| HRS - Forsiden | Om rights.no | Om HRS | Kontakt HRS | Bli HRS - venn i dag ! | In English | Lenker | Anbefalt litteratur | Nettstedskart |
Her er du: HRS - Forsiden > Ekteskap > Arrangerte- og tvangsekteskap side 3

Søk i rights.no

VIKTIGE SØKEOPPLYSNINGER!

100 kvinner drept hittil i år i Frankrike, 70 000 tvangsekteskap

23.11.06: Nesten 100 kvinner er drept innad i familien i Frankrike siden januar i år. Frankrike har innført nytt lovverk i år for å demme opp for vold mot kvinner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Ekteskapsalderen for jenter er eksempelvis økt fra 15 til 18 år, melder Expatica.com.

I følge L’Express 28. september i år, har borgermesteren i Paris iverksatt en kampanje mot tvangsekteskap, som har antatt dramatiske proporsjoner i landet. Det anslås at hele 70 000 utsettes for tvangsekteskap årlig i Frankrike. Ekteskapene knyttes særlig til migrasjonsstrategi, i følge L’Express (ikke tilgjengelig på nettet).


Innvandreres ekteskap styres av kastene

20.11.06: Selv etter 35 år i Norge er flere tusen innvandrere fra India, Pakistan og Sri Lanka hengt opp i kastesystemene fra sine hjemland. De vil ikke la ungene sine gifte seg på tvers av kastene, melder Oslopuls.no. Journalisten har de siste månedene sett på ekteskapsannonser på et norskpakistansk nettsted, og funnet at samtlige annonser har en egen kategori som forteller hvilken kaste annonsøren tilhører. Dette for å luke ut personer som tilhører en annen kaste. Aslam Ahsan sier til avisen at "Heldigvis er ikke de unge like opptatt av kastene som de eldste norsk-pakistanerne. Jeg tror at kastesystemet vil være glemt om 20 år. Det har skjedd i England." Sistnevnte påstand skulle HRS gjerne sett dokumentert.


Brødre banket opp onkelen som var kjæreste med søsteren

16.11.06: At det blant den pakistanske befolkningen er vanlig med ekteskap innad i familien, fører til at det blir mange ulike konstellasjoner å forholde seg til. Det er for eksempel vanlig å inngå ekteskap med sine søskenbarn, hvilket blant annet medfører at ekteparet har samme tanter og onkler som samtidig blir deres svigemødre og svigefedre. Mer uvanlig er det derimot å inngå ekteskap med sine egne tanter eller onkler, og så langt HRS forstår er dette også forbudt i forhold til islam. Det kan da også være grunnen til at to brødre av pakistansk opprinnelse oppsøkte og banket opp sin egen onkel. Han hadde nemlig inngått et forhold til deres søster. Nå må guttene, som bor i Bærum, i fengsel. Onkelen er forøvrig utvist fra landet. Les saken i Aftenposten.no


Gutter som utsettes for æresrelatert vold prioriteres ikke

14.11.06: Gutter som blir utsatt for eller trues av æresrelatert vold, får ingen eller kun tilfeldig hjelp av myndighetene. Svenske Linus hadde vært sammen med ei jente i et halvt år da de tilfeldigvis møtte på jentas far i byen. Jenta har opprinnelse fra Midtøsten og paret var klar over at forholdet deres ikke ville bli akseptert hos hennes familie. Faren til jenta kastet seg over paret og mishandlet dem begge på åpen gate. Senere ble Linus truet på livet av en annen av jentas slektning. Faren ble dømt til fengsel i fem måneder, men slapp ut etter tre. Jenta, som var under 18 år, ble tatt hånd om av barnevernet og plassert i fosterhjem, men Linus fikk aldri tilbud om bistand eller beskyttelse. Han bor fremdeles i nærheten av faren og hans familie.

Sara Mohammad, leder i foreningen "Gløm aldrig Pela och Fadime", forteller om en økning i antall gutter som henvender seg til dem. De vet ikke hvor de ellers skal henvende seg. Guttene blir ikke tatt på alvor og de er ikke etablert i noen kategori, forteller hun til DN.se


Tiltak mot tvangsekteskap?

13.11.06 I Dagsavisen 29. oktober påstår forskeren Anja Bredal at Hege Storhaug siden 1998 ” ... ikke (har) foreslått andre konkrete tiltak mot tvangsekteskap enn 24-årsregelen."

