| HRS - Forsiden | Om rights.no | Om HRS | Kontakt HRS | Bli HRS - venn i dag ! | In English | Lenker | Anbefalt litteratur | Nettstedskart |
Her er du: HRS - Forsiden > Verdidebatten side 2

VIKTIGE SØKEOPPLYSNINGER!
Søk i rights.no

Ytringsfrihetens magrere kår i Europa

02.12.05: Den Oslo-bosatte forfatteren, Bruce Bawer, mener ytringsfrihetens kår i Europa blir magrere og magrere. I Reason Online gjennomgår han sentrale hendelser i Europa siste året som viser hvordan intellektuelle og kunstnere ”frivillig” lar seg kneble i en misforstått toleranse for religiøs fanatisme. Bawer sin siste bok, "While Europa Slept – How Radical Islam is Destroying the West from Within", publiseres i februar 2006.


Kraftig kritikk av norsk bistand

02.12.05: Forfatter Guri C. Wiggen, selv med erfaring blant annet fra bistandsarbeid i regi av FN i Nicaragua, har skrevet boka «Fra almisser til verdighet?». Hun sparer ikke på kritikk av UD og NORAD. - Den viktigste bistanden Norge ga til Nicaragua på 90-tallet var gjødsellevering. Folk i NORAD var stolte av dette. Men gjødselen ble solgt til de velstående kaffebøndene, de fattige fikk ikke tilgang til den. I løpet av en kort periode var vel 11 millioner kastet rett ut av vinduet. Afrika fikk over 400 milliarder dollar mellom 1970 og 2000. Nå er det kommet flere rapporter som slår fast at 50 år med bistand ikke har vært vellykket. Ikke bare er bistandsmidlene forsvunnet i korrupte jakkelommer og på bistandsbyråkrati, pengene har altså også forverret folks liv, forteller Wiggen til Dagbladet.no. Videre mener Wiggen at byråkrater og organisasjoner som lever av folks nød, er et annet paradoks i bistandsindustrien. Nordmenn er fornøyde så lenge vi er flinkest i verden til å gi bistand, men den kritiske debatten og interessen er fraværende.


Æreskodeksen sniker seg inn i samfunnet vårt

01.12.05: Æresbegrepet er igjen til debatt, nå feilaktig aktualisert ved drapet på Nøtterøy. NRK.no sier: "Medie-Norge omtaler årsaken til drap ulikt. Dreper en muslim kona er mediene raske med å kalle det et æresdrap. Nøtterøy-drapet derimot kalles en uforståelig tragedie."

Det er bekymringsfullt at NRK og andre sentrale medier fremdeles ikke har forstått at æresdrap er knyttet til kollektivistiske kulturer preget av føydalitet, og der kvinners status er svært lav, samt at æresdrap er en kollektiv handling der drapsmannen hylles, ja, til og med kan være presset til å drepe for ”gjenopprette familiens ære”. Jamfør for eksempel at dansk politi har siktet hele ni personer etter at en bror skjøt søsteren sin.

NRKs holdning omfavnes selvsagt av muslimske talspersoner, som ikke ønsker en åpen og ærlig debatt om denne æreskulturen, men som heller synes å ønske at Norge skal integreres i denne kulturen. Vi betviler sterkt av verken familie eller miljøet til Nøtterøymannen bifaller drapet. Fornektelse og bagatelliseringe påpeker Shazhad Rana elegant i en kronikk i VG (18.november), der han hevder at muslimene selv har skylden for eventuell stigmatisering i mediene. Rana peker på at ”muslimene er kronisk allergiske mot all kritikk”.

I dag følger Dagbladet.no opp med en glimrende og skremmende artikkel om hvordan æreskulturen har fått innpass blant norske elever i mindretall på skoler i Oslo øst. Den forteller om kvinnefiendtlighet forkledt som ære. Og slike verdier skal vi la få gro fast i Norge? Her har voksne, ikke minst lærerne et formidabelt ansvar, ellers vil vi måtte vinke farvel til likestilling mellom kjønn og likeverd mellom mennesker.


