| HRS - Forsiden | Om rights.no | Om HRS | Kontakt HRS | Bli HRS - venn i dag ! | In English | Lenker | Anbefalt litteratur | Nettstedskart |
Her er du: HRS - Forsiden > Innvandring side 4

VIKTIGE SØKEOPPLYSNINGER!
Søk i rights.no

Rekordstor befolkningsvekst i Norge

22.02.07: I 2006 økte folketallet med 40 900, slik at det ved årsskiftet var registrert 4 681 100 bosatt i landet, melder Statistisk sentralbyrå (SSB). Dette er den største årlige tilveksten som noen gang er registrert i Norge. Fødselsoverskuddet utgjorde 17 300, omlag 42 prosent, mens innflyttingsoverskuddet utgjorde 23 700, 58 prosent.

Det ble registrert 45 800 innflyttinger fra utlandet i 2006, som er 14 prosent flere i forhold til 2005 og det høyeste til nå. I 2005 var tallet 40 200, og i 2004 var det 36 500.


Britene stoler ikke på myndighetene i innvandringspolitikken

07.02.07: Nesten ni av ti briter mener myndighetene har mistet kontrollen på innvandringen til landet. I tillegg mener det samme antallet at myndighetene ikke er ærlige og åpne om problematikken. Nær syv av ti mener det kommer for mange immigranter og seks av ti er uenig i påstanden om at Storbritannia trenger innvandring til å gjøre det arbeidet britene ikke vil gjøre.

Undersøkelsene viser videre at befolkningen ikke har tillit til myndighetenes økonomiske argumenter for innvandringen. Deler av befolkningen føler seg rett og slett krenket og er bitre i forhold til å ikke få uttrykt sin bekymring, melder Migration Watch


Raskere utvisning av de som truer rikets sikkerhet

02.02.07: Politiets sikkerhetstjeneste (PST) vil ha raskere utvisning av utlendinger som truer rikets sikkerhet, og mener slike saker bør behandles av et lukket utvalg, uten at utlendingene selv får innsyn. "Sikkerhetspolitiet vil oppnevne hemmelige advokater," forteller PST-sjef Jørn Holme til NRK..no.

Holme tror fremtidens saker vil kreve bedre håndtering av hemmelig materiale. "Vi har behov for en modell som gjør at disse sakene kan bli mer effektivt behandlet, men samtidig faktisk gi en bedre rettssikkerhet for den det gjelder," sier han. Erfaringen med mulla Krekar-saken er at den har pågått i retten i snart tre år, uten at man har klart å utvise han. Nå vil PST at utlendinger som kan være en trussel mot rikets sikkerhet, ikke lenger skal få saken sin for domstolene.


Økende antall innvandrere i Drammen

29.01.07: Drammen kommune har lagt frem tall som viser at hver fjerde innbygger kan være av ikke-vestlig opprinnelse om ti år, og én av tre om 17 år. Byens varaordfører Freddy Hoffmann (Frp) mener at det bør være et tak på hvor mange innvandrere byen kan ta imot. Bekymringene ligger i at integreringen ikke står i forhold til det økende antall innvandrere, skriver Aftenposten.no. Hoffmann får liten støtte av andre lokalpolitikere. Ap's gruppeleder i bystyret, Tore E. Hansen, mener at utviklingen ikke er til å unngå, og at byen må sørge for å legge forholdene til rette for å lykkes bedre med integreringen. Bystyrerepresentant Sadi Emeci fra SV foreslår en egen bystyrekomité for inkluderingsarbeid.

