| HRS - Forsiden | Om rights.no | Om HRS | Kontakt HRS | Bli HRS - venn i dag ! | In English | Lenker | Anbefalt litteratur | Nettstedskart |
Her er du: HRS - Forsiden > Innvandring > Familiegjenforening side 4

Søk i rights.no

VIKTIGE SØKEOPPLYSNINGER!
Ventet motstand for 21-årsgrense for ektefelleinnvandring

13.10.06: På en pressekonferanse i går la arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen frem sitt høringsforslag for bekjempelse av tvangsekteskap. Forslaget innebærer bl.a. en aldersgrense på 21 år for å kunne hente ektefelle utenfor EØS til Norge, og tre ulike typer tilknytningskrav. Reaksjonene lot ikke vente på seg, og "alle" motstanderne fikk fritt spillerom i dagens Dagsavisen. Både NOAS, KIM (Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene), Ressurssenter for pakistanske barn, Juss-Buss og OMOD ber om at statsråd Bjarne Håkon Hanssen legger bort forslaget. Det begredelige er at mange av aktørene som uttrykker så sterk motstand, faktisk ikke forstår innholdet i forslagene. Les mer


Hanssen skyter spurv med kanoner, sier SSB - uten belegg

11.10.06: I går presenterte Statistisk sentralbyrå (SSB) Samfunnsspeilet 4/2006, som er et tidsskrift for levekår og livstil. Denne utgaven er i sin helhet viet innvandrere i Norge, under tittelen "Det kan være mye du ikke vet om innvandrere". HRS er, etter tilstedeværelse av gårsdagens presentasjonen, fristet til å svare: "Det kan være mye SSB ikke vet om innvandrere". For det beviste de i går, særlig hva gjelder ekteskap blant innvandrere. Les mer


Farlige danske innvandringsregler eller "farlige" politikere?

09.10.06: Knapt noen politiker med innvandrerbakgrunn har gjort større skade for integreringspolitikken enn Høyres Afshan Rafiq. I forrige Stortingsperiode var hun ”en propp” i regjeringen som stanset nærmest ethvert forsøk på politiske endringer, har sentrale politikere på Stortinget fortalt HRS. Til tross for at Rafiq og ektemannen Aamir J. Sheikh (H) har gått gjennom et mangeårig mareritt med fysiske og psykiske overgrep for å kunne gifte seg, har knapt noen mer hardnakket forfektet at ”majoriteten” av unge muslimer i Norge ”lever med individuell frihet”. Rafiq har senest i to debatter med Hege Storhaug i den siste tiden (NRK P1 Her og Nå og Kulturbeitet P2) referert til seg selv som ”bevis” på ungdommens utstrakte frihet. Denne skammelige desinformasjonen som Rafiq har bedrevet både på Stortinget og i andre fora, har medvirket til å lamme politisk handling, særlig knyttet til å beskytte ungdom mot transkontinentale familieavtalte ekteskap.

Rafiq fortsetter den systematiske desinformasjonen knyttet til dansk politikk på dette feltet. Hun har gjentatte ganger referert til såkalt dansk forskning som i følge Rafiq dokumenterer at de danske reglene ikke fungerer, ja, at de faktisk fungerer mot sin hensikt. I dagens Dagbladet.no har journalist Meland fulgt opp en del påstander som er fremmet i debatten, og har funnet frem til faktiske forhold og foreliggende materiale fra Danmark. Dette fratar flere enn Rafiq troverdighet. Rafiq innrømmer nå at ”hun ikke kjenner godt nok til forskningen fra Danmark”, skriver Dagbladet.no. Men så fortsetter hun jammen i samme kjente stil: Hun forfekter at ”uansett det at nydansker tar høyere utdannelse og gifter seg senere”, så har ikke dette ”noe med denne lovendringen å gjøre, men (at) dette er en internasjonal trend”. Hvilken trend? Hvilken forskning er det nå hun sikter til?

