| HRS - Forsiden | Om rights.no | Om HRS | Kontakt HRS | Bli HRS - venn i dag ! | In English | Lenker | Anbefalt litteratur | Nettstedskart |
Her er du: HRS - Forsiden > Innvandring > Innvandringspolitikk > UDI-skandalen

VIKTIGE SØKEOPPLYSNINGER!
Søk i rights.no

UDI-skandalen fortsetter å vokse

06.06.06: Flere av de 50 iranske "homofile" som fikk asyl, skal ha hatt kone og barn i Iran. UDI nekter imidlertid å gi opplysninger om noen av disse i ettertid har fått familiegjenforening. Og UDI får støtte av statsråd Bjarne Håkon Hanssen. Hanssen ønsker ikke ”å pålegge UDI en slik ekstraoppgave”, skriver departementet i et brev til VG Nett


Samrøre mellom SV og UDI?

31.05.06: Heikki Holmås, som innvandringspolitisk talsperson for SV i forrige periode og medlem av Stortingets Kommunalkomité, beskyldes av tidligere statsråd Erna Solberg for å ha hatt en rekke møter med tidligere direktør av UDI Trygve Nordby. "Jeg hørte både fra folk i UDI og fra stortingshold at Heikki stadig løp ut av dørene hos Trygve Nordby. Det var veldig uproft. Departementet skal vite om møter mellom underliggende etater og stortingsrepresentanter, og vi skal vite om det på forhånd", sier Solberg til Aftenposten.no. Solberg gav beskjed om at disse uformelle møtene måtte opphøre, da hun mente det svekket informasjonslinjen mellom departementet og Stortinget. Informasjonen kommer Solberg med som et tilsvar til Holmås sine påstander om at Solberg ikke gjorde noe for de såkalte MUFerne i sin tid som statsråd.

Ramin-Osmundsen krevde å få dekket advokatregning
Manuela Ramin-Osmundsen, som overtok UDI-direktørstolen etter Trygve Nordby, hyret raskt advokater da søkelyset ble rettet mot henne selv. Etter at Ramin-Osmundsen skjønte at Graver-utvalgets rapport ville gjøre det svært vanskelig for henne å fortsette som UDI-direktør, ble det bestemt at hun skulle fratre stillingen, men der hun stilte visse betingelser. En av disse viser seg nå å være et krav om at staten måtte betale for hennes advokatutgifter. Utgiftene beløp seg raskt til i overkant av 350 000 kr., hvor staten innvilget å dekke 225 000 kr., melder Nettavisen.no.

I morgen er det høring om saken i Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomité, les programmet


Avdelingsdirektør i UDI trekker seg

29.05.06: Paula Tolonen i asylavdelingen i UDI trekker seg øyeblikkelig fra avdelingsdirektørstillingen. Beslutningen ble fattet i dag i samråd med fungerende UDI-direktør Ida Børresen. Tolonens avgang skjer på bakgrunn av kritikken som er fremmet i Graver-utvalgets granskningsrapport. Hun går over til annen stilling i UDI, melder VG Nett

Ramin-Osmundsen trekker seg fra Røde Kors styret
Det er også blitt klart i dag at Manuela Ramin-Osmundsen tar permisjon fra styret i Norges Røde Kors, der hennes tidligere sjef i UDI, Trygve Nordby, er generalsekretær. Permisjon skal visstnok gjelde så lenge Ramin-Osmundsen er ansatt i UD, som er en betydelig bidragsyter til Norges Røde Kors. På møtet uttrykte styreleder i Røde Kors, Thorvald Stoltenberg, full tillit til Nordby, men la til at han vil avvente Stortingets behandling av UDI-skandalen. Les hos VG Nett


Kafka-prosess, sier sint Nordby

27.05.06: Tidligere direktør i UDI, Trygve Nordby, er ikke nådig mot konklusjonene i Graver-utvalgets granskningsrapport. "Utvalget fremstiller en ordinær skjønnsutøvelse nærmest som resultat av konspirasjon. Alt som er sagt og gjort i kurder-saken, tolkes i lys av en slik demonisering. Det er veldig sterkt av et utvalg å tillegge oss som er involvert, slike motiver. Til og med tidligere ansatte med gamle personal-konflikter brukes til å fylle ut bildet", sier Nordby til Aftenposten.no, og mener at hele saken minner om en Kafka-prosess.

