| HRS - Forsiden | Om rights.no | Om HRS | Kontakt HRS | Bli HRS - venn i dag ! | In English | Lenker | Anbefalt litteratur | Nettstedskart |
Her er du: HRS - Forsiden > Ekteskap side 4

VIKTIGE SØKEOPPLYSNINGER!
Søk i rights.no

Jenta ville gifte seg med 67-åringen

08.12.05: Den mindreårige jenta som kontraktfestet avtale om 800 000 kr. for å gifte seg med en 67-åring, sier til VG Nett at hun selv tok initiativet til avtalen. Politiet holder døren oppe for at saken handler om bedrageri, og ikke menneskehandel.

Uansett er det etter norsk lov forbudt å inngå ekteskapsavtaler på vegne av barn (i Barneloven fra 2003), et lovtillegg som kom etter at HRS gjorde daværende justisminister Odd-Einar Dørum oppmerksom på import av barnebruder helt ned i 10-årsalderen til muslimske menn i Norge


Bilateral avtale med Pakistan

06.12.05: Allerede i 2001 ble det vedtatt at det skulle søkes en bilateral avtale mellom Norge og Pakistan. Tanken var at samarbeidsorganet skulle etableres for å løse saker som omhandler for eksempel barnebortføring og tvangsekteskap, som er to av de "vanligste" konfliktene i forhold til pakistanere som bor i Norge. Avtaleteksten ble utformet av daværende barne- og familieminister Karita Bekkemellem (Ap), men formaliseringen av avtalen med pakistanske myndigheter klarte ikke Bondevik-regjeringen å få i land. Etter hva HRS har forstått, har hovedproblemet vært avtaletekstens defininisjon av tvangsekteskap. Nå er imidlertid Ap tilbake ved makta, og avtalen er igjen aktualisert. Statsminister Stoltenberg, som i disse dager er i Pakistan, mener å ha gode allierte i Pakistans president Pervez Musharraf og statsminister Shaukat Aziz. - Jeg har truffet begge tidligere og de er helt klare i sin beskrivelse av tvangsekteskap som middelaldersk. Tvangsekteskap er forbudt ved lov både i Norge og Pakistan, sier Stoltenberg til Aftenposten.no. Avtalen skal etter planen signeres i dag.

Men ikke alle deler Stoltenbergs tydelige optimisme hva gjelder eksempelvis president Pervez Musharraf moderasjonslinje. I følge NTB sier Ali Dayan Hasan i Human Rights Watch at president Musharrafs såkalte «opplyste moderasjon» er en bløff myntet på omverdenen. Hasan understreker at tortur benyttes rutinemessig både av politiet, de militære og etterretningstjenesten.- Demokrati og menneskerettigheter lar seg ikke forene med en hypermilitarisert stat, slår Hasan fast. Les i Aftenposten.no


Vil stoppe flerkoneri i Norge - men...

11.11.05: I følge NRK.no melder Utlendingsdirektoratet (UDI) at det blir stadig flere tilfeller av flerkoneri, og at UDI vil skjerpe reglene ved å foreslå at gifte menn som med vilje inngår ekteskap nummer to i utlandet uten å være skilt, aldri skal få familigjenforeining.

HRS erfaring er at flerkoneri er et økende problem i Norge, og da ikke bare knyttet til at nytt ekteskap inngås i seperasjonstiden, eller at man har problemer med å få verifisert skilsmissepapirer fra utlandet. Vi kjenner til flere eksempler der ekteskapet oppløses etter norsk lov, men videreføres etter religiøse kontrakter. Mannen kan da være både være gift og skilt med flere koner samtidig. Det er heller ikke sikkert at alle konene hentes til Norge.

