| HRS - Forsiden | Om rights.no | Om HRS | Kontakt HRS | Bli HRS - venn i dag ! | In English | Lenker | Anbefalt litteratur | Nettstedskart |
Her er du: HRS - Forsiden > Innvandring > Familiegjenforening side 2

Søk i rights.no

VIKTIGE SØKEOPPLYSNINGER!

Tiltak mot tvangekteskap - evig diskusjon?

20.02.07: Statsråd Bjarne Håkon Hanssens forslag om fem års tilknytningskrav for å hindre tvangsekteskap, blir slaktet av forsker Anja Bredal i dagens Dagsavisen.no. Bredals politiske utspill kommer på bakgrunn av rapporten «Tvangsekteskap i hjelpeapparatet» (kan leses her i pdf), som hun har utarbeidet sammen med Lill Skjerven, på oppdrag fra statsråd Karita Bekkemellem.

Bredal har ingen tro på at forslaget om at man må ha jobbet eller tatt utdanning i fem år i Norge for å få familiegjenforening vil ha noen effekt i forhold til tvangekteskap. Hun mener at dagens lovverk er bra nok. "Problemet er anvendelsen. Etter at tvangsekteskap ble forbudt, har det kun vært to rettssaker her i Norge," påpeker Bredal til Dagsavisen.

At en forsker kommer med et slikt politisk utspill, som er helt i tråd med SVs standpunkt på feltet, midt i en tid der nettopp tiltak mot tvangsekteskap har skapt så mye strid internt i regjeringen at utlendingsloven er utsatt nok en gang, burde vekke offentlig interesse. Samtidig kan regjeringen takke seg selv, de ante sikker hva de ville få da de bestilte rapporten fra Bredal. Så da må Karita Bekkemellem ikke bare ta opp kampen mot SV i regjeringen i denne saken, slik hun lover i Nettavisen.no, hun må også ta opp kampen mot såkalt objektiv forskning.

Dagsavisen påpeker videre at Senterpartiet skal diskutere saken på sitt sentralstyremøte, og avisen forholder seg til de rykter som sier at forslaget heller ikke vil gå hjem hos Sp. Men i dagens Klassekampen (ikke tilgjengelig på nett) fremmes helt motsatte rykter: her tror man at Sp vil støtte forslaget om en 5-årsregel.


Nye kameler for SV

16.02.07: Mens regjeringens vedtak om å sende 150 nye soldater til Afghanistan har utløst krisemøte i SV, står det en ny kamel og venter på SV. Denne gangen gjelder det tiltak mot tvangsekteskap, som skal inn i utkast til ny utlendingslov.

Utlendingsloven er utsatt tre ganger av regjeringen. Siste utsettelse, frem til juni i år, skyldtes intern strid i regjeringen knyttet til statsråd Hanssens forslag om 21–årsgrense og krav om tilknytning for at ektefelle skal få opphold i Norge. Hanssen har gitt etter for SVs og til dels Sps motstand til alderskrav, og har kommet opp med et nytt forslag for ektefelleinnvandring: en 5-årsregel. Dette innebærer at herboende må ha jobbet eller tatt utdanning i Norge i fem år etter endt grunnskoleutdanning. De fem årene trenger ikke å være sammenhengende, men utdanningen må derimot være godkjent av Statens lånekasse.

Ønsket er at regelen skal bidra til at unge mennesker får sin videregående utdanning i Norge, og derav også kvalifiserer seg og får mulighet til å gå videre på høyere utdanning. For dem som ikke studerer, vil det være et krav at de skal være delaktig på arbeidsmarkedet.

Forslaget fikk støtte i Ap-gruppa, men et mindretall på 12 representanter gikk mot Hanssens modell, som de mener i praksis betyr en 21-årsgrense. Debatten skal ifølge Dagsavisen.no ha vært meget hard og følelsesladd, og skillelinjene skal ikke entydig ha gått mellom høyre- og venstrefløyene i partiet. ”Vi har klart å være tydelige på at det å endre loven kan være ett av tiltakene som vil bidra til å bekjempe tvangsekteskap,” sier Aps innvandringspolitiske talsmann Arild Stokkan-Grande.

