| HRS - Forsiden | Om rights.no | Om HRS | Kontakt HRS | Bli HRS - venn i dag ! | In English | Lenker | Anbefalt litteratur | Nettstedskart |
Her er du: HRS - Forsiden > Norske barn i utlandet side 2

VIKTIGE SØKEOPPLYSNINGER!
Søk i rights.no

Kontroll av om innvandrerbarn sendes til opprinnelseslandet

29.11.05: I fjor kom vi med rapporten "Norske barn i utlandet: Ute av syne, ute av sinn" (i pdf), der vi synliggjorde at flere tusen innvandrerbarn er på lange opphold i opprinnelselandet uten at myndighetene har kontroll på hvor mange det omfatter, og heller ikke kjenner til deres opplærings- eller sosiale situasjon i utlandet, eller hvilke konsekevenser oppholdet får ved retur til Norge. I Norge ble debatten konsentrert om vårt anslag på 5000 barn var riktig, mens Danmark nå griper fatt i problematikken: Regjeringen der har foreslått at kommunene i fremtiden skal innrapportere ved mistanke om at innvandrerbarn sendes på såkalte "gjenoppdragelsesreiser" til opprinnelseslandet. Straffen kan bli at hele familien utvises fra Danmark. Les i Berlingske Tidende


Kidnapping av barn øker dramatisk

25.10.05: I løpet av siste fem årene har Justisdepartementet registrert 176 kidnappingssaker som omhandler totalt 250 barn.Tallene gjelder for de land som har godkjent Haagkonvensjonen om barnebortføring. 60 til 70 av disse sakene er uløst, i følge VG Nett. Privatetterforsker Harald Olsen sier at flerkulturelle ekteskap øker risikoen for bortføring av barn etter samlivsbrudd.

Norge har ikke utleveringsavtaler med en rekke aktuelle land, som eksempelvis Pakistan og Gambia. Dette er også til hinder i for eksempel politiets arbeid med å få tilbakeført de fire søstrene HRS frykter er kjønnslemlestet i Gambia.


Savner elever etter skolestart

15.10.05: På Tøyen skole i Oslo, som har en stor innvandrerandel, var det 50 elever som ikke møtte til skolestart i høst, og 22 av disse er fortsatt savnet, melder Aftenposten.no. Ved andre skoler meldes det om sterk nedgang i antallet elever som forsvinner. Utdanningsetaten tror flere foreldre er blitt klar over konsekvensene av å holde barna borte fra skolen, etter at dette problemet er blitt fokusert.

HRS, som har vært med å sette problematikken på den offentlige agendaen gjennom rapporten Norske barn i utlandet: Ute av syne, ute av sinn (2004, i pdf), skulle ønske at det også kom frem hvor mange foreldre som faktisk har tatt barna sine ut av skolen, men gitt beskjed om at deres barn er i utlandet, og går på skole der. Det er nemlig ingenting som hindrer foreldre å ta sine barn ut av skolen i Norge, så lenge barna får skoletilbud et annet sted. Gir foreldrene slik beskjed, er det heller ingen krav om at skolen rapporterer til Utdanningsetaten eller andre. Barna i utlandet følges heller ikke opp av norske skolemyndigheter eller andre.


Erstatning for tapt skolegang

20.09.05: Rundt 100 norske sigøynere har søkt staten om billighetserstatning for mangelfull eller tapt skolegang, skriver Aftenposten.no. I følge opplæringsloven, har alle barn i landet rett og plikt til undervisning. I rapporten ”Norske barn i utlandet – ute av syne, ute av sinn” (HRS, 2004), dokumenterer vi at sannsynligheten er stor for at flere tusen innvandrerbarn er ute av Norge til enhver tid. Kan norske myndigheter forvente erstatningskrav også fra denne gruppen?


Stadig flere overgrep avdekkes på koranskoler i Pakistan

19.09.05: Avstraffelser, seksuelle overgrep og bruk av lenker og fotjern på elever. Det avdekkes stadig flere alvorlige mishandlinger av barn i Pakistanske koranskoler. Opplysningene om vold og overgrep har nå blitt så påtrengende at foreldregrupper og menneskerettighetsorganisasjoner krever full etterforskning av tilstandene for elevene ved koranskolene. Myndighetene reagerer i sneglefart, da det er barn og kulturelle tabuer det handler om. Selv om det i fjor ble anmeldt over 500 tilfeller av seksuelle overgrep, er enda ingen arrestert eller tiltalt i noen rettssak. Fattige familier setter sin lit til landets 10.000 koranskoler, med håp om at minst en av sønnene blir ivaretatt og får en religiøs skolegang, samt klær og mat. De fleste i tro på at barna er trygge under tilsyn av religiøse lærere. Asma Jehanghir, lederen for Human Rights Commission of Pakistan sier: "The mullahs think they are above the law. ... We have to break this wall of silence." Fazila Gulrez, talskvinne for Society for the Protection of the Rights of the Child, mener også at problemene må frem i offentligheten: "When you start talking about it, then you start to think that things can change. That is what's happening here in Pakistan. People are starting to talk about it." Les hos CNN.com

