| HRS - Forsiden | Om rights.no | Om HRS | Kontakt HRS | Bli HRS - venn i dag ! | In English | Lenker | Anbefalt litteratur | Nettstedskart |
Her er du: HRS - Forsiden > Innvandring side 9

VIKTIGE SØKEOPPLYSNINGER!
Søk i rights.no

Kvinner dumpes i hjemlandet

23.05.05: Flere dusin kvinner av marokkanske og tyrkisk opphav dumpes i opprinnelseslandet av ektemennene deres. De fratas passet for å hindre at kvinnene tar seg tilbake til Nederland. I det nederlandske parlamentet diskuteres det nå hvilke rettigheter for retur kvinnene har, knyttet til om de har barn som er nederlandske statsborgere.

Les hos Expatica


Juks med innvandringstall?

16.05.05: I en kronikk i VG 15.mai, skriver dr. scient. Ole Jørgen Anfindsen, at ”våre myndigheter har jukset med prognosene for antall innvandrere”. Anfindsen, som også er redaktør for nettstedet HonestThinking.org, påviser at Norge har hatt mer enn dobbelt så høy vekst i ikke-vestlig innvandring enn tidligere prognoser fra SSB anslo. Hvis dagens vekst på rundt 8 prosent fortsetter, vil Norge ha en ikke-vestlig majoritetsbefolkning før 2050, skriver Anfindsen.

Les Ole Jørgen Anfindsens kronikk på HonestThinking.org


Voldstruede kvinner vil lettere få opphold?

10.05.05: En 37 år gammel iransk tobarnsmor har de siste årene kjempet mot norske myndigheter for å få bli i Norge. Kvinnen har i et tvangsekteskap i Iran vært utsatt mishandling, voldtekt og drapstrusler, men utlendingsmyndighetene har ikke ansett det som gode grunner for å gi opphold. Dette fordi lovbruddene skjer innenfor ekteskapets rammer, det er altså familien og ikke staten som forfølger kvinnen. I Oslo tingrett fredag fikk derimot kvinnen medhold på alle punkter. Spørsmålet er om staten anker.

Les i Jarlsberg Avis


Trygdejuks

07.05.05: Aftenposten avdekker i dag at mange norskmarokkanere driver med trygdesvindel, ved at de urettmessig tar norske trygder med seg til Marokko.

Les hos Aftenposten.no

HRS erfarer at også andre innvandrergrupper i Norge tar trygd urettmessig ut av landet. Forklaringen er enkel: Norge har, enn så lenge, et unikt velferdssystem og pengenes verdi er formidable i en rekke av innvandrergruppenes opprinnelsesland. For eksempel er en typisk årslønn både i Marokko og Pakistan i overkant av 10.000 norske kroner. Da sier det seg selv at månedlige utbetalinger på i underkant av 20.000 norske kroner, rekker svært langt i disse landene.

I vår rapport om "Norske barn i utlandet", 2004 (rapporten i pdf-format) påpekte vi denne problematikken, bl.a. på grunnlag av informasjon vi fikk fra våre utenriksstasjoner. Vi slo fast at det ikke synes som myndighetene i Norge har kontroll. Vi foreslo at det bør gjøres vanskeligere å ta med seg trygder ut av landet, samt at det bør vurderes å behovsprøve trygder, da ved at trygder som utbetales i utlandet tilpasses det aktuelle landets levekostnader. Men, viktigst er det å få kontroll med hvor folk registrert bosatt i Norge faktisk oppholder seg: Slik folkeregistreringsreglene og – praksisen er i dag, har myndighetene ikke mulighet til å vite hvor folk faktisk oppholder seg. Hvis eksempelvis mor og barn flytter til utlandet, mens far er igjen her, så blir ikke nødvendigvis mor og barna registrert utflyttet. Disse reglene ble laget slik for å hindre at for eksempel redere meldte flytting fra Norge, for på denne måten å unndra seg å betale skatt. I dag er nok problemet et helt annet.


Den blågule statsminister Perssons blåøydhet?

04.05.05: ”Jag är stolt att tala här. I ett Malmö jag älskar. Sveriges ansikte mot världen”, sa statsminister Gôran Persson med et titalls livvakter rundt seg under et folkemøte i Malmö 1.mai. Samtidig som han talte videre om Malmös befolkning som ”trygga, kunniga, jämställda människor. Öppna mot världen”, ble folk slått ned, rasister demonstrerte, og en skole i bydelen Rosengaard ble nok en gang satt i brann.

Les i Expressen


Bør trafficking gi opphold?