SV er derimot ”rystet til sjelen”, og vil verken ha aldersgrense eller noen form for tilknytningskrav. ”Vi står bom fast på vårt primære standpunkt: Ingen aldersgrense eller tilknytningskrav. Det kommer ikke på tale for SV å støtte en slik politikk. Tungsinnet brer seg når jeg ser hva Ap driver med. Jeg forstår ikke at partiet kan gå med på å forskjellsbehandle folk på denne måten,” sier en rystet Rolf Reikvam, og medgir med det – nok en gang – at han ikke forstår at reglene ikke innebærer forskjellsbehandling. Men la oss håpe at Reikvam og de andre i SV har plass til nok en kamel, det vil i alle fall våre nye borgere og landet være tjent med.


Tør statsråd Hanssen ta kampen for folket?

07.02.07: Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) vil ikke bekrefte at Regjeringen har gitt opp håpet om å få innført en aldersgrense for familiegjenforening gjennom ekteskap, melder Nettavisen.no. Dette kommer frem etter at flere har hevdet at saken var avklart og debatten om aldersgrense var politisk død. Også SV har påstått at Hanssen har gått bort fra kravet om 21-årsgrense for å hindre tvangsekteskap, men Hanssen slår nå ned påstandene fra SV og varsler kamp.

Da bør Hanssen heller ikke glemme at han har folket med seg. Ifølge en meningsmåling utført for Klassekampen i januar i år, sier 71 prosent ja til aldersgrense, 13 prosent sier nei, mens drøye 16 prosent er i tvil. I tillegg bør Hanssen få med seg den nye undersøkelsen fra Storbritannia.


SV svikter - igjen

06.02.07: Å operere i en koalisjonsregjering har mange utfordringer, ikke minst knyttet til å bli enige om noe så politisk betent som innvandrings- og integreringspolitikken. Utfordringene synes uoverkommelige hva gjelder å bli enige om et forslag til ny utlendingslov, som Regjeringen atter en gang har utsatt. Forrige gang ble det bebudet at forslaget skulle sendes Stortinget i februar/mars, denne gangen heter det juni.

Arbeids- og inkluderingsminster Bjarne Håkon Hanssen (Ap) legger ikke skjul på at problemene først og fremst gjelder tiltak mot tvangsekteskap, melder NRK.no. Hanssen og andre i Ap støtter et tilknytningskrav og en aldergrense på 21 år for å kunne få familiegjenforening til Norge gjennom ekteskap, men Sp og særlig SV er imot.

SV har ved en rekke anledninger hevdet at en aldersgrense for ektefelleinnvandring er brudd på menneskerettigheter og forskjellsbehandling av mennesker, hvilket begge deler er feil. Samtidig svikter SV unge mennesker i Norge med opprinnelse fra land der det er vanlig praksis at familien avtaler ekteskap på vegne av sine barn. SV vet nok at mange av disse ekteskapene skjer under mer eller mindre tvang, og at unge benyttes som levende visum til Vesten, men likevel tror de at vi kan snakke oss ut av problemet. At unge ofres på dialogens vei, vil SV avvise ved å henvise til at det iverksettes flere hjelpetiltak. For SV nekter å ta inn over seg at dette er en praksis som må stoppes, og da nytter det ikke å plukke dem opp når skaden allerede har skjedd. SVs solidaritet synes å være like synkende som oppslutningen om partiet, men det synes ikke SV å ta inn over seg - i alle fall ikke så lenge de har regjeringsmakt.

