| HRS - Forsiden | Om rights.no | Om HRS | Kontakt HRS | Bli HRS - venn i dag ! | In English | Lenker | Anbefalt litteratur | Nettstedskart |
Her er du: HRS - Forsiden > Innvandring > Innvandringspolitikk side 3

VIKTIGE SØKEOPPLYSNINGER!
Søk i rights.no

Politiet vil utvise bøtelagte utlendinger

04.05.06: UDI mener utlendinger bare skal kunne utvises dersom de er dømt til fengsel, men Oslo-politiet vil også utvise folk som er bøtelagt, melder Dagsavisen.no. UDI er i ferd med å utarbeide nye retningslinjer for utvisning av kriminelle som kommer fra EØS-land, der de legger til grunn at utlendinger bare skal kunne utvises fra Norge dersom de er dømt til fengsel. Oslo-politiet mener derimot UDI legger for stor vekt på hensynet til folks frie bevegelighet, fremfor behovet for å beskytte samfunnet mot vinningskriminelle.


Innvandrerkvinner støtter Hanssen

03.02.06: Norskpakistanske Jeanette går ut i Dagbladet.no og gir sin fulle støtte til arbeids- og integreringsminister Bjarne Håkon Hanssen for hans forslag til aldersgrense for familiegjenforening i Norge, tilknytningskravet og økt forsørgelseskrav. Og Jeanette vet hva hun snakker: Hun er født i Norge, men sendt til Pakistan som 10-åring for å ikke bli for norsk. 16 år gammel var hun tvangsgiftet og etter ufattelig mange voldtekter ble hun gravid. Da hun skulle føde sendte foreldrene henne til Norge - slik at hun kunne motta nedkomststønad på ca. 34.000 kr. Jeanette brukte anledningen til å stikke av, og siden har hun bodd i Norge med ny identitet.

Jeanettes situasjon er ikke unik, og hun har da også siden opprettelsen av HRS var engasjert i vårt arbeid. Her holder Jeanette blant annet kontakt med unge kvinner i samme situasjon, enten de er i Norge eller de holdes ufrivillig i utlandet. Dette er kvinner som allerede er gift mot sin vilje eller som frykter å være på vei inn i et ufrivillig ekteskap. De fleste er også frihetsberøvet i den forstand at de holdes under streng overvåkning av familien. Dette er kvinner som støtter forslagene som Hanssen har lansert. De har da også helt siden Danmark innførte slike regler, håpet og trodd at Norge ville følge etter. For hadde disse reglene blitt gjort gjeldende, ville Norge optimalt sikret disse unge kvinnene å få innfridd grunnleggende menneskerettigheter på lik linje med sine medsøstere i dette landet.

Men om mange unge innvandrerkvinner støtter Hanssen, så er det tydeligvis mange andre som overhodet ikke støtter forslagene. Uansett. Les mer


Hanssens forslag møtes med desinformasjon

02.02.06: Ikke uventet blir arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssens forslag om tøffere tiltak for å stoppe tvangsekteskap og utnyttelsen av unge kvinner og menn, møtt med massiv motstand. Hanssen ønsker at Norge skal drøfte tiltak som økt aldersgrense for familiegjenforening til Norge, tilknytningskrav og økt forsørgerkrav. Men kritikerne, både fra politisk hold, fra minoritetsmiljøene og fra media, demonstrerer sin uvitenhet knyttet til de foreslåtte tiltakene. Flere kommer med direkte desinformasjon, bevisst eller ubevisst. Les mer


Hanssen vil legge om innvandringspolitikken

01.02.06: HRS sitt arbeid bærer virkelig frukter nå. Vi har i flere år arbeidet for en ny innvandringspolitikk som (1) vil beskytte unge mot tvangsekteskap, (2) mot å bli brukt som levende visum for søskenbarn, og (3) for å sikre at barn og unge får oppvekst og skolegang her i landet, rapport i pdf.

I dagens VG kom et lenge etterlengtet utspill fra Regjeringen, ved Bjarne Håkon Hanssen: Han vurderer ny innvandringspolitikk for å nettopp å beskytte unge mot tvangsekteskap: Økt aldersgrense til 21-24 år for å hente ektefelle til Norge, tilnytningskrav til Norge for å hente nyetablert ektefelle hit, og økt forsørgerkrav. Han vurderer også å si stopp til henting av nære slektninger gjennom ekteskap.

I følge VG, refereres det i et internt notat i Regjeringen til at av de i 2.generasjon norskpakistanere som giftet seg i 2004, inngikk hele 80 % henteekteskap, både blant gutter og jenter, statistikk presentert i HRS sin siste rapport, Ekteskap blant utvalgte innvandrergrupper i Norge (januar 2006).

