| HRS - Forsiden | Om rights.no | Om HRS | Kontakt HRS | Bli HRS - venn i dag ! | In English | Lenker | Anbefalt litteratur | Nettstedskart |
Her er du: HRS - Forsiden > Ekteskap side 3

VIKTIGE SØKEOPPLYSNINGER!
Søk i rights.no

Menneskesmugling via proforma ekteskap i Sandnes

03.04.06: Tre personer er tiltalt i en omfattende menneskesmuglingssak i Sandnes. Totalt har 25 personer vært siktet i saken. En mann er tiltalt for å ha drevet organisert menneskesmugling i perioden fra 2003 til april 2005. Virksomheten besto i å sørge for at vietnamesiske borgere ble giftet proforma med personer bosatt i Norge, slik at de deretter kunne søke familiegjenforening og få arbeids- eller oppholdstillatelse her. Strafferammen for menneskesmugling er opp til seks års fengsel. To menn er tiltalt for å ha inngått proforma ekteskap med vietnamesiske borgere for vinnings skyld, og ved dette ha hjulpet utlendingene til ulovlig innreise i Norge. De risikerer opp til tre års fengsel. Les hos NRK.no

I dag ble en 39 år gammel tsjekker siktet for menneskesmuling. Mannen ble tatt på Stavanger Lufthavn, Sola, sammen med en 16 år gammel jente fra Kina på vei til London.


Skilt i søvne

28.03.06: Det er som kjent kort vei for den muslimske mannen, i motsetning til kvinnen, å oppnå skilsmisse - men noen ganger kan kanskje veien bli for kort? Iallefall for et indisk ektepar, der ektemannens hang til å snakke i søvne kan føre til skilsmisse. Mannen utalte nemlig talaq tre ganger etter hverandre, som er betyr 'Jeg skiller meg fra deg', og da skjer nettopp det. Kona fortalte venner om hendelsen, og det kom noen lokale muslimske lærde for øret - som tok affære og krever at paret skiller seg. Dette selv om paret, som har vært gift i 11 år og har tre barn, ønsker å fortsette ekteskapet. Men for å gjøre det, må, fortsatt etter muslimsk lov, kona gifte seg med en annen mann, tilbringe minst en natt med han, deretter må han godta skilsmisse, og etter ytterligere tre måneder kan kona på nytt gifte seg med sin opprinnelige ektemann. Forvirret? Les mer i Jyllands-Posten


Frankrike hever ekteskapsalderen for jenter

24.03.06: I likhet med Sverige har Frankrike hatt en ekteskapslov som tilsier en ekteskapsalder på 15 år for jenter, og 18 år for gutter. Nå har Frankrike endret ekteskapsalderen til 18 år for begge kjønn, melder Dagsavisen.no. Ikke minst er lovendringen trådt i kraft etter at en undersøkelse avdekket at omtrent 70.000 tenåringer inngikk ufrivillig ekteskap i 2003. Sverige endret sin ekteskapslov i 2004.


Lurt inn i et proforma ekteskap - regjeringen mangler tiltak

22.03.06: HRS er i kontakt med stadig flere kvinner, både unge og godt voksne, som er blitt lurt til ekteskap med en mann fra utlandet. Omtrent på dagen når mannen får opphold på selvstendig grunnlag (etter tre års ekteskap) eller rett til norsk statsborgerskap (etter fire års ekteskap), fordufter mannen. En av disse kvinnene, en skienskvinne i 50-årene, forteller i dag sin historie til Telemarksavisen. Kvinnen opplever at de personlige omkostningene har vært enorme, selv har hun ikke bare blitt lurt og forlatt, ekteskapet ødela også for den tidligere enkens økonomi. Men mannen som har lurt henne får bli i Norge: "Så lenge han ikke gjør noe kriminelt så får han bli i landet. Jeg kjenner ikke igjen den mannen jeg har vært gift med, og dette har også gått utover barna og barnebarna mine. Jeg har selv blandingsblod, og jeg er ikke rasist - men realist. I mine øyne er dette mannlige prostituerte, de prostituerer seg, og som betaling får de opphold i Norge. Og så reiser de ned til kona si i Tyrkia, så de sårer jo ikke bare ett menneske. Det er selvfølgelig tyrkere og utlendinger som er gift i mange år med norske kvinner. Så de som driver på med dette ødelegger for alle de andre. Og det finnes jo også mange mennesker som virkelig trenger opphold i Norge som ikke kommer inn. Det er ikke forbudt å være litt forelska og naiv, men det burde være straffbart etter norsk lov å bruke et annet menneske for å få oppholdstillatelse. Men regjeringa gjør ingenting med dette," sier kvinnen til TA.no.