Kanskje Ap burde la SV "vinne" kampen om aldersgrense, men fastholde et reellt tilknytningskrav. Et slikt krav vil innebære at ekteparet skal ha lik eller større tilknytning til Norge enn til et annet land, for å kunne få familiegjenforening til Norge gjennom ekteskap. Dette har fungert godt i Danmark, spesielt ved at unge får sin oppvekst og skolegang der. Men hvis Regjeringen mener at de heller enn å gjøre noe som beviselig nytter skal finne på noe "nytt og genialt", så håper vi at de virkelig utfordrer nettopp Sp og SV. Og minn dem på at praksisen skal stoppes. Da ser vi neppe noe forslag til utlendingslov i juni heller.


Folket har talt: Vi vil ha 21-årsgrense!

18.01.07: Et flertall av den norske befolkningen støtter en 21-årsgrense for familiegjenforening i Norge gjennom ekteskap. En meningsmåling utført av Sentio for Klassekampen viser at 71 prosent sier ja til aldersgrense, 13 prosent sier et klart nei, mens drøye 16 prosent er i tvil. Dette gir at syv av ti sier ja, to er i tvil, mens bare en sier nei. Støtten til en aldersgrense har flertall i alle partier, aldersgrupper, inntektsgrupper og landsdeler, skriver Klassekampen.no.

At et flertall i befolkningen støtter en 21-årsgrense for familiegjenforening må være en tankevekker for de fleste politiske partier, og spesielt de som har gått knallhardt ut mot et alderskrav for at ektefellen skal få varig opphold i Norge. Særdeles tøff må målingen være for KrF, der lederen Dagfinn Høybråten for bare to uker siden hevdet at: ”Det er ikke flertall for dette forslaget verken i Stortinget eller i det norske folk, så mitt råd til Hanssen er å legge det bort nå," sier Høybråten (sitert i Dagsavisen 4.januar). Sentios måling viser at ikke bare tar KrF-lederen feil hva gjelder det norske folk, partiet er også fullstendig i utakt med egne velgere: ca. 77 prosent av KrF-velgerne vil ha en aldersgrense.

Heller ikke SV, som har markert seg som sterk motstander av aldersgrense for familiegjenforening, synes å vite hva egne velgere mener. For mens SV argumenterer sterkt mot aldersgrense, så støtter 60 prosent av SV’s velgere en slik grense, mens 20 prosent sier nei, og 20 prosent er i tvil. Sp-velgerne synes på dette spørsmålet å være lik SV-velgerne: 62 prosent sier ja, 20 prosent sier nei og 17 prosent er i tvil.

Ap’s velgere er de som er nærmeste landsresultatet: 73 prosent sier ja, mens 12 prosent sier nei. Dette bør jo være en tankevekker for arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) som, tross massiv motstand fra regjeringspartiet SV, sendte forslaget om 21-årsgrense til høring. Det bør også være en tankevekker for en rekke Ap-folk, Arild Stokkan-Grande (som til og med er partiets innvandringspolitiske talsmann), Anniken Huitfeldt, Anette Trettebergstuen, Anne Lise Ryel, og ikke minst LO’s Gerd-Liv Valla.

Høyre bør heller ikke løfte fanen for høyt. Høyres leder Erna Solberg har ved en rekke anledninger markert seg og partiet sitt som markante motstandere av aldersgrense. Men målingen avdekker at hun bare taler på vegne av 10 prosent av velgerne. Hele 72 prosent av H-velgerne støtter 21-årsgrense.

FrP er det eneste partiet som kan sies å være i takt med egne velgere: Partiet støtter aldersgrense for familiegjenforening, hvilket 83 prosent av FrP-velgerne gjør. Ca. 9 prosent sier nei, mens 8 prosent er i tvil.

Denne målingen er å oppfatte som klar tale til regjeringen og statsråd Hanssen fra velgerne: Innfør aldersgrense. Det kan jo være at velgerne blir lei av å ikke bli hørt.


SV - og FrP - vant slaget om ny utlendingslov...?