Også Audun Lysbakken (SV) har flere ganger gått hardt ut mot de danske reglene. Han "innrømmer nå at han ikke er den som har jobbet mest med dette temaet i partiet. - Vi har erfaringer fra folk i partiet som har sett på dette, og vi har kontakt med dansk venstreside, som er kritisk til tiltaket. Det er sikkert sånn at dansk høyreside vil si at det er vellykket, men de har andre målsetninger enn oss. Slik jeg har forstått det finnes det konkrete eksempler på at minoritetsungdom er blitt sendt ut av landet. Dessuten har vi en annen konsekvens, det er jo at det bor mange danske kjærlighetsflyktninger i Sverige," sier Lysbakken til Dagbladet.no. Vel, det hadde kanskje vært en fordel om SV snart tok mål av seg til å sette seg inn i hva reglene egentlig innebærer. Men et lite råd til Lysbakken: Ikke spør Heikki Holmås, han forstår dem nemlig heller ikke. HRS har forsøkt mange ganger å forklare reglene til han, men han har visstnok bestemt seg for at de ikke virker. Uansett.

Og PS! til Dagbladet.nos faktaboks hva gjelder tilknytningskrav: "For å få familiegjenforening, eller familiesammenføring, som det heter på dansk, krever den danske stat at paret har samlet mest eller lik tilknytning, altså botid, til Danmark." (Endringen uthevet: paret trenger altså ikke ha størst tilknytning til Danmark, det holder også med lik tilknytning.) Les mer om reglene


Khan (Ap) går for 24-årsregel og tilknytningskrav - hun støttes stadig av flere

Saera Khan05.10.06: Stortingsrepresentant Saera Khan (Ap) tok i forrige uke kanskje sitt politiske livs største beslutning: Hun bestemte seg for å støtte en 24-årsregel for familiegjenforening til Norge via ekteskap og et tilknytningskrav.

Til Dagbladet (29.09) sier Khan: "Jeg har tenkt veldig lenge over dette. Jeg har ligget våken mange netter, men nå er jeg helt overbevist at vi må gå til et slikt skritt. 24-årsregelen er et effektivt tiltak mot tvangsekteskap. Vi har prøvd mange andre tiltak, men det har ikke vært nok. Vi må hjelpe de jentene som blir ofre. En aldersgrense på 24 år betyr at jentene får tid til å skaffe seg utdanning, og de blir mer modne til å stå imot presset fra foreldrene. Jeg tror dette tiltaket vil hjelpe flere enn det rammer."

Khan er politisk sett sørgelig alene om å ønske slike regler, hvis vi ser bort fra politikerne i Frp. Derfor er Khans beslutning ekstra modig - hun kan med dette bli mistenkt både for å ha blitt skap-Frp'er, fremmedfiendtlig, ja endog rasist, i tillegg til at hun kan beskyldes for å ønske "danske tilstander" og forverre samarbeidsklimaet mellom regjeringspartiene, og kanskje i særdeleshet samarbeidet med SV.

Alt dette bør Saera Khan ta helt med ro. Enhver politisk meningsmåling siste tiden bør gjøre Khan helt trygg på at hun med denne beslutningen er på linje med flertallet av folket. Det er heller ikke få Ap-velgere som har kontaktet HRS i fortvilelse over at "deres eget partis innvandrings- og integreringspolitikk skremmer dem over til Frp". Nei, Khan har nok en langt større kamp i forhold til den fastlåste venstresiden i sitt eget parti, i tillegg til SV - og en del media. Akkurat hva gjelder sistnevnte ser det nå ut til at den bastante motstanden blir stadig mindre. Det bemerkelsesverdige er at den første landsdekkende avis som skjønte at reglene faktisk kan hjelpe mot ufrivillige ekteskap, det var Klassekampen. Så er det jo å håpe at SV'ere fortsatt leser den avisa, slik at redaktør Braanen kan fortsette sin folkeopplysning om de faktuelle forhold rundt reglene. Etter Klassekampen har vi registrert at VG støtter reglene, og i dag Sunnmøreposten (se også saker under).