Påstanden er mildt sagt oppsiktsvekkende. Enten har Bredal fulgt særdeles dårlig med, eller så er det en bevisst svertekampanje. Både i flere av Storhaug tidligere bøker og rapporter til HRS, og sist nå i Storhaugs nye bok "Men størst av alt er friheten", har Storhaug foreslått en rekke tiltak for å få bukt med dette samfunnsondet: ”Jeg tør påstå at det knapt finnes noen andre enkeltpersoner eller organisasjoner som har produsert så mye material knyttet til temaet, alltid fulgt av en rekke forslag til tiltak,” skriver Storhaug i Dagsavisen.no


Beskylder norske menn for tvangsekteskap

07.11.06: Den nyvalgte lederen av Drammen Innvandrerråd, Ali Duymaz, mener etnisk norske menn slipper for billig unna merkelappen tvangsekteskap. "Tvangsekteskap er ikke noe særpreget for innvandrermiljøene. Etnisk norske menn som henter fattige kvinner til Norge, og behandler dem dårlig, er også skyldige i tvangsekteskap. Dermed begår de samme lovbrudd, og bør straffes for det", sier Duymaz til Drammens Tidende.no. Leder av Buskerud Innvandrerråd, Bijan Gharakhani, er positiv til transnasjonale ekteskap. "De er ofte en berikelse for lokalsamfunnet. Slike ekteskap kan også ses på som bekjempelse av fattigdom. Men hvis styrkeforholdet er ujevnt, og kun pengene teller, blir det lett indirekte tvang og slaveri", sier Gharakhani.

HRS er enige i at utnyttelsen (og utbyttingen) av kvinner fra fattige land, optimalt må stoppes. Men å definere dette inn i kategorien tvangsekteskap blir ikke riktig. Per definisjon er et tvangsekteskap et ekteskap som er inngått ufrivillig av en eller begge partene. Slik sett er det heller ikke vesentlig om ekteskapet er arrangert eller ikke, det sentrale er frivilligheten. At kvinner gifter seg med menn i Vesten ut fra et fattigdomsperspektiv kan klart slå uheldig ut, og det er fullt mulig å stille spørsmålstegn ved hvor reellt kvinnene opplever valget. En slik utnytting av kvinner fra fattige land er en form for menneskehandel som kan reguleres gjennom utlendingsforskriften. Det kan ikke være er en ”menneskerett” å benytte dagens regelverk til å inngå ekteskap med utenlandsk kvinne og sørge for å skille seg fra henne før det er gått tre år, slik at hun sendes tilbake til hjemlandet, for så å ”dra på ferie” igjen for eksempel til Østen eller søke på Internett etter ”postordrebruder” og hente ny hustru til Norge. Denne muligheten til å misbruke et menneske gjennom økonomisk overlegenhet, må motarbeides. Flere har tatt til ordet for at et misbruk av utenlandske kvinner bør føre til varig opphold i Norge. Dette kan derimot virke mot sin hensikt. HRS har tidligere foreslått at for å stoppe misbruket av (serie) familiegjenforeninger gjennom ekteskap, der mennene er beviselige voldelige, bør det innføres en karantenetid for å kunne hente ny ektefelle til Norge. Videre mener vi det bør vurderes om ektefelle som beviselig er voldelig mot den andre ektefellen, som er hentet til Norge gjennom ekteskap, eller vedkommende selv er kommet på ekteskap til Norge, skal miste retten til å hente ny ektefelle til landet gjennom familiegjenforening. Og dette bør selvsagt være regler som gjelder alle - om du er etnisk norsk eller innvandrer.


Tvangsgiftede og hjelp

15.09.06: Menn som er ofre for tvangsekteskap får ikke den samme hjelpen som jenter i samme situasjon ville fått, hevder prosjektleder Beth Maria Furrevik-Gomes i Oslo Røde Kors. I Oslo blir mennene tilbudt seng på hospits når de bryter ut fra ekteskap som er inngått mot deres vilje, sier Furrevik-Gomes til NRK.no. Hun fortviler over situasjonen, og forteller at menn som som bryter ut av ufrivillige ekteskap blir tilbudt seng på hospits, mens noen sover på gata eller i en bil, andre drar hjem, og de føler at sikkerheten ikke er bra nok. Kvinner som bryter ut, har derimot krisesentertilbudet. Røde Kors tror også det er store mørketall blant menn som trenger hjelp, og at langt flere ville tatt kontakt dersom hjelpetilbudet var bedre.