09.01.07: Integreringsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) har gått ned på knærne for SV etter ca ett års drakamp internt om nye regler for å hente ektefelle fra land utenfor EØS-området. Vinneren er ikke bare SV, men også FrP, skriver Jon Hustad i Klassekampen (lørdag 6.januar, ikke tilgjengelig på nettet): ”Torsdag kunne Dagsrevyen melde det både vi i Klassekampen og andre har spådd ville hende: Den greske tragediehelten Bjarne Håkon Hanssen vert tvungen til å trekkje sitt framlegg om 21-årsaldersgrense for henteekteskap. Avgjerda har både noko vent og noko vondt ved seg. Det vene er at Sosialistisk Venstreparti har oppnådd respekt i regjeringa, det vonde er at Framstegspartiet tener så mykje på det dårlege handverket som Jens Stoltenberg og Hanssen har synt i denne saka.” Les mer


Inhumane Dagbladet

08.01.07: Under tittelen "En mer human asylpolitikk" kommenterer Dagbladets leder det de betegner som "en av vårens viktigste politiske saker", nemlig behandlingen av en ny utlendingslov. Det heter at: "Om kort tid vil Regjeringen endelig presentere sitt utkast etter at framleggelsen er blitt utsatt flere ganger. Årsaken til utsettelsene er intern strid i regjeringspartiene om flere sentrale punkter, ikke minst rundt spørsmålet om 21 års aldersgrense for ekteskap. SV og Senterpartiet er mot en slik aldersgrense, mens Arbeiderpartiet er delt i spørsmålet. Blant annet har integrasjonsminister Bjarne Håkon Hanssen signalisert at han er åpen for å vurdere en ny aldersgrense for å gifte seg med en utenlandsk statsborger. Nå ser det heldigvis ut som motstanderne vinner striden. Det er i så fall en seier både for integreringspolitikken og for prinsippet om likebehandling. En slik lov ville være en særlov, som forskjellsbehandler norske borgere i den offisielle hensikt å hindre tvangsekteskap. Men det fins allerede både lover og virkemidler for å gripe inn overfor foreldre som gifter bort sine barn mot deres vilje. Innføringen av en aldersgrense vil ikke stanse dem som likevel praktiserer tvangsgifte. Loven ville i praksis bare være nok et hinder for innvandring, samtidig som den ville signalisere at noen borgere er likere enn andre i dette landet."

Dagbladets leder har tydeligvis enda ikke forstått det substansielle knyttet til en aldersgrense for familiegjenforning til Norge gjennom ekteskap (altså det er ingen ny og klassedelt aldergrense for ekteskap), og har heller ikke fått med seg at aldersgrense må følges av et reelt tilknytningskrav. De fortsetter heller å kalle dette en "særlov", selv om den vil gjelde for alle i dette landet, og har til og med fått det for seg at det vil "signalisere at noen borgere er likere enn andre i dette landet". At de har landet på dette fastlåste standpunktet forteller at de ikke skjønner forslaget de er så inderlig mot - fordi de tror det i praksis vil være "nok et hinder for innvandring". Det er totalt uforståelig at Dagbladets leder i sin iver etter å være "human" ikke klarer å ta inn over seg at mange unge i dette landet brukes som levende visum. Nei, det er ikke lett å få varig opphold i Norge - hvis du ikke har noen herboende å gifte deg med. Har du det, er det lett, og det er det misbruket Dagbladet med åpne øyne ikke klarer å se. Dessverre.


Høybråten (KrF) vet hva folket mener

04.01.07. Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) bør droppe forslaget om aldersgrense ved familiegjenforening. Dette mener Kristelig Folkepartis leder Dagfinn Høybråten, i følge Dagbladets papirutgave (ikke på nett), som flittig siteres i Dagsavisen.no. "Det er ikke flertall for dette forslaget verken i Stortinget eller i det norske folk, så mitt råd til Hanssen er å legge det bort nå. Jeg vil også tro at han etter å ha studert høringsuttalelsene og tenkt seg om, legger forslaget til side og kommer opp med et knippe alternative tiltak mot tvangsekteskap. KrF går mot ulike regler for aldersgrense for ulike grupper mennesker," sier Høybråten.