I hvilken grad UDI-ledelsen har utført "ordinær skjønnsutøvelse" er etter vår oppfatning fortsatt et åpent spørsmål. Ikke minst fordi den nå omstridte forskriften (2005) som tidligere statsråd Erna Solberg utarbeidet knyttet til MUFerne må anses å være klinkende klar: Det ble der bestemt at bare de som hadde arbeid knyttet til angitte datoer, skulle få fornyet oppholdstillatelse. En gruppe på 197 sto igjen, og UDI "forlot da forskriften" og brukte heller utlendingslovens bestemmelser om "sterke menneskelige hensyn" som grunnlag for å gi også disse opphold i ett år til.


Nordby får støtte av juseksperter

26.05.06: Professor Kristian Andenæs ved juridisk fakultet i Oslo og leder av Advokatforeningens utvalg for asyl- og flyktningerett Arild Humlen, mener det ikke finnes holdepunkter i Graver-utvalgets rapport for å hevde at UDI brøt loven ved å gi irakerne som ikke oppfylte intensjonen i forskriften opphold. Ifølge Andenæs og Humlen opptrådte UDI innenfor sitt mandat da de gav opphold og midlertidig arbeidstillatelse til 197 irakiske kurdere på grunnlag av utlendingslovens paragraf 8 andre ledd om ”sterke menneskelige hensyn”, melder Dagbladet.no.

Artikkelen nevner derimot ikke med et ord grunnlaget for hele konflikten med de såkalte MUFerne: På slutten av 1990-tallet, særlig i 1999, kom det et betydelig antall kurdere fra Nord-Irak som søkte asyl i Norge. Asylsøknadene ble avslått, men frem til februar 2000 ble det gitt opphold på humanitært grunnlag. Etter dette ble praksisen strammet inn, og denne gruppen fikk da midlertidig arbeids- og oppholdstillatelse uten rett til familiegjenforening eller bosettingstillatelse (derav navnet MUFer). I juni 2001 ble det vedtatt at ordningen med slike midlertidige og begrensede tillatelser skulle avvikles. Regjeringen mente at å gi midlertidige tillatelser til personer som ikke har et beskyttelsesbehov ville undergrave asylinstituttet. Dette blant annet fordi det forelå håndfast informasjon om at mange av disse irakerne med norske reisedokumenter reiste hjem til Irak på ferie.

Hekseprosess mot UDI, mener SOS Rasisme
Tidligere statsråd Erna Solberg (H) og nåværende statsråd Bjarne Håkon Hanssen (Ap) har stått i spissen for en skitten kampanje mot både Manuela Ramin-Osmundsen og Trygve Nordby, mener nestleder i SOS Rasisme, Ola Melbye Pettersen, melder ukeavisen Ny Tid. Melbye Pettersen mener at UDI-skandalen ikke er en skandale i det hele tatt. "For en gruppe som har bodd i Norge i seks år, og ikke kunne sendes tilbake til Irak på grunn av krigen, var det helt klare menneskelige hensyn som talte for opphold. UDI gjorde i dette tilfellet jobben sin og innvilget opphold til 182 kurdiske asylsøkere", sier han, og hopper således bukk over problemstillingen med at mange av disse irakerne selv beviste at de faktisk kunne dra til Irak, ved å dra på ferie dit.


Sannheten om UDI-direktørens omplassering

25.05.06: TV 2 Nettavisen mener å ha funnet sannheten om Manuela Ramin-Osmundsens avgang fra direktørstillingen i UDI til prosjektlederjobb i UD. Sentrale kilder har bekreftet overfor Nettavisen av Ramin-Osmundsen ville fått sparken om ikke hun hadde trukket seg. Samtidig stilte hun krav for å gå fra UDI, både tilbud om ny jobb (antakelig også til samme lønn, da en prosjektlederrolle til over 800 000 kr. må anses for å være rimelig bra betalt i den norske statsforvaltningen) og at statsråd Bjarne Håkon Hanssen skulle sikre hennes ettermæle ved å si at hun ikke hadde ført han bak lyset. Ramin-Osmundsen fikk alle disse kravene oppfylt. Jobben var klar i rekordfart, lønna den samme, og Hanssen presiserte under Graver-utvalgets presentasjon av granskningsrapporten at han ikke følte seg lurt av Ramin-Osmundsen. Grunnen til at Hanssen valgte å gi etter for Ramin-Osmundsen kan være at hun kampklar utstyrte seg med advokater som er eksperter i arbeidsrett, og regjeringsadvokaten, som også ble koblet inn, var i tvil om dokumentasjonen ville holde i en avskjedigelsessak. Resultatet kunne blitt en lang og opprivende rettssak, som Regjeringen i tillegg kunne tape. Samtidig ville en eventuell rettssak holdt liv i konflikten, som igjen ville medført at offentligheten til stadighet kunne bli minnet om både uheldige sider ved norsk innvandringspolitikk og organiseringen og håndteringen av denne.