UDI sier heller ikke noe om at stasborgerskapsloven indirekte både aksepterer og stimulerer til flerkoneri. HRS har gjort Stortinget oppmerksomme på at barn som fødes i utlandet med far som er norsk statsborger automatisk får norsk statsborgerskap. Dette fremkommer av statsborgerloven § 4 (Erverv ved fødsel) der det heter: "Barn blir norsk statsborger ved fødselen dersom faren eller moren er norsk statsborger. Dør faren før barnet blir født, er det tilstrekkelig at faren var norsk statsborger da han døde." HRS' erfaring er at dette er meget uheldig. Den norske ekteskapskontrakten er i mange tilfeller lite verdt hva gjelder verdimessig forpliktelse, da mange, særlig muslimer, opplever den religiøse ekteskapskontrakten som viktigst. Resultatet kan bli at menn ekter flere kvinner gjennom religiøse kontrakter, bosatt her eller i utlandet, og samtlige av barna har rett til norsk statsborgerskap. Ikke minst svekkes morens rettigheter overfor egne barn, og barns rettigheter til samvær med moren, da faren kan ta barna med til Norge mot både morens og barnas vilje. Er moren kone to, tre eller fire, har hun heller ingen rett til å få komme til Norge. Vi vil her minne om at kvinners status, og dermed innflytelse over egen livssituasjon og ønsker og behov, er sterkt begrenset i kulturer der flerkoneri er akseptert. Samtidig kan barnas omsorgssituasjon svekkes, da vår erfaring er at barn som hentes til Norge av faren, blir satt til omsorg av herværende kone, som ikke nødvendigvis ønsker å ta seg av disse barna.


Gifter seg i Pakistan for å styrke båndene dit

28.10.05: ”Hadde jeg giftet meg med en kvinne som bare har bodd i Norge, ville båndene mine til Pakistan blitt enda mer svekket”, sier Sajid Mukhtar, som er født i Norge. Han har inngått ekteskap med tremenning fra Pakistan, skriver Drammens Tidende. Sajid hadde trodd at prosentandelen norskpakistanere som gifter seg med slektninger i Pakistan var høyere enn 57 prosent som fremkommer i HRS sin nye rapport. - Jeg hadde ikke blitt forundret om du hadde sagt at prosentandelen var oppe i 70 - 80 prosent, sier han.

HRS tror tallene for Drammen harmonerer med statistikken for Norge generelt.


Myten om serieekteskap blant menn i Norge

26.10.05: Hyppig gjengifting mellom menn bosatt i Norge og utenlandske kvinner foregår i begrenset omfang, fastslår Institutt for samfunnsforskning (ISF). ISF har på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet (UDI) kommet til at i en niårs periode (1994 - 2003) var det 389 menn som giftet seg mer enn én gang med kvinne fra utlandet. Av disse var 259 etnisk norske menn og 130 menn med innvandrerbakgrunn. Majoriteten hadde inngått to slike ekteskap i perioden, mens seks menn hadde rukket tre ekteskap (det er begrenset hvor mange ekteskap det er mulig å oppnå i løpet av ni år). De fleste av ekteskapene var med kvinne fra Russland, Thailand og Filippinene. Les i Aftenposten.no

Hele rapporten kan leses hos ISF


Ekteskap og integrering - og muslimske menn

24.10.05: HRS' rapportering om ekteskapsmønsteret til ulike innvandrergrupper i Norge og vår påpeking av at arrangerte ekteskap strider mot grunnleggende demokratiske verdier, har falt i dårlig jord hos noen selvoppnevnte muslimske talsmenn.

I utgangspunktet skulle man forvente at meningsmotstanden la grunnlag for debatt, men det er lite som tyder på at kritikerne av HRS er spesielt dialogorienterte. Derimot synes de å være svært opptatt av å få fjernet HRS fra jordens overflate.

Les mer


Proforma ekteskap på fremmarsj

21.10.05: Ukentlig avdekker politiet i Rogaland falske ekteskap, som regel mellom kvinner bosatt her og mann uten bosettingstillatelse som har fått avslag på søknad om asyl, melder Rogalands avis. I følge politiet øker antall saker.

Det synes å være en bred oppfatning om at proforma ekteskap i all hovedsak handler om ekteskap mellom en norsk kvinne og en mann uten opphold i Norge. Dette er langt fra virkeligheten. Proforma ekteskap er også utbredt blant innvandrergrupper, og det synes særlig utbredt blant innvandrere som praktiserer såkalte arrangerte ekteskap i slekta. Familiemedlemmer gifter seg med hverandre, med avtale om å ikke leve sammen ekteskapelig og å skille seg etter den utenlandske parten har fått oppholdstillatelse.

HRS kjenner for eksempel til at flere søsken her inngår i tett tidsrom ekteskap med søskenbarn i opprinnelseslandet. Ettersom myndighetene aksepterer ekteskapsinnvandring der ektefellene er i nær slekt eller ikke kan dokumentere kjenneskap til hverandre forut for giftermålet, hvilket er trenden i land der ufrivillige ekteskap er utbredt, vil slik innvandringsfusk være så godt som umulig å stoppe.


Proforma ekteskap, penger, drapsforsøk?

