| HRS - Forsiden | Om rights.no | Om HRS | Kontakt HRS | Bli HRS - venn i dag ! | In English | Lenker | Anbefalt litteratur | Nettstedskart |
Her er du: HRS - Forsiden > Om HRS > Human Rights Service (HRS) som organisasjon

VIKTIGE SØKEOPPLYSNINGER!
Søk i rights.no

HRS ble formelt opprettet i mars 2001.

HRS er en stiftelse med organisasjonsnummer 985 066 302.

HRS' styre for perioden juni 2006 - juni 2008:
- Carl August Ameln (styreleder)
- Gry Hege Karlsen
- Nighet Shafi
- Tore Kjeilen
- Jenny Strindler
- Rita Karlsen

HRS' daglige leder
Rita Karlsen er daglig leder i HRS. Hun er blant annet utdannet cand.paed fra universitetet i Oslo. Karlsen har arbeidserfaring blant annet som forsker på Norsk institutt for forskning og utdanning (NIFU, 1991-96), som metoderådgiver i Riksrevisjonens forvaltningsrevisjonsavdeling (1996-00) og seniorkonsulent på forskningsstiftelsen Fafo (2000-01). Både Karlsens formelle utdanning og arbeidserfaring er knyttet til strategiutvikling og formidling.

Arbeidet som forsker var hovedsakelig knyttet til evaluering og kvalitetsutvikling av høyere utdanning (både nasjonalt og internasjonalt ved EU-prosjekt). I Riksrevisjonen var oppgavene å definere og utarbeide strategi for forvaltningsrevisjon (bl.a. utarbeidelse av veiledning/retningslinjer) samt metoderådgivning i prosjekter knyttet til analyser av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra Stortingets vedtak og forutsetninger.

Både på NIFU og i Riksrevisjonen har arbeidet innbefattet opplæringsvirksomhet. På forskningsstiftelsen Fafo besto arbeidet hovedsakelig å bygge opp en ny enhet innen formidling med formålet om å gjøre Fafo til et ledende nasjonalt kompetansesenter. Karlsen har også administrativ erfaring, blant annet relatert til prosjektledelse, budsjett og regnskap.

HRS' informasjonsleder
Hege Storhaug er informasjonsansvarlig i HRS. Gjennom sine 15 års arbeid på dette feltet, også som journalist og forfatter, har Storhaug opparbeidet seg omfattende kunnskaper. Hovedfokuset har vært på kjønnsrelaterte tema som tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, frihetsberøvelse samt sosial og religiøs undertrykking. Hennes arbeid innbefatter blant annet to års journalistisk virke i Pakistan.

Storhaugs arbeid har resultert i en rekke publikasjoner, blant annet tre bøker (Mashallah/1996, Hellig tvang/1998, Men størst av alt er friheten/2006), ulike veiledninger (bl.a. var det på Storhaugs initiativ at Selvhjelp for innvandrere og flyktninger iverksatte utarbeidelsen av kriseguide mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, begge ført i pennen av Storhaug), dokumentarprogram for fjernsyn (kjønnslemlestelse/TV2, imamavsløringer/TV2, Æresdrap/TV2 og import av barnebruder/ NRK1) samt en rekke foredrag og kurs for ulike aktører.

Hennes arbeid har også vært en medvirkende årsak til at ble det innført en egen lovparagraf mot tvangsekteskap (1995), handlingsplan mot tvangsekteskap (2000) og handlingsplan mot kjønnslemlestelse (2001).

Regnskapsfører er Karin Clemet i Clemets Regnskapsbyrå AS.

Revisor er Hanne C. Strømberg, revisornummer 962461689, i Christiania Revision DA.


[Vedtekter for HRS]

[Årsberetning 2002] [Årsberetning 2003] [Årsberetning 2004]
[Årsberetning 2005]

Human Rights Service (HRS) Møllergata 9, 0179 Oslo - Norge Tlf: (047) 22 33 80 00 © HRS 2002 - 2007