| HRS - Forsiden | Om rights.no | Om HRS | Kontakt HRS | Bli HRS - venn i dag ! | In English | Lenker | Anbefalt litteratur | Nettstedskart |
Her er du: HRS - Forsiden > Ekteskap > Arrangerte- og tvangsekteskap side 4

Søk i rights.no

VIKTIGE SØKEOPPLYSNINGER!

Advarer mot korte straffer for tvangsekteskap

27.09.05: Terje Bjøranger, ansatt i UDI og leder av kompetanseteamet, mener at korte straffer i tvangsekteskapssaker kan oppfattes som en godkjenning av tradisjonen. Hans erfaring er at det i visse kurdiske og pakistanske miljøer ikke virker avskrekkende med noen måneders fengselsstraff.

Les og hør hos NRK Buskerud


Nikah Nama bør fylles ut med varsomhet

27.09.05: The Muslim Family Law Ordinance (MFLO) i Pakistan oppfordrer alle kvinner som skal gifte seg muslimsk til å bruke en standard Nikah Nama (ekteskapskontrakt). De mener at ekteskapskontrakten er det viktigste dokumentet kvinner underskriver i sitt liv, og derfor må man på forhånd sette seg inn i hvilke rettigheter man har, samt benytte seg av de fordelene kontrakten kan gi en som kvinne.

På nettstedet til SDPI (Sustainable Development Policy Institute) kan man blant mye annet viktig lese hvilke forhold kvinner bør være observante på når de fyller ut en ekteskapskontrakt. Her gis også råd om hva man bør gjøre om ens rettigheter på noen måte er blitt krenket. Nettstedet presenterer en viktig liste med ”16 Steps for Securing your Rights in Marriage” (midt på siden)


Tvangsgiftede hentet til Norge

15.07.05: Terje Bjøranger, leder av Utlendingsdirektoratets (UDI) kompetanseteam mot tvangsekteskap, opplyser til Aftenposten at syv tvangsgiftede unge kvinner er hjulpet hjem i år, hvorav fem bare i juli. I tillegg vet kompetanseteamet om to tvangsgiftede som holdes tilbake av familien, og ti som fryktes allerede tvangsgiftet. Les hos Aftenposten.no

Bjøranger sier at kompetanseteamet har 70 unge kvinner som følges opp, de fleste under 18 år. UDI har ikke sikre tall på hvor mange som tvangsgiftes, men en samlet erfaring fra instansene som jobber i teamet tilsier at problemet stadig er voksende. Les i Dagsavisen.no


Kristin Halvorsen i skole om arrangert- versus tvangsekteskap

13.07.05: Under et frokostmøte med norskpakistanske jenter i Kharian, ble Halvorsen belært om tilstandene når det gjelder ekteskapsinngåelse blant norskpakistanere i Norge. Det ble understreket at det er forskjeller innenfor det pakistanske miljøet, og at de fleste familiene ønsker det beste for sine egne barn. Jentene fortalte også at norske gutter ikke var "kjekke" nok, og at de helst ville gifte seg med muslimske menn. Det ble også sagt at nordmenn overdriver tvangsekteskaps- problematikken, og at tilstandene er mer nyanserte enn det som kommer frem i media. Les hos Aftenposten.no

Les også om samme tema i artikkelen "Mottatt som dronning" hos Aftenposten.no 11.07.05


Barnevernet får sterk kritikk i ny rapport

29.06.05: Utlendingsdirektoratet, Norges Røde Kors og politiet, har etablert et kompetanseteam med mål om å bidra til å øke innsatsen, kvaliteten, og kompetansen på arbeidet som gjøres i forhold til tvangsekteskap og annen æresrelatert vold i Norge. Etter seks måneders virke har teamet levert sin første halvårsrapport, som bl.a. kommer med sterk kritikk av barnevernet. Les mer om saken