Spørsmålet er derimot om dette var smart av Regjeringen – nå skal saken opp for Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, og de er antakelig svært interessert i å få både den hele og fulle sannheten om hva som har skjedd, og begrunnelser for de valg som er tatt.


Granskerne lyver, sier Ramin-Osmundsen

23.05.06: Den avgåtte direktøren i UDI, Manuela Ramin-Osmundsen, går hardt ut mot UDI-granskere, som hun mener har lyttet til dem som ikke støtter hennes versjon av saken, og samtidig ser bort fra hennes egen versjon. I tv-debatter i går gjentok Ramin-Osmundsen gang på gang at Graver-utvalget baserer sine konklusjoner på udokumenterte påstander. Ramin-Osmundsen synes også å ha ha et anstrengt forhold til sin tidligere leder i UDI, Trygve Nordby. Nordby er nyansatt som generalsekretær i Norges Røde Kors, der Ramin-Osmundsen sitter i styret. Nå vil Ramin-Osmundsen vurdere sitt samarbeid med Nordby, og søke råd hos Norges Røde Kors' styreleder, Thorvald Stoltenberg, hvordan hun skal håndtere situasjonen, skriver Dagbladet.no. Thorvald Stoltenberg, som i tillegg til å være far til Norges statsminister også har vært utenriksminister i to perioder, kan sikkert gi noen gode råd. Også fordi Ramin-Osmundsen allerede i dag startet i sin nye jobb i UD, der hun vil få forhenværende generalsekretær i Norges Røde Kors, nåværende utenriksminister Jonas Gahr Støre, som sin nye sjef.

Ja, Norge er et lite land.

Statsråden vurderer politianmeldelse
Det kom også frem i går at arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen ikke avviser å politianmelde tidligere UDI-direktør Tryge Nordby. Men han vil ikke svare på om også andre ledere i UDI bør gå av på grunn av kritikken fra granskerne, og viser til at dette er et ansvarsområde for fungerende direktør Ida Børresen. Statsråd Hanssen ser heller ikke behov for en full reorganisering av UDI, men sier at rolledelingen mellom UDI og den politiske ledelsen må innskjerpes, melder NRK.no


UDI-direktøren omplasseres

22.05.06: På pressekonferanse i dag fortalte statsråd Bjarne Håkon Hanssen at den nyutnevnte UDI-direktøren Manuela Ramin-Osmundsen på fredag selv besluttet å fratre sin stilling. Dette var samme dag som statsråden fikk utkastet til Graver-utvalgets rapport, der de har gransket UDIs praksis i forhold til MUFerne, samt daværende assisterende direktør Manuela Ramin-Osmundsen og daværende direktør Trygve Nordby sine roller. I rapporten fremkommer at Nordby hadde vært med på utarbeidelsen av en praksis som var i strid med gjeldende lover, instrukser og forskrifter, mens Ramin-Osmundsen langt på vei frifinnes for å ha deltatt på dette. På denne bakgrunn sier statsråd Hanssen at Ramin-Osmundsen ikke har ført han bak lyset.