Økningen av religionens betydning for politiske formål

29.11.05: Den tyske filosofen Jürgen Habermas er i Norge som Holbergprisvinner. I denne anledning holder han i dag en tale ved Universitet i Bergen, som Dagbladet.no har oversatt til norsk. Her fokuserer Habermas på at religionenes betydning for politiske formål har økt over hele verden. Blant annet sier han: "Det holder ikke å støtte seg bare til den gode viljen til en sekularisert autoritet som i dag tolererer minoriteter som hittil er blitt diskriminert. De berørte parter må selv bli enige om de vanskelige avgrensningene mellom den positive friheten til å utøve sin egen religion og den negative friheten til å forskåne seg for andres religionsutøvelse. Hvis prinsippet om toleranse skal kunne heves over enhver mistanke om at toleransens begrensninger har noe med undertrykkelse å gjøre, må vi finne et overbevisende grunnlag for definisjonen av hva som kan tolereres og hva som ikke kan det, og dette grunnlaget må alle parter kunne akseptere." Les hele talen hos Dagbladet.no


En gjennomkorrupt viseordfører i København?

25.11.05: Portrettet i dagens Weekendavisen av den danske politikeren, Wallait Khan, som ligger an til å bli andre nestformann i København bystyre, er en historie som overgår de fleste fantasier. Det handler om vold, drap, økonomisk kriminalitet, støtte til ekstreme islamistiske nettverk, vennskap med en terrordømt, og en flittig overløping mellom ulike partier. Først ble han valgt inn i bystyret for Innvandrerlisten, deretter for Socialistisk Folkeparti (SF), og nå ble han valgt inn for Venstre. Men så snudde han igjen, ble ”løsgjenger” og inngikk avtale med den sosialistiske siden som vil gi dem en borgermesterpost. Pakistanere i København er rystet. Som en sier til Weekendavisen: ”De pakistanske samfunnene i København er meget overrasket over at venstrefløyen… vil betale en så høy pris for en borgermesterpost. Khan har aldri respektert de danske verdiene.”


Demokratisk fundamentalist

21.11.05: Politikeren Naser Khader (R) er nå en av de mest beskyttede personene i Danmark. Drapstruslene kommer stadig hyppigere og blir stadig mer konkret. Selv tror Khader at truslene kommer fordi han har erklært seg å være "demokratisk fundamentalist", hvilket betyr at han er villig til å forsvare de demokratiske verdier - selv om det skulle gå på bekostning av religion. Les i B.T


Samira Munir - kommentar av HRS

15.11.05: Norskpakistanske Samira Munir, representant for Høyre i Oslo bystyret, forulykket natt til lørdag ved en togstasjon utenfor Oslo.

HRS har siden lørdag mottatt svært mange henvendelser etter at Samira Munir forulykket natt til lørdag ved Kolbotn togstasjon. Henvendelsene, og også spekulasjonene, blir bare flere og flere, og HRS ser derfor behov for å bidra med det vi kan for å klargjøre noen sentrale forhold. Les mer


Islams kvinnesyn: Kvinnen erobret i et seksualisert system

14.11.05: Islams kvinnesyn er gjennomseksualisert, skriver Hege Storhaug i et essay i ”Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge – Religion og livssyn”. I følge Storhaug er særlig islamstifteren Muhammeds handlinger, som anses som eksemplariske og til etterfølgelse, medvirkende til overgrep mot jenter og kvinner. Muhammeds ord og handlinger kan misbrukes til å legalisere både tvangsekteskap, voldtekt og kjønnslemlestelse. Gjennom polygami og enkel tilgang til skilsmisse, sikres menns seksuelle tilfredsstillelse optimalt. Kvinners seksualitet anses som farlig for samfunnsordenen, og skal derfor reguleres gjennom blant annet lydighetplikt. En kvinne kan heller ikke ustraffet nekte mannen samleie. Hvis hun nekter, skal hun straffes i det jordiske livet, og hun foreskrives også straff etter døden. Både vers fra koranen og hadith støtter opp under kvinnens helt underordnede stilling seksuelt i samliv med ektemannen.