1 års fengsel for trusler om tvangsgifte

21.06.05: I ettermiddag falt dommen i den historiske rettssaken om en pakistansk far som var tiltalt for å ha truet datteren med tvangsekteskap og æresdrap. Aktor hadde lagt ned påstand om 10 måneders fengsel. Retten la i domsavsigelsen vekt på at tvangsekteskap er et omfattende samfunnsproblem der mørketallene er store, og dømte faren til ett års ubetinget fengsel. Retten mener videre at særdeles skjerpende omstendigheter foreligger, da knyttet til at datteren ble dumpet tre år gammel i Pakistan og er frarøvet en oppvekst i Norge. Faren må også betale 75 000 kroner i erstatning til datteren som har etnisk norsk mor.

Les hos Dagbladet.no


70.000 tvangsgiftet i Frankrike - livet i gettoene forverres

20.06.05: I følge en offentlig fransk kommisjon er så mange som 70.000 unge kvinner i Frankrike tvunget inn i arrangerte ekteskap. På innsiden av de snart utallelige muslimske gettoene i Frankrike øker undertrykkingen av jenter. I frykt for å bli utsatt for gruppevoldtekter, tar jentene på seg sløret og vegrer seg for å gå ut alene. I en rettssak for en tid tilbake ble 18 unge menn dømt for å ha gruppevoldtatt ei jente over en periode på to måneder. Det som imidlertid sjokkerte folk i Frankrike da dommen falt, var reaksjonen til en av guttenes mødre. Hun mente at jenta burde vært fengslet.

Les hos CBSNews


Trusler om drap og tvangsekteskap

17.06.05: I Oslo tingrett i går vitnet den norske moren til den 18 år gamle norskpakistanske jenta som ble dumpet i Pakistan i 13 år. Moren fortalte om et kontinuerlig volds- og trusselhelvete, og en ti års kamp for å få datteren tilbake til Norge. Både moren og datteren lever i dag med voldsalarm. Moren støttet opp under datterens påstander om at faren truet med å drepe datteren hvis hun ikke giftet seg med en fetter i Pakistan. Faren har bodd i Norge i 30 år, han er ikke norsk statsborger, og han har seks voldsdommer på seg. Aktor la ned påstand på 10 måneders fengsel for trusler. Dom i denne unike saken faller 21.juni.

Les hos Dagbladet.no


Jente med norsk mor dumpet tre år gammel i Pakistan

16.06.05: I Oslo tingrett står en 47 år gammel pakistansk far tiltalt for drapstrusler og trusler om å tvangsgifte datteren (18) til en fetter i Pakistan. Jenta har etnisk norsk mor. Hun ble dumpet sammen med lillebroren bare tre år gammel i Pakistan. Først da hun var 16 år gammel, klarte hun å flykte tilbake til Norge. Jenta er livredd faren, og lever med voldsalarm og ny identitet. Hun kan ikke snakke norsk, og kommuniserer med moren sin på engelsk. Hun forteller om et isolert liv i Pakistan og om grove trusler fra farens familie. Faren, som har flere voldsdommer på seg, benekter straffeskyld. I dag avsluttes vitneforklaringene i tingretten.

Les hos Dagbladet.no


Ny rettssak knyttet til tvangsekteskap

13.06.05: Oslo tingrett skal behandle en ny sak knyttet til tvangsekteskap og drapstrusler nå på onsdag og torsdag. En pakistansk far på 47 år er tiltalt for å ha truet datteren med giftermål med fetteren og for å ha fremsatt drapstrusler dersom hun innledet forhold til en annen. Jenta er i 20-årene, og jentas mor skal vitne til fordel for datteren. Politiet vil skjerpe sikkerheten når saken pågår for domstolen.

Les hos Dagbladet.no


Oppretter kriseboliger i Oslo for tvangsgifte på flukt

13.06.05: I Oslo oppretter kommunen nå tre kriseboliger for unge mennesker som trues med å bli tvangsgiftet. Målet er at boligene skal stå klare i løpet av sommeren.