HRS' erfaring er at Røde Kors langt på vei har rett hva gjelder både mangel på hjelp og mørketall blant menn som er utsatt for ufrivillige ekteskap, men opplever ikke at situasjonen er så mye bedre for kvinner. For svært mange kvinner er krisesenter en særdeles dårlig løsning. Det er uforståelig at myndighetene, etter å ha anerkjent problematikken i årevis, ikke klarer å ta et solid grep om dette. Hva er det som gjør at myndighetene dytter ansvaret for mennesker som kan være utsatt for et svært alvorlig trusselbilde, kanskje også trusler om drap, over til frivillige organisasjoner? Nå må noen ta ansvar.


Tvangsekteskap - ansvarsfraskrivelse og ingen hjelp

11.09.06: I løpet av de siste to årene er minst 2.000 jenter og kvinner tvangsgiftet i Norge, melder VG Nett, med henvisning til Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og annen æresrelatert vold. Teamet, som ledes av Terje Bjøranger i Utlendingsdirektoratet i tett samarbeid med Gunnar Svensson, spesialmedarbeider i etniske minoriteter ved Sentrum Politistasjon i Oslo, mener seg misforstått hva gjelder henvisningen på 2.000 tvangsekteskap, fremkommer det på UDIs hjemmeside. Realiteten er at Kompetanseteamet viser til at det de to siste årene har hatt saker som omfatter 200 personer, og viser så til at svenske myndigheter tidligere har anslått at meldte saker utgjør 10 % av antall saker totalt. Dette omfatter alle typer æresrelatert vold, og ikke bare tvangsekteskap.

Samtidig er det sentrale med VGs oppslag at det ikke finnes noe reelt hjelpeapparat i Norge. "Lite har skjedd, og vi har ikke noen steder å plassere jentene som utsettes for dette," sier Svensson.

Verken Svensson eller Bjøranger har dette som heltidsarbeid, og de reagerer sterkt på at det ikke eksisterer noe apparat i Norge for å ta seg av jenter og kvinner som kan trues med drap hvis de nekter å gifte seg. De reagerer negativt på at mesteparten av innsatsen mot tvangsekteskap kanaliserers gjennom frivillige organisasjoner og privatpersoner, med offentlig støtte. Og som Bjøranger sier: "For å sette det på spissen; det ville være som om Rotary skulle jobbe med voldtektssaker. Menneskers sikkerhet for liv og helse er myndighetenes ansvar."

Nina Bjørlo, kriminalsjef ved Drammen politistasjon, og kanskje den politistasjonen i Norge som tatt problematikken mest på alvor og grepet fatt i den på en systematisk måte, bekrefter at hjelpeapparatet i Norge er fraværende. I to svært alvorlige tvangsekteskapssaker i Drammen måtte politiet sende jentene til Sverige for å gi dem beskyttelse og kompetent hjelp. "Vi fant ikke noe sted i Norge," sier Bjørlo til VG.


Jente (12) kidnappet til Pakistan for tvangsgifte

04.09.06: En 12 år gammel jente med skotsk mor og pakistansk far skal være kidnappet av faren og tatt til Pakistan. Politiet og jentas mor frykter at Molly, som jenta heter, skal giftes til en mann på 25 år. Faren skal ha brukt privat etterforsker for å spore opp Molly. Storbritannia har 3 – 400 kidnappingssaker årlig, særlig relatert til Pakistan. Problemet er økende, melder BBC.

Hva gjelder tvangsekteskap relatert til Norge, melder Bahar Munzir, leder for Organisation of Women's Freedom in Iraq, og bidragsyter i UDIs kompetanseteam mot tvangsekteskap, at kurdere sammen med pakistanere topper listen over antall tvangsekteskap i Norge. Hun mener at stadig flere i Norge utsettes for tvangekteskap. Les i Aftenposten.no


Hjelper over 100 britisk-pakistanske unge ut av tvangsekteskap i Pakistan

01.09.06: De to siste årene har den britiske ambassaden årlig hjulpet rundt 100 unge britisk-pakistanere knyttet til tvangsekteskap. 20 prosent er gutter, og de yngste guttene er kun 14 år gammel. Noen av guttene har endog blitt lenket fast i landsbyer for å hindre at de flykter. Det antas at mørketallene er store. Storbritannia huser nå over 800 000 personer med pakistanske bakgrunn. Andelen pakistanere i USA er betraktelig lavere, men også den amerikanske ambassaden i Islamabad blir oppsøkt av ungdom som trenger bistand på grunn av tvangsekteskap.


