| HRS - Forsiden | Om rights.no | Om HRS | Kontakt HRS | Bli HRS - venn i dag ! | In English | Lenker | Anbefalt litteratur | Nettstedskart |
Her er du: HRS - Forsiden > Ekteskap > Arrangerte- og tvangsekteskap > Tvangsekteskap i Drammen

VIKTIGE SØKEOPPLYSNINGER!
Søk i rights.no

Høyesterett skjerpet straffen i tvangsekteskapssak

15.02.06: I dag falt dommen i Høyestrett knyttet til tvangsekteskapssaken i Drammen. Høyesterett har skjerpet straffen mot faren og halvbroren til henholdsvis til to år og seks måneder, og to år. Høyestrett skrivet at «Det må ved straffeutmålingen tillegges vekt i skjerpende retning at den tvang som er utøvd fra de domfeltes side, er meget grov.», melder NRK.no

Det var i mai 2005 det ble kjent at familien skulle ha forsøkt å presse sin datter til å inngå ekteskap med en mann fra Irak. Jenta var da 17 år. Jentas far og halvbror ble satt på tiltalebenken i Drammen Tingrett, og dømt til fengsel i henholdsvis ti og åtte måneder våren 2005. Med hjelp fra offentlig hold oppholdt jenta seg i skjul for familien og det kurdiske miljøet, men etter kort tid gikk hun tilbake til familien. Hun endret så sin forklaring, og hevdet at det hun hadde fortalt tidligere var løgn. Likevel skjerpet Borgarting lagmannsrett straffen til ett år og ni måneders fengsel, og ett år og fire måneders fengsel. Statsadvokaten anket saken, en anke som ble godtatt av Høyesteretts kjæremålsutvalg. Begrunnelsen for anken var at statsadvokaten mente det er viktig å få satt en standard i slike saker. Han viste til at det antakelig er store mørketall, og at saken er prinsipiell, og det ikke eksisterer praksis fra Høyesterett på området.


Tvangsekteskap opp i Høyesterett

02.12.05: Den 18 år gamle tvangsgiftede kurdiske jenta, som er bosatt i Drammen, må nå forklare seg for landets øverste domstol etter at Høyesteretts kjæremålsutvalg har godtatt anken fra Statsadvokat Terje Nybøe: - Det er viktig å få satt en standard i slike saker. Ikke minst av hensyn til det vi antar er store mørketall. Saken er prinsipiell, og det fins ikke praksis fra Høyesterett på området, sier Nybøe til Drammens Tidende.

Saken er ennå ikke berammet, men vil trolig komme opp i løpet av 2006.


Drammensaken – nesten dobbel så streng straff

06.10.05: Faren og broren til den norskkurdiske jenta som ble tvangsgiftet, har blitt dømt av lagmannsretten til henholdsvis 1 år og ni måneder og 1 år og fire måneders fengsel, skriver Drammens Tidende.no. Dette er nesten dobbelt så lang straff som tingretten gav dem i mai. Den 18 år gamle jenta endret radikalt forklaringen sin, uten å bli trodd. Hun antas å være utsatt for sterkt press fra sine egne. Retten la stor vekt på det almenpreventive aspektet, og antar at mørketallene i Norge er store. ”Hensynet til vern av sentrale menneskerettigheter tilsier også at det bør reageres strengt”, fastslår Borgarting lagmannsrett.


Tvangsgiftet ber politiet droppe anke

20.09.05: I mai i år gikk en daværende 17 år gammel kurdiske jenta fra Drammen til sak mot sin far og bror for tvangsekteskap. Faren kom først til Norge og sønnen kom etter i 2001. Begge er irakske statsborgere og lever av sosialstønad. Senere kom moren med ytterligere en sønn og fire døtre. Jenta skal allerede i 2003 fått drapstrusler fra familien om hun ikke inngikk det planlagte ekteskapet. Politiet vurderte henne som så truet på livet at hun ble voktet døgnet rundt. Familien benektet at jenta er tvangsgiftet. Men faren og broren ble dømt til fengsel i henholdsvis ti og åtte måneder. Påtalemyndigheten mente imidlertid at dommen var for mild, og anket straffeutmålingen. Fredag 23. september skal ankesaken behandles, men nå ber den tvangsgiftede 18-åringen om at statsadvokaten stanser rettssaken. Les i Drammens Tidende.no