Les i Dagsavisen


Fra skoleklokker til bryllupsklokker

12.06.05: Mens det for de fleste unge er en stor glede å høre skoleklokkene ringe for sommeren, betyr det for noen at de kan høre bryllupsklokkene i det fjerne. Men ingen vet hvor mange som står i fare for å bli giftet bort mot sin vilje.

Les i Drammens Tidende
Møtte ektemannen første gang bryllupsnatta

09.06.05: Dagbladet.no publiserer en reportasje knyttet til rapporten vår, ”Innvandring gjennom Ekteskap”. Den omhandler en kvinne som forteller om sitt første møte med ektemannen – på bryllupsnatten, og hans forsøk på å drepe henne i Pakistan.

Les hos Dagbladet.no


På kollisjonskurs med demokratiet - Arrangert ekteskap og verdier

30.05.05: Arrangert ekteskap praktiseres ikke av aktive medlemmer av et fritt og moderne demokrati. Praksisen tilhører hierarkiske og føydale samfunn basert på stamme-, kaste- og klanmentalitet der overhoder styrer undersåttene. Dette leser Hege Storhaug ut av kronikk om arrangert ekteskap til norskpakistaneren, Abid Q. Raja.

Les Abid Q. Rajas kronikk "Arrangert ekteskap er ikke tvang" hos Aftenposten.no

Les Hege Storhaug sitt tilsvar


Tvangsekteskap opp i Drammen Tingrett

03.05.05: Familien skal ha forsøkt å tvinge en 17 år gammel jente til ekteskap med en mann fra Irak. Jentas far og bror settes nå på tiltalebenken i Drammen Tingrett. Jentas mor er tiltalt for medvirkning, noe som, etter HRS sin informasjon, er første gang i en sak om tvangsekteskap i norsk samtid. Jenta lever nå i skjul for familien og det kurdiske miljøet.

Vi har lagd en egen samleside


Krisesenter for tvangsgiftede menn

04.04.05: Britiske myndigheter etterforsker 2-300 tvangsekteskap i året. Over 30 prosent av tvangsekteskapene blant personer fra subkontinentet berører unge menn. De kidnappes og mishandles, men vil ikke vitne mot sine egne familier. Det foreslås å opprette krisesentre for denne gruppen.

Les hos Times Online


Ny britisk lov mot tvangsekteskap under planlegging

29.03.05: Familier som konspirerer om å tvinge unge kvinner inn i ekteskap mot deres vilje, skal kunne saksøkes i følge en ny lov som skal bli rettskraftig i løpet av 2005. Myndighetene tror at minst 500 jenter bare i London har blitt tvangsgiftet i løpet av de to siste årene, og vil gjøre det lettere å anmelde allerede på planleggingsstadiet. Enkelte kvinneorganisasjoner som arbeider innen feltet er skeptiske og grunngir dette med at jentene ikke tør søke hjelp når de vet familien kan bli offentlig rettsforfulgt.

Les hos Times Online


Kompetanseteam i tvangsekteskapssaker

10.12.04: Utlendingsdirektoratet (UDI) som har hovedansvaret, har sammen med Røde Kors og politiet etablert et kompetanseteam i kampen mot tvangsekteskap. Kompetanseteamet skal øke samarbeidet mellom offentlige etater og hjelpeorganisasjoner. Målet er å øke innsatsen, kvaliteten og kompetansen på arbeidet som blir gjort.

Les saken hos KRD

Tvangsekteskap skal være grunn til å få fri rettshjelp

07.09.04: I gårsdagens Aftenposten fremkom at unge innvandrerkvinner og -menn ikke lenger får fri rettshjelp når de bryter ut av et tvangsekteskap. Disse erfaringene er gjort via Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF), og advokat Hanne G. Bredal. De fleste politikerne reagerer negativ på denne eventuelt endrede praksisen, men Justisdepartementet ved statssekretær Rita Sletner understreker at noe slikt signal ikke har gått fra dem.