Men denne forklaringen skurrer: Debatten om Ramin-Osmundsens rolle, så langt vi har forstått, har vært spørsmålet om i hvilken grad hun kjente til at en praksis som var i strid med lover, instrukser og forskrifter hadde etablert seg i UDI. Altså visste hun dette, eller visste hun ikke? Informasjonen som har fremkommet hittil har bedyret at Ramin-Osmundsen som en av topplederne ikke visste. To av de som har forklart seg til Graver-utvalget har fortalt at notatet om denne praksisen ble gitt Ramin-Osmundsen i oktober eller november i fjor, noe som også er hevdet av Nordby. Men Ramin-Osmundsen benekter å ha fått notatet, og hevdet at hun ikke kjente til praksisen som etablerte seg i UDI. Når statsråd Hanssen ikke lenger vil snakke om hva Ramin-Osmundsen visste eller ikke visste, men heller om hva hun selv har vært med på å utarbeide, så blir det en logisk brist. Det kan derfor være mye som tyder på at Ramin-Osmundsen er blitt bedt om å fratre sin stilling som UDI-direktør, og heller blitt tilbudt (en nyopprettet) prosjektlederstilling i Utenriksdepartementet (UD), der hun skal jobbe med migrasjons- og utviklingspolitikk. På spørsmål om tilbudet om denne stillingen var en forutsetning for å gå fra UDI, benekter ikke statsråden dette. Han henviser heller til at staten har en åremålskontrakt på 6 år med Ramin-Osmundsen. Med denne forklaringen fra statsråd Hanssen, og tilbudet om ny lederjobb i UD, synes det som Ramin-Osmundsen er omplassert. I så fall er det en feig beslutning fra statsråd Hanssen, samtidig som det etter vår mening legitimerer at jo mindre en toppleder gjør, jo mindre har vedkommende å stå til ansvar for. Et lite heldig signal.

Men selv om mye av fokuset nå er rettet mot Ramin-Osmundsen, er det tidligere direktør, nå generalsekretær i Norges Røde Kors, Trygve Nordby, som sitter igjen med skylda. Det var han som tilrettela for praksisen som etablerte seg i UDI, fordi UDI mente det var "meningsløse og urimelige forskrifter" fra daværende statsråd Erna Solberg. Det er rett og slett meningsløst at en toppleder i et direktorat, som er uenig i en forskrift, ikke forstår at da er det forskriften som må endres, og ikke praksisen. Og en forskrift endres av politikerne. Men siden Nordby allerede er sluttet i UDI, finner ikke statsråd Hanssen det rimelig å foreta seg noe i forhold til han - og statsråd Hanssen skyver Frp foran seg - da ved at justispolitisk rådgiver for Frps stortingsgruppe, Jan Fredrik Vogt, har tatt saken i egne hender, og anmeldt Nordby. Vogt mener det er nødvendig å få en avklaring i forhold til om Nordby i strafferettslig forstand utviste grov uforstand i tjenesten da MUFerne ble innvilget opphold. Statsråd Hanssen mener at siden saken allerede ligger hos påtalemyndighetene, så vil han avvente behandlingen av denne. Men, det er ikke rådgiver Vogt som er part i saken, det er det statsråd Hanssen, eventuelt tidligere statsråd Solberg, som er. Hva vil de gjøre?

Les mer om saken hos f.eks:
Erna Solberg er forbannet: VG Nett
Ansatte ble ikke hørt: Aftenposten.no
Erna Solberg mener flere må gå i UDI: Dagbladet.no
UDI-sjefen går av: NRK.no
Manuela Ramin-Osmundsen mener seg utsatt for en heksejakt: BT.no

Her kan du laste ned delrapporten fra Graver-utvalget


UDI-ledelsen fremstår som totalt uskikket

18.05.06: VG avdekker i dag at UDI ikke bare har fulgt en egendefinert praksis hva gjelder de såkalte MUFerne fra Nord-Irak, men også at direktoratets ledelse har definert en egen praksis knyttet til asylsøkere med ukjent eller usikker identitet. Resultatet er at et stort antall asylsøkere med høyst usikker identitet har fått varig opphold i Norge, selv om det var mistanke om at identiteten kunne være falsk. Tidligere statsråd Erna Solberg (H) er sjokkert, og har nok god grunn til å føle seg lurt av det som fremstår som en meget egenrådig ledelse i UDI - som antakelig igjen vil hevde at de ikke visste, og peke på hverandre hva gjelder ansvar. Les saken i VG Nett