Hva gjelder Dagbladet bør nok Khan ikke forvente annet enn det som hittil er kommet: propaganda mot Manu Sareen. Foto: HRSreglene. Vi var nemlig så heldige å være i Danmark da Dagbladet i vanlig arrogant stil, på lederplass (02.10), irettesetter HRS. Under tittelen de "danske bivirkninger" med henvisning til "forskere, integreringsarbeidere og ansatte ved krisesentrene" fortsetter avisen å hevde at "24-årsregelen har økt problemene for innvandrerungdom og integreringen", i tillegg til at Dagbladet kommer med en ny påstand: reglene er særlover. Siden vi nå var i Danmark kunne vi jo også spørre både integreringsdepartementet, statsråder, forskere, journalister, forfattere og politi (aktører vi hadde møter med) om de kjente til forskeren Diana Madsen som Dagbladet refererer til. Ingen hadde hørt om henne. Hva gjelder de andre Dagbladet henviser til, organisasjonen LOKK (som er det samme som krisesentersekreteriatet i Norge) ved Farwha, som tilhører sosialistisk folkeparti, og integreringskonsulent i København Manu Sareen som er tilknyttet partiet radikale venstre, og som forøvrig er konsulenten til Farwha, ja, da kan vi jo ikke annet enn å smile av Dagbladets selektive kildeutvalg. Men som Dagbladet sier: "Når integreringskonsulenten i København advarer mot loven, da lytter vi." Da kan vi jo også opplyse Dagbladet om at Manu Sareen riktignok er imot 24-årsregel, men støtter en 21-årsregel. Lytter dere?

Les vår tidligere kommentar: De vil ikke virke. Punktum.


VGs kommentator har sett lyset

05.10.06: Elisabeth Skarsbø Moen i VG gir i en innsiktsfull kommentar støtte til å øke aldersgrensen for familieetablering gjennom ekteskap samt å innføre tilknytningskrav. Moen går lengre enn de fleste ved å sette spørsmålstegn ved tradisjonen arrangert ekteskap i seg selv: ”Når vi aksepterer arrangerte ekteskap, aksepterer vi dermed at det legges press på annengenerasjons innvandrere om å gifte seg med en fra opprinnelseslandet.” Hun argumenterer videre for lovendringer i god sosialpolitisk ånd: ”Kampen for likestilling og frihet til selv å velge livsledsager har ikke kommet til oss i Norge uten lovfestet forskjellsbehandling av kvinner og menn. Derfor må vi nå forskjellsbehandle unge kvinner og menn fra ikke-vestlige land, slik at de også kan ta del i vår frihet.”

En ”blomsterbukett” fra oss til Moen!


VGs leder støtter alderskrav og tilknytningskrav

04.10.06: Stadig flere begynner å forstå at regler for økt alderskrav for familiegjenforening ved ekteskap og tilknytningskrav kanskje ikke bør avvises kategorisk. I dagens leder i VG sies det blant annet: "Vi har tidligere vært skeptiske til å innføre 21 års aldersgrense for ekteskap mellom en norsk og en utenlandsk statsborger fra land som er visumpliktige til Norge. Dette forslaget, med et tillegg om at ekteparet må bosette seg i det landet de har sterkest tilknytning til, ser nå ut til å samle bred støtte. Til tross for at vi ser problemer med forslaget vil vi ikke kategorisk avvise denne typen reguleringer for å verne om en av våre viktigste friheter: At ekteskap skal inngås av kjærlighet og i frivillighet."


Klassekampens redaktør forsvarer 24-årsregelen og tilknytningskrav

03.10.06: Redaktør i Klassekampen, Bjørgulv Braanen, forsvarer i dag på lederplass reglene i forhold til alderskrav for familiegjenforening i Norge basert på ekteskap og tilknytningskrav. Braanen har, i motsetning til mange andre, forstått at dette ikke er særlover.