Savnet 16-åring forblir i utlandet

28.08.06: Den savnede 16-åringen, som inngikk avtale med barnevernet i Drammen før hun forlot Norge på sommerferie (se saker under), forblir i utlandet minst ett år. Dette kommer frem etter at representanter fra barnvernet i Drammen har vært i det aktuelle landet og snakket med jenta. Barnevernet har forsikret seg om at jenta er skrevet inn på skole i det akuelle landet hun er i, og sier at de anser saken som løst. Likevel skal barnevernet følge opp jenta det kommende året, selv om hun altså er i utlandet.

Sistnevnte er HRS svært glad for å høre. Vi får håpe at en slik oppfølging også innebærer at jentas utdanningssituasjon vurderes fortløpende.


Jobber videre med savnet 16-åring

25.08.06: Saken om jenta i Drammen som før sommerferien inngikk en skriftlig avtale med barnevernet i frykt for at hun skulle holdes tilbake i opprinnelseslandet (se saker under), utvikler seg videre. I går var det debatt om saken på NRK P1 (Her & Nå), der barnevernet i Drammen fikk kritikk fra bl.a. organisasjonen Selvhjelp for innvandrere (SEIF) og Innvandrerrådet i Drammen. Begge mente at deres organisasjoner ville løst saken på en bedre måte, SEIF fordi de ville ha koblet inn Utenriksdepartementet (UD) og Innvandrerrådet fordi de mener å ha "kultur-ekspertisen". Kritikken ble blankt avvist av barnevernet. At UD ikke er koblet inn, kan tyde på at jenta befinner seg i et land der Norge ikke har ambassade eller konsulat. Barnevernet mente dessuten å ha kontakt med de aktører som er best på disse sakene, hvilket vi ikke betviler, da blant andre politiet i Drammen tidligere har vist seg meget dyktige på dette feltet. At barnevernet nå har definert dette som en barnevernssak, mener vi også er et skritt i riktig retning. Ikke minst fordi det åpner for å legge press på familien i forhold til å vurderes deres skikkethet til å ha den daglige omsorgen for jenta. I dag skriver Drammens Tidende at UDI er koblet inn i saken. Vi antar dette er UDIs Kompetanseteam mot tvangsekteskap, som etter vår vurdering er det mest aktuelle organet, og som etter vår erfaring både er dyktige og jobber raskt og effektivt.

Se relaterte saker om norske barn i utlandet


Vil presse foreldrene

23.08.06: Jenta fra Drammen inngikk før sommerferien en avtale med barnevernet i frykt for å bli tvangsgiftet i hjemlandet (se sak under). Hun samtykket i at barnevernet skulle følge opp saken hvis hun ikke møtte til skolestart, hvilket hun nå ikke har gjort. Barnevernet i Drammen har nå vært i kontakt med jentas familie, melder NRK.no. Familien forteller at jenta ikke kommer tilbake til Norge på lenge, kanskje ikke før om ett år. Terje Bjøranger, leder i UDIs kompetanseteam mot tvangsekteskap, mener at myndighetene må legge press på familien i Norge. Dette både for å gi et signal om at myndighetene ser alvorlig på saken, og fordi det er viktig å få vite hva som er skjedd med jenta.

Så gjenstår det å se hva myndighetene akter å gjøre i saken, eller om nok et barn med innvandrerbakgrunn skal behandles etter en standard som ikke ville vært akseptabelt hvis jenta var etnisk norsk.

Les relaterte saker om norske barn i utlandet


16-åring savnet, fryktes tvangsgiftet

22.08.06: Tidligere i sommer ble det fortalt om unge innvandrerjenter som hadde tatt forhåndsregler i frykt for å bli giftet bort under sommerens feriebesøk i opprinnelseslandet (se sak under). Nå meldes det om at en av jentene som hadde alliert seg med barnevernet i Drammen, ikke er dukket opp til skolestart. Ifølge den skriftlige avtalen skulle barnevernet prøve å finne henne hvis hun ikke var tilbake til skolestart. ”Det skal vi gjøre”, sier leder for senter for oppvekst i Drammen kommune, Liv Gjønnes, til NRK.no.