Det er å håpe at SVs ledelse forstår at de må ta ansvar nå, og lar fagre ord om kvinner og barns rettigheter også omfavne våre nye borgere. Men så langt ser ikke det ut til å skje, i alle fall ikke om vi skal lytte til SVs Aktahr Chaudry. Les og hør hos P4

Les også om saken hos Dagbladet.no

Jeanette i TV2 om ny politikk
Jeanette og hennes kjæreste, Audun, intervjues i dag på TV2-nyhetene knyttet til Bjarne Håkon Hanssens utspill om ny politikk knyttet til innvandring ved giftermål. Kun én 2.generasjons norskpakistansk jente giftet seg med en nordmann i 2004. Jeanette har derfor fridd til Audun. Hun vil forbedre statistikken, og slik gi andre unge kvinner som henne håp og mot til å bryte ut av storfamiliens og kollektivets tvang. ”Jeg vil vise at det faktisk er jenter med min bakgrunn som gifter seg med en nordmann,” sier Jeanette, som er konsulent i HRS.


Du kan også møte Jeanette og Audun på frokost-tv til TV2 torsdag 2.februar.


3. generasjon med dobbelt statsborgerskap

 

Kvinne med slør15.06.05: Angående debatten om ”når slutter en innvandrer å være en innvandrer”, kommer denne tankevekkeren fra Nederland: Integreringsminister Rita Verdonk er på offisielt besøk i Marokko der hun blant annet prøver å få en avtale med landets ledelse om at 3. generasjon marokkanere i Nederland ikke skal kunne inneha dobbelt statsborgerskap. Verdonk mener dette er viktig i lys av den dårlige integreringen av marokkanere i Nederland. Foreløpig ser det ikke ut som Verdonk får ønsket oppfylt.


Les hos Expatica


Organiserer seg mot ny nederlandsk politikk

15.06.05: Under slagordet ”Nok er nok” organiserer marokkanere og tyrkere i Nederland seg mot regjeringens nye innvandringspolitikk. På en pressekonferanse i Marokkos hovedstad Rabat, hevdet talspersoner for protestgruppen at politikken er rasistisk og vil skape apartheid, dette særlig fordi muslimer ikke får inneha dobbelt statsborgerskap. Les hos Expatica

Den nye politikken
I rapporten vår, Innvandring gjennom ekteskap, har vi konkret omtalt den nye politikken i Nederland.
Les selv, og bedøm om dette er rasisme mot muslimer og vil føre til apartheid.

Les om Nederland fra HRS sin rapport "Innvandring gjennom Ekteskap", utdrag fra rapporten


Sverige – et økonomisk himmelrike for asylsøkere?

15.06.05: En iransk immigrant forteller oppsiktsvekkende ting om sitt møte med Sverige etter å ha blitt smuglet inn fra Tyskland i 1989. Det handler om løgner for å skaffe seg varig oppholdstillatelse, utnyttelse av det svenske sosialsystemet, samt vedvarende juks og bedrageri for å skaffe seg økonomiske stønader for å slippe å jobbe. I løpet av 16 år jobbet moren i knapt ett år sammenlagt.

Les mer hos TCS


Når blir Norge muslimsk?
Ole Jørgen Anfindsen Foto: HRS

13.06.05: Dr. scient. Ole Jørgen Anfindsen, redaktør av nettstedet HonestThinking.org, mener at hvis ikke myndighetene tar rev i seilene vil Norge opphøre som en selvstendig kulturnasjon. Vi blir en del av den islamske verden. Anfindsen har gjort beregninger som tilsier at SSB sine hypoteser om den demografiske utviklingen ikke holder mål – veksten i innvandrere, og de med muslimsk bakgrunn, vil være betydelig fremover. Men hva gjelder tallene i seg selv er Anfindsens budskap at det er SSB som sitter på disse, og at det er deres ansvar å komme med detaljerte demografiske analyser.

Les intervju med Ole Jørgen Anfindsen: "Historiens bølger" i Klassekampen 13.06.05


HRS i Klassekampen om ny innvandringspolitikk

10.06.05: Erna Solberg vil skjerpe forsørgerkravet ved ekteskapsinnvandring. HRS mener derimot at det må langt hardere lut til for å beskytte unge mot tvangsekteskap, stoppe proforma ekteskap, og begrense rene henteekteskap. ”Det fuskes mye med innvandring gjennom ekteskap. Derfor må vi stramme inn”, sier Hege Storhaug til Klassekampen. Les i Klassekampen

En innvandringshistorie som Solberg ikke vil høre på?
Hvor lett det er å misbruke mulighetene for innvandring ved giftermål, vitner blant annet en gjennom-dokumentert historie som HRS har arbeidet lenge med. Under har HRS skrevet om hvordan Natashas tvangsekteskap har utløst syv nye innvandringer gjennom ekteskap.

Norsk innvandringspolitikk i praksis: Den syvende himmel - en innvandringshistorie


Særlover medfører berøringsangst

06.05.05: I Aftenposten den 12. april settes et berettiget søkelys på særlover knyttet til tradisjonsbestemte overgrep mot innvandrerjenter og –kvinner. Dessverre blandes ulike former for lovverk og urett sammen, og fører derfor til misforståelser.

Les Hege Storhaugs kommentar


Kursendring i Europas innvandringspolitikk

18.03.05: Mens spesielt Danmark og til dels Nederland har foretatt en rekke innstramninger i innvandrings- og asylpolitikken, er det nå stadig flere land i Europa som krever lignende endringer. Spesielt fokus er det på reglene for statsborgerskap, familiegjenforeningsreglene, antallet innvandrere og asylsøkere, samt krav om at innvandrere tilegner seg grunnleggende vestlige, sekulære verdier.