30.09.05: NRK.no fortalte 1. september om en Bergenskvinne som hadde inngått et proforma ekteskap med en marokkaner for å sikre han opphold i Norge. Kvinnen skal ha mottatt penger for "tjenesten". Da kvinnen kort tid etter ville ta ut separasjon, gikk ektemannens bror amok og ville sette fyr på svigerinnen. Siktede har nå innrømmet ugjerningen, men hevder han ikke skulle drepe henne; han skulle ha tilbake de 160.000 kr. som var betalt for ekteskapet. Men samtidig har den 38-årige kvinnen endret forklaring; hun og siktedes bror (29) bor igjen sammen, og hun har trukket tilbake separasjonen. – Det har aldri vært problemer mellom meg og min mann, sier kvinnen som ble dynket i bensin til BA.no.


Venstres Thommessen driver med mytemakeri

07.09.05: Mytemakeri er utbredt i innvandringsdebatten. Lenge verserte ”sannheten” om at de første innvandrerne som kom til Norge på 1970-tallet var invitert av norske myndigheter. Nå er denne myten lagt død. Men i det siste er det begynt å versere en ny myte, fremsatt gjentatte ganger bl.a. av statsråd Erna Solberg, og i gårsdagens folkemøte på NRK ble dette gjentatt av Venstres Olaf Thommessen; nemlig at norske menn står for de fleste henteekteskap.

I følge tall fra UDI er dette feil, men sannheten passer kanskje ikke de respektive partiene?

Les HRS’ kommentar
Har Erna Solberg panikk eller dårlig samvittighet?

24.08.05: I går sa statsråd Erna Solberg at hun ønsker hasteendringer i forbindelse med den nye utlendingsloven for å beskytte kvinner mot voldelige menn og tvangsekteskap. Og allerede i dag la Regjeringa frem en odelstingsproposisjon med forslag om tiltak som skal motvirke tvangsekteskap og verne særlig utenlandske kvinner mot voldelige menn i Norge i familiegjenforeningssaker. Men, det holder ikke, Erna. Les HRS' kommentar


Ekteskapskontor for innvandrere

10.08.05: Uten et bredt kontaktnett kan innvandrere ha vanskeligheter med å finne seg en matchende ekteskapskandidat. Det har Fazal Hussain, leder i Pakistansk velferdsorganisasjon tenkt å gjøre noe med. Organisasjonen vil søke om offentlige midler til et ekteskapsbyrå som også skal dekke den økende etterspørselen av megling mellom ektefeller med problemer.
Les hos Aftenposten.no


Giftet seg til oppholdstillatelse

19.07.05: Romerike politidistrikt avslørte nettopp via DNA-analyse at en irakisk mor og sønn hadde inngått ekteskap, og deretter fått opphold for seg selv og ytterligere flere familiemedlemmer. Politiet opplyser at dette er en helt spesiell sak, og sannsynligvis den første av denne type svindel som er avslørt.
Les hos VG NETT


Færre innvandrere gifter seg med dansker

05.07.05: I fjor giftet kun 146 personer av tyrkisk, pakistansk, iransk og bosnisk opprinnelse seg med etnisk danske. Dette er nesten en halvering sien 1999. Forklaringen er at innvandrere i sterkere grad verner om egen kulturell og religiøs bakgrunn, mener ekspert. En annen undersøkelse viser at 80 % av unge innvandrere ønsker partner med samme etniske bakgrunn. Også religion er sentralt, i følge Dansk Radio.

At de største ikke-vestlige gruppene i Norge i mindre grad enn før gifter seg med nordmenn, som pakistanere og tyrkere, viser også HRS sin siste rapport ”Innvandring gjennom Ekteskap”. Vår slutning er at jo lengre de ulike gruppene har bodd i Norge og dess større de har blitt, dess mer isolerer deg seg fra både nordmenn og andre etniske og religiøse grupper.


Den muslimske ekteskapskontrakten under revisjon i India

03.05.05: Praksisen med at en muslimsk mann kan skille seg fra hustruen ved å fremsi tre ganger at han er skilt, skal ikke gjelde lengre. I stedet må ekteparet oppsøke en shariadomstol for å fremme sin sak. Muslimske kvinneaktivister er rimelig fornøyd med lovendringen, men savner fortsatt punktet i ekteskapskontrakten hvor en passende minimumsalder for å inngå ekteskap fastslås. India, som er en multikulturell stat i praksis, har ulikt familielovverk for ulike religiøse grupper, og dermed ulike rettigheter og plikter for borgerne.