Dagbladets uendelige treghet

Karianne Bogen. Foto: HRS29.09.06: Karianne Bogen i Human Rights Service går i dagens Dagbladet til rette mot en lederartikkel i avisen, hvor hun innledningsvis sier: "På lederplass 27/9 fremmer Dagbladet påstander om et tema ledelsen har lite kunnskap om, innvandring ved giftemål og tvangsekteskap. Enda verre er det at avisen fremmer feilinformasjon. Dagbladet sier: «Erfaringene fra Danmark viser at unge kvinner og menn fortsatt tvangsgiftes, men dumpes i hjemlandet mens de venter på å bli gamle nok.» Hvor er kilden til denne påstanden? Og vel så interessant: Hvor er logikken?"

Les Bogens kommentar

Dagsnytt 18, NRK P2, ønsket debatt om dette i dag - men Dagbladet vil ikke stille opp. Det sier vel sitt.


Klassekampens redaktør tenker - Dagbladets leder desinformerer

27.09.06: Det er ingen tvil om at Klassekampens redaktør Bjørgulv Braanen går flere runder med seg selv hva gjelder aldergrense for henteekteskap og tilknytningskrav. Fra å være motstander av slike regler, snudde Braanen prisverdig nok etter å ha lest Hege Storhaugs nye bok "Men størst av alt er friheten", og mener nå at slike regler er nødvendig for å forhindre at unge mennesker giftes bort mot sin vilje. I dagens leder tar Braanen ett enda lengre skritt - han taler ikke bare kritikerne rett imot, men han irettesetter dem for å hevde at det er et dårlig virkemiddel fordi det rammer alle – ikke bare dem som beviselig blir utsatt for tvangsekteskap. For som han skriver: "Det er riktig, men det er kanskje også noe av styrken med forslaget," og fortsetter: "I norsk, progressiv sosialpolitikk er det også lang tradisjon for å gjennomføre ordninger som omfatter hele befolkningen for å oppnå sosialpolitiske effekter. Norge har for eksempel hatt en restriktiv alkoholpolitikk og har nå fått en røykelov. Disse ordningene omfatter ikke bare dem som lider av alkoholisme eller har lungekreft, men de bidrar likevel til at færre blir rammet. Slik tror vi også en regel om aldersgrense vil kunne fungere."

Men om Klassekampens redaktør tenker, så kan ikke det samme sies om dagens leder i Dagbladet (ikke tilgjengelig på nett). Her hevdes det, med utrettelig styrke og ufattelig hovmod, at: "Erfaringer fra Danmark viser at unge kvinner og menn fortsatt tvangsgiftes, men dumpes i hjemlandet mens de venter på å bli gamle nok til å komme inn i Danmark." Dette er beviselig feil, hvilket Dagbladet synes å bry seg lite om, men for å vise hvor utrolige "humane" de er avslutter de slik: "Vi er like sterke motstandere mot tvangsgifte som de varmeste tilhengere av aldersgrense, enten det er Frp, Human Rights Service eller Klassekampens redaktør. Men vi tror ikke på enkle løsninger for å oppnå kulturelle endringer. Vi har lært at viktige fremskritt vinnes over tid."

Og vi legger til for egen regning: Uansett hvor mange som ofres på veien.


Khan vil ha aldersgrense - og bør også ønske folkeopplysning

22.09.06: Stortingsrepresentant Saera Khan (Ap), den eneste med innvandrerbakgrunn på Stortinget, forteller til Klassekampen.no i dag at hun ønsker økt aldergrense for familiegjenforening gjennom ekteskap og et tilknytningskrav. Men vet Saera Khan egentlig hva dette innebærer? La oss håpe det, for det som i alle fall er sikkert, er at Klassekampens journalist ikke vet det. Men det er bekymringsfullt at ikke Khan benytter sjansen til å irettesette journalisten for sine håpløse spørsmål. Ett av spørsmålene lyder: – Dersom det blir innført en tilknytningsregel, så kan det bli vanskelig for en kvinne å gifte seg med en oppegående mann fra Islamabad og bo med han i Norge. I hvert fall hvis han er eldre enn henne?