03.05.05: Trafficking er et økende problem, der kyniske bakmenn i organiserte nettverk tvinger unge kvinner og barn fra fattige land til prostitusjon i rike land. I Norge har man valgt å satse på å ta bakmennene, men det er flere som reagerer på at ofrene, de unge kvinnene som gjerne sendes fra land til land, ikke får den nødvendige hjelpen. I følge NRK har bl.a. OSSE, Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa, tatt til ordet for at disse kvinnene bør gis opphold. Spørsmålet er om dette er den beste løsningen. Slik vi ser det kan en slik praksis føre til enda flere ofre for trafficking. Kvinnene kan da nærmest bli lovet opphold i vesteuropeiske land, og slik sett kan den organiserte traffickingen bli enda vanskeligere å avdekke. For hvis kvinnenes gevinst er å få opphold, som mange betaler flere hundre tusen kroner for, kan de kanskje lettere rekrutteres og de vil muligens vanskeligere avsløre hvordan og hvem som organiserer virksomheten.

Les hos NRK.no


Leder i Rød ungdom oppfordrer til proforma ekteskap

03.05.05: ”Med dagens innvandringspolitikk er det viktig at noen viser humanitet og får folk til Norge som ellers ikke ville kommet hit”, sier Bjørnar Moxnes. Han mener at kjærlighetsekteskapet er modent for å havne på historiens skraphaug. Rød ungdom demonstrerer med dette utspillet null forståelse både for de goder og rettigheter som er knyttet til formalisert samliv, og ser tydelig heller ikke misbrukspotensialet som ligger i deres forslag.

Les i Nettavisen


Det sprakk for politisjef

21.04.05: Politisjef Bengt Lindström er så frustrert over pengebruken på kriminelle innvandrere i Rosengård, at han skrev brev til ordføreren i Malmø: "Jag kräver att du tar en del av pengarna som du och dina jävla sossekollegor lägger på kriminella Mohammed i Rosengård och satsar dom på våra svenska pensionärer istället", skriver Lindstöm. Ordføreren Ilmar Reepalu er opprørt over hvordan politisjefen uttrykker seg, og har svart med suspensjon. Politisjefen etterforskes nå for hets mot en hel folkegruppe.

Les i Aftonbladet


Nederland – 32 prosent vil forlate landet

15.04.05: En fersk undersøkelse viser at hele 32 prosent av nederlendere ønsker å flytte fra landet. 46 prosent er grunnleggende negative til landet grunnet blant annet multikulturalisme, overbefolkning og kriminalitet.

Les hos Expatica


Globaliseringens falske venner

11.04.05: Hvem har ikke hørt følgende argument i debatten om globalisering og innvandring: ”Vi trenger innvandrere for å ta seg av de gamle og syke i fremtiden.” Under tittelen, Globaliseringens falske venner, tar Karen Jespersen et kraftig oppgjør med denne myten: ”Når indvandrerne kommer fra fattige 3.lande med meget dårlige forudsætninger for at få arbejde i et moderne vestligt samfund, så afhjælper de ikke forsørgelsesproblemet – så forstærker de det,” skriver Jespersen.

Les artikkelen fra Berlingske Tidende gjengitt her


Etniske nordmenn i mindretall og næringslivet eid av utlandet?

30.03.05: I forbindelse med hundreårsmarkeringen mener Kåre Willoch at vi også bør vie stor oppmerksomhet mot utfordringene Norge vil møte i framtiden. I følge Willoch vil etniske nordmenn bli i mindretall i morgendagens Norge og næringslivet havner i lomma på utenlandske eiere, hvis vi ikke passer bedre på. I det ligger også en bekymring for at sansen for det nasjonale skal bli for sterkt svekket.

Les i Dagsavisen
Utvisning av kriminelle utenlandske statsborgere

17.03.05: I Danmark falt det nylig en dom om at utenlandske statsborgere som begår alvorlig kriminalitet skal utvises etter straffesoning. Dommen, som også er stadfestet i Høyesterett, betraktes som i tråd med både politikernes og folkets ønske. Men i går ble en undersøkelse fra Socialforskningsinstituttet fremlagt, finansiert av EUs Senter for Overvåking av Rasisme og Fremmedhat, der bl.a. DR Radio hevdet at under halvparten av danskene støtter utvisning av kriminelle innvandrere. Ved nærmere studie av undersøkelsen viser det seg derimot at resultatet er et helt annet: Kun 13 % er enig i at alle former for forbrytelser skal føre til utvisning, mens hele 78 % mener at alvorlige forbrytelser skal føre til utvisning.

Les i Berlingske Tidende

Undersøkelsen viser vel heller at Danmark er mest innvandrervennlig?

Redaktøren i avisen B.T., Erik Meier Carlsen, peker på at Danmark kommer til dels svært godt ut i undersøkelsen: ”I stort set alle spørgsmål er danskernes holdning mere indvandrervenlig end gennemsnittet af de gamle EU-lande. Og Danmark er det eneste land i Europa, hvor skepsis og modstand over for indvandring er faldet klart gennem de sidste fem år.”