Les hos Aftenposten.no


Flukten fra tvangsekteskap - en tung og "taus" vei

03.02.04: Stadig flere norske ungdommer med annen etnisk bakgrunn søker hjelp for å slippe unna arrangerte ekteskap. Men tilbud om hjelp er langt fra tilfredsstillende til tross for at ”alle” skjønner at det er traumatisk å bli tvunget til å bryte med egen familie og miljø. Ungdom forteller om manglende oppfølging etter at de søkte hjelp, et problem HRS ved flere anledninger har påpekt. Hadde ungdommen, som i de fleste tilfeller er jenter, hatt en utagerende atferd i det offentlige rom, ville ikke samfunnet ”hatt råd til” å la være å hjelpe dem. Men jentenes ofte livstruende situasjon medfører at de må gjemme seg bort – de tvinges til taushet og sliter i det stille. Politikerne kjenner til deres situasjon, men lite gjøres. Samtidig velger man å satse millioner på bekjempelse av barne- og ungdomskriminalitet, som i hovedsak er et "gutteproblem". Dette er pinlig urettferdig.

Les hos Aftenposten.no

Les også om Dørums offensiv mot barnekriminelle, hos Aftenposten.no 30.11.03


Den evige debatten – tvangsekteskap versus arrangerte ekteskap

25.08.03: HRS er enig i de endringer som den danske Regjeringen har foretatt i sin utlendingslov. Dette innebærer bl.a. at vi støtter en 24-årsgrense for familiegjenforening og tilknytningskravet. Fredag 22.august hadde den danske avisen Politiken et intervju med HRS, der vi karakteriserer den danske utlendingslov som "Europas beste". Kvinderådet i Danmark er derimot uenige med oss, og mener at vi må skille mellom arrangerte ekteskap og tvangsekteskap: "Loven signaliserer, at vi ikke regner dem for ordentlige dansker, som er født og opvokset her", sier sekretariatschef i Kvinderådet, Randi Theil Nielsen. Denne holdningen har fått både den danske ligestillingsminister Henriette Kjær (K) og Socialdemokratenens ligestillingsordfører Mette Fredriksen, til å reagere: "Misforstået kulturhensyn", sier de. Men de radikales (R) utlændingeordfører, Elsebeth Gerner Nielsen, støtter kvinderådet og arrangerte ekteskap.

"Når bryllupsnatten er voldtægt". Politiken intervjuer HRS 22.08.03

"Kvinderådet forsvarer arrangerede ægteskaber." Les i Politiken 22 08 03

"Politikere skælder ud på Kvinderådet." Les i Politiken 23.08.03

"R forsvarer arrangerede ægtenskaber." Les i Politiken 25.08.03


HRS' forslag knyttet til fullbyrdet tvangsekteskap og voldtekt

19.09.02: HRS foreslår at lovverket om tvangsekteskap må reflektere voldtekt. I utredningen vår viser vi at dagens lovverk ikke skiller mellom tvangsekteskap og fullbyrdet tvangsekteskap. Med fullbyrdet tvangsekteskap menes at ekteparet har hatt samleie. Vi mener at et fullbyrdet tvangsekteskap må knyttes til lovverk om seksualforbrytelse (voldtekt). HRS har presentert lovforslaget for en rekke politikere og andre sentrale aktører som stiller seg positive til HRS’ vurdering. Utredningen er overlevert Regjeringen ved justisminister Odd-Einar Dørum.

Les HRS sitt "Forslag til lovendring om tvangsekteskap" utredning i pdf-format


Kvinner leier livvakter

08.10.99: Muslimske innvandrerkvinner i Norge leier livvakter for å beskytte seg mot bortføring og drap fordi de nekter å inngå tvangsekteskap. TV 2-avsløringen i går kveld om at norske muslimske kvinner kan være i livsfare om de nekter å inngå tvangsekteskap, kom ikke som noen overraskelse på driftsleder Odd Larsen i Norsk Sikkerhetstjeneste. Firmaet har beskyttet flere innvandrerkvinner mot sin egen familie de siste årene.