Les hos BBC News

Men, kvinnene var visst ikke så fornøyde likevel:

"Muslim women’s groups reject nikahnama." Les i Deccan Herald

"Muslim women group comes out with its own 'nikahnama." Les hos webindia.com
20 proforma ekteskap i Sandnes

15.04.05: Politiet i Sandnes mener det vietnamesiske miljøet i Sandnes står bak om lag 20 falske ekteskap, eller proforma ekteskap, for å utløse oppholdstillatelse i Norge. Nesten samtlige ekteskap ble inngått i fjor. Både etnisk norske og vietnamesiske i Norge skal ha reist til Vietnam og inngått ekteskap der med familiemedlemmer av vietnamesere bosatt i Norge. Pågrepne kan risikere flere års fengsel for blant annet menneskesmugling.

Les artikkelen i Aftenbladet

19 personer siktet for menneskesmugling

14.04.05: Hele 80 politifolk i Sandnes-distriktet har gjennomført en aksjon mot menneskesmugling. Aksjonen var rettet mot personer med vietnamesisk bakgrunn.

Les artikkelen i Aftenbladet


Frankrike hever ekteskapsalderen for jenter

30.03.05: Fransk lov har i 201 år tillatt ekteskap med jenter på 15 år. Nå skal alderen heves til 18 år for å motvirke tvangsekteskap av barn. Hele 1.200 jentebarn inngikk ekteskap i 2004. En rapport fra 2003 anslår at 70.000 unge er berørt av tvangsgifte i Frankrike.

Les i Politiken


Henteekteskap, språkmangler og arbeidsløshet henger tett sammen

07.10.04: ”Vi må få innvandrere av begge kjønn ut i arbeidsmarkedet. Vi må bryte den sosiale arven slik at de neste generasjoner ikke-vestlige bidrar til å opprettholde velferdssamfunnet. Klarer vi ikke denne oppgaven, vil det danske samfunnet bli fattigere for alle”. Dette sier Bertel Haarder, Danmarks integreringsminister, i dagens kronikk i Jyllands-Posten. Haarder mener det er avgjørende at henteekteskapene stanses for å oppnå en integrering på arbeidsmarkedet. Dette fordi 2. og 3. generasjon vokser opp med foreldre som ofte er trygdede og som har dårlige danskkunnskaper: ”Skal vi bryde den sociale arv for næste generation, skal vi have brudt mønstret med familiesammenføring og have begge forældre ud på arbejdsmarkedet,” sier Haarder.

Les kronikken i Jyllands-Posten


Norges første fengselsdom for proforma ekteskap

13.09.04: I Kristiansand er en 24-årig mann dømt til 30 dagers fengsel og en bot på 80.000 kroner for proforma ekteskap med en kvinne fra Libanon. Dommen er en såkalt tilståelsesdom, og er den første saken for retten av et 20-talls saker om brudd på utlendingsloven og misbruk av det norske trygdevesen. Kvinnen, som allerede var gift og hadde barn i Libanon, fikk en bot på 10.000 kroner og er sendt ut av landet. En libanesisk venn av 24-åringen organiserte ekteskapet, og han er nå mistenkt for å være edderkoppen i et større nettverk av økonomiske kriminalitet i Kristiansand.

Les saken i Nettavisen


Det er lov å gifte seg mot foreldrenes vilje

23.12.03: Høyesterett i Pakistan har endelig slått fast at en kvinne kan gifte seg uten verge, og dermed også mot familiens vilje. Men Islamsk Råd Norge avviser HRS' oppfordring om spre kunnskaper om dommen blant muslimer i Norge. Rådets leder sier at de fokuserer mest på det som skjer i Norge, og "glemmer" at de fleste pakistanere i Norge inngår ekteskapet med en pakistaner bosatt i Pakistan. Men pakistanske studenter her applauderer, samtidig som det sies åpent at det er vanskelig å gå mot foreldrenes vilje.

Les artikkelen hos Aftenposten.no


Islam: Om ekteskapet og kvinner (2003)

Ekteskap tolkes som en plikt og familien anses som en hellig institusjon av de fleste muslimer.
Både vers i Koranen og hadith (det profeten Muhammed skal ha uttalt) bekrefter dette.

Les Hege Storhaug sin artikkel

Human Rights Service (HRS) Møllergata 9, 0179 Oslo - Norge Tlf: (047) 22 33 80 00 post@rights.no © HRS 2002 - 2007