Tror journalisten at tilknytningskravet handler om alder på ektefellene? Det er i så fall stygg desinformasjon. Tilknytningskravet handler om en vurdering av ekteparets samlede tilknytning til ett land. Gifter 24-årige Fatima, født og oppvokst i Norge, seg med en mann i Bangladesh på 36 år, som er født og oppvokst i Bangladesh, er parets samlede tilknytning lik både til Norge og Bangladesh (hvilket er grunnlag for opphold gjennom ekteskap her). Har Fatima derimot hatt deler av sin oppvekst i Bangladesh, vil parets samlede tilknytning være størst til Bangladesh. Er dette så utrolig vanskelig å forstå?

Og så kommer journalisten neste håpløse påstand og spørsmål: – I Danmark har de hatt dårlige erfaringer med at unge jenter blir giftet bort utenfor landets grenser og holdt der. Hvordan hindrer man det?

For det første er ikke erfaringen fra Danmark at unge jenter blir giftet bort i utlandet og holdt der. Det er tvert om. Erfaringen er at unge jenter får bli i Danmark, og at stadig flere av dem ikke bare får ta høyere utdanning - de får også anledning til å fullføre den, fordi de likevel ikke får hente ektemannen til Danmark før de (og ektemannen) er 24 år. For det andre ligger forklaringen i det overnevnte tilknytningskravet: Tilknytningskravet fører til at barn og unge ikke blir sendt for lengre opphold i familiens opprinnelsesland, fordi dette vil medføre at de mister tilknytning til Danmark. Dermed sikres altså barn og unge å få ta del i det danske samfunnet i sin oppvekst.


Skjerpet sikkerhet for statsråd Hanssen i Pakistan - frykter forsmådde ektemenn

19.09.06: Arbeids- og inkluderingsminster Bjarne Håkon Hanssens (Ap) studietur i Pakistan har resultert i skjerpede sikkerhetsrutiner. Den norske ambassaden i Pakistan frykter at forsmådde ektemenn og sinte fedre skal angripe statsråden og andre som oppholder seg på ambassaden i Islamabad. Ambassadør Janis Bjørn Kanavin mener folk som har fått avslag på søknader om visum og familiegjenforening, er den største sikkerhetsutfordringen ambassaden har. "Trusler fra al-Qaida kan vi ikke gjøre noe med, annet enn å opptre så ordentlig og redelig som mulig. De vi er aller mest aktpågivende mot, er sinte fedre og forsmådde ektemenn. De som blir resultat av våre visumbeslutninger, av vår assistanse til tvangsgiftede og hjelp til dumpede kvinner og barn. Det er vår største sikkerhetsutfordring, egentlig," sa Kanavin til den norske delegasjonen. Til VG Nett sier Hanssen: "Det er ikke rart at unge jenter er redde for konsekvensen av å gifte seg, når du hører at ambassadepersonell også er redde. Dette viser dramatikken i familiespørsmål oppimot Pakistan." Statsråden synes bare å bli mer og mer overbevist om at det må strenge tiltak til for å optimalt stoppe praksisen med ufrivillige ekteskap. Til Aftenposten.no er budskapet til Hanssen følgende: Tvangsekteskap skal vekk.

Spørsmålet er om ikke Hanssen må sende flest mulig fra både SV og Sp på studietur til Pakistan, samt AUF (inkludert lederen Gry Larssen, for tiden ved statministerens kontor), for å kunne forvente forståelse - og støtte - for tiltak som aldersgrense for familiegjenforening og tilknytningskrav. I disse tider (jf. alt kaoset rundt sykelønnsordningen) kan det kanskje defineres som "reell dialog": Der både forkjemperne og motstanderne av slike tiltak faktisk lytter til hverandres argumenter, heller enn å sable dem ned med uriktige eller usaklige argumenter.