Innvandrere selv synes ikke udelt enig i spørsmålet. Shafii Omar, med opprinnelse fra Somalia, og Zaheer Ashiq, med opprinnelse fra Pakistan, mener det bare er positivt med økningen i andelen innvandrere. Men Ali Katirci, med opprinnelse fra Tyrkia og 20 års botid i Norge, påpeker at situasjonen er komplisert når flere kulturer lever side om side. Hvis befolkningen splitter seg etter nasjonalitet er det negativt, sier han til Drammens Tidende.no


Kurdere kan trygt vende hjem

18.01.07: Iraks ambassadør Ahmad A. Bamarni er i Norge for å åpne en egen iraksk ambassade i Oslo. Nå bestyrer han ambassaden i Stockholm, som tar seg av hele Skandinavia. I et intervju med Aftenposten.no sier Bamarni at: "Det nordlige Irak, Kurdistan, er like rolig og trygt som hvilket som helst annet land i Midtøsten. Det er ingen fysisk eller politisk fare for noen irakske kurdere som oppholder seg i Norge ved å reise tilbake. Byene i området er like trygge som for eksempel Damaskus." Men selv om han hevder at det er helt trygt for irakske kurdere å vende hjem, er det én person som må fovente en noe annen velkomst: "mullah Krekar må belage seg på rettssak," sier han. Ambassadøren påpeker at mulla Krekar, eller Najmuddin Faraj Ahmad, som er mullaens virkelige navn, var leder for terroristorganisasjonen Ansar al—Islam som har begått forbrytelser i Irak. Videre påpeker han at det ikke er noen hemmelighet at Krekar er en beundrer av Osama bin Laden, og at han både i sine uttalelser på internett og andre steder har provosert frem farlige handlinger. "Norge har forpliktet seg til å bekjempe terror," sier ambassadøren, og fortsetter: "Hvis norske myndigheter utleverer mullah Krekar til Irak, vil han få en rettferdig rettergang, han kan ha med seg så mange advokater, også norske, som han kan ønske."


35 - 40 000 asylsøkere forventes til Sverige i 2007

17.01.07: Beregninger fra Migrasjonsverket tilsier en økning i antallet asylsøkere til Sverige i 2007. "Ja, det ser ut som vi kommer att få ett ganska stort antal asylsökande i år. Om det fortsätter som det gjorde under slutet av 2006 hamnar vi någonstans mellan 35 000 och 40 000," sier lederen for den administrative avdelingen, Lars Pålsson. Han påpeker derimot at dette er et regneeksempel og ikke en prognose. Dette til tross for at Migrasjonsverket har publisert tallene som nettopp "prognoser" (se rapporten "Verksamhets- og utgiftsprognos" i pdf). Det er flyktninger fra Irak som er den største gruppen og Migrasjonsverket jobber nå med mulighetene for å øke mottakskapasiteten. Pålsson sier at dette vil kreve store ressurser fremover. Les hos Sveriges Radio.se


Omfattende juks for å få opphold

16.01.07: I fjor vår tiltalte politiet en 49-åringen fra Nord-Irak knyttet til dokumentforfalskning. Mannet laget ID-dokumenter for asylsøkere, som spesielt tok av etter irakske kurdere med pass kunne få opphold i Norge. Dette ble videre knyttet til UDI-avgjørelsene vedrørende de irakske kurderne i Norge, de såkalte MUFerne (midlertidig opphold uten mulighet til familiegjenforening). 49-åringen hadde ifølge politiet også produsert falske fakturaer for husleie, som av et vitne ble benyttet for å få utbetalt bostøtte på sosialkontoret. En dødsattest på en kone skal ha blitt laget fordi en mann ønsket å gifte seg på nytt. Antatte hovedmann i to grove gruppevoldtekter var fortsatt på rømmen etter at han skal ha fått falske ID-dokumenter av tiltalte. Mannen fikk fem års fengsel.

Nå blir flere titalls irakske asylsøkere sjekket for bruk av falsk identitet, melder Aftenposten.no. Etter at mannen ble dømt i fjor, fikk UDI oversendt etterforskningsmateriale fra Kripos. Materialet omfatter blant annet funn av 243 navn og 240 passbilder fra mannens PC. Han er dømt for menneskesmugling og dokumentfalsk. I hovedsak er forfalskningene utført for kurdiske irakere. En storstilt aksjon ble satt i verk for å avsløre asylsøkere som har fått opphold etter kjøp av falsk identitet fra den dømte ID-falskneren. Så langt er åtte personer vedtatt utvist. Fordi de ikke kan sendes til Irak, bli de her. I tillegg er to dømt for bruk av falske dokumenter. Flere tiltaler er på vei, og i flere titalls saker er det startet etterforskning. Blant funnene er det også flere av de omstridte MUFerne. Blant annet ble det gitt et såkalt pass-amnesti, hvor alle som stilte med iraksk pass fra Stockholm nærmest automatisk fikk opphold.