Proforma ekteskap med svigersønnen

16.03.06: Ljubov Nilsen (51), opprinnelig fra Russland, giftet seg proforma med sin egen svigersønn for å hjelpe sin eldste datter og barnebarnet til Norge. Planen var at når han etter tre år ekteskap fikk rett til opphold i Norge på selvstendig grunnlag, skulle svigermor og han skilles, og ved hjelp av familiegjenforening skulle hans opprinnelige kone og barn hentes til Norge. Men svigermors takk var at svigersønnen ikke ville være ektemann til noen av dem. Nå har kvinnen lagt kortene på bordet, og er klar for å ta sin straff. Les saken hos BT.no


Proforma seperasjon i retten

14.03.06: En rekke innvandrerpar i Grenlandsområdet har den siste tiden blitt stilt for retten for proforma seperasjoner der siktemålet har vært å utløse ulike stønadsordninger. I går sto et par med opprinnelse fra Somalia på 45 og 31 år tiltalt i Skien og Porsgrunn tingrett for å ha ha svindlet til seg nesten 380 000 kroner i stønader de ikke skulle hatt. Mannen har bodd i Norge siden 1988, giftet seg med sin somaliske kone i 1992, men hun kom først til Norge i 2000. Paret har to barn, det yngste født i 2003, mens paret angivelig var separert. Les i TA.no


Proforma ekteskap et økende problem

13.03.06: De norske ambassadene i Pakistan, Tunisia og Marokko vil at Regjeringen gransker tiltakene for å stoppe ekteskap som kun har som formål å skaffe den ene parten opphold landet. Ambassadene mener at proforma ekteskap er mer utbredt enn antatt, og Utlendingsdirektoratet (UDI) avslår rundt 100 slike ekteskapssøknader i året. Les hos VG Nett


Proforma skilsmisser

08.03.06: I går skrev vi om at danske kommuner slår alarm om det de oppfatter som et stort og økende problem, nemlig at stadig flere muslimske ektepar skiller seg etter dansk lov men er fortsatt gift etter muslimsk lov. Slik utløser de urettmessige stønader. I tillegg kan de "fritt" praktisere flerkoneri. I dag bekrefter rådmann Gert Bjerregaard at dette er et utbredt problem: "Når jeg ser på den sagsmængde, der er på området, må jeg konstatere, at det er overvejende navne på nydanskere, der optræder. Samtidig har jeg også i min korte tid som rådmand måttet overlevere flere sager om proformaskilsmisser blandt indvandrerfamilier på baggrund af anonyme tip, og det indikerer, at der er et problem på dette område," sier Bjerregaard til Jyllands-Posten