Kraftig økning av familiegjenforeninger i Sverige

24.08.06: Antall personer som søker oppholdstillatelse i Sverige fordi de har familiemedlemmer der, har økt kraftig. I fjor søkte nesten 25 000 personer om familiegjenforening i Sverige. Ifølge Migrasjonsverket vil økningen neste år være på ca 5 000 personer utover det normale. Søknadene kommer først og fremst fra Irak og Somalia. En lovendring fra mai i år gjør det lettere å få familiegjenforening i Sverige. Endringen innebærer bl.a. at Migrationsverket ikke lenger kan foreta en seriøsitetsprøving av ekteskapet. Bevisbyrden er snudd, dvs. mistenker Migrationsverket at det er et proforma ekteskap, så er det opp til Migrationsverket å bevise det, og ikke ekteparet som må bevise at ekteskapet er reelt. I tillegg forventer Sverige en økning i antall asylanter, som nettopp begrunnes i økningen i antall familiegjenforeninger, skriver DN Nyheter.se


Venstre sier nei til endringer for familiegjenforening - på misvisende grunnlag

02.05.06: På Venstres landsmøte i helgen ble det vedtatt at partiet sier nei til økt aldersgrense og tilknytningskrav for familiegjenforening i Norge. I følge Venstre vil slike regler innebære diskriminering av unge mennesker i strid med den Europeiske Menneskerettighetskonvensjon, og de viser til at reglene er kritisert av Europarådet. Men dette er feil. I 2004 fremla Europarådets kommissær for menneskerettigheter, Alvaro Gil-Robles, en kritisk rapport om deler av de danske regelendringene, da blant annet knyttet til 24-årsregelen kombinert med tilknytningskravet, som han mente kunne innebære en risiko for at menneskerettighetene ikke overholdes. Men Gil-Robles har ingen autoritet. Det finnes ingen dom i Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen som har statuert krenkelse i forbindelse med en stats avslag på gjenforening mellom ektefeller. Tvert om fins det eksempler på dommer som avviser at et ektepar kan velge hvilket land de ønsker å bosette seg i, jf. dom i Den Europeiske Menneskerettighetsdomstol 28. mai 1985 (Abdulaziz, Cabales og Balkandi). EU har dessuten selv gjennom direktiv om familieinnvandring åpnet for at det enkelte medlemsland kan ha en ekteskapsalder og en høyere alder (21 år er foreslått) for at partene kan få innfridd familieetablering i det respektive medlemslandet.

Videre hevder Venstre at hvis man treffer eksempelvis sin partner under studier i utlandet vil man kunne nektes opphold selv om aldersgrensen er oppfylt, under henvisning til tilknytningskravet. Også dette er feil. I Danmark fungerer det slik at tilknytningskravet opphører når en person har bodd lovlig og uavbrutt i Danmark i 28 år, eller har vært dansk statsborger i 28 år.

Det hadde vært en fordel om våre politiske partier avviste endringer i lovverket på et reelt og saklig grunnlag, men det krever selvsagt at de setter seg inn i reglene først.

Her kan du lese mer om reglene og ulike politikeres uttalelser


Woon feilinformerer gang på gang

28.04.06: En av Aftenpostens faste skribenter er tidligere likestillingsdirektør Long Litt Woon. Hun har ved flere anledninger, eksempelvis 7. april, gjort seg til talsperson mot endringer i utlendingsloven som tilsier eksempelvis økt aldersgrense for familiegjenforening og tilknytningskravet. Problemet er bare at Woon gang på gang presenterere sine egne vrangforestillinger av hva de overnenvte lovendringene innebærer. For eksempel tror Woon enda, selv om hun er blitt fortalt dette mange ganger, at en aldergrense for familiegjenfornening er et etnisk lovverk. I dag svarer informasjonsleder i HRS, Hege Storhaug, på noe av Woons feilinformasjon.


Regjeringa vil proforma ekteskap til livs, men vil UDI?