Spill om skyld og ansvar
Mens UDI-skandalen ruller videre, har Aftenposten.no en innsiktsfull artikkel om ansvar og skyld knyttet til integrerings- og innvandringspolitikken. Artikkelen bygger på en bok som statsviterne Tom Christensen, Per Lægreid og Arne Ramslien kommer med til høsten. I boka sier de blant annet: "Utlendingsfeltet er preget av hyperaktivitet hvor man er på frenetisk jakt etter nye organisasjonsformer og hvor resultatene er usikre". I mangel av å vite hva en vil, og for å slippe å stå til ansvar for det en gjør, synes svaret å bli reorganisering og opprettelse av nye organer (som for eksempel det nye Integrerings- og mangfoldsdirektoratet? Dette direktoratet, i likhet med UDI i 1988, er opprettet uten nevneverdig debatt). "I motsetning til reorganisering på andre områder hvor departementer mobiliserer til kamp for egne revir og ansvarsområder, ser dette ut til å være et område som det er lett å gi fra seg", skriver forfatterne.


Dokumentforfalskning i stor stil

16.05.06: Politiet har beslaglagt en rekke dokumenter hos den tiltalte 49-åringen fra Nord-Irak som knytter han til dokumentforfalskning. I følge politiet har mannen laget mer enn falske ID-dokumenter for asylsøkere, som spesielt tok av etter irakske kurdere med pass kunne få opphold i Norge. Dette er knyttet til UDI-avgjørelsene vedrørende de irakske kurderne i Norge, de såkalte MUFerne. Han har i tillegg produsert falske fakturaer for husleie, som av et vitne ble benyttet for å få utbetalt bostøtte på sosialkontoret. En dødsattest på en kone skal ha blitt laget fordi en mann ønsket å gifte seg på nytt. Antatte hovedmann i to grove gruppevoldtekter er fortsatt på rømmen etter at han skal ha fått falske ID-dokumenter av tiltalte. Les i Aftenposten.no


UDI-granskerne avkrever ny forklaring

08.05.06: Tidligere UDI-direktør Trygve G. Nordby, leder av UDIs asylavdeling Paula Tolonen og permitterte UDI-direktør Manuela Ramin-Osmundsen må alle forklare seg på nytt for kommisjonen som gransker direktoratet for å ha gitt opphold for en en rekke kurdere fra Nord-Irak i strid med politiske retningslinjer. Granskingskommisjonen forsøker å finne ut av hvem i UDI-ledelsen som visste hva, og når, om hvilken linje de skulle følge i MUF-saken og i forhold til iranske homoseksuelle og konvertitter. Ansatte i UDI skal ha forklart at hele UDIs ledelse, inkludert Manuela Ramin-Osmundsen, må ha visst om direktoratets linje for praksis ved behandling av søknader fra MUFerne, og at praksisen ikke var i samsvar med gitt forskrift, melder VG Nett


UDI-granskningen utvides

04.05.06: I går bestemte statsråd Bjarne Håkon Hanssen seg for å utvide mandatet til gruppen som er nedsatt for å granske UDI-skandalen. Nå skal også de 50 irakerne som har fått opphold ved å hevde at de er homofile granskes, melder VG Nett


MUFerne kan ha falsk identitet

21.04.06: Av de 182 irakiske kurderne, de såkalte MUFerne, som fikk opphold av UDi i strid med de politiske instrukser, hadde 120 usikker identitet. Samtidig med at UDI innvilget dette oppholdet, advarte Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i en høringsuttalelse om utlendingsloven nettopp mot å gi midlertidig arbeidstillatelser. PST frykter at personer som kan være involvert i terrorvirksomhet eller organisert kriminalitet skaffer seg lønnskonto og kredittkort med falsk identiet, og misbruker identifikasjonspapirene. Les hos Dagbladet.no

Les også leserbrevet: Inhabil i tjenesten?


MUFerne kan koste flere hundre millioner kroner

10.04.06: Myndighetene venter en sosial utgiftsbombe i kjølvannet av UDI-skandalen med MUFerne. Ifølge flere UDI-kilder fikk mange av de irakiske kurderne arbeidstillatelse på grunnlag av antatt falske arbeidskontrakter, skriver VG Nett. En av kildene forteller til VG at flere av arbeidskontraktene hadde mangelfulle personopplysninger både på arbeidstaker og arbeidsgiver, og det var benyttet hjemmelagede stempler og annet utstyr i dokumentene for å gi dem skinn av ekthet. Også saksbehandlingspraksisen ble avveket i saken, ved at bare en saksbehandler, mot vanligvis to, underskrev vedtaket. De totale sosialutgiftene kan beløpe seg til flere hundre millioner skattekroner, fordi mange av dem UDI trodde hadde jobb, i virkeligheten ikke er i arbeid eller bare delvis kan forsørge seg og familien.