UDI svikter i kampen mot proforma ekteskap

06.03.06: Den norske ambassaden i Marokko har sett seg lei på å bli overkjørt av utlendingsdirektoratet (UDI). I et usedvanlig skarpt brev til UDI, med kopi bl.a. til Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID), påpeker ambassadør Arne Aasheim at UDI godkjenner en praksis der unge mennesker utnyttes av foreldre som åpenbart tjener grovt på å selge oppholdstillatelser i Norge gjennom proforma ekteskap. "Ambassaden er forbauset og oppgitt over at UDI ikke selv ser seg tjent med at det norske myndigheter gjør skal være mer i samsvar med det norske myndigheter sier. Kanskje trenger ambassaden voksenopplæring for å kunne utføre sine arbeidsoppgaver på en slik måte at den vil passe inn i UDI-modellen. Det er ikke tvil om at det ville bli arbeidsbesparende, men samtidig ville den bli noen illusjoner fattigere når den tvinges til å se gjennom fingrene med at folk "juger oss opp i trynet" for å si det på en diplomatisk måte," skriver ambassadøren i brevet som Aftenposten har fått kjennskap til.

Statssekretær Libe Rieber-Mohn i AID sier til Aftenposten at UDI skal granskes, ved at direktoratets praksis i familiegjenforeningssaker skal gjennomås på bakgrunn av brevet fra den norske ambassaden i Marokko.

Assisterende direktør i UDI, Frode Forfang, hevder at problematikken rundt proforma ekteskap i høyeste grad tas på alvor i UDI. Men han påpeker at dette er saker der bevisvurderingene er svært vanskelige, melder NRK.no. I morgen skal UDI gi departementet en redegjørelse om hvordan vi behandler og vurderer slike saker.


Snylter med proforma skilsmisse og flerkoneri

07.03.06: Rådmenn i to av Danmarks største kommuner, slår nå alarm om det de oppfatter som et stort og økende problem: Stadig flere muslimske ektepar skiller seg etter dansk lov men er fortsatt gift etter muslimsk lov. Slik utløser de urettmessige stønader. I tillegg kan de "fritt" praktisere flerkoneri. »Der er mænd, som cirkulerer rundt blandt forskellige kvinder i byen, som de er muslimsk gift med, men skilt fra efter dansk praksis. Børneflokken bliver større og større, men der er kun kommunen til at betale, fordi der ingen far er i foretagendet,« sier Erik Simonsen ved arbeidsmarkedsforvaltningen i Odense til Berlingske Tidende

HRS har flere ganger tatt opp denne problematikken, blant annet i Feminin integrering (2003). Vår erfaring er at stadig flere mennesker i Norge har en religiøs ekteskapskontrakt, som har større verdi for dem enn norsk lovgivning. Dette innebærer at flere ser seg tjent med, både økonomisk og ”kulturelt”, å ta ut skilsmisse etter norsk lov, selv om de fortsatt er religiøst (muslimsk) gift. Økonomiske fordeler med å være enslig forsørger utnyttes, samtidig som paret (også i seperasjonstiden, som kan være lang) fortsetter å få felles barn. ”Kulturelt” kan mannen inngå nye ekteskap, og få innvilget familiegjenforening med flere koner. Denne praksisen støttes opp av den norske statsborgerskapsloven. I statsborgerskapsloven § 4 (Erverv ved fødsel) heter det: "Barn blir norsk statsborger ved fødselen dersom faren eller moren er norsk statsborger. Dør faren før barnet blir født, er det tilstrekkelig at faren var norsk statsborger da han døde."

HRS mener at statsborgerskapsloven er uheldig. Den stimulerer til flerkoneri ved at barns statsborgerskap følger faren. Ikke minst svekkes morens rettigheter overfor egne barn, og barns rettigheter til samvær med moren, da faren kan ta barna med til Norge mot både morens og barnas vilje. Vi vil også minne om at kvinners status, og dermed innflytelse over egen livssituasjon og ønsker og behov, er sterkt begrenset i kulturer der flerkoneri er akseptert. Samtidig kan barnas omsorgssituasjon svekkes, da vår erfaring er at barn som hentes til Norge av faren, blir satt til omsorg av herværende kone, som ikke nødvendigvis ønsker å ta seg av disse barna.