I avtalen var det spesifisert hvor jentene skulle, når de skulle være tilbake, og hva foreldrene hadde sagt om formålet med reisen. Avtalen som jentene gjorde med barnevernet er den første i sitt slag i Norge, og Liv Gjønnes sier barnevernet ikke ville fått med seg forsvinningen like fort hadde det ikke vært for avtalen. De ville da vært avhengig av informasjon fra skolen. Politiførstebetjent Nina Bjørlo i Drammen politidistrikt er ikke overrasket over at jenta ikke har kommet tilbake, og bekrefter av de hvert år har problemer med at barn ikke kommer tilbake. UD har foreløpig ikke kommentert saken.


Jenter har tatt forhåndsregler i frykt for tvangsekteskap

14.08.06: Flere jenter enn før har tatt sine forhåndsregler i frykt for å måtte inngå et uønsket ekteskap i ferien i foreldrenes opprinnelsesland. Barnevernet i Drammen står klare til å hjelpe to 16-åringer, kommer de ikke hjem fra ferien, vil barnevernet slå full alarm. "Dersom de ikke kommer tilbake innen tiden som er avtalt, har de gitt oss fullmakt til å kontakte ambassaden i landet de oppholder seg i og eventuelle offentlige instanser, særlig i Norge, for å forsøke å få kontakt med jentene og få dem tilbake til Norge," sier leder av Senter for oppvekst i Drammen, Liv Gjønnes, til NRK.no. Politiførstebetjent Nina Bjørlo bekrefter at også politiet har fått flere henvendelser fra jenter som er redde for ikke å komme tilbake til Norge etter ferien.


Muslimsk protest mot kriminalisering av tvangsekteskap

13.06.06: I Storbritannia har en særlov mot tvangsekteskap vært vurdert i to år. Forslaget droppes nå etter massive protester fra muslimske talspersoner. De mener kriminalisering ytterligere vil stigmatisere muslimer, som det heter. Årlig estimeres det at flere tusen unge kvinner tvangsgiftes. Tvangsgifte kan straffes etter andre gjeldende lover, men hittil er ingen i Storbritannia dømt for forbrytelsen, melder Daily Mail


Arrangert mareritt

12.05.06: Det arrangerte ekteskapet ble et mareritt for den 29 år gamle kvinnen. Nå er hennes 37 år gamle mann dømt til fem års fengsel for å ha voldtatt henne, melder NRK.no. Mannen kom til Norge på slutten av 1990-tallet, og foreldrene arrangerte ekteskapet i 1999. I 2002 kom kona til Norge med parets to barn. Det tredje barnet er født i Norge. Mannen er i tillegg dømt for å ha voldtatt kona til en venn to ganger og for å ha befølt en tredje kvinne. Utover fengselstraffen må han betale tilsammen 250.000 kroner i oppreisning.


Hentebrud på slavekontrakt

08.05.06: En norsk mann (52) hentet seg en kone fra Kenya (25), og presenterte henne for en skriftlig slavelignende kontrakt. I kontrakten fremgår det at kvinnen måtte sverge på Det nye testamente at hun etter beste evne skulle rengjøre huset fullstendig minst en gang i uken, være vennlig sosialt selskap, være en kilde til glede, akseptere klager og følge husreglene. Men selv om hun oppfylte løftene, skulle det ikke forhindre mannen fra å annullere ekteskapet. Paret møttes i 1999 i Kenya, der mannen var på ferie, og holdt kontakt på e-post frem til 2002, da de ble enige om at hun skulle komme til Norge for ekteskap. "Han virket som en hyggelig mann. Av og til hylte og skrek han, men jeg trodde det var slik hvite menn er. Men allerede etter et par uker i Norge ville han ha meg til å spille inn pornofilm," forteller kvinnen til VG Nett. Kvinnen ønsker nå opphold på selvstendig grunnlag i Norge, selv om hun ikke oppfyller kravene. Dette fordi det er vanskelig for henne å returnere til Kenya som skilt kvinne. Mannen hevder at han er utsatt for et komplott av sin kenyanske kone, som bare ønsker oppholdstillatelse i Norge.


5 års fengsel for kjærlighetsekteskap

03.05.06: Lørdag ble en lykkens dag for et ektepar i Pakistan. Da slapp de ut etter fem års fengsel, der det nettopp var ekteskapet som hadde brakt dem. Paret hadde giftet seg mot familiens vilje, men mener at løslatelsen beviser at det ikke er en forbrytelse å gifte seg med den man elsker, melder Politiken.dk


Stadig flere tvangsekteskap - og barn tvangsgiftes av imamer

23.02.06: I går hadde VG Nett den tvilsomme nyheten om nedgang i antall tvangsekteskapsssaker i Norge, men i dag melder Dagbladet.no om stadig flere henvendelser til hjelpeapparatet.

