| HRS - Forsiden | Om rights.no | Om HRS | Kontakt HRS | Bli HRS - venn i dag ! | In English | Lenker | Anbefalt litteratur | Nettstedskart |
Her er du: HRS - Forsiden > Ekteskap > Gift til Norge med slektning

VIKTIGE SØKEOPPLYSNINGER!
Søk i rights.no

HRS 27.oktober 2005

For første gang i Norge kan HRS presenteres statistikk på innvandring til Norge gjennom ekteskap med slektinger i opprinnelseslandet, i dette tilfellet Pakistan.

Materialet publiseres i HRS-rapporten ”Gift til Norge med slektning” (HRS N1-3/2005, rapporten er i pdf-format).

Statistikken er gitt HRS etter vår anmodning til den norske ambassaden i Islamabad. Ambassaden har ført statistikken i perioden 1.januar 2004 til medio 2005 bl.a over slektskap mellom søkere om ekteskapsvisum til Norge og herboende part.

Statistikkens hovedfunn er:

- Av de totalt 436 ektefellene, er 57 % i slekt.

- Slektskapet mellom ektefellene er som følgende: 34 % søskenbarn, 11 % er tremenninger, og
12 % er i fjernere slekt.

- Parten i Pakistan har generelt lite skolegang/utdannelse.

- Dess mindre skolegang parten i Pakistan har, dess høyere frekvens søskenbarnekteskap. For de med minst skolegang er 48 % søskenbarn, mens for de 10 % av ektefellene som har høyere utdannelse, er 16 % søskenbarn.

- Av samtlige inngåtte ekteskap oppgir 68 % (296) at det er foreldre/familien som står bak giftermålet. Kun 3 % sier de har inngått ekteskapet av kjærlighet.

- Ca halvparten av ektefellene er under 23 år.

- 25 av ektefellene var under 18 år.

- En norsk part var 14 år da person i Pakistan søkte om forlovelsesvisum til Norge.

- Totalt åtte parter i forlovelsessaker var mindreårige.

Tiltak

Forskning knytter ekteskap mellom nære slektinger tett til ufrivillighet og direkte tvang. I tillegg brukes ekteskap mellom slektninger som innvandringsverktøy, der skilsmisse er avtalt på forhånd når utenlandsk part er sikret bosettingstillatelse.

HRS er særlig bekymret for den lave alderen på mange av både herboende og pakistanske parter. Dette ytterligere indikerer at en rekke av ekteskapene er basert på ufrivillighet, og således er forbudt etter lov.

Flere har hevdet at integreringen vil gå seg til med tiden. Det statistiske materialet over den gruppen nye borgere som har lengst botid i Norge og som også er den største, den pakistanske, indikerer at dette ikke stemmer. Materialet er tvert om foruroligende, og levner lite håp om at dagens virkemidler, som i hovedsak er dialog, informasjon og hjelpetiltak ved ufrivillige ekteskap, ikke fungerer etter intensjonen.

I tidligere norsk historie var ekteskap mellom nære slektninger forbudt i Norge ettersom det utgjorde et problem. Problemet er igjen dukket opp, og HRS mener derfor at myndighetene ikke har annet valg enn å innføre nytt lovforbud, både for å beskytte den enkelte mot overgrep, optimalt begrense skader på barn som fødes ved inngifte, og for å styrke integreringen generelt.

Les også artikkel i Dagbladet.no
Lytt til innslag i NRK

- Vi ordner opp sjøl
Norskpakistanere ordner opp i tvangsekteskap med slektninger. Dessuten er det et problem som er i ferd med å forsvinne, sier Yusuf Gilani (Ap) til Dagbladet.no. Videre hevder han: ”Vi trenger ikke hjelp. Miljøet har tatt tak i dette, gjennom moskeer, foreldregrupper, you name it.”

Vel, dette lyder nøyaktig som i alle tidligere debatter de siste årene. Faktiske forhold benektes, statistisk material avfeies, og holdningen er ”vi skal rydde opp”. Interessant nok er begrepet ”vi” ikke stigmatiserende i denne sammenhengen.

Human Rights Service (HRS) Møllergata 9, 0179 Oslo - Norge Tlf: (047) 22 33 80 00 [email protected] © HRS 2002 - 2006