Nordby anmeldt til politiet

08.04.06: Frp har tidligere denne uken krevd at statsråd Hanssen anmelder tidligere UDI-direktør Trygve Nordby til politiet for grov uforstand i tjenesten. Statsråd Hanssen mener imidlertid at en anmeldelse ikke er riktig vei å gå. Nå har justispolitisk rådgiver for Frps stortingsgruppe, Jan Fredrik Vogt, tatt saken i egne hender, og anmeldt Nordby. Vogt mener det er nødvendig å få en avklaring i forhold til om Nordby i strafferettslig forstand utviste grov uforstand i tjenesten da 182 kurdere ble innvilget opphold. "Jeg anmelder Nordby konkret for brudd på straffelovens §§ 325 og 324," sier Vogt på Frps hjemmeside


UDI-skandelen ruller videre

07.04.06: UDI-skandalen tar nå en ny vending idet departementet faktisk skal ha vært orientert om at UDI søkte etter (nye) politiske retningslinjer for å avgjøre eventuelt opphold til de 182 MUFerne. Daværende dirketør i UDI, Trygve Nordby, skal ha sendt et brev til arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen i oktober 2005. Men statsråd Hanssen sier departementet ikke er spurt, skriver NRK.no. Så er spørsmålet om UDI med brevet prøvde å legitimere en omdefinering av de intrukser de hadde fått, eller om brevet rett og slett var klosset formulert. Eventuelt om departementets ansatte klarte å formidle brevets innhold til statsråden, eller om statsråden selv tolket brevet rett, samt hvem som egentlig visste hva til hvilken tid. Saken begynner å ta form som en klassisk påskekrim.

Mye tyder også på at det kommer til å bli en åpen høring om saken i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. "Krangelen mellom den tidligere og nåværende lederen av UDI er pinlig. Kontrollkomiteen skal kontrollere hva som skjer både i regjeringen og i forvaltningen, derfor taler den siste utviklingen i saken også for at vi griper fatt i den," sier komiteens leder Solholm (Frp), melder Aftenposten.no

Ifølge Nettavisen.no kan nåværende direktør Manuela Ramin-Osmundsen måtte fratre sin stilling på dagen hvis det fremkommer at hun ikke har lagt alle kortene på bordet.

Ramin-Osmundsen tar permisjon og utvalgets oppdrag er utformet
Utvalgets oppdrag er todelt: Første del er en gjennomgang av UDIs håndtering av skjønnsrommet i utlendingsloven knyttet til 182 av de såkalte MUF-sakene. Her skal det klarlegges hva som skjedde i forbindelse med utforming av praksis i forhold til disse sakene, herunder den interne kommunikasjon i direktoratet. Annen del av granskingen knyttes til en mer generell gjennomgang av ansvarsforholdene og forankring ved utforming av praksis i UDI. I den grad granskingen gir grunnlag for det, skal det legges fram forslag til endringer i styringsdialog, regelverk eller retningslinjer som sikrer at UDIs praksis følger gjeldende lov, forskrift og instruks. Ramin-Osmundsen tar permisjon fra sin stilling som direktør i UDI til 15.mai. Dette er tidsfristen granskningsutvalget har for å gjennomføre første del av oppdraget. Les hos Aftenposten.no


UDI-skandalen vokser

06.04.06: På TV-debatter i går kom det frem at det ikke bare er 182 MUFere som urettmessig kan ha fått opphold i Norge, men også at 67 av disse allerede har fått innvilget familiegjenforening til Norge. Antallet familiemedlemmer som er kommet til Norge via disse 67 personene, sies det imidlertid ingenting om. Knyttet til vår hypotese om at mange av de 2.019 MUFerne har inngått proforma ekteskap med kvinne bosatt i Norge, som vil ende med skilsmisse etter 3 til 4 år, regner vi med at andelen som vil søke familiegjenforening fra Irak, vil øke betydelig i årene fremover.