Jenta endret forklaring


26.09.05: Den kurdiske jenta påsto i ankesaken i Drammens tingrett 23. september at at det hele var oppspinn fra hennes side. Hun hevder nå at hun er forelsket i mannen som familien giftet henne med. Jenta, som av sikkerhetsgrunner ble overvåket døgnet rundt, flyttet i sommer tilbake til sin mor og søsken. Men statsadvokaten tror jenta er utsatt for press, og hun blir ikke trodd av aktor. Les i Drammens Tidende.no


Aktor ber om tre års fengsel

26.09.05: Den kurdiske jenta (18) ber om at straffen mot de far og bror blir så lav så mulig. Aktor på sin side vil øke straffen fra henholdsvis åtte og ti måneder til tre års fengsel for dem begge. Les i Drammens Tidende.no


Dommen falt: Skjerpet straff

01.10.05: Anmodningen fra den 18 år gamle kurdiske jenta om at ankesaken måtte stoppes ble ikke ikke tatt til følge av statsadvokat Terje Nybø. Retten avsa en enstemmig oppsiktsvekkende dom, der faren straffes for trusler, herunder grove trusler, mot sin egen datter under særdeles skjerpende omstendigheter, og legemsfornærmelse mot henne. Broren blir i tillegg til straff for tvangsekteskap, dømt for trusler mot sin søster og mot en kvinnelig ansatt i barnevernet i Drammen. Retten mener de to har gjort seg skyld i brudd på Straffelovens § 222, annet ledd, "for ved vold, frihetsberøvelse, utilbørlig press eller annen rettsstridig adferd, eller ved å true med slik adferd å ha tvunget noen til å inngå ekteskap." Straffen ble økt fra ti måneder til 1 år og ni måneders fengsel for faren, og fra åtte måneder til 1 år og fire måneders fengsel for broen.

Retten viser til at tvangsekteskap er i strid med menneskerettighetene, og dermed en alvorlig forbrytelse som kan utgjøre et livslangt overgrep. Det almenpreventive hensynet står derfor sterkt, og retten har lagt vekt på antakelsen om at mørketallene i Norge er store. - Familier og andre som tilhører en etnisk gruppe som for æren skyld rettsstridig tvinger kvinner og menn til ekteskap, må få et klart signal om at dette ikke aksepteres etter norsk rett. Hensynet til vern av sentrale menneskerettigheter tilsier også at det bør reageres strengt, fastslår Borgarting lagmannsrett i følge Drammens Tidende.no


Slik startet saken (mai 2005):

Tvangsgiftet jente går til sak


03.05.05: Familien skal ha forsøkt å tvinge en 17 år gammel jente til ekteskap med en mann fra Irak.
Jentas far og bror settes nå på tiltalebenken i Drammen Tingrett.

Jentas mor er tiltalt for medvirkning, noe som, etter HRS sin informasjon, er første gang i en sak om tvangsekteskap i norsk samtid. Jenta lever nå i skjul for familien og det kurdiske miljøet.

02.05.05: "Tvangsgifte for retten." Les i Drammens Tidende


En unik rettssak om tvangsekteskap

09.05.05: I dag må en far og sønn møte i Tingretten i Drammen tiltalt for tvangsgifte av familiens datter på 17 år i kurdiske Irak i fjor sommer. Tvangsekteskap ble innlemmet i straffeloven i 2004 og prøves nå rettslig for andre gang. Tvangsekteskap er svært utbredt, sier Hege Storhaug i Human Rights Service til NRK. ”Dette er et svært utbredt fenomen i norsk samtid. Det foregår en moderne form for menneskehandel med unge menneskers liv”, sier Storhaug.