Les også “Norway sign plan for Basic Education Improvement Project” hos Pakistan Link


Dumpet i Afrika

Foto: HRS15.09.05: HRS har ved flere anledninger tatt opp problematikken med at innvandrerbarn dumpes i familiens opprinnelselsland, ikke minst i vår rapport Norske barn i utlandet: Ute av syne, ute av sinn (2004, i pdf). I denne rapporten forteller vi bl.a. historien om norsksomaliske Samira. I 2002 forsvant den daværende 15-årige Samira fra Norge. Venner og lærere til Samira fortviler, men politiet og andre kan ikke gjøre noe for henne. Samiras familie, hennes foreldre og to søsken, bor fortsatt i Tromsø. Faren hevder at Samira "dro frivillig" tilbake til Somalia, eller det vil si: han hevder hun bor i Etiopia. Men Samira er observert i Somalia, og er heller ikke registrert inn i Etiopia. Likevel er det ingen i Norge som viser ansvar overfor Samiras situasjon, som HRS har gjort kjent for alle ansvarlige aktører. Du kan lese Samiras historie her (utdrag fra overnenvte rapport i pdf). Siden HRS begynte å jobbe med Samiras situasjon, har vi også jobbet med andre barn som er dumpet. I ett tilfelle har vi, på grunn av en norsk kvinnes innsats og ved at hun betalte av egen lomme, fått hentet hjem en ung jente fra Somalia.

Svensk TV 1, Uppdrag Granskning, har nå grepet fatt i problematikken. For to dager siden sendte de dokumentaren om Ahmed og hans søster Nimo som ble lurt til Afrika av sine egne foreldre. Etter noen år i Somalia har søskenparet på egen hånd klart å ta seg over grensen til Etiopia, der de oppsøkte den svenske ambassaden - som ikke kan hjelpe dem. Tross utallige rop om hjelp har svenske myndigheter ikke hjulpet dem tilbake til Sverige. Foreldrene i Sverige påstår nå at de ikke er deres riktige foreldre.

Les mer om situasjonen til Ahmed og Nimo, og se dokumentaren hos Uppdrag Granskning


Jakten på forsvunne skolebarn har startet

09.09.05: Skolene er nå kommet godt i gang, men fortsatt er det mange skolepulter som står tomme. Drammen kommune har ingen oversikt over hvor mange elever som ikke møter opp til skolestart, men jakten på forsvunne elever har nå startet. Skolene har få ledetråder, det eneste de vet er at barna som er borte er innvandrerbarn.

"Det viser manglende respekt for skolesystemet. Og verst er det for elevene som går glipp av verdifull undervisning," sier rektor Tove Fredriksen ved Øren skole til Drammens Tidende


FN krever at Norge stanser retur av somaliere - hva med barna?

06.09.05: FN ber Regjeringen om at Norge stanser tilbakesendingen av somaliere, melder Aftenposten.no. FNs høykommissær for flyktninger mener at situasjonen i Somalia er så utstabil at det ikke er forsvarlig å sende hjem somaliere som ikke har fått oppholdstillatelse i Norge. Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) mener imidlertid å ha kilder som sier det er trygt å sende somaliere til enkelte områder i Sør-Somalia.

HRS er kjent med at flere somaliske flyktningforeldre i Norge sender sine barn tilbake til Somalia, mens de selv oppholder seg her. Dette har vi bl.a. dokumentert i rapporten "Norske barn i utlandet: Ute av syne, ute av sinn" (2004, i pdf-format). I denne sammenheng anmeldte vi også en far, bosatt i Tromsø, for å tvangssende sin datter Samira tilbake til Somalia (hele saken kan leses i overnevnte rapport). Samira-saken ble også ved flere anledninger tatt opp med KRD og statsråd Solberg. Svaret var imidlertid at ”det er foreldrene som bestemmer over sine barn”. Samira har nå vært i Somalia i over tre år, men ingenting har skjedd. Foreldre og søsken lever fortsatt trygt i Tromsø. Anmeldelsen er ikke fulgt opp. Det er umulig å tolke Regjeringens holdning til annet enn aksept for å dumpe vergeløse barn i Somalia.