Videre avslører VG i dag innholdet i to interne notater, datert 10. oktober og 29. november i fjor, fra Utlendingsnemda (UNE) til UDI, der UNE slår alarm om det de oppfattet som «et generelt amnesti» fra UDI til alle irakiske kurdere som hadde søkt opphold i Norge. UNE, som er klageinstansen for vedtak fattet av UDI, mente at UDIs brudd på retningslinjene var så grove at det ville få konsekvenser, melder VG Nett

Tidligere statsråd på feltet, Erna Solberg (H), kritiserer nåværende statsråd Hanssen for utnevnelsen av Ramin-Osmundsen til direktørjobben i UDI før alle sider av denne saken er avklart. Hun kritiserer også Hanssen for ikke å ha tatt kontakt med tidligere direktør Nordby, for å høre hans versjon av saken, skriver Dagbladet.no. Fremskrittspartiet vil ha tidligere UDI-direktør Trygve Nordby anmeldt. "Det må være grenser for hvor langt en offentlig ansatt kan gå," sier justispolitisk talsperson, Jan A. Ellingsen (Frp), til Aftenposten.no. I følge Ellingsen bør statsråd Hanssen anmelde eks-direktør Nordby for brudd på tjenestemannsloven

Statsråd Hanssen fastholder imidlertid sin tillit til Ramin-Osmundsen, og mener at anmeldelse av Nordby ikke er veien å gå.


Skal også granske MUF-erne i forhold til proforma ekteskap

05.04.06: Human Rights Service (HRS) avdekket i 2003 en eksplosjon i antall ekteskap mellom irakiske menn og norske kvinner ("Feminin integrering – utfordringer i et fleretnisk samfunn"). For årene 1996 til og med 2000 ble det totalt sett inngått 25 ekteskap mellom irakisk mann og etnisk norsk kvinne, dvs. i snitt 5 ekteskap av denne typen i året (de reelle tallene er 3 i 1996, 6 i 1997, 3 i 1998, 5 i 1999 og 7 i 2000). I året 2001 inngikk derimot hele 54 irakiske menn ekteskap med norsk kvinne. Les mer


Påstand mot påstand i UDI-skandalen

05.04.06: På et krisemøte i Arbeids- og inkluderingsdepartementet i går kveld ble det bestemt at UDIs håndtering av de 182 såkalte MUFerne skal granskes av en ekstern kommisjon. Statsråd Hanssen snudde i saken etter at avgått direktør i UDI, Trygve Nordby, i går påstod at daværende assisterende direktør, nåværende direktør, Manuela Ramin-Osmundsen kjente til hvilken praksis UDI benyttet i behandlingen av saken. I så fall er dette motstridene opplysninger i forhold hva Ramin-Osmundsen har formidlet til statsråd Hanssen. Les i Aftenposten.no.

I følge VG Nett er statsråden opptatt av tempo i saken. De håper å ha et resultat klart før Stortinget tar sommerferien.


"Trodde jeg gjorde en god jobb"

05.04.06: Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen mener det er krystallklart at tidligere UDI-direktør Trygve Nordby har gjort en feilvurdering i Irak-saken. Men spørsmålet er om Manuela Ramin-Osmundsen kjente til praksisen som ble gjennmført knyttet til behandlingen av de 182 MUFerne, som hun selv hevder hun ikke gjorde. I så fall bør det kanskje også stilles spørsmål ved om det er kritikkverdig at Ramin-Osmundsen, som assisterende direktør, ikke kjente til praksisen? Tidligere direktør Nordby mener selv han gjorde en god jobb, skriver Aftenposten.no. Til Dagbladet.no sier Nordby at UDI har handlet forvaltningsmessig korrekt.


Hvem lyver?

04.04.06: Den tidligere UDI-direktøren Trygve Nordby, nå generalsekretær i Norges Røde Kors, hevder at nåværende direktør i UDI, Manuela Ramin-Osmundsen, som også var Nordbys assisterende direktør, var orientert om vedtaket om at 182 irakere, inkludert mulla Krakras svigermor, skulle få bli i Norge. Ramin-Osmundsen avviser Nordbys påstand. Les i Aftenposten.no


Krekars svigermor også i Norge

04.04.06: Mens den ene regjeringen etter den andre prøver å få mulla Krekar ut av Norge, finner UDI det for godt å gi hans svigermor midlertidig opphold i landet. Svigermoren skal være en av de 182 irakiske kurderne som VG har avslørt at UDI innvilget opphold i det politiske vakuumet i forbindelse med regjeringsskiftet sist høst.