Som Ayaan Hirsi Ali, parlamentsmedlem i Nederland, mener Storhaug at en åpen og kritisk analyse og debatt av hvem Muhammed var og hans ulike handlinger, er en hovednøkkel for muslimer til å vokse inn i en helt nødvendig islamsk opplysningstid, ikke minst i forhold til frigjøring av kvinner. Islamisters påvirkning av unges holdninger til jenter og kvinner kan medføre et problem i skolene. Storhaug anbefaler norske skoler å møte denne form for kontroll og seksuell trakassering av jenter og kvinnelige lærere med nulltoleranse.

Her kan du lese essayet


Skoler i Pakistan: Undervisning i intoleranse og hat

15.07.05: Også denne sommeren sendes mange norskpakistansk barn til Pakistan, noen for å feriere, andre for å begynne på skole der. De offentlige skolene i Pakistan preges av undervisning i hat, kjønnsdiskriminering og forfalsking av landets historie, noe lærerbøkene vitner om. Resultatet er blant annet at to tredjedeler av elevene ønsker at Pakistan skal bli en shariastat. Dette fremkommer i en artikkel i det engelskspråklige pakistanske månedsmagasinet Newsline. Bruce Bawer og HRS har oversatt og omarbeidet denne interessante og viktige artikkelen for rights.no, ikke minst ut fra det som nylig har fremkommet i forhold til terrorangrepet i London, men også knyttet til at KRD har utlyst et forskningsprosjekt på bakgrunn av rapporten "Norske barn i utlandet – Ute av syne, ute av sinn" (pdf-format) Oppdraget omhandler situasjonen for norskpakistanske barn som tar sin utdannelse i Pakistan.

Les artikkelen


Naiv, norsk innvandringspolitikk

09.09.04: Professor Berthold Grünfeld anklager norsk innvandringspolitikk for å være snillistisk. Han mener Norge må ta innvandrere og flyktninger på alvor, og ikke betrakte "alle" som ressurssvake og/eller traumatiserte. Det må kreves at innvandrere i Norge lærer seg norsk språk og tilegner seg norske verdier og holdninger. Slik må kunne sies - uten av man blir beskyldt for å være rasist eller fascist, hevder Grünfeld, som selv er av jødisk herkomst.

Les hos NRK.no


Definering av virkeligheten - ut fra hvem sine fordommer og hvem sin kunnskap

24.04.03: Artikkelen Den multikulturelle trussel stod på trykk i Klassekampen 1.april. Den vakte vrede hos bl.a. "frilansforsker" Ragnar Næss, som kom med tilsvar 11.april i samme avis. Næss fremhever bl.a. at ingen vet i hvilken grad ungdommer i miljøer som praktiserer arrangert ekteskap opplever alvorlige problemer på dette feltet, i hvilken grad de selv løser disse problemene, hvilken grad de selv slutter opp om tradisjonelle verdier, og/eller godtar dem i modifisert utgave. På dette grunnlag beskylder han Storhaug for å forholde seg ut fra fordommer heller enn kunnskap.

I Storhaug sitt tilsvar (Klassekampen, 23.april) sier hun at Næss og hans likesinnede tillater seg nær sagt hva som helst for å fremheve seg selv som ”det gode mennesket” med et humant verdigrunnlag og korrekte fakta.

" Kunnskap eller fordommer?" Les Ragnar Næss sin kommentar

" Den ubehagelige virkeligheten – fordommer og fakta om integrering." Les Hege Storhaugs tilsvar
           
Human Rights Service (HRS) Møllergata 9, 0179 Oslo - Norge Tlf: (047) 22 33 80 00 [email protected] © HRS 2002 - 2005