HRS vil nå ta opp denne problematikken med FNs høykommissær, med spørsmål om hvordan kommissæren forholder seg til at flyktninger returnerer sine barn. I tillegg er HRS kjent med at flyktninger, bl.a. fra Somalia, bygger storslåtte hus i opprinnelseslandet som de benytter til ferieopphold og/eller som oppholdssted for barna, samtidig som de selv påberoper seg at de ikke kan bo i det aktuelle landet. Hva er kommissærens holdning til dette?


La barna være norske

25.08.05: "Det er et stort problem at mange pakistanske foreldre prøver å isolere barna sine", sier kulturminister Valgerd Svarstad Haugland (KrF) til Dagbladet.no. Hun mener at det pakistanske miljøet må gjøre mer for å integrere seg i det norske samfunnet. Men, Saera Khan (Ap) mener Haugland bommer stygt når hun bare nevner pakistanerne. Khan mener det gjelder alle innvandrermiljøene, og peker på barns rettigheter: "I Norge er vi så flinke til å snakke om barnas rettigheter, men hvem er det som snakker om innvandrerbarnas rettigheter?"

Til dette vil vi påpeke at HRS har snakket om innvandrerbarns rettigheter lenge, jf. f.eks. rapporten "Norske barn i utlandet" (pdf-format), men hvilke politikere er det som følger opp?


Barneombudet vil ha velferdstjeneste i Spania

28.06.05: Barneombudet er bekymret for norske barns omsorgssituasjon i Spania, og foreslår nå at det etableres et permanent velferdstilbud til disse barna. Fagfolk skal oppsøke miljø der norske barn streifer.

Les i Dagsavisen

HRS har til gode å registrere én eneste bekymring fra Barneombudet hva gjelder de flere tusen barna som er sendt til land som Pakistan, Somalia og Tyrkia, jamfør vår rapport ”Norske barn i utlandet – Ute av syne, ute av sinn.” Men disse barna er jo ikke hvite i huden, og deres foreldre er muslimer fra stort sett despotiske regimer. Barneombudet utmerker seg nok en gang med totalt fravær av likeverdig behandling av barn.


Rita Karlsen i snakk med skolebarnHRS om statlig rasisme

16.06.05: Myndighetene lukker ikke bare øynene, men også ørene, i forhold til innvandrerbarn som sendes tilbake til foreldrenes hjemland, sier daglig leder i HRS, Rita Karlsen, til NRK Buskerud. Hun definerer myndighetenes åpenbare forskjellsbehandling av etniske norske barn på skole i Spania kontra innvandrerbarn sendt til 3.verden, for statlig rasisme.

Les og hør hos NRK/Buskerud

Rita Karlsen i samtale med skoleelever i Pakistan. Rektoren kalte skolen "waiting service before marriage".


Er det et problem da?

19.05.05: HRS utarbeidet i fjor en rapport om norske barn i utlandet, der vi påpekte at flere tusen norske barn, hovedsakelig med innvandrerbakgrunn, har store deler av sin oppvekst i foreldrenes opprinnelsesland. Regjeringen var ikke villig til å innrømme at dette var et problem, men nå har Kommunal- og regionaldepartementet utarbeidet en rapport om barn med innvandrerbakgrunn som sendes til utlandet for å gå på skole. Der peker de på negative konsekvensene av at barn med innvandrerbakgrunn oppholder seg i utlandet for en lengre periode, men er vel så opptatt av at slike opphold har positive sider. Negative konsekvenser av at barn går på skole i utlandet kan være savn av foreldre, søsken, venner og kjente omgivelser, i tillegg til problemer med språk, skole og deltakelse i samfunnet ved retur til Norge. Positive sider ved opphold i foreldrenes opprinnelsesland kan være kjennskap til egne røtter, familie, kultur og språk, trygghet på ”hvem man er” og styrket selvbilde. Hvilke konsekvenser et lengre opphold i utlandet får vil være helt avhengig av den enkeltes ressurser og situasjon, sier statsråden på KRDs hjemmeside.