09.04.06: I går skrev Aftenposten om den fornyede innsats mot proforma ekteskap, der Regjeringen ønsker å skjerpe reglene for å hindre familiegjenforening gjennom ekteskap som er inngått i vinnings hensikt, ved at en av partene skal sikres opphold i Norge. En ny instruks til UDI er sendt til intern høring. Ifølge statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Libe Rieber-Mohn (Ap), skal flere forhold enn felles bopel og gyldig ekteskap legges til grunn for å få familiegjenforening. Blant annet ønsker Regjeringen at UDI skal ta hensyn til om det er veldig stor aldersforskjell, om partene i ekteskapet faktisk kjenner hverandre og hvor lenge man har kjent hverandre, samt om paret kan kommunisere på et felles språk.

Men i dag avslører Aftenposten at UDI igjen kan være på kollisjonskurs med de politiske signaler. Via en intern nettdebatt i UDI fremkommer det at UDI har et mer liberalt og slepphendt syn på bevisreglene i proforma ekteskap enn domstolene. På bakgrunn av kritikken som er kommet fra norske ambassader i blant annet Marokko og Pakistan om slepphendt praksis i UDI knyttet til familiegjenforening, skriver en av de ansatte i UDI: "UDI har altså valgt ikke å respektere Oslo Tingretts tolkning av reglene for beviskrav i proformasaker. Det synes jeg er merkelig. Har UDI tenkt å fortsette med denne praksisen, i strid med domstolenes praksis?" spør Hans Krogh Harestad i diskusjonsforumet på UDIs Intranett "Fritt Fram". Harestad mener forskjellen i forståelsen av bevisreglene er grunnen til at ambassader opplever at UDI innvilger saker som ambassadene mener skal avslås. Assisterende UDI-direktør Frode Forfang vil ikke kommentere påstandene, og henviser til det interne høringsnotatet.

Se også vår samleside om UDI-skandalen


Polske arbeidere blir i Norge - henter familien

07.03.06: Polske arbeidstakere vil bli et varig innslag i norsk arbeidsliv, mener Fafo-forsker Jon Horgen Friberg. Han viser til sterk vekst i antall polakker som søker familiegjenforening i Norge. På tre år har det vært en økning i antall bosatte førstegenerasjonsinnvandrere fra Polen med 68,1 prosent, fra 6.500 i januar 2003 til nærmere 11.000 i januar i år, skriver Dagens Næringsliv. Og antall polakker som søker familiegjenforening øker rekordraskt.


Flere land vurderer aldersgrense for familiegjenforening

25.02.06: Flere land i Europa vurderer tiltak for å stramme inn familiegjenforeningspolitikken. Danmark har 24-årsgrense for familiegjenforening, og i fjor innførte Nederland en 21-årsgrense. Nå vurderer både Norge og Tyskland slik regler, melder Jyllands-Posten

Da arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen nylig lanserte ideer om en ny innvandringspolitikk ved giftermål, kritiserte både organisasjonsliv og politikere, stort sett med unntak av Frp, statsråden kraftig. I kronikk i VG viser HRS, ved Hege Storhaug, hvor lite folk har forstått av forslagene statsråd Hanssen ønsker skal vurderes.


Innvandrerkvinner støtter Hanssen

03.02.06: Norskpakistanske Jeanette går ut i Dagbladet.no og gir sin fulle støtte til arbeids- og integreringsminister Bjarne Håkon Hanssen for hans forslag til aldersgrense for familiegjenforening i Norge, tilknytningskravet og økt forsørgelseskrav. Og Jeanette vet hva hun snakker: Hun er født i Norge, men sendt til Pakistan som 10-åring for å ikke bli for norsk. 16 år gammel var hun tvangsgiftet og etter ufattelig mange voldtekter ble hun gravid. Da hun skulle føde sendte foreldrene henne til Norge - slik at hun kunne motta nedkomststønad på ca. 34.000 kr. Jeanette brukte anledningen til å stikke av, og siden har hun bodd i Norge med ny identitet.