Vi registrerer at Høybråten hevder at forslaget for aldrersgrense ved familieetablering ikke har flertall blant folket. Det hadde vært svært interessant om Høybråten kunne dokumentere denne påstanden. Og skal KrF ha noen troverdighet i denne debatten burde de kanskje selv komme opp med noen konstruktive tiltakt mot tvangsekteskap, heller enn å forkaste foreslåtte tiltak på et heller tvilsomt grunnlag.


Hylekoret mot 21-årsgrense har glemt teksten

20.12.06: Dagsavisens føljetong mot 21-årsgrense for familieetablering i Norge gjennom ekteskap fortsetter. Etter at LOs Gerd-Liv Valla hadde fått utbrodert sitt unyanserte syn, så var det Høyres Erna Solberg som fikk slippe til med sine unyanserte påstander. Deretter ble spalteplass tildelt Anne Lise Ryel, nestleder i Oslo Ap, som forsikret at Oslo Ap vil arbeide aktivt mot 21-årsgrensen framover. "En slik aldersgrense strider mot menneskerettighetene. Det er en helt urimelig forskjellsbehandling av voksne mennesker. I tillegg er det svært usikkert hvor treffsikkert virkemidlet er, og hvilke konsekvenser det kan få," sa Ryel, og fortsatte: "Stadig flere oppholder seg perioder i utlandet når de er rundt 20 år – for å studere, arbeide eller bare reise. En del av dem vil ønske å gifte seg av kjærlighet, men bli stoppet av en slik aldersgrense."

Vi har sagt det før, og gjentar det gjerne: Når skal noen av disse bli utfordret på å fortelle oss hvordan en 21-årsgrense kan være i strid med menneskerettighetene? Og hva i all verden mener Ryel med at unge i utlandet på rundt 20 år ikke kan gifte seg?

Neste ut i Dagsavisen er Juss-Buss, som hevder at "føleri ikke bekjemper tvangsekteskap", hvorpå de harselerer med fem jenter med innvandrerbakgrunn som har støttet 21-årsgrense og tilknytningskrav. De forklarer: "Juss-Buss mener at en 21-årsgrense for familiegjenforening ikke vil være et effektivt virkemiddel mot tvangsekteskap. Jentegjengen sier til Dagsavisen at det er en liten pris å betale om noen må vente ett år eller tre med å gifte seg. Men dette argumentet kan slå hardt den motsatte veien: Ventetiden vil være en liten pris å betale for familien. I de kulturene hvor tvangsekteskap er utbredt, er det vanlig at de unge bor hjemme til de gifter seg. Da er det naivt å tro at presset blir mindre, bare ekteskapet utsettes noen år. I verste fall kan de unge bli sendt tilbake til hjemlandet for å tvangsgiftes – og nektes å komme tilbake til Norge. 21-årsgrense hindrer heller ikke at barna giftes bort når de er 18 år, og holdes i hvert sitt land til de fyller 21."

Dette er pinlig, Juss-Buss: Hvis dere ikke evner å sette dere inn hva reglene tilknyttet 21-årsgrense og tilknytningskrav innbefatter, bør dere kanskje holde en lavere profil. Men enda bedre: Hvis dere argumenterer for et reellt tilknytningskrav vil ikke de som på sikt ønsker familiegjenforening i Norge kunne sende noen ut av landet. Og de som kommer til landet under 21 år, må komme hit på annet visum enn ekteskapskontrakten, for eksempel på student- eller arbeidsvisum. Det må da være et gode - både for ektefellen her og samfunnet for øvrig? Det vil antakelig også gi færre tvangsekteskapssaker til Juss-Buss, og det er vel bra, eller?

Les relaterte saker (inkludert de overnevnte med Valla og Solberg) lenger ned på denne siden.