Apatiske asylsøkerbarn og lettlurt media?

15.01.07: "Hvorfor er det så stille om de apatiske flyktningbarna? Skal virkelighetsforfalskning legges til historien fordi ingen våger å ta i sannheten?" Spørsmålene stilles av politisk redaktør Lars J. Eriksson i Skånska Dagbladet.se.

Det er oppstått et fenomen i Sverige, ja nærmest en epidemi, da det "plutselig" i år 2002 kom en rekke asylsøkerbarn som var mer eller mindre apatiske. Det ble rapportert om barn som sluttet å spise og drikke, som kunne reagere med agressivitet, eller ikke reagere på noe i det hele tatt. I perioden 2002 - 2005 ble det rapportert om 424 barn som "lider" av denne tilstanden. Det bemerkelsesverdige er ikke bare at fenomenet plutselig oppstår, og at de apatiske asylsøkerbarna stort sett kommer fra Kosovo oog Kaukasusregionen, men at "alle" søker seg til Sverige. Fenoment er stort sett ukjent i andre land: I Danmark, Tyskland, Østerrike, England og Nederland er fenomenet totalt ukjent, i Norge og Finland noen få stykker - som stort sett kommer via Sverige.

Eriksson mener det er liten tvil om at disse barna, under press fra foreldre og familie, spiller apatiske for at familien skal få opphold i Sverige. Men ingen snakker om det. Politikerne tar ikke i problemet. Og media holder kjeft. Journalister vil heller ha "den gode historien", som Eriksson skriver: "... den som består av förföljda människor med fasansfulla upplevelser, långsamt malande byråkratikvarnar, hårdhjärtade migrationshandläggare och kallhamrade politiker. Allt som stör den bilden väljer man att bortse från även när de som kallar sig flyktingar inte passar in i berättelsen." I denne sammenheng viser Eriksson til "avsløringen" av den irakiske seksbarnsfamilien som bodde under helt umenneskelige forhold i en jordkjeller i Gävle. Den hjerteskjærende historien var at familien var presset ut av en liten ettroms leilighet, og i desperasjon hadde de bosatt seg i en jordkjeller, men ble reddet av en tilfeldig forbipasserende. Men hele historien var konstruert - familien hadde både bosted og forsørgelse, i Malmö, der de var i konflikt med myndighetene. De hadde aldri bodd i den angivelige jordkjelleren, og den "ukjente redningsmannen" som slo alarm var en nær slektning. Alt var regissert for å få media til å bite på kroken. Eriksson skriver. "Och det gjorde de, med hull och hår". Også i Norge var dette en stor sak, se f.eks. Aftenposten.no, NRK.no, Nettavisen.no, Aftenbladet.no, VG Nett.

Det er nok som Eriksson sier: "Det finns alternativa berättelser. De är kanske inte lika vackra. Men sanningen är inte alltid vacker."


19 prosent ikke-vestlige i Oslo

11.01.07: Ifølge SSB bor det 101 649 ikke-vestlige innvandrere i Oslo, som utgjør i underkant av 19 prosent av Oslos innbyggere. På landsbasis bor det 285 078 ikke-vestlige, ifølge tall fra SSB's statistikkbank, utregnet av HRS. Her fremkommer det også at 32 prosent, 91 086 personer, er i aldersgruppen 0 - 19 år.

Antall innvandrere i Oslo har de siste fem årene økt med 40 prosent, og stadig flere av dem velger å bo i drabantbyene, melder Dagsavisen.no. I syv bydeler har over 20 prosent av befolkningen ikke-vestlig bakgrunn. Det er denne befolkningsgruppen som vokser raskest i hovedstaden. De ikke-vestlige innvandrerne er fordelt svært ujevnt i Oslo, forteller spesialrådgiver Paul Håvard Kvangraven i Utviklings- og kompetanseetaten i Oslo kommune. Det er bydelene i ytre by som har størst andel ikke-vestlige innvandrere. Bydel Søndre Nordstrand har flest, med i underkant av 40 prosent, samtidig som bydel Gamle Oslo har hatt en nedgang siden år 2000.