Jeanettes situasjon er ikke unik, og hun har da også siden opprettelsen av HRS var engasjert i vårt arbeid. Her holder Jeanette blant annet kontakt med unge kvinner i samme situasjon, enten de er i Norge eller de holdes ufrivillig i utlandet. Dette er kvinner som allerede er gift mot sin vilje eller som frykter å være på vei inn i et ufrivillig ekteskap. De fleste er også frihetsberøvet i den forstand at de holdes under streng overvåkning av familien. Dette er kvinner som støtter forslagene som Hanssen har lansert. De har da også helt siden Danmark innførte slike regler, håpet og trodd at Norge ville følge etter. For hadde disse reglene blitt gjort gjeldende, ville Norge optimalt sikret disse unge kvinnene å få innfridd grunnleggende menneskerettigheter på lik linje med sine medsøstere i dette landet.

Men om mange unge innvandrerkvinner støtter Hanssen, så er det tydeligvis mange andre som overhodet ikke støtter forslagene. Uansett. Les mer


Hanssens forslag møtes med desinformasjon

02.02.06: Ikke uventet blir arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssens forslag om tøffere tiltak for å stoppe tvangsekteskap og utnyttelsen av unge kvinner og menn, møtt med massiv motstand. Hanssen ønsker at Norge skal drøfte tiltak som økt aldersgrense for familiegjenforening til Norge, tilknytningskrav og økt forsørgerkrav. Men kritikerne, både fra politisk hold, fra minoritetsmiljøene og fra media, demonstrerer sin uvitenhet knyttet til de foreslåtte tiltakene. Flere kommer med direkte desinformasjon, bevisst eller ubevisst. Les mer


Hanssen vil legge om innvandringspolitikken

01.02.06: HRS sitt arbeid bærer virkelig frukter nå. Vi har i flere år arbeidet for en ny innvandringspolitikk som (1) vil beskytte unge mot tvangsekteskap, (2) mot å bli brukt som levende visum for søskenbarn, og (3) for å sikre at barn og unge får oppvekst og skolegang her i landet, rapport i pdf.

I dagens VG kom et lenge etterlengtet utspill fra Regjeringen, ved Bjarne Håkon Hanssen: Han vurderer ny innvandringspolitikk for å nettopp å beskytte unge mot tvangsekteskap: Økt aldersgrense til 21-24 år for å hente ektefelle til Norge, tilnytningskrav til Norge for å hente nyetablert ektefelle hit, og økt forsørgerkrav. Han vurderer også å si stopp til henting av nære slektninger gjennom ekteskap.

I følge VG, refereres det i et internt notat i Regjeringen til at av de i 2.generasjon norskpakistanere som giftet seg i 2004, inngikk hele 80 % henteekteskap, både blant gutter og jenter, statistikk presentert i HRS sin siste rapport, Ekteskap blant utvalgte innvandrergrupper i Norge (januar 2006).

Det er å håpe at SVs ledelse forstår at de må ta ansvar nå, og lar fagre ord om kvinner og barns rettigheter også omfavne våre nye borgere. Men så langt ser ikke det ut til å skje, i alle fall ikke om vi skal lytte til SVs Aktahr Chaudry. Les og hør hos P4

Les også om saken hos Dagbladet.no

Jeanette i TV2 om ny politikk
Jeanette og hennes kjæreste, Audun, intervjues i dag på TV2-nyhetene knyttet til Bjarne Håkon Hanssens utspill om ny politikk knyttet til innvandring ved giftermål. Kun én 2.generasjons norskpakistansk jente giftet seg med en nordmann i 2004. Jeanette har derfor fridd til Audun. Hun vil forbedre statistikken, og slik gi andre unge kvinner som henne håp og mot til å bryte ut av storfamiliens og kollektivets tvang. ”Jeg vil vise at det faktisk er jenter med min bakgrunn som gifter seg med en nordmann,” sier Jeanette, som er konsulent i HRS.


Du kan også møte Jeanette og Audun på frokost-tv til TV2 torsdag 2.februar.

Human Rights Service (HRS) Møllergata 9, 0179 Oslo - Norge Tlf: (047) 22 33 80 00 [email protected] © HRS 2002 - 2007