| HRS - Forsiden | Om rights.no | Om HRS | Kontakt HRS | Bli HRS - venn i dag ! | In English | Lenker | Anbefalt litteratur | Nettstedskart |
Her er du: HRS - Forsiden > Innvandring > Innvandringspolitikk > UDI-skandalen > Proforma ekteskap

VIKTIGE SØKEOPPLYSNINGER!
Søk i rights.no

5. april 2006

Human Rights Service (HRS) avdekket i 2003 en eksplosjon i antall ekteskap mellom irakiske menn og norske kvinner ("Feminin integrering – utfordringer i et fleretnisk samfunn").

For årene 1996 til og med 2000 ble det totalt sett inngått 25 ekteskap mellom irakisk mann og etnisk norsk kvinne, dvs. i snitt 5 ekteskap av denne typen i året (de reelle tallene er 3 i 1996, 6 i 1997, 3 i 1998, 5 i 1999 og 7 i 2000). Året 2001 inngikk derimot hele 54 irakiske menn ekteskap med norsk kvinne.

HRS så den dramatiske økningen for irakiske 1.generasjonsmenn i sammenheng med at regjeringen i mai 2001 bestemte seg for å sende hjem de 2.019 kurderne fra Nord-Irak som i februar 2000 fikk ett års midlertidig oppholdstillatelse uten rett til familiegjenforening, de såkalte MUFerne – Midlertidig opphold Uten rett til Familiegjenforening. En av de viktigste grunnene til beslutningen om hjemsendelse var dokumentasjon om at et betydelig antall av disse kurderne hadde reist på ferie til landet som de mente seg forfulgt i. Samtlige av de 54 ekteskapene dette året ble inngått etter at regjeringen fattet sin beslutning.

Da HRS i 2003 påpekte at sannsynligheten var stor for at et betydelig antall av disse ekteskapene var proforma, ignorerte ansvarlig statsråd Erna Solberg fullstendig problemstillingen. UDI, ved daværende direktør Trygve Nordby, uttalte endog til P4 at ”direktoratet trodde på kjærligheten i disse ekteskapene”.

Det høye antallet ekteskap mellom irakiske menn og norske kvinner har fortsatt de påfølgende år. 38 ekteskap i 2002, 43 ekteskap i 2003 og 20 ekteskap i 2004. Dette har vært påpekt fra HRS i rapporter til regjeringen siste to år.

Da giftermål gir grunnlag for fast bosetting på selvstendig grunnlag etter tre års ekteskap, og statsborgerskap etter fire års ekteskap, er det HRS’ hypotese at et betydelig antall av disse ekteskapene kan være proforma, inngått av menn med MUF-status for å sikre seg opphold i Norge. Sannsynligheten er således høy for at det blir født få barn i disse ekteskapene, og at ekteskapene oppløses etter 3 – 4 år.

Etter at det ble avdekket at UDI hadde gitt opphold til de 182 irakerne med MUF-status som egentlig ikke oppfylte kriteriene for opphold, oppfordret HRS på nytt, denne gangen til statsråd Bjarne Håkon Hanssen, om særlig å etterprøve ekteskapene inngått i 2001 av de 54 irakiske menn med norske kvinner, da med fokus på hvor mange av disse ekteskapene som er oppløst etter at den irakiske parten var sikret fast opphold i Norge.

Nå fremkommer det på NRK Her&Nå at den eksterne gruppen som skal granske UDIs saksbehandling knyttet til de 182 MUFerne, også skal se på mulige proforma ekteskap blant MUF-gruppen.

Se også rapportene:

Innvandring gjennom ekteskap (pdf, mai 2005, s.26)

Ekteskap blant utvalgte innvandrergrupper i Norge
(pdf, januar 2006, s.21)


Human Rights Service (HRS) Møllergata 9, 0179 Oslo - Norge Tlf: (047) 22 33 80 00 post@rights.no © HRS 2002 - 2005