"Unik rettssak om tvangsekteskap." Les hos NRK.no
"Erklærte seg ikke skyldig." Les hos Drammens Tidende


Politivakt døgnet rundt

10.05.05: Den 17 år gamle kurdiske jenta fra Drammen som har gått til sak mot familien for tvangsekteskap, vurderes av politiet som så truet på livet at hun voktes døgnet rundt. Familien benektet i går i Tingretten i Drammen at jenta er tvangsgiftet. Men det skal foreligge videoer fra bryllupsfest. Faren til jenta hevder derimot at hun bare er forlovet, det vil si at en imam har viet paret, men ekteskapet er ikke offisielt registrert i Irak. Videoopptak fra bryllupet var det fellende beviset i Norges første sak om å annullere et ekteskap på bakgrunn av tvang.

"Redd for å bli drept." Les i Drammens Tidende
"Redd for å forklare seg." Les hos Dagbladet.no

Her følger flere innlegg fra rettssaken i Drammen Tingrett

24.05.05: Nekter å vie uten tre svar. Les i Drammens Tidende
24.05.05: Føler seg uthengt. Les i Drammens Tidende
23.05.05: Politifolk i drapsfrykt etter trusler. Les i Drammens Tidende
23.05.05: 17-åringen er velkommen tilbake. Les i Dagsavisen
23.05.05: Skal mekle mot tvangsekteskap. Les i Dagsavisen
22.05.05: Vil vekke mange foreldre. Les i Drammens Tidende
22.05.05: Frykter for jentas liv. Les hos Aftenposten.no
22.05.05: Vi kurdere må kjempe mot tvangsekteskap. Les hos Aftenposten.no
21.05.05: Første dom mot tvangsekteskap. Les hos Aftenposten.no
21.05.05: Mild dom for å ha tvangsgiftet datteren. Les i Dagsavisen
21.05.05: Preventiv effekt. Les hos Aftenposten.no
21.05.05: Venter skred av rettssaker. Les i Drammens Tidende
21.05.05: Jenta er dødsdømt på livstid. Les i Drammens Tidende
21.05.05: Politifolk trues på livet. Les i Drammens Tidende
21.05.05: De tiltalte er lettet. Les i Drammens Tidende
12.05.05: Jeg ville dø. Les hos Dagbladet.no
11.05.05: Jeg hadde ikke noe valg. Les i Drammens Tidende
11.05.05: Krever tre års fengsel. Les hos Dagbladet.no
11.05.05: Moren: Hun var ikke så motvillig. Les i Drammens Tidende
11.05.05: Ektemannen skal ha drapstruet jenta. Les i Drammens Tidende
11.05.05: Brøt sammen under bryllupsvideo. Les i Drammens Tidende
11.05.05: Gutter på skolen vil drepe jenta. Les hos Dagbladet.no
11.05.05: Aktor tabbet seg ut. Les hos Dagbladet.no
10.05.05: Fikk kalde føtter. Les hos Dagbladet.no
10.05.05: Vi sier "drepe" bare på tull. Les i Drammens Tidende

Ekteskapet dømt ugyldig - den unike saken fra 1992/93: Faksimile fra Dagbladet 1992

I 1992 fikk en norskpakistansk jente fra Buskerud rettens medhold i at ekteskapet hennes var inngått under tvang. Hun klarte selv å smugle ut videoopptak fra tvangsbryllupet i Nord-Pakistan.

Etter HRS’ erfaring er ekteskapet kulturelt og religiøst sett bindende dersom en imam har viet paret. Dette har vi omtalt bredt i boken Feminin integrering (2003) knyttet til muslimsk skilsmisse. Eksempelvis vil de som praktiserer flerkoneri, vie seg muntlig i en muslimsk menighet med kone nummer to og/eller tre osv. Skulle kvinnen ønske å bli løst fra det muslimske ekteskapet, må hun ha ektemannens samtykke og søke skilsmisse i menigheten.

Les om den historiske dommen som var publisert i
Dagbladet SØNDAG, 7. februar 1993

Human Rights Service (HRS) Møllergata 9, 0179 Oslo - Norge Tlf: (047) 22 33 80 00 post@rights.no © HRS 2002 - 2005