Kompetanseteamet mot tvangsekteskap forteller om en økning i antall tvangsekteskapsaker. Temaets leder, Terje Bjøranger, forteller at de "kjenner til at mindreårige jenter blir gift i Norge av imam eller mulla. Vi vet at det har skjedd, men ikke hvem som står bak. Vi har hjulpet flere jenter ned til 15 år." Bjøranger bekrefter også at unge mennesker i Norge blir brukt som levende visum for å hjelpe slektninger til Norge. "Presset går i retning av å tillate en person fra utlandet å gifte seg med dem for at vedkommende skal få opphold," sier Bjøranger.


Nedgang i antall tvangsekteskap, slår VG fast

22.02.06: VG, ved journalist Kadafi Zaman, har i dag en tvilsom nyhet. Ved å henvise til årssrapporten til den landsdekkende tvangsekteskapstelefonen til Røde Kors, mener VG å kunne slå fast at det er en klar nedgang i antall tvangsekteskap. Journalisten fornekter seg heller ikke ved å koble denne informasjonen til statsråd Bjarne Håkon Hanssens ønske om å diskutere aldersgrense for familiegjenforening. Det er ikke første gang journalist Kadafi Zaman demonstrerer manglende vilje til å få korrekte fakta på bordet. Journalisten hopper nemlig galant bukk over at Norge har etablert et eget Kompetanseteam mot tvangsekteskap, et team som ledes av Terje Bjøranger i UDI, og som også har representanter fra politiet og Røde Kors. Dette teamet har opplevd en sterk økning i antall tvangsekteskapssaker, sier Bjøranger til HRS. Men kanskje VG vil følge opp saken?


Tvangsgiftet jente borte siden i fjor sommer

17.02.06: Den nye saken om tvangsgifte i Drammen synes svært bekymringsfull. Den nå 17 år gamle jenta som ble tvangsgiftet i Nord-Irak som barn for to år siden, har vært forsvunnet siden i fjor sommer, melder Drammens Tidende. ”Barnevernet fattet i fjor et akuttvedtak om omsorgsoverdragelse. Jenta ble tatt bort fra foreldrene og plassert på institusjon, men hun rømte i august i fjor. Vi vet ikke hvor hun befinner seg, opplyser politiførstebetjent Nina Bjørlo.” Det er likevel mulig at det blir tatt ut tiltale og at saken føres for domstolen til sommeren. Politiet aser bevisene mot faren som sterke. Jenta er i slekt med den første rettssaken om tvangsekteskap i Norge som føret til fellende dom, nå stadfestet av Høyesterett.


Ny tvangsekteskapssak i Drammen

16.02.06: Ikke før hadde dommen falt i Høyesterett knyttet til tvangsekteskapssaken i Drammen, før en ny sak dukker opp - igjen i Drammen. Den nye saken har svært mange likhetsstrekk med den forrige. I denne saken skal en 16 år gammel jente ha blitt giftet bort med tvang, vold og trusler under en tur til Nord-Irak. Påtalemyndighetene vil ta ut tiltale mot faren til den 16 år gamle jenta. I det kurdiske miljøet i Drammen har de to sakene satt sinnene i kok. Mange i miljøet mener at de motarbeides av politiet og barnevernet. Etter det Dagsavisen erfarer holdes den nå 17 år gamle jenta skjult, og heller ikke politiet vet hvor hun er. Nina Bjørlo, leder for etterforskningsavdelingen ved Søndre Buskerud politidistrikt, bekrefter at de ikke vet hvor jenta er, samt at personer i de to sakene er fra det samme kurdiske miljøet i Drammen og at jentene muligens også kan være i slekt, skriver Dagsavisen.no


Voldsoffererstatning for tvangsekteskap

20.01.06: For første gang har den norske stat gitt voldsoffererstatning til en kvinne som har vært utsatt for tvangsekteskap. Erstatningsnemnda for voldsoffer har tilstått den unge kvinnen 150 000 kroner i oppreisning for et fullbyrdet tvangsekteskap, som også innbefattet kidnapping, mishandling og trusler fra sin egen familie. Kvinnen var 17 år da familien holdt henne mot sin vilje i opprinnelseslandet, og giftet henne bort til sin egen tremenning. Les hos NRK Rogaland

Human Rights Service (HRS) Møllergata 9, 0179 Oslo - Norge Tlf: (047) 22 33 80 00 post@rights.n© HRS 2002 - 2007