Les hos Aftenposten.no


Storbritannia strammer innvandringspolitikken

08.02.05: Den britiske regjeringen vil gjøre det vanskeligere for ufaglærte å innvandre til landet. Dette vil de gjøre bl.a. ved å innføre tester av språk, arbeidserfaring og andre kvaliteter, som inngår i et poengsystem. Man må oppnå en viss poengsum for å få innvandringstillatelse. Et slikt system har andre land, som eksempelvis Canada og USA, gjort bruk av i årevis. I tillegg fremlegger regjeringen forslag om strengere grensekontroller og begrensinger i familiegjenforeningspolitikken. At disse forlsagene kommer nå, kan henge sammen med at det forventes at statsminister Tony Blair vil skrive ut parlamentsvalg innen tre måneder.

"Labour-plan skal stanse innvandrere." Les i Dagsavisen

"England vil sortere sine indvandrere." Les i Berlingske Tidende


Nederland lanserer ny innvandringspolitikk

04.02.05: Er det ok å sole seg toppløs i Nederland? Og hva med ekteskap mellom homofile? Integreringsministeren i Nederland, den drapstruede Rita Verdonk, lanserer nå en ny innvandringspolitikk, der det settes krav om kunnskap til det nederlandske språket og kulturen før innvandrerne kan flytte til landet. En av hovedintensjonene bak forslaget er å stoppe innvandring av analfabeter, da særlig gjennom nyetablerte arrangerte ekteskap.

Les hos Expatica


Danmark med nye endringer i utlendingsloven

17.02.04: Den danske regjeringen, med integreringsminister Bertel Haarder i spissen, kommer nå med nye innstramninger i utlendingsloven. Ektefeller som er dømt for vold får 10 års karantene for å kunne hente ny ektefelle fra utlandet. Misjonærer som søker seg til Danmark, må kunne forsørge seg selv og ha relevant utdannelse. Danmark vil også gjøre det vanskeligere å sende barn på ”gjenoppdragelse” til familiens opprinnelsesland.

Les i Politiken

HRS støtter de nye forslagene som er framsatt i Danmark. Vi har selv foreslått 10 års karantene for at voldsdømte ektefeller kan få ny familiegjenforening ved nyetablering av ekteskap. Forslaget skapte debatt i Norge, der særlig deler av feministbevegelsen (!) markerte seg som sterke motstandere. Men vi kjenner til at ulike partier på Stortinget jobber med lignende forslag.


Danmark: et fremmedfiendtlig land?

23.02.04: Danmark har helt siden oppstarten på deres valgkamp i 2000 fått hard medfart i media utenfor landets grenser. Etter folketingsvalget i november 2001, som ble et valg preget av at velgerne forlangte en endring i innvandringspolitikken, og frem til i dag, har kritikken vedvart. Også i norsk media har det vært en gjennomgangstone at den danske utlendingspolitikken er fremmedfiendtlig. Nå konkluderer valgforsker Hans Jørgen Nielsen, Københavns Universitet, i sin nye bok »Er Danskerne Fremmedfjendtlige?« med: »Udlandets dækning af den danske udlændingepolitik i de seneste år har ikke bare været fyldt med fejl, den har også været systematisk skæv. Journalister, organisationer og politikere har ensidigt fokuseret på det negative og har ikke gjort noget ud af de positive sider ved Danmarks forhold til flygtninge og indvandrere. Specielt tyske og svenske medier har gjort sig bemærket.« Arbeidet er satt i gang og støttet av Rockwoolfondens Forskningsenhed.

"Udlandet fordrejer fremmeddebat." Les i Berlingske Tidende

"Karaktermordet på den danske sjæl." Les i Berlingske Tidende

"Politisk debat uden invadrere - tak!" Les i Berlingske Tidende


Et møte på Malmøya - magisk rasisme?

15.10.03: I det faglitterære tidsskriftet Prosa (4 -2003) har Hege Storhaug, informasjonsleder i HRS, gitt noen politiske og etiske refleksjoner om asyl- og innvandringspolitikken. Gjennom sitt møte med en asylsøker første pinsedag i år, forteller hun hvorfor det både er humant, viktig og riktig å endre asyl- og flyktningpolitikken. Storhaug påpekte at vi sto foran et nytt valg - men at ingen av partiene i Norge har evnet å utforme en helhetlig, forsvarlig og human nasjonal og internasjonal politikk på dette feltet.

Les Hege Storhaug sitt essay

Under tittelen "Magisk Rasisme" hos Dagbladet.no 18.09.03 undrer Peter Norman Waage seg om møtet med asylssøkeren er diktet opp. Det er det ikke. Waage mener at uansett om mannen er fiktiv eller ei, er dette angiveri – og rasisme… Les både Storhaugs essay og Waages kommentar - og bedøm selv.

Human Rights Service (HRS) Møllergata 9, 0179 Oslo - Norge Tlf: (047) 22 33 80 00post@rights.no © HRS 2002 - 2007