Les i B.T.
EU frykter spansk amnestilov

08.02.05: Spanias regjering vurderer å gi nærmere 1 million illegale innvandrere i landet amnesti og fritt opphold. En rekke av de øvrige EU-landene, som Tyskland og Nederland, frykter at Spania blir en bakvei videre inn i Europa.

Les i Berlingske Tidende


Statistikere og meninger om innvandrere

05.01.05: Når statistiske sentralbyråer i ulike land uttaler seg om offentlig statistikk, forventer man seg en objektiv og nøktern presentasjon. Selv om vi ikke tror at den eller de som har utarbeidet statistikken, er uten (politiske) holdninger, så tar vi det for gitt at deres holdninger ikke blandes sammen med deres profesjonelle rolle som statistiker. I så måte kan en forundres over hvor forskjellig representanter fra ulike nasjonale statistikkbyråer presenterer sine tall.

I en kronikk 12.12.04 i Berlingske Tidende (som desverre ikke lenger er på nettet) fremmer sjefen for Danmarks statistikk, Jan Plovsing, det han selv kaller tørre tall om innvandrere og kriminalitet. Han gjør nøkternt rede for tallenes tale ved å trinnvis forklare konklusjonene og hva som er korrigert for. I Aftenposten 30.12.04 har demografen Lars Østby i Statistisk sentralbyrå en kronikk som han kaller ”Myter om integrering”. Østbys konklusjon er at integreringen i Norge er på rett vei. Problemet er bare at Østby ikke belegger sine konklusjoner med ”tørre tall”. Vi har lenge forstått hva som er Østbys holdninger til innvandring og integrering, de har han fremmet mange ganger, men vi savner tallenes "tørre" tale og presiseringer av hva som er korrigert for.

Les SSB forsker Lars Østby sin kronikk hos Aftenposten.no


Mistet kontroll over befolkningspolitikken?

05.01.05: Frankrike, Tyskland og Sverige har mistet kontroll over befolkningspolitikken. Men politikere vil ikke innrømme krisen. Dette hevder den egyptiskfødte historikeren Bat Ye’or, som kommer med boken Eurabia nå i januar. Eurabia forventes å bli en av årets mest kontroversielle utgivelser. Den handler om 30 års pro-arabisk politikk i Europa.Bat Ye’or er et pseudonym som betyr Datteren av Nilen på hebraisk.

Les intervjuet med Bat Ye'orabc.net


Ta ”time out” i innvandringen, foreslår fredsmekler

10.12.04: Fredsmekler Petter Skauen mener Norge ikke klarer håndtere store mengder av fremmedkulturelle, og synes vi bør ta en pause i innvandringen til landet. ”Vi har tatt for lett på ulikhetene,” sier Petter Skauen til Fredriksstad Blad, og fortsetter: ”Jeg har arbeidet med fremmede kulturer i mange år. Kulturkollisjoner skal man ikke kimse av.”

Les i Fredriksstad Blad


Dere er frie til å forlate Danmark!

27.11.04: I morgen møter Anders Fogh Rasmussen, statsminister i Danmark, ledere i innvandrermiljø. Foran møtet kommer han med denne salutten til ekstremister: ”Hvis der er nogle med disse ekstreme holdninger, som synes, at det danske samfund er ubehageligt at leve i, så har vi den frihed for det enkelte menneske, at man godt må rejse og til et land, der i højere grad lever op til idealerne om et religiøst diktatur. Hvis det er det, fundamentalisterne vil, kan de rejse til Iran eller til et andet sted. Ingen holder på dem.”

Les i Berlingske Tidende


Advarer mot kulturkrig

14.11.04: Helmut Schmidt, Tysklands ekskansler og sosialdemokrat, advarer i ny bok mot sammenstøt mellom islam og Vesten. Schmidt mener Tyskland har tatt i mot for mange innvandrere, og han advarer blant annet mot å innlemme Tyrkia i EU. ”Det vil føre Europa fra asken til ilden”, sier Helmut Schmidt.

Les reportasjen hos Aftenposten.no


Innvandret for arbeid, gikk over på trygd

02.11.04: I Aftenposten fremkommer at ikke-vestlige innvandrere som kom til Norge på 1970-tallet i første omgang var aktive på arbeidsmarkedet. Men etter en tid ble svært mange av dem trygdemottakere, mange uføretrygdet. Undersøkelsen er gjort av Frich-senteret, og viser arbeidsadferden til innvandrere fra Pakistan, Tyrkia, India og Marokko. Frem til 1981 var ca. 96 % av menn i denne gruppen i arbeid, mot 95 prosent for tilsvarende gruppe norske menn.