Hva gjelder flerkoneri, er det dessuten HRS’ erfaring at dette synes å være en økende praksis i Norge. Dette er ikke minst knyttet til ufrivillige ekteskap, der spesielt mannen som må hente kone i utlandet også inngår ekteskap med kone nr. 2, dvs. med kvinnen han elsker her. Se også kap. 4.2 i vår rapport Ekteskap blant utvalgte innvandrergrupper i Norge (fra januar 2006, i pdf).


Vil skille mellom henteekteskap og familiegjenforening

08.02.06: Regjeringen uttrykker nå ønske om at de vil skille mellom familieetablering (gjennom henteekteskap) og familiegjenforening, med bakgrunn i Utlendingslovutvalget forslag til ny utlendingslov (19. 10.04, NOU 2004: 20). Dette skillet har HRS flere anledninger tatt til ordet for, da det etter vår vurdering både er misvisende og uheldig å bruke betegnelsen ”familiegjenforening” for nyetablering av familie. Familiegjenforening indikerer at man gjenforenes med noen en har vært adskilt fra, noe som sjelden er tilfelle ved henteekteskap. I en rekke andre land, eksempelvis Sverige, skiller loven mellom familiegjenforening og nyetablering av familie knyttet til hvilken oppholdstillatelse som gis: ved familiegjenforening gis det umiddelbart permanent oppholdstillatelse, mens det ved nyetablering av familie (henteekteskap) gis midlertidig oppholdstillatelse. Å skille mellom familiegjenforening og nyetablering av familie er ikke bare sentralt i et rettighetsperspektiv, men også i forhold til er det avdekket at henteekteskap utnyttes som en migrasjonsstrategi, der innvandringen til Norge er hovedmotivet for ekteskap. Dette favner også problemstillinger som proforma ekteskap, kynisk utnyttelse (og utbytting) av kvinner fra fattige land, og praksisen med ufrivillige ekteskap (vi har omtalt dette både i Feminin Integrering, 2003 og Innvandring gjennom Ekteskap, 2005).


Banebrytende lederartikkel i Aftenposten

13.01.06: HRS sin nye rapport, ”Ekteskap blant utvalgte innvandrergrupper i Norge” (rapporten i pdf) utløste bred mediedekning i går. I dag følger Aftenposten opp på lederplass med bred støtte til HRS sitt syn på integreringen generelt og ekteskapsinnvandringen spesielt.

Under tittelen ”Ekteskap og integrasjon” påpekes det at henteekteskapene er uheldige, det samme er det forsvinnende lave antallet ekteskap mellom nordmenn og ikke-vestlige. Aftenpostens konklusjon er: ”Det kan føre til at demokratiske idealer som aktivt borgerskap, nasjonal enhet og ikke minst like rettigheter blir utsatt for kraftige påkjenninger. Dette er utfordringer som må tas på alvor og ikke skyves under et politisk tåketeppe. Regjeringen har varslet ny utlendingslov og en gjennomgang av familie- og gjenforeningspolitikken. Dette arbeidet må gå raskt.”


- Vil ikke gifte oss med nordmenn

12.01.06: I gårsdagens Migrapolis ble turen tatt til Kristiansand, der det er betydelige konflikter mellom innfødt ungdom og unge med innvandrerbakgrunn, særlig i et kjønnsperspektiv. - Du kan ikke gå i byen uten at du får slengt masse skjellsord mot vårt kjønn, sier Nina Folmar Nilsen. Hun er redd for å gå alene i byen.

”Jeg er redd for at det som skjer i utlandet kommer til å skje her.” Dette sier Maria Grøntoft. I følge debatt på VGD, stod ungdom med innvandrerbakgrunn frem i programmet Migrapolis og sa at de ikke vil gifte seg med norske, de vil ”være rene”.

Human Rights Service (HRS) Møllergata 9, 0179 Oslo - Norge Tlf: (047) 22 33 80 00 post@rights.no © HRS 2002 - 2007