Rapporten fra KRD

”Norske barn i utlandet: Ute av syne, ute av sinn”, HRS-rapport i pdf-format


Vil forske på innvandrerbarn som forsvinner

Barn i Pakistan Foto: HRS06.05.05: Regjeringen har konkludert med at de ikke vet nok om innvandrerbarn som forsvinner fra Norge. Human Rights Service presenterte i fjor rapporten "Norske barn i utlandet: Ute av syne, ute av sinn" (pdf-format) der vi nettopp tok for oss denne problematikken. Norske myndigheter har ingen kontroll med barnas situasjon: Ikke vet man hvor mange barn som er i utlandet, ikke vet man hvor lenge de er der, ikke kjenner man barnas omsorgssituasjon (er de alene, sammen med en av foreldrene, bor de hos slektninger, på internat?), og man vet heller hvilken skolegang de eventuelt får. Det eneste vi kan være sikre på, er at de fleste av disse barna returnerer til Norge, mange i nær voksen alder og da gjerne med ektefelle, for å leve sitt voksne liv her.

Da vi leverte rapporten i juni 2004, ble et estimat på opp mot 5.000 barn som er i utlandet til enhver tid, gjort til et hovedpoeng. Statsråd Solbergs reaksjon var at hun ikke trodde antallet barn var så høyt, og hun ga SSB i oppdrag å finne det konkrete tallet. Det kunne ikke SSB fordi Norge ikke har et system som gjør det mulig. Hvis eksempelvis mor og barn flytter ut, mens far er igjen her, så vil normalt ikke mor og barn bli registrert utflyttet, til tross for at de faktisk ikke lenger er i Norge – og dette er etter all sannsynlighet hovedgruppen barn som sendes ut av landet vårt.

HRS er svært fornøyd med at regjeringen endelig har tatt denne problematikken på alvor. Vi fastslår også med dette at HRS’ bidrag som politisk tenketank, ikke minst ved å synliggjøre problematiske sider ved det fleretniske og flerreligiøse Norge, fungerer etter intensjonene.

Les hos Norsk Lysningsblad


Ukjent antall barn borte fra Norge

14.02.05: Hvor mange barn sendes på lengre opphold i utlandet? På bakgrunn av rapporten vår, ”Ute av syne, ute av sinn – Norske barn i utlandet”, ga Kommunal- og regionaldepartementet i oppdrag til Statistisk sentralbyrå (SSB) å legge frem konkrete tall. Det kunne ikke SSB. Likevel sier statssekretær, Cathrin Bretzeg til Aftenposten.no 20.12.04: ”Vi er glad vi har fått håndfaste tall” . Er dette bevisst desinformasjon fra Regjeringen?

Les Rita Karlsen sin kommentar


Er det uproblematisk at norske innvandrerbarn vokser opp i utlandet?

07.09.04: Da HRS satte problematikken med innvandrerbarn som sendes til familiens opprinnelsesland for lengre opphold på dagsorden, ble vi meget forundret over hvor lite informasjon og data som er tilgjengelig på feltet. Vår henvendte oss allerede i 2002 til Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD), og etterspurte oversikt over norske barn som ikke går i norsk grunnskole. Svaret vi fikk, var at slike oversikter ikke finnes i departementet og vi ble bedt om å henvende oss til skoleetaten i kommunene.

Les Rita Karlsen sin kommentar


24.06.04: "Pendul-immigration." HRS-rapporten kommenteres i Weekendavisen


Som forventet – vil etablere ”norske” skoler i Pakistan

15.06.04: På bakgrunn av rapporten til HRS om barn med innvandrerbakgrunn som sendes tilbake til skolegang i opprinnelseslandet, søker juristen Abid Raja offentlig økonomisk støtte til å etablere skole i Pakistan. Skolen skal ha norske lærere og lønninger, og norsk pensum, sier Raja. Statlig støtte per barn i grunnskolen er på opptil 70 000 i året. Rajas ”løsning” på det omfattende problemet med å sende barna ”hjem”, er et ytterligere slag mot integreringen. Men forslaget er forventet, og avdekker at sentrale talspersoner for innvandrermiljø synes å søke å etablere seg som en egen nasjon i den norske staten.

Målet må være at alle barn med varig norsk tilknytning skal inkluderes i norsk grunnskole i Norge. Gitt de enorme kulturelle, religiøse og verdimessige forskjellene mellom et moderne demokrati som Norge, og et tilbakestående militærdiktatur som Pakistan, sier det seg selv at uansett kvalitet på eventuell skole i Pakistan, vil en slik løsning være et tilbakeslag for integreringen generelt. Vi spør: hvem skal ha ansvar for omsorgssituasjonen til barna? Kanskje Raja tenker seg at fedrene påtar seg omsorgsrollen, mens yrkesaktive mødre blir igjen i Norge og sørger for familiens inntekter? Da bør kanskje den norske staten også etablere et norsk barnevern i Pakistan – som blant mye annet heller ikke har barnevern? Ja, kanskje vi likegodt skal flytte Norge til Little Norway i Pakistan og etablere vårt eget kongedømme i den islamske republikken?