I 1982, 10 år etter at innvandrerne kom til Norge, begynner arbeidsdeltagelsen å falle for mennene. De var da i snitt 35 år gamle. Mellom fylte 35 og 50 år faller arbeidsdeltagelsen med om lag to prosent hvert år, fra 92 til 61 %. I 1997, 26 år etter at innvandringen fra Pakistan, Tyrkia, India og Marokko begynte for alvor, var bare 50 % av dem som innvandret fra de fire landene i perioden 1971-75 fortsatt i arbeid. Arbeidsdeltagelsen for tilsvarende gruppe av norske menn falt i samme periode fra 95 til 85 prosent. For kvinnene er tallene enda mer nedslående: Bare omkring hver fjerde kvinne som innvandret fra ikke-vestlige land i første halvdel av 1970-tallet var i arbeid i 1997.

Les hos Aftenposten.no


Innvandring er et økonomisk tapsprosjekt

01.11.04: Til Aftenposten.no 30.10.04 hevder Kjetil Storesletten, professor i sosialøkonomi ved Universitetet i Oslo, at Norge økonomisk sett taper på innvandringen. Storesletten har utført flere studier av innvandringens effekt på den offentlige økonomi i henholdsvis USA og Sverige, og kommet til at mens USA tjener på innvandring så taper en typisk nordeuropeisk velferdsstat. Etter Storeslettens mening kan grunnen sammenfattes i ett forhold: innvandrernes deltakelse på arbeidsmarkedet. Statsråd Solberg svarer i Aftenposten.no 01.11.04 med at velferd må forbeholdes flyktninger.

Å diskutere penger og innvandring er i alle fall et risikoprosjekt - det vil kreve differensieringer som raskt kan bli oppfattet som diskriminerende. I Aftenpostens artikler sies det lite om hva som menes med "innvandrer", selv om det nevnes kategorier som vestlig og ikke-vestlig innvandrer, samt flyktninger. Det er vel få som mener det skal stilles de samme krav til flyktninger som til arbeidsinnvandrere. Slik sett er det vel heller ikke mange som tror at flyktninger fra den dag de ankommer skal bidra til det norske velferdssamfunnet, men det avskriver ikke at en over tid kan forvente bidrag, men da må det også tilrettelegges, slik det nå eksempelvis gjøres gjennom introduksjonsordningen. I et slikt perspektiv er det ikke vanskelig å forstå statsrådens ønske om å forbeholde flyktninger våre velferdsordninger. Men spørsmålet er hvordan vi forholder oss til de som ikke er flyktninger; det vil si de som kommer til Norge som asylsøkere, arbeidsinnvandrere eller gjennom familiegjenforening? Spesielt er sistnevnte gruppe interessant, da familiegjenforening, eller kanskje riktigere sagt: nyetablering av familie, både er den enkleste måten å innvandre til Norge på og den gruppen som er størst, men her er statsråd Solberg taus. Så langt i 2004 (til og med august) har ca. 8.400 personer fått opphold i Norge gjennom familiegjenforening


Hva er en fornuftig sammensetting av innvandrere?

04.10.04: Torben Tranæs, forskningssjef i Rockwool Fondenes Forskningsenhed i Danmark, etterlyser i dagens kronikk i Jyllands-posten debatt om spørsmålet hva som er en fornuftig sammensetting av innvandrere. Etter hans oppfatning mangler dette perspektivet i dagens integrerings- og innvandringsdebatt, og han påpeker således forskjellene mellom arbeidsinnvandrere, flyktninger og familiegjenforente. ”Det er relevant å ha en holdning til hva som er en fornuftig sammensetting av innvandrere, uansett om man ønsker en stor eller liten innvandring”, sier han.

Les i Jyllands-Posten


En innvandreres fortvilelse over masseinnvandringen til Sverige

09.09.04: Han kom fra Tyrkia på 1960-tallet og bor i Malmø. Skohandleren, Suat Cicek, bønnfaller svenske myndigheter om å stoppe all innvandring til Sverige. Uten innvandringsstopp vil neste generasjoner ikke ha en fremtid, sier han til Aftonbladet. ”Trots att Sverige inte har resurser att ta hand om alla som kommer hit, fortsätter vi att fylla på… Det är som om Sverige försökte visa hela världen att vi är duktigast av alla. Vi brukar skryta med att vår flyktingpolitik är ”generös”, men i slutändan menar jag att den politiken är ett svek, både mot dem som ska bygga ett nytt liv och mot det svenska samhället.” Han etterlyser at det stilles krav til innvandrerne.

Les i Aftonbladet

Human Rights Service (HRS) Møllergata 9, 0179 Oslo - Norge Tlf: (047) 22 33 80 00 post@rights.no © HRS 2002 - 2007