvandrerne stemmer Ap, eller partier som ligger til venstre for Ap, i følge valgforsker og professor Tor Bjørklund. Begrunnelsen er at de føler seg som en minoritet som trenger støtte og en sterk stat som hjelper dem. Les hos Dagbladet.no


Uønsket versus ønsket innvandring

16.08.05: I følge VG.no handler norsk innvandringsdebatt helst om hvem vi ikke ønsker å ha i landet, mens den må handle mer om hvem vi ikke kan unnvære - og hvordan vi kan lokke dem hit. Samtidig dementerer avisen påstanden, som den selv har vært mer å viderebringe, at å aktivt søke etter arbeidskraft utenfor landets grenser har vært norske myndigheters strategi, til tross for at det har versert som en «sannhet» blant annet om de første pakistanske gjestearbeiderne. Les hos VG NETT


Snart er det valg: Partiene mener nesten ingenting om innvandring

15.08.05: Dagbladet.no har lest partiprogrammen til de største politiske partiene hva gjelder innvandring, og som de sier: "det har gått fort". For partiene mener nesten ingenting om innvandring. I alle fall utelater de å skrive særlig om det i programmet. Les hos Dagbladet.no


Forlat landet

04.08.05: Viseforsvarsminister i Storbritannia, Gerhald Howarth, har et klart budskap til muslimer som ikke er fornøyd med britisk politikk: "If they don't like our way of life, there is a simple remedy: go to another country, get out. There are plenty of other countries whose way of life would appear to be more conducive to what they aspire to. They would be happy and we would be happy". Howarth fikk positiv respons fra en ledende muslimsk politiker, Mohammad Sarwar, som mener at ekstremister som for eksempel Omar Bakri og Abu Hamza ikke har noe å gjøre i et demokratisk og sivilisert samfunn som Storbritannia. Les hos Scotsman.com


Kontroversielt forslag fra Afshan Rafiq

02.08.05: Høyrepolitikeren vil at den norske stat skal ta affære ved å smøre ledere som ansetter innvandrere med bonuser eller ekstra ferie. Rafiq tror at hvis staten går foran med et godt eksempel vil det private næringsliv følge etter, og at ordningen vil fungere bedre enn kvotering. Erna Solberg tror ikke på slike særordninger for å få flere innvandrere inn på arbeidsmarkedet, men sier at ledere som ansetter kvinner (!) og innvandrere muligens kan bruke dette som insitament for høyere lønn for seg selv. Les hos VG NETT


Starten på arbeidsinnvandringen fra ikke-vestlige land

29.07.05: Denne uken har både VG og Aftenposten fremsatt påstander om at norske myndigheter stodaktivt bak arbeidsinnvandringen som startet for 30 – 35 år siden fra ikke-vestlige land. Hege Storhaug har omtalt utvandringen fra Pakistan i boken "Mashallah" (1996), og situasjonen i Norge da pakistanske ”turister drev gatelangs” i 1971 i boken "Gode formål – gale følger?" (Brox, Lindbekk og Skirbekk 2003). Storhaugs konklusjon er at VG og Aftenposten sprer en myte som benyttes i et politisk spill.

Les Hege Storhaugs innlegg i diskusjonen


Hvor mange innbyggere har egentlig Sverige?

05.07.05: Svenske forskere avslører nå et stort avvik i folketellingen med opp mot 100 000 personer. Ikke siden 1985 har svenskene hatt bokføringskontroll med landets innbyggere, og i løpet av de siste 20 årene har det reelle antallet innbyggere ikke blitt oppdatert. Undersøkelser gjort av svenske sosialmedisinere og Statistiska centralbyrån, med flere, viser at en del innvandrergrupper har uvanlige lave dødstall og mye høyere levealder enn innfødde svensker. Også rapporteringen angående fertilitet og sysselsetting i gruppen innvandrere virker grundig underrapportert. Dette forvansker forskning både på demografi og arbeidsmarkedet. Det er også mistanker om at flere som i realiteten er utflyttet ikke har meldt flytting av økonomiske årsaker. Da kan enkelte utnytte den manglende oversikten i systemet til å få utbetalt diverse trygder og stønader til proformaadresser i Sverige. Med manglende regler for rapportering kan dette trygt foregå, selv om eldre personer i virkeligheten er avgått ved døden, eller barn bor fast i opprinnelseslandet.

Les i Dagens Nyheter


Politisk sentralbyrå

27.06.05: Debatten i Klassekampen om Statistisk Sentralbyrå (SSB) sin rolle knyttet til innvandringsstatistikk fortsetter. Nylig svarte SSB på kritikken fra Anfindsen i HonestThinking.org med kronikken Innvandrertallets vekst. Nå har Anfindsen gitt SSB ett kontant svar med kronikken Politisk Sentralbyrå.


Rasistiske Sverige

27.06.05: Dem og oss. To nye statlige utredninger pluss en rapport fra Europarådet beskylder Sverige for å diskriminere innvandrere. Det offisielle Sverige, mediene og mange svensker gjør seg ellers de største anstrengelser for å holde sin sti ren. Les i Weekendavisen

Les også om en ny undersøkelse som forteller at svenskene er skeptiske til innvandrernes frie religionsutøvelse, fra Dagen, og om etnolog som har fulgt en gruppe svenske jenter hvor det å være skandinav og blond, er å skille seg ut. Les hos forskning.no


En innvandrers bekymring for fremtidens Norge

20.06.05: ”Jeg er innvandrer og er redd for min families framtid. Jeg ser den demografiske utviklingen der muslimske innvandreres antall øker gradvis. Jeg føler mine norske venner og kolleger på pulsen. Jeg blir skremt, fordi ingen av dem gir meg håp om framtiden. Jeg forstår dem. Jeg, som innvandrer, deler også denne bekymringen,” skriver palestinske Hanan Bakir i Klassekampen.

Les kronikken hos HonestThinking.org


Rettssak om falskt forelderskap

16.06.05: En afghansk mann hentet hustru og 11 barn til Sverige. Fem av barna har anmeldt ekteparet for falskt forelderskap. Blodprøver viser at de har rett, og røntgenbilder viser også at enkelte av barna har en annen alder enn oppgitt. Myndighetene aksepterte familiegjenforeningen til tross for at det bare er seks måneders aldersforskjell mellom to av barna. Saken går nå for domstolen i Malmö.

Les i Sydsvenskan

Les utfallet av rettssaken i Sydsvenskan 23.06.05


Politikerstyrt forskning: Sverige er rasistisk

01.06.05: I et pågående forskningsoppdrag for den svenske staten som har skapt massive reaksjoner bl.a. fra forskere selv, er de første resultatene nå kommet. Og de ble som ventet; det svenske samfunnet dømmes nord og ned som rasistisk. I prosjektets første leveår trakk flere forskere seg, også med utenlandsk bakgrunn, og ”sjefskritikeren” Masoud Kamali ble tilsatt som ny prosjektleder.

Les i Dagens Nyheter
Human Rights Service (HRS) Møllergata 9, 0179 Oslo - Norge Tlf: (047) 22 33 80 00 [email protected] © HRS 2002 - 2007