Fengslet voldtektsmann får familiegjenforening

13.12.06: Av og til må man undre seg over om arbeidspresset er så høyt i Utlendingsdirektoratet (UDI) at man regelrett ikke behandler saker, bare kjører de gjennom. Og da er sannsynligheten høyere for at et postivit vedtak vil innebære mindre merarbeid og vekke mindre, om noe, mediastøy. Men det kan gå galt: En 28-årig hiv-smittet afrikaner er i Trondheim tingrett dømt til fengsel i fire år og åtte måneder for å ha voldtatt en kvinne i Trondheim. Voldtekten skjedde i slutten av juli. Parallelt med at den hiv-smittede 28-åringen sitter varetekstfengslet innvilger UDI familiegjenforening med hans kone og to barn i Afrika. Men det er en hake med gjenforeningen - den krever at familien bor sammen. Kona og barna kan jo vanskelig settes i fengsel, og dermed reises kravet om at mannen bør settes fri. Aktor i saken, statsadvokat Kaia Strandjord, mener det vil stride mot folks alminnelige rettsfølelse å løslate en person som er dømt i en så alvorlige sak. Det tror vi hun har helt rett i. Les hele saken i Adresseavisa.no


Erna Solberg advarer mot 21-årsgrense

08.12.06: Dagsavisen fortsetter sin propaganda mot de foreslåtte innstramninger i familiegjenforeningspolitikken, og i dag er det motstanderen Solberg fra Høyre som får uttale seg. "En 21-årsgrense vil være lett å sno seg unna og ikke hjelpe i kampen mot tvangsekteskap," påstår Høyreleder Erna Solberg til Dagsavisen.no. Solberg var selv minister med ansvar for dette feltet i den forrige regjeringen, og hennes "løsning" handlet, ikke overraskende, om penger. Hun sørget for at forsørgelseskravet for herboende mellom 18 -23 år ble reelt. Med andre ord ble ikke de unge beskyttet mot et tvangsekteskap - de måtte i tillegg finansiere det selv. Og for å kunne finansiere det, måtte de slutte på skolen. Du snakker om fantastisk tiltak!

Høyrelederen er også redd innstramninger i familiegjenforeningspolitikken kan skape mer rasisme, selv om reglene skal gjelde alle. "Det vil forsterke innvandrerfiendtligheten hvis nordmenn opplever at de på grunn av disse tradisjonene kommer i en situasjon hvor de også mister frihet," sier hun. Også mister frihet? Dette utsagnet tyder bare på én ting: Solberg skjønner ikke problematikken med tvangen om å inngå og forbli i et ufrivillig ekteskap. Derfor kan vi heller ikke forvente gode tiltaksforslag fra den kanten, og hennes "advarsel" bør falle på stengrunn.

Mens flere og flere blir tvunget inn i ufrivillige ekteskap, er Høyrelederen mest opptatt av å vise sin opposisjon og forkaste regjeringens forslag. Men det kan vise seg å bli mer kostbart for Høyre enn hva Solberg forstår. Partiene burde heller være seg sitt ansvar bevisst og finne en felles løsning på de grove overgrepene mange av våre nye borgere opplever.


LO-Valla vil ikke ha 21-årsgrense, så da så...

05.12.06. LO-leder Gerd Liv Valla mener at 21-års aldersgrense på henteekteskap diskriminerer. LO slakter regjeringens forslag for å forhindre tvangsekteskap. Til Dagsavisen.no sier LO-lederen: "Å innføre en aldersgrense i en lovparagraf kan lett bli en sovepute som ikke hindrer tvangsekteskap, selv om den gjør det vanskeligere med selve familiegjenforeningen. En slik regel vil også virke diskriminerende i forhold til grupper utenfor EØS." Ifølge LO vil tvangsgifte skje uavhengig av en slik lov, og hun påpeker: "Aldersgrensen vil ikke forhindre tvangsekteskap, bare utsette familiegjenforeningen. 21-årsgrense vil ramme langt flere enn tiltenkt. En slik lov vil oppfattes som diskriminerende og kan bety brudd på menneskerettighetene."