Les hos VG Nett


Homofile iranere i hopetall til Norge - ingen aprilspøk

03.04.06: VG har nok en gang avdekket at UDI har sin egen politikk på innvandringsfeltet. Først avdekket de at UDI, mot politiske retningslinjer, gav opphold til 182 irakere som ikke oppfylte kriteriene for å få opphold, så avdekker de at UDI i løpet av tre år gav opphold til 50 iranere som hevdet å være homofile. Siden artikkelen ble publisert 1. april trodde nok mange at dette var en aprilspøk - men det var det ikke.

Og UDI legger seg nok en gang flat for ikke å ha fulgt de retningslinjer som de som forvaltningsorgan er pålagt, men tidligere assisterende direktør, nå direktør, Manuela Ramin-Osmundsen, visste kanskje heller ikke noe om dette?

Les hos VG Nett


Statsråd Hanssen må svare i Stortinget

28.03.06: Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomité har sendt brev til Arbeids- og inkluderingsministeren for å be om en avklaring i den såkalte MUF-saken. Komiteen forlanger også svar fra statsråden hva gjelder eventuelle personalkonsekvenser, skriver Aftenposten.no


UDI med egen politikk

24.03.06: VG avdekker i dag at Utlendingsdirektoratet (UDI) opptrer som en selvstendig politisk aktør i innvandringspolitikken. Dette ved at direktoratet ikke tar hensyn til de politiske føringer som er besluttet, men heller velger sine egne veier. Saken det handler om er de såkalte MUFerne, som HRS har omtalt en rekke ganger: På slutten av 1990-tallet, særlig i 1999, kom det et betydelig antall kurdere fra Nord-Irak som søkte asyl i Norge. Asylsøknadene ble avslått, men frem til februar 2000 ble det gitt opphold på humanitært grunnlag. Etter dette ble praksisen strammet inn, og denne gruppen fikk da midlertidig arbeids- og oppholdstillatelse uten rett til familiegjenforening eller bosettingstillatelse (derav navnet MUFer). I juni 2001 ble det vedtatt at ordningen med slike midlertidige og begrensede tillatelser skulle avvikles. Regjeringen mente at å gi midlertidige tillatelser til personer som ikke har et beskyttelsesbehov ville undergrave asylinstituttet. I tillegg forelå det håndfast informasjon om at mange irakere med norske reisedokumenter reiste hjem til Irak på ferie. Da de midlertidige tillatelsene begynte å utløpe i 2001, fremmet de fleste i denne gruppen ny søknad om arbeids- og oppholdstillatelse på humanitært grunnlag. Noen av disse søknadene ble innvilget, særlig gjaldt dette søknader fra barnefamilier.

Da HRS arbeidet med ekteskapsstatistikken for 2003, reagerte vi på irakernes voldsomme økning i antall ekteskap med norsk kvinne i 2001. Vi fikk da også bekreftet i UDI at samtlige av disse ekteskapene ble inngått etter at regjeringen besluttet at ordningen med slike midlertidige og begrensede tillatelser skulle avvikles. Vår hypotese er at mange av disse ekteskapene, også for 2002 og 2003 da det fortsatt ble inngått et betydelig antall ekteskap mellom MUF-mann og norsk kvinne, er proforma ekteskap. Vi regner det derfor som sannsynlig at mange av disse ekteskapene vil ende i skilsmisse når ”ektemannen” har vært lenge nok i Norge til å få opphold på selvstendig grunnlag (3 år) eller muligheter for statsborgerskap (4 år). På tross av denne informasjonen foretok ikke daværende Bondevik-regjering (eller UDI) noen nærmere undersøkelser av saken. De fremmet heller et forslag som åpnet for at MUFerne kunne få ordinær arbeidstillatelse i Norge, knyttet til at de oppfylte visse kriterier: hadde fast arbeid, ikke var kriminelle, hadde kjent identitet og kunne forsørge familien. Det er disse kriteriene som VG nå avdekker at UDI har oversett.

Les hos VG Nett

Human Rights Service (HRS) Møllergata 9, 0179 Oslo - Norge Tlf: (047) 22 33 80 00 [email protected] © HRS 2002 - 2006