- Det siste tilfellet hadde vi for bare tre måneder siden. Til sammen har vi vært innkoblet i en 12-13 tilfeller, sier Larsen til VG. Det er mishandling, trusler om bortføring og drap for å få gjennomført arrangerte ekteskap, som har fått kvinnene eller deres venner til å henvende seg til sikkerhetsfirmaet i Oslo. Enkelte av dem hevder det har vært utlovet dusør på dem.

- Ofte har det dreid seg om fattige kvinner eller unge jenter. Men liberale muslimske venner eller norske venner har lagt ut for dem. Grunnen til at de er kommet til oss, er at de ikke har ønsket å anmelde familiemedlemmer til politiet, sier han. Den yngste kvinnen som Norsk Sikkerhetstjeneste har beskyttet var bare 16 år. En av kvinnene hadde blitt knivstukket flere ganger av sin egen far før hun henvendte seg til firmaet.

Les hos VG NETT


Giftet seg mot farens vilje: Livsfarlig kjærlighet

1997: Saima frykter for livet sitt. Hun giftet seg av kjærlighet – uten farens samtykke. I dag bor hun på krisesenter med væpnet vakt foran døren. Mannen er fengslet, anklaget for kidnapping og sex. Saimas rike far står bak. Han truer med å drepe dem begge.

Hege Storhaug i Kvinner og Klær nr. 5 1997 om livsfarlig kjærlighet


Norske barn tvangsgiftes i Pakistan

1993: Det bor en jente på 16 år og en gutt på 14 år et sted i Norge. I sommer ble de giftet bort til hverandre. Fremtiden deres ble gjenstand for en byttehandel som gikk ut på å få et familiemedlem til Norge. Utrolig kanskje, men det vil skje igjen...

Hege Storhaug i Kvinner og Klær nr. 52 1993 om tvangsgifting av barn i Pakistan


Tvangsekteskap – en kriseguide

Muslimske jenter i Norge kan risikere å bli drept av sin egen familie når de besøker foreldrenes hjemland. Faren oppstår når de nekter å gifte seg med den som familien har pekt ut, og heller ønsker å gifte seg av kjærlighet. Kjærlighetsekteskap truer familiens ære, og æren settes i mange muslimske miljøer høyere enn alt annet. Drap av unge kvinner som truer familiens ære kalles æresdrap, og skjer i stort omfang i flere muslimske land. Redselen for å bli drept er grunnen til at mange norske jenter ikke nekter å gifte seg arrangert med den foreldrene velger fra hjemlandet.

I Norge har vi hatt innvandring fra muslimske land siden slutten av 1960-tallet, og i dag består vår muslimske innvandrerbefolkning av ca. 100 000 personer. Pakistanere, tyrkere og marokkanere er blant de største muslimske gruppene. Flertallet av foreldregenerasjonen kommer fra landsbygda, hvor konservativ islam dominerer folks tankesett og verdier. Arrangert ekteskap er derfor en svært sentral skikk som lever videre blant muslimer i Norge.

Mange innvandrerjenter giftes bort i foreldrenes hjemland. Dette betyr at lovverk og rettssikkerhet i land som Pakistan, Tyrkia og Marokko er av stor betydning for dem. I Norge har vi siden 1992 kjent til konflikter rundt arrangert ekteskap, der ungdom som nekter å bli giftet bort har opplevd å bli tvangsgiftet . Tallene har vist seg å være langt større enn man trodde i begynnelsen. Mange av disse jentene kommer i alvorlige konflikter både i Norge og i foreldrenes opprinnelsesland. Flere frykter for sitt liv.

Hege Storhaug utarbeidet i 1993 en en kriseguide om tvangsekteskap for organisasjonen SEIF [Selvhjelp for innvandrere og flyktninger]. Guiden i pdf-format, oppdatert 16. mai 2002

Human Rights Service (HRS) Møllergata 9, 0179 Oslo - Norge Tlf: (047) 22 33 80 00 [email protected]© HRS 2002 - 2007