Hvordan Valla kan definere en aldersgrense for familieetablering i Norge som gir grunnlag for varig opphold som en "sovepute som ikke hindrer tvangsekteskap, selv om den gjør det vanskelige med familiegjenforening", sier sitt om hvor lite hun har oppfattet av problematikken. Er ikke nettopp ett av de største problemene knyttet til tvangsekteskap at unge mennesker her tvinges til å inngå ekteskap for at vedkommende skal få opphold i Vesten? Med andre ord er det helt sentralt å sette betingelser for at personer skal få opphold i Norge. Ett ekteskap alene før man har fylt 21 år bør ikke gi slik tilgang. Derimot kan jo ektefellen komme hit på annet visum - eksempelvis utdanning eller arbeid. Hvorfor er LO så mot det?

Valla hevder videre at en 21-årsgrense vil ramme langt flere enn tiltenkt. Vi regner med hun tenker på de som gifter seg frivillig og som er under 21 år. Men statistisk sett er det svært få som inngår ekteskap under 21 år i Norge. De fleste som gjør det, tilhører gruppen som også praktiserer arrangerte ekteskap, og det er vel ikke noen stor nyhet at det nettopp er innenfor denne gruppen tvangsekteskap forekommer? HRS hadde trodd at LO var ett av de forbund som kjente til hva solidaritet betyr i praksis, men når det kommer til de med innvandrerbakgrunn skal en visstnok tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer en selv.

Videre er det LOs oppfatning at lovforslaget "oppfattes som diskriminerende og kan bety brudd på menneskerettigheter." Det eneste "diskriminerende" med lovforslaget er at det rammer hardest de grupper som praktiserer tvangsekteskap, akkurat som røykeloven rammes hardest de som røyker. Men som røykeloven vil også 21-årsgrense og tilknytningskrav gjelde alle. Og hvordan LO kan få det til at et lovforslag som forsøker å ivareta unge mennskers rettigheter, for eksempel retten til å gifte seg av fri vilje, kan være brudd på menneskerettigheter, bør hun utfordres til å forklare selv. Og det er heller ingen menneskerett å velge hvilket land et ektepar ønsker å bosette seg i. HRS har nevnt det mange ganger før, men vi gjentar det gjerne: Det finnes ingen dom i Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen som har statuert krenkelse i forbindelse med en stats avslag på gjenforening mellom ektefeller. Tvert om fins det eksempler på dommer som avviser at et ektepar kan velge hvilket land de ønsker å bosette seg i, jf. dom i Den Europeiske Menneskerettighetsdomstol 28. mai 1985 (Abdulaziz, Cabales og Balkandi). EU har dessuten selv gjennom direktiv om familieinnvandring åpnet for at det enkelte medlemsland kan ha én ekteskapsalder nasjonalt og én høyere alder (21 år er foreslått) for at partene kan få innfridd familieetablering i det respektive medlemslandet.

Like "fantastisk" er det at LO heller vil innføre en annen kontroversiell lov - nemlig forbud mot søskenbarnekteskap - for å få forhindre tvangsekteskap. Så er jo spørsmålet hva det er som gjør et slikt forbud mindre utsatt for den samme kritikk som Valla bruker i forhold til 21-årsgrense og tilknytningkrav?

HRS støtter også et forbud mot søskenbarnekteskap, men ser at det ikke er nok i seg selv.

Men det er klart, når LO har sagt hva det vil eller ikke vil, så er det vel bare å bukke og nikke?

Klassekampen har derimot inntatt en mer pragmatisk holdning. På lederplass skriver de: "Arbeids- og inkluderingsdepartementet får en vanskelig jobb når de skal bestemme seg for om det skal innføres en aldersgrense. Det tyngste argumentet som føres i marken i høringsrunden er at det kan oppfattes som stigmatiserende overfor innvandrerbefolkningen. Likevel er det vanskelig å se for seg at et slik tiltak skal inngå i en større, negativ stigmatiseringskampanje. I stedet er det mulig å argumentere for at det er bedre å innføre det nå, enn å vente til Frp gjør det i 2009”.

Human Rights Service (HRS) Møllergata 9, 0179 Oslo - Norge Tlf: (047) 22 33 80 00 [email protected] © HRS 2002 - 2007