| HRS - Forsiden | Om rights.no | Om HRS | Kontakt HRS | Bli HRS - venn i dag ! | In English | Lenker | Anbefalt litteratur | Nettstedskart |
Her er du: HRS - Forsiden > Om HRS > Formål og målsetting med HRS

VIKTIGE SØKEOPPLYSNINGER!
Søk i rights.no

Formålene til HRS er:

• generell kunnskapsheving om et fleretnisk og flerreligiøst samfunn

• et mer handlekraftig beslutnings-, støtte- og hjelpeapparat

Målsettingen til HRS er:

• å bidra til at demokratiets verdimessige bærebjelker videreføres

HRS’ grunnleggende filosofi og arbeidsmetode er å dokumentere og analysere misforhold, for således å kunne presentere konkrete forslag til det politiske lederskapet om hva som kan gjøres for å løse kritikkverdige forhold.

HRS retter seg mot forhold både nasjonalt og internasjonalt.

HRS’ målgruppe er alle personer og profesjoner som kan ha direkte nytte av vår innsats.

Human Rights Service (HRS) Møllergata 9, 0179 Oslo - Norge Tlf: (047) 22 33 80 00 [email protected] © HRS 2002 - 2007