Les "Norge bør bygge skole i Pakistan" hos VG NETT 18.06.04

Les også "Krever norsk skole i Pakistan" hos VG NETT 15.06.04


Slår alarm om integrering - 5000 norske barn i utlandet

14.06.04: Det kan være opp til flere tusen norske barn som tar hele sin skolegang i Pakistan, uten å lære norsk. Kommunalminister Erna Solberg (H) varsler tiltak.

Les i intervju med Hege Storhaug hos VG NETT


Ute av syne, ute av sinn...

14.06.04: Hvert år forsvinner barn fra norske grunnskoler. Dette har vært kjent i mange år - i alle fall for dem som jobber med barn og unge, både i skolen og blant sentrale myndigheter. Siden høsten 2003 har dette også blitt kjent for offentligheten, da ved at skoleetaten i Oslo la frem tall på hvor mange som ikke møtte til skolestart høsten 2003. Slik sett kan en forledes til å tro at dette er en 'nytt avdekket problem' - men det er det ikke: Sannheten er nok heller at problematikken over lang tid ikke har vært sett på som noe problem.

Les HRS sin kommentar


Tusenvis av norsk-pakistanske barn oppdras i Pakistan

10.06.04: Flere tusen norsk-pakistanske barn lever i Pakistan under det meste av oppveksten, framgår det av en ny rapport utarbeidet av Human Rights Service (HRS).

Les reaksjoner på HRS-rapporten "Norske barn i utlandet: Ute av syne, ute av sinn" hos VG NETT


Norsk-somaliske Samira fortsatt forsvunnet

06.06.04: For om lag to år siden forsvant den daværende 15-årige norsk-somaliske Samira fra Norge. Venner og lærere til Samira fortviler, men politiet og andre har gjort lite for å finne ut hva som har skjedd med Samira. Samiras familie, hennes foreldre og to søsken, bor fortsatt i Norge. Faren hevder at Samira "dro frivillig" tilbake til Somalia, eller det vil si: Faren hevder hun bor i Etiopia. Men Samira er observert i Somalia, og er heller ikke registrert inn i Etiopia. Likevel er det ingen i Norge som viser ansvar overfor Samiras situasjon.

Les om Samira-saken i vår rapport ”Norske barn i utlandet: Ute av syne, ute av sinn” i pdf-format

04.06.04: Samira (15) fra Tromsø søkk vekk i Somalia. Les i Nordlys

04.06.04: Tror faren har løyet. Les i Nordlys

05.06.04: Skal snakke med Samiras far. Les i Nordlys


HRS med ny rapport: ”Norske barn i utlandet: Ute av syne, ute av sinn”

01.06.04: Det foreligger ytterst lite dokumentasjon angående innvandrere og flyktningers praksis med å sende barna deres til oppvekst og skolegang i opprinnelseslandet. Tematikken hører inn under ansvarsområdet til en rekke offentlige instanser som en rekke departement, kommunale organ som skoleetat og barnevern, samt politi- og rettsvesen. I dag har i praksis ingen offentlig myndighet et overordnet ansvar for å regulere og etterprøve praksisen. Pulverisering av ansvar synes å være hovedårsaken at praksisen ikke på noen måter er søkt forsvarlig håndtert.

Les ”Norske barn i utlandet: Ute av syne, ute av sinn” rapporten i pdf-format


Clemet vurderer å stoppe barnetrygd

24.11.03: Utdanningsministeren vurderer å fremme et lovforslag som gjør det mulig å holde tilbake barnetrygd når foreldre holder barna hjemme fra skolen.

Les artikkelen hos VG NETT


"Usynlige barn." Les hos Dagbladet.no 24.11.03


110 skolebarn holdes hjemme - ingen har løst problemet

21.11.03: 110 barn er fortsatt sporløst borte fra skolen. Politiet innrømmer at sakene er nedprioritert. Hverken barnevernet sentralt eller skoleetaten har noen plan for å få barna på skolen. Barneombudet er svært kritisk til at saken står i stampe.

Les hos Aftenposten.no

Human Rights Service (HRS) Møllergata 9, 0179 Oslo - Norge Tlf: (047) 22 33 80 00 post@rights.no © HRS 2002 - 2007