Ifølge Kvangraven kan den spesielt sterke befolkningsveksten forklares med et sammenfall av flere forhold: Kvinner med ikke-vestlig bakgrunn får flere barn enn andre. En forholdsmessig større andel av kvinnene blant ikke-vestlige innvandrere er i fruktbar alder enn i den øvrige befolkningen. Ikke-vestlige innvandrere gifter seg ofte med en person i sitt opprinnelige hjemland og bosetter seg i Oslo. Noen ikke-vestlige innvandrere kommer som flyktninger og asylsøkere. En del ikke-vestlige innvandrere flytter fra andre kommuner til Oslo.


Rekordstor befolkningsvekst i Norge

08.01.07: 2006 ble et rekordår for Norge hva gjelder befolkningsvekst. Nettoinnvandringen (innvandring minus utvandring) til Norge og andel fødsler har ikke vært høyere på 60 år. Forrige rekord var i 1946. Demograf Lars Østby i SSB mener derimot at 2006 skiller seg ut, hvilket han tidligere har sagt om 2002 hva gjaldt familieinnvandring. Nettoinnvandrigen var desidert størst for polakkene, deretter kommer tyskere og svensker, mens det er kommet færre fra Afrika og Asia enn tidligere år, melder Aftenposten.no. Artikkelen sier ingenting om andelen fra Afrika og Asia som er registrert utflyttet.

I tillegg til den høye innvandringen, fødes det også relativt mange nye nordmenn. SSB antar fødselstallene vil ligge mellom 58 000 og 59 000, som gir en vekst i folketallet på cirka 41 000. Nesten halvparten av veksten kom i Oslo og Akershus. Rekordveksten i 1946 skyldtes utelukkende at det var flere fødte enn døde. I 2006 skriver 55 prosent av veksten seg fra nettoinnvandringen, resten fra fødselsoverskuddet.


De intellektuelle og rasisme

03.01.07. I et innlegg i Dagsavisen 30.12.06 tar antirasist og sosialist Lars Mæhlen utgangspunkt i «Naive Norge», som ble sendt på TV 2 mandag 4. desember, og hvor fotografen Christofer Owe ble hengt ut i media som både rasistisk og uvitende av journalister og bedrevitende intellektuelle. Mæhlen påpeker at han selv er vokst opp i et flerkulturelt Norge, på godt og på ondt. «Ikke mobb kameraten min» og «Ja til et fargerikt fellesskap» er jakkemerker han kjenner godt fra egen barndom, og som han sier: "Disse budskapene har majoriteten av Norges befolkning støttet opp om. Det er bra. Men dette kan ikke hindre oss i å kritisere norsk innvandringspolitikk. For om vi ukritisk stempler alle som stiller spørsmål ved innvandrenspolitikken som rasister står vi i fare for å stigmatisere store deler av Norges befolkning. Er Norge og innvandrerne selv tjent med det?"


Rømte fra foreldrene - utvises fra Norge

21.12.06: En atten år gammel jente i Salangen er utvist fra Norge. I Bosnia venter tvangsekteskap, sier hun til NRK.no. Aldijana Dedic er av bosnisk opprinnelse og bodde sammen med sine foreldre i Norge fra hun var liten. Men da familien ble utvist rømte Aldijana fra sine foreldre. Hun beskriver sin muslimske far som streng. Hun tror han vil gifte henne bort og forlanger at hun skal gå tildekket. Hun forteller om vold og trusler. UDI og Utlendingsnemnda mener derimot hun ikke tilfredsstiller kravet om beskyttelse i Norge.

Hjemme i Salangen forbereder hun jula sammen med sin norske forlovede, Joachim Danielsen. I dag angrer han på at han ikke har giftet seg med henne. Da hadde hun nemlig ikke blitt utvist.

Human Rights Service (HRS) Møllergata 9, 0179 Oslo - Norge Tlf: (047) 22 33 80 00 [email protected] © HRS 2002 - 2007